משפחת היינסדורף

עילאי הלוי פרום

{נולד- 24/2/2004}

 

 

בן

נפתלי יצחק הלוי פרום

{נולד- 8/11/1969}

 

 

בן

מרים רבקה פרום

(אשת יהודה אריה לייב הלוי)

{יהודה אריה לייב פרום, נולד 9/12/1948}

 

 

בת

חוה רחל שטיין

{אשת ר' יוסף דב (בערל) שטיין}

{נולד 29/12/1929}

 

 

בת

ציפורה פייגא ברלינר

{אשת אהרן דוד ברלינר}

{אהרן דוד ברלינר, נולד 1889 נפטר 16/6/1976 בגיל 87 בבני ברק}

 

 

בת

חוה צ'רנסקי

(אשת בנימין צ'רנסקי)

 

 

בת

ר' נתן נטע הלוי וזיסל היינסדורף

{נולד 14/1/1838 – נישאו: 1856 גרו בזגירז'}

צאצאי זיסל ונתן נטע היינסדורף :
1. חוה {אשת בנימין צ'רנסקי הנ"ל}.
2. לאה {נולדה 1861, אשת ישראל הערש בנעט}.
3. פעסא חיה {נולדה 1863, אשת אברהם משה הכהן בלאס}.
4. זלאטע פייגע  {נולדה 1865, אשת שאול דב לנדאו}.

 

 

בן

מלכה רחל ויהודה לייב הלוי היינסדורף

{לייבל נולד 1774 נפטר 20/3/1854 בגיל 80 ונקבר בוורשא}
(אשתו מלכה רחל לבית מאירסדורף נולדה 1778)

 

דור ראשון:

צאצאי מלכה רחל ויהודה לייב הלוי היינסדורף:
1. מאיר. (נולד 25/5/1828 ב-וורשה).
2. אהרן. (נולד: 1/7/1829 ב-וורשה, אשתו מרים וייסברג (נולדה 1827, נישאו 11/8/1846, נפטרה 8/5/1908  וקבורה ב-וורשא), בת יעקב שמואל ברוך וייסברג וביילא רחל {בת אברהם}).
3. פייגא. (נולדה 1/6/1833 ב-וורשה).
4. בעריש. (נולד 28/9/1835 ב-וורשה). {אשתו יוטא אסתר}.
5. נתן נטע. (הנ"ל. נולד 14/1/1838 ב-וורשה).
6. רייזל. (נולדה 31/5/1839 ב-וורשה).
7. בריינדל. (אשת משה גולדשטיין, בן שרה רחל וצ'ילה גולדשטיין). נישאו, 20/4/1839 וגרו ב-קרוסניק.
8. אסתר. (אשת יוסף יצחק קפטל, בן ליפמן קפטל וביילא {בת משה}. נישאו 18/2/1840 ב-וורשה).
9. מרדכי (מוטל). {נולד 3/3/1841}. (אשתו פייגא גולדה מוזסמושזוב נולדה 1843, נישאו 1859 ב-וורשה. מרדכי נפטר 1899).
10. לאה צאשה. (אשת יהודה מוזסמאזיש בן אלכסנדר זיסקינד מאזיש מביאלא חסיד
פשיסחא וקוצק. גרו בביאלא. יהודה נפטר בגיל 36).
11. פריידא. (נולדה 13/3/1842). {אשת יצחק יעקובסון}.
12. חנה. (אשת יהושע פלידרבאום, בן שמואל וצ'ינה (בת מאיר). {נישאו 1/9/1828}.

 

 

דור שני:

צאצאי מרים ואהרן היינסדורף, בן יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. חיה שרה. (נפטרה 31/12/1914 וקבורה ב-וורשא).
2. נפתלי דוד. (נולד 31/12/1847).
3. יצחק. (נפטר 23/2/1907 וקבור ב-וורשא).
4. פייגא. (נולדה 1852, נפטרה 26/10/1860).
5. מנחם מנדל. (נפטר 8/8/1920 קבור בוורשה). {אשתו דבורה היינסדורף, בת אחיו יהודה לייבוש היינסדורף}. דבורה נפטרה 18/4/1829 – ה' ניסן תרפ"ט.
6. יהודה לייבוש. {נפטר 13/2/1920 קבור ב-וורשא}. (אשתו זיסל רייזל הרליך).
7. יעקב. (נפטר 28/12/1930 קבור ב-וורשא).

 

צאצאי יוטא אסתר ובעריש היינסדורף, בן יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. יעקב לייב.
2. חתנו בעריש וולף הלוי שינפלד.
3. חתנו יעקב מוזס, (בן לאה צאשה ויהודה מוזס).

 

צאצאי משה גולדשטיין ובריינדל, בת יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. דוד ישעיה. (נולד 22/10/1844).
2. שרה מנוחה. (נולדה 5/8/1846).
3. לאה. (נולדה 10/3/1848).

 

צאצאי יוסף יצחק קפטל ואסתר, בת יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. אהרן. (נולד 27/8/1846).

 

צאצאי פייגא גולדה ומרדכי (מוטל) היינסדורף, בן יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. חוה הודס. (נולדה 1868, אשת משה פינקלשטיין. נישאו 1885).
2. רחל שיינדל. (נולדה 12/3/1874). אשת טרייסמן. בנם: לייבל. נולד 1905.
3. משה שלמה. (נולד 1864, נפטר י"ט סיון תרפ"ז-19/6/1927 קבור בוורשה).
4. יהודה לייב. (נולד 1877). בתו: גולדא אשת רפפורט.
5. יוכבד חיה. (נולדה 1871, נישאה 1890).
6. אלכסנדר זיסקינד. (נולד 1866, נפטר 1867).

 

צאצאי יהודה מוזס ולאה צאשה, בת יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. זאב וולף. (נולד ב-ביאלא י"ג אייר תרכ"ב – 13/5/1852) אב"ד ורב קאליש. היה חסיד גור. נפטר בת"א ב' שבט תש"ט – 1/2/1949 בגיל 97). {אשתו בזוו"ר; רבקה (נישאו תרל"ט-1879, נפטרה כ"ח אדר ב' תרנ"ז-1/4/1897). בת גולדה (בתו של יהודה לייב קושמירק), וראובן ישראל הלוי פרנקל מוותיקי חסידי קוצק, בעל אחוזה ונדבן. אשתו בזוו"ש; בת אחות אשתו חנה מרים בת יוסף מנדל הרמן}.
2. משה חיים. (אשתו פריידל שחור, בת נח שחור מביאלא חמיו של האמרי-אמת מגור).
3. מרים. (נולדה 1851, אשת חיים צבי {נולד 1851 ו נישאו 1872}, בן אליעזר הרץ ושרה {לבית וינולדיק}).
4. יעקב יצחק. (חתן יוטא אסתר ובעריש היינסדורף דודו).
5. חתנם יעקב.
6. גולדה פייגא. (אשת מרדכי היינסדורף, בן לייבל ורחל היינסדורף, בן נפתלי היינסדורף}.
7. יהושע דוד. (חתן יהודה פרנקל, בן ראובן ישראל פרנקל הראשון).

 

צאצאי יצחק יעקובסון ופריידא, בת יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. הענא פייגא. (נולדה 22/8/1863).

 

 

דור שלישי:

צאצאי זיסל רייזל ויהודה לייבוש היינסדורף, בן מרים ואהרן היינסדורף:
1. דבורה. (אשת מנחם מנדל היינסדורף, אחי אביה). דבורה קבורה בוורשה.

 

צאצאי יעקב היינסדורף, בן מרים ואהרן היינסדורף:
1. בעריש. (נולד 8/5/1907 נפטר 16/3/1943).
2. מנדל יוסף.

 

צאצאי בעריש וולף שינפלד, חתן יוטא אסתר ובעריש היינסדורף:
1. יעקב לייב שינפלד. (חתן העניך לנדאו, בן שאול לנדאו).

 

צאצאי חוה הודס ומשה פינקלשטיין:
1. מנחם מנדל.

 

צאצאי זאב וולף מוזס, בן יהודה ולאה צאשה מוזס:
1. יהודה. (נולד בכפר רוסאצ'יצא, פלך קאליש, פולין ב-כ"ד תמוז תרמ"ו-27/7/1886 {אשתו מרים שרה פרנקל, בת שמואל מנחם פרנקל מגראבוב. (יהודה הוא, ה-מו"ל הראשון של עיתון ידיעות אחרונות).
2. חנה. {אשת יחזקאל אלתר}.
3. שמואל. (נפטר בילדותו).
4. אלכסנדר זיסקינד.
5. לצה. {אשת מנדל שריאדזק}.
6. נפתלי משה. (נפטר תרע"ו-1916).
7. רבקה. {אשת יונה ברודקין}.
8. אסתר {אשת הלל בירגר} הלל היה מהנדס.
9. יוכבד {אשת ליפא בוקס} ליפא היה מהנדס.
10. מלכה {אשת משה מרקוזה} משה היה אף הוא מהנדס.

 

צאצאי יעקב מוזס, בן יהודה ולאה צאשה מוזס:
1. אסתר. (אשת ישראל יודקובסקי).
2. שלמה.
3. שרה.
4. מנדל.

 

דור רביעי:

צאצאי יעקב לייב שינפלד, בן בעריש וולף שינפלד:
1. שבתי שינפלד.

 

צאצאי מנחם מנדל בן חוה הודס ומשה:
1. זיסל גולדה.  (אשת מרדכי זאב איבנבוים).

 

צאצאי מרים שרה ויהודה מוזס, בן זאב מוזס:
1. ראובן (עו"ד).
2. אלכסנדר (בעל דפוס א. מוזס).
3. מאיר (חבר קיבוץ גבעת-חיים).
4. נח נולד 1912, נפטר 7/10/1985. (מנהל ידיעות אחרונות),{אשתו פולה}.

 

צאצאי ישראל יודקובסקי ואסתר, בת יעקב מוזס:
1. דב. (נולד 24/3/1923 וורשא, נפטר 28/12/2010). {אשתו לאה}.
2. שמואל.

 

 

דור חמישי:

צאצאי שבתי שינפלד, בן יעקב ליי שינפלד:
1. משה שינפלד. (אחד מהמנגנים בחסידות גור).

 

צאצאי זיסל גולדה ומרדכי זאב איבנבוים:
1. חוה יהודית. (אשת אברהם משה ביבלה).

 

צאצאי נח בן יהודה מוזס:
1. גלעד. (נולד 1950 נפטר בגיל 9 בתאונת דרכים).
2. ארנון. {נוני}, (עורך ידיעות-אחרונות). {נולד 1/4/1953} אשתו בזוו"ר; מיכל וילדה לו את 4
ילדיו. אשתו בזוו"ש; דלית בר.
3. ג'ודי. (נולדה 14/8/1958). {בזוו"ר אשת; עמירם ניר ניסקר, בן יצחק ומרים ניסקר. בזוו"ש אשת; ציון סילבן משה שלום, בן מרים ושמשון שלום}. מניר יש לה, 2 ילדים. מסילבן, 3 ילדים.
4. תמי. {נולדה 11/6/1960}. (אשת דדי בורוביץ', מבעלי השליטה בחברת אל-על).

 

 

דור שישי:

צאצאי חוה יהודית ואברהם משה ביבלה:
1. יהודה אריה ביבלה.

 

 

בן

מרים ונפתלי הלוי היינסדורף

(נולד בסביבות שנת 1750)

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: