משפחת פרלוב (ר' אהרן הגדול מקרלין)


נפתלי יצחק הלוי פרום

כותב ועורך מגילת יחסין זו

(נולד כ"ח חשוון תש"ל, 8/11/1969 בב"ב)

 

 

בן

מרים רבקה

(נולדה ו' כסלו תש"ט, 8/12/1949. בת"א)

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח הלוי פרום, בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום, בן שרה וחנוך העניך הלוי פרום, בן חנה וצבי יוסף הלוי פרום, בן שרה ומאיר זאב הלוי פרום, בן שרה ביילא ושמואל הלוי פרום, בן טויבע והערש הלוי פרום, בן הלנה ואברהם הלוי פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום (מ-פירט, בבוואריה גרמניה)}

 

 

בת

ר' יוסף דב שטיין

(נולד כ"ד טבת תרפ"ז, 29/12/1926 בטבריה. נפטר בגיל 83 כ"ד שבט תשס"ט, 18/2/2009)

(אשתו חוה רחל בת אהרן דוד ברלינר, בן יצחק יהודה ברלינר, בן ירוחם ברלינר)

{חוה רחל נולדה י"ח אייר תרפ"ט, 28/5/1929. נפטרה בגיל 80 וחצי ב' כסלו תש"ע, 19/11/2009 בב"ב}

 

 

בן

סימא חיה דבורה שטיין

(סימה חיה דבורה נולדה בטבריה, גרה ביסוד המעלה עם בעלה {מרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדל ויצחק יהודה שטיין, בן פערל וכתריאל שטיין, בן וולף וקיילא שטיין}. כשהם התגרשו היא נישאה ועברה לגור בצפת. נפטרה בחודש תמוז בסביבות גיל 78 ונקברה בחולון)

 

 

בת

רבקה מרים רוזנשטיין

(אשת יוסף דב הלוי רוזנשטיין, בן צבי הירש הלוי רוזנשטיין, בן משה מאיר הלוי רוזנשטיין, בן מרדכי הלוי רוזנשטיין בן מאיר הלוי (או משה) רוזנשטיין)

 

 

בת

משה יוסף הלוי פרלוב

(אשתו בזוו"ר; שרה מילכה, בת צפורה ויעקב אליעזר, בן אברהם מרדכי מלוצק {מח"ס: "תורת חסד", הספר נדפס שנת תרכ"ו בוורשא והוא בן 58 עמודים}. אשתו בזוו"ש; לא ידוע השם שלה)

 

דור ראשון:

צאצאי שרה מילכה ומשה יוסף פרלוב:
רבקה מרים. (הנ"ל, אשת יוסף דב הלוי רוזנשטיין).


צאצאי משה יוסף מאשתו השניה:
אהרן בערל פרלוב. (אשתו שרה). {אהרן בערל נולד לא משרה מילכה אלא מאישה אחרת בזיווג שני של אביו. כשהוא נולד, אביו לא היה בחיים. מת בי"ם בשבת ט' אדר שנת תר"פ. נפל במפולת בבית הכנסת של קרלין בי"ם ומת ונשאר שם עד מוצ"ש שאז פינו אותו. מת זקן}.

 

 

דור שני:

צאצאי אהרן בערל פרלוב, בן משה יוסף פרלוב:
1.
נפתלי חיים.
2. משה יוסף.
3. חנה גיטל. (אשת אברהם שטרנברג, בן אליהו שטרנברג, בן מנחם מנדל שטרנברג).

 

 

דור שלישי:

צאצאי אברהם שטרנברג וחנה גיטל:
1.
חיים אליהו שטרנברג. {רב בצפת וחיבר ספרים: "יד אליהו" ועוד ספרים המופיעים כאן בסוף}
2. צביה. (אשת ר' אשר פריינד, בן חיה רבקה דבורה נכדת ר' אהרן מקרלין ואביו אריה מרדכי פריינד, דור חמישי ליהודי הקדוש מפשיסחא), ר' אשר הוא הצדיק שבנה את ארגון "יד עזרה" הידוע. נולד תרע"א, 1910 ונפטר מוצאי יום כיפורים בגיל תשרי תשס"ד, 2003.

 

 

דור רביעי:

צאצאי צביה ור' אשר פריינד:
1.
אברהם. (אשתו בלה) אברהם נפטר בחיי אביו.
2. לאה. (אשת שמואל קלירס, מפקח בחינוך העצמאי).
3. חיה. (אשת הדיין ר' אלימלך וסרמן).
4. פנינה. (אשת משה הרשטיק מת"א).

 

 

דור חמישי:

צאצאי לאה ושמואל קלירס:
זהבה. (אשת יאיר ויינשטוק, בן שפרה ויינשטוק. עיתונאי וסופר חרדי, אח אביו הוא ר' משה יאיר ויינשטוק הידוע).

 

 

 

 

בן

אהרן הלוי פרלוב

(נולד 1830)

 

 

בן

מרדכי דב הלוי פרלוב

{אב"ד וייטפסק נולד 1810}

(אשתו ביילה נולדה 1825)

(הוא נישא בזיווג שני והיה לו בן מזיווג השני שנקרא על שמו כי הוא מת קודם לידת בנו)

 

דור ראשון:

צאצאי ביילא ומרדכי דב פרלוב:
1. אהרן. (הנ"ל).
2. חיים חייקל.
3. בצלאל.

 

צאצאי מרדכי דב פרלוב, ואשתו בזוו"ש:
1. מלכה. (אשת נח שלמה ריזל). {נולדה 1874, נפטרה 1916 בצפת}.
2. מרדכי דב. (כנראה שאביו נפטר לפני לידת בנו זה).

 

דור שני:

צאצאי חיים חייקל, בן מרדכי דוב פרלוב:
1. שלמה צבי. (שם משפחתו יתכן והיה לוין אפשטיין. במלחמת העולם הראשונה הוא שינה את שם משפחתו).

 

צאצאי נח שלמה ריזל ומלכה, בת ביילא ומרדכי דב פרלוב:
1. חיים שלום דב.
2. באבא.
3. זהבה. (אשת ליפשיץ).
4. נפתלי אהרן.
5. מנחם אריה.
6. ישעיה יהודה.

 

 

דור שלישי:

צאצאי שלמה צבי, בן חיים חייקל:
1. משה יצחק {אשתו מרים קנטרוביץ' שגם היא עצמה היתה נכדת ר' חיים חייקל מהמדורא}. (נפטר ט"ז אב תשכ"ח – 10/8/1968 בירושלים. נולד ברוסיה והיה גם בארה"ב ובשנה האחרונה לחייו חי בישראל. היה מורה בחיידר).

 

 

דור רביעי:

צאצאי מרים ומשה יצחק, בן שלמה צבי:
1. עדה (אשת בנימין הויזמן). בנם: דיוויד הויזמן.
2. שלמה לייב ברוודה (דרשן וכתב ספרים מפורסם). {נולד באמריקה ה' אדר תרצ"א – 22/2/1931, נפטר כ"ו טבת תשע"ג – 8/1/2013}. (אשתו לאה, בת אברהם ברוך גרינבלט מירושלים, בן יצחק גרינבלט מבריסק ירושלים וארה"ב).

 

 

דור חמישי:

צאצאי שלמה לייב ולאה ברוודה:
1. חיים חייקל (אשתו שרה שיינא, בת נתן דוד פרידמן, בן ישראל יצחק פרידמן מפולין).
2. ישעיהו זאב {וועלוועל}, (אשתו חנה, לבית טריינר מארה"ב).
3. אהרן (היה נשוי פעמיים).
4. פרומה (אשת יוסף יוסלובסקי, בן בנציון יוסלובסקי מירושלים).
5. רחל (אשת יעקב יצחק אלטוסקי, בן חיים דוב אלטובסקי, חתן ר' פנחס שיינברג מירושלים ראש ישיבת "תורה אור" בי"ם).
6. אסתר (אשת אשר דרוק, בן מרדכי דרוק, דרשן ליטאי בירושלים, בן יהודה דרוק).

 

אהרן הויזמן בספרו "בית אהרן" טוען כי מרדכי דב אב"ד ויטבסק, הוא בנה של דבורה אשת חיים חייקל הרב של הרדנוי. ואילו בספר "עדן ציון" לישעיה בן אשר יחזקאל הלוי הורביץ ושאר בני המשפחה טוענים, כי מרדכי דב אב"ד ויטבסק, הוא בנם של ישעיה הלוי הורביץ וביילא, בת דבורה וחיים חייקל אב"ד הרדנוי (הוא נכדם של דבורה וחיים חייקל ולא בנם, לשיטה זו)

 

 

 

בן

דבורה

(אשת חיים חייקל רב בהארעדנויא, בן מרים ומשה בער מסטולין, {חתן האדמו"ר ר' שלמה מקרלין}, בן פייגא ואהרן שותק מזליחוב)

חיים חייקל היה נשוי פעמיים. דבורה היא אשתו הראשונה, לאחר מכן נישא שוב והוליד ילד שעד לידת הילד הוא עצמו מת, והילד נקרא על שם אביו.

 

דור ראשון:

צאצאי דבורה וחיים חייקל:

1. ביילא. {נפטרה 17/6/1885 בטבריה}, (אשת ישעיה הלוי איש הורביץ {מח"ס; "עדן ציון", ו-"יבוא שילה" ושם נמצאים אילנות היוחסין של המשפחה הענפה הזו ושל אביו}, בן אשר יחזקאל הלוי הורביץ, בן ישעיה הלוי הורביץ, בן יוסף הלוי הורביץ, בן ישעיה הלוי הורביץ, דור שביעי ל-של"ה הקדוש).
2.  מרדכי דוב
(הנ"ל, נולד 1810). {רב בויטעפסק אשתו ביילא}.

צאצאי חיים חייקל ואשתו השניה:
1. חיים חייקל.
(נולד לאחר שאביו נפטר ולכן קרוי על שם אביו). נפטר בירושלים י"ב סיון תרע"ה – 25/5/1915. היה לו בן יחיד שמת לפניו.

 

 

דור שני:

צאצאי ביילא וישעיה הלוי איש הורביץ:
1. יוסף משה הלוי. {נפטר תרפ"ו – 1926, ב-חיפה}, (חתן שמואל העליר).
2. חיים חייקל הלוי איש הורביץ.
{בזוו"ר אשתו; חוה רייזל (נפטרה י"ט חשון תרל"ט – 15/11/1878), בת יהושע, נכד יוסף דוד הכהן. כשאשתו נפטרה והשאירה אותו עם יתומה קטנה, הוא חזר לעיר מולדתו ונישא בזוו"ש; ונשאר שם עד מותו. היה שוחט ב-פירטין פלך פולטובה}. היה ראב"ד זוואליב ויאס, ומח"ס; "דרכי האמונה").
3. שלום שכנא הלוי איש הורביץ. (אשתו שיינא רחל, בת אלטר יוסף מטבריה מגזע הבעש"ט). {נפטר בטבריה בגיל 80}.
4. אשר יחזקאל.
(הנ"ל, חתן מוהרי"ד בן א' יפה).
5. מרדכי דב הלוי איש הורביץ.
(לאחר גירושיו מאשתו הראשונה שממנה ביתה לו בת, הוא חזר לחו"ל והיה עד יום מותו אב"ד ויטבסק).

 

 

דור שלישי:

צאצאי שיינא רחל ושלום שכנא, בן ביילא וישעיהו הלוי איש הורביץ:
1. ישעיה. (אשתו שרה).
2. חתנו נחום חיימזון.
(מגזע בעל "באר מים חיים").

צאצאי מרדכי דב, בן ביילא וישעיהו הלוי איש הורביץ:
1. מלכה. (אשת נח שלמה, צאצא לר' נפתלי בעל "סמיכת חכמים").

 

 

דור רביעי:

צאצאי נחום חיימזון, חתן שיינא רחל ושלום שכנא הורביץ:
1. אברהם.

 

היתה מגפת הטיפוס בצפת מתחילת קיץ תרע"ו ועד סוף שנת תרע"ח, ונפטרו אז: 1. מלכה אשת נח שלמה. 2. ישעיה בן שלום שכנא, 3. ואשתו שרה. 4. דבורה אימא של פייגא. 5. אברהם בן נחום חיימזון. 6. מלכה בת מרדכי דב, 7. ובעלה נח שלמה. 8. ישראל דב בן אשר יחזקאל הורביץ. 9. ואחותו היחידה דבורה בת אשר יחזקאל הורביץ.

 

 

 

בת

רבקה

{כינו אותה בשם ריבלא}

{אשת שלום שכנא אלטשולר, בן נח אלטשולר ורוחמה, בת אברהם רבינוביץ'}

(רבקה היתה זיווג שני של שלום שכנא, שנפטר בשנת 1800)

 

דור ראשון:

צאצאי שלום שכנא אלטשולר ורבקה, בת ר' אהרן הגדול מקרלין:

1. דבורה (הנ"ל). {אשת חיים חייקל}.

2. אסתר הדס. (אשת יהושע פאליק).

 

 

דור שני:

צאצאי אסתר הדס ויהושע פאליק:

1. אשר. (צ'רנובלר).
2. בת..  
(בנה היה ר' שאול, שהיה חתנה של איידל, נכדת פעריל, בת ר' אשר הזקן מסטולין).

 

 

 

בת

האדמו"ר ר' אהרן  הגדול מקרלין

(אשתו לאה)

(נולד ביאנובה בליטא תצ"ו – 1736, נפטר בגיל 36 ב-י"ט ניסן תקל"ב – 1772)

 

דור ראשון:

צאצאי לאה ור' אהרן מקרלין:
1. יעקב (חתנו של ר' אברהם מקרלין. נסע עם חמיו לטבריה והשתקעו שם).
2. ר' אשר האדמו"ר הזקן מסטולין {נולד תק"כ – 1760, נפטר כ"ו תשרי תקפ"ז – 27/10/1826}. (אשתו פייגא). 
3.
חיה שרה (אשת ר' *מרדכי המגיד מטשרנוביל {נולד תק"ל – 1770, נפטר כ' אייר תקצ"ז – 25/5/1837}, בן ר' מנחם נחום מטשרנוביל {מח"ס: "מאור
עיניים"}, בן ר' צבי, בן ר' נחום גאון המכוּנֶה ר' אדם בעל שם).
4. רבקה (הנ"ל).

*ר' מרדכי מטשרנוביל היה נשוי פעמיים. אשתו הראשונה היתה חיה שרה בת ר' אהרן הגדול מקרלין וממנה נולדו לו 4 צאצאים הנ"ל. אשתו בזוו"ש היתה פייגא בת ר' דוד לייקעס וממנה נולדו לו עוד 7 צאצאים.

דור שני:

צאצאי יעקב, בן לאה ור' אהרן מקרלין:
1. חתנו שמואל אלעזר רוקח. (בן ר' מאיר מלובלין, חתנו של ר' דוד לייקעס מבאר).

 

צאצאי פייגא ור' אשר האדמו"ר מסטולין, בן לאה ור' אהרן מקרלין:
1.
ר' אהרן פרלוב. (האדמו"ר מקרלין מח"ס: "בית אהרן". נולד א' סיון תקס"ב – 1/1/1802, נפטר 23/7/1872).{אשתו חוה, בת ר' מרדכי מקרמניץ, בנו של המגיד מזלוטשוב}.
2. פעריל. (אשת אהרן יפה מלכוביטש {נפטר ג' שבט תקס"ו – 22/1/1806}, בן ר' מרדכי מלכוביטש).

 

צאצאי חיה שרה ור' מרדכי טברסקי מטשרנוביל:
1. ר' אהרן מטשרנוביל. {נולד תקמ"ד – 1784, נפטר ח' כסלו תרל"ב – 21/11/1871}. (בזוו"ר: חתן ר' גדליה מליניץ מח"ס: "תשואות חן". אשתו בזוו"ש: חנה מלכה בת ר' צבי מקרוסטשוב נכד מנחם נחום מטשרנוביל וחתנו של ר' אהרן מטיטיוב נכד הבעש"ט).

2. ר' משה טברסקי. (מקאריסטשוב. תקמ"ט – תרכ"ו). {אשתו בזוו"ר אסתר. בזוו"ש חתן ר' צבי אריה (הערש לייב) לנדא מאליק. אשתו בזיווג שלישי חנה, בת יעקב יוסף ספרד (השני) מאוסטראה, בן ר' פנחס, בן יעקב יוסף מח"ס "רב ייבי"}.
3. יעקב ישראל. (מצ'רקס. נולד תקנ"ד – 1794, נפטר י"ג אלול תרל"ו – 2/10/1876). (אשתו דבורה לאה {נפטרה כ"ט אייר תרל"ז – 12/5/1877} בת ר' דב בער מליובביץ', בן ר' שניאור זלמן הרב מליאדי האדמו"ר מחב"ד הראשון).
4. מלכה.
(אשת ר' יחיאל מיכל מדרוהוביץ', נכד המגיד מזלוטשוב, ונכד ר' ברוך ממז'בוז).

 

 

דור שלישי:

צאצאי חוה ור' אהרן פרלוב מקרלין, בן פייגא ור' אשר מסטולין:
1.
ר' אשר. {האדמו"ר מסטולין השני}. היה נשוי שלוש פעמים. בזיווגו השלישי היה נשוי ל-שרה דבורה, בת ר' אלימלך שפירא מגרודז'יסק).
2. מרים. {אשת האדמו"ר ר' אברהם יעקב מסדיגורא, בן ר' ישראל מרוז'ין}.
3. בת-ציון ציפורה פייגא. {נפטרה ט"ו שבט תרס"ט – 6/2/1909}. (אשת ר' דוד מזלוטיפולי {נפטר י"א טבת תרע"ה – 28/10/1914}, בן ר' יוחנן מרחמסטריבקע, בן ר' מרדכי המגיד מטשרנוביל בן מנחם נחום מטשרנוביל).

 

צאצאי ר' אהרן טברסקי מטשרנוביל (מזוו"ר), בן חיה שרה ור' מרדכי טברסקי מטשרנוביל:
1. חיה שרה. (בזוו"ר אשת ישראל, נכד הבעש"ט {נולד תקפ"ז – 1827, נפטר שביעי של פסח כ"א ניסן תרפ"ט, 12/4/1909}. בזוו"ש אשת ר' שלמה מלודמיר, נכד האדמו"ר ר' שלמה מקרלין).
2. פערל. (אשת ר' יצחק מברזנה, נכד המגיד מסטפן, חתנו של המגיד מזלוטשוב).

 

צאצאי חנה מלכה ור' אהרן טברסקי מטשרנוביל, בן חיה שרה ור' מרדכי טברסקי מטשרנוביל:
1. ר' מנחם נחום (השני) מטשרנוביל. {נולד תק"ע – 1809, נפטר כ"ב שבט תרל"א –
13/2/1871}. (אשתו בזוו"ר: גיטל בת ישראל מלינטשיץ. אשתו בזוו"ש: שיינדל בת ר' דוד הרדצקי, חתנו של המגיד מטשרנוביל).
2. ישעיה משולם זוסיא (מטשרנוביל). {נולד בערך תקע"ד – 1814, נפטר כ"ח תמוז
תרמ"א -24/7/1881}. אשתו בזוו"ר: שיינא צביה, בת מנחם נחום ממאקרוב. אשתו בזוו"ש: אסתר גיטל, בת פנחס שפירא מסלוויטא, בן שמואל אברהם אבא שפירא מסלוויטא. אשתו בזווג שלישי: שרה רחל {נפטרה י"ח שבט תרס"ה – 25/1/1905}, בת חנה סימא ור' מרדכי זאב רבינוביץ' חתנו של ר' צבי מסקווירא).
3. ברוך אשר. (מטשרנוביל. אשתו רייזל, בת ר' משה מקרוסטשוב). {נפטר כ"ב סיון תרס"ה – 25/6/1905}.
4. פייגא. (אשת ר' דוד משה מטשורטקוב, בן האדמו"ר ר' ישראל מרוז'יו).

 

צאצאי אסתר ור' משה טברסקי מקאריסטשוב, בן חיה שרה ור' מרדכי טברסקי מטשרנוביל:
1.
חיה שרה. (אשת ר' ישראל, נכד ר' אפרים מח"ס: "דגל מחנה אפרים).

 

צאצאי ר' משה טברסקי מקאריסטשוב, בן חיה שרה ור' מרדכי טברסקי מטשרנוביל: (מאשתו בזוו"ש בת צבי אריה מאליק).
1. רייזל. (אשת ברוך אשר מטשרנוביל, בן דודה ר' אהרן מטשרנוביל).
2. רחל. (אשת ר' ברוך אברבוך מאיווניבצא, בן ר' ישראל ממעז'בוז', בן ר' פנחס יעקב, חתנו של ר' ברוך ממעז'בוז, בן אדל ויחיאל אשכנזי, בת ר' ישראל המכונה הבעש"ט, בן ר' אליעזר).

 

צאצאי חנה ור' משה טברסקי מקאריסטשוב, בן חיה שרה ור' מרדכי טברסקי מטשרנוביל:
ר' מרדכי. {מקאריסטשוב, נולד תקצ"ה – 1835, נפטר 4/2/1916}. (אשתו גיטל לאה בת דודו ר' אברהם המגיד מטריסק מח"ס: "מגן אברהם").

 

צאצאי דבורה לאה ור' יעקב ישראל טברסקי מטשרקס, בן חיה שרה ור' מרדכי טברסקי מטשרנוביל:
1. שרה פריידא. (אשת מנחם נחום מניעזין, בן ר' דב בער מליובביטש, בן ר' שניאור
זלמן מלאדי האדמו"ר מחב"ד הראשון).
2. טשערנא רחל. (אשת ר' משולם זוסיא יצחק אוירבך הרב מטלמיצ'ר, נכד ר' זוסיא מאניפולי אחיו של ר' אלימלך מליז'ענסק).
3. חנה. (אשת ר' יוסף יצחק מאוורוטש, בן ר' מנחם מנדל מליובביטש).
4. אדל.
5. חישא ברכה.

 

דור רביעי:

צאצאי ר' אשר מסטולין (השני) מזוו"ר:
1. חנה. (אשת מרדכי טברסקי מקוזמיר (נולד ת"ר – 1840, נפטר ח' תמוז תרע"ז – 28/1/1917
בן ריקל (בת יעקב לייב מקוואלא) ור' אברהם טברסקי המגיד מטריסק).

 

צאצאי שרה דבורה ור' אשר מסטולין (השני) מזיווג שלישי:
1. ר' ישראל פרלוב, האדמו"ר הינוקא מקרלין. (נולד י' כסלו תרכ"ט- 24/11/1868 נפטר ב' תשרי תרפ"ב – 4/10/1921}. (אשתו ברכה שיינדל, בת דוד מזליטיפולי, בן ר' יוחנן מרחמסטריבקע בן ר' מרדכי טברסקי המגיד מטשרנוביל).

 

צאצאי ר' דוד ובת-ציון ציפורה פייגא, בת חוה ור' אהרן מקרלין:
1. מרדכי יוסף. (מזלוטיפולי, נולד כ"ב אייר תרכ"א – 2/5/1861, נפטר כ"ו אייר תרפ"ט – 5/6/1929}. אשתו מלכה, בת אברהם יהושע העשל מסקוירא).
2. ברכה שיינדל. (אשת ר' ישראל מסטולין).

 

צאצאי ר' אברהם יעקב מסדיגורא ומרים, בת חוה ואהרן מקרלין:
1.
אשר. (נפטר בעודו חתן).
2. שלמה. (נפטר בחיי אביו).
3. האדמו"ר ר' יצחק מבויאן. (מח"ס; "פחד יצחק". נולד ב' תשרי תר"י – 18/9/1849, נפטר י"ז אדר תרע"ז – 11/3/1917 ). {אשתו מלכה, בת ר' יוחנן טברסקי מרחמסטריבקע, ב"ר ר' מרדכי מטשרנוביל, ב"ר ר' מנחם נחום בעל ה"מאור עיניים"}.
4. ר' ישראל. (האדמו"ר מסדיגורא).
5. הדסה פייגא. (אשת ר' אבי עזרא זעליג שפירא, בן ר' חיים מאיר יחיאל שפירא ממוגלינצא).
6. פערל. (אשת בן דודה ר' מנחם נחום דב בער, בן ר' שלום יוסף מסדיגורא).
7. שרה רבקה. (אשת ר' ישראל שלום יוסף העשיל ממעז'בוז').
8. בת שבע רוחמה. (אשת בן דודה ר' ישראל פרידמן מצ'ורטקוב מח"ס "גנזי ישראל").

 

צאצאי ישראל וחיה שרה, בת ר' אהרן טברסקי מטשרנוביל:
1. גדליה. (ממאלין. אשתו טריינא, בת ר' פנחס מסלוויטא).

 

צאצאי גיטל ור' מנחם נחום (השני) מטשרנוביל, בן חנה מלכה ור' אהרן מטשרנוביל:
1. ר' מרדכי. (מלויעב. נולד ת"ר – 1840, נפטר י"ד כסלו תרס"ז – 20/11/1926). {אשתו בזוו"ר: לאה בת-שבע, בת ר' שמואל אשכנזי, חתנו של יצחק מאיר מזינקוב, בן הרבי מאפטא. אשתו בזוו"ש: נכדת ר' יחיאל מיכל מקשיבקה}.
2. שרה. (אשת ר' דוד מסוואראן, בן ר' שלמה מסאווראן).

 

צאצאי שיינדל ור' מנחם נחום טברסקי (השני) מטשרנוביל, בן חנה מלכה ור' אהרן טברסקי מטשרנוביל
1. ברוך מאיר. (מזוריניץ. בזוו"ר חתן ר' יעקב יצחק ממאקרוב. בזוו"ש חתן ר' אברהם יהושע העשיל מלינטשיץ, בנו של ר' ישראל מלינטשיץ).
2. חנה מלכה. (אשת ר' אריה לייבוש ממאקרוב, בן האדמו"ר ר' יהושע מבעלזא).
3. בתיה רבקה. {נפטרה י"ב סיון תרע"ט – 12/7/1919}. (אשת ר' יוסף מאיר ממכנובקע {נולד כ"ט אב תרי"ז – 19/8/1857, נפטר כ"ט אב תרע"ז 17/8/1917}).

 

צאצאי אסתר גיטל וישעיה משולם זוסיא טברסקי, בן חנה מלכה ור' אהרן טברסקי מטשרנוביל:
1. בתיה רוחמה. (אשת האדמו"ר ר' ישכר דב מבעלזא, בן ר' יהושע מבעלזא).

 

צאצאי שרה רחל וישעיה משולם זוסיא טברסקי, בן חנה מלכה ור' אהרן טברסקי מטשרנוביל:
1. ר' שלמה בנציון. (מטשרנוביל. נולד תר"ל – 1870, נפטר ח' תשרי ת"ש – 21/10/1939}. (אשתו שפרה, נפטרה כ"ו שבט תרפ"ט – 6/2/1929, בת ר' שניאור זלמן חודורוב, נכד הרב מברדיטשוב ור' פנחס מקוריץ).
2. בת שבע. (אשת ר' זאב מרחמסטריבקע).
3. יוכבד. (אשת מנחם נחום בן-ציון, בן ר' מרדכי מקרוסטשוב).
4. נחמה אדל. (אשת בן דודה, ר' שלמה שמואל מטשרנוביל, בן ר' ברוך אשר מטשרנוביל הנ"ל).

 

צאצאי רייזל ור' ברוך אשר טברסקי מטשרנוביל, בן חנה מלכה ור' אהרן טברסקי מטשרנוביל:
1. שלמה שמואל. (מטשרנוביל, נולד תרכ"ו – 1866, נפטר כ"ח אדר ב' תרצ"ה –
2/4/1935). {אשתו בזוו"ר: נחמה אדל, בת דודו ר' ישעיה משולם זוסיא מטשרנוביל. אשתו בזוו"ש: בילא, בת ר' דן מקונסטנטין, {נפטרה כ"א ניסן תשכ"ו, שביעי של פסח – 11-4-1966}.
2. בת שבע.

 

צאצאי גיטל לאה ור' מרדכי טברסקי מקאריסטשוב, בן חנה ור' משה טברסקי מקאריסטשוב:
1. מנחם נחום בנציון. (חתן ר' ישעיה משולם זוסיא מטשרנוביל הנ"ל).
2. דוד יעקב. (מז'יטומיר, נפטר ט' כסלו תש"א – 9/10/1940. אשתו פייגא, בת ר' ישראל מסקוירא).
3. משה. (מקאריסטשוב. אשתו יוכבד בת ר' אפרים זלמן מרגליות הרב ממאציוב, חתנו של המגיד מטוריסק).
4. יצחק פנחס אליהו. (חתן ר' משה שפירא נכד משפחת שפירא מסלוויטא).
5. ברוך. (מסטעפן. אשתו רייזל, בת ר' מאיר חיים מסטעפן נכד צדיקי נעשכיז).
6. שרה. (אשת ר' יעקב מסקווירא, בן אברהם יהודע העשיל מסקווירא).
7. חנה. (אשת ר' משה יהודה לייב מחלם).
8. פייגא ריקל. (אשת ר' משה מז'ינקוב, נכד צדיקי אפטא).

 

צאצאי משולם זוסיא יצחק אוירבך וטשערנא רחל, בת דבורה לאה ור' יעקב ישראל טברסקי מצ'רקס:
1. מרדכי דב. {נולד כ"ט כסלו ת"ר – 6/10/1839, נפטר כ"ב אלול תרס"ג – 14/10/1903}, (אשתו רייצא {נפטרה כ"ה תמוז תרע"ח – 5/7/1918}, בת ר' חיים מצאנז).

צאצאי מנחם נחום מניעזין ושרה פריידא, בת דבורה לאה ויעקב ישראל טברסקי מטשרקס:
1. מרדכי דוב. (מטומשפיל. אשתו בתיה רבקה, בת לוי יצחק משיטובה, נכד ר' לוי יצחק מברדיטשוב). {מרדכי דוב נפטר ט"ז ניסן תר"פ – 4/4/1920}.

 

 

דור חמישי:

צאצאי ברכה שיינדל והאדמו"ר ר' ישראל פרלוב, בן שרה דבורה ור' אשר מסטולין:
1. אשר. (מסטולין. נולד כסלו תרמ"ו – 1885, נרצח בשואה כ"ט אלול תש"ב – 11/10/1942).
2. אהרן. (מוורשא. נולד חשון תרמ"ז – 1887, נרצח בגטו ורשא).
3. יעקב חיים. (מדיטרויט. נולד תרמ"ח – 1888, נפטר ו' אייר תש"ה – 19/4/1945).
4. משה. (מסטולין. נולד אדר תרמ"ט – 1889, נרצח בשואה כ"ט אלול תש"ב – 11/10/1942).
5. ר' אברהם אלימלך {האדמו"ר מקרלין}. (נולד ד' אלול תרנ"א – 7/9/1891, ונרצח בשואה י"ד אלול תש"ג – 14/9/1943). אשתו חוה, בת דודו מרדכי יוסף מזלטיפולי, ד' אדר תרפ"ב
6. ר' יוחנן. {האדמו"ר מקרלין לאחר השואה}. (נולד ז' אב תר"ס – 2/8/1900, נפטר
כ"א כסלו תשט"ז – 6/12/1955). אשתו מרגלית חיה, בת שמעון שלמה מאליק.
7. חוה. (אשת שלום מקומרנא).
8. רבקה. (כלת האדמו"ר מסטעפן).
9. חנה. (אשת שלום רוקח מאפטא, בן האדמו"ר ר' ישכר דוב רוקח מבעלזא).
10. מרים. (אשת אברהם יעקב שפירא).

 

צאצאי מלכה ומרדכי יוסף מזלוטיפולי, בן ר' דוד ובת ציון ציפורה פייגא:
1. יצחק חיים. (חתן ר' משה דן מסקוירא).
2. נחום אברהם. (מזלוטיפולי-ווארשא. חתן ר' יוסף מאיר ממכנובקע).
3. זאב. (מזלוטיפולי-קראקא. חתן ר' יהושע מבעלזא).
4. צבי אריה (מזלוטיפולי-טשורטקוב. חתן ר' ישראל מטשורטקוב).
5. חוה. (אשת ר' אברהם אלימלך מקרלין, בן ר' ישראל מסטולין, חתן ר' דוד מזלוטיפולי).
6. מרגאלא. (בזוו"ר אשת; ר' מנחם מנדל, בן ר' חיים מאנטניא. בזוו"ש אשת; ר' שלום יוסף ממילניצא, נכד האדמו"ר מרוז'ין).
7. מרים. (אשת ר' ישראל אלעזר מקוז'ניץ, בן ר' ירחמיאל משה מקוז'ניץ).

 

צאצאי מלכה ור' יצחק מבויאן, בן מרים ואברהם יעקב מסדיגורא:
1. ר' מנחם נחום. {האדמו"ר מבויאן}. (נולד כ"א כסלו תרכ"ט – 5/12/1868, נפטר י"ט אב תרצ"ו – 7/8/1936). אשתו חוה, בת דודו זקנו ר' מרדכי שרגא פרדידמן מהוסיאטין.
2. ישראל. (האדמו"ר מבויאן מלייפציג. נולד כ"ד אלול תרל"ח – 22/9/1878, נפטר ל' אב תשי"א – 1/9/1951). אשתו מרים, בת דוד ר' שלמה מסדיגורא).
3. אברהם יעקב. (מלמברג).
4. מרדכי שלמה. (מניו יורק).
5. מרים. (אשת דב בער פרידמן, בן ר' ישראל מטשורטקוב).
6. חוה. (מתה בילדותה).
7. שרה. (מתה בילדותה).

 

צאצאי טריינא וגדליה, בן ישראל וחיה שרה:
1. מרדכי ישראל. (ממאלין. חתן ר' יצחק מטיסמניץ, נכד ר' לייבוש מפרוסקוב, חתנו של יעקב יחיאל, בן אפרים מסדליקוב מח"ס: "דגל מחנה אפרים נכד הבעש"ט).
2. אברהם יהושע העשיל. (מרדמישל. חתן ר' צבי הערש רוקח, בן בשר שלום מבעלזא).
3. פנחס. (חתן דודו ר' משה שפירא, בן ר' פנחס שפירא מסלוויטא).
4. צפורה. (אשת יוסף משה הרדצקי, נכד המגיד מטשרנוביל).
5. חיה שרה. (אשת ר' דוד מאודזיטשוב, נכד צדיקי בית אוסטראה).

 

צאצאי ר' יוסף מאיר ממכנובקע ובתיה רבקה, בת שיינדל ור' מנחם נחום טברסקי (השני) מטשרנוביל:
1. אברהם יהושע העשיל. (האדמו"ר ממחנובקע-בני ברק, חתן ר' דוד אהרן מז'וריק).
2. סימא. (אשת ר' דוד לייב מקוזוטין, בן ר' אברהם יהושע העשיל מסקוירא).
3. שיינדל. (אשת ר' נחום אברהם מזלוטיפולי-וורשא, בן ר' מרדכי יוסף מזלוטיפולי).
4. מלכה (אשת מנחם נחום מסקוירא-מכנובקע, בן ר' דוד מסקוירא). מנחם נחום נולד תרל"ט – 1879, נפטר י"ט סיון תש"ו – 18/7/1946. בזוו"ש נישא לבת שבע בת ר' אברהם פנחס מקיניוב).
5. חנה. (אשת ר' יהושע רוקח מיורסלב, בן האדמו"ר ר' ישכר דב רוקח מבעלזא).

 

צאצאי לאה בת-שבע ור' מרדכי טברסקי מלויעב, בן גיטל ור' מנחם נחום טברסקי (השני) מטשרנוביל:
1. אברהם יהושע העשיל. (מלויעב, חתן ר' יעקב מדעליטין, צאצא לבית זלוטשוב וטשרנוביל)
2. ברוך בנציון. (מלויעב-אומן. חתן ר' אליעזר מאוסטילה, נכד לבית זלוטשוב ומאקרוב).
3. שלום יוסף. (מלויעב שדה-לבן. חתן ר' משה מרחמסטריבקע-אדעס, בן ר' מרדכי מרחמסטריבקע.
4. ברכה ציפורה גיטל. (אשת ר' ירחמיאל משה הופשטיין מקוז'ניץ, בן יחיאל יעקב הופשטיין, בן אלעזר הופשטיין, בן משה אליקים בריעה מקוז'ניץ, בן ר' ישראל המגיד מקוז'ניץ).
5. חיה שרה. (אשת ר' יצחק (השני) מברעזנא).
6. בתיה רבקה. (אשת ר' אברהם פנחס מקינוב).
7. מירל. (אשת ישראל שמואל (השני) מטומשוב).
8. מרים. (אשת ר' יצחק מאיר מרשקוב).
9. נחמה פערל. (אשת ר' אהרן מנחם נחום מאוזודיניץ).
10. חנה. (אשת ר' אברהם יעקב מבויאן-למברג).

 

צאצאי שפרה ור' שלמה בנציון טברסקי מטשרנוביל, בן שרה רחל וישעיה משולם זוסיא טברסקי מטשרנוביל:
1. ישעיה משולם זוסיא.
2. חנה סימא. (אשת ר' זאב מקוואלע, נולד בערך תר"מ – 1880, נפטר תש"א-1941, בן ר' יעקב לייב מטריסק, בן ר' אברהם המגיד מטוריסק, בן ר' מרדכי מטשרנוביל).

 

צאצאי נחמה אדל ור' שלמה שמואל טברסקי מטשרנוביל, בן רייזל וברוך אשר טברסקי מטשרנוביל:
1. יעקב ישראל. (מטשרנוביל. חתן ר' יעקב יוסף (השני) מאוזדיטשוב, נכד צדיקי אוסטראה).
2. חנה חיה. (אשת ר' יצחק מסקוירא-קישינוב {נולד תרמ"ח – 1888, נפטר בשואה}, בן ר' דוד מסקוירא).

 

צאצאי פייגא ודוד יעקב טברסקי מז'יטומיר, בן גיטל לאה ור' מרדכי טברסקי מקאריסטשוב:
1. יצחק אברהם משה. (מקאריסטשוב-בני ברק). בנם היחיד.

 

צאצאי רייזל וברוך טברסקי מסטעפן, בן גיטל לאה ור' מרדכי טברסקי מקאריסטשוב:
1. משה. בנם היחיד. (חתן ר' ישראל מסטולין).

 

צאצאי רייצא ומרדכי דב אוירבך, בן משולם זוסיא יצחק אוירבך וטשערנא שרה:
1. אלימלך אהרן שניאור זלמן. (חתן ר' משה מרוזבידוב נכד צדיקי רופשיץ).
2. חיים משה צבי. (מהורנוסטייפל. חתן ר' מנחם נחום מרחמסטריבקא).
3. בנציון יהודה לייב. (מהורנוסטייפל. חתן ר' יצחק יואל מקונטיקוזיבה נכד צדיקי ליניץ).
4. ברוך דוד. (מקלינקוביץ'. חתן ר' שלמה זלמן מראשקוב).
5. שטערנא פייגא. (אשת ר' נחום זלמן שניאורסון אב"ד טשארקעס).
6. שרה מרים. (אשת ר' שלום אליעזר מרצפרעט, בן ר' חיים מצאנז).
7. חיה מלכה. (אשת ר' משה גיטרמן מו"צ בקייב נכד צדיקי סאוורן).
8. יוכבד רבקה. (אשת ר' אלישע מגורליץ, נכד ר' חיים מצאנז).

 

צאצאי בתיה רבקה ומרדכי דוב מטומשפיל, בן מנחם נחום מניעזין ושרה פריידא:
1. חיים משה יהושע. (מטומשפיל. בזוו"ר חתן ר' שמואל ליפסאן. בזוו"ש חתן ר' יוסף מקוידינוב).
2. שיינא פערל. (אשת ר' פנחס מקונטיקוזיבה, נכד ה-"תשואות חן" מליניץ).
3. ריבה. (אשת ר' שמריה מוורניבצה, נכד ר' יצחק מברזנה, חתנו של ר' אהרן מטשרנוביל).

 

 

דור שישי:

צאצאי מרגלית חיה ור' יוחנן מקרלין, בן ברכה שיינדל ור' ישראל פרלוב מקרלין:
1. פייגא. {אשת עזרא שוחט}. (פייגא נפטרה ט' כסלו תש"ע – 26/11/2009).

 

צאצאי חוה ור' מנחם נחום, בן מלכה ור' יצחק מבויאן:
1. אהרן.
2. מרדכי שרגא. (אשתו בזוו"ר: גיטל לאה, בת דודו ישראל, בן ר' יצחק מבויאן).
3. מרים. (אשת משה פרידמן).

 

צאצאי מרים ור' ישראל, בן מלכה ור' יצחק מבויאן:
1. גיטל לאה. (בזוו"ר: אשת בן דודה מרדכי שרגא, בן מנחם נחום. בזוו"ש: אשת ר' ישעיה שפירא האדמו"ר החלוץ. ובזווג שלישי: אשת אברהם יעקב מדרוהוביץ').
2. חוה. (אשת מרדכי שרגא השיל, בן יצחק מאיר השיל מקופטשיניץ, בן משפחתה).

לשניהן לא היו צאצאים.

 

צאצאי ר' יהושע רוקח מירוסלב וחנה, בת ר' יוסף מאיר ממכנובקע ובתיה רבקה:
1. יצחק.

 

צאצאי ר' זאב מקוואלע וחנה סימא, בת שפרה ור' שלמה בנציון טברסקי מטשרנוביל:
1. אהרן. (חתן יעקב יוסף מקינייב, נכד צדיקי בית אוסטראה).

 

 

דור שביעי:

צאצאי עזרא שוחט ופייגא, בת מרגלית חיה ור' יוחנן מקרלין:
1. ר' ברוך מאיר יעקב. {האדמו"ר מקרלין סטולין הנוכחי}. (נולד י"ז כסלו תשט"ז
ניו-יורק – 12/10/1954). בזוו"ר היה נשוי לבת דודתו והתגרשו לאחר שנתיים. אשתו בזוו"ש חיה מרים, בת משה דוד שטיינוורצל ראש ישיבת באבוב).

2. ר' יוחנן.
{אדמו"ר…}.
3. רבקה.
(אשת יעקב ברוך לעדרייך, האדמו"ר של חסידי קרלין בארה"ב).

 

צאצאי ר' יצחק רוקח, בן חנה ור' יהושע רוקח:
1. ר' יהושע. (האדמו"ר ממכנובקע-בעלזא).
2. בת.
(אשת רוקח).

 

 

דור שמיני:

צאצאי ברוך מאיר יעקב שוחט, בן פייגא ועזרא שוחט: (מזוו"ר):
1. דוד יהושע.
2. ר' יוחנן. (האדמו"ר מדז'יקוב).
3. ישראל חיים. (חתן זאב טברסקי מרחמסטריבקע).
4. חתנו אשר אנשל אייכנשטיין. (בן האדמו"ר מטריסק).

ל-ר' ברוך מאיר שוחט יש 16 ילדים. לא ידוע לי שמות שאר צאצאיו.

 

 

 

בן

פעריל

אשת ר' יעקב

יעקב נולד בליטבניה, גרו בפינסק ונפטר בקרלין

{פעריל היא הסיבה להיות שם משפחתם של צאצאי קרלין, פרלוב}

 

דור ראשון:

צאצאי יעקב ופעריל:
1.
אהרן. (הנ"ל}.
2.
קלמן.
3.
משה דב. (מחותנו היה אברהם מרדכי מלוצק מח"ס; "תורת חסד").
4.
יצחק.

 

דור שני:

צאצאי יצחק, בן יעקב ופעריל:
1.
שלמה יוסף. {הרב מסטולין, נפטר י"א אייר תר"כ – 1860, בטבריה}.

 

 

דור שלישי:

צאצאי שלמה יוסף, בן יצחק, בן יעקב ופעריל:
1.
אברהם אשר (מטבריה).

 

 

 

בת

פייבוש

 

דור ראשון:

צאצאי פייבוש:
1. פעריל. (הנ"ל), {אשת ר' יעקב}.
2. עמנואל. (מנלי, מקארלין מחסידי הרבי ממזריטש). {אשתו שרה}. (מנלי קרא לעצמו בלשון קודש מנחם מן).

 

דור שני:

צאצאי עמנואל (מנלי) ושרה (שרקע) מקרלין:
1.
יעקב (אשתו שיינא רחל אולינוב, בת מלכה וצבי הירש, בן חנה ור' ישראל המכונה הבעש"ט). {נולד בקרלין ונפטר 1833 וקבור בטבריה}.
2. אהרן.

דור שלישי:

צאצאי שיינא רחל ויעקב, בן עמנואל ושרה:
1. נפתלי צבי הירש. (נולד בקרלין נפטר 1864 בטבריה וקבור שם).

 

דור רביעי:

צאצאי נפתלי צבי הירש, בן שיינא רחל ויעקב, בן עמנואל ושרה:
1. חנה רבקה. (אשת {אלטר} אברהם יוסף הלוי סג"ל{מטבריה}, בן חיה פייגא וחיים אורי פייביש הלוי, בן שרה ואריה יהודה לייב הלוי, בן שלום הורביץ הלוי).
2. שיינה רחל. (אשת יחיאל דב {בעריל} זילברמן).

 

דור חמישי:

צאצאי אברהם יוסף (אלטר) הלוי וחנה רבקה, בת נפתלי צבי הירש:
1. סימה. (אשת פנחס דב גולדנבוים).
2. אודל. (אשת נתן יפה).
3. שיינא רחל. (אשת שלום שכנא הורביץ).
4. גיטל. (בזוו"ר אשת; יחיאל מיכל ברנדווין, מטורקא).

 

דור שישי:

צאצאי גיטל ויחיאל מיכל ברנדווין:
1. אברהם יוסף דוד.
2. שלום.
3. צבי אריה.
4. נחום  דוד משה.

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: