יחוס לאביו של המהר"ל מפראג

פוסט אחד

יחוס לאביו של המהר"ל מפראג

נפתלי יצחק הלוי פרום {עורך מגילת יוחסין זו} (בזוו"ר אשתו מיה גרינברג, בת ניסים וג'נט גרינברג) צאצאיהם: 1. עילאי (נולד ד' אדר תשס"ד – 25/2/2004).     בן מרים רבקה פרום  {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח, בן נפתלי יצחק הלוי פרום, בן חנוך העניך הלוי פרום, בן […]