משפחת צ'רנסקי

עילאי הלוי פרום

{נולד- 24/2/2004}

 

בן

נפתלי הלוי פרום

{נולד- 8/11/1969}

 

בן

מרים רבקה שטיין

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח פרום, בן נפתלי יצחק פרום, בן חנוך העניך פרום, בן צבי יוסף פרום, בן מאיר זאב פרום, בן שמואל פרום, בן הערש פרום, בן אברהם פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום}

(יהודה אריה לייב הלוי פרום, נולד 9/12/1948)

צאצאיהם:
1. כתריאל (נולד 1968)
2. נפתלי יצחק (נולד 1969).
3. משה בצלאל (נולד 1973).
4. עופרה (נולדה 1977).

 

בת

חוה רחל שטיין

{אשת ר' יוסף דב שטיין, בן סימה חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדל ויצחק יהודה שטיין, בן פערל וכתריאל שטיין, בן וולף וקיילע שטיין}

(יוסף דב נולד 29/12/1929)

צאצאיהם:
1. מרים רבקה {הנ"ל} (נולדה 1948).
2. פנינה (נולדה 1955). {אשת חיים שמואל גדליה שיינפלד, בן שלמה שיינפלד, בן וולף שיינפלד, בן משה חיים שיינפלד, בן שלמה אליעזר שינפלד, בן משה שינפלד, בן לייבוש שיינפלד, חתן משה ישראל ודינה הארן}.
3. טובה {אשת משה אמזל}.
4. יצחק יהודה {אשתו בתיה לאה הרשקוביץ}
5. צפורה {אשת אברהם מרדכי זנד}.
6. הדסה {אשת יעקב פרידמן}.
7. כתריאל (נולד 1968). {אשתו בתיה פרדס}.

 

בת

ציפורה פייגא צ'רנסקי

{אשת אהרן דוד ברלינר, בן יצחק יהודה ברלינר, בן ירוחם ברלינר, בן דב בעריש ברלינר, בן יצחק נטע ברלינר, בן אברהם טעבלי ברלינר, בן צבי הירש, בן אריה לייב, בן שאול, בן ר' אברהם יהושע העשל מקראקא, בן יעקב, בן אפרים נפתלי, בן יוסף, קלונימוס קלמן, בן יונה}

(ציפורה פייגא נולדה 24/10/1897 בזגירז', נפטרה בב"ב)
(אהרן דוד נולד 1889 נפטר 16/6/1976 בגיל 87 בבני ברק)

צאצאיהם:
1. חוה רחל (נולדה 7/7/1929), {אשת יוסף דב שטיין הנ"ל}.
2. בנימין יהודה (נולד 1934). {בזוו"ר אשתו מנוחה. בזוו"ש בתיה מלכה שהיתה נשואה בזווג ראשון שלה, למר טפלר, ממנו ילדה את בתם חיה פייגא}.
3. הודעס דובע (הדסה) {אשת יהושע ארשטיין}.


צאצאי מנוחה ובנימין יהודה בן אהרן דוד וציפורה פייגא ברלינר:
משה.

צאצאי יהושע ארשטיין והדסה בת אהרן דוד וציפורה פייגא ברלינר:
1. שמואל (שמוליק).
2. אברהם מרדכי.
3. יצחק יהודה.

צאצאי שמואל בן יהושע ארשטיין:
1. אהרן דוד (רוני).
2. ישראל זאב.
3. שמעון דב.

צאצאי אברהם מרדכי בן יהושע ארשטיין:
1. אליהו מאיר.
2. ישראל.
3. שלמה.
4. שמחה בונם.

צאצאי יצחק יהודה בן יהושע ארשטיין:
1. אהרן.
2. ישראל ירחמיאל.

 

 

בת

בנימין וחוה צ'רנסקי

{בנימין נולד ב-1862 בקובנא שבליטה, נפטר 1927 בזגירז' פולין}
(חוה נולדה ב-1866 בזגירז', ל-זיסל ור' נתן נטע הלוי היינסדורף, ב"ר יהודה אריה לייב הלוי היינסדורף, בן נפתלי הלוי היינסדורף ורחל (לבית מאירסדורף)

{בנימין הוא מצאצאיו של זכריה מנדל מירוסלב}

צאצאיהם:
1. יהודה אריה לייב (נולד 1886 בזגירז', נפטר 1944 בוורשה). היו לו 3 ילדים.
2. מאיר (נולד 1905 בזגירז', נפטר 1973 בתל אביב).{אשתו יהודית בת אברהם פישמן}.
3. חנה לאה {אשת חנוך העניך שלסר}. (נולדה 1892. תאומה של חיה בלומה).
4. עליזה פריידא {אשת חיים אליעזר גוטרמן}. (נישאו ב 1933 בלודז').
5. נחמה חוּמא.
6. משה {אשתו יונה}. (נפטר בת"א).
7. יצחק (נולד 1916 בלודז').
8. רחל.
9. צבי הערש.
10. ציפורה פייגא {אשת אהרן דוד ברלינר הנ"ל}. (נולדה 24/10/1897).
11. נתן נטע (נולד 1914 בלודז').
12. חיה בלומה {אשת פנחס צלניק מזגירז'}, (נולדה 1892 בלודז', נפטרה 1943 בוורשה).
13. לָצָ'ה {אשת משה וצ'אס}.
14. דֹאבֶּע.

 

צאצאי יהודית ומאיר צ'רנסקי, בן בנימין צ'רנסקי:
1. בנימין.
2. חוה {אשת שלמה זילברשטיין}. (נולדה 1911 בלודז')
3. טובה {אשת דוד בנדא}.

 

צאצאי חנוך העניך שלסר וחנה (בת בנימין צ'רנסקי):
1. יצחק מנחם (נולד 1920) {אשתו שרה}.
2. יעקב.
3. חוה {אשת סנקביץ'}.
4. פסיה {אשת יוסקוביץ'}.
5. טובה {אשת מיירנץ}. (נפטרה 14/11/2016 ת"א).

 

צאצאי שרה ויצחק מנחם שלסר, בן חנוך העניך שלסר:
1. משה מנחם.
2. רבקה. {אשת אברהם פלקסר}.
3. אברהם.
4. קלמן.
5. בנימין.
6. שמעון.

צאצאי משה מנחם בן יצחק מנחם ושרה שלסר:
1. יוסף חיים.
2. מלכה.
3. שלמה זלמן.
4. חנה.
5. מירה.
6. שמחה.
7. רבקה.

 

צאצאי אברהם פלקסר ורבקה, בת יצחק מנחם ושרה שלסר:
1. נחמה.
2. דינה רחל ( נולדה 5/2/1972). {אשת גרינצייג}.
3. חנה.
4. רבקה.

 

צאצאי אברהם שלסר, בן יצחק מנחם ושרה שלסר:
1. שלמה נחום.
2. ישראל.
3. חנה.
4. יוכבד.

 

צאצאי קלמן שלסר, בן יצחק מנחם ושרה שלסר:
1. לייב.
2. דוד.
3. שיינדל.

 

צאצאי בנימין שלסר, בן יצחק מנחם ושרה שלסר:
1. ישראל.
2. מרדכי.
3. לאה.
4. אסתר.

 

צאצאי שמעון שלסר, בן יצחק מנחם ושרה שלסר:
1. שלמה.
2. ליבא.
3. חנה.

 

צאצאי חיים אליעזר גוטרמן ועליזה פריידא (בת בנימין צ'רנסקי):
1. בנימין.
2. יהודה.

 

צאצאי בנימין בן חיים אליעזר ועליזה פריידא גוטרמן:
1. שרה איטה {אשת בצלאל אדלשטיין}.
2. מרדכי {אשתו בתיה מלכה}. בתם: רחל אשת יאיר שרגא, בן שלום בן-ציון פלמן (בן שמואל פלמן וחנה רחל בת צבי הערש וצעירה גוטמן), ושרה פייגא, (בת אברהם יצחק, בן שמעון, ואלטע ברכה בת חזקיהו יוסף, בן דב צבי ועלקא מנוחה קרנלשטיין).
3. יעקב דוד {אשתו טובה}.
4. עליזה פריידא {אשת שלום יצחק ברוק}.

 

צאצאי יונה ומשה צ'רנסקי, בן בנימין וחוה צ'רנסקי:
1. עודד (שִׁינה שם משפחתו, לבנימיני).
2. הלנה.

 

צאצאי פנחס צלניק וחיה בלומה, (בת בנימין וחוה צ'רנסקי):
1. חיה לאה {נולדה 1927}.
2. גיטל הנדל {נולדה 1920}.
3. נטע {נולד 1935}.
4. בנימין {נולד 1929}.
5. חוה {אשת טוצק}.

 

 

בן

גיטל ויצחק צ'רנסקי

{נולד בסלונים בבלארוס בסביבות 1842, ונפטר בקובנא בליטא}

{גיטל היא בתו של מאיר קוריינסקי*}
גרו בלובלין

צאצאיו:
1. בנימין. (הנ"ל. נולד 1862).
2. משה. (נולד ב-קוואנא-קובנה. התחתן בלובלין תרל"ח-1877). {אשתו חיה אברהמסון}.
3. יעקב. (אשתו בריינדל בת קלמן ניוגולדברג. נולדה 1869, נפטרה 16/10/1914 קבורה בוורשא).
4. לייב. {אשתו איטה קרול}
5. שלמה. {נפטר 7/12/1917, וקבור בוורשא}.
6. בת. {אשת אברהם כרמל}.
7. שיינא. {נולדה בקובנא/קוואנא, כ"ג תשרי תרכ"ט – 9/10/1868}, (אשת הערש וגמינסטר).
8. בת. (אשת שמואל ויצ'ליסקי).

 

צאצאי איטה ולייב צ'רנסקי, בן גיטל ויצחק צ'רנסקי:
1. מנדל {נולד 1887, נישא ל-אסתר זיסל (נולדה 1891), בת אברהם פֶּרל ובריינדל דבורה לבית פרידמן, בתאריך 10/9/1910 ונרשמו בטומשוב וגרו בראדום.

 

צאצאי מנדל צ'רנסקי, בן איטה ולייב צ'רנסקי:
1. מלכה (נולדה 8/9/1891 ב-ראדום).

 

צאצאי חיה ומשה צ'רנסקי, בן יצחק צ'רנסקי: (גרו בלובלין)
1. מאיר. {אשתו רבקה יוסטמן}.
2. מנדל. {אשתו נעכא, בת אברהם מנדל וורשבסקי}. מנדל נולד 30/3/1882 בלובלין. נעכא נולדה 10/8/1884 ב-בלחטוב. נישאו 1902 בלודז', עברו לגור שם ב-19/5/1921 עם ילדיהם נעכא נפטרה בינואר  1931 בלודז'.
3. סולומון. (נולד 1888).
4. שרה. (נולדה 1890). (אשת יעקב יהודה בלושטיין, בן אייזיק יחזקאל בלושטיין ורייזל לבית טננבאום). נישאו 1911 בלובלין.
5. שלמה זלמן. (נפטר 1904).
6. נחמה רבקה. (נולדה 1899).
7. יצחק. (נולד 1904, נפטר 1929 ונקבר בוורשא).
8. שעיה העשל. (נישא ב-1916 לאחייניתו צינא פעסא, בת מאיר ורבקה צ'רנסקי).


צאצאי רבקה ומאיר צ'רנסקי, בן משה בן יצחק צ'רנסקי:
1. יהודה לייב. (נולד 1906).
2. אֶלקה (נולדה 1906).
3. חנה ויטל (נולדה 1906) {תאומה של אלקה}.
4. בנימין לייזער (נולד 1908).
5. צינא פעסא {נישאה ב-1916 ל-שעיה העשל צ'רנסקי דודה}.

 

צאצאי נעכא ומנדל בן משה בן יצחק צ'רנסקי:
1. יוסף גרשון. {נולד 8/1/1904, נישא ב-1929 ל-יוכבד אייזנר).
2. יענטא (יעל) {נולדה 10/6/1904. נישאה לפנחס אליהו סירקיס ב-1925 בלודז'}, בן אליעזר סירקיס וחיה (בת חיים ובלומה רוטנברג), בן שלמה ושרה, בן אליעזר וסימה סירקיס, בן דניאל, בן ישראל אליעזר, בן מרדכי, בן נחמן, בן שמואל צבי, בן לייב אב"ד חנצ'ין סירקיש, בן שמואל צבי הירש, בן יואל יפה (הב"ח) ובלהה סירקיס,  בן שמואל ושרה יפה, בן משה יפה, בן  אליעזר ליפמן יפה מהורביץ, בן אברהם יפה מבוהמיה, בן יעקב יוסף יפה- מרגליות, משה יפה-מרגליות, בן אליעזר יפה, בן מאיר, בן ישראל, בן משה יפה מבולוניה, בן שמואל מרקס יפה הלוי מדמפייר, בן ??, בן אלחנן הקדוש (אשתו שונלין יפה), בן יצחק, {ר"י הזקן} (אשתו אלווינה בת ר' יהודה בן נתן, הוא הריב"ן חתנו של רש"י ), בן שמואל, בן שמחה מויטרי, (אשתו חנה בת מאיר הישיש, נכדת רש"י), בן שמואל דה ויטרי}.
3. יצחק אריה (לייב). {נישא 1932 ל-פערל ברין. בלודז'}. (נולד 28/10/1907, נפטר בגטו לודז' 14/12/1942 בגיל 35).
4. בלומה {נולדה 23/10/1908}.
5. חיים אלעזר {נולד 21/12/1910}.
6. גולדה {נולדה 17/2/1913}.
7. מחלה {נולדה 27/7/1914}.

 

צאצאי יענטא בת מנדל צ'רנסקי, אשת פנחס אליהו סירקיס:
1. נועה {אשת בלאס}.
2. יצחק {אשתו הדסה סירקיס}.

 

צאצאי הערש וגמייסטר ושיינא, בת גיטל ויצחק צ'רנסקי:
1. נחמיה. (אשתו שרה, בת בייניש ברנד וביילה (לבית האבר) נישאו 1929 ב-קובנו וגרו בקרקוב).

 

 

בן

משה צ'רנסקי

 

*צאצאי מאיר קוריינסקי:
1. גיטל. (הנ"ל, אשת יצחק צ'רנסקי נולד 1842).
2. אברהם. {נולד 1844}, (אשתו מלכה {נולדה 1845}, בת יעקב. נישאו ב-טיקוצין/טיקטין 1/2/1862, גרו בביאליסטוק).

 

צאצאי מלכה ואברהם קוריינסקי, בן מאיר קוריינסקי:
1. חיה. (נולדה 1863).
2. לייב. (נולד 25/1/1865).
3. שמואל. (נולד 1872).
4. אברהם. (נפטר בעודו ילד 1874).

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: