משפחת שוורצברג

משפחת שוורצברג:

 

נפתלי יצחק הלוי פרום

{עורך מגילת יוחסין זו}

(נולד 8/11/1969 ת"א גר בב"ב ופ"ת)

צאצאי נפתלי ומיה פרום:
1. עילאי. (נולד 24/2/2014).

 

 

בן

 מרים רבקה ויהודה אריה לייב הלוי פרום

(יהודה נולד 9/12/1948)
(מרים נולדה 8/12/1949)

{יהודה אריה לייב הוא בנם של, ליבא דבורה ונח פרום, בן לאה ונפתלי יצחק פרום, בן שרה וחנוך העניך פרום, בן חנה וצבי יוסף פרום, בן שרה ומאיר זאב פרום מוורשא, בן שרה ביילא ושמואל פרום, בן טויבע וצבי הערש פרום, בן אברהם פרום מגרוסלנגהיים, בן או נכד של הירש פרום מפירט, בוואריה גרמניה}

 

צאצאי יהודה אריה לייב ומרים רבקה פרום:
1. כתריאל.
2. נפתלי יצחק {הנ"ל}.
3. משה בצלאל. (אשתו ארית איריס, בת משה קורצמן)
4. עופרה. (בזוו"ר אשת; מנחם מנדל פרידמן, בזוו"ש אשת; יהושע אפרים הלוי רוזנשטיין).

 

 

 

בת

ר' יוסף דב וחוה רחל שטיין

(יוסף דב הוא בנם של, סימה חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדל ויצחק יהודה שטיין, בן פערל וכתריאל שטיין, בן וולף וקיילע שטיין)

{יוסף דב נולד כ"ד טבת תרפ"ז, 29/12/1926 בטבריה, וגר ביסוד המעלה, ונפטר 2009 בבני ברק}
{חוה רחל נולדה בלודז' י"ח אייר תרפ"ט, 28/5/1929, עלתה לארץ 1934 בגיל 5, ונפטרה 2010 ב"ב}

צאצאי יוסף דב וחוה רחל שטיין:
1. מרים רבקה. (הנ"ל).
2. פנינה. (אשת חיים שמואל גדליה, בן שלמה שינפלד, בן וולף שינפלד, בן משה חיים שינפלד).
3. טובה. (אשת משה אמזל).
4. יצחק יהודה. {איצֶ'ה}, (אשתו בתיה הרשקוביץ, בת חיה ומנחם מאיר הרשקוביץ).
5. ציפורה. (אשת אברהם מרדכי זנד).
6. הדסה. (בזוו"ר אשת; נפתלי הירץ אינגבר, בזוו"ש אשת; יעקב חזקיהו פרידמן).
7. כתריאל. (אשתו בתיה פרדס).

 

 

 

בת

אהרן דוד ופייגא ברלינר

{פייגא היא בתו של בנימין צ'רנסקי, בן גיטל ויצחק צ'רנסקי, בן משה צ'רנסקי}

{אהרן דוד נולד ב-יאנוב מחוז לודז' 18/5/1894, נפטר י"ב תמוז תשל"ו – 16/6/1976 בגיל 82 בבני ברק}

 

צאצאי אהרן דוד ופייגא ברלינר:
1. חוה רחל. (הנ"ל. נולדה בלודז' 1929).
2. הדסה. {נולדה 1931 בלודז'}, (אשת יהושע ארשטיין).
3. בנימין. {נולד בישראל}. (בנו מזוו"ר, משה ברלינר).

 

 

בן

יצחק יהודה והדסה דובא ברלינר

{יצחק יהודה נולד 1846, ונפטר 2/10/1913 בגיל 67}
(הדסה דובא נולדה 1854 ב-מגנישוב)

(היה אב"ד יאנוב וטומשוב, ונקרא בשם לייביש/לייבוש, והיה חסיד של האדמו"ר יהודה לייב אלתר מגור ה-'שפת אמת')

צאצאי הדסה דובא ויצחק יהודה ברלינר:
1. פעסא גיטל. (אשת שמחה בונם זובלדובער אב"ד פירשניצע ויאנוב ודיין בלודז').
2. משה יוסף (נולד 1888 נפטר 25/2/1950, אשתו רבקה פייגא ווארגון, בת אברהם חיים ווארגון מיענדיז'וב).
3. יעקב הערש (מלודז').
4. שמחה (אשת אליעזר יצחק כהנא שפירא אב"ד גאלין ואופוטשנה).
5. שרה זיסא (אשת יהושע נחום הכהן רבינוביץ', נכד האדמו"ר ר' שלמה מרדומסק "התפארת שלמה".
6. אברהם דוב (אב"ד קיקאל. נפטר צעיר), {חתן אלתר נחמיה ויסוקינסקי}.
7. חיה פערל (אשת בונם אפשטיין מבישקוב).
8. ברוך מרדכי (מקונסטנטין).
9. אהרן דוד (הנ"ל).
10. פריידא (אשת פישל זליגמן מזעלוב).

 

צאצאי משה יוסף ברלינר, בן הדסה דובא ויצחק יהודה ברלינר:
1. פריידא רוזה (אשת יהודה לייבוש בוים מת"א וב"ב).
2. ישראל יהושע (מתל אביב).
3. רחל פעריל (הי"ד).
4. יצחק יהודה (לייבוש) מת"א.
5. שרה זיסא (אשת יואל אליהו וייסמל מב"ב).
6. אברהם חיים (מנתניה).

 

צאצאי אליעזר יצחק כהנא שפירא ושמחה, בת הדסה דובא ויצחק יהודה ברלינר:
1. חנה (אשת יעקב בוימל), {אב"ד קרושצ'ינקו ואופוצ'נה, ותלמידו חביבו של ר' מאיר שפירא מלובלין}.

 

צאצאי אברהם דב ברלינר, בן הדסה דובא ויצחק יהודה ברלינר:
1. נטע ירוחם ברלינר(סופר ומחנך. נולד ב-רדזימין תרנ"ז – 1897, התייתם בגיל צעיר וגדל אצל סבו. נשלח מלודז' לאושוויץ ונפטר 1945 לפני השחרור מאפיסת כוחות).

 

 

 

בת

פריידא ויהושע שוורצברג

{יהושע נולד בליפנא תקפ"ב – 1822, נפטר יום א' פרשת לך-לך, ז' חשון תרס"ו – 5/11/1905 בגיל 83}

אשתו בזוו"ר; בתו של הנגיד ר' הירש מ-פלוצק. נפטרה בת 21, ואז נישא ל-פריידא, בת דב בער הכהן קהאן)

{יהושע היה מו"צ ב-פלוצק, ואח"כ רב ב-שרנצק, ואח"כ רב ב-אוסטרלנקע, ואח"כ רב ואב"ד ב-בלאשקע, ואח"כ רב בז'וריק/זאריק ושם ניהל 'שולחנות' כאדמו"ר}

(מח"ס; "אבני יהושע" {נדפס תרי"ז1857}, "חומת יהושע" {נדפס תרל"ז1877}, "בית יהושע" {נדפס תרס"ב1902}, "דברי יהושע" {נדפס תרס"ב1902})

ר' יהושע מז'וריק היה חסיד של האדמו"ר מנחם מנדל מקוצק (נסע אליו רק פעמיים והלך לוורקא) ותלמיד של החידושי הרי"ם. היה חסיד של ר' יצחק מוורקא, ואח"כ של האדמו"ר מביאלע, ואח"כ של האדמו"רים לבית אלכסנדר.
{מקורות: 1. ספר – "אהל יצחק" של משה מנחם ולדן, עמוד 6, סעיף נ'. 2. חוברת "כרמנו – כ' בטאון מרכז מוסדות חסידי אלכסנדר עמוד חמש. 3. ספר "דברי יהושע משנת תרצ"ב}

בנימין זאב רכטמן – היה קרוב משפחה של ר' יהושע שוורצברג ואינני יודע כיצד:

 

דור ראשון:

צאצאי יהושע ופריידא שוורצברג:
1. הדסה דובא. (הנ"ל נולדה 1854).
2. יצחק חיים שוורצבורג. (נפטר בחיי אביו)
3. ישראל. (נפטר בחיי אביו).
3. חתנו קרוטושינסקי. (בן אליהו דוד קרוטושינסקי).
4. פייגא. (אשת כתריאל הלוי אפשטיין/עפשטיין, מצאצאיו של ר' אריה לייב הלוי אפשטיין/עפשטיין בעל הפרד"ס. כתריאל נולד ב-פלוצק 1848, והיה אב"ד קוסוב בשנת 1909. נפטר ח' ניסן תרפ"ט – 18/4/1929 {נישאו 1866 ב-פלוצק}. כתריאל היה חסיד של ר' יצחק מוורקא). מקור: ספר; "אהל יצחק של משה מנחם ולדן, עמוד 6, סעיף ס"ו.
5. חתנו חיים לייב בורנשטיין.

 

 

דור שני:

צאצאי יצחק חיים שוורצברג, בן פריידע ויהושע שוורצברג:
1. שמחה צבי. {חתן בזוו"ש; של פייגא וכתריאל עפשטיין דודו}. (אב"ד ז'וריק ומחשובי הרבנים בפולין. היה חסיד אדמו"רי אלכסנדר). והוא הוסיף בספר "דברי יהושע", "ענף עץ אבות" אילן יוחסין משפחתי. נפטר עם כל בני משפחתו בשואה.

 

צאצאי כתריאל אפשטיין ופייגא, בת יהושע ופריידא שוורצברג:
1. סימא. (אשת בנימין הכהן אפלברג). נישאו 1897 ב-קוסוב. בנימין נפטר צעיר).
2. אברהם.
(נולד 1875 בקוסוב).
3. חיים דב.
4. יוסף. (היה אב"ד מישקוב באזור לובלין בשנת 1919, ונרצח בשואה.  מקור; פנקס הקהילות לובלין קיילצה עמוד 311).
5. 
חתנם (בזוו"ש) שמחה צבי שוורצברג (בן אח של פייגא אשת כתריאל כאן).

 

נכדים נוספים של יהושע ופייגא שוורצברג: (אינני יודע מי  האב – או האם)
1. יוסף שוורצברג. (מ-אלקוש ואח"כ גר ב-אוסטרולנקה).
2. אחיו יחזקאל שוורצברג. (מ-אלקוש).
3. לייב בנציון שוורצברג. (מו"צ ב-בלכטוב).
4. אברהם דב שוורצברג. (אב"ד טערעספאלי). (בנו חורגו הוא; אברהם מרדכי הרשברג, בן אברהם מרדכי הרשברג {אביו נולד לפני שהוא נולד} אבד"ק ביאלא נכד מהרש"ל ז'ק.

 

 

דור שלישי:

צאצאי שמחה צבי שוורצברג, בן יצחק חיים שוורצברג:
1. כתריאל. (נפטר בעודו בחור).
2. חתנו שמחה בונם קאליש. (בן האדמו"ר ר' מנחם מנדל מוורקא/אוטווצק, {חתן ר' בצלאל יאיר דנציגר}, בן ר' ישראל יצחק מוורקא/פיסצנא, בן שמחה בונם מאוטווצק). נפטר תש"ב – 1942, בגטו בילוברז'יג.

3. רחל. (אשת צבי יצחק הלוי בלומנקרנץ, בן ירוחם פישל בלומנקרנץ, מאוסטרוב מזובייצקי, היו להם 7 ילדים).

 

צאצאי בנימין הכהן אפלברג, חתן פייגא וכתריאל אפשטיין:
1. אהרן הכהן אפלברג. (נולד 1898 ב-קוסוב והיה אב"ד ואנסובה. נפטר תרצ"ב – 1932). {היה מו"ל}.
2. שרה רויזה.
(נולדה 1899 ב-קוסוב).

 

 

 

בן

יוסף ופייגא שוורצברג

(גרו ב-ליפנא פולין)

 

דור ראשון:

צאצאי יוסף ופייגא שוורצברג:
1. יחזקאל. (מליפנא). {אשתו מיכלא – Mickli}.
2. שלמה. (נולד 1804, נישא ל-מלכה, בת ברוך ולאה בלינדמן, בשנת 1826 ב-קונסקי).
3. לאה. (נולדה 1811, נישאה ל-אברהם שטיבל, בן הערש שטיבל וגיטל לבית לבקוביץ' בשנת 1833 ב-קונסקי).
4. יהודה לייב. (נולד תקע"ט – 1818, נפטר כ"ד ניסן תרנ"ג – 10/4/1893) .{רב בליפנא ואב"ד קיקאל}.
5. יהושע. (הנ"ל נולד 1822).
6. משה אהרן שוורצבורג. (נולד 1839), אשתו רייזל (נולדה 1836), בת מרדכי ואסתר לוצ'יבו – LUCZYWO.  נישאו 15/11/1860 ב-דוברזין).
7. יצחק יעקב. (נולד בליפנא. היה חובב ציון ועלה לישראל בתחילת היישוב וגר בפ"ת. במצוות הרופאים נאלץ לשוב לארצו ונפטר חול המועד סוכות תרמ"ב – 1882).

לאחד מהבנים היה בן ושמו קלמן.
לאחת הבנות של יוסף ופייגא (אולי לאה) היה חתן ושמו ר' צבי אריה ווקסמן/וואקסמאן אב"ד טורעק).

 

 

דור שני:

צאצאי מיכלא ויחזקאל שוורצברג, בן יוסף ופייגא שוורצברג:
1. חיה שרה. (אשת אברהם דוד פרז'יגודה – Przygoda. נישאו 1843 ב-פרז'ניץ).

 

צאצאי יהודה לייב שוורצברג, בן יוסף ופייגא שוורצברג:
1. יוסף פנחס.
2. שמואל בנימין.
(סופר ומו"ל).

 

צאצאי שלמה ומלכה שוורצברג, בן יוסף ופייגא שוורצברג:
1. לייזער. (נולד 1830). {נישא ב-קונסקי ל-שרה ויילגובלוסקי (נולדה 1835), בת יצחק וציפורה ויילגובלוסקי, מ-זרנוב, בשנת 1853).

 

צאצאי אברהם שטיבל ולאה, בת יוסף ופייגא שוורצברג:
1. פייגא רחל. (נולדה 1845 ב-קונסקי).

 

 

דור שלישי:

צאצאי צבי אריה ווקסמן (חתן בתם של יוסף ופייגא שוורצברג):
1. חתנו פנחס הלוי וונגרוב (ווענגראוו. נולד 1890, נפטר יום ג' פרשת פנחס תרצ"ז – 1937).

 

 

 

אלכסנדר סנדר גוטקינד סג"ל

דודו של ר' יהושע מז'וריק, נולד 1776. אשתו טויבע בת אברהם, נולדה 1796). היה נגיד ועשיר ותמך באחיין שלו ר' יהשוע מז'וריק, עבור הוצאת ספרו הראשון "אבני יהושע").

יתכן אלכסנדר היה נשוי פעמיים: אשתו חנה יוהניס JOHANNIS ממנה נולד לו בנם וולף ואשתו טויבע.

 

צאצאי חנה ואלכסדר (סנדר) גוטקינד סג"ל:
1. וולף. (נולד 1836 ב-פורדון).

צאצאי טויבע ואלכסדר (סנדר) גוטקינד סג"ל:
2. אליעזר אברהם. (נולד 1820 בדוברזין). (בנו אלכסנדר נולד 1855 ב-ריפין).
3. חתנו יהודה לייב. (היה גביר ונגיד ואף הוא תמך בבן חמיו ועזר לו להוציא את הספר "אבני יהושע" לאור).

  

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: