משפחת רבינוביץ'

פוסט אחד

משפחת רבינוביץ'

נפתלי יצחק הלוי פרום {עורך מגילת יוחסין זו}   בן מרים רבקה פרום  {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח הלוי פרום, בן נפתלי יצחק הלוי פרום, בן חנוך העניך הלוי פרום, בן צבי יוסף הלוי פרום, בן מאיר זאב הלוי פרום, בן שמואל הלוי פרום, בן צבי הערש הלוי פרום, בן אברהם […]