משפחת פרלוב (ר' שלמה מקרלין)

נפתלי יצחק הלוי פרום

כותב ועורך מגילת יחסין זו

(נולד כ"ח חשוון תש"ל, 8/11/1969 בב"ב)

צאצאיו:
1. עילאי.

 

בן

מרים רבקה

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח הלוי פרום, בן נפתלי יצחק הלוי פרום, בן חנוך העניך הלוי פרום, בן צבי יוסף הלוי פרום, בן מאיר זאב הלוי פרום, בן שמואל הלוי פרום, בן הערש הלוי פרום, בן אברהם הלוי פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום (מ-פירט בבוואריה גרמניה)}

(מרים רבקה נולדה ו' כסלו תש"ט, 8/12/1949. בת"א)

 

 

בת

ר' יוסף דב שטיין

 (יוסף דב נולד כ"ד טבת תרפ"ז, 29/12/1926 בטבריה. נפטר בגיל 83 כ"ד שבט תשס"ט, 18/2/2009)

(אשתו חוה רחל בת אהרן דוד ברלינר, בן יצחק יהודה ברלינר, בן ירוחם ברלינר)

 {חוה רחל נולדה י"ח אייר תרפ"ט, 28/5/1929. נפטרה בגיל 80 וחצי, ב' כסלו תש"ע, 19/11/2009 בב"ב}

 

 

בן

סימא חיה דבורה שטיין

(סימה חיה דבורה נולדה בטבריה, גרה ביסוד המעלה עם בעלה (מרדכי דוד שטיין, בן כתריאל שטיין, בן יצחק יהודה שטיין, בן אברהם שטיין), כשהם התגרשו היא נישאה ועברה לגור בצפת. נפטרה בחודש תמוז בסביבות גיל 78 ונקברה בחולון)

 

 

בת

רבקה מרים רוזנשטיין

(אשת יוסף דב רוזנשטיין, בן צבי הירש הלוי רוזשטיין, בן משה מאיר הלוי רוזנשטיין, בן מרדכי רוזנשטיין)

 

 

בת

שרה מילכה פרלוב

(אשת משה יוסף פרלוב)

צאצאי שרה מילכה ומשה יוסף:
1. אהרן בערל פרלוב.
2. רבקה מרים (הנ"ל).

 

 

בת

ציפורה

{אשת יעקב אליעזר בן אברהם מרדכי מלוצק, מח"ס "תורת חסד", הספר נדפס שנת תרכ"ו וורשא.}

 

 

בת

מרים

{בעלה משה בער מסטולין}

{היה היה כהן והיה נשוי פעמיים. משה בער הוא הבן של פייגה ור' אהרן שותק מזליחוב. פייגה התחתנה בזיווג שני עם האדמו"ר ר' אשר הזקן מסטולין. לכן משה בער נחשב לבנו חורגו של ר' אשר מסטולין}

צאצאיהם:
1. ר' מרדכי האדמו"ר מלכוביטש (השני) לאשתו קראו אסתר פריידל בתו של האדמו"ר ר' נח מלכוביטש, בן האדמו"ר ר' מרדכי מלכוביטש הראשון שנולד תק"ב– 1742. צאצאו של ר' מרדכי יפה מח"ס "הלבוש".
2. אשר מלוביצקי (אשתו בת שבע, בת ר' שלמה מלודמיר, בן האדמו"ר ר' שלמה מקרלין סבו).
3. ציפורה (הנ"ל).

 

צאצאי ר' מרדכי מלכוביץ' (בן מרים ומשה בער) ואסתר פריידל:
1. ר' אהרן מלכוביטש (אשתו רייזל בת ר' פנחס אבד"ק קאלק, בן ר' זאב וולף מז'יטומיר וממלא מקומו אחריו) נפטר יום שבת כ"א סיון תרמ"א – 18/6/1881.
2. שלמה (בתו היא: מרים נחמה אשת ר' אייזיק משה). בנה של מרים נחמה ואייזיק משה: 1. נח שלמה (חתנו של ר' בער הרב וויטעפסק). 2. מרדכי ריזל.
3. שרה (בזיווג ראשון היתה אשתו של ר' נפתלי נכד האדמו"ר מסטולין. בזיווג שני היה אשתו של ר' שלמה מסטולין).
4. בת ? (היא היתה האימא של: 1. יוסף בנימין (הבעל מנגן בסטולין). 2. מרדכי פרידמן (חתן ר' נח מקוברין).

צאצאי ר' מרדכי מלכוביץ' (בן מרים ומשה בער) (מזוו"ש)\
1. בצלאל (היה בנו של ר' מרדכי מלכוביטש אבל לא מאסתר פריידל, אלא מאשתו השניה)

 

בני אשר מלוביצקי (בן מרים ומשה בער) ובת שבע:
1. משה בער, מטבריה.
2. פייגא יוטא

 

צאצאי ר' אהרן מלכוביטש (בן מרדכי ואסתר פריידל) ורייזל:
1. נח מלוביצקי. (חתנו של ר' ברוך מרדכי מקוידינוב) בנו הוא: ר' יוחנן מלוביצקי ממלא מקום אביו.
2. פנחס בצלאל מלוביצקי (חתן ר' שמואל וינברג האדמו"ר מסלונים {נולד תר"י -1850, נפטר י"ט שבט תרע"ו – 24/1/1916}, בן ר' יחיאל מיכל אהרן,  בן האדמו"ר אברהם וינברג האדמו"ר הראשון מסלונים {נולד תקס"ד – 1803,
נפטר י"א חשוון תרמ"ד–11/11/1883 מח"ס "יסוד העבודה"}). פנחס בצלאל היה אדמו"ר ברובנא. בשנת תרצ"א הוא היגר לארה"ב ושם שימש כאדמו"ר מסלונים-לכוביטש הוא נפטר יום חמישי, כ"ה שבט תש"ח – 5/2/1948.
חתניו (של פנחס בצלאל) היו: יעקב יוסף ספרד מאוסטראה. 2. צבי אריה לנדא מאליק ארה"ב.
3. מרים.
4. אסתר פריידל.

 

 

בת

האדמו"ר ר' שלמה מקרלין

            {נולד תצ"ח – 1738, ונפטר כב' תמוז תקנ"ב – 12/7/1792. חי 52 שנים}

 {תלמידו של האדמו"ר ר' אהרן מקרלין ונהיה אדמו"ר אחריו, ותלמידו של ר' דב בער המגיד ממזריטש}

 

צאצאי ר' שלמה מקרלין:
1. משה בצלאל מלודמיר. (אשתו אסתר, בת לייב הכהן בזיווג ראשון. בזיווג שני היה חתנו של ר' דוד הלוי המגיד מסטעפין,)
2. דוב בער מטולטשין. (אשתו רייזל, בת הרבי ר' ברוך ממעזבוז נכד הבעש"ט, והוא היה ממשיך דרכו של חמיו).
3. יוטא (אשת ר' ישראל חיים מלודמיר, בנו של ר' אברהם המלאך, בנו של ר' דב בער המגיד ממעזריטש)).
4. חתנו דוב משה ב"ר זוסמן ונכדו של החכם צבי.

 

צאצאי ר' משה בצלאל מלודמיר (בן ר' שלמה מקרלין) ואשתו אסתר:
1. שלמה גוטליב מלודמיר. בנם נחום גוטליב חותנו של ר' יהושע העשיל איינכשטיין מדולינא השני. (בזיווג שני, שלמה היה נשוי לחיה שרה בת ר' אהרן מטשרנוביל).
2. יהושע גוטליב. (אשתו היא אחותו של ר' אפרים ממאציב). בנם: יוסף, היה חתן של ר' נח מקוברין.

 

בני דב בער מטולטשין (בן ר' שלמה מקרלין) ואשתו רייזל:
1. שלמה.
2. פייגא סאסיא (אשתו של ר' אליעזר {מטשען או מראדוויל} , בן ר' ישראל, בן ר' יוסף מימופלה).

צאצאי פייגא סאסיא ור' אליעזר:
1. ברוך.
2. שלמה מטשען.
3. ר' יוסף אינגרלייב מראדוויל {חמיו של ר' יצחק מבענדר, ב"ר שמעון שלמה וורטהיים מבענדר, ב"ר אריה לייב, ב"ר שמעון שלמה המגיד מסווארן, תלמיד המגיד ממעזריטש}}

 

צאצאי ישראל חיים מלודמיר ואשתו יוטא (בת ר' שלמה מקרלין):
1. דב בער מחווסטוב. (חתנו של משה זאב אוירבך{חתנו של ר' צבי בן הבעש"ט} בן אברהם דב מחמעלניק, חתנו של ר' יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה תלמיד הבעש"ט מח"ס "תולדות יעקב יוסף".
2. דבורה (אשת ר' יחיאל מיכל, בן ר' משה מזוויעל).

צאציהם של דבורה (בת ישראל חיים ויוטא) ויחיאל מיכל:
1. ר' מרדכי מזוויעל.
2. משה.
3. ר' יצחק משה מזליחוב (חתנו של ר' משה מקוז'ניץ).
4. גיטל (אשת ר' יעקב מרדכי בן משה יוסף אבד"ק וולוביסק מגזע הבעש"ט)  בנה של גיטל ויעקב מרדכי: חיים יוסף.

 

צאצאי דב משה (חתן ר' שלמה מקרלין):
1. חתנו ר' שלמה חיים פרלוב מקוידינוב.

צאצאי שלמה חיים פרלוב (חתנו של דב משה):
1. דבורה {אשת ר' שמעון מזאוויכאסט, ב"ר ר' פנחס מאוסטילא, ב"ר יוסף מאוסטילא, בן ר' מרדכי מנשכיז).

 

צאצאי ר' שמעון ודבורה (בת שלמה חיים פרלוב):
1. יעקב פרלוב מנובומינסק.
2. מרדכי {מסולכוב, חתנו (בזוו"ר) של לוי יצחק מסטפן (ובזוו"ש) חתנו של משולם זושא יצחק מטולמטש, בן ר' יחיאל מיכל מקורימא, בן ר' צבי מנחם מאניפולי, בנו של ר' זושא מאניפולי אחיו של ר' אלימלך מליזענסק}.

 

 

בן

יוטא ומאיר (נחום?) סג"ל

 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: