משפחת שטיין

עילאי הלוי פרום

(נולד ד' אדר תשס"ד, 24/2/2004 בבי"ח "מאיר" כפר-סבא וגר בהרצליה)

 

 

בן

נפתלי יצחק הלוי פרום

(נולד כ"ח חשוון תש"ל, 8/11/1969 בב"ב)

 

 

בן

מרים רבקה

(לבית שטיין)

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום}

(נולדה ו' כסלו תש"ט, 8/12/1949. בת"א)

 

 

בת

ר' יוסף דב שטיין

(נולד כ"ד טבת תרפ"ז, 29/12/1926 בטבריה. נפטר בגיל 83, כ"ד שבט תשס"ט, 18/2/2009)

(אשתו חוה רחל לבית ברלינר)

{חוה רחל נולדה י"ח אייר תרפ"ט – 6/7/1929 בלודז', עלתה לארץ בשנת 1934 בגיל 5 שנים, ונפטרה בגיל 80 וחצי ב' כסלו תש"ע – 19/11/2010 בב"ב}

 

דור ראשון:

צאצאי יוסף דוב וחוה רחל שטיין:
1.
מרים רבקה (הנ"ל).
2. פנינה. (אשת חיים שמואל גדליה שינפלד, בן שלמה שינפלד, בן וולף שינפלד, בן משה חיים שינפלד).
3. טובה. (אשת משה אמזל, בן יצחק מאיר אמזל).
4. יצחק יהודה. (אשתו בתיה לאה הרשקוביץ).
5. ציפורה. (אשת אברהם מרדכי זנד, בן יוסף זנד).
6. הדסה. (בזוו"ר אשת נפתלי הירץ אינגבר, בזוו"ש אשת יעקב חזקיהו פרידמן).
7. כתריאל. (אשתו בתיה פרדס).

 

 

דור שני:

צאצאי חיים שמואל גדליה שינפלד ופנינה, בת יוסף דב וחוה רחל שטיין::
1. ציפורה. (ציפי), {אשת משה יהודה בסר, בן פנחס בסר, בן אברהם חנוך בסר}.
2. ישראל. (שרוליק), {אשתו בזוו"ר; בתיה איידלס. אשתו בזוו"ש; רחלי, אשתו בזווג שלישי; חיה פרסמן}.
3. זאב וולף. (זאבי), {אשתו אליה ימיני}.
4. כתריאל. (כתי), {אשתו לביאה ז'לושינסקי}.
5. יצחק יהודה (איציק). {אשתו בזוו"ר הינדה, בזוו"ש אסתר (אתי) לבית עבדו}
6. לאה. (לֵאהלֶה).

 

צאצאי משה אמזל וטובה, בת יוסף דב וחוה רחל שטיין:
1. ישראל. (אשתו נחמה ביננפלד).
2. אברהם אהרן. (אשתו שלומית פליישמן).
3. צפורה. (אשת מאיר רפלוביץ').
4. ברכה.
5. כתריאל.
6. שמחה בונם.

 

צאצאי בתיה לאה ויצחק יהודה שטיין, בן יוסף דב וחוה רחל שטיין:
1. ישראל. (אשתו בת שבע וידיסלבסקי).
2. חנה. (אשת ישראל סקולסקי).
3. צפורה. (אשת מנחם הפטקה).
4. שמעון אהרן.
5. שלמה.
6. דבורה.
7. מרדכי דוד.
8. בנימין.
9. רבקה.

 

צאצאי אברהם מרדכי זנד וצפורה, בת יוסף דב וחוה רחל שטיין:
1. חיה. (אשת יוסף מוסבכר).
2. מינדי. (אשת אליקים קנובלוביץ').
3. רבקה. (אשת מאיר הנדלס).
4. איטה.
5. הדס.
6. שמחה.
7. תמר.

 

צאצאי יעקב (יענקלה) חזקיהו פרידמן והדסה, בת יוסף דב וחוה רחל שטיין:
1. יצחק אלעזר (איציק).
2. אהרן.
3. לאה.
4. כתריאל.
5. צפורה.

 

צאצאי בתיה וכתריאל שטיין, בן יוסף דב וחוה רחל שטיין:
1. סימה חיה דבורה.
2. יוכבד רבקה.
3. הניה יוטא.
4. מרים רבקה.

 

 

דור שלישי:

צאצאי ציפורה ומשה יהודה בסר:
1. טובה
2. חיה
3. אהרן דוד
4. שרה יוטא
5. יוסף דב (יוסי).

 

צאצאי רחלי וישראל שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד:
1. יונתן.

צאצאי חיה וישראל שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד:
1. שטערנה שרה.

 

צאצאי זאב וולף ואליה שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד:
1. עדי.
2. אריאל.
3. נוי.
4. הדר.
5. תמר.

 

צאצאי כתריאל ולביאה שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד::
1. מרים רבקה.
2. יצחק זושא.
3. יוסף דב.
4. מיכאל.
5. הלל נחמה.

 

צאצאי הינדה ויצחק יהודה שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד::
1. נועם.

צאצאי אתי ויצחק יהודה שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד::
1. ליאל.
2. לינוי.

 

צאצאי נחמה וישראל אמזל, בן טובה ומשה אמזל:
1. יחזקאל.
2. שמעון.
3. שרה.
4. רות.

 

צאצאי נחמה וישראל אמזל, בן טובה ומשה אמזל:
1. פנינה.
2. צפורה.
3. חוה רחל.

 

צאצאי מאיר רפלוביץ' וצפורה, בת טובה ומשה אמזל:
1. יוסף דב.

 

צאצאי ישראל סקולסקי וחנה, בת בתיה ויצחק יהודה שטיין:
1.  שמחה בונם.
2. יוסף דב.

 

צאצאי מנחם הפטקה וצפורה, בת בתיה ויצחק יהודה שטיין:
1. יוסף דב.

 

 

צאצאי יוסף מוסבכר וחיה, בת אברהם מרדכי וצפורה זנד:
1. שמחה.
2. יעקב דב.

 

צאצאי אליקים קנובלוביץ' ומינדי, אברהם מרדכי וצפורה זנד:
1. מרים רבקה (ריקי).
2. יעקב דב.

 

 

 

בן

ר' מרדכי דוד שטיין 

(נולד ג' תמוז תרנ"ז, 28/6/1897. נפטר בגיל 97. י"א תשרי תשנ"ה, 16/9/1995)

(אשתו סימא חיה דבורה לבית רוזנשטיין)

דור ראשון:

צאצאי מרדכי דוד וסימא חיה דבורה שטיין:
1.
אברהם (אשתו מרים לבית רפאלי
2. אסנת.
3. יהודה אריה לייב. (אשתו יפה לבית גרינבלט).
4. משה (אשתו פנינה פולה).
5. צבי הערש (אשתו גרדה).
6. מאיר דניאל.

 

 

דור שני:

צאצאי מרים ואברהם שטיין, בן מרדכי דוד וסימה חיה דבורה שטיין:
1. לאה. (אשת עזרי מור חיים).
2. מרים רבקה.
3. רפאל.
4. שרית. (אשת יעקב).

 

צאצאי יפה ויהודה אריה לייב שטיין, בן מרדכי דוד וסימה חיה דבורה שטיין:
1. רחל. (אשת משה שמואל בריקמן).
2. אסתר. (אשת יוסף {יוסל} יוסקוביץ').
3. לאה. (אשת משה רוזן).
4. אריאלה. (אשת אברהם מונטג).
5. כתריאל. (אשתו רבקה זילברשטיין). {נפטר צעיר}.

 

צאצאי פנינה פולה ומשה שטיין, בן מרדכי דוד וסימה חיה דבורה שטיין:
1.
שאול. (אשתו נאוה).
2. אורנה לבנה. (אשת עמרם אבוטבול).
3. רונן. (אשתו שמרית לבית שלומוביץ').
4. שרון כתריאל. (אשתו אורנה).
5. ליאור. (אשתו יעל לבית ברזילי).

 

צאצאי גרדה וצבי הירש שטיין, בן מרדכי דוד וסימה חיה דבורה שטיין:
1. מלכה (אֵיימי).
2. רבקה (בֶּקי).
3. כתריאלה. (אשת דניאל פרידמן).

 

 

דור שלישי:

צאצאי שמרית ורונן שטיין, בן פנינה פולה ומשה שטיין, בן מרדכי דוד שטיין:
1.
אור.
2. בר.
3. עמית טוביה פנחס.

 

צאצאי עמרם אבוטבול ואורנה, בת פנינה פולה ומשה שטיין:
1.
נתנאל.
2. עמיחי. (אשתו תמר).
3. סמדר (אשת שלמה שושן).
4. תהילה. (אשת יאיר וייץ).
5. מרדכי.

 

צאצאי יעל וליאור שטיין, בן פנינה פולה ומשה שטיין:
1.
נועה.
2. זוהר
3. תובל.

 

צאצאי אורנה ושרון כתריאל שטיין, בן פנינה פולה ומשה שטיין:
1. דניאל.
2. אריאל.
3. שניר.

 

צאצאי שאול (אשתו נאוה) בן פנינה פולה ומשה שטיין:
1. לירן.
2. הילה.
3. לילך.

 

צאצאי תמר ועמיחי אבוטבול, בן אורנה ועמרם אבוטבול:
1. אפרת.
2. צופיה.
3. אביגיל.

 

צאצאי שלמה שושן וסמדר, בת אורנה ועמרם אבוטבול:
1. איילת השחר.

 

צאצאי יאיר וייץ ותהילה, בת אורנה ועמרם אבוטבול:
1. הודיה.
2. יהודה.

 

צאצאי דניאל פרידמן וכתריאלה, בת גרדה וצבי הירש שטיין:
1.
טליה.

 

 

בן

ר' כתריאל שטיין 

(נולד ד' אדר תרל"ד, 21/2/1874 – נפטר כ"ה שבט תשכ"ד, 28/2/1965 בגיל 92)

(נולד בקאליש ועבר לקונין שבפולין. אשתו מרים {בת דודו נולדה 1871}, בת מרדכי דוד  בורנשטיין* {נולד 1842, נפטר בקונין א' תמוז תרס"ב- 6/7/1902 מותו נרשם ב-דוברזין}.  וטויבע רחל {בת מאטע ואברהם מקובסקי, מקונין-פולין. נולדה י' טבת תר"ח – 17/12/1847, נפטרה ז' אב תרפ"ה -28/7/1925 בגיל 78}  בן ריילע ומאיר בורנשטיין מלונטשיץ.

{ כתריאל ומרים הם בני דודים, התחתנו בשנת 1897, כשכתריאל היה בן 23 ומרים בת 26, היא נפטרה צעירה כבת 40 לערך}.

צאצאי מרים וכתריאל שטיין:
1.
מאטע ריילא (נולדה 1880, נישאה לדוד לוי ב-1903).
2.
אסתר.
3. שרה.
4. פאלע גיננדל.
5. שרגא פייבל.
6. שמואל.
7. אברהם לייב מאיר.
(נולד כ"ד סיון תרנ"ח – 14/6/1898).
8. מרדכי דוד
(הנ"ל, נולד 1903).

*צאצאי מרדכי דוד וטויבע רחל בורנשטיין:
1. מרים הנ"ל. (נולדה 1871).
2. מאטע ריילא. (נולדה 1880, נישאה 1903 ל-משה וולף (נולד 1880) בן יענטא (לבית קליסקא) ומאיר טראובא.
3. הענדל (נולדה 16.4.1891) אשת שיינזילברג. גרו ב-בלחטוב פולין.

 

 

 

בן

יצחק יהודה שטיין  

(נולד בבלאשקע; י"ט ניסן תרי"ב – 8/4/1852, נפטר ט"ו כסלו תרפ"ט -28/11/1928 בגיל 73)

{יצחק יהודה ופאלע גיננדל התחתנו כ"ח כסלו תרל"א – 22/12/1870}

אשתו  פאלע גיננדעל {נולדה כ"א אלול תרי"ג – 24/10/1843, נפטרה בגיל 61.5 שנים, י"ד אייר תרס"ה-19/6/1905}, בת מאטע ואברהם מקובסקי בן טוביה וגיננדל מקובסקי. {אברהם נפטר י"ב כסלו תר"מ-15/11/1880. מאטע נפטרה ערב חג-השבועות 25/5/1871 – ה' אב תרל"א, והיא היתה בתו של אסתר ושרגא פייבל קובלסקי מקוואלא {שרגא נולד 1764, נפטר 1852 בגיל 88}.

צאצאי פאלע גיננדעל ויצחק יהודה שטיין:
1. דניאל
{גר בבלאשקע פולין}.
2.
מאטע (אשת הערש מנדל יארמוז, נישאו 1893).
3. כתריאל
(הנ"ל: נולד – 21/2/1874).
4. וולף טוביה.
(נולד בקונין; ז' אדר תרל"ט – 2/3/1879). {אשתו שיינא פייגא, בת משה וחנה גולדה גולדמן. נישאו 1903).
5. קיילא.
(נולדה בקונין; כ' תמוז תרמ"ט – 19/7/1889).
6. דבורה.
{נולדה 1897}.

 

צאצאי הערש מנדל ירמוז ומאטע, בת פאלע גיננדל ויצחק יהודה שטיין:
1. רבקה.
2. רחל.
3. פייבל.
4. פנחס.

 

צאצאי שיינא פייגא ו-וולף טוביה שטיין, בן פאלע גיננדל ויצחק יהודה שטיין:
1. פאלע גיננדל. (נולדה כ"ח אלול תרס"ה – 28/9/1905).
2. כתריאל.
(נולד י"ט אלול תרס"ח – 15/9/1908).

 

 

 

בן

כתריאל ופערל שטיין

(כתריאל נולד בשנת 1816 ב-בלאשקי, ונפטר ב-בלאשקי י"ז תשרי תרכ"ז – 26/9/1866, בגיל 50)

במקצועו, היה חייט.

{פערל, (נולדה בקאליש בשנת 1820), בת מאיר (נולד 1794, נפטר בקאליש 15/2/1860) ויוכבד רוזנפלד (נולדה 1795, נפטרה בקאליש 24/9/1837)}

(פערל וכתריאל התחתנו בקאליש בשנת 13/2/1840, {פערל התייתמה מאימא שלה 3 שנים לפני חתונתה}, וגרו ב-בלאשקי. פערל נפטרה לאחר מות בעלה כתריאל)

מאיר רוזנפלד התחתן שוב לאחר מות אשתו יוכבד, עם בריינדל לוי ב-1838 בקאליש.

צאצאי מאיר ויוכבד רוזנפלד: (אשתו בזוו"ר)
1. פערל. (הנ"ל).
2. חיים יוסף. (נפטר 1854 בקאליש. אשתו פייגא לבית סיגלמן). בנם: עזריאל נולד 1822 בלובלין. אשתו מרים וינר, בת הערש ודוברה וינר. נישאו 1844 בלובלין)

 

צאצאי כתריאל ופערל שטיין:
1. יצחק לייב. (יצחק יהודה הנ"ל. נולד 8/4/1852).

 

 

 

בן

וולף וקיילא שטיין

(וולף נולד ב-בלאשקי 1785, קיילע נולדה 1793)

{גרו בבאלשקי}

דור ראשון:

1. יוסף. (נולד 1807). {אשתו קיילא ברנר. (נולדה 1809) התחתנו 1831 ב-בלזיץ, וגרו ב-גורא קלווריה. קיילא נפטרה 1900}.
2. כתריאל. (הנ"ל, נולד 1816 ב-בלאשקי).
3. יצחק
(נולד 1820 בערך). {אשתו חיה}.
4. אנשל. (נולד 1826 ב-בלאשקי). {אשתו פייגא, בת וולף}. גרו ב-וורשא.
(בתעודת הלידה של אנשל כתוב – שהוא נולד בשנת 1826 כשאביו וולף היה בן 41, וקיילע אימו היתה בת 33. על התעודה חתום וולף שטיין ו-רפאל שטיין בן 73. מן הסתם הוא הסבא).

 

 

דור שני:

צאצאי קיילא ויוסף שטיין, בן וולף וקיילא שטיין:
1. וולף. (נולד 1/6/1847). {יתכן שאשתו היא טויבע טוּרק נישאו 1869 ב-ווארקי}.
2. חיה דבורה. (נולדה 11/3/1850).

 

צאצאי יצחק וחיה שטיין, בן וולף וקיילא שטיין:
1. יוסף אלעזר. {נולד 1843}, (אשתו חיה גולדה שוורץ נישאו 1865 ב-זולקייב). {חיה גולדה נולדה 1845, בת יעקב ופייגא שוורץ. פייגא לבית שטארק מלבוב}.

 

צאצאי פייגא ואנשל שטיין, בן וולף וקיילע שטיין:
1. בן. (השם לא ידוע כרגע. נפטר 25/7/1864, ב-וורשא).

 

 

 

בן

רפאל שטיין

(נולד 1753 וגר ב-בלאשקי, מחוז קאליש, פולין. נפטר אחרי גיל 73)

 

בן

לא ידוע שטיין

(נולד בסביבות 1730)

 


דור ראשון:

צאצאי לא ידוע שטיין:
1. פסח שטיין. (נולד 1747, נפטר 24/6/1828 בגיל 81, גורא קאלווריה). {אשתו חוה, (נולדה 1751, נפטרה 18/1/1831 בגיל 80), בת יצחק ושיינדל}.
2. רפאל שטיין. (הנ"ל). {נולד 1753}.
3. יוסף שטיין. (נולד 1754 בערך). {אשתו ביילא}.
4. משה שטיין?

 

 

דור שני:

צאצאי חוה ופסח שטיין, בן לא ידוע שטיין:
1. יוסף. {אשתו פייגא, בת לייזער }.
2. דוד. (נולד 1773, נפטר 18/4/1869 וורשא). {אשתו רבקה, נולדה 1783}
3. יצחק. (נולד 1774, נפטר 27/2/1830, גורא קאלווריה). {אשתו רבקה בת חיים זעליג, נולדה 1788}.
4. מאיר. (נולד 1785). {אשתו ריקה}.
5. אהרן. (נולד 1787). {אשתו אידה יוסקוביץ' (נולדה 1792, נפטרה 2/2/1855), בת וולק יוסף ורבקה יוסקוביץ'}.

 

צאצאי ביילא ויוסף שטיין, בן לא ידוע שטיין:
1. רפאל. (נולד באוסטריאן גליציה 1774, נפטר 1850 בגיל 76 ב-זמושטץ פולין). {אשתו טויבע בתיה ביכלר (נולדה 1798, נפטרה 1848 זמושטץ), בת שמואל ורחל ביכלר}.

 

צאצאי משה שטיין, בן לא ידוע שטיין:
1. וולף. (נפטר 1838).

 

 

דור שלישי:

צאצאי פייגא ויוסף שטיין, בן חוה ופסח שטיין:
1. מאיר. (נולד 1787, נפטר 19/2/1836 בגיל 49 ב-וורשא).

 

צאצאי רבקה ודוד שטיין, בן חוה ופסח שטיין:
1. ישראל. (נולד 1818 גורא-קלווריא, נפטר 22/6/1855 שם).{אשתו מרים גליקמן (נולדה 1819), בת יוסף מנדל ושרה גליקמן}. נישאו 1840 ב-נדרזין פולין, ובהמשך גרו ב-וורשא.
2. פעסא. (נולדה 25/12/1823 גורא-קלווריא, נפטרה 30/12/1829 שם).
3. פייגא. (נולדה 1823 גורא-קלווריא). {אשת אברהם פוץ (נולד 1823), בן גודל ונעכא פוץ}. נישאו 5/8/1844 גורא-קלווריא.
4. רייזל. (נולדה 1/8/1832 גורא-קלווריא).


צאצאי ריקה ומאיר שטיין, בן חוה ופסח שטיין:
1. לאה. (נולדה 3/3/1833 גורא-קלווריא).

 


צאצאי אידה ואהרן שטיין, בן פסח וחוה שטיין:
1. הודס. (נולדה 1819 גורא-קלווריא). {אשת שמואל פוטרמן, בן זלמן ושרה פוטרמן}. נישאו 13/6/1839 גורא-קלווריא.
2. הענא רבקה. (נולדה 1820 גורא-קלווריא). {אשת אהרן וולף רוזנבאום (נולד 1820), בן ברוך ואסתר רוזנבאום}. נישאו 14/5/1843 גורא-קלווריא.
3. מאיר. (נולד 10/12/1827 גורא-קלווריא, נפטר 25/2/1830 שם).
4. חיה. (נולדה 1828 גורא-קלווריא). {אשת מנדל שמואל מנדלבאום, בן יונס ולאה רחל מנדלבאום}. נישאו 30/12/1846 גורא-קלווריא.
5. יענטא. (נולדה 12/4/1830 גורא-קלווריא). {אשת דוד שלמה קורצהרץ (נולד 1827), בן יוסף קורצהרץ וגיטל לבית אברמוביץ'}. נישאו 19/4/1850 גורא-קלווריא.
7. חוה. (נולדה 15/4/1833 גורא-קלווריא).
8. פסח. (נולד 8/5/1834 גורא-קלווריא). {אשתו זלאטע קורצהרץ, בת יוסף קורצהרץ וגיטל לבית אברמוביץ'}. נישאו 18/5/1855 גורא-קלווריא.
9. אסתר. (נולדה 1838 גורא-קלווריא). {אשת יצחק יעקב טייטלבוים (נולד 1835), בן דוד טייטלבוים}. נישאו 20/9/1858 גורא-קלווריא.

 


צאצאי רבקה ויצחק שטיין, בן חוה ופסח שטיין:
1. ריילא. (נולדה בסביבות 1793, נישאה ב-1810 ל-לייבל גרינבאום).
2. מאיר. (נולד 1795). {אשתו רושקה/רזקה יעקובוביץ', בת בעריש. (נולדה 1809, נפטרה 5/4/1849 גורא-קלווריא), בת ברוך ויוכעט יעקובוביץ'. נישאו 4/6/1830 גורא-קלווריא}. אשתו בזוו"ש; שרה רובינשטיין (נולדה 1807), בת מיכל רובינשטיין.
3. נתן שמואל. (נולד 1810).
4. הענא. (נולדה 1810).
5. פעסא. (נולדה 1823 גורא-קלווריא). {אשת יהודה רולידר, בן דוד ופרימעט רולידר}. נישאו 20/4/1845 גורא-קלווריא.
6. שרה. (נולדה 15/12/1827 גורא-קלווריא). {אשת חיים בורנהולץ, (נולד 1822). נישאו 22/4/1847 גורא-קלווריא}.

 

צאצאי טובה בתיה ורפאל שטיין, בן יוסף וביילא שטיין:
1. יצחק מאיר. (אשתו מאשה דבורה שפורר, בת ישראל ופייגא שפורר). נישאו 1850 זמושטץ.
2. צביה. (אשת יצחק אביגדור ווכנר, בן יוסף ואיטה ווכנר), נישאו 1844 ב-זמושטץ פולין.
3. זנוויל. (נולד 1846 זמושטץ, ונפטר 1848, בגיל שנה ושמונה חודשים).
4. אסתר רבקה. (אשת משה פלדהנדלר, בן זעליג ורחל פלדהנדלר) נישאו 1843 זמושטץ.

 

 

דור רביעי:

צאצאי מרים וישראל שטיין, בן רבקה ודוד שטיין:
1. חוה הנדלה. (נולדה 30/9/1841 גורא-קלווריא).
2. דוברה. (נולדה 18/7/1843 גורא-קלווריא).
3. יוכעט. (נולדה 8/4/1845 גורא-קלווריא).
4. פסח. (נולד 2/9/1851 גורא-קלווריא).

 

צאצאי אברהם פוץ ופייגא, בת רבקה ודוד שטיין:
1.
רבקה. (נולדה 29/9/1853 גורא-קלווריא).
2. נעכא. (נולדה 1/8/1858 גורא-קלווריא).

 

צאצאי מרים וישראל שטיין, בן רבקה ודוד שטיין:
1. יחיאל. (נולד בגורא-קלוואריה 26/8/1881 והוריו עברו לגור ב-וורשא).
2. פסח אהרן. (נפטר אייר תרפ"א – 16/5/1921 וקבור ב-אוטווצק).

 


צאצאי אהרן וולף רוזנבאום והענא רבקה, בת אידה הודס ואהרן שטיין:
1.
חוה. (נולדה 11/5/1851 גורא-קלווריא).

 

צאצאי דוד שלמה קורצהרץ ויענטא, בת אידס הודס ואהרן שטיין:
1. חיים מאיר. (נולד 7/5/1851 גורא-קלווריא).
2. משה. (נולד 5/1/1854 גורא-קלווריא).
3. גיטל דינה. (נולדה 8/2/1855 גורא-קלווריא).
4. לייזער. (אשתו פייגא פרידמן, בת לייבל פרידמן ושרה ציפא לבית קרוננטל) נישאו ב-פיסצנא 17/2/1884).

 

צאצאי זלאטע ופסח שטיין, בן אידס הודס ואהרן שטיין:
1. יעקב. (נולד 5/1/1858 גורא-קלווריא).


צאצאי יצחק יעקב טייטלבוים ואסתר, בת אידס הודס ואהרן שטיין:
1.
שמואל יוסף. (נולד 27/6/1859 גורא-קלווריא).

 

צאצאי רושקה/רזקא ומאיר שטיין, בן רבקה ויצחק שטיין:
1. חוה לאה. (נולדה 1833 גורא-קלווריא). {אשת פנחס זלמן בירינבאום (נולד 1831), בן הערש ורבקה בירינבאום}. נישאו 13/3/1849 גורא-קלווריא.
2. גיטל. (נולדה 1837 גורא-קלווריא). {אשת משה ציקירט (נולד 1836), בן יוסף ציקירט ושרה לבית רובינשטיין}. נישאו 13/2/1855 גורא-קלווריא.
3. ברוך. (נולד 2/8/1843 גורא-קלווריא).
4. בן ציון. (נולד 2/8/1843 גורא-קלווריא).
4. דבורה. (נולדה 9/10/1844 גורא-קלווריא).
5. גולדה ביילא. (נולדה 12/10/1847 גורא-קלווריא).

 

 

צאצאי שרה ומאיר שטיין, בן רבקה ויצחק שטיין:
1. פערל. (נולדה 12/7/1851 גורא-קלווריא, נפטרה 7/8/1852 שם).
2. בעריש. (נולד 1/1/1853 גורא-קלווריא).
3. אברהם. (נולד 13/9/1854 גורא-קלווריא).

 


צאצאי פסח אהרן שטיין, בן מרים ישראל שטיין:
1. יעקב. (נפטר ה' סיון תרצ"ב – 29/5/1936 וקבור ב-אוטווצק פולין).

 

דור חמישי:

צאצאי פנחס זלמן בירינבאום וחוה לאה, בת רושקא/רזקא ומאיר שטיין:
1. חיים ראובן. (נולד 6/1/1853).

 

צאצאי משה ציקירט וגיטל, בת רושקא/רזקא ומאיר שטיין:
1. הודס. (נולדה 14/8/1856 גורא-קלווריא, נפטרה 1/4/1857 שם).
2. יחיאל יוסף. (נולד 22/7/1858 גורא-קלווריא).

 

צאצאי ברוך שטיין, בן רושקא/רזקא ומאיר שטיין:
1. יצחק. (נפטר בשנת 1837 ב-מריאפול פולין).

 

 

 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: