משפחת היינסדורף

פוסט אחד

משפחת היינסדורף

עילאי הלוי פרום {נולד- 24/2/2004}   בן נפתלי יצחק הלוי פרום {נולד- 8/11/1969}   בן מרים רבקה פרום (אשת יהודה אריה לייב הלוי) {יהודה אריה לייב פרום, נולד 9/12/1948}   בת חוה רחל שטיין {אשת ר' יוסף דב (בערל) שטיין} {נולד 29/12/1929}   בת ציפורה פייגא ברלינר {אשת אהרן דוד […]