משפחת פרושינובסקי

נפתלי יצחק הלוי פרום

(בזוו"ר,אשתו מיה בת ניסים וג'נט גרינברג מחיפה)

נפתלי יצחק נולד בת"א-כ"ח חשוון תש"ל, 8/11/1969 שעה 18.20 מוצ"ש.

 

צאצאי מיה ונפתלי יצחק הלוי פרום:
1. עילאי. (נולד 24/3/2014).

 

 

בן

יהודה אריה לייב הלוי פרום

יהודה אריה לייב נולד ב- 9/12/1947, כ"ו כסלו תש"ח, בנר שני של חנוכה.

(אשתו מרים רבקה לבית שטיין נולדה בב"ב 8/12/1948, ו' כסלו תש"ט}

 

צאצאי מרים רבקה ויהודה אריה לייב הלוי פרום:
 1. כתריאל.
2. נפתלי יצחק.
(הנ"ל).
3. משה בצלאל. (אשתו ארית איריס, בת משה קורצמן).
4. עופרה.
(בזוו"ר אשת; מנחם מנדל פרידמן. בזוו"ש אשת; אפרים יהושע רוזנשטיין).

 

 

 

בן

אהובה {ליבא} דבורה פרום

{אשת נח הלוי פרום. נפטר י"ג שבט תשל"ד בגיל 51}

 

 

 

בת

פערל (פנינה) מחלה אהרונוביץ'

(פנינה נולדה באוזרקוב 1909, נפטרה י"ז אלול תשמ"ז – 11/10/1977, בגיל 78 בב"ב)
{אשת ראובן אהרונוביץ', בן יצחק אהרונוביץ'. ראובן נולד ד' סיון תרס"ג – 30/5/1903 ונפטר אלול תשל"ה – 1975, בגיל 72. היה ראש עיריית ב"ב, 12 שנים}

(ראובן ופנינה התחתנו בל"ג בעומר תרפ"ו – 1926)

צאצאי פנינה מחלה וראובן אהרונוביץ:
1. ליבא דבורה.
(הנ"ל).
2. טובה.
{אשת ר' יוסף רוזנטל}, נולדה באוזרקוב פולין.
3. רחל.
{אשת יוסף מלבסקי, בן נחמן דוד מלבסקי, מנכדי האדמו"ר ר' אברהם מצ'כנוב ור' אלעזר הכהן מפלוטוסק (בן זאב וולף הכהן לייפסקער אב"ד מאקעווע, פולטוסק, פלוצק, וסוכטשוב)  מח"ס "תשובות מהרא"ך" חתנו של הרב יעקב לוברבוים מליסא}.
4. חיה.
{אשת ר' יצחק צבי נייהוז, בן יעקב יוסף נייהוז}. חיה ורחל הן תאומות.
5. מלכה.
{אשת ישראל אליעזר כ"ץ, בן אברהם שמואל כ"ץ}.

 

 

 

בת

יהודה אריה לייב פרושינובסקי

גדל בוורשא וחי גם ב-אוזרקוב פולין נולד בסביבות 1860)

(אשתו אסתר רבקה לבית רוזנקרנץ)

 

דור ראשון:

צאצאי אסתר רבקה ויהודה אריה לייב פרושינובסקי:
1. אברהם יצחק. (נולד 1886 היה עשיר מופלג. נפטר ב-1942 בשואה). {אשתו אסתר יהודית, בת אלעזר ויוכבד דונקלמן נולדה 1857 נפטרה ב-1944 בשואה בגיל 57}.
2. יעקב קלמן. (ניהל את עסקי אביו לאחר מותו. נולד 11/9/1899, מת בגיל 72 י"ג אדר תשל"ב -28/2/1972 בא"י). {אשתו אסתר פרושינובסקי/דונקלמן, בת אחיו אברהם יצחק הנ"ל}.  
3.
יחיאל מאיר. {(פטר בשואה).
4. פרידה ברכה. (אשת משה שמידט, נפטרה בשואה). גרו באוז'רקוב.
5. משה. (הבן הצעיר, גר ברוסיה ומת בשואה).
6. פערל מחלה. (פנינה) הנ"ל.
7.
ליבא דבורה. (נולדה 1895, נפטרה בגיל שנתיים 1897).
8. שיינא. (נפטרה בגיל חודשיים).
9. טויבע.
(נפטרה בת 33 שבועות/ימים/חודשים).
10. שרה רחל.
(נפטרה בגיל 7 שנים).

{הבנות; ליבא דבורה, שיינא, טויבע ושרה רחל, נולדו בין השנים 1897-1901}

 

דור שני:

צאצאי אסתר יהודית ואברהם יצחק פרושינובסקי, בן אסתר רבקה ויהודה אריה לייב פרושינובסקי:
1. אסתר (ע"ש אשתו?) היתה נשואה וילדה בן, בעלה מת בשואה והיא נישאה בזיוו"ש ליעקב קלמן דודה וילדה לו את גרשון.
2. נחמן. (נולד 1907 נורה בשואה 1942). {אשתו אסתר פוזננסקי, נפטרה בגיל 47}.
3. רחל. (נולדה 1916 ומתה באושוויץ 1944 בשואה בגיל 28). גרה באוז'רקוב.
4. חיה. (נולדה 1911 היתה מורה ונרצחה בשואה).
5. אלעזר. (נולד 1910). {אשתו רות נפטרה בגיל 31 בשואה איתו}.

 

צאצאי אסתר ויעקב קלמן פרושינובסקי, בת אסתר רבקה ויהודה אריה לייב פרושינובסקי:
1. גרשון.

 

 

דור שלישי:

צאצאי אסתר ונחמן פרושינובסקי, בן אסתר רבקה ויהודה אריה לייב פרושינובסקי:
 1. שמואל פייבוש שרגא{נפטר 2013 בניו יורק}, (אשתו מטלה לבית סרברובסקי, 1935-2011).

 

צאצאי גרשון פרושינובסקי, בן אסתר ויעקב קלמן פרושינובסקי:
1. אסתר. (נפטרה 11/12/1988 – ג' טבת תשמ"ט).

 

צאצאי רות ואלעזר פרושינובסקי, בן אסתר ויעקב קלמן פרושינובסקי:
1. שרה. (נרצחה בשואה בגיל שנתיים).

 

דור רביעי:

צאצאי מטלה ושמואל פייבוש שרגא פרושינובסקי, בן אסתר ונחמן פרושינובסקי:
1. דינה. (אשת וורטהיימר).
2. דפנה. (אשת לוי).

 

דור חמישי:

צאצאי דינה וורטהיימר, בת מטלה ושמואל פרושינובסקי:
1. אמילי אסתר.

 

צאצאי דפנה לוי, בת מטלה ושמואל פרושינובסקי:
1. תמר.
2. אביגייל.
3. רחל.

 

 

בן

יעקב קלמן פרושינובסקי

{נולד 1813}

(אשתו חנה גרנצל {נולדה 1816}, בת וולף ופריינדל גרנצל. נישאו 1834 בזדונסקע-וואלע}

דור ראשון:

צאצאי חנה ויעקב קלמן פרושינובסקי:
1. יהודה אריה לייב. (הנ"ל, נולד בסביבות 1866).
2. יוסף.
(נולד 1844, נפטר בלודז' כ"ח תשרי תרפ"ח – 24/10/1927, וקבור ב-וורשא). {אשתו אסתר חנה, בת אברהם. נולדה בלודז' 1840}.

דור שני:

צאצאי אסתר חנה ויוסף פרושינובסקי, בן חנה ויעקב קלמן פרושינובסקי:
1. אברהם יהודה אריה לייב {לייבל}. (נולד 1870, נרצח א' סיון תש"א – 27/5/1941 בגטו לודז'). {אשתו בריינדל אופנהיים. (נרצחה כ"א תשרי ת"ש – 4/10/1939), נישאו 1890 ב-צ'נסטחוב}.
2. יצחק
. (אשתו מינדל לבית וורצקי). {נרצחו 1942 בגטו לודז'}.
3. דוד.
(נולד בלודז' 1876, נפטר ז' אדר א' תשכ"א – 22/2/1961). {אשתו מיכלא בריינדל ברגר, (נפטרה י"ב אב תשט"ז – 20/7/1956) בת שמואל זנוויל ברגר וגולדה (גולדי) בת גדליה}. דוד ובריינדל נישאו בלודז' 1895 והוא היה מנכבדי חסידי סוכטשוב.
4. אהרן. (אשתו מינדל לבית רייכנברג). {נרצחו בגטו לודז'}.
5. יעקב.
(אשתו שרה לבית שפס). {נרצחו בגטו לודז'}.
6. שלמה. {אשתו מינדל). {נרצחו בגטו לודז'}.
7. פרידל.
(אשת אלכסנדר גוטמן). {נרצחו בגטו וורשא}.
8. רבקה.
(אשת דוד וורצקי). {נרצחו בגטו לודז'}.
9. רויזא. (אשת דוד וולקוביץ').
{נרצחו בגטו לודז'}.

דור שלישי:

צאצאי בריינדל ואברהם יהודה אריה לייב (לייבל) פרושינובסקי, בן אסתר חנה ויוסף פרושינובסקי:
1. אלה. (אשת יוסף קובלסקי, נרצח בגטו לודז').
2. נעכא. {נולדה ב-צ'נסטחוב 1893, נרצחה כ"ה אב תש"ד – 14/8/1944 אושוויץ}, (אשת חיים פרץ קוצ'ינסקי {נרצח י"ג כסלו תש"ג – 22/11/1942, בגטו לודז'}, בן יוכבד {לבית ליזברסקי} והעניך קוצ'ינסקי, בן פרידל ויעקב קוצ'ינסקי {ראב"ד פאביניץ}, בן שלמה ישכר קוצ'ינסקי {אב"ד וולצבולק}).
3. דבורה. (אשת משה שופקס). נרצחו בגטו לודז'.
4. דוד. (נולד 1896, נפטר 4/6/1940). {אשתו גולדה, נרצחה 1941 בגטו לודז'}.
5. יעקב. (אשתו שרה לבית אדליסט). {נרצחו בגטו צ'נסטכוב}.
6. משה. (אשתו רבקה לבית אופנהיים), נהרגו ברוסיה בשואה.

צאצאי מינדל ויצחק פרושינובסקי, בן אסתר חנה ויוסף פרושינובסקי:
1. רשקה. (אשת מנדל רייזמן). {נרצחו 1941 בגטו לודז'}.

 

צאצאי מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי, בן אסתר חנה ויוסף פרושינובסקי:
1. יעקב אליעזר.
(נולד 1906, נפטר כ"ח אייר תשמ"ט – 2/6/1989). {אשתו בזוו"ר; חיה אסתר. אשתו בזוו"ש;  שיינא מירל, בת אסתר לאה וקלמן מאיר פרובדה. נישאו 1927}.
2. אברהם פרשן.
(נולד 29/8/1910 בלודז', נפטר י"א אייר תשמ"ו – 20/5/1986). היה חסיד חב"ד. {אשתו בזוו"ר; איטה ברכה. אשתו בזוו"ש; שרה גיטל פיאטריקובסקי, נישאו 1930 בלודז'}.
3. שמואל זנוויל. {נולד 1916 בלודז', נפטר ח' אדר תשמ"ב – 3/3/1982}, (אשתו בזוו"ר: רבקה סודיט (נפטרה בגיל 20 לחייה). אשתו בזוו"ש; חיה ציפורה אהרונוביץ' {נפטרה ל' אדר א' תשכ"ה – 4/3/1965}, בת יצחק אהרונוביץ'. אשתו בזיווג שלישי; דבורה, בת מרדכי פסל הלוי).. 4. בנימין פרי. (אשתו שושנה, ויש להם 3 ילדים).
5. אסתר חנה.
(אשת ישראל מאיר ויינטראובענבי).
6. גולדה.
7. פריידא רודל.
(אשת גוטמן). {גרו ב-זדונסקע וואלע}.
8. ציפורה.
(בזוו"ר אשת; פנחס פיטריקובסקי, נישאו בלודז' 1932. בזוו"ש אשת; יוסף זיטר).
9. לייזער.
(נולד בלודז'. אשתו חיה, היו להם 3 ילדים).

צאצאי שרה ויעקב פרושינובסקי, בן אסתר חנה ויוסף פרושינובסקי:
1. אברהם.
(אשתו פולה. נישאו לפני השואה, ונפגשו שוב במרדי הקהילה בלודז' לאחר השואה).
2. פֶלָה.
(מארה"ב).
3. יצחק.
(מארה"ב).

צאצאי אלכסנדר גוטמן ופרידל, בת אסתר חנה ויוסף פרושינובסקי:
1. שושנה רייזל {רושקה}.
2. יצחק.
(מת"א).
3. משה.
(נרצח בשואה).
4. יחיאל מאיר.
(נרצח בשואה, בהרי אורל).

צאצאי דוד וורצקי ורבקה, בת אסתר חנה ויוסף פרושינובסקי:
1. נֶחָה {נעכא}.
(אשת זלינגר).

 

צאצאי דוד וולקוביץ' ורויזא, בת אסתר חנה ויוסף פרושינובסקי:
1. קוּבָּה (יעקב).

דור רביעי:

צאצאי יוסף קובלסקי ואלה, בת בריינדל ואברהם יהודה אריה לייב פרושינובסקי:
1. חנה.
(נרצחה בשואה).
2. משה.
(נרצח בשואה).
3. יעקב.
(נרצח בשואה).

 

צאצאי חיים פרץ קוצ'ינסקי ונעכא, בת בריינדל ואברהם יהודה אריה לייב פרושינובסקי:
1. שמואל זנוויל. (נרצח י"ג אדר תש"ב – 2/3/1942 גטו לודז'). {אשתו שרה לבית זולבר, נרצחה בגטו לודז'}.
2. חנוך העניך. (נרצח כ"א תשרי תש"ג – 2/10/1942 גטו לודז').
3. יוכבד אסתר. (אשת מרדכי {מוטל} הכהן דויטשר, בן צבי דויטשר).

 

צאצאי מנדל רייזמן ורשקה, בת מינדל ויצחק פרושינובסקי:
1. זיגמונד. (נרצחו בשואה).
2. רבקה.
(נרצחו בשואה).
3. שמחה.
(נרצחו בשואה).

 

צאצאי גולדה ודוד פרושינובסקי, בן בת בריינדל ואברהם יהודה אריה לייב פרושינובסקי:
1. פסיה.
(נרצחה בשואה).
2. רבקה.
(נרצחה בשואה).
3. יוסף.
(נרצח בשואה).
4. שמואל.
(נרצח בשואה).

 

צאצאי שרה ויעקב פרושינובסקי, בן בת בריינדל ואברהם יהודה אריה לייב פרושינובסקי:
1. הניה.
(נרצחה בשואה).
2. קלרה.
(נרצחה בשואה).
3. שמואל.
(נרצח בשואה).
4. יוסף.
(נרצח בשואה).

 

צאצאי איטה ברכה ואברהם פרשן, בן מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. אלישבע. (אשת הכט).
2. יוסף שאול.
3. פנינה. (אשת הכט).

 

צאצאי שרה גיטל ואברהם פרשן, בן מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. דב. פטר ב' כסלו תשנ"ט – 21/11/1998).
2. אסתר.

 

צאצאי יוסף זיטר וציפורה, בת מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. שמחה.
2. חתנו ברוקנר.

 

צאצאי רבקה ושמואל זנוויל פרושינובסקי, בן מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. יהודית. (אשת עמוס קולינר).
2. יוסף. {יוסל}. (מ-ירושלים/טאהש קנדה. נולד כ"ז ניסן תרצ"ט – 16/4/1939, נפטר כ"ג תמוז תשע"ז – 17/7/2017). יש לו 13 בנים ובנות, בת אחת נפטרה בחייו.

 

צאצאי רבקה ושמואל זנוויל פרושינובסקי, בן מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. יצחק {איציק} פרי. (נפטר ג' חשון תשס"ב – 20/10/2001).
2. שמחה רשף. (אשתו בתיה פינקלשטיין, בת יוכבד {בת ישראל משה אייזנברג} ומשה איסר פינקלשטיין, בן חיים יוסף יצחק פינקלשטיין).

 

צאצאי בנימין פרי, בן מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. רות.

 

צאצאי פולה ואברהם פרושינובסקי, בן שרה ויעקב פרושינובסקי:
1. יפה. (מר"ג).
2. דבורה.

 

צאצאי מר זלינגר ונחה, בת רבקה ודוד וורצקי:
1. דוד.

 

 

דור חמישי:

צאצאי מוטל דויטשר ואסתר, בת נעכא וחיים פרץ קוצ'ינסקי:
1. אריה. (אשתו אסתר {אסתי} פרום, בת ליבא דבורה ונח הלוי פרום, בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום, בן שרה וחנוך העניך הלוי פרום, בן חנה וצבי יוסף הלוי פרום, בן שרה ומאיר שאב הלוי פרום, בן שמואל הלוי פרום, בן הערש הלוי פרום, בן הלנה ואברהם הלוי פרום, בן/נכד הירש פרום מבוואריה גרמניה סוחר יינות).
2. צבי חיים. (אשתו אסתר תרצה לבית מנצ'יק).
3. נעכא {נחה/נחמה} יוסף מאיר הלוי אשלג
, בן משה אהרן הלוי אשלג.

 

צאצאי יוסף שאול פרשן, בן איטה ברכה ואברהם פרשן:
1. דוד.
2. יונה מרדכי.
3. דינה יהודית.

 

צאצאי דב פרשן, בן שרה גיטל ואברהם פרשן:
1. מאיר.

 

 

דור שישי:

צאצאי שרה ואריה דויטשר, בן מוטל ואסתר דויטשר:
1. ראובן נח. (אשתו הדסה עלקא).
2. ישראל.
(אשתו נחמה).
3. חיים צבי.
(אשתו מלכה).
4. דוד גד.
(אשתו נחמה).
5. אהרן
. (אשתו מלכה).

צאצאי צבי חיים דויטשר, בן מוטל ואסתר דויטשר:
1. ישראל.
2. מאיר שמחה.
3. חנוך משה.
4. יוסף זליג.

 

צאצאי יוסף מאיר הלוי אשלג, חתן מוטל ואסתר דויטשר:
1. אהרן מנחם.
2. יהודה לייב.
3. ישראל.

דור שביעי:

צאצאי הדסה עלקא וראובן נח דויטשר, בן שרה ואריה דויטשר:
1. פנחס מנחם.
2. ישראל חנניה.
3. שמחה בונם.
4. שמואל אהרן.
5. לאה פייגא.
6. מרדכי.
7. יהודה.

 

צאצאי נחמה וישראל דויטשר, בן שרה ואריה דויטשר:
1. רחל.
2. דינה חיה.
3. נפתלי יצחק.
4. יוסף ברוך.

 

צאצאי מלכה וחיים צבי דויטשר, בן שרה ואריה דויטשר:
1. יואל אליהו.
2. פנחס מנחם.
3. מרדכי.
4. ליבא דבורה.

 

צאצאי נחמה ודוד גד דויטשר, בן שרה ואריה דויטשר:
1. אלימלך.
2. מרדכי.
3. פנחס מנחם.

 

צאצאי מלכה ואהרן דויטשר, בן שרה ואריה דויטשר:
1. נחמה גולדה.

 

 

בן

יהודה לייב (לייבל) פרושינובסקי

(נולד 1777)

{אשתו שרה נולדה 1784}

 

צאצאי שרה ויהודה לייב (לייבל) פרושינובסקי:
1. משה. (נולד ב-פלשנא – 21/10/1827).
2. יעקב קלמן. (הנ"ל).

 

 

בן

לא ידוע פרושינובסקי

דור ראשון:

צאצאי לא ידוע פרושינובסקי:
1. לייבל. (הנ"ל, נולד 1777).
2. דוד. (נולד 1778). {אשתו ברנדל, נולדה 1788}.
3. בעריש. ( נולד 1785). {אשתו נעכא}.

 

 

דור שני:

צאצאי ברנדל ודוד פרושינובסקי, בן לא ידוע פרושינובסקי:
1. ישעיה לייב. (נולד 8/2/1828).

 

צאצאי נעכא ובעריש פרושינובסקי, בן לא ידוע פרושינובסקי:
1. אברהם. (אשתו רחל), {נולד 1804, נפטר 5/1/1832}.

 

 

דור שלישי:

צאצאי אברהם פרושינובסקי, בן נעכא ובעריש פרושינובסקי:
1. משה. (נולד 1826, נפטר 18/11/1831).
2. יעקב.
(נולד 1/11/1830).
3. זנוויל.
(נולד 1831, נפטר 25/3/1832).

 

 

השאר תגובה

5 מחשבות על “משפחת פרושינובסקי”

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: