משפחת אלטשולר

פוסט אחד

משפחת אלטשולר

נפתלי יצחק הלוי פרום {עורך מגילת יוחסין זו}     בן מרים רבקה פרום לבית שטיין {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח הלוי פרום, בן נפתלי יצחק הלוי פרום, בן חנוך העניך הלוי פרום, בן צבי יוסף הלוי פרום, בן מאיר זאב הלוי פרום, בן שמואל הלוי פרום, בן הערש הלוי פרום, בן אברהם הלוי […]