משפחת פרלוב (ר' שלמה מקרלין)

פוסט אחד

משפחת פרלוב (ר' שלמה מקרלין)

נפתלי יצחק הלוי פרום כותב ועורך מגילת יחסין זו (נולד כ"ח חשוון תש"ל, 8/11/1969 בב"ב) צאצאיו: 1. עילאי.   בן מרים רבקה {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח הלוי פרום, בן נפתלי יצחק הלוי פרום, בן חנוך העניך הלוי פרום, בן צבי יוסף הלוי פרום, בן מאיר זאב […]