משפחת פרום

נפתלי יצחק הלוי פרום

(אשתו בזוו"ר מיה בת ניסים וג'נט גרינברג מחיפה)
(ג'נט היא בתם של: שמעון {סימון} (בן שרל וזהרה בן-לולו), וסימי (שימי) בן-לולו.
נסים גרינברג, הוא בנם של: ליאפולד ופייגא גרינברג)

{נפתלי יצחק נולד בת"א. כ"ח חשוון תש"ל, 8/11/1969 שעה 18.20 מוצ"ש}.

 

צאצאי נפתלי יצחק ומיה פרום:
1. עילאי (נולד ד' אדר תשס"ד – 24/2/2005).

 

 

בן

יהודה אריה לייב הלוי פרום

(יהודה אריה לייב נולד ב- 9/12/1947, כ"ו כסלו תש"ח, בנר שני של חנוכה).

{אשתו מרים רבקה שטיין (נולדה בב"ב 8/12/1948, ו' כסלו תש"ט), בת חוה רחל ויוסף דב (בערל) שטיין, בן סימא חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדל ויצחק יהודה שטיין, בן פערל וכתריאל שטיין, בן וולף וקיילע שטיין, בן רפאל שטיין מבלאשקי פולין}.

 

דור ראשון:

צאצאי יהודה אריה לייב ומרים רבקה פרום:
1. כתריאל (נולד ז' אלול תשכ"ח – 31/8/1968).
2. נפתלי יצחק (הנ"ל).
3. משה בצלאל (נולד כ"ח אדר ב' – 27/2/1973), {אשתו אַרית איריס, בת משה קורצמן}.
4. עופרה
(נולדה 9/9/1976 – י"ד אלול תשל"ו). {בזוו"ר אשת; מנחם מנדל פרידמן. בזוו"ש אשת; אפרים יהושע  רוזנשטיין}.

 

דור שני:

צאצאי נפתלי יצחק ומיה פרום:
1. עילאי (הנ"ל).

צאצאי משה בצלאל וארית איריס פרום:
1. ספיר (נולדה 29/1/1998 – ב' שבט תשנ"ח).
2. מיכאל (נולד 30/11/1999 – כ"א כסלן תש"ס).
3. מוריה (נולדה 31/1/2001 – ז' שבט תשס"א).
4. יאיר (נולד 5/10/2004 – כ' תשרי תשס"ה).
5. הודיה.
6. יוסף דב.

 

צאצאי עופרה ומנחם מנדל פרידמן:
1. איילה {אשת ברוך שיינברגר}. (נולדה 27/12/1996 – י"ז טבת תשנ"ז, נפטרה תשע"ז – 2017).

 

צאצאי עופרה ואפרים יהושע רוזנשטיין:
1. משה מאיר (נולד 3/10/2002 – כ"ז חשון תשס"ג).
2. רייזל (נולדה 21/10/2003 – כ"ה תשרי תשס"ד).
3. אהרן דוד (נולד 14/4/2005 – ה' ניסן תשס"ה).
4. חיים מרדכי לייב.
5. יוסף דב.
6. אשר.
7. דבורה (נולדה 2017).

 

 

בן

נח הלוי פרום

{נולד בשנת 1923 בוורשא כשאביו נפתלי יצחק היה בן 32, ועבר לגור בישראל בירושלים לאחר נישואיו בשנת 1940, גר בבני-ברק. נפטר י"ג שבט תשל"ד 7/1/1974 בגיל 51 ונקבר בב"ב}

 (אשתו ליבא (אהובה) דבורה, בת ראובן אהרונוביץ' מאוז'רקוב פולין)
(נח התחתן בגיל 24 עם דבורה ליבא שהייתה בת 17 בנישואיה)

{ליבא נולדה בפולין- 10/12/1928, כ"ז כסלו תרפ"ט, נפטרה ב- 9/2/2009 ט"ו שבט תשס"ט ב"ב}

צאצאי נח וליבא דבורה פרום:
1. יהודה אריה לייב {הנ"ל}.
2. נפתלי יצחק
(ז"ל) {אשתו אסתר בת יוסף רוזנטל}.
3. שרה רבקה
{אשת שלום דנציגר}.
4. מרים (מירה) 
{אשת שמואל נתן נטע זלמנוביץ'}.
5. חנה פראדל
{אשת משה אלתר}.
6. אסתר
{אשת אריה דויטשר}.
7. הניה
{אשת יאיר גרנביץ'}.
8. ברכה
(נולדה 7/2/1959 – כ"ט שבט תשי"ט), {אשת מנחם אופנהיים} ברכה וטובה הן תאומות.
9. טובה
(נולדה 7/2/1959 – כ"ט שבט תשי"ט), {אשת יחיאל סדובסקי} ברכה וטובה הן תאומות.
10. חיה
(נולדה 18/10/1960 – כ"ז תשרי תשכ"א), {אשת חיים שיינר, בן אלתר שיינר}.
11. יעקב שלום (נולד 14/2/1963 – כ' שבט תשכ"ג. נפטר?), {אשתו מרים קופרמן, בת אהרן קופרמן ב"ב/אשדוד}.
12. יונה
(נולדה 16/9/1964 – י' תשרי תשכ"ה), {אשת פנחס מונדרי}.
13. מיכאל מאיר
(נולד 6/4/1971 – י"א ניסן תשל"א), {אשתו פייגי נוסבוים, בת יעקב נוסבוים}.

 

 

בן

נפתלי יצחק הלוי פרום

{נולד בלודג' 17/6/1891, נפטר תש"ח-1948 בגיל 57}

{אשתו לאה בת יעקב צדרבוים, בן מרדכי לייב צדרבוים מפיטריקוב, בן אלחנן דוד צדרבוים, בן יעקב צדרבוים, בן יחזקאל צדרבוים}

(לאה נפטרה יד' תמוז תשל"א, 1971)

(נפתלי יצחק היה רב בוורשא, עבר לפיטרקוב עם אביו, היה לו חנות ספרים בשכונת מאה-שערים בי"ם (היכן שהיום בית המרקחת) ונפטר בירושלים)

 

דור ראשון:

צאצאי נפתלי יצחק ולאה פרום:
1. נח. (הנ"ל, נולד 1923).
2. אסתר. (נפטרה בשואה).
3. ברכה. (נפטרה בשואה).
4. זאב מאיר. נולד ב-1920. (היה בשומר הדתי. הוא קיבל סרטיפיקט ליפן ובחר לא לנסוע לשם ומת בשואה בגלל זה.
הכיר אותו יהודי מירושלים שסיפר לי עליו. מופיע ברשומות של יד ושם)
5. מרדכי יהודה. {מוטל} {היה ר"מ בישיבת מרכז הרב בירושלים וחתנו של הרב שלום נתן רענן ואשתו בתיה מרים (בן
יעקב אלעזר וצ'סנא רענן-הירשקוביץ) שהיה חתנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק הרב הראשי לישראל. נולד בשנת
תרפ"ח – 1928, ונפטר בגיל 44 כ"ח אלול תשל"ב. 1972. מחבר הספר "בית הלוי"}.

נפתלי יצחק נולד ב-1891 בוורשא כשאביו היה בן 23 שנים, וחי זמן מה יחד עם אביו בפיטריקוב. נפטר בגיל 59, בשנת 1948. יד' אדר א' תש"ח. בתחילת מלחמת השחרור ע"י שהוא נחנק למוות בגלל השיניים התותבות שנכנסו לתוך גרונו. הוא קבור בהר הזיתים בי"ם קרוב למערת האדמו"רים לבית גור. טיפל בקבורתו משה אירנשטיין שהיה בגיל 19 באותה התקופה. האדמו"ר מגור ה-"בית ישראל" ביקש ממנו לבצע עניין זה.
נפתלי יצחק היה קם כל יום ותיקין והיה מגיע לבית המדרש בגור בי"ם. ראה ר' ישראל מגור שנפתלי יצחק לא מגיע לתפילה באותו יום בבוקר, ומיד האינטואיציות של ה-"בית ישראל" שהיה בן מזל עקרב, אמרו לו שמשהו קרה והוא אכן צדק. נפתלי יצחק חי בעניות נוראה והיה לו חנות ספרים במאה שערים היכן שהיום יש שם בית מרקחת.
הסיפור בקשר למיתתו (נחנק משיניו התותבות שנכנסו לו לבית הבליעה) כתובה בספרו של משה אירנשטיין "שליח ציבור" חלק א' עמוד 107, אבל הוא לא מצטט את שמו של נפתלי יצחק שם. אבל  הוא אמר לי, שזה אבי סבי נפתלי יצחק הלוי פרום שגר במאה שערים בי"ם. משה אירנשטיין הוא ראש עיריית ב"ב לשעבר.

{נפתלי יצחק קבור בהר הזיתים, חברת קדישא יוצאי פולין, תת חלקה ג', מס' 44, גוש וורשא, שורה 14. לצידו קבורה אשתו לאה ובנו מרדכי יהודה}

 

דור שני:

צאצאי ציפורה רחל ומרדכי יהודה פרום, בן נפתלי יצחק ולאה פרום:
1. רייזה רבקה. {אשת ערן קדרון, בן ראובן (וחנה) קדרון, בן יעקב (ודבורה) קְלַפֶר, בן גדליה קלפר} (ראובן שינה את שם משפחתו מקלפר לקדרון).
2. שרה. {אשת אהוד אליאש}.
3. נתן מרדכי. (נולד 1972). {אשתו דפנה, בת יעקב מַרק}.

 


דור שלישי:

צאצאי ערן קדרון ורייזה רבקה, בת מרדכי יהודה וציפורה רחל פרום:
1. בתיה מרים. (נולדה 2/8/1989, י"ם), {אשת יהונתן יהודה רומֵם, בן דוד אלכסנדר (ורות שרה), בן רפאל וחנה רומם}
2. מרדכי צבי יהודה. (נולד ט"ז אב תש"ן).
3. יעל ברכה. (נולד ב' סיון תשנ"ב). {אשת: אבי סטוֹן).
4. אמונה. (נולדה י"ב אלול 1994). {את אייל בן רונן סלע}.
5. הודיה. (נולדה ל' תשרי 1997).
6. תהילה. (נולדה בשנת 2000).
7. שירה. (נולדה בשנת 2000).
8. דבורה. (נולדה בשנת 2000). {תהילה שירה ודבורה נולדו בשלישייה}.

 


דור רביעי:

צאצאי יהונתן דוד רומם ובתיה מרים, בת ערן ורבקה קדרון:
1. יאיר משה. (נולד 2014).
2. עדי. (נולד 2017)


צאצאי אבי סטון ויעל ברכה, בת ערן ורבקה קדרון:
1. אוֹרי.
2. שילֹה.


צאצאי אייל
סלע ואמונה קדרון, בת ערן ורבקה קדרון:
1. אלירז.

 

צאצאי אהוד אליאש ושרה, בת מרדכי יהודה וציפורה רחל פרום:
1.  מרדכי יהודה.
2. צבי.
3. חוה לאה.

 

צאצאי דפנה ונתן מרדכי פרום, בן מרדכי יהודה וציפורה רחל פרום:
1.  אוֹרי שלמה (נולד 1998).
2. טל שחר. (בת)
3. אריאל נחלה (בת).
4. כרם עמונה.
5. אלקנה יהודה.
6. אלישמע ישועה.

 

 

בן

חנוך העניך הלוי פרום

{אשתו שרה בת נח הנדליש מלודז', בן חנה ראצע ואליעזר וולף הנדליש, בן רבקה ושלמה הנדליש, בן דוד וטעמערא הנדליש מלודז'}

(חנוך נולד בשנת תרל"ב {1872} כשאביו היה בגיל 28 שנים, ונקרא ע"ש האדמו"ר ר' חנוך העניך מאלכסנדר)

{גר בוורשא והיה דיין שם. עבר לפיטרקוב ומת תוך כשנה  מאז. חנוך העניך נפטר בתחילת שנת 1935, תרצ"ה.  חי 63 שנים}

שרה נפטרה בתאריך 29/11/1935 וקבורה בוורשא.

כשהיא נפטרה, בעלה חנוך העניך כבר לא היה בחיים. (נח הנדליש נולד ב- 1845 והוא קבור בלודז' בחלקה B מצד שמאל (יש שני חלקות B) בארכיון הפולני פילם 809427  הוא רשום nojech hendlisz או Noech קבורים שם בלודג' 35 בני משפחת הנדליש).

 

דור ראשון:

צאצאי חנוך העניך ושרה פרום:
1. אריה לייב (שנקרא בפי כולם לייבל. ממקימי פועלי אגודת ישראל. היה עיתונאי ואיש פוליטי ועסקן ידוע. לייבל נולד בשנת 1910 כשאביו היה בן 38 והתחתן בשנת  1930 עם ציפורה זולברג, בת יחיאל מאיר {בעל פנסיון כשר} וחיה שרה זולברג מ-אוטווצק. והיו להם 2 ילדים. הם גרו באוטווצק ומתו בשנת 1943 בשואה עם כל משפחתם. לייבל היה אז בן 35.
2. חיה. (אשת יחזקאל בורשטיין, {נולד 1902}, בן נחמן ורחל בורשטיין). גרו באוז'רוב פולין. חיה נולדה 1902, מתו היא ובעלה ב-1942 בטרבלינקה.
3. יעקב.
4. אלעזר וולף. {נולד בלודג' 21/2/1893, בדיוק בשנה בה נפטר סביו על שמו הוא קרוי}.
5. גולדה רחל. (אשת אונגר) {נולדה 1900 ומתה בגטו לודז' בשואה. היתה גרושה+ילד/ה}.
6. אסתר דבורה. {נולדה בלודג' 21/7/1895}.
7. נפתלי יצחק הנ"ל. {נולד 1891}

דור שני:

צאצאי חיה ויחזקאל:
1. רות
(אשת נתן בן בנימין רוזנבלט). רות נולדה ב-  1/2/1924.

 

דור שלישי:

צאצאי נתן ורות, בת חיה ויחזקאל: {היתה להם בת אחת בלבד}
1. אהובה (נולדה ב- 28/8/1955 ונפטרה צעירה בגיל 39 בשנת 1994 ללא ילדים).

הנה הלינק ל(חלק) מרשימה זו:

http://www.jewishgen.org/databases/jripl/jridetail_2.php

 

 

בן

צבי יוסף הלוי פראם

{צבי יוסף נולד בשנת ה' תר"ח, 1848, כשאביו היה בן 20, ונפטר בתאריך 31/3/1923, בשבת יד' ניסן ערב פסח תרפ"ג בגיל 75.
הוא קבור בוורשא יחד עם אביו מאיר זאב}.

צבי יוסף היה נקרא בחייו ובמותו בכינוי יוסל
{אשתו חנה לבית קלוגמן}

דור ראשון:

צאצאי צבי יוסף וחנה פרום:
1. בילה {ביילא}. (אשת יעקב פיינגולד מוורשא, היה סוחר אמיד ושותף בית חרושת לסיגריות).
2. מענדל {נפטר בינקותו}.
3. זיסל. (אשת ישראל יצחק (איצ'ה-היה סוחר) בן וולף טרוכה). זיסל נפטרה בגיל 60 בשואה יחד עם בעלה ויש עליהם דף עדות ביד ושם.
4. יצחק. (נפטר 1886).
5. פייגא טויבע. (נולדה 1873 נפטרה 1875).
6. חנוך העניך הנ"ל. (נולד תרל"ב – 1872).
7. שלמה.
8. מאיר לייב. (אשתו לאה הרשוויס).
9. ישעיהו נולד 1878 נפטר בתאריך ט' אלול תש"א, 9/1/1941. בגיל 63 בקראקא (אשתו לאה בת איסר אהרן) נפטרה בתאריך כ"ד חשוון תרס"ד, 14/11/1903). JeszajaSzyja  {גרו בלובלין}.

 

דור שני:

צאצאי יעקב פיינגולד וביילא פרום, בת צבי יוסף וחנה פרום:
1. נפתלי פיינגולד. (נולד כ"א תמוז תרס"א – יולי 1901, נפטר ז' אלול תשמ"ט – 7/9/1989). אשתו יהודית (נולדה 1902 ונפטרה ד' טבת תשמ"ט – 10/1/1989), בת *דניאל סירקיס מצאצאי הב"ח. נפתלי פיינגולד היה מנכ"ל בנק מזרחי.

 

*דניאל סירקיס הנ"ל, נולד בזגירז' ב' טבת תרמ"ב – 1882.
אביו
שלמה סירקיס חסיד של השפת אמת מגור. היה עתיר נכסים ובעל בית חרושת ובעל צדקה גדול. הוא מצאצאיו של ר' יואל סירקיס בעל הב"ח.
אימו (אשת שלמה) היא שרה בת ר' מרדכי הלמדן מלודז'.
אשתו
(של דניאל סירקיס) היא נחמה בת יעקב בלאס מוורשא. והנה מידע אודות דניאל סירקיס זה:

http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/2/959

 

צאצאי ישראל יצחק טרוכה וזיסל, בת צבי יוסף וחנה פרום:
1. אפרים דרור. (נולד 1903 בוורשא-נפטר 25/3/1981). {אשתו הלינה דרור (1915-2009)}. זיסל נפטרה בגיל 60 בשואה יחד עם בעלה ויש עליהם דף עדות ביד ושם.

 

צאצאי ישעיהו ולאה פרום, בן צבי יוסף וחנה פרום :
נפתלי (נפטר בחיי אביו (בעודו אברך) בתאריך 8/3/1931).

 

 

 

בן

מאיר זאב הלוי פרום

{מאיר זאב נולד בשנת 1829 {תקפ"ט} והתחתן ב- 9/12/1847}

{אשתו שרה בת טויבע ויוסף, בן בער אנקיר, בן פישל אנקער מוורשא}

(יוסף אנקער נפטר ב: 23/5/1845. טויבע אשתו נולדה בשנת 1791 וחיה 72 שנים ונפטרה בתאריך 14/10/1863.)
טויבע התאלמנה מבעלה כשהייתה בת 34. להוריה של טויבע אימא של שרה, קראו: אברהם ורייזל.
ליוסף וטויבע אנקער היו בנים נוספים: 1. יצחק, 2. יהודה חיים. 3. זאב וולף (נולד 1822)

שרה נולדה בשנת 1827.

מאיר זאב נולד בשנת 1829, ונפטר בתאריך 6/11/1893, כז' חשוון תרנ"ד. קבור בוורשא יחד עם בנו צבי יוסף.

{מאיר זאב מוכר יותר בשם מאיר וולף. ורשום כף ברשומות הפולניות: Majer Wolf. שרה אשתו לבית אנקיר רשומה כך ברשומות הפולניות: Ankier sura}

 

דור ראשון:

צאצאי שרה ומאיר זאב פרום:
1.
שמואל יצחק (אשתו גיטל בלומנקרנץ', בת פסח בלומנקרנץ' ויענטא איטה לבית לינדנר. התחתנו 27/1/1889). {נפטר ב- 23/3/1931}
2.
ישראל (נולד ב- 1/11/1861, ונפטר בגיל 71 לחייו, בתאריך א' תמוז תרצ"ב – 5/7/1932),  {אשתו חיה בת סנדר}
3. רבקה. (נולדה ב- 15/4/1854).
4. רוחמה. (נולדה ב- 1/5/1857).
5. בתיה. {בזקה}, (נולדה ב- 30/3/1859).
6. טויבע. (נולדה ב- 15/4/1864).
7. נפתלי.
8.צבי יוסף. (הנ"ל נולד 1848 תר"ח).

 

 

דור שני:

צאצאי גיטל ושמואל יצחק פרום, בן מאיר זאב ושרה פרום:
1. ביילה רבקה (אשת חנוך פרום).
2. יהושע, היה חסיד פיסעצנא. (אשתו מאטיל בת שמואל הרשפלד מפראגה, עיירה מול וורשה. והם גרו בר"ח לנסקי 5 בוורשא. אשתו והוא מתו בשואה בגטו וורשא.
3. פולה. (אשת זיידרמן) {גרה בבלגיה ומתה בשואה}.
4. בת שבע {אשת אברהם שמידט}. (מת במחלת הטיפוס בגטו ורשא).
5. שרה. {אשת מקס הַברמן. היה לו בית חרושת לחוטים}.
6. חיה {אשת אברהם גרוספלד}
7.
דבורה, {אשת יעקב בער תלמוד בן עקיבא תלמוד (נפטר 17/4/1899 קבור בוורשא) בן חיים תלמוד (מופלג בתורה ועתיר נכסים, ואשתו יענטא בת אברהם שפרן) נפטרה 23/5/1919 וקבורה בוורשא. יעקב בער נולד – י' טבת תרמ"ו, 4/1/1885 בוורשא ונפטר ב-ליל ד' של חול המועד סוכות תשכ"ד 1964 בגיל 78. בשנת 1963 בישראל. עלה לישראל בשנת 1933. התחתן בגיל 25 בשנת 1911 תרע"א.
8. ?

 

צאצאי חיה וישראל פרום, בן שרה ומאיר זאב פרום:
1. דוד צבי (הערש) חסיד סוכטשוב {נולד בשנת תרמ"ה, 30/8/1885. כשאביו היה בן 24. התחתן 9/1/1912  עם מינדל גיברשטיין, בת זעליג גיברשטיין
ורייזל מרים שטרן). דוד צבי נפטר בגיל 50, ד' תשרי תרצ"ו, 11/10/1935}.
2: זלאטע. {נולדה 18/1/1882} נישאה ל-וולף יוסף בער.
3: טויבע פייגא. {נולדה 22/5/1883}.

 

 

דור שלישי:

צאצאי מאטיל ויהושע פרום, בן שמואל יצחק וגיטל פרום:
1. שרה. {אשת פוזננסקי}.
2.
3. מנחם מנדל. {נולד 8/8/1921 ד' אב תרפ"א, ונפטר בגיל 92, בחיפה ישראל).

 

צאצאי מקס הברמן ושרה, בת שמואל יצחק וגיטל פרום:
1. משה. {נולד 1920 נפטר בצרפת בשואה כרווק}.
2. יוסף. {נולד 1924 מת בשואה כרווק}.

 

צאצאי אברהם גרוספלד וחיה, בת שמואל יצחק וגיטל פרום:
1. הדס.
2. שפרה {נולדה 1915}.
3. מנדל.
4. לייזער.
5. הערשל.
6. ישראל.

 

צאצאי מינדל ודוד צבי פרום, בן ישראל וחיה פרום:
1: חוה רבקה (אשת פנחס) נולדה 1904, ונפטרה בגיל 26 בתאריך: 9/2/1930).

 

צאצאי יעקב תלמוד ודבורה, בת שמואל יצחק וגיטל פרום:
1. סָבְקָה.
2. חיים יצחק.
3. שרה ציפה. {נפטרה 27/2/1914}.
4. עקיבא. {נפטר 28/2/1914}.

 

 

דור רביעי:

צאצאי מנחם מנדל פרום, בן יהושע ומאטיל פרום:
1. מַתיָה.
2. אלישע.

צאצאי חיים יצחק תלמוד, בן דבורה ויעקב תלמוד:
1: ד"ר אילן תלמודי. (מרצה באוניברסיטת בר-אילן).
2. דוד תלמוד. (מר"ג).

 

 

דור חמישי:

צאצאי מתיה, בת מנחם מנדל פרום, בן יהושע ומאטיל פרום:
1. סיון.
2. רעות.
3. גיא.
4. דורון.

צאצאי אלישע פרום, בן מנחם מנדל פרום, בן יהושע ומאטיל פרום:
1. שחר.
2. יעקב.
3. אור.

 

דור שישי:

צאצאי אילן תלמודי, בן חיים יצחק תלמוד:
1. נטע.
2. ענבר.

 

תוספות למשפחת תלמוד:
יש ספר על ר' יעקב תלמוד ושמו "קו ותו לדמותו של רבי יעקב תלמוד" יצא לאור בשנת 1964. מלחין ניגוני גור אצל האדמו"ר "האמרי-אמת" מגור. אביו של יעקב תלמוד נפטר עליו בהיותו רק בן 13 שנים.

אחי עקיבא תלמוד: 1. משה.
בני עקיבא תלמוד: 1. יעקב בער הנ"ל. 2. בן ציון {אשתו שרה חנה אסתר, בת אליהו דב} נפטר בגיל 52 ב-23/2/1930. צאצאיהם: 1. שרה רוזה (נפטרה 25/8/1925). 2. שלמה יצחק (נולד 1905, נפטר 15/3/1930) בעודו רווק בן 24.

http://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4666

 

 

 

בן

שמואל הלוי פראם

(נולד בשנת 1792 אשתו שרה ביילא בת משה, נפטרה עד 1867)

 

דור ראשון:

צאצאי שמואל ושרה ביילא פרום:
1. פערל רחל. (נולדה 30/5/1837). אשת אנשל רוטשילד (נרשמו בשנת 1842 כשאביה היה בן 50. מכאן שאביה נולד ב-1792).
2. לייבל. (27/12/1838).
3. צילקה – Cilka  (נולדה 30/10/1840).
4. ישראל אשר. (נולד 28/11/1841, אשתו לאה ברגבלום, בת בעריש וטויבע {בת זעליג}, נישאו 29/4/1862).
5. רייזל. (אשת מנדל גולדפלם {נולד 19/1/1839}, בן חנה לאה וצינע גולדפלם, בן פסח גולדפלם).
6. מאיר זאב {וולף}. (הנ"ל, נולד 1829).

 

דור שני:

צאצאי אנשל רוטשילד ופערל רחל, בת שמואל ושרה ביילא פרום:
1. שמחה בונם. (נולד 25/10/1865).
2. יצחק יוסף. (נולד 6/1/1868).
3. וּונָמֶד. {נפטרה 27/4/1864 בוורשא}.

 

צאצאי מנדל גולדפלם ורייזל, בת שמואל ושרה ביילא פרום:
1. אביגדור.
2. משה.
3. יצחק. (אשתו פרידה נעכא).
4. זלדה.
5. לייבל. (אשתו חנה).
6. בנימין בונם. (אשתו ציפא).
7. יוסף.
8. דוד. (אשתו שרה אורטמן, בת מרדכי וחנה אורטמן).
9. סימה רחל. (אשת ישראל שטנד).
10. אברהם אבא.

 

צאצאי לאה וישראל אשר פרום, בן שמואל ושרה ביילא פרום:
1. שרה ביילא. (נולדה 10/11/1867).
2. טויבע. (נולדה 24/10/1864).

 

 

דור שלישי:

צאצאי פרידא נעכא ויצחק גולדפלם, בן מנדל ורייזל גולדפלם
1. בינה.
2. לאה. (בנה: אליעזר).
3. עזרא.

 

צאצאי חנה ולייבל גולדפלם, בן מנדל ורייזל גולדפלם
1. ישראל שמואל. (נולד 1850).
2. נטע.
3. אברהם.
4. יצחק.

 

צאצאי ציפא ובנימין בונם גולדפלם, בן מנדל ורייזל גולדפלם
1. לאה צירל. {נולדה 15/7/1865}.

 

צאצאי שרה ודוד גולדפלם, בן מנדל ורייזל גולדפלם
1. דבורה.
2. חנה.
3. בתיה.

 

צאצאי ישראל שטנד וסימה רחל, בת מנדל ורייזל גולדפלם
1. חיים לייבל.

 

 

דור רביעי:

צאצאי לאה, בת פרידא נעכא ויצחק גולדפלם, בן מנדל ורייזל גולדפלם
1. אליעזר.

הנה הלינק לצאצאי גולדפלם
https://www.geni.com/people/Rajzla-Goldflam/6000000033716748476?through=6000000033716726368

 

 

 

בן

הערש הלוי פְרוּם

{הערש נולד 1750}
(אשתו טויבע)

דור ראשון:

צאצאי הערש וטויבע פרום:
1. ליבא. (נפטרה 30/5/1847), {אשת שוונדר -SZWANDER }.
2. יוסף. (נולד בשנת 1779 ונפטר כ' תשרי תרי"ז – 22/10/1856).{ אשתו פייגא בת מנדל}.
3. משה. (נולד בשנת 1775 בערך). {אשתו בלומה רובין}.
4. שמואל. (הנ"ל נולד 1792).

 

דור שני:

צאצאי פייגא ויוסף פרום, בן הערש וטויבע פרום: {גרו בוורשא}.
1. ישראל אשר. (נולד 1818 – התחתן ב- 28/12/1840 עם סימא יענטא, בת געצל ושיינדל הנדפול).
2. זאב וולף. (נולד 1812 נפטר 22/10/1856). {אשתו אסתר רחל, בת יהודה (יודקה). נולדה 1814 נפטרה כ"ג טבת תר"ן – 15/1/1890 בגיל 76}.
3. חיה שרה. (אשת יצחק רוזנגרט. נפטרה תרע"ה – 30/9/1914).
4. מאליא פרומט. (נפטרה 17/7/1825 בגיל שנה ו-4.5 חודשים. במותה אביה היה בן 46).

 

צאצאי בלומה ומשה פרום, בן הערש וטויבע פרום: {גרו בנדרזין, פולין}.
1. לייבל. (נולד 1795), {אשתו אסתר, בת יהודה נולדה 1803}.
2. אפרים פישל יצחק. (אשתו איטה הידלברג), {אפרים נפטר 1845 או 1847}
3. קופל. (נולד 1842). {אשתו פעלא לבית פייכרט, נישאו 1862 ב-גולינה פולין}.
4. שמשון. (נולד 1841 נפטר בחיי אביו, ו' אלול תרמ"ז – 26/8/1887, בגיל 46). (אשתו חנה פעסא ריטשוואל (נולדה 1841), בת משה ריטשוואל וחיה שרה {לבית גלבקרן}.

 

דור שלישי:

צאצאי אסתר רחל וזאב וולף פרום, בן יוסל ופייגא פרום, בן הערש וטויבע פרום:
1. משה יוסף (יוסל). (נולד 10/12/1847 – התחתן בשנת 1879, נפטר 8/9/1900 בגיל 53). אשתו אסתר חנה שרדינצקי.
2. חיים יחיאל. (נולד 1836), {אשתו מלכה יוכעט (נולדה 1841), בת הערש אלברג וחיה פייגא  (לבית פרידמן). התחתנו 8/11/1861. בתם: נפטרה 5/1/1862}.
3. מאיר לייב . {אשתו לאה הערשונג-התחתנו 1869}, (נפטר 28/9/1914)
4. יצחק אייזיק. (נולד 1852 – נפטר י"א טבת תרפ"ה 1/7/1925 בגיל 73 ). אשתו חנה רוזנדורף  (התחתנו 1875).
5. פעסא. (נולדה 15/8/1839 ונפטרה תוך שעה ביום לידתה ה' ישמור).
6. ישראל יהודה. {נפטר 22/7/1837}.
7. זלדה.

צאצאי אסתר ולייבל פרום, בן בלומה ומשה פרום:
1. יעקב.  (נולד 28/12/1846 ונפטר בגיל 6 שנים ב- 19/8/1852).

צאצאי איטה ואפרים פישל יצחק פרום, בן משה ובלומה פרום: (גרו בנדרזין)
1. בונם. (נולד 1844) {אשתו חנה לבית מיירנץ}.
2. בעריש. {נולד 1843}.
3. לאה רחל. {נולדה 1839}.

 

צאצאי חנה פעסא ושמשון פרום, בן משה ובלומה פרום:
1. גיטל. (נולדה 10/10/1865).
2. יוכבד. (אשת נחמיה מאיר אלבעק נישאו בשנת 1900).

 

 

דור רביעי:

צאצאי חנה ויצחק אייזיק פרום, בן אסתר רחל זאב ו-וולף פרום, בן יוסף פרום:
1. מריה. (נולדה 20/3/1889).
2. יוסף. (התחתן ב-12/1/1910 עם מרים זנפטמן, בת געצל זנפטמן ושרה ציפה {לבית באומוול}. {יוסף נפטר בחיי אביו, תרע"ח – 6/3/1918).
3. שרה ציפא. (נולדה 23/10/1879).

 

צאצאי חנה ובונם פרום, בן איטה ואפרים פישל יצחק פרום:
1. יוסל. (אשתו: שרה זילבר. נישאו 1892 בוורשא).

 

 

בן

אברהם הלוי פרום

{אברהם נולד 1730 נפטר ב- 1815 בגיל 75. גר בגרוסלנגהיים שבגרמניה}

{אשתו הלנה מוזס נפטרה בסביבות 1819}

דור ראשון:

צאצאי אברהם והלנה פרום:
1. הערש. (הנ"ל, נולד 1750).
2. יוסף  (נולד 1760, נפטר 1836 בגיל 75). {אשתו גיטל, נולדה 1754 נפטרה 1822 בגיל 68}. היה סוחר בקר.
3. אברהם קוסמן. {1760-1831}, (אשתו סופיה, בת? יוסף (יעקובס).
4. יעקב.
5. גוטשלק אליקים. {(נולד 1769, נישאו 1809, נפטר 1830) אשתו סיבילה בילגן-מוזס נולדה 1784}.
6. יצחק {איזק}. (נולד גרזניך גרמניה 1776/8, התחתן 1815, ונפטר שם). {אשתו ג'נט וייל (ג'והנה ג'נט), נולדה 1792 בטנדורף גרמניה, בת שיינא (ג'נה) ושמואל וייל, בן שמשון וסופיה וייל}.
7. סלומון. (נולד בסביבות 1772).
8. סיביליה. (אשת קפל).
9. גוּדוּלה. נולדה גרזניך גרמניה 1759, נפטרה 24/5/1829 ווייסוויילר גרמניה. (בזוו"ר אשת; מאיר {מאייר} לוי, בן ג'וסיאס וקננדלה לוי. מאיר נולד 1761 ווייסוויילר גרמניה, נפטר 21/6/1803 שם. בזוו"ש אשת; הוברט).

 

 

דור שני:

צאצאי גיטל ויוסף פרום, בן אברהם והלנה פרום:
1. הערש . {נולד 1788, נפטר 1865 בגיל 77}. היה סוחר בקר. (אשתו בזוו"ר; קרולין (לינה)/קיילע שטרן נולדה 1789 נישאו 1812, נפטרה 1824 בגיל  36. אשתו בזוו"ש; חיה, בת ר' רפאל לובנברגר נולדה 1789, נישאו בסביבות 1825, ונפטרה 1853 בגיל 64).
2. יעקב . {נולד 1790, נפטר 1868 בגיל 77}.
3. יוסף.

 

צאצאי סיבילה וגוטשלק אליקים פרום, בן אברהם והלנה פרום:
1. משה {מוזס}. (נולד גרזניך גרמניה 8/11/1811). {אשתו ווגל פון גֵלדרֵן (נולדה 19/12/1820 דאוץ גרמניה), בת לייזער (לזרוס) פון גלדרן ו-ורוניקה/פרטגן לוי, (נולד 1771, דאוץ גרמניה, נפטר 9/1/1822 שם), בן מיכאל לזרוס פון גלדרן (נולד 1730 דיסלדורף, נפטר 14/12/1824 דאוץ גרמניה), ובראונלה (בת סלומון אליקים גוטשלק לוי), בן אליעזר גלדרן (נולד 1695 דיסלדורף, נפטר 25/11/1769 שם) ושרה לאה פרשבורג (בת שמעון מיכאל וחנה לאה פרשבורג, בן שמעון מיכאל פרשבורג, בן שמעון פרשבורג), בן יוסף יוזפא יעקב גלדרן, בן יעקב דה גלדרן, בן ישראל פון גלדרן, בן יעקב פון גלדרן).
2. שמעון.
3. יוסף.
4. סיביליה.

 

צאצאי ג'נט ויצחק (איזק) פרום, בן אברהם והלנה פרום:
1. ברונלה. (נולדה 19/11/1816 גרזניך גרמניה, נפטרה 19/2/1906 דירן גרמניה). {אשת אברהם מאייר (נולד 7/12/1809 ווייסוויילר גרמניה, נפטר 23/7/1880 גרזניך גרמניה), בן אדלהייד (לבית וואלך) ודוד מאייר, בן אברהם מאייר}.
2. לנה (הלנה). (נולדה 1819?).
3. סמואל {שמואל}. (נולד 1821?). {אשתו ג'ולי קאופמן נולדה 1822?}.
4. שרה. (נולדה 1824?).
5. אברהם. (נולד 1829, נפטר 1900). {אשתו קרולין (רוהר) (נולדה 1828)}.
6. אווה.
7. יוסף. (נולד 1832?)
8. הנרייטה. (נולדה 1833?).

 

צאצאי מאיר (מאייר) לוי וגודולה, בת אברהם והלנה פרום:
1. שָׁאגֶל. (נולד 1799 וויסוויילר גרמניה).
2. קֶנֶנדל. (נולדה 6/7/1801 וויסוויילר גרמניה).

 

צאצאי מר הוברט וגודולה, בת אברהם והלנה פרום:
1. פרנץ היינריך ג'וזף. (נולד 13/8/1804 וויסוויילר גרמניה).

 

 

דור שלישי:

צאצאי קרולין/קיילע והערש פרום, בן יוסף וגיטל פרום: (אשתו בזווג ראשון)
1. סלומון. (נולד 1814).
2. אברהם. (נולד 1815, נפטר 1884). {אשתו חנה}.
3. אלחנן חוּנֶה. (נולד 10/8/1817).
4. פנחס זליגמן. (נולד 1822 תקפ"ח, נפטר כ"ב סיון תרנ"ח, 12/6/1898 בגיל 76 וקבור בפרנקפורט). {התחתן בשנת 1852 ל-רעכל (רחל) רבקה, בת ר' יצחק דב זליגמן במברג. רעכל נולדה 1831, נפטרה 1893 בגיל 62 בגרמניה).
5. יוסף. (נולד 1822 אחיו התאום של פנחס. נפטר 1887 בגיל 55). (אשתו בָּבֶּט קְרַף 1832-1887 נפטרה בגיל 45).
6. חנה. (נולדה 1824).

 

צאצאי חיה והערש פרום, בן יוסף וגיטל פרום: (אשתו בזווג שני)
1. רפאל. {נולד 1828}.
2. יעקב. {נולד 1830, נפטר 1834 בגיל 4}.

 

צאצאי ווגל ומשה פרום, בן סיביליה וגוטשלק אליקים פרום:
1. לזרוס. (נולד 12/19/1847 בירקסדורף גרמניה). {אשתו יוליה מאיר (נולדה 24/2/1845 אשווילר גרמניה, בת בריגיטה וגוטשלק מאיר, בן הלנה וליאון מאיר)}.
2. אברהם.
(נולד 22/3/1849 בירקסדורף גרמניה).
3. פרידריקה.
(נולדה 26/12/1850 בירקסדורף גרמניה).
4. גוטשלק.
(נולד 30/4/1853 בירקסדורף גרמניה).
5. מיכאל.
(נולד 8/2/1855 בירקסדורף גרמניה).
6. יעקב.
(נולד 26/12/1856 בירקסדורף גרמניה).
7. שמעון.
(נולד 18/11/1858 בריקסדורף גרמניה, נפטר 15/1/1941 הרנפלד גרמניה).
8. ג'ולי.
(נולד 19/10/1961 בירקסדורף גרמניה).
9. ליאופולד.
(נולד 26/6/1863 בירקסדורף גרמניה).

 

צאצאי קינגדן ושמעון פרום, בן סיביליה וגוטשלק אליקים פרום:
1. יוסף. (נולד 17/12/1855 גרזניך גרמניה, נפטר 10/11/1928 שם). {אשתו ג'ולי פרום (נולדה 26/10/1865 גרזניך גרמניה, נרצחה 1942 טרבלינקה בשואה, בת קרולינה ויוסף פרום הנ"ל).

 

צאצאי קרולין ויוסף פרום, בן סיביליה וגוטשלק אליקים פרום:
1. הנרייטה. (נולדה 28/6/1859 גרזניך גרמניה, נפטרה 1938 קולוגן גרמניה).
2. לנה.
(נולדה 8/7/1861 גרזניך גרמניה, נפטרה 2/8/1921 שם).
3. יענטא.
(נולדה 1/7/1863 גרזניך גרמניה, נפטרה 14/7/1937 קולוגן גרמניה) {אשת איזידור שינפלד (נולד 3/4/1868 פרימרסדורף גרמניה), בן אמלי ופיליפ שינפלד, בן אווה ולודוויג שינפלד, נולד 10/2/1789 פרימרסדורף גרמניה, נפטר 13/5/1844 שם}.
4. ג'ולי.
(נולדה 26/10/1865 גרזניך גרמניה, נרצחהה 1942 טרבלינקה בשואה). {אשת יוסף פרום, בן קינדגן ושמעון פרום דודה).
5. יעקב. (נולד 5/11/1867 גרזניך גרמניה, נפטר 28/4/1932 שם). {אשתו הלן הורן, בת רוזה ויוסף הרץ, בן ליסטה ויוסף הרץ}.
6
. הרמן. (נולד 17/12/1869 גרזניך גרמניה, נפטר 14/7/1932 דירן גרמניה). {אשתו סלמה גטמן (נולדה 1877).

 

צאצאי משה היימן וסיביליה, בת סיבילה וגוטשלק אליקים פרום:
1. אברהם. (נולד 4/9/1841 קרפן גרמניה, נפטר 9/9/1902 בירגל כרמניה). {אשתו ג'והנה גורדון (נולדה 19/9/1830, נפטרה 22/2/1893 גרזניך גרמניה), בת עמנואל לוי גורדון ושרלוט (לבית ארלנגר). בן הלן והרמן לוי גורדון, בן מוזס סמואל'ס סג"ל לוי ופרַדכֶן (בת רחל ועמנואל ואן גלדרן), בן הלנה וסמואל סג"ל לוי, בן בֶּלטגֶן ומשה מיכאל'ס סג"ל לוי, בן מיכאל סג"ל לוי}.

 

צאצאי אברהם מאייר וברונלה, בת ג'והנה ג'נט ויצחק (איזק) פרום:
1. ג'נטה
(Jeanetta). (נולדה 23/1/1843 גרזניך גרמניה). {אשת סמואל היימן (נולד 9/8/1836 פרסהיים גרמניה, נפטר 20/2/1899 שם) בן בריגיטה ויעקב היימן, בן גודולה ומיכֶל היימן, בן גודולה וסלומון היימן, בן קלרה ומויזס ג'ונס}.
2. רוזה.
(נולדה 11/5/1844 גרזניך גרמניה, נפטרה 22/7/1903 גיילנקריכן גרמניה). {אשת מאיר דאהל (נולד 8/2/1836 הנהובן גרמניה, נפטר 4/4/1911 שם), בן סיביליה ואליאס היימן דאהל, בן גֶ'נה ויוסף זליגמן דאהל, בן רוזטה וקאפל דוד דאהל}.
3. הלנה. (אשת 4/12/1846 גרזניך גרמניה, נפטרה 13/4/1939 שם). {אשת קאפל דאהל (נולד 13/6/1838 הנסהובן גרמניה, נפטר 20/1/1887 גיילנקריכן גרמניה), בן סיביליה ואליאס היימן דאהל, בן גֶ'נה ויוסף זליגמן דאהל}.
4. דוד. (נולד 8/8/1848 גרזניך גרמניה, נפטר 30/11/1930 דירן גרמניה). {אשתו בזוו"ר; סופי פלאט (נולדה 1/9/1851 ווסל גרמניה, נפטרה 14/4/1938 דירֵן גרמניה), בת הנרייטה (לבית הלברשיים) ולייזער פלאט, בן רוזה אלקן ולוי פלאט. אשתו בזוו"ש; ליזט.
5. סמואל.
(נולד 1850 גרזניך גרמניה, נפטר 1931 דיסלדורף גרמניה).
6. יצחק.
(נולד 25/9/1840 גרזניך גרמניה, נפטר 10/7/1875 שם).
7. שמעון
. (נולד 26/12/1841 גרזניך גרמניה).
8. דניאל.
(נולד 4/1/1853 גרזניך גרמניה, נפטר 22/12/1892 שם).
9. גֶטָה.
(נולדה 31/5/1855 גרזניך גרמניה).
10. יוסף.
(נולד 21/6/1862 גרזניך גרמניה).

 

צאצאי סמואל מוזס ולנה (הלנה), בת ג'והנה ג'נט ויצחק (איזק) פרום:
1. יעטא.
{נולדה 20/11/1857 דירבוסלר גרמניה, נפטרה 7/4/1901 שם}, (אשת מרקוס אברהם {נולד 31/1/1860 ריינבך גרמניה, נרצח ספטמבר 1942 טרבלינקה בשואה}, בן ג'והנה (בת הלנה שמידט) ויעקב אברהם, בן רוזינה ושלום אברהם).

 

צאצאי גו'לי וסמואל (שמואל) פרום, בן ג'והנה ג'נט ויצחק (איזק) פרום:
1. ג'נט. (נולדה 1848)
2. איזק. (נולד 1849, נפטר 1925). {אשתו קלרה מרקס}.
3. רגינה. (נולדה 1852).
4. סלומון. (נולד 1854).
5. אברהם. (נולד 1855),
6. מוזס {משה}. (נולד 30/7/1858 רלסדורף גרמניה, נרצח 3/8/1942 טרייזנשטאט בשואה) מקצועו קָצָב, {אשתו אלאונורה מישל (בת ג'ודית ויונַס מישל, בן ליכֵן וסלומון מישל, בן פרידגֶן ויצחק מישל, בן סלמון מישל), נולדה 14/8/1870 גרמניה, מתה בשואה 26/2/1944 בגטו צ'כוסלובקיה}.
7. ג'וזף {יוסף}. (נולד 1863).
8. ג'והנה. (נולדה 1865).

 

צאצאי קרולין ואברהם פרום, בן ג'והנה ג'נט ויצחק (איזק) פרום:
1. איזק. (נולד 16/1/1858 בירגל גרמניה, נפטר 1936). {אשתו יוליה לוונבאך (נולדה 26/5/1858 וייסוויילר גרמניה, נפטרה 1904 לנדרסדורף גרמניה), בת הלנה וסלומון לוונבאך, בן סיביליה ויוסף לוונבאך, בן גודולה וסלומון לוונבאך, בן גודולה ומאיר לוי).
2. ג'נט. (נולדה 1860).
3. מאיר. (נולד 1864).
4. הלנה. (נולדה 1866).
5. שרה. (נולדה 1868).
6. שמואל. (נולד 1872).

 

 

דור רביעי:

צאצאי זליגמן פנחס פרום, בן קרולין/קיילע והערש פרום:
1. עמליה. (נולדה 22/11/1854, נפטרה 1940 בגיל 86 בשואה). {אשת בנימין ברוך וולף}.
2. יוסף. (נולד 1853, נפטר 1916 בגיל 63 בפרנקפורט), {אשתו רבקה}.
3. יהודית. (נולדה 12/5/1855, נפטרה 1/1/1919 בגיל 64 בדואיסבורג גרמניה), {אשת נתן אשואג (נולד 19/4/1953 פולדה גרמניה, נפטר 19/4/1908 הוכברג גרמניה), בן הירש ולאה אשואג, בן פרלה ושמעון אשואג}.
5. גוטא. (נולדה 12/5/1865, נפטרה 1942 בגיל 77 בסוביבור בשואה). {אשת מוריץ, בן ירחמיאל וחנה הירשברג}.
6. אמה מרלה. (נולדה 30/4/1866, נפטרה 1934 בגיל 69 בפרנקפורט גרמניה). {אשת אלברט הירשברג}.
7. רבקה. (נולדה 1867, נפטרה 1906 בגיל 39 בגרמניה). {אשת אליאס אליהו גוט}.
8. עמנואל. (נולדה 1868, נפטר 1928 בגיל 50 בפרנקפורט גרמניה). {אשתו קלרה}.
9. נפתלי . (נולד 1869, נישא 1899 בגיל 30. נפטר 1933 בגיל 64). {אשתו רוזה קראוס, בת מוריץ קראוס נולדה 1876, נפטרה  1959 בגיל 83 בארה"ב}.
10. סימון שמחה. (נולד 1873, נפטר 1961 בגיל 88 בבולטימור ארה"ב). {אשתו ג'ני}.

 

צאצאי חנה ואברהם פרום, בן קרולין/קיילע והערש פרום:
1. יוסף.
2. נתן. {נולד 14/11/1843 בגרוסלנגהיים, נפטר 4/12/1894 ב-קיצינגן בוואריה גרמניה} עבד בחברת היינות של המשפחה. (אשתו מָרי נולדה 1841 ב-ממלסדורף בוואריה גרמניה).
3. יעקב.

 

צאצאי בָּבֶּט ויוסף פרום, בן קרולין/קיילע והערש פרום:
1. קרולין (לינה). {נולדה 1869, נפטרה 1965 בגיל 96}, (אשת יוסף גרינפלד 1855-1925).
2. מאיר. (נולד 1871, נפטר 1919 בגיל 48). (אשתו בזוו"ר; קרולין קיסינגר (1866-1915), נישאו 1901. קרולין היתה בתו של אברהם קיסינג'ר ופאני שטרן. אשתו בזוו"ש; (נישאו 1918), רֶבֶּקה (נולדה 11/12/1877 פפנבורג גרמניה, נרצחה באושוויץ בשואה 1943), בת יואל הס וסופי וורטהיים. {סופי נולדה 1858, גרה ב-בנטהיים הנובר גרמניה}).

 

צאצאי יוליה ולזרוס פרום, בן ווגל ומשה פרום:
1. גוסטב. (נולד 22/8/1874 סטולברג גרמניה).
2. הלנה. (נולדה 30/12/1875 אשווילר גרמניה).
3. ליאו. (נולד 21/12/1880 דירן גרמניה, נפטר 22/11/1882 שם).
4. הנרייטה. (נולדה 16/10/1883 דירן גרמניה).

 

צאצאי ג'והנה ושמעון פרום, בן ווגל ומשה פרום:
1. גוסטב. (נולד 1891 בירקסדורף גרמניה). {אשתו טקלה סטרוּק}.
2. סאלי.
(נולד 9/3/1893 בירקסדורף גרמניה, נפטר בריגה לטביה). {אשתו לוטה פרנקל (נולדה 12/1/1903 קולוגן גרמניה, נפטרה 22/10/1944 ליאפילה לטביה), בת קלרה והיינריך פרנקל).
3. מוריץ.
(נולד 5/12/1895 בירקסדורף גרמניה, נפטר 13/6/1931 סהרבריקן גרמניה).
4. וולטר.
(נולד 1904 בירקסדורף גרמניה, נפטר 28/7/1959 ניו-יורק ארה"ב). {אשתו קייט גולדברג}.
5. רוזה. (נולדה 30/7/1899 בירקסדורף גרמניה, נפטרה 15/7/1965 קווינס ארה"ב). {אשת אלברט היימן}.
6. ברטה. (נולדה 7/5/1902 בירקסדורף גרמניה, נפטרה איז'ביצה פולין). {אשת ארנסט היימן (נולד 23/11/1898 ורנה גרמניה, נפטר איז'ביצה פולין), בן יוליה והרמן היימן).

 

צאצאי הלן ויעקב פרום, בן קרולין ויוסף פרום, בן סיביליה וגוטשלק אליקים פרום:
1. אילס (Ilse). (נולדה 1910 גרזניך גרמניה, נפטרה בארה"ב). {אשת מוריץ מאייר}.
2. אמיל.
(נולד 3/5/1905, נפטר 10/4/1959 ארה"ב).
3. קָרולה
. (נולדה ב-גרזניך גרמניה, נפטרה ארה"ב), {אשת אמיל סְָטָאוּס}.
4. מרטה. (אשת הרץ).

 

צאצאי ג'והנה ואברהם היימן, בן סיביליה ומשה היימן:
1. שרה אוגוסטה. (נולדה 11/3/1869 גרזניך גרמניה, נרצחה אוקטובר 1942 טרבלינקה בשואה). {אשת הרמן לֵוֶון. נולד 11/8/1852 דירן גרמניה, נפטר 6/9/1929 דירן גרמניה ונקבר שם), בן ברטה ומשה לווען, בן אסתר וקוסמן לוון, בן יוסף ורוזינה לוון}.
2. עמנואל. (נולד 16/1/1867, נפטר 2/3/194). {אשתו יענטא היימן}. היו להם 5 ילדים.

 

צאצאי סמואל היימן וג'נט, בת אברהם וברונלה מאייר:
1. הרמן. {נולד 17/3/1865 גרזניך גרמניה, נפטר 24/10/1928 לנדרסדורף גרמניה}. (אשתו עמליה פרויליך {נולדה 11/6/1859 סיזניך גרמניה, נפטרה 21/1/1940 הרנפלד גרמניה}, בת בריגיטה {בת משה ואווה הורן} ויוסף פרויליך, בן מגדלנה ואנריאס פרויליך).
2. ג'ולי.
(נולדה 2/2/1868 פרסהיים גרמניה).
3. אידה.
(נולדה 9/6/1869 פרסהיים גרמניה).
4. יונס.
(נולד 18/3/1872 פרסהיים גרמניה).
5. דוד.
(נולד 13/1/1874 פרסהיים גרמניה, נפטר 20/10/1948 פרסטוויק בריטניה). {אשתו קלרה לבית ג'וליך, (נולדה 29/9/1872 קירכהיים גרמניה, נפטרה 27/7/1948 יוהנסבורג דרום אפריקה)}.
6. יצחק. (נולד 13/1/1874 פרסהיים גרמניה, נפטר איז'ביצה פולין).
7. מוזס.
(נולד 16/1/1880 פרסהיים גרמניה).
8. אלברט.
(נולד 31/10/1882 פרסהיים, נרצח באושוויץ בשואה).
9. רֵשֶן.
(נולדה 10/1/1885 פרסהיים גרמניה, נרצחה 11/9/1942 חלמנו בשואה). {אשת מוריץ הימלריק (נולד 1/12/1882 פרל גרמניה, נרצח ספטמבר 1942 חלמנו בשואה), בן קרולינה (לבית גרינברג) ובנימין הימרליק}.

צאצאי מאיר דאהל ורוזה, בת אברהם וברונלה מאייר:
1. הרמן. (נולד 31/5/1871 הנסהובן גרמניה, נפטר 19/4/1944 טרזין צ'כוסלובקיה). {אשתו רוזלינה שטרן (נולדה 16/8/1877 קסנטן גרמניה, 14/3/1944 טרזין צ'כוסלובקיה), בת סוזנה ויעקב שטרן}.
2. דוד.
(נולד 14/6/1873 הנסהובן גרמניה, נפטר 13/8/1939 וופרטל גרמניה). {אשתו אלזה בלומנטל (נולדה 25/1/1883 הלברפלד גרמניה, נרצחה 9/10/1944 אושוויץ בשואה), בת מינה (לבית קאופמן) ופיליפ בלומנטל}.
3. אדוארד.
(נולד 9/3/1875 הנסהובן גרמניה, נפטר 31/3/1914 גילנקריכן גרמניה). {אשתו לינה (קרולינה) סַלמַנג (נולדה 1/9/1893 אאכן גרמניה, נפטרה 1988 ישראל), בת רוזה (בת חנה והיימן וינדוולר) ומאיר סמלנג, בן אסתר ודוד סלמנג, בן סופיה (לבית מוזס-קאופמן) ואהרן אלכסנדר סלומון, בן רחל (לבית ווֹיס) וסלומון מוזס יוסף}.
4. סבין.
(נולדה 23/3/1876 הנסהובן גרמניה, נפטרה 31/10/1938 וופרטל גרמניה). {אשת ווילהלם גוטשלק (נולד 20/11/1866 גילנקריכן גרמניה, נרצח 1942 טרבלינקה בשואה), בן הברטינה (בת אסתר ג'והנה והירש הרטוג) ובנימין גוטשלק, בן הלנה (בת שפרינצה ויעקב פַלְק) ואברהם גוטשלק, בן ג'ודית וסלומון גוטשלק, בן גודולה ויעקב גוטשלק}.
5. סלומון
. (נולד 1/9/1878 הנסהובן גרמניה, נפטר 9/8/1931 וופרטל גרמניה). {אשתו הָאני הַס (נולדה 13/4/1890, נרצחה באושוויץ בשואה).
6. אדל.
(נולדה 31/12/1879 הנסהובן גרמניה, נפטרה איז'ביצה פולין, נקברה 16/8/1907 גילינקריכן גרמניה). {אשת הארי הרמן הֶרְץ רנברג (נולד 25/6/1877 וילדסהאוזן גרמניה, נפטר איז'ביצה פולין, נקבר 16/8/1907 גילינקריכן גרמניה), בן ג'ולי (לבית גולדשמידט)  ויונס רנברג}.
7. ארתור
. (נולד 22/3/1881 הנסהובן גרמניה, נפטר 9/6/1920 קולוגן גרמניה). {אשתו אֶרנָה מרתה רוזנבאום (נולדה 8/8/1890 קולוגן גרמניה, נרצחה 28/2/1943 בלודז' בשואה), בת פרנציסקה ויוסף רוזנבאום}.
8. יוסף.
(נולד 22/11/1882 הנסברג גרמניה, נרצח 3/5/1943 טרזין/טרייזנשטאט צ'כוסלובקיה בשואה). {אשתו אלי סרבוס}.
9. אֶמָה.
(נולדה 7/5/1884 הנסהובן גרמניה, נפטרה 11/1/1885 בגיל 11 חודש).
10. בלה.
(נולדה 27/5/1888 הנסהובן גרמניה, נפטרה 27/9/1961). {אשת הרמן סלמנג (נולד 18/3/1890 אאכן גרמניה, נפטר 27/9/1961), בן רוזה ומאיר סלמנג, בן אסתר ודוד סלמנג).
11. מגדה.
(נולדה 4/1/1886 הנסהובן גרמניה, נרצחה באושוויץ בשואה). {אשת הרמן דניאלס (נולד 31/3/1876 אוּרבינגן גרמניה, נפטר 2/7/1932 קרפלד גרמניה), בן סופי ומוזס דניאלס}.

 

צאצאי קאפל דאהל והלנה, בת אברהם וברונלה מאייר:
1. ג'ני. (נולדה 14/3/1874 הנסהובן גרמניה, נרצחה 13/5/1943 טרזין/טרזיינשטאט צ'כוסלובקיה). {אשת ג'ורג' ג'יסנוב (נולד 26/6/1870 שלופֶּה גרמניה, נרצח 19/4/1943 טרזין צ'כוסלובקיה בשואה), בן מינה וג'וליוס ג'יסנוב, בן מינה וליאו (לוין) ג'יסנוב, בן שרה ומשה וולף ג'יסנוב}.
2. אוגוסטה. (נולדה 10/4/1875 הנסהובן גרמניה, נפטרה 19/2/1946 סאו פאולו ברזיל). {אשת אלכס פרנקן (נולד 14/5/1879 הלטן גרמניה, נפטר 5/7/1916), בן הלן (בת דינה ולזרוס הרץ) ואיזידור פרנקן, בן סופי ולוי פרנקן, בן סיביליה ויוסף פרנקן, בן גודולה (גולדה) ואברהם פרנקן}.
3. רוזה. (נולדה 14/10/1876 הנסהובן גרמניה, נרצחה 1942 בזמושטץ בשואה). {אשת מוריץ בַּר (נולד 28/10/1880 המבורג גרמניה, נרצח 1942 בזמושטץ בשואה), בן פאני (בת בלה ומוזס הירש) והרץ בר, בן רֶזכֶן ומוזס בר}.
4. איזידור. (נולד 13/5/1878 הנסהובן גרמניה, נפטר 31/7/1971 אלכסנדריה ארה"ב). {אשתו סופי ביסמן (נולדה 31/5/1882 מסטריץ' הולנד, נפטרה 13/7/1949 האוּטם הולנד), בת הנרייטה וקרל ביסמן, בן אליזבט וג'וזף פיליפ ביסמן, בן אסתר הלנה קאפל-ביסמן}.
5. אוטו(נולד 11/7/1879 הנסהובן גרמניה, נרצח ינואר 1943 אושוויץ בשואה). {אשתו סטפני סימון (נולדה 6/11/1690 ברלין, נרצחה ינואר 1943 אושוויץ בשואה).
6. אדולף. (נולד 15/9/1880 הנסהובן גרמניה, נרצח בטרבלינקה בשואה). {אשתו אולגה מאייר (נולדה 1/4/1887 גרזניך גרמניה, נרצחה בטרבלינקה בשואה}, בת סופי ודוד מאייר, בן ברונלה ואברהם מאייר הנ"ל}.
7. אמיל. (נולד 7/12/1881 גילינקריכן גרמניה, נרצח 1942 איז'ביצה פולין). {אשתו קלרה נלי (נולדה 30/5/1892 המבורג גרמניה, נרצחה 1942 איז'ביצה בשואה), בת הנרייטה וליאופולד דוד, בן פאני וקלמן דוד, בן גודולה ויעקב דוד}
.
8. רוברט. (נולד 19/1/1883 הנסהובן גרמניה, נפטרה 9/5/1935 דרוב גרמניה). {אשתו אמסטינה פולק (נולדה 22/6/1889 דרוב גרמניה, נפטרה 15/3/1970 רויסליפ בריטניה), בת אווה ומוזס פולק, בן הלנה ומוזס פולק, בן גודולה ומיכאל פולק}.
9. אליס.
(נולדה 29/5/1884 הנסהובן גרמניה, נפטרה 21/7/1970 תל-אביב ישראל). {אשת הוגו קאפל (נולד 24/2/1878 דירן גרמניה, נפטר 20/1/1929 שם), בן יוהנה והיימן קאפל, בן רוזה והרמן הירץ קאפל הנ"ל}.
10. מקס.
(נולד 29/5/1885 הנסהובן גרמניה, נפטרה 29/4/1947 בריסל בלגיה). {אשתו אֶמי סוובי Soewy}.
11. קארל הוגו.
(נולד 16/1/1887 הנסהובן גרמניה, נפטר 1944 בריסל בלגיה). {אשתו מרטה וייל (נולדה 16/8/1892 ), בת פרידה פאני ואלברט וייל, בן חנה וליאופולד וייל, בן מרים (מינה) ואברהם וייל הנ"ל}. מרטה נישאה בזוו"ש ל-קונסטנט ואן שפדל, וממנו היו לה עוד 2 ילדים.

 

צאצאי סופי ודוד מאייר, בן אברהם וברונלה מאייר:
1. אלפרד.
(נולד 6/4/1884 דירן גרמניה, נפטר 3/10/1924 שם).
2. ליאופולד.
(נולד 6/6/1885 דירן גרמניה, נפטר 7/9/1916 צרפת).
3. אולגה.
(נולדה 1/4/1887 גרזניך גרמניה, נרצחה בטרבלינקה בשואה). {אשת אדולף דאהל (נולד 15/9/1880 הנסהובן גרמניה, נרצחה בטרבלינקה בשואה), בן הלנה וקאפל אליאס דאהל, בן סיביליה ואליאס היימן דאהל הנ"ל}.
4. ויקטור.
(נולד 10/6/1888 גרזניך גרמניה, נפטר 3/10/1944 אושוויץ בשואה). {אשתו ג'והנה הכט (נולדה 1900 זלצקוטן גרמניה, נפטרה 1988 ישראל)}.
5. הנרייטה.
(נולדה 9/5/1890 גרזניך גרמניה, נרצחה 10/9/1943 אושוויץ גרמניה). {אשת קרל קאופמן (נולד 5/8/1876 דינצלקן גרמניה, נפטר 25/7/1943 ווסטבורק הולנד), בת אמילי ושמואל יצחקסון}.
6. אֵלָה.
(נולדה 22/6/1893 דירן גרמניה, נרצחה 10/9/1943 אושוויץ בשואה). {אשת אלפרד קאופמן (נולד 14/1/1883 גלדרן גרמניה, נרצח 18/9/1943 אושוויץ בשואה), בן אמילי ואיזידור קאופמן, בן אסתר ומוזס קאופמן הנ"ל}.
7. רוזה. (נולדה 1895).

 

צאצאי מרקוס אברהם ויעטא, בת לנה (הלנה) וסמואל מוזס:
1. סלומון {סאלי}. (נולד 14/8/1891 דירבוסלר גרמניה, נרצח גטו ריגה בלטביה בשואה). {אשתו ג'נט רוטשילד (נולדה 13/2/1890 וולטרסבריק גרמניה, נרצחה גטו ריגנה בלטביה בשואה), בת פאני פרומט (בת מַלכֶן ויוסף גוטלמן) וגרשון רוטשילד, בן געלא קרולין וסימון רוטשילד, בן דרז וסימון זליגמן רוטשילד, בן בָּאשֶׁן וסימון פנחס רוטשילד}.
2. הלנה.
(נולדה 12/3/1893 דירבוסלר גרמניה, נפטרה 25/3/1893 בגיל 13 ימים, שָׁם).
3. רוזה.
(נולדה 1894 דירבוסלר גרמניה, נפטרה 1895 בגיל שנה שָׁם בדירבוסלר).
4. רוזלינה.
(נולדה 5/1/1898 דירבוסלר גרמניה, נרצחה 4/8/1943 מיידנק בשואה). {אשת יהודה גולדמן (נולד 29/4/1895 צ'נסטחוב פולין, נרצח 11/8/1942 מיידנק גרמניה).
5. יעקב.
(נולד 18/2/1900 דירבוסלר גרמניה, נפטר 13/1/1901 בגיל 10 חודשים).

 

צאצאי קלרה ואיזק פרום, בן ג'ולי וסמואל (שמואל) פרום:
1. ג'וליוס.
2. קרל.
3. ג'וזף {יוסף}. (נולד 1892).
4. רודולף.
5. סאלי .
6. פרידה.
7. האנה.
8. טקלה.

 

צאצאי אלאונורה מישל ומוזס (משה) פרום, בן ג'ולי וסמואל (שמואל) פרום:
1. זיגפריד (סיגפריד). {נולד 13/10/1898, דירן גרמניה, נפטר 1956 ניו-ג'רסי ארה"ב}. (אשתו הלן לוקס {נולדה 9/7/1902 לנגוויילר גרמניה, נפטרה 4/10/1976 ניו-יורק ארה"ב}, בת ברונטה ולוקָאס לוקס, בן הלנה ועמנואל לוקס, בן סיביליה ולוקאס לוקס, בן רחל וסמואל לוקס, שפרה ובנימין לוקס).
2. אירמה. (נולדה 20/11/1899, נפטרה 1982 באוזונביל צרפת). {אשת מירטיל (מקס) מישל (נולד 15/8/1986, נפטר ספטמבר 1971 באוזונביל צרפת), בן ברטה והרץ מישל}.
3. קרל. (נולד 1901). {אשתו מטילדה}.
4. איזידור. (נולד 1902).

איזידור, קרל ומטילדה אשתו, גרו יחדיו בארה"ב ולא היו להם צאצאים.

 

צאצאי יוליה ואיזק פרום, בן קרולין ואברהם פרום:
1. פריץ פרֶד. (נולד 14/4/1889 דרן גרמניה, נפטר מאי 1976). {אשתו ברטה מרקוס (נולדה 1896, נפטרה 1935)}.
2. אוסקר סאלי.
(נולד דרן גרמניה, נפטר 1948). {אשתו אירמה?}. היה להם ילד אחד.
3. ווֹלטר. (נולד 13/12/1896 דרן גרמניה, נפטרה 7/12/1894). {אשתו קרולה היימן (נולדה 7/6/1897, נפטרה 12/2/1980), בת ססיל שרה וסמואל היימן, בן הנרייטה ייטה ויוסף היימן,
בן גודולה ויהודה היימן}. היו להם 2 ילדים.
4. קַרל.
(נולד דרן גרמניה, נפטר 1939).
5. אוטו.
(נולד 6/6/1894 דרן גרמניה, נפטר דצמבר 1971). {אשתו אֶרמָה (נולדה 12/12/1893, נפטרה אוקטובר 1973)}. היו להם 2 ילדים.

 

 

דור חמישי:

צאצאי בנימין ברוך וולף ועמליה, בת רעכל (רחל) ופנחס זליגמן פרום:
1. אברהם. {נולד 29/09/1890, נפטר בשואה}.
2. נפתלי. {נולד 25/08/1891, נפטר בשואה}.
3. וילהלם. {נולד 19/02/1896, נפטר בשואה}.
4. רחל ריחה. {נולדה 12/07/1900, נפטרה בשואה}.

 

צאצאי רבקה ויוסף פרום, בן רעכל (רחל) ופנחס זליגמן פרום:
1. פריץ. {נולד 1885}.
2. בטי. {נולדה 1889}. (אשת עמנואל פרוינד). צאצאיהם: א: הִילְדָה רחל ( אשת וצלר). ב': ליזלוטה סידי (אשת פריץ סולינגר).
3. גאלה. {נולדה 1883 נפטרה 1942 בשואה בגיל 59}, (אשת שמעון סאמן 1878-1942 בשואה בגיל 64).

 

צאצאי נתן אשואג ויהודית, בת רעכל (רחל) ופנחס זליגמן פרום:
1. יצחק דב. {נולד 1879, הוכברג גרמניה}.
2. שמעון. {נולד 1877, הוכברג גרמניה}.
3. לאה הלנה. {נולדה 1881, הוכברג גרמניה}.
4. יוסף. {נולד 30/9/1885, הוכברג גרמניה}.
5. זליגמן בער. {נולד 1879, גרמניה}.
6. רוזה.

 

צאצאי מוריץ הירשברג וגוטה, בת רעכל (רחל) ופנחס זליגמן פרום:
1. חנה יוהנה. {נולדה 1894, המבורג גרמניה}. (אשת יעקב גרדמן). בנם: אריך ירחמיאל.
2. רחל. {נולדה 1896, המבורג גרמניה}.
3. הרמן צבי. {נולד 1897, המבורג גרמניה}.

 

צאצאי אלברט הירשברג ואמה מרלה, בן רעכל (רחל) ופנחס זליגמן פרום:
1. רחל פפנהייםקון. {נולדה 24/4/1895, פרנקפורט גרמניה}. (בזוו"ר אשת; פיליפ פפנהיים. בזוו"ש אשת; נתן קון). בנם: נוברט פפנהיים (נולד 8/1/1922).
2. חנה/ יוהנה. {נולדה 30/12/1900, פרנקפורט גרמניה}. (אשת וולטר בן רודולף לוי). צאצאיהם: א': סופי. ב': רוזי. ג': אריך. ד': גוסטל. ה': אלברט אהרן. ו': וורנר.
3. גרטרוד טרודה. {נולדה 1903, פרנקפורט גרמניה}.
4. מוריץ משה. {נולד 1897, נפטר במלחמת העולם הראשונה 1917 בגיל 20}
5. ?
6. ?

 

צאצאי נפתלי פרום, בן רעכל (רחל) וזליגמן פנחס פרום:
1. אריך זליגמן פרום. (נולד 23/3/1900 בגרמניה, נפטר 18/3/1980 בשוויץ). {היה נשוי 3 פעמיים, היה פילוסוף. וכתב 15 ספרים שתורגמו לעברית ביניהם "אומנות האהבה" לא היו לו ילדים. יש עליו ערך בויקיפדיה}.

אשתו בזוו"ר – פרידה רייכמן. בת אדולף וקלרה, (נולדה 1889 נפטרה 1957 בגיל 68), {התחתנו 1926 התגרשו 1931}.
אשתו בזוו"ש – הני גורלנד. (נולדה 1900, התחתנו 1944, נפטרה 1952 במקסיקו).
אשתו בזווג שלישי – אניס פרידמן. {נולדה 1902, התחתנו 1953, נפטרה 1985 ב-מונטגומרי}.

 

צאצאי מרי ונתן פרום, בן חנה ואברהם פרום:
1. רוזה. (נולדה 12/12/1872).
2. גרטה. (נולדה 16/2/1869, נפטרה 18/10/1918).
3. מקס. (נולד 1/6/1873 קיצינגן בוואריה גרמניה. נפטר 7/4/1956 סן-פרנסיסקו ארה"ב).
{אשתו בזוו"ר; מטילדה בת נתן ופאני מאייר. אשתו בזוו"ש; לאה מינה, בת חנה ונתן שטיבל). הנה מפעל היינות המשפחתי של מקס: http://www.kitzingen.info/753.0.html

 

צאצאי יוסף גרינפלד וקרולין, בת בבט ויוסף פרום:
1. ישי איזידור (איזי). {נולד 1900, התחתן 1932, נפטר 1975 בגיל 75}. היה רב או רבי בלונדון. (אשתו יהודית רוזנבאום נפטרה 1902).
2. ווילי.
3. מוריץ.


צאצאי קרולין ומאיר פרום, בן בבט ויוסף פרום
: (אשתו בזוו"ר)
1. יואל יוסטין. (נולד 1919, נפטר 1991 בגיל 72 בקנדה). {אשתו רוז (שושנה) פילר}.

 

צאצאי רבקה ומאיר פרום, בן בבט ויוסף פרום: (אשתו בזוו"ש)
1. יוסף. (נולד 1903, נפטר 1914 בגיל 11).
2. אברהם. (נולד 1904, נפטר 1933 בגיל 29).
3. ברטה (בֶּטי). {נולדה 1909, אשת אריך בלאוט 1904-1976}. גרו בחיפה ישראל).

 

צאצאי לוטה פרנקל וסאלי, בת ג'והנה ושמעון פרום:
1. היינריך קורט.
(נולד 12/10/1928 קולוגן גרמניה, נפטר מרץ 1945 בלזן-ברגן בשואה).
2. הַאנס ליאו.
(נולד 8/10/1923 קולוגן גרמניה, נפטר בריגה לטביה).

 

צאצאי ארנסט היימן וברטה, בת ג'והנה ושמעון פרום:
1. הלמוט. (נולד 2/10/1935 וורן גרמניה, נרצח באושוויץ בשואה).

 

צאצאי הרמן לוון ושרה אוגוסטה, בת ג'והנה ואברהם היימן:
1. קַרל. (נולד 7/7/1895 דירן גרמניה, נרצח 1942 טרבלינקה בשואה).
2. ברטה.
(נולדה 19/10/1899 דירן גרמניה, נרצחה 17/9/1942 טרבלינקה בשואה). {אשת מקס מוזס, בן רוזלי ובֶּנוֹ מוזס}.
3. ג'והנה. (אשת ריכרד הרמן לַקס. {נולד 1895 נפטר 1875}, בן מרכוס {מקס} וברטה לקס, בן בן שרה ואנדריאס לקס, בן אידה ושמעון לקס, בן בילהה ושמעון לקס).
4. אלפרד.

 

צאצאי עמליה והרמן היימן, בן ג'נט וסמואל היימן:
1. יוליה. (נולדה 27/12/1895 גרזניך גרמניה, נרצחה 1943 אושוויץ בשואה).
2. יוסף.
(נולד 4/3/1898 גרזניך גרמניה, נפטר 16/4/1918).
3. יוהנה.
(נולדה 23/12/1896, נפטרה 7/8/1897 לימה פרו). {אשת ליאופולד דרוקר (נולד 12/10/1894 באוטזן גרמניה, נפטר 1944 בשואה), בן אנה ונתן דרוקר, בן הנרייטה סלומון היינריך דרוקר). ליאופולד היה נשוי 3 פעמים. ויוהנה היתה אשתו השניה וממנה לא היו להם ילדים.
4. רוזה.

 

צאצאי מוריץ הימרליק ורשן, בת ג'נט וסמואל היימן:
1. הרברט זיגפריד. (נולד 19/2/1923 אודנקריכן גרמניה, נפטר בלודז' פולין).
2. קטי. (נולדה 23/11/1911 וֶורל גרמניה, נרצחה 14/6/1944 חֶלמֶנוֹ בשואה).

 

צאצאי רוזלינה והרמן דאהל, בן רוזה ומאיר דאהל:
1. וולטר. (נולד 12/9/1906 גילנקריכן גרמניה).
2. הַנְס.
(נולד 4/4/1908 גילנקריכן גרמניה, נפטר בברזיל).
3. רוזה.
(נולדה 8/5/1909 גילנקריכן גרמניה).
4. קוּרט.
(נולד 9/11/1914 הנסהובן גרמניה).
5. אריך.
(נולד 9/11/1914 הנסהובן גרמניה). אריך וקורט הם תאומים.

 

צאצאי אלזה ודוד דאהל, בן רוזה ומאיר דאהל:
1. לורה רוזה. (נולדה 16/8/1907 הלברפלד גרמניה, נרצחה 9/10/1944 אושוויץ בשואה). {אשת אלפרד שטראוס (נולד 24/4/1891 בטנפלד גרמניה, נרצח באושוויץ בשואה), בן רוזלינה סאלי וליאופולד שטראוס, בן בינה וזליגמן שטראוס, בן וויטיץ' וסמואל הירש שטראוס}.
2. הילס.
(נולדה 8/11/1908 הלברפלד גרמניה, נרצחה באושוויץ בשואה). {אשת אלפרד לב}.
3. הרנסט ארתור.
4. גרטה.

 

צאצאי לינה (קרולינה) ואדוארד דאהל, בן רוזה ומאיר דאהל:
1. אלסה(נולדה 27/2/1913 הנסהופן גרמניה).
2. חתנם סַלבֶּרג.

 

צאצאי הארי הרמן הֶרְץ רנברג ואדל, בת רוזה ומאיר דאהל:
1. רוז. (נולדה וופרטל גרמניה).
2. פאול.
(נולד 12/6/1908 וופרטל גרמניה, נפטר דצמבר 2005 סאו-פאולו ברזיל). {אשתו אורזולה אלגה סיבנר (נולדה 27/3/1922 ברסלאו גרמניה, נפטרה 1/8/2008 סאו-פאולו ברזיל), בת ברטה וקורט סיבנר, בן נטלי והירש צבי סיבנר}.
3. גרֶטֶל. (נולדה וופרטל גרמניה, נפטרה הרגשוויל שוויץ).

 

צאצאי הרמן סלמנג ובלה, בת רוזה ומאיר דאהל:
1. אנליס. (נולדה 11/5/1921, נפטרה 23/11/1924 בגיל 3 שנים).
2. אווה.
(נולדה 14/9/1927 אאכן גרמניה). {אשת ג'ון וויליאם הוּפֶּר (נולד 6/11/1926), בן מילדרֶד ויוּלה ופרנק ארנולד הוּפֶּר}. היו להם 3 ילדים.
3. הרברט. (נולד 11/7/1926 אאכן גרמניה, נפטר 31/7/1963 סִיוֹן שווייץ).  (יש כאן טלפונים ופרטים אישיים לבירור אילן היוחסין}

 

צאצאי הרמן דניאלס ומגדה, בת רוזה ומאיר דאהל:
1. וורנר.
2. קורט.
(נולד 14/3/1913 אוּרדינגן גרמניה, נרצח באושוויץ בשואה).
3. רות.
(נולדה 22/6/1914 אוּרדינגן גרמניה, נפטרה באנגליה).

 

צאצאי ג'ורג' ג'יסנוב וג'ני, בת הלנה וקאפל דאהל:
1. אלסה. (נולדה 13/2/1898 סולינגן גרמניה).
2. קַרל. (נולד 16/1/1900 סולינגן גרמניה, 20/4/1922 הוברסטדורף גרמניה).

 

צאצאי אלכס פרנקן ואוגוסטה, בת הלנה וקאפל דאהל:
1. אדיט(בזוו"ר אשת; כהן. בזוו"ש אשת; רודולף שינפלד).
2. קַרל(אשתו גֶרטרָאוּד פוקס, בת מינה ולואיס פוקס, בן פרידריק ומוזס פוקס, בן בָּאבֶּט וזליגמן פוקס, בן פרידריק ונתן פוקס, בן ג'נט ונתן ברוך פוקס).
3. טרודה.

 

צאצאי מוריץ בּר ורוזה, בת הלנה וקאפל דאהל:
1. היינץ.

 

צאצאי סופי ואיזידור דאהל, בן הלנה וקאפל דאהל:
1. רות.
2. קרל(נולד 7/7/1910 גילנקריכן גרמניה, נפטרה 11/3/1945 אושוויץ בשואה).  
3. אדיט אווה(נולדה 1/1/1914 גילנקריכן גרמניה, נפטרה ינואר 1984 פילדלפיה ארה"ב). {אשת רודולף רוז (נולד 3/2/1910 בילפלד גרמניה).

 

צאצאי אולגה ואדולף דאהל, בן הלנה וקאפל דאהל:
1. רודולף. (נולד 9/3/1926 אאכן גרמניה, נרצח בטרבלינקה בשואה).
2. וורה ביר. (נולדה 1921).

 

צאצאי קלרה ונלי ואמיל דאהל, בן הלנה וקאפל דאהל:
1. הִילְדָה.
(נולדה 5/11/1914 הנסהובן גרמניה, נפטרה שנת 2000 בריטניה). {אשת פרנציסק (פרַנטוֹ) קפקא (נולד 1911, נפטר 1981), בן סופי ויוסף קפקא, בן קתרינה (קטי) ושמואל קפקא}.
2.
הילס. (נולדה 8/5/1916 המבורג גרמניה, נפטרה 30/10/2012 רוז-היל בריטניה). {אשת וולטר קול (נולד 8/8/1910 קובלנץ גרמניה, נפטר 11/5/1996 קנזס ארה"ב), בן סֵלמָה וזיגפריד קון).
3. אריך.
(נולד 1920). {אשתו הִילְדה (נולדה 1927, נפטרה 2002)}.

 

צאצאי אמסטינה ורוברט דאהל, בן הלנה וקאפל דאהל:
1. לורה(נולדה 22/9/1914 דרוף גרמניה, נפטרה אפריל 1989 גריטר בריטניה). {אשת קוּרט ברוֹן (נולד 24/10/1910 אלזיי גרמניה, נפטר אוגוסט 1986 ראויסליפ בריטניה), בן קלמנטין ומוזס ברון, בן קרולין ואוסקר ישראל ברון}.

 

צאצאי הוגו קאפל ואליס, בת הלנה וקאפל דאהל:
2. האנס. (נולד 23/3/1908 גרן גרמניה, נפטר אחרי 1993 בישראל).
3. אליזבט. (נולדה 26/11/1911 דרן גרמניה, נפטרה לפני 1979 לונדון בריטניה). {אשת הַאנס גרינברג (נולד 26/5/1907 הלברפלד גרמניה, נפטר 23/10/1982 לונדון בריטניה), בן אלזה ולוי גרינברג, בן ג'נט וברנרד גרינברג, בן ג'נט ולוי גרינברג, בן ג'ני ומוזס גרינברג, בן }. היו להם 2 ילדים.
3. קרל. (נולד 15/8/1918 דרן גרמניה, נפטר 1940-1945 בצרפת).

 

צאצאי מרטה וקארל הוגו דאהל, בן הלנה וקאפל דאהל:
1. מרגריטה {גרטה}. (נולדה 28/5/1917 טובינגן גרמניה, נפטרה 19/2/1943 אושוויץ גרמניה). {אשת הַאנס פרנק (נולד 23/6/1907 פרימרשיים גרמניה, נרצח 30/4/1943 אושוויץ גרמניה), בן הנרייטה ויוסף פרנק, בן הלנה וליאופולד פרנק, בן ווילהלמין ומתיאס נתן פרנק, בן הלן ווֹגֶלכֶן (לבית רוזנקנופף) ועמנואל פרנק, בן גֶדָה ולייב אברהם}.
2. וורנר(נולד 2/5/1919 טובינגן גרמניה, נרצח ספטמבר 1942 אושוויץ בשואה).

 

צאצאי אדולף דאהל ואולגה, בת סופי ודוד מאייר:
1. רודולף(נולד 9/3/1926 אאכן גרמניה, נרצח בטרבלינקה בשואה).
2.
וורה ביר. (נולדה 1921).

 

צאצאי ג'והנה ו-ויקטור מאייר, בן סופי ודוד מאייר:
1. בן. (לא ידוע לי שמו).
2. ליאופולד סאלי. (נולד 4/1/1921 דרן גרמניה, נפטר 16/5/1945 בוואריה גרמניה).
3. האנס וורנר.
(נולד 28/9/1927 דרן גרמניה, 21/5/1945 בוואריה גרמניה).

 

צאצאי אלפרד קאופמן ואלה, בת סופי ודוד מאייר:
1. קלאוס. (נולד אפריל 1922 גלדרן גרמניה, נפטר 31/3/1944 אושוויץ בשואה).

 

 

צאצאי הלן וזיגפריד (סיגפריד) פרום, בן מוזס (משה) ואלאונורה פרום:
1. אדגר מנחם.
(נולד כ"ה טבת תרפ"ח – 18/1/1928 לנגוויילר גרמניה, נפטר 2008 לכיש ישראל). {אשתו בטי בתיה}.
2. איליי {אלי} אליקים. (נולד 1939), {אשתו דורותי}.

 

צאצאי מירטיל (מקס) מישל ואירמה, בת מוזס (משה) ואלאונורה פרום:
1. קלאוד. (נולד 7/12/1929, נפטר 31/5/1984).
2. הנרי.
(נולד 12/8/1925, נפטר המרסדורף גרמניה, נפטר אוקטובר 2006 לוקסמבורג).

 

 

דור שישי:

צאצאי עמנואל פרוינד ובטי, בת רבקה ויוסף פרום:
1. הִילְדָה רחל. ( אשת וצלר).
2. ליזלוטה סידי. (אשת פריץ סולינגר).

 

צאצאי רוזה וזליגמן בער אשואג, בן יהודית ונתן אשואג:
1. חנה לאה. (נולדה 1918 המבורג גרמניה). {אשת אליעזר שמיר {נולד 1917 מגדבורג גרמניה. נפטר 1956 שדה אליהו ישראל}.
2. שאול דב אַשׁ. (נולד 1921 המבורג גרמניה, נפטר 1968 ירושלים ישראל). {אשתו לבית ברונר}.

 

צאצאי מטילדה ומקס פרום, בן מרי ונתן פרום:
1. הרברט. (נולד 25/12/1905 קיצינגן גרמניה, נפטר 1996 ברוקלין ארה"ב).
2. נורמן נ. (נולד 17/8/1901 קיצינגן גרמניה. נפטר 25/1/1971 סן-פרנסיסקו ארה"ב). אשתו נטלי ג'ן בת מוריץ ופאולה כהן {נטלי נולדה 5/2/1909 וושינגטון ארה"ב, נפטרה 3/11/1980 סן-פרנסיסקו קליפורניה ארה"ב. היא נישאה לנורמן בזוו"ש שלה}.
3. פרידל .(נולדה 14/8/1900 קיצינגן גרמניה, נפטרה 10/12/1980 ניו-יורק ארה"ב) אשת ישראל.
4. אלפרד. (נולד 23/2/1905 קיצינגן גרמניה, נפטר 2/7/1998 סן-פרנסיסקו ארה"ב). אשתו חנה, בת דוד ומֵטַה מינה גרינבאום. היו להם 2 ילדים.
5. פאול. (נולד 28/10/1906 קיצינגן גרמניה, נפטר 24/7/1984 שיקגו ארה"ב). אשתו אריקה, בת  זיגפריד וקלמנטין (לבית אופנהיימר). אריקה נולדה 23/12/1909 בפרנקפורט, נפטרה בשיקגו ארה"ב 26/5/2003.

 

צאצאי יהודית וישי איזידור גרינפלד, בן קרולין ויוסף גרינפלד:
1. נעמי אסתר.
2. יוסף עקיבא.
3. אלכסנדר סמואל שמריה.
4. חנה רות. (אשת ג'ון אדמונד קון).
5. שמשון רפאל. (אשתו דניאלה קוגלמן).

 

צאצאי רוז ויואל יוסטין פרום :
1. רֶבֶּקָה (בקי). (אשת מרק גולדשטיין).
2. מאיר שמואל. (אשתו אילנה קוסובסקי).

 

צאצאי אריך בלאוט ברטה (בטי), בת רבקה ומאיר פרום:
1. מאיר. (אשתו יעל נוימן).

 

צאצאי מקס מוזס וברטה, בת שרה אוגוסטה והרמן לוון:
1. ג'והנה. (נולדה 20/4/1935 דינסלקן גרמניה, נרצחה 7/9/1942 אושוויץ בשואה).
2. בֶּנוֹ.
(נולד 1934, נפטר 1934, כבן שנה).

 

צאצאי ריכרד הרמן לקס וג'והנה, בת שרה אוגוסטה והרמן לוון:
1. רות. (אשת שיירס).
2. וורנר. (נולד 1927 קולוגן גרמניה). אשתו בזוו"ר לבית גנץ. אשתו בזוו"ש; קלרי}.

צאצאי בטי בתיה ומנחם פרום, בן הלן וזיגפריד (סיגפריד) פרום:
1. שמואל זיגי. (נולד י"א חשון תשי"ז – 17/1/1957). {אשתו סגולה אברהם (נולדה י' טבת תש"כ – 10/1/1960), בת תמר וטובים אברהם}.
2. הלל. (נולד 7/11/1954 – י"א חשון תשט"ו).

 

צאצאי דורותי ואיליי (אלי) אליקים פרום, בן הלן וזיגפריד (סיגפריד) פרום:
1. סטפן ארתור. (אשתו לאורה).
2. לורנס בריאן. (אשתו
3. ריכארד מיכאל.

 

צאצאי קלאוד מישל, בן אירמה ומירטיל (מקס) מישל:
1. חתנו בלוך.
2. חתנו פולטי.
3. בן.
(שמו לא ידוע).

 

צאצאי הנרי מישל, בן אירמה ומירטיל (מקס) מישל:
1. אניק.
2. בן.
(שמו לא ידוע).

 

צאצאי טרודה האן, בת אוגוסטה ואלכס פרנקן:
1. חתנה שטרסמן.
2. אוֹרסוּלה.
(נולדה 29/6/1936 האסן גרמניה). {אשת סטפן מקס המבורגר (נולד 29/3/1930 ברלין גרמניה, נפטר יולי 2014), בן שרלוט מרגרטה והאנס נתן המבורגר, בן בן אידה ונפתלי המבורגר, בן אמסטין ונתן המבורגר, בן לואיס וזכריה המבורגר, בן מאיר המבוגר (נולד 1720)}.  

 

 

דור שביעי:

צאצאי אליעזר שמיר וחנה לאה, בת רוזה וזליגמן בער אשואג:
1. גדעון.
2. יצחק דב(נולד 21/2/1947 עפולה ישראל, נפטר 17/4/1977 בצה"ל). {אשתו הדסה, בת שושנה גנץ, בת יעקב ודרויזה גנץ ).
3. יעיר.

 

צאצאי אריקה ופאול פרום, בן מטילדה ומקס פרום:
1. ?
2. חתנם גרינסטון.

 

צאצאי אדמונד קון וחנה רות, בת יהודית וישי איזידור גרינפלד:
1. שרה אלישבע.
2. דוד חיים צ'רלס.
3. קרולין רֶבֶּקָה.
4. רחל בתיה ברטה.
5. לאה מישל.
6. אייל ברוך חיים. (נולד 1973, ונפטר 1973 בשנה הראשונה לחייו).
7. ישי איזי.

 

צאצאי אילנה ומאיר שמואל פרום, בן יואל יוסטין ורוז פרום:
1. דרור יוסף. (נולד כ"ב אדר תשל"ט – 20/3/1979, נפטר ו' טבת תשס"א – 1/1/2001 בגיל 21 בתאנת דרכים).  הנה הלינק לדרור זה.
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=515798

 

צאצאי מרק גולדשטיין ורבקה (בקי), בת יואל יוסטין ורוז פרום:
1. יצחק חנניה. {אשתו איילת בלומנטל).
2. יעקב אלון (קובי). {אשתו רותם כהן}.
3. שפרה יפית. {אשת ברק ויינברגר}.
4. אוריָהאֵל בנימין. {אשתו מיטל כהן}.
5. אליהו ינון. {אשתו טליה}.
6. ירדנה רחל.

 

צאצאי קלרי ו-וורנר לקס, בן ג'והנה וריכרד הרמן לקס:
1. שרון. (אשת אנטוני סילברשטיין).
2. מרטין.

 

צאצאי לאורה וסטפן ארתור פרום, בן דורותי ואיליי (אלי) אליקים פרום:
1. דוד הנרי.
2. מתֵאוֹ סמואל.

 

 

דור שמיני:

צאצאי יצחק דב שמיר, בן אליעזר שמיר וחנה לאה:
1. ערן. (נולד 28/10/1974 רחובות ישראל. גר במזכרת בתיה ישראל, ונפטר במלחמת לבנון 15/5/1997).

 

צאצאי איילת ויצחק חנניה גולדשטיין, בן מרק ורבקה גולדשטיין:
1. איתן אפרים.
2. נדב יואל.
3. אפרת דבורה.
4. תמר שושנה.
5. ארז נתן.

 

צאצאי רותם ויעקב אלון גולדשטיין, בן מרק ורבקה גולדשטיין:
1. רונית בת-ציון.
2. עַמְיָה.
3. דרור גואל.
4. לִיָה.
5. יהודית.
6. שַׂרָי.

 

צאצאי ברק ושפרה יפית גולדשטיין, בת מרק ורבקה גולדשטיין:
1. גלעד יואל.
2. נועם ישראל.
3. רננה.
4. מתניה.
5. חנה.
6. אוֹרי.

 

צאצאי מיטל ואוריהאל בנימין גולדשטיין, בן מרק ורבקה גולדשטיין:
1. אמיתי יוסף.
2. אלירז ראובן.
3. אבישי מאיר.
4. אמונה ציונית.

 

צאצאי טליה ואליהו ינון גולדשטיין, בן מרק ורבקה גולדשטיין:
1. שירה.
2. אוֹרי.
3. מְבַשֵׂר.

 

 

בן

הירש הלוי פרום

{הירש פרום גר בעיר פירט שבבוואריה. (נוכחות יהודית החלה בעיר זו החל מהמאה ה-16 לספירת הנוצרים), ישנו תיעוד, ש-הירש ביקר ביריד לייפציג שבגרמניה 3 פעמים בין השנים 1701-1703, הדבר אומר שהוא נולד מינימום בשנת 1680. הוא היה סוחר יין והיה עשיר}

משפחת פרום הזו, הגיעו מספרד לגרמניה וחיו שם במשך 500 שנים עד השואה.
חלק ממשפחת פרום גרו באוסטריה כבר משנת 1320 לספירת הנוצרים

 

מקור השם ומשפחת פרום:
פרוּם ביידיש, משמעו; מקפיד על קלה כבחמורה או חסיד. אך שם משפחה זה נובע משמו הפרטי של אדם. אברהם שהפך ביידיש ל-אברום/אפרום ומכאן פרום. פרום נגזר גם מהמילה הגרמנית 'פרומהוט' שפירושו 'שמחה'. כמו כן, מילה זו יכולה להיות תרגום של השמות נחום ונחמיה. (בית התפוצות תל-אביב).

למעשה, כל משפחת פרום בעולם כיום, הם צאצאים ישירם של הירש פרום זה. הוא היה סוחר ועשיר. צאצאיו אחריו שניהלו את בית היינות של משפחת פרום, היו גם הם עשירים. פרום היו משפחה מאוד מיוחסת הן בגרמניה והן בפולין וגם כיום בישראל.

לפרום היו כמה ענפים:
גרמניה {צאצאיו של יוסף בן אברהם (בן/נכד הירש פרום)}. והם היו חסידים.
פולין {צאצאיו של הערש בן אברהם (בן/נכד הירש פרום)}. הם היו רבנים וחלקם מתבוללים.
ליטה {צאצאיו של יעקב בן אברהם (בן/נכד הירש פרום)}. היו ליטאים מתנגדים.
רומניה (לא ידוע לי כרגע)
צרפת וארה"ב (צאצאיהם של הנ"ל)

רוב משפחת פרום לדורותיה, היו תלמידי חכמים עצומים, או גאונים גדולים, וחלקם סוחרים עשירים.

כל מי שנושא את שם המשפחה "פרום" אי שם ברחבי העולם, שייך לענף הזה (כולל כריס פרום).

 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: