צאצאי נח וליבא דבורה פרום

צאצאי 

נח פרום ואהובה דבורה לבית אהרונוביץ'


צאצאיהם:
1. יהודה אריה לייב {אשתו מרים רבקה בת יוסף דב וחוה רחל שטיין}.
2. נפתלי יצחק ז"ל {אשתו אסתר בת יוסף רוזנטל}.
3. שרה רבקה. {אשת שלום דנציגר}.
4. מרים. (מירה)  {אשת שמואל נתן נטע זלמנוביץ'}.
5. חנה פראדל. {אשת משה אלתר}.
6. אסתר. {אשת אריה דויטשר}.
7. הניה. {אשת יאיר גרנביץ'}.
8. ברכה. {אשת מנחם אופנהיים}.
9. טובה. {אשת יחיאל סדובסקי}.
10. חיה. {אשת חיים אלתר ב"ר אלתר שיינר}.
11. יעקב שלום ז"ל {אשתו מרים ב"ר אהרן קופרמן}.
12. יונה. {אשת פנחס מונדרי}.
13. מיכאל מאיר {אשתו פייגי בת יעקב נוסבוים}.

 

צאצאי יהודה אריה לייב פרום (בן נח וליבא דבורה פרום):
אשתו מרים רבקה. בת יוסף דב שטיין. בן מרדכי דוד שטיין. בן כתריאל שטיין. בן יצחק יהודה שטיין. בן אברהם שטיין.

1. כתריאל.
2. נפתלי יצחק. {בזוו"ר, מיה בת ז'נט וניסים גרינברג}. בנם:  1. עילאי.
3. משה בצלאל {אשתו אַרית בת משה קורצמן}. צאצאיהם : 1. ספיר.  2. מיכאל.  3. מוריה.  4. יאיר.  5. הודיה. 6. יוסף דב.
4. עופרה {בזוו"ר אשת מנחם מנדל פרידמן, בתם: איילה ז"ל (אשת ברוך שיינברגר). בזוו"ש אשת אפרים יהושע רוזנשטייןצאצאיהם : 1.  משה מאיר.  2. רייזל.  3. אהרן דוד.  4. חיים מרדכי לייב.  5. יוסף דב. 6. אשר. 7. דבורה.

 

צאצאי נפתלי יצחק (בן נח וליבא דבורה פרום):
{ כינויו היה איצ'ה}, נולד 1/1/1949 נפטר כ"ב אלול תשנ"ה 17/9/1995, בגיל 47) אשתו אסתר רודא, בת יוסף רוזנטל, (אשתו טובה גיטל בת ראובן אהרונוביץ'). בן אברהם יצחק רוזנטל, בן צבי יהושע רוזנטל.

 

1. אברהם מרדכי {אשתו בלימה שרייבהנד}. צאצאיהם:  1. בצלאל.  2. שמחה בונם.  3. רבקה רחל.  4. פנינה פערל.        5. נפתלי יצחק.  6. טובה גיטל.  7. יוטא הענא.  8. ליבא דבורה.
2. ציפורה {אשת משה חיים גבריאלוב}. צאצאיהם: 1 . נפתלי יצחק ראובן.  2. טובה גיטל.  3. חיה שרה.  4. חוה רחל. 5. יוסף.
3. נח {אשתו חיה שרה פלר}.  צאצאיהם:  1. טובה גיטל.  2. רחל.  3. נפתלי יצחק.  4. אברהם.  5. יוסף.
4. לאה {אשת אפרים שרגא לוק}.  צאצאיהם: 1. טובה גיטל.  2. פנינה פערל.  3. נפתלי יצחק.  4. ליבא דבורה.

 

צאצאי שרה רבקה (בת נח וליבא דבורה פרום) דנציגר:
אשת שלום צבי דנציגר, בן משה יוסף דנציגר (ואשתו רבקה פערל בת שמואל ברוך לנדוי, בן שמחה בונם לנדוי). בן פנחס שלמה דנציגר, בן חיים ירחמיאל דנציגר. בן שלום דנציגר. בן שלמה זלמן דנציגר. (אחיו של שרגא פייבל מגריצא חסיד פשיסחא ובנו של פייבל הוא האדמו"ר, ר' יחיאל דנציגר מאלכסנדר הראשון) בן ר' צבי הערש דנציגר, בן ר' ברוך דנציגר (מחותנו של הרבי ר' בונם מפשיסחא ושל ר' לוי יצחק מברדיטשוב).

 

1. לאה {אשת דוד מרדכי, בן אברהם פרידמן מי"ם}.  צאצאיהם: 1. פנינה פערל.  2. משה יוסף.  3. פנחס מנחם.
4. פתחיה רפאל שמעון.  5. נחמה.  6. יפה.  7. אסתר.  8. שמחה בונם.  9. יהודה אריה לייב. 10. ליבא דבורה. 11. מרים.
2. חנוך העניך {אשתו חיה צביה גולדרינג}.  צאצאיהם: 1. חנה אסתר.  2. משה יוסף.  3. רייזל פייגא.
3. נח יצחק {אשתו חוה אסתר מרקוביץ'. צאצאיהם: 1. שמעון.  2. משה גדליהו.  3. פנינה פערל.  4. מאטל. 5. יהודה אריה לייב. 6. שמחה בונם.
4. רחל {אשת ישראל לַנצ'בסקי. בן שמואל בנימין לנצ'בסקי. בן יוסף אליעזר לנצ'בסקי. בן נפתלי לנצ'בסקי. בן אייזיק לנצ'בסקי}. צאצאיהם: 1. משה. 2. פנינה פערל.  3. שמחה בונם. 4. שמעון.
5. פנינה פערל {אשת יוסף שמעון גוטמן, בן שלמה גוטמן}.  צאצאיהם:  1. לאה.  2. אלישבע חיה.  3. רחל. 4. ליבא דבורה.  5. ראדה יהודית (רותי). 6. חנה.
6. ישראל {אשתו גולדא גרינבוים}. צאצאיהם: 1. ליבא דבורה. 2. שלמה. 3. משה יוסף (הם תאומים).

 

צאצאי מרים רבקה {מירה} (בת נח וליבא דבורה פרום) זלמנוביץ':
אשת שמואל נתן נטע זלמנוביץ, בן הרב ישראל אריה זלמנוביץ' (ואשתו לאה בת אליהו וייס, בן שמואל צבי וייס, בן יצחק אייזיק וייס, בן אברהם וייס). בן שמואל נטע ופריידא זלמנוביץ', בן ישראל אריה זלמנוביץ'.

1. נפתלי יצחק {אשתו יוכבד איטל בלז, בת דב בעריש בלז}. צאצאיהם: 1. שמעון.  2. קיילע קריינדל.  3. פרידא מלכה. 4. ישראל אריה.
2. פנינה פערל {אשת אפרים מורגנשטרן, בן הערשל נתן מורגנשטרן, בן אלעזר מורגנשטרן, מחצור}.  צאצאיהם: 1. חיה רודא יהודית.  2. יצחק מאיר.  3.  שושנה יוטא.  4. צבי.  5. ישראל נח. 6. אברהם מרדכי. 7. אלעזר אהרן.

 

צאצאי חנה פראדל (בת נח וליבא דבורה פרום) אלתר:
אשת משה אלתר, בן אליעזר ליפמן אלתר (ואשתו מלכה גינענדל בת רצה רוזנבלום). בן לאה ומשה אלתר. בן שלמה אלתר, מצאצאי החידושי הרי"ם מגור.

1. נחמה {אשת ישראל נפתלי ציטרנבוים, בן משה שרגא, בן זוסמן ציטרנבוים}.  צאצאיהם:  1. פנינה פערל.  2. לאה.  3. פנחס מנחם.  4. אליעזר ליפמן.  5. מלכה גיננדל.  6. יצחק מאיר.
2. יוכבד לאה {אשת  יצחק מאיר קמינר. בן אברהם מרדכי קמינר. בן אריה קמינר}.  צאצאיהם:  1. פנינה פערל. 2. ישראל אליעזר ליפמן. 3. חיה שרה. 4. מלכה גיננדל.  5. חיה רודא {רותי}.  6. פנחס מנחם.  7. יהודה.
3. ישראל {אשתו בינה סולניק}.  צאצאיהם:  1. מלכה גיננדל.  2. אלימלך.  3. רחל.
4. שלמה ראובן {אשתו פייגא ציפורה גינזבורג, בת מלכה חנה ויעקב גינזבורג, בן שמאי גינזבורג}. צאצאיהם:  1. מרים. 2. יעקב.
5. יצחק מאיר {אשתו יעכט יוכבד, בת יפה וצבי סקולסקי}.

 

צאצאי אסתר דויטשר (בת נח וליבא דבורה פרום):
אשת אברהם אריה דויטשר. בן מרדכי דויטשר, (אשתו יוכבד אסתר, בת חיים צבי קוצ'ינסקי ונעכע בת אברהם לייב פרושינובסקי בן דוד בן יוסף פרושינובסקי). בן צבי דויטשר.

1. ראובן נח {אשתו הדסה עלקא זילברמן}. צאצאיהם: 1. פנחס מנחם.  2. ישראל חנניה.  3. שמחה בונם.  4. שמואל אהרן.  5. לאה פייגא.  6. מרדכי.  7. יהודה.
2. ישראל {אשתו  נחמה ולצ'ר}. צאצאיהם: 1. רחל.  2. דינה חיה.  3. נפתלי יצחק.  4. יוסף ברוך.
3. חיים צבי {אשתו מלכה ווייסמל}. צאצאיהם:  1. יואל אליהו.  2. פנחס מנחם.  3. מרדכי.  4. ליבא דבורה.
4. דוד גד {אשתו נחמה שפירא}. צאצאיהם:  1. אלימלך.  2. מרדכי.  3. פנחס מנחם.
5. אהרן. {אשתו מלכה קליין}. צאצאיהם:  1. רחל גולדה.

 

צאצאי הניה גרנביץ' (בת נח וליבא דבורה פרום):
אשת יאיר גרנביץ', בן יצחק אריה גרנביץ' (אשתו מאלע זיסע, בת אסתר, שהיא נכדה של המגיד מקוזניץ). בן מרדכי מנדל גרנביץ' (אשתו לאה בת שמאי קלוג, בן ראובן קלוג, בן נתן דב קלוג). בן ישעיהו גרנביץ' (אשתו חוה בת אברהם מנחם פריינד). בן יצחק יהודה גרנביץ'.

1. לאה. אשת יצחק כץ. {נפטרה בגיל 33 ממחלה, בתאריך 30/4/2009-ו' אייר תשס"ט}  צאצאיהם: 1. פנחס מנחם. 2. יהודה אריה לייב.  3. חיה רודא  יהודית. 4. שרה גיטל.
2. פנינה {אשת אריה לייב פישר, בן מיכאל יהודה, בן עקיבא פישר}. צאצאיהם: 1. יצחק מאיר.  2. אסתר נחמה3. עקיבא.
3. איילה מלכה {אשת ישעיהו מונדרי, בן משה מונדרי,  בן ישעיהו מונדרי, בן פנחס מונדרי}.  צאצאיהם: 1. פנינה פערל. 2. חוה אסתר.  3. שמחה בונם.  4. יצחק מאיר. 5. ליבא דבורה.
4. רחל {אשת ישראל מנלה בן יונה בן אפרים בן יונה}.  בניהם:  1. פנחס מנחם.  2. חיה רודא יהודית.  3. אריה לייב. 4. יצחק יהודה.
5. רות (רותי) {אשת ישראל לייזרוביץ'. בן יעקב בן יהודה בן שמואל יצחק}.  צאצאיהם:  1. פנחס מנחם.  2. יפה שיינה. 3. ליבא דבורה.
6. נח {אשתו פייגא לרנר, בת אברהם לייב בן חיים לרנר, בן יקותיאל יהודה לרנר}.
7. אסתר.

 

צאצאי ברכה אופנהיים (בת נח וליבא דבורה פרום):
אשת מנחם מאיר אופנהיים (נולד 1957), בן מרדכי זאב אופנהיים (נולד תרע"ג-1913) {אשתו פרקה פנינה, בת אפרים פישל, בן חיים וחתנו של אביגדור בראוּן (חסיד קוצק). בן ישראל מאיר אופנהיים, בן פתחיה אופנהיים.
משפחת אופנהיים מיוחסים עד הילקוט שמעוני וממנו עד דוד המלך.

1. נח {בזוו"ר אשתו חדוה אביגיל שפרנוביץ', בת נח שפרנוביץ', בן שמחה בונם שפרנוביץ'. בזוו"ש פריד ממירון}. צאצאיהם: 1. שמחה בונם. 2. מרדכי זאב.  3. ראובן פנחס.  4. יהודה אריה לייב.
2. מרדכי זאב (מוטי) {אשתו טויבע רעכל פינגרהוט}.  צאצאיהם:  1. ישראל יצחק.  2. חנה צירל.  3. נח פנחס.
3. ישראל {אשתו רבקה פרידמן}.

 

צאצאי טובה סדובסקי (בת נח וליבא דבורה פרום):
אשת יחיאל מאיר סדובסקי, בן דוד סדובסקי.

1. יוטא {אשת משה ידידיה פפר}. צאצאיהם: 1. פנחס מנחם. 2. יהודה אריה לייב. 3. יששכר. 4. ראובן יוסף.
2. נח  {אשתו שיינדל מאטיל ארליך}. צאצאיהם: 1. יהודה אריה. 2. מלכה יוטא. 3. רבקה. 4. פריידל גילה.
3. אסתר רבקה. {אשת אברהם מושקוביץ}. צאצאיהם:  1. איידל מלכה חיה.  2. משה אליעזר. 3. שמעון. 4. יוטא הענא. 5. ישראל.
4. פנינה.
5. איידל מלכה חיה {אשת אברהם משה קונופניצקי, בן יצחק מאיר קונופניצקי}. צאצאיהם: 1. פערל מחלה. 2. פנחס מנחם. 3. יהודה אריה לייב.
6. רחל {אשת יעקב רוזנטל, בן אברהם מרדכי רוזנטל}. צאצאיהם: 1. יהודה אריה.

 

צאצאי חיה שיינר (בת נח וליבא דבורה פרום):
אשת חיים נתן שיינר, בן אלטר יחיאל שיינר. 1. נח ראובן {אשתו בינה זלדה, בת אברהם איינפלד}.
2. צביה {אשת משה שמואל דוד מורגנשטרן, בן זעליג מורגנשטרן}. צאצאיהם: 1. ליבא דבורה.

 

צאצאי יעקב שלום פרום ז"ל (בן נח וליבא דבורה פרום): {יעקב שלום נפטר בגיל 45}
אשתו מרים, בת אהרן יצחק קופרמן, בן אברהם קופרמן.

1. נח {אשתו אסתר קוזק}. צאצאיהם: 1. יעקב. 2. רחל.
2. חנה {אשת חנוך וקסלמן}. צאצאיהם: 1. לאה. 2. אסתר. 3. מלי.
3. ישראל. צאצאיהם: 1. מלכה. 2. ליבא דבורה.
4. אברהם. צאצאיהם: 1. גילה. 2. לאה.
5. ראובן. {אשתו לאה טויסיג}. צאצאיהם: 1. יעקב.
6. לאה {אשת שמחה בונם צ'רסקי}. צאצאיהם: 1. ליבא דבורה.
7. שמחה בונם (חותנו יעקב דוד רוזנבוים).
8. פנחס מנחם.
9. גיטל.
10. פנינה.

 

צאצאי יונה מונדרי (בת נח וליבא דבורה פרום):
אשת פנחס יצחק מאיר הלוי מונדרי, בן חיים הלוי מונדרי, בן ישעיהו הלוי מונדרי, בן פנחס הלוי מונדרי, בן ישעיה הלוי מונדרי (ישעיה נפטר ב- 22/2/1915 וקבור בוורשא), בן אברהם הלוי מונדרי.

1. פנינה פערל {אשת ישראל יעקב טויב}. צאצאיהם:  1. לאה.  2. אברהם אפרים פישל. 3. ליבא מלכה.
2. חיה {אשת משה לב}. צאצאיהם: 1. ליבא דבורה.
3. נח {אשתו רחל לב, בת חיים יהודה לב, בן זלמן ברוך לב}.
4. רחל. {אשת?}
5. לאה.
6. איטה.

 

צאצאי מיכאל מאיר הלוי פרום (בן נח וליבא דבורה פרום): אשתו פייגא (פייגי) נוסבוים, בת יעקב נוסבוים, בן שמעון יהודה, בן חיים אלחנן נוסבוים.

1. נח. (אשתו חנה המבורגר, בת מאיר המבורגר, בן שמואל המבוגר) צאצאיהם: 1. איילה.
2. בונם. (אשתו פנינה עציון, בת יוסף עציון, בן ישראל אברהם עציון)
3. יהודה.
4. שרה.
5. מנחם.
6. שמעון.
7. עטרה.
8. ראובן.

 

 

השאר תגובה

מחשבה אחת על “צאצאי נח וליבא דבורה פרום”

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: