יחוס לרבי חיים חייקל מאמדור

פוסט אחד

נפתלי פרום

יחוס לרבי חיים חייקל מאמדור

  נפתלי יצחק הלוי פרום     בן מרים רבקה פרום לבית שטיין {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח הלוי פרום, בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום, בן שרה וחנוך העניך הלוי פרום, בן חנה וצבי יוסף הלוי פרום, בן שרה ומאיר זאב הלוי פרום, בן […]