משפחת צ'רנסקי

פוסט אחד

משפחת צ'רנסקי

עילאי הלוי פרום {נולד- 24/2/2004}   בן נפתלי הלוי פרום {נולד- 8/11/1969}   בן מרים רבקה שטיין {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח פרום, בן נפתלי יצחק פרום, בן חנוך העניך פרום, בן צבי יוסף פרום, בן מאיר זאב פרום, בן שמואל פרום, בן הערש פרום, בן אברהם פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום} (יהודה אריה […]