צאצאי אדם הראשון עד דורנו

צאצאי אדם הראשון עד דורנו:

מקורות: תורה, נביאים, כתובים, גמרא, מדרשי חז"ל, מדרשים וספרוּת יהודיים, "ספר הישר", ספרים חיצונים, מקורות ערביים, קוראן.

אדם וחוה

(אדם נפטר בגיל 930 שנה. חוה נפטרה בגיל 986 שנים)

{לאדם היתה אישה לפני חוה ושמה לילית הנחשבת ביהדות כראש השדים הנקבי. למעשה היא היתה חוצָן. היא היתה שתלטנית והזוגיות שלהם לא צַלחָה}

דור ראשון:

צאצאי אדם וחוה:
1. הֶבֶל. (אשתו בלבירא אחותו).
2. בָּלְבִירָא. (אשת הבל אחיה).
3. קין. (אשתו קלמנה אחותו). {נפטר בעיר נוֹד}.
4. קַלְמָנָה. (אשת קין אחיה).
5. שֵׁת. {כאן בהמשך}. (אשתו עצורה {אסוּרָה}).
6. עצוּרה {אסוּרָה}. (אשת שת אחיה).

דור שני:

צאצאי קין וקלמנה, בני אדם וחוה:
1. חנוך. (נשותיו: אוּנָה ואֶדֶן אחיותיו, ואישה נוספת בשם נִיבָּה, בת שת ועצורה, בני אדם וחוה). {חנוך נולד בעיר נוֹד}.
2. בֶּט. (אשת בָּארְט אחיה).
3. בָּארְט. (אשתו בֶּט אחותו).
4. אוּנָה. (אשת חנוֹך אחיה).
4. אֶדֶן. (אשת חנוֹך אחיה).

צאצאי עצורה (אסורה) ושת, בני אדם וחוה:
1. נִיבָּה. (אשת חנוך {בן דודה}, בן קין וקלמנה).

דור שלישי:

צאצאי אונה וחנוך, בן קין וקלמנה:
1. מָארָה. (אשת יואל {בן דודה}, בן בט ובארד, בני קין וקלמנה).

צאצאי ניבה וחנוך, בן קין וקלמנה:
1. עִירָד. (אשתו מִיאָה {בת דודו}, בת בט ובארד, בני קין וקלמנה).

צאצאי בט ובארד, בני קין וקלמנה:
1. יואל. (אשתו מָארָה {בת דודו}, בת אונה וחנוך).
2. מִיאָה. (אשת עִירָד {בן דודה}, בן ניבה וחנוך).

דור רביעי:

צאצאי יואל ומארה, בת אונה וחנוך:
1. לִיאָה. (אשת מְחוּיָאֵל {בן דודה}, בן עירד ומיאה).

צאצאי עירד ומיאה, בת בט ובארד:
1. מְחוּיָאֵל. (אשתו לִיאָה {בת דודתו}, בת יואל ומארה). {מחויאל נולד בעיר חנוֹך בקדמת נוֹד}.

דור חמישי:

צאצאי ליאה ומחויאל, בן עירד ומיאה:
1. מְתוּשָׁאֵל.
2. טְסִיאָה. (אשת רָזוּיָאל, בן מהללאל ודינה).
3. בָּטָבִיל.
4. דָרְמָסִיל.
5. בָּרָקִיל.

דור שישי:

צאצאי מתושאל, בן מחויאל וליאה:
1. לֶמֶך. (נשותיו: עָדָה וצִילָה, בנות מהוּלֶלֶת וקינן, בן נועם ואנוש, בן עצורה ושת, בן אדם וחוה). למך הרג את זקנו קין בטעות. הוא חשב שהוא ציד בשדה משום שראייתו היתה פגומה.

צאצאי רזויאל וטסיאה, בת מחויאל וליאה:
1. בָּרָקָה. (אשת יֶרֶד, בן דינה ומהללאל. ו/או עזריאל, בן יֶרֶד, בן דינה ומהללאל).

צאצאי בטביל, בת מחויאל וליאה:
1. סָאלִיב. (אשת שֵׁם {וַיזָתָא}, {בן דודָהּ}, בן נעמה ונח).

צאצאי דרמסיל, בן מחויאל וליאה:
1. מָארִיבּ.
2. מָרָזִיל.

דור שביעי:

צאצאי עדה ולמך, בן מתושאל:
1. יָבָל. (הראשון שהיה לו מִקנֶה ואוהלים).
2. יוּבָל. (הראשון שהמציא את הכינור והעוגב).

צאצאי צילה ולמך, בן מתושאל:
1. תובל קין. {היה הראשון שעסק במתכות ולטישה. הראשון שהמציא כלי מנחושת וברזל למיניהם).
2. נעמה.

צאצאי מאריב, בן דרמסיל:
1. נָהָלָבּ. (אשת חָם, בן נֹחַ ונעמה).

צאצאי מרזיל, בן דרמסיל:
1. אֲרבָּסִיסָה. (אשת יֶפֶת, בן נח ונעמה).

בנם

שֵׁת

(אשתו עצוּרָה {אסוּרָה}, אחותו – בת אדם וחוה)

{שֵׁת חי 912 שנים}

דור ראשון:

צאצאי שת ועצורה (אסורה), בני אדם וחוה:
1. אֱנוֹש. {כאן בהמשך}. (אשתו נועם, בת שֵׁת ועצוּרה {אסוּרה}).
2. בן. (שמו לא ידוע כרגע).
3. נוֹעַם. (אשת אֱנוֹש אחיה).
4. נִיבָּה. (אשת חנוך {בן דודה}, בן קין וקלמנה).
5. מָאטָה.
6. פוֹנָה.
7. תְּהִילָה.
8. עדנה.
9. מָלִידָה.

בנו

אֱנוֹש

(אשתו נועם, בת שֵׁת ועצוּרָה)

דור ראשון:

צאצאי אנוש, בן שת ועצורה:
1. קֵינָן.{כאן בהמשך}. (אשתו מוּהָלֶלֶת אחותו).
2. מוּהָלֶלֶת.(אשת קֵינָן ובָּרָקִיל אחֶיהָ).
3. בָּרָקִיל. (אשתו מוּהָלֶלֶת אחותו).
4. פוֹאֶה. (אשתו קָטֶנָאת אחותו).
5. רָחוּיָאל. (אשת רָזוּיָאל, {בן אחֶיהָ} מוהללת וקינן).
6. קָטֶנָאת. (אשת פוֹאֶה אחִיהָ).
7. בן. (לא ידוע השם כרגע). (היו לו 5 צאצאים).

דור שני:

צאצאי ברקיל ומוהללת, בני אנוש:
1. דינה. (אשת מַהֲלַלְאֵל, בן קינן דודה).
3. רָזוּיֵאל.

צאצאי פואה וקטנאת, בני אנוש:
1. בת. (אשת סוֹקֶר {בן דודה}, בן מוהללת וקינן, בני אנוש).

בנו

קֵינָן

(אשתו מוּהָלֶלֶת, אחותו – בת אנוש)

{קינן נפטר בגיל 910 שנים}

דור ראשון:

צאצאי מוהללת וקינן, בני אנוש:
1. רָזוּיָאל. (אשתו רָחוּיָאל, בת {אחי אבִיהָ} אנוש).
2. צִילָה. (אשת לֶמֶך, בן מתושאל, בן ליאה ומחויאל, בן מיאה ועירד, בן ניבה וחנוך, בן קלמנה וקין, בני אדם וחוה).
3. מַהֲלַלְאֵל. {כאן בהמשך}. (אשתו דינה {בת דודו}, בת ברקיל ומהוּללת, בני אנוש).
4. מֶרֶד.
5. עֵינָן.
6. סוֹקֶר. (אשתו היא {בת דודו}, בתם של פואה וקטנאת, בני אנוש).
7. עָדָה. (אשת לֶמֶך, בן מתושאל, בן ליאה ומחויאל, בן מיאה ועירד, בן ניבה וחנוך, בן קלמנה וקין, בני אדם וחוה).

דור שני:

צאצאי רחויאל ורזויאל, בן מהוללת וקינן:
1. בָּרָקָה {בָּלְטְסָה/בֶּלְטְסִיאָה}. (אשת יֶרֶד, בן דינה ומהללאל, בן מוהללת וקינן).

צאצאי סוקר, בן מוהללת וקינן:
1. בת. (אשת מָאטָה {בן דודה}, בן מהללאל ודינה).

בנו

מַהֲלַלְאֵל

(אשתו דינה {בת דודו}, בָּרָקִיל ומוּהָלֶלֶת, בני אֱנוֹש)

{מהללאל נפטר בגיל 895 שנים}

צאצאי דינה ומהללאל:
1. דִינָק.
2. מָאטָה. (אשתו היא, בת דודו סוֹקֶר, בן מהוּלֶלֶת וקינן).
3. יֶרֶד. {כאן בהמשך}. (אשתו בָּרָקָה {בת דודו}, בת רָחוּיָאל ורָזוּיָאל, בן מהוללת וקינן. יתכן שהייתה לו עוד אישה בשם בָּרָקָה {כשם אשתו הראשונה}, בת רזויאל וטסיאה, בת מחויאל וצילה).
4. דָנְאֵל.
5. רָזוּיָאל. (אשתו טסיאה, בת ליאה מחויאל, בן עירד ומיאה).
6. דניאלָה.

דור שני:

צאצאי מאטה, בן דינה ומהללאל:
1. בת. (אשת עֲנָז {בן דודָהּ}, בן עדנה וחנוך, בן בָּרָקָה וירד).

צאצאי דנאל, בן דינה ומהללאל:
1. אָקְהָט.
2. עֶדְנָה. (אשת חנוך {בן דודה}, בן בָּרָקָה ויֶרֶד).

צאצאי טסיאה ורזויאל, בן דינה ומהללאל:
1. בָּרָקָה. (אשת יֶרֶד, בן דינה ומהללאל. ו/או עזריאל, בן יֶרֶד, בן דינה ומהללאל).

צאצאי דניאלה, בת דינה ומהללאל:
1. עדנה.

בנו

יֶרֶד

(אשתו בָּרָקָה)
(יתכן שהיו לו שתי נשים בשם ברקה. אחת היא {בת דודו}, בתם של טסיאה ורזויאל, בן דינה ומהללאל. והשנייה היא {גם בת דודו}, בת רָחוּיָאל ורָזוּיָאל, בן מהוללת וקינן)

{יֶרֶד נפטר בגיל 962 שנים}

דור ראשון:

צאצאי ברקה וירד:
1. יָרְדוּקִיל.
2. אלימלך.
3. חַנוֹךּ. {כאן בהמשך}.
4. עזריאל. (אשתו בָּרָקָה {בת דודו}, בת טסיאה ורזויאל, בן דינה ומהללאל).
5. מָהָנָאוּק.
6. ברק.

דור שני:

צאצאי ברקה ועזריאל, בן ברקה וירד:
1. עדנה. (אשת: מתושלח {בן חנוך ועדנה, בן בָּרָקָה ויֶרֶד}, ואשת: עמלק {בן תמנע ואליפז, בן עֵשָׂיו, בן רבקה ויצחק, בן שרה ואברהם}).

צאצאי עמלק ועדנה, בת ברקה ועזריאל:
אֲגַג מלך עמלק הוא אחד מצאצאיו של עמלק. ואחד מצאצאיו של הגג, הוא המן הרשע בזמן אחשוורוש מלך פרס.

דור שלישי:

צאצאי מתושלח ועדנה, בת ברקה ועזריאל:
1. אליקים.
2. רָקָאֵל.
3. לֶמֶך.
4. נָהָלָט. (אשת חָם, בן נח ונעמה). {יש הטוענים שאשת חם היא נהלט, בת עדנה ומתושלח. ויש הטוענים שאשת חם היא נהלט, בת מאריב, בן דרמסיל, בן מחויאל וליאה}.
5. סָאלִיט.
6. רָזוּאֵל.
7. בן. (שמו לא ידוע כרגע).
8. בת. (שמה לא ידוע כרגע).
9. אֲרִיסִיסָה. (אשת יֶפֶת, בן נח ונעמה). {יש הטוענים שאשת יפת היא אריסיסה, בת עדנה ומתושלח, ויש הטוענים שאשת יפת היא מרזיל, בן דרמסיל, בן מחויאל וליאה}.

בנו

חנוך

(אשתו עדנה, בת דָנְאֵל {בת דודו}, בן דינה ומהללאל)

{חנוך עלה השמימה בעודו חי בגיל 365 שנים}

(מקורות ערביים מכנים את חנוך, בשם אדריס)

דור ראשון:

צאצאי עדנה וחנוך:
1. בָּרָקִיל. (אשתו בָּרָקָה, בת סָמוּאַל, בן הֶלֶן ולָקְטָר, בן קתרינה וקֵינָן, בן סִיס ולָקְטָר {זוג שהיו אחים}, בני לָקְטָס וסוּרִיס).
2. מְתּוּשֶלַח. {כאן בהמשך}. (אשתו עדנה, בת בָּרָקָה ועזריאל, בן ברקה ויֶרֶד, בן דינה ומהללאל). מתושלח חי 969 שנים.
3. אלימלך.
4. רֶאגִים.
5. מלכה.
6. בן. (שמו לא ידוע כרגע).
7. בת. (שמה לא ידוע כרגע).
8. מָאשָׁמוֹס.
9. אלישוּעַ.
10. מָהמָה.
11. אליקים.
12. בת. (שמה לא ידוע כרגע). {אשת נָאמוֹס אחיה}.
13. עֲנָז.
14. נָאמוֹס. (אשתו היא אחותו {מס' 12 כאן}).
15. נעמה. (יש הטוענים שהיא אשת נֹחַ, בן למך).

דור שני:

צאצאי ברקה וברקיל, בן חנוך ועדנה:
1. אֶשְׁמוֹעַ {בֶּטְנוֹס}. (אשת לֶמֶך {בן דודה}, בן מתושלח).

צאצאי ענז, בן חנוך ועדנה:
1. בת. (אשת רָקָאֵל {בן דודה}, בן עדנה ומתושלח).

צאצאי נאמוס ואחותו, בני חנוך ועדנה:
1. הַיְיקֶל. (אשת נֹחַ, בן למך, בן עדנה ומתושלח).

צאצאי אלישוע, בן חנוך ועדנה.
1. אֶשְׁמוֹעַ. (אשת לֶמֶך {בן דודה}, בן מתושלח). {"ספר הישר" טוען כי אשמוע אשת למך, היא בתו של אלישוע, ולא של ברקה וברקיל}.

בנו

מתושלח

(אשתו עדנה, בת בָּרָקָה ועזריאל, בן ברקה ויֶרֶד, בן דינה ומהללאל)

{מתושלח נפטר בגיל 969 שנים}

דור ראשון:

צאצאי עדנה ומתושלח, בן חנוך ועדנה:
1. אליקים {אלִיקוּם}. (אשתו עָדָה {עדנה}. נפטרה בגיל 496 שנים). {אליקים נפטר בגיל 940 שנים}. (יש הטוענים כי לאליקים/אליקום היו 3 בנות וכולן נישאו לנח, בן למך).
2. רָקָאֵל. (אשתו היא {בת דודו}, בתו של ענז, בן חנוך ועדנה).
3. לֶמֶך. {כאן בהמשך}. (אשתו אֲשוּמָה {בֶּטְנוֹס}, בת בָּרָקָה ובָּרָקִיל, בן חנוך ועדנה). {אשומה (בטנוס) נפטרה בגיל 987 שנים והיא היתה מ-טוּרקיָה}.
4. נָהָלָט. (אשת חָם, בן נח ונעמה). {יש הטוענים שאשת חם היא נהלט, בת עדנה ומתושלח. ויש הטוענים שאשת חם היא נהלט, בת מאריב, בן דרמסיל, בן מחויאל וליאה}.
5. סָאלִיט. (אשת שֵׁם {וַיזָתָא}, בן נעמה ונח, בן למך).
6. רָזוּאֵל.
7. בן. (שמו לא ידוע כרגע).
8. בת. (שמה לא ידוע כרגע).
9. אֲרִיסִיסָה. (אשת יֶפֶת, בן נח ונעמה). {יש הטוענים שאשת יפת היא אריסיסה, בת עדנה ומתושלח, ויש הטוענים שאשת יפת היא מרזיל, בן דרמסיל, בן מחויאל וליאה}.

דור שני:

צאצאי עדה (עדנה) ואליקים, בן עדנה ומתושלח:
1. נָאטִינִיר {אָדָטָנֶסֶס אוֹלִיבָנָה}. (אשת יֶפֶת, בן נעמה ונח, בן למך).
2. אָדָטָמָסֶס. (אשת יֶפֶת, בן נעמה ונח, בן למך).
3. נֶהֶלָטָמָהוּק. (אשת חָם, בן נעמה ונח, בן למך).
4. סֶדֶקֶטֶלֶבָּאבּ אוֹלוֹ. (אשת שֵׁם {וַיזָתָא}, בן נעמה ונח, בן למך).

צאצאי רקאל, בן עדנה ומתושלח:
1. אֶמְזָרָה. (אשת נח {בן דודה}, בן למך). אמזרה ואחותה נעמה היו מטורקיה.
2. נעמה. (אשת נח {בן דודה}, בן למך). לנח בן למך היו שתי נשים שהיו אחיות ועוד הרבה נשים. אבל רק נעמה ילדה לו ילדים. בזמנו היה מקובל שלכל גבר יש כמה נשים. כמה ליופי (היא לא יולדת ילדים בשביל להישאר יפה ומושכת) ואחת (או כמה) יולדת ילדים.

בנו

לֶמֶךְ

{אשתו אֲשוּמָה (בֶּטְנוֹס), בת בָּרָקָה ובָּרָקִיל, בן חנוך ועדנה}

(למך נפטר בגיל 777 שנים)
(אשומה (בטנוס) נפטרה בגיל 987 שנים)

דור ראשון:

צאצאי למך ואשומה (בטנוס):
1. נֹחַ. (נשותיו: נעָמָה ו-אֶמְזָרָה {בנות דודו}, בת רָקָאֵל, בן עדנה ומתושלח).
2. בן. (שמו לא ידוע כרגע).
3. בת. (שמה לא ידוע כרגע).

בנו

נֹחַ

(ל-נח היו 14 נשים: (1). נעָמָה (2). אֶמְזָרָה {בנות דודו}, רָקָאֵל, בן עדנה ומתושלח. (3). הָיְיקֶל, בת נָאמוֹס, בן חנוך ועדנה. (4). לוּיָה, בת טֶנֶרוֹס, בן סָלְמוֹן, בן טֶשׁוּאֶשׁ, בן אָמָה וטימוֹר. (5). נֶמְזָר. (6). סֵת. (7). פֶּרְקוֹבָּה. (8). דָלִילָה {דְלִילָה}. (9). פָּהִיפָּרָה. (10). נוֹרֶאָה. (11). גַב בּוֹ לוּ אֶן. (12). ווּאַלה. (13). מוּבִּיאָנָה. (14). ווּאַליָה).

{נח נפטר בגיל 950 שנים}
{נעמה נפטרה בגיל 104 שנים}

אמזרה ואחותה נעמה היו מטורקיה.

דור ראשון:

צאצאי נח ונעמה:
1. שֵׁם. {כאן בהמשך}. {יש הטוענים ששמו הוא וַיְזָתָּא}.
2. חָם {דוּרוּאָסְטְרוּ}. (היו לו 9 נשים: (1) אֶגִיפְּטוס. {יתכן שהיא היתה מצריה וזה לא שמה המקורי}. (2) נָהָלָבּ, בת מָארִיבּ, בן דָרְמָסִיל, בן מְחוּיָאֵל ולִיאָה. (3) נֶהֶלָטָמָהוּק, בת עדה (עדנה) ואליקים, בן מְתוּשֶׁלַח ועדנה. (4) זֶטְקָאט נָבּוּ. (5) נָהָלָט, בת מתושלח ועדנה. (6) סֶרָח {סֶרָה}. (7) אוֹלִיבָה. (8) קָטָה פְלָאוּיָה. (9) קָטָפָאוּאָה. {חם נפטר בגיל 790 שנים בערך}.
3. יֶפֶת {יָאנוּ}. (היו לו 10 נשים: (1) אָדָטָמָסֶס, בת עדה (עדנה) ואליקים, בן מתושלח ועדנה. (2) אֲרְבָּסִיסָה, בת מָרָזִיל, בן דָרְמָסִיל, בן מחוּיָאֵל וליאָה. (3) נָאטִינִיר {אָדָטָנֶסֶס אוֹלִיבָנָה}, בת עדה (עדנה) ואליקים, בן מתושלח ועדנה. (4) אָרָטָקָה. (5) אֲרִיסִיסָה, בת מתוּשֶׁלַח ועדנה. (6) סֶרַח {סֶרָה}. (7) אוֹלִיבָאנִי. (8) קָטָה קָאסְטָה. (9) הֶנֶה. (10) פוּרָה. {יפת נפטר בגיל 611 שנים}.
4. יוּנִיקוֹ. (הוא לא רצה להיכנס לתיבה ולהציל עצמו בזמן המבול. הוא לא האמין שיהיה מבול ובכלל הוא היה כנראה אדם שלילי. הוא עלה על הר ונספה שם בשיטפון).

ישנה טענה יהודית הטוענת; כי אחת מנשות חם, נישאה ל-שָׁמְחַזְאֵל המלאך והיא הולידה לו את סיחון מלך האמורי.

דור שני:

צאצאי אגיפטוס (אישה מצרית) וחם, בן נח ונעמה:
1. מצרים. (אשתו אִיסִיס).
2. כנען. (אשתו אַרְסָל, בת בָּטָבִיל, בן ליאָה ומחוּיָאֵל, בן עירָד ומיאָה).
3. פרעֹה.

צאצאי נהלטמהוק וחם, בן נח ונעמה:
1. כּוּש. (נשותיו: (1). קוּאָרְנָבִּיל, בת בָּטָבִיל, בן תִּירָס, בן יֶפֶת. (2). הֶפְּטְ אִישְׁתָר).
2. פּוּט. (אשתו בָּאקְטְ, בת בָּטָבִיל, בן תִּירָס, בן יֶפֶת).
3. מצרַים.
4. לִיבְּיָה.

צאצאי נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת, בן נח ונעמה:
1. גוֹמֶר. (אשתו גוֹ יוֹנְג).
2. מָגוֹג.
3. מָדַי. (אשתו מֶדֶאָה, בת שֵׁם {ויזתא}, בן נח ונעמה).
4. יָוָן.
5. תּוּבָל. (אשתו נוֹיָה).
6. מֶשֶׁך. (היו לו 2 נשים: (1). שְׁמָה לא ידוע. (2). קוָוה).
7. תִּירָס. (היו לו 2 נשים. שְׁמָם לא ידוע).
8. בת. (אשת אשוּר, בן שֵׁם {ויזתא}, בן נח ונעמה).
9. אֶלִיסָה {אלישָׁה}.
10. בת. (שמה לא ידוע כרגע).
11. שָׁבּוֹקָה. (אשת לוּד, בן שֵׁם {ויזתא}, בן נח ונעמה).
12. שׁוּשָן. (אשת עֵילָם, בן שֵׁם {ויזתא}, בן נח ונעמה).

דור שלישי:

צאצאי איסיס ומצרים, בן אגיפטוס (אישה מצרית) וחם:
1. לוּד.
2. עֲנָם.
3. לָהָב.
4. נַפְתוּחַ.
5. פַּרְתוּס.
6. כַּסְלוּחַ.
7. כַּפְתוֹר.

צאצאי ארסל וכנען, בן אגיפטוס (אישה מצרית) וחם:
1. צִידוֹן.
2. חֵת.
3. יְבוּס.
4. אֱמוֹרִי.
5. גִירְגָשִי.
6. חִיוִי.
7. עַרְקִי.
8. סִינִי.
9. אַרְוָדִי.
10. צְמָר.
11. חֲמָת.
12. צִבְעוֹן.
13. לוֹמָה. {לוֹמְנָה}. (אשת פֶּלֶג, בן עֵבֶר, בן שלח, בן ארפכשד).

צאצאי קוארנביל וכוש, בן נהלטמהוק וחם:
1. סְבָא.
2. חֲוִילָה.
3. סַבְתָּא.
4. רַעְמָה.
5. סַבְתְּכָא.
6. נִמְרוֹד. (היה מלך אשור).
7. אָבְּסיָה.
8. סִינְדְ.
9. הִינְדְ.

צאצאי באקט ופוט, בן נהלטמהוק וחם:
1. בנה.
2. עדן.
3. גבל.
4. חדן.
5. קוֹפְּטְס.

צאצאי גו יונג וגומר, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. אַשְׁכְּנַז.
2. רִיפַת.
3. תוֹגַרְמָה.
4. רַבִּיטָה. (היה מלך מָגוֹג).
5. אַשׁ טוּבָּל.

צאצאי מגוג, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. אליחורף.
2. לובב.
3. בָּהָט.
4. חָלָף.
5. עָלִי.
6. פָאטוֹכְתָּא.
7. יוֹבָּהָט.

צאצאי מדאה ומדי, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. מֶדֶס {מֶדִי}.
2. מֶלְכָּה. (אשת קֵינָן, בן רָזוּיָה אֲרְפָכְשָׁד, בן שֵׁם {ויזתא}, בן נח ונעמה).
3. יָאן {אִיאָן}.
4. אחון.
5. זילא.
3. חוני.
4. ליטי.

צאצאי יון, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. אֱלִישָׁה.
2. תַּרְשִׁיש.
3. כִּיתִּי.
4. דוֹדָן.

צאצאי נויה ותובל, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. סֶמְפְּטוֹפַיְיל.
2. טָרָרָהוֹ.
3. אִיבֶּר.
4. פַנָטוֹנוֹבָה.{פַנָטוֹנְיָה}.
5. אֲטִיפָּה {אֶטֶבָה}.
6. אֶבְּרוֹ.
7. תאריי.
8. כֶּשֶׂד.
9. אריפי.

צאצאי משך (מאשתו הראשונה), בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. חרון {הרון}.
2. זדון.
3. שיבשני.
4. צִיפְּרוּס {סִיפְּרוּס}.
5. אָשְׁבָּן.

צאצאי קווה ומשך, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. נָמרוד.
2. זוֹרזוֹן.
3. יָה.
4. ווּזָה.

צאצאי תירס (מאשתו הראשונה), בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. כיזון.
2. בָּטָבִיל.
3. וֶנִירָה.
4. לוֹפְדִיוֹן.
5. בניוב.
6. גירא.
7. לופיריון.
8. גילק.

צאצאי תירס (מאשתו השנייה), בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. מָעָכָה.
2. טָבֶּל.
3. בָּלְעָנָה.
4. שָׁמְפְּלָה.
5. מֵאָה.

דור רביעי:

צאצאי פרתוס, בן מצרים ואיסיס:
1. פְּלִישְׁתִּים.
2. בן. (שמו לא ידוע כרגע). {אשתו היא, בת דודו כפתורים}.

צאצאי כפתור, בן מצרים ואיסיס:
1. מִינוֹס.
2. בת. (אשת {בן דודה} בנו {ששמו לא ידוע} של פרתוסים דודה).

צאצאי חת, בן כנען וארסל:
1. אֵילוֹן (החיתי). {אשתו עֲנָה רָאלָה אל-סֲעִידָה. היו לה 3 בעלים: (1). אילון. (2). בְּאֵרִי (בן צבעון {החִיוִי}, בן שֵׂעִיר). (3). ישמעאל}.
2. לוּד.
3. עֶפְרוֹן {עֶפֶר} (החיתי). {מכר לאברהם אבינו את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף}.
4. זוֹהַר.
5. הִיטִיטֶס.
6. לָהָבּ {לָהָל}.
7. פָּטְרוֹס.

בני רעמה, בן קוארנביל וכוש:
1. שְׁבָא.
2. דְדָן.

בני נמרוד, בן קוארנביל וכוש:
1. נִבְרוֹד. (אשת עֵבֶר, בן אוּאָה מָהוּק ושֶׁלַח, בן ארפכשד).
2. אָזוּרָה {אָזוּרָד}. (אשת עֵבֶר, בן אוּאָה מָהוּק ושֶׁלַח, בן ארפכשד).

צאצאי תוגרמה, בן גו יונג וגומר, בן יפת:
1. אֲגִיאוֹר.
2. בָּלְקֶר.
3. בִּיזֶל.
4. בַּרְדוֹס.
5. חִיגוֹן {צִ'יגוֹן}.
6. מוֹבָקוֹס {מוֹבְקָנְס}.
7. לֶקוֹס {לָאק}.
8. אוֹזָר.
8. סָאוֹר.
9. קָאוּקָס {קוֹבְקָאסֶס}.
10. תִּירוֹשׁ.
11. אֶגְרוֹס {אֶגְרֶס}.
12. תִּירְצָה.
13. וֶנוֹר.
14. הַיְיק נָהָפֶּט. (מלך ארמניה העתיקה הראשון).
15. הֶרוֹס {הֶרָנְס}.
16. הִיבָּאִיג. (מליבריה).
17. קָרְטְלוֹס.
18. אָרְמֶנַז'. (מארץ ארמניה).

צאצאי פאטוכתא, בן מגוג, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. פְרִיאֲמָאִינְט.
2. פָּרְטְהוֹלוֹן. (אשתו דִיאַלגְנָאִיד).

צאצאי תרשיש, בן יון, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. ווֹלְקְרוֹדָנִיטֶר.

צאצאי כיתים, בן יון, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. חִיפְּרִיס.

צאצאי ציפרוס (סיפרוס) בן משך (מאשתו הראשונה):
1. קְרֶטוּס.

צאצאי נמרוד, בן קווה ומשך, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. קֵינָן.

צאצאי בטביל, בן תירס (מאשתו הראשונה), בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. קוּאָרְנָבִּיל. (אשת כּוּש, בן חם, בן נח ונעמה).
2. אָרְסָל. (אשת כְּנַעַן, בן חם, בן נח ונעמה).
3. בָּקְט. (אשת פּוּט, בן חם, בן נח ונעמה).

דור חמישי:

צאצאי בנוֹ (ששמו לא ידוע) של פרתוסים:
1. עזה.
2. גרר.
3. גיתי.
4. עקרון.

צאצאי ענה ראלה אל-סעידה ואילון (החיתי), בן חת:
1. עָדָה {בָּשְמָת}. (אשת: עֵשָׂיו, בן רבקה ויצחק, בן אברהם ושרה. ואשת: סַעַד, בן צִבְעוֹן ה-חִיוִי), בן שֵׂעִיר).
2. מָחְלָת. (אשת עֵשָׂיו, בן רבקה ויצחק, בן אברהם ושרה).

צאצאי עפרון (עפר), בן חת:
1. בְּאֵרִי. (אשתו עָנָה, בת צִבְעוֹן, בן שֵׂעִיר).

צאצאי זוהר, בן חת:
1. עֶפְרוֹן.

צאצאי היטיטיס, בן חת:
1. בְּאֵרִי.

צאצאי היי נהפט, בן תוגרמה, בן גומר, בן יפת:
1. הָמָסָאְי {מָאסָאיָה}.
2. אָרָה.
3. אֲרָם.
4. אֲרְמָאִיס.
5. אֲרְמָנָק.
6. גֶהָם .
7. הָרְמָה.
8. אָרְמָנֶק {אָרְמֶנְיָה}. (קיסר ומלך ארמניה העתיקה השני).
9. קָדְמוֹס.

צאצאי קָאוּקָס {קוֹבְקָאסֶס}, בן תוגרמה, בן גומר, בן יפת:
1. דְזוּרְדְזוּק.
2. וָיְינָקָס {וָאיְנָקָס}.
3. אָבְּקָזְיָאן.
4. גֵיאוֹרְגִיאָנְס.
5. סִירְקָאסִיאָנְס.
6. דָגֶסְטָנִיס.

צאצאי קרטלוס, בן תוגרמה, בן גומר, בן יפת:
1. מָצְטְקְטוֹס.
2. גָרְדָבֹּוס.
3. קָאקְהוֹס.
4. קוּקְהוֹס.
5. גָצְ'יוֹס.
6. הָפְלוֹס.
7. הוֹדְזְרָקְהוֹס.
8. יָבָקְהוֹס.

צאצאי פריאמאינט, בן פאטוכתא, בן מגוג, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. אֱזְרוּ.

צאצאי חיפריס, בן כיתים, בן יון:
1. חָרְטִיס.

צאצאי קינן, בן נמרוד, בן קווה ומשך, בן נאטיניר (אדטנסס אוליבנה) ויפת:
1. נמרוד.

דור שישי:

צאצאי ענה ובארי, בן עפרון (עפר):
1. אָהֳלִיבָמָה {יהודית}. (אשת עֵשָׂיו, בן רבקה ויצחק, בן אברהם ושרה).

צאצאי ארמנק, בן היי נהפט, בן תוגרמה, בן גומר, בן יפת:
1. אָרְמָיִיס. (קיסר ומלך ארמניה העתיקה השלישי).

צאצאי אזרו, בן פריאמאינט, בן פאטוכתא, בן מגוג:
1. סְרוּ.

צאצאי חרטיס, בן חיפריס, בן כיתים, בן יון:
1. חֶלוּס.

צאצאי בארי, בן היטיטיס, בן חת:
1. יהודית.

דור שביעי:

צאצאי סרו, בן אזרו, בן פריאמאינט:
1. סֶרָה.

דור שמיני:

צאצאי סרה, בן סרו, בן אזרו:
1. פָּרְטְהוֹלוֹן. (אשתו דֶלְגָנְטְ {דִיאַלגְנָאִיד}).
2. טָאלִיט.

דור תשיעי:

צאצאי פרטהולון, בן סרה, בן סרו:
1. לָאיְיגְלִין. (אשתו סֶרְבָּנְד).
2. סְלַנְגָה. (אשתו נֶרְבָּה).
3. רוּדְרַיְיג. (אשתו סִיחְבָּה).

צאצאי טאליט, בן סרה, בן סרו:
1. פִּיאָמְפְּ.

דור עשירי:

צאצאי פיאמפ, בן טאליט, בן פרטהולון:
1. אָגְנוֹמָן.

דור אחד עשר:

צאצאי אגנומן, בן פיאמפ, בן טאליט:
1. נֶמֶד. (אשתו מֶכָה).

דור שנים עשר:

צאצאי מכה ונמד, בן אגנומן, בן פיאמפ:
1. פֶּגְרוֹס. (כִּינוּיוֹ היה – אדום צד).
2. סְטָרְן.
3. לָרְבּוֹנֶל.
4. אֲנִינְד.

בנו

שֵׁם

{מקורות לא יהודיים טוענים, ששמו הוא וַיְזָתָּא}

(נפטר בשָׁלֵם {ירושלים} בגיל 600 שנים)

(היו לו 9 נשים: (1). אליקים, בת חנוֹך, בן יָרוֹד ובָּרָקָה, בת רָזוֹיָאל . (2). סֶדֶקֶטֶלֶבָּאבּ אוֹלוֹ, בת אליקים ועדנה, בן מתושלח ועדנה. (3). סָאלִיבּ, בת בָּטָבִיל, בן מחוּיָאֵל ולִיאָה. (4). נָהָלָט מָהנוּק. (5). סָאלִיט, בת מתושלח ועדנה. (6). נוֹרָה. (7). אוֹלָה. (8). קָטָה רֶכְטָא. (9). פָּרְסְיָה)

דור ראשון:

צאצאי סדקטלבּאבּ אוֹלוֹ ושם:
1. עֵילָם. (אשתו שׁוּשָן, בת נאטיניר {אדטנסס אוליבנה} ויפת, בן נח ונעמה).
2. אַשׁוּר. (אשתו היא, בתם של נאטיניר ויפת, בן נח ונעמה).
3. אַרְפַּכְשַׁד. {כאן בהמשך}. (אשתו רֶזוּאֵיָה, בת עֵילָם אחיו). {ארפכשד חי 438 שנים}.
4. לוּד. (נשותיו: (1). וּוָאִילָה. (2). שָׁבּוּקָה, בת נאטיניר ויפת, בן נח ונעמה). 
5. אֲרָם.
6. מֶדֶאָה. (אשת מָדַי, בן נאטיניר ויפת, בן נח ונעמה).
7. אָדָטָנֶסָאס.

צאצאי סאליב ושם:
1. קוּרְסיוּן.

דור שני:

צאצאי שושן ועילם, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. מַלְכּיאֵל. (אשת אַרְפַּכְשַׁד {דודה}, בן שֵׁם וסדקטלבּאבּ אוֹלו).
2. שׁוּשָׁן.
4. רָזוּאֵיָה.
5. חֶרמוֹן.
6. מחול.

צאצאי עילם, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. שושן.
2. מָחוּל.
3. חֶרְמוֹן.

צאצאי אשור, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. מִירוּס.
2. מוּקִיל.
3. נִינְסָן. (אשת בני דודה: (1). כֶּשֶׂד, בן ארפכשד ורזויה. (2). עָנֵר, בן ארפכשד ורזויה).

צאצאי וואילה ולוד, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. טָאסְם.
2. אִימְלִיק.

צאצאי שבוקה ולוד, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. ג'וּרִיָאן.
2. פַארִיס.
3. פתוּר {פתִיר}.
4. עזיון {בזיון}.

צאצאי ארם, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. עוּץ.
2. חוּל.
3. גֶתֶר.
4. מֶשֶׁך {מַשׁ}. (היו לו 2 נשים).
5. אָרס.

צאצאי קורסיון, בן סאליב ושם:
1. שֶׁנְעָר {סָנְהָר}.

דור שלישי:

צאצאי בן עילם (מלך ארפכשד):
1. קֵינָן.

צאצאי טאסם, בן וואילה ולוד, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. אָרְם.

צאצאי עוץ, בן ארם, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. אַל קָאוּלוּד. (אשתו זָאוּגָ'ה אֵ-אַל).
2. לוּקְמָן.
3. שָׁהָדָד.
4. הָזוּר.
5. לָהאוּד.
6. תָּאמוּד.
7. עוּדָאי.

צאצאי גתר, בן ארם, בן שם וסדקטלבאב אולו:
1. סאלח.

צאצאי משך (מש), בן ארם, בן שם וסדקטלבאב אולו:
1. ג'וּדָיְיס.
2. נָאבִּיר.
3. אַד.

צאצאי שנער (סנהר), בן קורסיון, בן סאליב ושם:
1. כנען.

דור רביעי:

צאצאי ארם, בן טאסם, בן וואילה ולוד, בן שם וסדקטלבאב אולו:
1. פָארָן.

צאצאי זאוג'ה א-אל ואל קאולוד, בן עוץ, בן ארם, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. רִיבָּה {רָעְיָה}.

צאצאי להאוד, בן עוץ, בן ארם, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. טָאְסְם.
2. עמלק. (אשתו זָאוּיָה).

צאצאי תאמוד, בן עוץ, בן ארם, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. אָדְהִיר.

צאצאי שנער (סנהר), בן קורסיון, בן סאליב ושם:
1. נָמְרוּי {נָמְרוּג'}.

דור חמישי:

צאצאי פארן, בן ארם, בן טאסם, בן וואילה ולוד:
1. מָארִיבּ.

צאצאי ריבה (רעיה), בן זאוג'ה א-אל ואל קאולוד, בן עוץ, בן ארם:
1. שֶׁלַח {עבְּדוּלָה}. (אשתו אוּנָה מוּהָק, בת נִינְסָן וכֶּשֶׂד, בן רזואיה וארפכשד).

צאצאי זאויה ועמלק, בן להאוד, בן עוץ, בן ארם, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. עָאמר.
2. אָווּאָס.

צאצאי אדהיר, בן תאמוד, בן עוץ, בן ארם, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. עוּבָּייד.

דור שישי:

צאצאי מאריב, בן פארן, בן ארם, בן טאסם, בן וואילה ולוד:
1. טָאמִילָה.

צאצאי שלח (עבדולה), בן ריבה (רעיה), בן זאוג'ה א-אל ואל קאולוד, בן עוץ:
1. עֵבֶר {אֶבֶּר. מכוּנֶה הנביא הָאבּ}. (אשתו מלכה, בת מֶלכָּה וקינן, בן רזואיה וארפכשד).

צאצאי עאמר, בן זאויה ועמלק, בן להאוד, בן עוץ, בן ארם:
1. פָארָן. (יש הטוענים שהיא אביו של מאריב, אבא של טאמילה).

צאצאי אוואס, בן זאויה ועמלק, בן להאוד, בן עוץ, בן ארם:
1. מָהָלִיאִיל {מהללאל}.

צאצאי עובייד, בן אדהיר, בן תאמוד, בן עוץ, בן ארם, בן שם וסדקטלבּאבּ אוֹלו:
1. מַסִיה. (היו לו 2 נשים והבנים שלו משניהן).

דור שביעי:

צאצאי מלכה ועבר, בן ריבה (רעיה) ושלח (עבדולה):
1. חָרָן.

צאצאי מהליאיל, בן אוואס, בן זאויה ועמלק, בן להאוד, בן עוץ, בן ארם:
1. אוּדָיָאד.

צאצאי מסיה, בן עובייד, בן אדהיר, בן תאמוד, בן עוץ, בן ארם:
1. אָאוּף.
2. אָסְהִיף {אָסָף}. (היו לו 2 נשים).
3. בן. (שמו לא ידוע כרגע).

דור שמיני:

צאצאי חרן, בן מלכה ועבר, בן ריבה (רעיה) ושלח (עבדולה):
1. מילכה.
2. יסכה.
3. לוט. (היה פטריאך).  

צאצאי אודיאד, בן מהליאיל, בן אוואס, בן זאויה ועמלק, בן להאוד, בן עוץ:
1. יָטְרִיב.

צאצאי אאוף, בן מסיה, בן עובייד, בן אדהיר, בן תאמוד, בן עוץ, בן ארם:
1. אֲבִּיר.

צאצאי אסהיף (אסף), בן מסיה, בן עובייד, בן אדהיר, בן תאמוד, בן עוץ, בן ארם:
1. עוּבָּייד.
2. בן. (מאישה אחרת. שמו לא ידוע כרגע).

דור תשיעי:

צאצאי אביר, אאוף, בן מסיה, בן עובייד, בן אדהיר, בן תאמוד, בן עוץ, בן ארם:
1. סָלִיה. (הנביא).

צאצאי עובייד, בן אאוף, בן מסיה, בן עובייד, בן אדהיר, בן תאמוד, בן עוץ, בן ארם:
1. סָלִיה. {שֵׁלַח} (הנביא).
2. עָנָאר.
3. אָשְׁקָל.

בנו

אַרְפַּכְשַׁד

(אשתו רֶזוּאֵיָה, בת עֵילָם אחיו)

{ארפכשד חי 438 שנים}

דור ראשון:

צאצאי ארפכשד ורזואיה:
1. שֶׁלַח. (נשותיו: (1). אוּאָה מָהוּק, בת ניסוּן וכֶּשֶׂד {אחיו}, בן ארפכשד ורזואיה. (2). אָזוּרָה {אֲזוּרָד}, בת נִמרוד {מלך אשור}, בן קוארנביל וכּוּש, בן חָם). (אזורה נישאה גם לעבר בן בעלה).
2. עָנֵר. (אשתו נִיסוּן, בת אֲשוּר, בן סדקטלבּאבּ אוֹלוֹ ושם). {חברו הטוב ויועצו של אברהם}.
3. קֵינָן. (אשתו מִילְכָּה).
4. כֶּשֶׂד. (אשתו נִיסוּן, בת אֲשוּר, בן סדקטלבּאבּ אוֹלוֹ ושם).
5. אֶשְׁכּוֹל. {חברו הטוב ויועצו של אברהם העברי. הוא ואָחִיו יעצו לו לעשות ברית מילה}.
6. קָיוּמָרְס.

דור שני:

צאצאי ניסון וענר, בן רזואיה וארפכשד:
1. בת. (שמה לא ידוע כרגע). {אשת אוּר, (אחיה החורג}, בן כשד וניסון}.

צאצאי מילכה וקינן, בן רזואיה וארפכשד:
1. מָלָקָה. (אשתו יוֹצָדָק).
2. מִלכָּה. (אשת: (1). עֵבֶר, בן אוֹאָה מָהוּק ושֶׁלַח, בן רזואיה וארפכשד.

צאצאי ניסון וכשד, בן ארפכשד ורזואיה:
1. אוּר. (אשתו היא {בת דוֹדוֹ}, בת ניסון וענר, בן רזואיה וארפכשד).
2. אוּאָה מָהוּק. (אשת שֶׁלַח {דודה}, בן רזואיה וארפכשד).
3. אוּרָה.

צאצאי קיומרס, בן ארפכשד ורזואיה:
1. מֵישָׁע. (אשתו מֲשְׁיָאק).

דור שלישי:

צאצאי יוצדק ומלקה, בן מילכה וקינן, בן רזואיה וארפכשד:
1. מַלְכִּי צֶדֶק. (מלך שָׁלֵם וכהן לאל עליון. שהוציא לאברהם לחם ויין).

צאצאי משיאק ומישע, בן קיומרס, בן ארפכשד ורזואיה:
1. סִיָאמָק. (הנסיך מפָּרָס). {אשתו נָאסָק}.

צאצאי אור ובת ניסון וענר, בן רזואיה וארפכשד:
1. אוֹרָה חֲלְדִיס. (אשת רְעוּ, בן לוֹמְנָה {לוֹמָה} ופֶּלֶג, בן אזורה ועֵבֶר).

דור רביעי:

צאצאי נאסק וסיאמק, בן משיאק ומישע, בן קיומרס, בן ארפכשד ורזואיה:
1. פְרָאבָקָיְין. (אשת פְרָאבָק).

דור חמישי:

צאצאי פראבק ופראבקיין, בן נאסק וסיאמק, בן משיאק ומישע, בן קיומרס:
1. הוּשַׁאנְגְ. (אשתו גוּזָק).

דור שישי:

צאצאי גוזק והושאנג, בן פראבק ופראבקיין, בן נאסק וסיאמק, בן משיאק ומישע:
1. תָחְמוֹרָפּ.

דור שביעי:

צאצאי תחמורפ, בן גוזק והושאנג, בן פראבק ופראבקיין, בן נאסק וסיאמק:
1. אֲנַגְהָד.

דור שמיני:

צאצאי אנגהד, בן תחמורפ, בן גוזק והושאנג, בן פראבק ופראבקיין:
1. יָנְגְהָד.

דור תשיעי:

צאצאי ינגהד, בן אנגהד, בן תחמורפ, בן גוזק והושאנג, בן פראבק ופראבקיין:
1. וִיוָנְגְהָד.

דור עשירי:

צאצאי ויונגהד, בן ינגהד, בן אנגהד, בן תחמורפ, בן גוזק והושאנג:
1. טָהמוּרָס. (השָאָה של פָּרָס).

דור אחד-עשר:

צאצאי טהמורס, בן ויונגהד, בן ינגהד, בן אנגהד, בן תחמורפ, בן גוזק והושאנג:
1. גָ'אמְשִׁיד. (השָאָה של פָּרָס). {אשתו יִימָאק}.

דור שנים-עשר:

צאצאי יימאק וג'אמשיד, בן טהמורס, בן ויונגהד, בן ינגהד, בן אנגהד, בן תחמורפ:
1. אִירָג'.

דור שלושה-עשר:

צאצאי אירג', בן יימאק וג'אמשיד, בן טהמורס, בן ויונגהד, בן ינגהד, בן אנגהד:
1. נִירוּסָאנְג'.

בנו

שֶׁלַח

(נשותיו: (1). אוּאָה מָהוּק, בת ניסוּן וכֶּשֶׂד {אחיו}, בן ארפכשד ורזואיה. (2). אָזוּרָה {אֲזוּרָד}, בת נִמרוד {מלך אשור}, בן קוארנביל וכּוּש, בן חָם).
(אזורה נישאה אח"כ לעֵבֶר בן בעלה {מאשתו הנוספת}).

{שלח חי 433 שנים}

דור ראשון:

צאצאי אואה מהוק ושלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. עֵבֶר. {כאן בהמשך}. (היה נביא). {היו לו 4 נשים: (1). מֵלְכָּה. (2). נִבְּרוֹד. (3). רַאוּוָק. (4). אֲזוּרָה {אָזוּרָד}.
2. בן. (שמו לא ידוע כרגע).
3. בת. (שמה לא ידוע כרגע).

צאצאי שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. רָאבְּיָה.
2. אָוּואָם.
3. אָזוּרָה.
4. מָסָאר.
5. קָאסָה.
6. אָיָיבֶה.
7. תָּמְהוּד.

דור שני:

צאצאי ראביה, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. אָסָד.
2. אָבְּיָה.

צאצאי מסאר, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. הָאזָף.
2. טָהָנְגָ'ה.
3. קוּאָסָס.

צאצאי אייבה, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. זוֹיָה טוֹהָנָה.

דור שלישי:

צאצאי אסד, בן ראביה, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. אָדִילָה.
2. גָהְרָה.
3. אָשְׁרָה.

צאצאי טהנג'ה, בן מסאר, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. שֵׁם.
2. תָּם.
3. בָּהָאלָה.
4. סוֹרִי.
5. טָאיָנָה.
6. מָאזְנִי.

צאצאי קואסס, בן מסאר, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. אוּמְרוֹ.
2. סָעִיד.
3. חָאפֵסָה.

דור רביעי:

צאצאי אדילה, בן אסד, בן ראביה, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. זָאמָן.

צאצאי טאינה, בן טהנג'ה, בן מסאר, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. מוּפָה.
2. טָאמִים.

צאצאי אומרו, בן קואסס, בן מסאר, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. דַרְוּוִישׁ.
2. רָאחֶם.
3. פָּאשְׁקָה.
4. קָאהָרָה.
5. רִיאָה.
6. אָאוּף.

צאצאי חאפסה, בן קואסס, בן מסאר, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. סָאלִים.
2. מָזָאוּן.
3. הָווּזָאן.


דור חמישי:

צאצאי זאמן, בן אדילה, בן אסד, בן ראביה, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. זָאבּוּל.

צאצאי טאמים, בן טאינה, בן טהנג'ה, בן מסאר, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. גָ'אבִּיטָט.
2. הִינְזָה.

צאצאי סאלים, בן חאפסה, בן קואסס, בן מסאר, בן שלח, בן רזואיה וארפכשד:
1. זָקוּאָן.
2. אַסְקֶרְיָה.

דור שישי:

צאצאי זאבול, בן זאמן, בן אדילה, בן אסד, בן ראביה, בן שלח:
1. בָּאקָה.

צאצאי ג'אביטט, בן טאמים, בן טאינה, בן טהנג'ה, בן מסאר, בן שלח:
1. נוֹף.

צאצאי הינזה, בן טאמים, בן טאינה, בן טהנג'ה, בן מסאר, בן שלח:
1. אַלמָדוֹ.
2. אֲלְטָהָיָה.
3. דָארָם.

צאצאי אסקריה, בן סאלים, בן חאפסה, בן קואסס, בן מסאר, בן שלח:
1. מָנְסוּר.

דור שביעי:

צאצאי באקה, בן זאבול, בן זאמן, בן אדילה, בן אסד, בן ראביה, בן שלח:
1. עַבְּדוּל יָאקִין.
2. טָאגִ'יב.
3. עָאנָם.

צאצאי מנסור, בן אסקריה, בן סאלים, בן חאפסה, בן קואסס, בן מסאר, בן שלח:
1. סָאלִים.
2. מוּהָז.

דור שמיני:

צאצאי עבדול יאקין, בן באקה, בן זאבול, בן זאמן, בן אדילה, בן אסד:
1. אַקְסָה.

צאצאי טאג'יב, בן באקה, בן זאבול, בן זאמן, בן אדילה, בן אסד:
1. קָאנָנָה.
2. כּוֹרֶש.

צאצאי סאלים, בן מנסור, בן אסקריה, בן סאלים, בן חאפסה, בן קואסס:
1. בָּאשְׁהָה.

דור תשיעי:

צאצאי אקסה, בן עבדול יאקין, בן באקה, בן זאבול, בן זאמן, בן אדילה, בן אסד:
1. בָּאקָר.
2. שָׁאן.

צאצאי באשהה, בן סאלים, בן מנסור, בן אסקריה, בן סאלים, בן חאפסה:
1. סַלְבְּאָה.

דור עשירי:

צאצאי באקר, בן אקסה, בן עבדול יאקין, בן באקה, בן זאבול, בן זאמן:
1. וּוָדְיָה.

צאצאי שאן, בן אקסה, בן עבדול יאקין, בן באקה, בן זאבול, בן זאמן:
1. פוּרְקָאן.
2. אַלרִיל.

צאצאי סלבאה, בן באשהה, בן סאלים, בן מנסור, בן אסקריה, בן סאלים:
1. זַקוֹנָה.


דור אחדעשר:

צאצאי זקונה, בן סלבאה, בן באשהה, בן סאלים, בן מנסור:
1. קוּאָנָה.

דור שניםעשר:

צאצאי קואנה, בן זקונה, בן סלבאה, בן באשהה, בן סאלים, בן מנסור:
1. בִּילָאלְ.

דור שלושהעשר:

צאצאי בילאל, בן זקונה, בן סלבאה, בן באשהה, בן סאלים, בן מנסור:
1. מוּרְאָה.

דור ארבעהעשר:

צאצאי בילאל, בן זקונה, בן סלבאה, בן באשהה, בן סאלים, בן מנסור:
1. דוּקָטָאר אַטִיקָה. (שם של נקבה).

בנו

עֵבֶר

(היה נביא)

{היו לו 4 נשים: (1). מֵלְכָּה, בת מָאיְדָה. (2). נִבְּרוֹד, בת נמרוד {מלך אשור}, בן קוארנביל וכּוּש, בן חָם. (3). רַאוּוָק. (4). אֲזוּרָה {אָזוּרָד}, בת נמרוד {מלך אשור}, בן קוארנביל וכּוּש, בן חָם.

{עֵבֶר חי 464 שנים}

דור ראשון:

צאצאי אזורה (אזורד) ועבר, בן אואה מהוק ושלח:
1. פֶּלֶג. (אשתו לוֹמָה {לוֹמְנָה}, בת הסִינִי, בן ארסל וכנען, בן חָם, בן נח ונעמה). {פלג חי 239 שנים. הוא נקרא פלג, כי בימיו התפלגו האנשים}.
2. יֹקְטָן. (אשתו הוּבָּה אחותו החורגת).

צאצאי ראווק ועבר, בן אואה מהוק ושלח:
3. הוּבָּה. (אשת יֹקְטָן אחיה החורג).

דור שני:

צאצאי הובה ויקטן, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. אַלְמוֹדָד.
2. שָׁלֶף.
3. חֲצַרְמָוֶת.
4. יָרַח.
5. הֲדוֹרָם. (נולד בשָׁלֵם ב-כנען, נפטר ב-עָרָב).
6. אוּזָל.
7. דִּקְלָה.
8. עֵיבָל.
9. אֲבִימָאֵל.
10. שְׁבָא.
11. אוֹפִיר.
12. חֲוִילָה.
13. יוֹבָב. (נולד 2206 לפנה"ס).
14. ג'וּרְהָם. {אמיר אל ג'ורהאמי}.
15. אַרְמַטֶלְקוֹ. (אשתו בָּלְקִיס {מלכת שבא}, בת אַגָבּוֹס {פְּסוּסֶנֶס השני}, בן מָאלִיק {מלך שבא}, בן רָעָיָאן, בן שְׁבָא, בן מָקֶדָה נִיקָאוּל ועָאְבֵּד שָׁאמְסְ {הגדול}, בן יָאסְג'וּבּ {מייסד ממלכת תימן/הגריה}, בן יָרָאבּ {שליט ממלכת תימן}, בן הובה ויֹקְטָן, בן אָבִּין). {אילן יוחסין זה נראה בעייתי}.
16. הֶבָּאל.
17. יָרָאבְּ.

דור שלישי:

צאצאי הדורם (מאשתו האחת), בן הובה ויקטן, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. עָאמר.

צאצאי הדורם (מאשתו האחרת), בן הובה ויקטן, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. מוּדָד.
2. עָאבְּד יָאלִיל.

צאצאי יובב (מאשתו האחת), בן הובה ויקטן, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. עדינה. (אשת שמעון, בן יעקב ולאה).
2. לָבִיבִי.
3. הוֹשעְיָה.
4. אַרִידָה. (אשת יששכר, בן יעקב ולאה).

צאצאי יובב (מאשתו האחרת), בן הובה ויקטן, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. טָאנְג טָא הַי {טִין הַי צֶ'אנֱג טַאנְג}. (אשתו פִּי פִּינְגְ).
2. אדְרִיאָן. (אשת יששכר, בן יעקב ולאה).

צאצאי ג'ורהם, בן הובה ויקטן, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. מוּדְזְאַדְזְ. (אשתו היא, בת עָאמר, בן הֲדוֹרָם, בן הוּבָּה ויֹקְטָן).

דור רביעי:

צאצאי עאמר, בן הדורם, בן הובה ויקטן, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. בת. (שמה לא ידוע כרגע). {אשת מוּדְזְאָדְזְ, בן ג'וּרְהָם, בן הוּבָּה ויֹקְטָן}.

צאצאי עאבד יאליל, בן הדורם (מאשתו האחרת), בן הובה ויקטן:
1. ג'וֹרְשָם {יוֹרְשָם}.

צאצאי הושעיה, בן יובב, בן הובה ויקטן, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. יֶשָׁרֶלָה. (הפטריארך של צ'ו).

צאצאי פי פינג וטאנג טא הי {טין הי צ'אנג טאנג}, בת יובב, בן הובה ויקטן:
1. טָא טִינְג.

צאצאי ג'ורהם, בן הובה ויקטן, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. רָאלָה. (אשת ישמעאל, בן הגר ואברהם אבינו, בן תרח).

דור חמישי:

צאצאי ג'ורשם (יורשם), בן עאבד יאליל, בן הדורם, בן הובה ויקטן:
1. עַבְּדוּל מַאדָן.

צאצאי ישרלה, בן הושעיה, בן יובב, בן הובה ויקטן, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. בּוּ ז'וּ.

דור שישי:

צאצאי עבדול מאדן, בן ג'ורשם (יורשם), בן עאבד יאליל, בן הדורם, בן הובה ויקטן:
1. נוֹגְאַיְלָה.

צאצאי בו ז'ו, בן ישרלה, בן הושעיה, בן יובב, בן הובה ויקטן:
1. ג'וּ.

דור שביעי:

צאצאי נוגאילה, בן עבדול מאדן, בן ג'ורשם (יורשם), בן עאבד יאליל:
1. עַבְּדוּל נַאסִים.
2. אַלְמוֹדָד. {מוּדָד}.

צאצאי ג'ו, בן בו ז'ו, בן ישרלה, בן הושעיה, בן יובב, בן הובה ויקטן:
1. גוֹנְג לִיוּ.

דור שמיני:

צאצאי אלמודד (מודד), בן נוגאילה, בן עבדול מאדן, בן ג'ורשם (יורשם):
1. עָמְרוּ.

צאצאי גונג ליו, בן ג'ו, בן בו ז'ו, בן ישרלה, בן הושעיה, בן יובב, בן הובה ויקטן:
1. גִ'י. (היה מלך צ'וּ).

דור תשיעי:

צאצאי עמרו, בן אלמודד (מודד), בן נוגאילה, בן עבדול מאדן, בן ג'ורשם (יורשם):
1. אַלְמוֹדָד {מוּדָד}.

צאצאי ג'י, בן גונג ליו, בן ג'ו, בן בו ז'ו, בן ישרלה, בן הושעיה, בן יובב:
1. הָאנְג פּוּ.

דור עשירי:

צאצאי האנג פו, בן ג'י, בן גונג ליו, בן ג'ו, בן בו ז'ו, בן ישרלה, בן הושעיה, בן יובב:
1. צָ'ה פוּ.

דור אחדעשר:

צאצאי צ'ה פו, בן האנג פו, בן ג'י, בן גונג ליו, בן ג'ו, בן בו ז'ו, בן ישרלה, בן הושעיה:
1. הוּאִי יוּ.

דור שניםעשר:

צאצאי הואי יו, בן צ'ה פו, בן האנג פו, בן ג'י, בן גונג ליו, בן ג'ו, בן בו ז'ו, בן ישרלה:
1. גוֹנְג פֵי.

דור שלושהעשר:

צאצאי גונג פי, בן הואי יו, בן צ'ה פו, בן האנג פו, בן ג'י, בן גונג ליו, בן ג'ו, בן בו ז'ו:
1. גוֹנְג פֵי.

דור ארבעהעשר:

צאצאי גונג פי, בן גונג פי, בן הואי יו, בן צ'ה פו, בן האנג פו, בן ג'י, בן גונג ליו, בן ג'ו:
1. יָה יוּ.

דור חמישהעשר:

צאצאי יה יו, בן גונג פי, בן גונג פי, בן הואי יו, בן צ'ה פו, בן האנג פו, בן ג'י:
1. גוֹנְג שׁוּ זוּ לֵי.

דור שישהעשר:

צאצאי גונג שו זו לי, בן יה יו, בן גונג פי, בן גונג פי, בן הואי יו, בן צ'ה פו:
1. גוּ גוֹנְג טָאן פוּ טַאי וּוָאנְג.

דור שבעהעשר:

צאצאי גו גונג טאן פו טאי וואנג, בן גונג שו זו לי, בן יה יו, בן גונג פי, בן גונג פי:
1. גִ'י לִי.
2. טַאי פּוֹ.
3. צ'וּנְג יוּנְג.

דור שמונהעשר:

צאצאי ג'י לי, בן גו גונג טאן פו טאי וואנג, בן גונג שו זו לי, בן יה יו, בן גונג פי:
1. קוּאַי שׁוּ.
2. צָ'אנְג.
3. קוּאַי צ'וּנְג.

דור תשעהעשר:

צאצאי צ'אנג, בן ג'י לי, בן גו גונג טאן פו טאי וואנג, בן גונג שו זו לי, בן יה יו:
1. פָא.
2. טָאן.
3. צ'וּ הֶסיין.
4. פּוּ יִי קָאוּ.
5. שׁוּ פֶאנְג.
6. שׁוּ הָסיוּ.
7. גִי' צַאי.
8. שׁוּ צ'וּ.
9. פּוּ לִיאָווֹ.
10. שׁוּ טִיאֶן.

דור עשרים:

צאצאי פא, בן צ'אנג, בן ג'י לי, בן גו גונג טאן פו טאי וואנג, בן גונג שו זו לי, בן יה יו:
1. טִי צוּ טְזוּ.
2. צִ'יאוּנְג שׁוּ.
3. סוּנְג צֶ'נְג.
4. טָאנְג שׁוּ יוּ.


צאצאי טאן, בן צ'אנג, בן ג'י לי, בן גו גונג טאן פו טאי וואנג, בן גונג שו זו לי:
1. מָאוּ שׁוּ.
2. פּוֹ צִ'ין.
3. הסוּן פּוֹ.

דור עשריםואחת:

צאצאי סונג צ'נג, בן פא, בן צ'אנג, בן ג'י לי, בן גו גונג טאן פו טאי וואנג:
1. קָ'אנְג צָ'אוֹ.

דור עשריםושתיים:

צאצאי ק'אנג צ'או, בן סונג צ'נג, בן פא, בן צ'אנג, בן ג'י לי:
1. צָ'אוּ {הַסיָה}.

דור עשריםושלוש:

צאצאי צ'או (הסיה), בן ק'אנג צ'או, בן סונג צ'נג, בן פא, בן צ'אנג, בן ג'י לי:
1. מוּ {מָן}.

דור עשריםוארבע:

צאצאי מו (מן), בן צ'או (הסיה), בן ק'אנג צ'או, בן סונג צ'נג, בן פא, בן צ'אנג:
1. שִׁיאוֹ {פִּי פַאנְג/פַאנְג).
2. קוּנְג {יִי הוּ}.

דור עשריםוחמש:

צאצאי קונג (יי הו), בן מו (מן), בן צ'או (הסיה), בן ק'אנג צ'או, בן סונג צ'נג:
1. הַי {צִי'ן}.

דור עשריםושש:

צאצאי הי (צ'ין), בן קונג (יי הו), בן מו (מן), בן צ'או (הסיה), בן ק'אנג צ'או:
1. יִי {הסייה}.

דור עשריםושבע:

צאצאי יי (הסייה), בן הי (צ'ין), בן קונג (יי הו), בן מו (מן):
1. אֲסוּאַן {צִ'ינְג}.

דור עשריםושמונה:

צאצאי אסואן (צ'ינג), בן יי (הסייה), בן הי (צ'ין), בן קונג (יי הו), בן מו (מן):
1. יוּ {קוּנְג נִיֶה}.

בנו

פֶּלֶג

(אשתו לוֹמָה {לוֹמְנָה}, בת הסִינִי, בן ארסל וכנען, בן חָם, בן נח ונעמה)

{פלג חי 239 שנים}

דור ראשון:

צאצאי לומה (לומנה) ופלג, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. רְעוּ. (אשתו אוֹרָה חָלְדִיס, בת אוּר, חתן ניסוּן ועַנֵר, בן רזואיה וארפכשד).
2. הֶרָחְלִים. (אשתו שֵׁלָה, בת אוֹרָה חָלדִיס ורְעוּ {אחיו}).
3. מַלְכָּן. (אשתו אַלְחָה,בת פָרִיטְסְ).
4. קָאבֶּר. (אשתו רוּת).
5. בת. (שמה לא ידוע כרגע).

דור שני:

צאצאי שלה והרחלים, בן לומה (לומנה) ופלג, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. אַבְרָם. (אשתו היא {בת דודו}, בתם של מילכה ושְׂרוּג, בן רְעוּ).

צאצאי אלחה ומלכן, בן לומה (לומנה) ופלג, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. מֶלְכָּה. (אשת שְׂרוּג. מושל אגֶדָה ואוּר כשדים).
2. חַ'דִיר בָּלְיָה אבוּ עַבָּאס. (אשתו הקודמת היתה, פָאנָה מַאשִׁיטָה אשת יחזקאל הנביא {נולד 622 לפנה"ס בירושלים ונפטר בבבל 570 לפנה"ס בגיל 52}, בן אִיוֹב {נולד בסביבות 1540 לפנה"ס, ונפטר בסביבות 1420 לפנה"ס} ורָעְמָה {בת נון – אחות יהושע בן נון}, בן אלישמע {נשיא שבט אפרים}, בן עמיהוד, בן מַעכָה ולַעדָן, בן תֶֶּלָה, בן תָּחַן, בן בריעה, בן אפרים, בן יוסף, בן יעקב).

אילן יוחסין זה של איוב ובנו יחזקאל, נראה לא אמין והזוי. בגלל הפרש השנים בין איוב אבי יחזקאל, לבנו.

יש המייחסים את איוב כך: איוב, בן עמוס, בן טיוח, בן רום, בן אייס (אסו), בן יצחק, בן אברהם.
ויש המייחסים את איוב כך: איוב, בן עמוס, בן זריה, מצאצאי אברהם אבינו.

בוזי אבי יחזקאל לפי התנ"ך, היה כהן עשיר הקשור לבית המקדש בירושלים. והיה קשור לאחזקות ועזבונות (של בית המקדש) הנמצאים מחוץ לעיר. אלה רואים את בוזי ככהן ונביא, ואת בנו יחזקאל, כומר.

דור שלישי:

צאצאי אברם, בן שלה והרחלים, בן, לומה (לומנה) ופלג, בן אזורה (אזורד) ועבר:
1. בת. (אשת כָּרְנָבוֹ, בן שרוג ומילכה).


צאצאי שרוג ומלכה, בת אלחן ומלכן, בן לומה (לומנה) ופלג:
1. בת. (אשת אברהם).

דור רביעי:

צאצאי כרנבו, חתן אברם, בן שלה והרחלים:
1. מִילְכָּה. (אשת נָחוֹר, בן שרוג ומִילְכָּה).
2. יָוּוָאנוּ. (אשת תֶּרַח, בן נָחוֹר ויִסְכָּה).

צאצאי אברהם, חתן שרוג ומלכה, בת אלחן ומלכן, בן לומה (לומנה) ופלג:
1. עֶדְנָה. (אשת תֶּרַח. מושל אגֶדָה). לפי שיטה זו, עדנה ותרח, הם הורי אברהם אבינו.

בנו

רְעוּ

(אשתו אוֹרָה חָלְדִיס, בת אוּר, חתן ניסוּן ועַנֵר, בן רזואיה וארפכשד).

{רעו חי 239 שנים, ומת באוּר כשדים}

(מקורות שאינם יהודיים טוענים כי שמו הוא רָאגוּ או אוּרְגוּ)

דור ראשון:

צאצאי אורה חלדיס ורעו:
1. שְׂרוּג. {כאן בהמשך}, (אשתו מילכה, בת קאבר, בת עבר ומילכה).
2. שֵׁלָה. (אשת הרחלים, בן לומה (לומנה) ופלג, בן אזורה (אזורד) ועבר).
3. בן. (שמו לא ידוע כרגע).

בנו

שְׂרוּג

(אשתו מִילְכָּה, בת קָאבֶר, בן עֵבֶר ומִילְכָּה).

{רעו נולד 1941 לפנה"ס ונפטר באוּר כשדים 1711 לפנה"ס בגיל 230 שנים}

דור ראשון:

צאצאי רעו ומילכה:
1. כָּרְנָבוֹ. (היו לו 2 נשים: (1). שמה לא ידוע כרגע. (2) אחותו שהייתה גם אשת אברם בן דודה).
2. נָחוֹר. (אשתו מילכה {אחייניתו}, בת כרנבו אחיו הגדול).
3. אוּר אֵנְגוּר.
4. בן.
5. בת. (אשת אברם {בן דודה}, בן שלה והרחלים, בן לומה (לומנה) ופלג, בן אזורה (אזורד) ועבר).

דור שני:

צאצאי כרנבו, בן רעו ומילכה: (מאשתו הראשונה)
1. אֲמַתְּלַאי. (אשת תֶּרַח {בן דודה}, בן מילכה ונחור, בן שרוג ומילכה).
2. מִילְכָּה. (אשת נחור, {דודה}, בן שרוג ומילכה).

בנו

נָחוֹר

(נשותיו: (1). מִילְכָּה, בת כָּרְנָבוֹ {אחיו הגדול}, בן שְׂרוּג ומִילְכָּה. (2). יִסְכָּה, בת נֶסְטֶג מלך אוּר כשדים).

{נחור נולד ב-אוּר כשדים {כלדיאה} 1911 לפנה"ס ונפטר שם 1763 לפנה"ס בגיל 148 שנים}

דור ראשון:

צאצאי נחור ויסכה:
1. תֶּרַח. (כאן בהמשך. היו לו 8 נשים).
2. כֶּשֶׂד.
3. אָזָר.
4. עוּץ.
4. בת. (שמה לא ידוע כרגע).

דור שני:

צאצאי עוץ, בן נחור ויסכה:
1. אִיוֹב. (המקראי, לדעת חז"ל). { אגדת עמים באפגניסטן טוענים כי סיפור אִיוֹב (או אולי אַיוּבּ) הוא בן 10,000 שנה והוא לא בנו של עוץ בן נחור}.

בנו

תֶּרַח

(היו לו 8 נשים: (1). זָאלְבֶּט. (2). יוּנוֹ, בת אברם, בן שֵׁלָה והָרֵחלִים, בן פלג, בן עבר. (3). תֶּהוִיטָה. (4). יוֹנָה. (5). אֲמַתְּלַאי, בת כרנבו, בן רעו ומילכה. (6). סֶרָה. (7). מָרִיָה. (8). פְּלִילָה)

{נחור נולד ב-חרן, פדן-ארם 1882 לפנה"ס ונפטר שם 1677 לפנה"ס בגיל 205 שנים}

דור ראשון:

צאצאי תרח ויונו:
1. שָׂרָה. (אשת אברהם אחיה החורג).

צאצאי תרח ואמתלאי:
1. נָחוֹר. (אשתו: מִילְכָּה, בת מָרִיָה והָרָן {אחיו}. פילגשו: רְאוּמָה).
2. אַבְרָם {אַבְרָהָם אבינו}. (אשתו שָׂרָה אחותו החורגת).
3. הָרָן. {נולד באור כשדים – כלדיאה}. (נשותיו: (1). מָרִיָה. (2). שמה לא ידוע).

צאצאי תרח ופלילה:
1. צוֹבָא.

דור שני:

צאצאי מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. עוּץ. (נולד 1998 לפנה"ס באור כשדים /כלדיאה).
2. בּוּז. (נולד 1998 לפנה"ס באור כשדים /כלדיאה).
3. קְמוּאֵל. (אבי אוּמת ארם).
4. כֶּשֶׂד. (בנה את העיר כֶּשֶׂד).
5. חָזוֹ.
6. פִּילְדָש. (נולד 1992 לפנה"ס באור כשדים).
7. יִדְלָף. נולד 1994 לפנה"ס באור כשדים).
8. בְּתוּאֵל. (נולד בחרן בסביבות 1986 לפנה"ס, ונפטר 1842 בחרן – פדן ארם בגיל 140/148). {אשתו נָהָרִים, בן מריה והרן, בן תרח ואמתלאי}.
9. מילכה. (אשת לָבָן {הארמי}, בן בתואל אחיה).

צאצאי ראומה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. טֶבַח.2. גַחַם.
3. תַּחַש.
4. מַעֲכָה.

צאצאי מריה והרן, בן תרח ואמתלאי:
1. מילכה. (אשת נָחוֹר {דודה}, בן תרח ואמתלאי).
2. יִסְכָּה.

(ר' יצחק מהגמרא טוען; שהיא אשתו של אברהם העברי, ויסכה הוא כינוי לשרה. אין זה הגיוני כמובן, משום שהתורה בעצמה אומרת, שאברהם אומר לשרה שתאמר לאבימלך וגם לפרעה, שהיא אחותו. בסופו של דבר, סיפר אברהם בעצמו לאבימלך שהיא אחותו אך לא מאותו אם. הם לא שיקרו. הם אמרו אמת).

צאצאי הרן (מאשתו השנייה), בן תרח ואמתלאי:
1. לוֹט. (נולד בסביבות 1990 לפנה"ס באור כשדים /כלדיאה, נפטר 1673 לפנה"ס בעיר סֶגוֹר כנען, בגיל 312/321 שנים). {לוט היה נביא}, (אשתו עִידִית /עירית).
2. נָהָרַיִם. (אשת בְּתוּאֵל {בן דודה}, בן ראומה ונחור, בן תרח ואמתלאי).

צאצאי צובא, בן תרח ואמתלאי:
1. אֲרַם. (היו לו 3 נשים, 3 בנים, ו-3 בנות).
2. אֹכְלָיו {אַקְלִיס}.
3. מָרוּק {מֶרִיק}.

דור שלישי:

צאצאי עוץ, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. גֵדִין {גֵדִי}.
2. אֲבִיחֶרֶף. {אַבִּי}.
3. דבורה. (מינקת רבקה {אשת יצחק בן אברהם}, בת לבן).
4. מִילוֹס.
5. מְרִימַת. (אשת נפתלי, בן יעקב ובלהה).
6. עוּצִית. (אשת גד, בן יעקב וזלפה).

צאצאי בוז, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. בָּרָקִיל.
2. נַעַמָת.
3. שֶׁבַע.
4. יִדְמַנִי.
5. בן. (שמו לא ידוע כרגע).
7. מַדוֹנוּ {מָדוֹן}.
8. גָ'הדוֹ.

צאצאי קמואל, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. אֲרָם.
2. רְחוֹב.

צאצאי כשד, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. אֲרָם.
2. בֶּנוֹן.
3. אֵנְמֶלֶך.
4. מִישׁוֹר.
5. יָפִיע.

צאצאי פילדש, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. אוּרִיד.
2. אָמוֹרוֹם {עַמְרָם}.
3. מֵאִילֵך.
4. מִירַד.

צאצאי ידלף, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. מוֹצִיא.
2. קוֹשֶׁן.
3. מוֹשֶׁן.

צאצאי נהרים ובתואל, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. לָבָן. {הארָמִי}. (נולד 1954 לפנה"ס בפדן ארן בחרן, נפטר 1795 לפנה"ס שם בגיל 159). (אשתו עדינה {נולדה 1956 לפנה"ס בפדן ארם שבחָרָן}, בת מילכה, בת נחור ומילכה. ללבן היתה גם פילגש).
2. רִבְקָה. {אשת יצחק, בן אברהם ושרה}.

צאצאי לוט, בן הרן (מאשתו השנייה), בן תרח ואמתלאי:
1. פָּלְטִית. (אנשי סדום הרגו אותה בגלל שהכניסה אורחים לבית אביה. מרחו עליה דבש וכל הדבורים והצרעות עקצו אותה עד שמתה).
2. בת. (ילדה לאביה ילד ממנה).
3. בת. (ילדה לאביה ילד ממנה).

צאצאי לוט (מבתו הגדולה), בן הרן (מאשתו השנייה), בן תרח ואמתלאי:
1. מוֹאָב.

צאצאי לוט (מבתו הצעירה), בן הרן (מאשתו השנייה), בן תרח ואמתלאי:
1. בֵּן עַמִי.

דור רביעי:

צאצאי אביחרף, בן עוץ, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. אַמוּרָם.

צאצאי ג'הדו, בן בוז, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. גֶ'שִׁישַי.

צאצאי ארם, בן קמואל, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. מֶכָלִיָה. (אשת לֵוִי).

צאצאי עדינה ולבן, בן נהרים ובתואל, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. לֵאָה. (אשתו הראשונה של יעקב, בן רבקה ויצחק, בן שרה ואברהם).
2. רָחֵל. (אשתו השנייה של יעקב, בן רבקה ויצחק, בן שרה ואברהם).
3. אַלִיב.
4. בְּעוֹר.
5. מִירוּש. (יש המכנים אותו כּוֹרֶש).

צאצאי לבן (ופילגשו), בן נהרים ובתואל, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. זִלְפָּה. (אשתו השלישית של יעקב, בן רבקה ויצחק, בן שרה ואברהם).
2. בִּלְהָה. (אשתו הרביעית של יעקב, בן רבקה ויצחק, בן שרה ואברהם).

צאצאי מואב, בן לוט (מבתו הגדולה), בן הרן (מאשתו השנייה), בן תרח ואמתלאי:
1. רֶלִיף.
2. מוֹאָבִיטֶס.
3. אֶד.
4. בן. (שמו לא ידוע כרגע).
5. מָיוֹן.
6. טַרְסוֹס.
7. קָנְוִיל.

צאצאי בן עמי, בן לוט (מבתו הצעירה), בן הרן (מאשתו השנייה), בן תרח ואמתלאי:
1. עַמוֹן.

דור חמישי:

צאצאי אמורם, בן אביחרף, בן עוץ, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. עוּזִית {עוצית}. (אשת גָד, בן לאה ויעקב, בן רבקה ויצחק, בן אברהם ושרה).
2. מֶרִימָה {מרימת}. (אשת נפתלי, בן בלהה ויעקב, בן רבקה ויצחק, בן אברהם ושרה).

חז"ל טוענים שמרימת ועוצית הן בנות עוץ, בן נחור ומילכה, ולא נִינוֹתָיו.


צאצאי ג'שישי, בן ג'הדו, בן בוז, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. מיכאל.

צאצאי בעור, בן עדינה ולבן, בן נהרים ובתואל, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. בִּלְעָם. (הנביא).

צאצאי מואביטס, בן מואב, בן לוט (מבתו הגדולה), בן הרן (מאשתו השנייה):
1. עזאד.

דור שישי:

צאצאי מיכאל, בן ג'שישי, בן ג'הדו, בן בוז, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי:
1. גִלְעָד.

צאצאי עזאד, בן מואביטס, בן מואב, בן לוט (מבתו הגדולה):
1. אל מאזן.

דור שביעי:

צאצאי גלעד, בן מיכאל, בן ג'שישי, בן ג'הדו, בן בוז, בן מילכה ונחור:
1. גָ'רוֹאָה.

צאצאי אל מאזן, בן עזאד, בן מואביטס, בן מואב, בן לוט (מבתו הגדולה):
1. אל תאלאבה.

דור שמיני:

צאצאי ג'רואה, בן גלעד, בן מיכאל, בן ג'שישי, בן ג'הדו, בן בוז, בן מילכה ונחור:
1. חוּרִי.

צאצאי אל תאלאבה, בן אל מאזן, בן עזאד, בן מואביטס, בן מואב:
1. קָאִיס.

דור תשיעי:

צאצאי חורי, בן ג'רואה, בן גלעד, בן מיכאל, בן ג'שישי, בן ג'הדו, בן בוז:
1. אֲבִיחָיִל.

צאצאי קאיס, בן אל תאלאבה, בן אל מאזן, בן עזאד, בן מואביטס, בן מואב:
1. אל חריטה.

דור עשירי:

צאצאי אביחיל, בן חורי, בן ג'רואה, בן גלעד, בן מיכאל, בן ג'שישי, בן ג'הדו, בן בוז:
1. יוֹרַאי.
2. שֶׁבַע.
3. מְשוּלָם.
4. עֵבֶר.
5. יַחַן.
6. מִיכָאֵל.
7. זִיָה.

צאצאי אל חריטה, בן קאיס, בן אל תאלאבה, בן אל מאזן, בן עזאד, בן מואביטס:
1. עאמר אל מלתום.

דור אחדעשר:

צאצאי עאמר אל מלתום, בן אל חריטה, בן קאיס, בן אל תאלאבה, בן אל מאזן:
1. אל עמרן.

דור שניםעשר:

צאצאי אל עמרן, בן עאמר אל מלתום, בן אל חריטה, בן קאיס, בן אל תאלאבה:
1. האריה.

דור שלושעשר:

צאצאי האריה, בן אל עמרן, בן עאמר אל מלתום, בן אל חריטה, בן קאיס:
1. דואסיר.

דור ארבעעשר:

צאצאי דואסיר, בן האריה, בן אל עמרן, בן עאמר אל מלתום, בן אל חריטה:
1. אל זאיד.

דור חמישהעשר:

צאצאי אל זאיד, בן דואסיר, בן האריה, בן אל עמרן, בן עאמר אל מלתום:
1. אל סאהבה.

דור שישהעשר:

צאצאי אל סאהבה, בן אל זאיד, בן דואסיר, בן האריה, בן אל עמרן:
1. אל שרפה.

דור שבעהעשר:

צאצאי אל שרפה, בן אל סאהבה, בן אל זאיד, בן דואסיר, בן האריה, בן אל עמרן:
1. אל עווידאת.

דור שמונהעשר:

צאצאי אל עווידאת, בן אל שרפה, בן אל סאהבה, בן אל זאיד, בן דואסיר:
1. אל וואפי.

דור תשעהעשר:

צאצאי אל וואפי, בן אל עווידאת, בן אל שרפה, בן אל סאהבה, בן אל זאיד:
1. חמוד.

דור עשרים:

צאצאי חמוד, בן אל וואפי, בן אל עווידאת, בן אל שרפה, בן אל סאהבה:
1. בְּרַאחְ.

דור עשריםואחת:

צאצאי בראח, בן חמוד, בן אל וואפי, בן אל עווידאת, בן אל שרפה, בן אל סאהבה:
1. חמוד.

דור עשריםושתיים:

צאצאי חמוד, בן בראח, בן חמוד, בן אל וואפי, בן אל עווידאת, בן אל שרפה:
1. נָאסֶר. (אשתו אָנְזִי {עבייד אל אנזי}).

בנו

אברהם

(נשותיו: (1). שָׂרָה {אחותו החורגת}, בת יוּנוֹ ותרח. (2). הָגָר, בת אָמִין {נולדה במצרים}. (3). קְטוּרָה,בת אָמִין)

יש הטוענים כי אברהם לקח לו נשים מכל בנותיו של נח, בן למך: (1). שרה. {צאצאית של שם, בן נח}. (2). קטורה. {צאצאית של יפת, בן נח}. (3). הגר. {צאצאית של חם, בן נח}.

{אברהם נולד באור כשדים /כלדיאה במסופוטמיה בשנת 1872 לפנה"ס, ונפטר שם 1637 לפנה"ס בגיל 175 שנים. נקבר בחברון במערת המכפלה}

דור ראשון:

צאצאי אברהם ושרה:
1. יִצְחָק. (אשתו רבקה, בת בתואל, בן מילכה ונחור, בן תרח ואמתלאי).

צאצאי אברהם והגר:
1. יִשְׁמָעאֵל. {נולד 1966 לפנה"ס בבאר-שבע, ומת 1829 לפנה"ס ב-מֶכָּה ערב הסעודית בגיל 137 שנים}. (נשותיו: (1). בִּיבִּי חָנְפָה. (2). רָאלָה, בת מוּדְזְאָדְזְ, בן עָאמְרְ {אמיר אל ג'וּרְהָאמִי}, בן ג'וּרְהָם, בן יקטן. (3). עָנָה רָאלָה אַלסָעִידָה, בת עדָה וסעַד, בן צִבעון החיתי}. (4). רִיבָּה. (5). מָחֲלַת, {בת נֶפֶרוּ השלישית, בת נֶפֶרְטִיטָאן (בת פוּלָה)} וסֶנוּסְרֶט {הראשון}, בן נֶפֶרְטִיטָאן (בת פוּלָה) ואַמֶנֶמְחֶאת {הראשון}, בן סֶנוּסְרָט ונֶפֶרֶט).

צאצאי אברהם וקטורה:
1. זִימְרָן.
1. יָקְשָׁן. (נולד בחרן 1898 לפנה"ס).
2. מְדָן.
3. מִדְיָן.
4. יִשְׁבָּק.
5. שוּחַ.

דור שני:

צאצאי ריבה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. נְבָיוֹת. (בנו הבכור של ישמעאל).

צאצאי ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. קֵדָר.
2. אַדְבְּאֵל.
3. מִבְשָׂם.
4. מִשְׁמָע.
5. דוּמָה. (נולד 1690 לפנה"ס).
6. מַשָּׂא. (נולד 1688 לפנה"ס).
7. חֲדַד. (נולד 1686 לפנה"ס).
8. תֵּימָא.
9. יְטוּר.
10. נָפיִש.
11. קֵדְמָה.
12. מָחֲלַת. (אשת עֵשָֹיו, בן רבקה ויצחק, בן שרה ואברהם).
13. יָשׁוּב.
14. אַיָר.
15. מִיסְלוּנָה.

צאצאי ראלה (בת מודזאדז) וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. בָּשְמַת.
2. תֵּימָן.

מדרשים יהודיים טוענים כי לישמעאל היו 2 נשים: (1) מְרִיבָה. (2) מַלְכוּת {פַאטִימָה}. הסיבה לכך נעוצה באופי המידות שלהן. הראשונה היתה בעלת מריבה וצרת עין. מסופר שאברהם פעם באה לבקר את בנו ישמעאל. ישמעאל לא היה אז באוהל. מריבה, אשתו הראשונה של ישמעאל ראתה את "הזקן" הזה שהיא לא הכירה אותו והוא בכוונה לא התוודע אליה. אברהם שאל אותה "היכן ישמעאל"? והיא ענתה; "הוא לא באוהל הוא יחזור עוד זמן מה והיא לא ממש יודעת מתי". מאחר והיא לא הזמינה את "הזקן" לשתות, לנוח, לאכול, אז הוא אמר לה; "תגידי לישמעאל שהיה פה זקן מכנען ששמו אברהם והוא אמר שכדאי שהוא יחליף את 'מפתן הבית'" (יענו, את דלת הכניסה). אברהם דיבר ברמזים. כשישמעאל חזר הביתה, היא סיפרה לו את כל הסיפור. אז הוא שאל אותה אם היא הציעה לו לנוח, לאכול ולשתות. היא אמרה שלא! אז הוא הבין מה אביו אומר לו והוא גירש אותה. לאחר מכן הוא נישא לאישה אחרת, {מלכות/פאטימה}. יום אחד הגיע שוב אברהם לבקר את בנו, אבל גם הפעם הוא לא היה בבית. אז כלתו שלא ידעה שהוא חמיה הכניסה אותו בכבוד גדול לנוח, לאכול, לשתות ואף שטפה לו את רגליו ידיו ופניו. לאחר זמן מה אמר לה אברהם; תגידי לישמעאל "שמפתן הבית ממש מצוין". גם הפעם הוא לא גילה לה מי הוא אלא אמר לה למסור לבעלה ישמעאל את המסר שלו. כשחזר ישמעאל, היא סיפרה לו את כל הסיפור. הוא הבין שהפעם בחירתו היתה מעולה ונכונה ולכן כינו אותה היהודים מלכות. כי היא התנהגה כמו בת מלכים. לפי מדרשים אלה, כל בניו של ישמעאל היו משתי נשותיו הללו:

צאצאי ישמעאל ומריבה:
1. נביות. 2. קדר. 3. אבדאל. 4. מבשם. 5. בשמת.

צאצאי ישמעאל ומלכות:
1. משמע. 2. דומה. 3. משא. 4. חדד. 5. יטור. 6. נפיש. 7. קדמה.

צאצאי זימרן, בן אברהם וקטורה:
1. אֲבִיהֶן.
2. מוֹלִיד.
3. מִרְיָם.

צאצאי יקשן, בן אברהם וקטורה:
1. שְׁבָא.
2. דְּדָן.

צאצאי מדן, בן אברהם וקטורה:
1. אָמִידָע.
2. יוֹב.
3. נוּחִי.
4. אֶלִישָׁה.
5. כּוּתַח.

צאצאי מדין, בן אברהם וקטורה:
1. עֵיפָה.
2. עֵפָר. (אשתו שוּעַ הכנענית).
3. חֲנוֹך.
4. אֲבִידָע.
5. אֶלְדָּעָה.
6. דוֹרָה שָׁארוּבּ.

צאצאי ישבק, בן אברהם וקטורה:
1. מכִּירוּ.
2. בִּידוּא.
3. תְתוּר.

צאצאי שוח, בן אברהם וקטורה:
1. בִּלְדָד. (השוּחִי, חברו הטוב של איוב).
2. מוּנָן.
3. מֵיבָן.

דור שלישי:

צאצאי נביות, בן ריבה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. מָאְיוֹן.
2. סֶאנְד.
3. מֶאנְד.

צאצאי קדר, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. טָאבִּיט.
2. אֲלְיוֹן.
3. קֶסֶם {קֶזֶם}.
4. חַמַד. (אשתו זָאוּגָ'ה).
5. עֵלִי.
6. אָמָאל. (אשתו חַאמִיל, בת אימאם קָייזָר).

צאצאי אדבאל, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. גָ'בִּין.
2. חָמָאד.

צאצאי מבשם, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. יְעוּשׁ.
2. עוֹבַדְיָה.
3. עֶבֶד מֶלֶךְ.

צאצאי משמע, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. עוֹבֵד.
2. מָעָדָה.
3. שַׁמּוּעַ.
4. זְכַרְיָה {זְכַּרְיוֹן}.

צאצאי דומה, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. אָמֶד.
2. כֶּשֶׂד {קֶזֶד}.
3. אֵלִי {עֵלִי}.
4. מָחמָד.

צאצאי משא, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. אֵבִּידָדוֹן.
2. מֵלוֹן.
3. מוּלָה.

צאצאי חדד, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. אָפְלָל.
2. אָזוּר.
3. מִינְזָר.
4. עֶבֶד מֶלֶך.
5. אֲרָם. (נולד, מת ונקבר בסעודיה). {דוֹדוֹ קֵדָר, אימץ אותו כבנו והוא גדל אצלו}.

צאצאי דדן, בן יקשן, בן אברהם וקטורה:
1. אֲשׁוּר.
2. לְטוּש.
3. לְאוֹם.

צאצאי עפר ושוּע, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. תמר. (אשת עֵר, אוֹנָן, {בני יהודה} ויהוּדָה {אביהם}).

צאצאי חנוך, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. אָגָראִירְנָסוּאַק.

צאצאי אבידע, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. הוּדִינוֹ.
2. אֲבִידָע {מוֹלָד}.

צאצאי דורה שארוב, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. אֶרֶרץ'.
2. רָאק.

דור רביעי:

צאצאי טאביט, בן קדר, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. שָׁהָאבּ.

צאצאי אמאל, בן קדר, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. אימאם סַלָאמָאן.
2. בָּאנְת. {בָּאנָאטְ}.

צאצאי מעדה, בן משמע, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. נִיזָארְ.

צאצאי אפלל, בן חדד, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. יוֹנָה. (אשת אָשֵׁר, בן זלפה ויעקב, בן רבקה ויצחק, בן אברהם ושרה).

צאצאי ארם, בן חדד, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל, בן אברהם והגר:
1. עַדוּוָה.

צאצאי אגראירנסואק, בן חנוך, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. אַוּזוּבּוּ.

צאצאי הודינו, בן אבידע, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. דָדִירָאד.

צאצאי אבידע (מולד), בן אבידע, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. מֵרֵישָׁה {נִילְמַן}. (אשת זְבוּלוּן, בן יעקב ולאה).

צאצאי אררץ, בן דורה שארוב, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. נִיאָאגֶ'ם. (משמעו המילולי הוא; "בוא נלך").

צאצאי ראק, בן דורה שארוב, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. פְרָשְׁטְ.

דור חמישי:

צאצאי שהאב, בן טאביט, בן קדר, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל:
1. אַל חָמִיסָה.

צאצאי (אימאם) סלאמאן, בן אמאל, בן קדר, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל:
1. אימאם נָאבָּט.

צאצאי באנת {באנאט}, בן אמאל, בן קדר, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל:
1. מָארוּ.

צאצאי ניזאר, בן מעדה, בן משמע, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל:
1. רַבִּיעַ.

צאצאי עדווה, בן ארם, בן חדד, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל:
1. מָאזִי {מִיזָה}. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

צאצאי אזובו, בן אגראירנסואק, בן חנוך, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. קָיי קַוָואדְ.

צאצאי דדיראד, בן הודינו, בן אבידע, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. דָדַרְדוּ.

צאצאי ניאאג'ם, בן אררץ, בן דורה שארוב, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. וַיְדֶשְׁטְ.

צאצאי פרשט, בן ראק, בן דורה שארוב, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. אוּרְוַוט גָא.

דור שישי:

צאצאי אל חמיסה, בן שהאב, בן טאביט, בן קדר:
1. אַל יָאסָה.

צאצאי (אימאם) נאבט, בן (אימאם) סלאמאן, בן אמאל, בן קדר:
1. (אימאם) אַסָאי {עֵשָׂיו}.

צאצאי מארו, בן באנת {באנאט}, בן אמאל, בן קדר:
1. סָמָאחִי.

צאצאי רביע, בן ניזאר, בן מעדה, בן משמע, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל:
1. רְתָּאְם.

צאצאי מאזי (מיזה), בן עדווה, בן ארם, בן חדד, בן ענה ראלה אל-סעידה וישמעאל:
1. שָׁאמָה {שׁוּמָה}. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

צאצאי קיי קוואד, בן אזובו, בן אגראירנסואק, בן חנוך, בן מדין:
1. קָיי אָפּיפֶה.

צאצאי וידשט, בן ניאאג'ם, בן אררץ, בן דורה שארוב, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. סְפִּיטָמָה.

צאצאי אורווט גא, בן פרשט, בן ראק, בן דורה שארוב, בן מדין, בן אברהם וקטורה:
1. פְרָשְׁטָה קָא.

דור שביעי:

צאצאי אל יאסה, בן אל חמיסה, בן שהאב, בן טאביט, בן קדר:
1. טָאבְּרָה.

צאצאי (אימאם) א-סאי {עשיו}, בן (אימאם) נאבט, בן (אימאם) סלאמאן:
1. (אימאם) מָעזָאר.

צאצאי סמאחי, בן מארו, בן באנת {באנאט}, בן אמאל, בן קדר:
1. רִיזָאה.

צאצאי רתאם, בן רביע, בן ניזאר, בן מעדה, בן משמע:
1. גָ'טָאנוּ.

צאצאי שאמה (שומה), בן מאזי (מיזה), בן עדווה, בן ארם, בן חדד:
1. זַארִיחְ אַל-קוֹמָייר. (נולד ומת בסעודיה).

צאצאי קיי אפיפה, בן קיי קוואד, בן אזובו, בן אגראירנסואק, בן חנוך, בן מדין:
1. קָיי קָאוּס.
2. קָיי אָרְשְׁ.

צאצאי ספיטמה, בן וידשט, בן ניאאג'ם, בן אררץ, בן דורה שארוב, בן מדין:
1. אָרְדָאר.

צאצאי פרשטה קא, בן אורווט גא, בן פרשט, בן ראק, בן דורה שארוב, בן מדין:
1. נוֹטָרְגָה.

דור שמיני:

צאצאי טאברה, בן אל יאסה, בן אל חמיסה, בן שהאב, בן טאביט, בן קדר:
1. נָהאוּר.

צאצאי (אימאם) מעזאר, בן (אימאם) א-סאי {עשיו}, בן (אימאם) נאבט:
1. (אימאם) מֶהְשָׁר.

צאצאי ריזאה, בן סמאחי, בן מארו, בן באנת {באנאט}, בן אמאל, בן קדר:
1. נָגָ'את.

צאצאי ג'טאנו, בן רתאם, בן רביע, בן ניזאר, בן מעדה, בן משמע:
1. מוחמד.

צאצאי זאריח אל-קומייר, בן שאמה (שומה), בן מאזי (מיזה), בן עדווה, בן ארם:
1. נָאחִית אַל-נִיזָאל. (נולד ומת בסעודיה).

צאצאי קיי קאוס, בן קיי אפיפה, בן קיי קוואד, בן אזובו, בן אגראירנסואק:
1. סִיאָבָּאח {סִיָבָקְשׁ}.

צאצאי קיי ארש, בן קיי אפיפה, בן קיי קוואד, בן אזובו, בן אגראירנסואק:
1. קיי אוּיָרָשׁ.


צאצאי ארדאר, בן ספיטמה, בן וידשט, בן ניאאג'ם, בן אררץ, בן דורה שארוב:
1. אָרֵג' דָרְשָׁן.

צאצאי נוטרגה, בן פרשטה קא, בן אורווט גא, בן פרשט, בן ראק, בן דורה שארוב:
1. צָ'נְגָרָנה.
2. פְרַאנָה.
3. וָמוּס.
4. שׁוּן.

דור תשיעי:

צאצאי נהאור, בן טאברה, בן אל יאסה, בן אל חמיסה, בן שהאב, בן טאביט:
1. מָקְאוּם.

צאצאי (אימאם) מהשר, בן (אימאם) מעזאר, בן (אימאם) א-סאי {עשיו}:
1. (אימאם) אַלקוּמָיָיר.

צאצאי נג'את, בן ריזאה, בן סמאחי, בן מארו, בן באנת {באנאט}, בן אמאל:
1. מַסָאר.

צאצאי מוחמד, בן ג'טאנו, בן רתאם, בן רביע, בן ניזאר, בן מעדה, בן משמע:
1. חָאתֶּם אַלרָאקָבִּי.

צאצאי נאחית אל-ניזאל, בן זאריח אל-קומייר, בן שאמה (שומה), בן מאזי (מיזה):
1. מָקְסָאר {הִיסְן}. (נולד ומת בסעודיה).

צאצאי סיאבאח (סיבקש), בן קיי קאוס, בן קיי אפיפה, בן קיי קוואד, בן אזובו:
1. קָיי קָשְׂרוּ {קיי קוּסְרָאוּ}.

צאצאי קיי אוירש, בן קיי ארש, בן קיי אפיפה, בן קיי קוואד, בן אזובו:
1. קָיי פִּיסָן.

צאצאי ארג' דרשן, בן ארדאר, בן ספיטמה, בן וידשט, בן ניאאג'ם, בן אררץ:
1. פֶּטִירָאסְפְּ.

דור עשירי:

צאצאי מקאום, בן נהאור, בן טאברה, בן אל יאסה, בן אל חמיסה, בן שהאב:
1. יָזְאִיד.

צאצאי (אימאם) אל-קומייר, בן (אימאם) מהשר, בן (אימאם) מעזאר:
1. (אימאם) אַנַזָאל.

צאצאי מסאר, בן נג'את, בן ריזאה, בן סמאחי, בן מארו, בן באנת {באנאט}:
1. אִיבְּהָם.

צאצאי חאתם אל-ראקבי, בן מוחמד, בן ג'טאנו, בן רתאם, בן רביע, בן ניזאר:
1. מוחמד אלרָאקָבִּי.

צאצאי מקסאר (היסן), בן נאחית אל-ניזאל, בן זאריח אל-קומייר:
1. אַבְּהָם אִיהָאם {דָאוּוָס}. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

צאצאי קיי פיסן, בן קיי אוירש, בן קיי ארש, בן קיי אפיפה, בן קיי קוואד, בן אזובו:
1. קָיי מָאנוּשׁ.

צאצאי פטיראספ, בן ארג' דרשן, בן ארדאר, בן ספיטמה, בן וידשט, בן ניאאג'ם:
1. חַחְשׁוּשׁ {חַחְשׁנוּשׁ}.

דור אחדעשר:

צאצאי יזאיד, בן מקאום, בן נהאור, בן טאברה, בן אל יאסה, בן אל חמיסה:
1. אֲדַד.

צאצאי (אימאם) א-נזאל, בן (אימאם) אל-קומייר, בן (אימאם) מהשר:
1. (אימאם) חַאסָן.

צאצאי איבהם, בן מסאר, בן נג'את, בן ריזאה, בן סמאחי, בן מארו, בן באנת:
1. אִיפְתָּה.

צאצאי מוחמד אל-ראקבי, בן חאתם אל-ראקבי, בן מוחמד, בן ג'טאנו, בן רתאם:
1. קַרְקוּשׁ אַלרָאקָבִּי.

צאצאי אבהם איהאם (דאווס), בן  מקסאר (היסן), בן נאחית אל-ניזאל:
1. אַגְנָאד אַפְנָאד. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

צאצאי קיי מאנוש, בן קיי פיסן, בן קיי אוירש, בן קיי ארש, בן קיי אפיפה:
1. קָיי אווּזָאב {עוּזָב}.

צאצאי חחשוש (חחשנוש), בן פטיראספ, בן ארג' דרשן, בן ארדאר, בן ספיטמה:
1. הֵיחָסְטָפּ סְפִּיטָמָה.

דור שניםעשר:

צאצאי אדד, בן יזאיד, בן מקאום, בן נהאור, בן טאברה, בן אל יאסה:
1. עָדְנַאן.

צאצאי (אימאם) חאסן, בן (אימאם) א-נזאל, בן (אימאם) אל-קומייר:
1. (אימאם) דָארִיס.

צאצאי איפתה, בן איבהם, בן מסאר, בן נג'את, בן ריזאה, בן סמאחי, בן מארו:
1. אִיסָה.

צאצאי קרקוש אל-ראקבי, בן מוחמד אל-ראקבי, בן חאתם אל-ראקבי:
1. אַלרָאקָבִּי (המוסלמי) {מוּסְְלֶם אַל-רָאקָבִּי}.

צאצאי אגנאד אפנאד, בן אבהם איהאם (דאווס), בן  מקסאר (היסן):
1. אִיזָאר אַלנָיְידְאוּאָן. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

צאצאי קיי אווזאב, בן קיי מאנוש, בן קיי פיסן, בן קיי אוירש, בן קיי ארש:
1. אַווּרְבַטָסְפָּא. {ארסמס}.

צאצאי היחסטפ ספיטמה, בן חחשוש (חחשנוש), בן פטיראספ, בן ארג' דרשן:
1. אָאוּרְגְדָסְפָּה.

דור שלושהעשר:

צאצאי עדנאן, בן אדד, בן יזאיד, בן מקאום, בן נהאור, בן טאברה, בן אל יאסה:
1. מָעָאדְ.

צאצאי (אימאם) דאריס, בן (אימאם) חאסן, בן (אימאם) א-נזאל:
1. (אימאם) אָמָאמָה.

צאצאי איסה, בן איפתה, בן איבהם, בן מסאר, בן נג'את, בן ריזאה, בן סמאחי:
1. חָסָן.

צאצאי אל ראקבי המוסלמי, בן קרקוש אל-ראקבי, בן מוחמד אל-ראקבי:
1. נָאְסֶר אַלרָאקָבֶּה.

צאצאי איזאר אל-ניידאואן, בן אגנאד אפנאד, בן אבהם איהאם (דאווס):
1. דַיְשָׁאן אַלזָאִיד. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

צאצאי אוורבטספא, בן קיי אווזאב, בן קיי מאנוש, בן קיי פיסן, בן קיי אוירש:
1. וִישְׁטָסְפָּה. (הרָאגָ'ה של אירן. נולד 550 לפנה"ס). {אשתו פּוּרוּ צִ'ישְׁטִי, (בת דודתו) בת חוּבוֹבִי (חְבוֹבִי/חבוי) ו-זַרְתוּסְטְרָה, בן דוֹיְדוֹבָה ופּוּרוּשָׁאסְפְּ סְפִּיטָמָה, בן פִּיטֶרְטְרַסְפְּ סְפִּיטָמָה, בן אָאוּרוֹגְדָסְפָּה, בן הֵיצָ'טַסְפְּ ספיטמה, בן חָחְשׁוּשׁ (חָחְשָׁנוּש), בן פֶּטִירָאסְפְּ, בן אָרֵיג' דָרְשָׁן, בן אָדָאָר, בן סְפִּיטָמָה, בן וֵידֶשְׁטְ, בן נִיאָגֶ'ם, בן (הראג'ה) אֶרֶרְץ', בן דוֹרָה שָׁארוּב, בן מִדְיָן, בן אברהם וקטורה}.

צאצאי אאורגדספה, בן היחסטפ ספיטמה, בן חחשוש (חחשנוש), בן פטיראספ:
1. פִּיטֶרְטְרַסְפְּ סְפִּיטָמָה. (אשתו דוֹיְדוֹבָה, בת פְרָהִימְרְוָואנָן).

צאצאי אאורגדספה (מאישה אחרת), בן היחסטפ ספיטמה, בן חחשוש (חחשנוש):
1. אַרַסְטִי.

דור ארבעהעשר:

צאצאי פורו צי'שטי ווישטספא, בן אוורבטספא, בן קיי אווזאב, בן קיי מאנוש:
1. אִיסְפַנְדִייָר. {סְפָּנְדוֹדָטָה/אִיסְפֶנְדִייָר/סְפֶּנְדוֹקְלָטָה}.

צאצאי (אימאם) אמאמה, בן (אימאם) דאריס, בן (אימאם) חאסן:
1. (אימאם) אַלבָּדוּואָן.

צאצאי חסן, בן איסה, בן איפתה, בן איבהם, בן מסאר, בן נג'את, בן ריזאה:
1. אָנְקָה.

צאצאי נאסר אל-ראקבה, בן אל ראקבי המוסלמי, בן קרקוש אל-ראקבי:
1. מוּרְשֶׁד אַלרָאקְבֶּה.

צאצאי דישאן אל-זאיד, בן איזאר אל-ניידאואן, בן אגנאד אפנאד:
1. מַחְמוּד {עָיְפָה אָיְדָה}. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

צאצאי דוידובה ופורושאספ ספיטמה, בן פיטרטרספ ספיטמה, בן אאורגדספה:
1. זַרְתוּסְטְרָה. {הנביא מ-מַדָי, ומייסד דת הזרסתוסטרה. נולד 890 לפנה"ס, נפטר 583 לפנה"ס באפגניסטן במלחמה בין אירן לטוּראָן בגיל 307 לפי אמונת הפרסים. (הוא מת בגיל 77 והיו לו 3 נשים} . (אשתו חוּבוֹבִי {חְבוֹבִי/חָבוּי, בת דודתו}, בת פְרָאשָׁסְטְרָה, {פְרָאשְׁטְרָה – אחיו של ג'מספה} בן קָאי (מלך אירן), בן חוֹסְרוֹב קָאיָן {קייחסרו בפרסית – מלך אגדי של שושלת קייאניאן בפָּרָס}, בן סִיאָבַאשׁ קָאיָין {הנסיך מאירן, אשתו פָרָנְגִיס, בת אַפְרָסִיאָב מלך טוּראָן}, בן קָיי קָאוּס {השָׁאָה והמלך של אירן}, בן קָאי קוֹבָּאד קָאיָין).

דור חמישהעשר:

צאצאי איספנדייר, בן פורו צי'שטי ווישטספא, בן אוורבטספא, בן קיי אווזאב:
1. וִישְׁטַסְפְּ {השני}.

צאצאי (אימאם) אל-בדוואן, בן (אימאם) אמאמה, בן (אימאם) דאריס:
1. (אימאם) אָררָאִיד.

צאצאי אנקה, בן איסה, בן איפתה, בן איבהם, בן מסאר, בן נג'את, בן ריזאה:
1. רָאעוּ.

צאצאי מורשד אל-ראקבה, בן נאסר אל-ראקבה, בן אל ראקבי המוסלמי:
1. סָאבִּיר אַלרָאקְבָּה.

צאצאי מחמוד (עיפה אידה), בן דישאן אל-זאיד, בן איזאר אל-ניידאואן:
1. עַרְעָרָה {אַלדָאדָה}. (נולד ומת בסעודיה).

צאצאי חובבי וזרתוסטרה, בן דוידובה ופורושאספ ספיטמה:
1. אִיסָט וַסְטַר.
2. אוּרוּוָאטְ נָארָה. (יתכן שמשמעו המילולי הוא; מקור האור או מקור התארה).
3. חְוַואר.
4. פְרֵנִי. (באיטלקית משמעו; בְּלָמִים).
5. פּוּרוּ צִ'ישׁטִי. (הנ"ל – אשת וישטספה (הראג'ה של אירן), בן אוורבטספא, בן קיי אווזאב, בן קיי מאנוש, בן קיי פיסן, בן קיי אוירש, קיי ארש, בן קיי אפיפה, בן קיי קוואד, בן אזובו, בן אגראירנסואק, בן חנוך, בן מדין, בן אברהם וקטורה). יש הטוענים ששמה הוא פּוּרוּסִיסְטָה. (אשת ג'מפה {אחיו של פְּרָאשְׁטְרָה הנ"ל}, בן קָאי (מלך אירן), בן חוֹסְרוֹב קָאיָן {קייחסרו בפרסית – מלך אגדי של שושלת קייאניאן בפָּרָס}, בן סִיאָבַאשׁ קָאיָין {הנסיך מאירן, אשתו פָרָנְגִיס בת אַפְרָסִיאָב מלך טוּראָן}, בן קָיי קָאוּס {השָׁאָה והמלך של אירן}, בן קָאי קוֹבָּאד קָאיָין).
6. טְרִיטִי. (ביוונית משמעו; יום שלישי).

דור שישהעשר:

צאצאי וישטספ, בן איספנדייר, בן פורו צי'שטי ווישטספא, בן אוורבטספא:
1. קָאסָרְדֶזֶה {וַשְׁתִּי}.(אשת המלך אֲחַשְׁוֵורוֹש {חשׁיארש הראשון/קסרקסס}, בן דָרְיָוֶוש הגדול ואטוסה, בת כורש הגדול).

צאצאי (אימאם) אר-ראיד, בן (אימאם) אל-בדוואן, בן (אימאם) אמאמה:
1. (אימאם) מָחְמוּד.

צאצאי ראעו, בן אנקה, בן איסה, בן איפתה, בן איבהם, בן מסאר, בן נג'את:
1. בָּאלְקִי.

צאצאי סאביר אל-רקבה, בן מורשד אל-ראקבה, בן נאסר אל-ראקבה:
1. סָאלִים אַלרֶאקָבֶּה.

צאצאי ערערה (אל-דאדא), בן  מחמוד (עיפה אידה), בן דישאן אל-זאיד:
1. יָאלְלהָאן {אַלעָנוּד}. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

דור שבעהעשר:

צאצאי אחשוורוש (חשיארש) וקאסרדזה (ושתי), בת וישטספ, בן איספנדייר:
1. אֲרְתָחְשָׁשְׁתָא. (הראשון – מלך הממלכה האחמנית. יש הטוענים שאימו היא לא ושתי, אלא אסתר אשתו השנייה של אחשוורוש, ויש הטוענים כי הוא בן אישה לא חוקית של אביו).

צאצאי קאסרדזה (ושתי), בת וישטספ, בן איספנדייר, בן פורו צי'שטי ווישטספא:
1. פֶּרְשׁוטָאן.

צאצאי (אימאם) מחמוד, בן (אימאם) אר-ראיד, בן (אימאם) אל-בדוואן:
1. (אימאם) דָעְאָדָה.

צאצאי באלקי, בן ראעו, בן אנקה, בן איסה, בן איפתה, בן איבהם, בן מסאר:
1. יַרֶוּוִי.

צאצאי סאלים אל-ראקבה, בן סאביר אל-רקבה, בן מורשד אל-ראקבה:
1. סָאהִיי אַלרֶאקָבֶּה.

צאצאי יאללהאן (אל-ענוד), בן ערערה (אל-דאדא), בן  מחמוד (עיפה אידה):
1. יָחְזָאן {אַלקָסָאר}. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

דור שמונהעשר:

צאצאי ארתחששתא, בן אחשוורוש:
1. קטסיאס. (מָלָך 45 ימים עד שאחיו למחצה סוגדיאנוס חתר נגדו וגרם לרציחתו כשהיה שיכור).
2. סוגדיאנוס. (מָלָך חצי שנה, עד שאחיו אוכוס חתר נגדו והפילו).
1.  אוכוס {דָרְיָוֶוש}. {דריווש השני – מלך פרס האחמנית. כינויו היה , דריווש נותוס. שמשמעו ביוונית, דריווש הממזר שכן הוא היה בן לאם לא חוקית}. (אשתו פריסטיס).

צאצאי פרשוטאן, בן קאסרדזה (ושתי), בת וישטספ, בן איספנדייר:
1. טְצִ'ישִׁיפְּשׁ.

צאצאי (אימאם) דעאדה, בן (אימאם) מחמוד, בן (אימאם) אר-ראיד:
1. (אימאם) אוּנוּק {אוּנְק}.

צאצאי ירווי, בן באלקי, בן ראעו, בן אנקה, בן איסה, בן איפתה, בן איבהם:
1. בָּאסָן.

צאצאי סאהיי אל-ראקבה, בן סאלים אל-ראקבה, בן סאביר אל-רקבה:
1. גָ'אבֶּר אַלרֶאקָבֶּה.

צאצאי יחזאן (אל-קסאר), בן יאללהאן (אל-ענוד), בן ערערה (אל-דאדא):
1. יָתְרִיבִּי {אַלטָמְה}. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

דור תשעהעשר:

צאצאי פריסטיס ואוכוס (דריווש השני), בן ארתחששתא, בן אחשוורוש:
1. ארסקס {אֲרְתָחְשָׁשְׁתָא}. {ארתחששתא השני – מלך פרס האחמנית}. (נולד 454/435 לפנה"ס, מת 358 לפנה"ס בגיל 86).
2. כֹּורֶש. {השני}. (נולד 423/424 לפנה"ס).
3. אוסטאנס.
4. אוקסטארס.

צאצאי טצי'שיפש, בן פרשוטאן, בן קאסרדזה (ושתי), בת וישטספ, בן איספנדייר:
1. קָמְבּוּיָה.

צאצאי (אימאם) אונוק {אונק}, בן (אימאם) דעאדה, בן (אימאם) מחמוד:
1. (אימאם) קִיסְווּאָר.

צאצאי באסן, בן ירווי, בן באלקי, בן ראעו, בן אנקה, בן איסה, בן איפתה:
1. עַמְרָאן.

צאצאי ג'אבר אל-ראקבה, בן סאהיי אל-ראקבה, בן סאלים אל-ראקבה:
1. נָאשִׁי אַלרֶקָבֶּה. (נולד נאסיריה. מחוז דיר-קאר. ב-עירק. מת בעיר בצרה ב-עִירָק).

צאצאי יתריבי (אל-טמה), בן יחזאן (אל-קסאר), בן יאללהאן (אל-ענוד):
1. סָנְבִּיר {יָשְׁבִּין}. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

דור עשרים:

צאצאי ארסקס (ארתחששתא השני), בן פריסטיס ואוכוס (דריווש השני):
1. ארתחששתא. {השלישי. המלך הגדול של פרס והקיסר ה-11 של השושלת האחמנית. וכיהן גם כפרעה הראשון של השושלת ה-31}. נולד בערך 425 לפנה"ס, בשנת 338 לפנה"ס.

צאצאי קמבויה, בן טצי'שיפש, בן פרשוטאן, בן קאסרדזה (ושתי), בת וישטספ:
1. כּוּרָש. {כּוֹרֶש}.

צאצאי (אימאם) קיסוואר, בן (אימאם) אונוק {אונק}, בן (אימאם) דעאדה:
1. (אימאם) טָאמָה.

צאצאי עמראן, בן באסן, בן ירווי, בן באלקי, בן ראעו, בן אנקה, בן איסה:
1. רֶעָאה.

צאצאי נאשי אל-רקבה, בן ג'אבר אל-ראקבה, בן סאהיי אל-ראקבה:
1. בַּשָׁאר אַלרֶקָאבִּי.

צאצאי סנביר (ישבין), בן יתריבי (אל-טמה), בן יחזאן (אל-קסאר):
1. אִיסְמָעאִיל {חָמְדָאן}. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

דור עשריםואחת:

צאצאי ארתחששתא (השלישי), בן ארסקס (ארתחששתא השני):
1. ארסס (ארתחששתא). {הרביעי}.

צאצאי (אימאם) טאמה, בן (אימאם) קיסוואר, בן (אימאם) אונוק {אונק}:
1. (אימאם) מָתָאם.

צאצאי רעאה, בן עמראן, בן באסן, בן ירווי, בן באלקי, בן ראעו, בן אנקה, בן איסה:
1. עַבִּיד {וּוַבִּיד}.

צאצאי איסמעאיל (חמדאן), בן סנביר (ישבין), בן יתריבי (אל-טמה):
1. אָד-דָעָא. (מת ונקבר בסעודיה).

דור עשריםשתיים:

צאצאי ארסס ארתחששתא (הרביעי), בן ארתחששתא (השלישי):
1. רוקסנה. (אשת אלכסנדר מוקדון {השלישי הגדול מ-מוקדון}, בן אולימפיאס {בת ניאפולטימוס} ופיליפוס {השני}, בן אורידיקי ואמינטס {השלישי}).

צאצאי (אימאם) מתאם, בן (אימאם) טאמה, בן (אימאם) קיסוואר:
1. (אימאם) אִיסְמָעִיל.

צאצאי עביד (ווביד), בן רעאה, בן עמראן, בן באסן, בן ירווי, בן באלקי, בן ראעו:
1. אָנָאף.

צאצאי אד-דעא, בן איסמעאיל (חמדאן), בן סנביר (ישבין), בן יתריבי (אל-טמה):
1. עוּבָּייד. (נולד, מת ונקבר בסעודיה). {הוא היה נקרא גם בשמות הבאים: (1). אל-תעאן. (2). איסמעאיל ג'אמי אל-שמל. (3). איסמעאיל (בנדה) עביד בן א-דאע דו אל-מטאתיך.

דור עשריםושלוש:

צאצאי אלכסנדר (הגדול) ורוקסנה, בת ארסס ארתחששתא (הרביעי):
1. אלכסנדר. {הרביעי}. (נולד 323 לפנה"ס, מת 309 לפנה"ס).

צאצאי (אימאם) איסמעיל, בן (אימאם) מתאם, בן (אימאם) טאמה:
1. (אימאם) בָּארָאד.

צאצאי אנאף, בן עביד (ווביד), בן רעאה, בן עמראן, בן באסן, בן ירווי, בן באלקי:
1. אַסְקִי.

צאצאי עובייד, בן אד-דעא, בן איסמעאיל (חמדאן), בן סנביר (ישבין):
1. אָבְּקָאר. (נולד, מת ונקבר בסעודיה). {קראו לו גם – כִּינוּ אותו בשם: (1). איבראהים בן איסמעאיל (עביד) ג'אמי אל-שמל}.

דור עשריםוארבע:

צאצאי (אימאם) באראד), בן (אימאם) איסמעיל, בן (אימאם) מתאם:
1. (אימאם) איסמעיל זיאל מטביק.

צאצאי אסקי, בן אנאף, בן עביד (ווביד), בן רעאה, בן עמראן, בן באסן, בן ירווי:
1. מָאהִי.

צאצאי אבקאר, בן עובייד, בן אד-דעא, בן איסמעאיל (חמדאן), בן סנביר (ישבין):
1. אָיְידְה {אָיְפָא} בֵּית קֵדָר. (נולד, מת ונקבר בסעודיה). {כינו אותו גם בשם: א-נאר עיפה בן איבראהים}.

דור עשריםוחמש:

צאצאי (אימאם) באראד, בן (אימאם) איסמעיל, בן (אימאם) מתאם:
1. (אימאם) אִיסְמָעִיל זיאל מטביק.

צאצאי מאהי, בן אסקי, בן אנאף, בן עביד (ווביד), בן רעאה, בן עמראן, בן באסן:
1. נָהאוֹר.

צאצאי איידה (איפה) בית קדר, בן אבקאר, בן עובייד, בן אד-דעא:
1. מָאקִי {מָקַָה/מָקֶהא}. (מת, נולד ונקבר בסעודיה). {כינו אותו גם בשם: מָקָהא (מָעאגָ'לָה) מָכָּא א-נָאָר אל-שחדוּד}.

דור עשריםושש:

צאצאי (אימאם) איסמעיל זיאל מטביק, בן (אימאם) באראד:
1. (אימאם) אִיבְּרָהִים גָ'אמִי וּשָׁאמָל.

צאצאי נהאור, בן מאהי, בן אסקי, בן אנאף, בן עביד (ווביד), בן רעאה, בן עמראן:
1. פָאחָם.

צאצאי מאקי (מקה), בן איידה (איפה) בית קדר, בן אבקאר, בן עובייד, בן אד-דעא:
1. נָאחִיש {נָהִיש}. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

דור עשריםושבע:

צאצאי (אימאם) איברהים ג'אמי ושאמל, בן (אימאם) איסמעיל זיאל מטביק:
1. (אימאם) אָבְּקָאר.

צאצאי פאחם, בן נהאור, בן מאהי, בן אסקי, בן אנאף, בן עביד (ווביד), בן רעאה:
1. קֶאלֶה.

צאצאי נאחיש (נהיש), בן  מאקי (מקה), בן איידה (איפה) בית קדר, בן אבקאר:
1. גָ'אהִים. (נולד, מת ונקבר בסעודיה). {כינו אותו גם בשם: ג'אהים בן נחיש (טָהָש/תָּחַש)}.

דור עשריםושמונה:

צאצאי (אימאם) אבקאר, בן (אימאם) איברהים ג'אמי ושאמל:
1. (אימאם) זָארִיבּ.

צאצאי קאלה, בן פאחם, בן נהאור, בן מאהי, בן אסקי, בן אנאף, בן עביד (ווביד):
1. בָּאדְלָן.

צאצאי ג'אהים, בן  נאחיש (נהיש), בן  מאקי (מקה), בן איידה (איפה) בית קדר:
1. טָבִּיח. (נולד, מת ונקבר בסעודיה). כונה גם בשם: טָבָּח (אַל-ע'קאן).

דור עשריםותשע:

צאצאי (אימאם) זאריב, בן (אימאם) אבקאר, בן (אימאם) איברהים ג'אמי ושאמל:
1. (אימאם) שָׁאהוּד.

צאצאי באדלן, בן קאלה, בן פאחם, בן נהאור, בן מאהי, בן אסקי, בן אנאף:
1. בָּאלְדְרָם {בּוּלְדְרָאם}.

צאצאי טביח, בן ג'אהים, בן  נאחיש (נהיש), בן  מאקי (מקה):
1. יָדְלָף. (נולד מת ונקבר בסעודיה).

דור שלושים:

צאצאי (אימאם) שאהוד, בן (אימאם) זאריב, בן (אימאם) אבקאר:
1. (אימאם) אַלמוחסין.

צאצאי באלדרם (בולדראם), בן באדלן, בן קאלה, בן פאחם, בן נהאור, בן מאהי:
1. חָווּאָה.  

צאצאי ידלף, בן טביח, בן ג'אהים, בן  נאחיש (נהיש), בן  מאקי (מקה):
1. בִּילְדָאס. (בשוודית משמעו; נוצר, ובערבית משמעו; ביָלְדוּת). {נולד, מת ונקבר בסעודיה}.

דור שלושיםואחת:

צאצאי (אימאם) עאילה, בן (אימאם) אל-מוחסין, בן (אימאם) שאהוד:
1. (אימאם) אַלעָקְבָּה.

צאצאי חוואה, בן באלדרם (בולדראם), בן באדלן, בן קאלה, בן פאחם, בן נהאור:
1. נָאאֶל.  

צאצאי בילדאס, בן ידלף, בן טביח, בן ג'אהים, בן  נאחיש (נהיש), בן  מאקי (מקה):
1. חָאזָה {הָאזָה}. (בערבית משמעו; "זֶה"}. (נולד ומת בסעודיה).

דור שלושיםושתיים:

צאצאי (אימאם) אל-עקבה, בן (אימאם) עאילה, בן (אימאם) אל-מוחסין:
1. (אימאם) ארעימה.

צאצאי נאאל, בן חוואה, בן באלדרם (בולדראם), בן באדלן, בן קאלה, בן פאחם:
1. אַבּוּ אַלוָוּאַם.  

צאצאי חאזה (האזה), בן בילדאס, בן ידלף, בן טביח, בן ג'אהים, בן  נאחיש (נהיש):
1. נָאשִׁיד {נָאשד}.

דור שלושיםושלוש:

צאצאי (אימאם) א-רעימה, בן (אימאם) אל-עקבה, בן (אימאם) עאילה:
1. (אימאם) מוּהָטְלִים.

צאצאי אבו אל-וואם, בן נאאל, בן חוואה, בן באלדרם (בולדראם), בן באדלן:
1. פָּאסַד {פָּאסַדְלְ}. 

צאצאי נאשיד (נאשד), בן חאזה (האזה), בן בילדאס, בן ידלף, בן טביח, בן ג'אהים:
1. עָוּאָם. (מת ונקבר בסעודיה). {כינו אותו גם בשם: אֹל-עואם (חָזָנָה)}.

דור שלושיםושלוש:

צאצאי (אימאם) א-רעימה, בן (אימאם) אל-עקבה, בן (אימאם) עאילה:
1. (אימאם) מוּהָטְלִים.

צאצאי פאסד (פאסדל), בן אבו אל-וואם, בן נאאל, בן חוואה:
1. לָאוּדּ.

צאצאי עואם, בן נאשיד (נאשד), בן חאזה (האזה), בן בילדאס, בן ידלף, בן טביח:
1. אוּבָּאי. (נולד, מת ונקבר בסעודיה).

דור שלושיםוארבע:

צאצאי (אימאם) מוהטלים, בן (אימאם) א-רעימה, בן (אימאם) אל-עקבה:
1. (אימאם) אַלעָווּאָם.

צאצאי לאוד, בן פאסד (פאסדל), בן אבו אל-וואם, בן נאאל, בן חוואה:
1. אוּדה {אָאוּד}.

צאצאי אובאי, בן עואם, בן נאשיד (נאשד), בן חאזה (האזה), בן בילדאס, בן ידלף:
1. הָאזְרֶט קוּוִיֶזר.
2. קוּאָמְאוּוָל. (בערבית משמעו; עגלות). {נולד, מת ונקבר בסעודיה}. (קראו לו גם: גָ'מָאל, קָמְוּוַאל)
3. אַל-סַבָּח.

דור שלושיםוחמש:

צאצאי (אימאם) אל-עוואם, בן (אימאם) מוהטלים, בן (אימאם) א-רעימה:
1. (אימאם) מֶהלָאם.

צאצאי אודה (אאוד), בן לאוד, בן פאסד (פאסדל), בן אבו אל-וואם, בן נאאל:
1. סַלָמַאן.

צאצאי קואמאוול, בן אובאי, בן עואם, בן נאשיד (נאשד), בן חאזה (האזה):
1. בָּאזְ {בּוּז}. (בטורקית משמעו; קרֵחַ). {נולד, מת ונקבר בסעודיה}. (קראו לו גם: סָאהָאִיל}.

דור שלושיםושש:

צאצאי (אימאם) מהלאם, בן (אימאם) אל-עוואם, בן (אימאם) מוהטלים:
1. (אימאם) שָׁאהִיב.

צאצאי סלמאן, בן אודה (אאוד), בן לאוד, בן פאסד (פאסדל), בן אבו אל-וואם:
1. הָאמִין {חַאמִאה}.

צאצאי באז (בוז), בן קואמאוול, בן אובאי, בן עואם, בן נאשיד (נאשד):
1. אָוּוָס. (מת ונקבר בסעודיה). {כּוּנָה גם בשמות: בִּינְתָּ/בִּינְטָה}.

דור שלושיםושבע:

צאצאי (אימאם) שאהיב, בן (אימהם) מהלאם, בן (אימאם) אל-עוואם:
1. (אימאם) אָמִין. (נולד ב-מֶכָּה ערב-הסעודית).

צאצאי האמין (חאמאה), , בן סלמאן, בן אודה (אאוד), בן לאוד, בן פאסד (פאסדל):
1. וּואָוּוָה.

צאצאי אווס, בן באז (בוז), בן קואמאוול, בן אובאי, בן עואם, בן נאשיד (נאשד):
1. סַאלַמַאן. (נולד 180 לפנה"ס בסעודיה. מת ונקבר שָׁם). {קראו לו גם: אַל-חַאמָיְסָה (מָקָאָוּוִין).

דור שלושיםושמונה:

צאצאי (אימאם) אמין, בן (אימאם) שאהיב, בן (אימהם) מהלאם:
1. (אימאם) אוּדָאח {אוּדָאז'}. (נולד ב-מֶכָּה ערב-הסעודית).

צאצאי וואווה, בן האמין (חאמאה), , בן סלמאן, בן אודה (אאוד), בן לאוד:
1. עַדְנָאן.

צאצאי סאלמאן, בן אווס, בן באז (בוז), בן קואמאוול, בן אובאי, בן עואם:
1. הוּמָאִיסִי {אוּמָיְיסִי}. (קראו לו גם: יָאסָא {עֵשָׂיו}).

דור שלושיםותשע:

צאצאי עדנאן, בן וואווה, בן האמין (חאמאה), , בן סלמאן, בן אודה (אאוד):
1. מָעָאד.

צאצאי הומאיסי (אומייסי), בן סאלמאן, בן אווס, בן באז (בוז), בן קואמאוול:
1. חָדָאד {חוּדָד/אוּדָזְ}.
2. הוּמָאִיסִי.

דור ארבעים:

צאצאי מעאד, בן עדנאן, בן וואווה, בן האמין (חאמאה), , בן סלמאן, בן אודה:
1. נָאזָאר.

צאצאי חדאד (חודד/אודז), בן הומאיסי (אומייסי), בן סאלמאן, בן אווס:
1. (אימאם) אוּד. (קראו לו גם: אבן מָקְוּוָאם, אבן גָמְלָא, אימאם אוּדִי). {נולד 151 לפנה"ס ב-מֶכָּה סעודיה. מת בשנת 6 לספה"נ בגיל 157 בסעודיה}. (היו לו 2 נשים: (1). אַלמוּטָאמָאטָרָה. (2). שמה לא ידוע כרגע.

דור ארבעיםואחת:

צאצאי נאזאר, בן מעאד, בן עדנאן, בן וואווה, בן האמין (חאמאה), , בן סלמאן:
1. מָאזֶר {מָאסֶאר}.

צאצאי אל-מוטאמאטרה ו(אימאם) אוד, בן חדאד (חודד/אודז):
1. (אימאם) עַדְנָאן. (נולד ב-חִיגָ'אז בסעודיה בסביבות 122 לספה"נ. מת בתימן). {אשתו מָהָאדְ, (מֵדוּ. נולדה במֶכָּה סעודיה, ומתה בסעודיה) בת אַל-לַאהְם אל-גָ'רְהָמִי, בן גָ'לְהָה/גָ'לְהָבְּ אל-ג'רהמי, בן גָ'דִיס (תָאְסְם/תָּוּוָאסְם) חַאתִּיר אל-ג'רהמי}.
2. אָאוּבָּן (בית קֵדָר).

צאצאי (אימאם) אוד (ואשתו השנייה), בן  חדאד (חודד/אודז):
1. עָאמְרְ. (בערבית משמעו; הָזְמָנָה). (נולד ב-מֶכָּה סעודיה).
2. נָאבְּטְ. (נולד ב-מֶכָּה סעודיה).

דור ארבעיםושתיים:

צאצאי מאזר (מאסאר), בן נאזאר, בן מעאד, בן עדנאן, בן וואווה:
1. אִילַאס.

צאצאי מהאד (מדו) ו(אימאם) עדנאן, בן אל-מוטאמאטרה ו(אימאם) אוד:
1. (אימאם) מָהָאדְ.
2. עָאמְר.
3. נָאבְּטְ.
4. אוּד.
5. אַדִי.
6. עַדָאן. (בערבית משמעו; גִינוּי).
7. אַל-רִיט {אַל-דִית}. (בערבית משמעו; נוֹצָה).
8. אַל-דָהָלָאה {דָאָהק}.
9. אַל-נוֹעַאמָן.
10. הָאק.
11. אַל-דִית.

צאצאי אאובן, בן (אימאם) אוד, בן חדאד (חודד/אודז), בן הומאיסי (אומייסי):
1. יָאמָאן (בית קדר).

דור ארבעיםושלוש:

צאצאי אילאס, בן מאזר (מאסאר), בן נאזאר, בן מעאד, בן עדנאן, בן וואווה:
1. מַדְרָאקָה.

צאצאי יאמאן, בן אאובן, בן (אימאם) אוד, בן חדאד (חודד/אודז):
1. יָקְטָן (בית קדר).

דור ארבעיםוארבע:

צאצאי מדראקה, בן אילאס, בן מאזר (מאסאר), בן נאזאר, בן מעאד, בן עדנאן:
1. חַזִימָה.

דור ארבעיםוחמש:

צאצאי חזימה, בן מדראקה, בן אילאס, בן מאזר (מאסאר), בן נאזאר, בן מעאד:
1. נָאדָר.

דור ארבעיםושש:

צאצאי נאדר, בן חזימה, בן מדראקה, בן אילאס, בן מאזר (מאסאר), בן נאזאר:
1. מַאלִיק.

דור ארבעיםושבע:

צאצאי מאליק, בן נאדר, בן חזימה, בן מדראקה, בן אילאס, בן מאזר (מאסאר):
1. פַאבְּרְ. (בשפות לועזיות משמעו; בד או יִצוּר).

דור ארבעיםושמונה:

צאצאי פאבר, בן מאליק, בן נאדר, בן חזימה, בן מדראקה, בן אילאס:
1. עָ'לִיבּ.

דור ארבעיםותשע:

צאצאי ע'ליב, בן פאבר, בן מאליק, בן נאדר, בן חזימה, בן מדראקה, בן אילאס:
1. לוּאִי.

דור חמישים:

צאצאי לואי, בן ע'ליב, בן פאבר, בן מאליק, בן נאדר, בן חזימה, בן מדראקה:
1. קָאבְּ.(יתכן ששורש שם זה מהמילה 'כעבה' שהיא האבן הקדושה במכה למוסלמים).

דור חמישיםואחת:

צאצאי קאב, בן לואי, בן ע'ליב, בן פאבר, בן מאליק, בן נאדר, בן חזימה:
1. מָארָה.

דור חמישיםושתיים:

צאצאי מארה, בן קאב, בן לואי, בן ע'ליב, בן פאבר, בן מאליק, בן נאדר, בן חזימה:
1. כַּאלָבּ.

דור חמישיםושלוש:

צאצאי כאלב, בן מארה, בן קאב, בן לואי, בן ע'ליב, בן פאבר, בן מאליק, בן נאדר:
1. קוּאֲסִי.

דור חמישיםוארבע:

צאצאי קואסי, בן כאלב, בן מארה, בן קאב, בן לואי, בן ע'ליב, בן פאבר, בן מאליק:
1. עַבְּדוּל מָנאָף.

דור חמישיםוחמש:

צאצאי עבדול מנאף, בן קואסי, בן כאלב, בן מארה, בן קאב, בן לואי, בן ע'ליב:
1. הָאשָׁאם.

דור חמישיםושש:

צאצאי האשאם, בן עבדול מנאף, בן קואסי, בן כאלב, בן מארה, בן קאב, בן לואי:
1. אַבּוּ טַאלִיבּ.

דור חמישיםושבע:

צאצאי אבו טאליב, בן האשאם, בן עבדול מנאף, בן קואסי, בן כאלב, בן מארה:
1. הָזָרְאתְּ עֲלִי {ראזי אללה טאלה אנחו}. (יש המכנים אותו חַנִיפָה או שמא זו אשתו).

דור חמישיםושמונה:

צאצאי הזראת עלי, בן אבו טאליב, בן האשאם, בן עבדול מנאף, בן קואסי:
1. מוּחָמָד {מוחמד אל א'חבאר}.

יתכן שמישהו ניסה פה להביא את אילן היוחסין של מוחמד הנביא, אך אבו טאליב, היה דודו של מוחמד ולא סבו. אבו טאליב, הוא אביו של עַלִי, חתנו של מוחמד ואבי הזרם הסוּני באיסלם. אם לכך התכוון כותב אילן יוחסין זה. ליתר דיוק, מוחמד מיוחס לישמעאל בנו של אברהם העברי.

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: