משפחת אלטשולר

נפתלי יצחק הלוי פרום

{עורך מגילת יוחסין זו}

(בזוו"ר אשתו מיה בת ניסים וג'נט גרינברג)


צאצאיהם:

1. עילאי (נולד ד' אדר תשס"ד – 25/2/2004).

 

 

בן

מרים רבקה פרום לבית שטיין

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח הלוי פרום, בן נפתלי יצחק הלוי פרום, בן חנוך העניך הלוי פרום, בן צבי יוסף הלוי פרום, בן מאיר זאב הלוי פרום, בן שמואל הלוי פרום, בן הערש הלוי פרום, בן אברהם הלוי פרום, בן/נכד הירש פרום מ-פירט בוואריה גרמניה}

 

צאצאיהם:
1. כתריאל
(נולד ספטמבר 1968).
2. נפתלי יצחק הנ"ל,
(נולד 8/1/1969 – כ"ח חשון תש"ל).
3. משה בצלאל
(נולד תשל"ג – 1973).
4. עופרה
(נולדה ספטמבר 1977).

 

 

בת

יוסף דב שטיין

{אשתו חוה רחל ברלינר, בת אהרן דוד ברלינר, בן, יצחק יהודה ברלינר, בן ירוחם ברלינר, בן דוב בעריש ברלינר מבולגריי, בן יצחק נטע ברלינר אב"ד בולגריי, בן אברהם דוד טעביל ברלינר מפיעטריקוב, בן צבי הירש אב"ד ברלין מח"ס "צבי לצדיק" "וצבא רב", בן אריה לייב אב"ד אמסטרדם, בן שאול אב"ד ור"מ בקראקא, בן הרבי ר' העשיל מקראקא, בן ר' יעקב}

צאצאיהם:
1. מרים רבקה
הנ"ל, (אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח פרום), {נישאו 1968).
2. פנינה (אשת חיים שמואל גדליה שינפלד, בן שלמה אליעזר שינפלד).
3. טובה
(אשת משה אמזל).
4. יצחק יהודה
(אשתו בתיה).
5. ציפורה
(אשת אברהם מרדכי זנד).
6. הדסה
(בזוו"ר אשת נפתלי אינגבר, בזוו"ש אשת יעקב פרידמן).
7. כתריאל
(אשתו הדסה פרדס).

 

 

בן

סימה חיה דבורה שטיין לבית רוזנשטיין

(אשת מרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל, בן פאלע גיננדל ויצחק יהודה שטיין, בן פערל וכתריאל שטיין, בן וולף וקיילע שטיין, מקונין/קאליש/בלאשקי – פולין)

 

צאצאיהם:
1. יוסף דב
(אשתו חוה רחל ברלינר (הנ"ל), בת אהרן דוד ברלינר).
2. אברהם
(אשתו מרים רפאלי).
3. יהודה אריה לייב
(אשתו יפה גרינבלט).
4. משה
(אשתו פנינה פולה).
5. צבי הערש
(אשתו גרדה).
6. מאיר דניאל

 

 

בת

רבקה מרים רוזנשטיין לבית פרלוב

אשת יוסף דב רוזנשטיין מת ונקבר במירון. בן צבי הירש הלוי רוזנשטיין, בן משה מאיר הלוי רוזנשטיין מברדיטשוב בעמח"ס "עבודת הלווים", בן מרדכי רוזנשטיין מברדיטשוב, בן מאיר רוזנשטיין מברדיטשוב.
{אימי קרויה על שמה}

צאצאיהם:
1. חיים מרדכי
2. יצחק דוד (אשתו של יצחק דוד היא לאה לבית אייזן ונכדתו היא אילנה ברגר לבית צמיל) שמת ונקבר עם אביו גם הוא במירון מהמרפסת שנפלו ממנה בל"ג בעומר.

חיים מרדכי רוזנשטיין הנ"ל הוא אביו של, יוסף דב מנהל ת"ת רזילי ז"ל מב"ב, אביו של אברהם צבי, אביו של אפרים יהושע רוזנשטיין (בעלה של עופרה אחותי).

 

 

בת

משה יוסף פרלוב

(אשתו שרה מילכה, בת ציפורה, בת משה בער, חתנו של ר' שלמה מקרלין)

צאצאיהם:
1. אהרן בערל פרלוב.
2. רבקה מרים (הנ"ל).

 

 

בן

אהרן פרלוב

 

 

בן

מרדכי דב פרלוב

 

 

בן

דבורה לאה הורביץ

{אשת חיים חייקל הורביץ רב בהארעדנויא}

(חיים חייקל הוא בנו של ר' משה בער שהיה רב בהארדנוי, בנו של ר' אהרן מזליחוב)

(דבורה לאה נפטרה כ"א שבט, חיים חייקל נפטר ט"ו כסלו)

צאצאיהם:
1. ביילא {אשת ישעיה הלוי איש הורביץ נכד השל"ה}.

צאצאי ביילא וישעיהו הלוי הורביץ:
1. יוסף משה (הלוי חתן שמואל הליר מצפת).
2. חיים חייקל.
3. שלום שכנא (חתן אלטר יוסף מגזע הבעש"ט).
4. אשר יחזקאל(מח"ס; "עדן ציון", ובו אילן יוחסין).

 

 

 

בת

רבקה ושלום שכנא אלטשולר

(אשתו בזוו"ר; דבורה לאה (נפטרה צום גדליה תקנ"ב – 1792), בת ר' שניאור זלמן מלאדי (האדמו"ר הזקן מחב"ד).  אשתו בזוו"ש; רבקה בת האדמו"ר ר' אהרן הגדול מקרלין. וכינו אותה בשם ריבלא.

 

צאצאי שלום שכנא ודבורה לאה אלטשולר:
1. מנחם מנדל שניאורסון. {האדמו"ר מחב"ד השלישי, "הצמח צדק"}, (נולד ב-ליוזנה כ"ט אלול תקמ"ט – 1789, נפטר י"ג ניסן תרכ"ו – 29/3/1866). {אשתו חיה מושקא (נפטרה ח' טבת תרכ"א), בת דודו ר' דובער שניאורסון – האדמו"ר מחב"ד השני}.


צאצאי שלום שכנא ורבקה אלטשולר:
1. דבורה. (הנ"ל). {אשת חיים חייקל אב"ד הרדנוי}.
2. אסתר הדס. {אשת יהושע פאליק}.

 

צאצאי יהושע פאליק ואסתר הדס, בת רבקה ושלום שכנא אלטשולר:
1. אשר. (צ'רנובלר).

 

צאצאי מנחם מנדל וחיה מושקא שניאורסון:
1. ברוך שלום.
2. יהודה לייב.
3. חיים שניאור זלמן.
4. ישראל נח.
5. יוסף יצחק.
6. יעקב.
7. שמואל. {האדמו"ר מחב"ד הרביעי המהר"ש}.
8. ראדע פריידא. (אשת שניאור).
9. דבורה לאה. (אשת לוי יצחק).

 

 

בן

נח אלטשולר

{רוחמה היא אחותו של ר' דב בער רבינוביץ' המגיד ממעזריטש תלמיד הבעש"ט והאדמו"ר הבא אחריו}

בזיווג ראשון; רוחמה היתה אשת אברהם הכהן כ"ץ קלישר, ב"ר אלכסנדר כ"ץ ובנם היה אהרן כ"ץ. בזיווג שני; היא נישאה לנח אלטשולר זה.

 

צאצאי נח ורוחמה אלטשולר
1.
שלום שכנא. (הנ"ל).
2. יהושע.
3. מאטל. (אשת יוסף הלוי אשבל, הרב מקבלניק, מגיד מישרים בליובביץ'. בן זיסל וישכר דוב הלוי אשבל (היה המלמד של בעל התניא) , בן ר' שלמה סגל מליובביץ').

 

 

 

נכד

דוד אלטשולר

 

 

 

בן

יחיאל הלל אלשטולר

יחיאל  הלל היה נכד מנחם מאניש חיות, בן יצחק חיות (מח"ס "אפי רברבי" ו-"פני יצחק"), בן ר' אברהם חיות מפורטוגל וספרד נכד רש"י).

 

 

 

בן

דוד אשר אלטשולר

(גר ב-יברוב מח"ס: "מצודת דוד" ו- "מצודת ציון")

דוד אשר אלטשולר, הוא נכדו (מצד אמו) של אליעזר מרגליות (אב"ד פאטיק), בן אחותו של ר' יחיאל מיכל מנמירוב, בן ר' אליעזר מזלוטשוב (מח"ס: "שברי לוחות". נהרג בשנת ד' – ת"ח בפרעות יחד עם בנו), חתן יחיאל מיכל סג"ל אפשטיין, (חתן ר' מרדכי יפה מח"ס: "הלבושים"). בן אברהם סג"ל אפשטיין אב"ד בריסק, בן מאיר סג"ל, חתן יחיאל לוריא, בן ר' שלמה לוריא המכוּנֶה "המהרש"ל.

 

צאצאי דוד אשר אלטשולר:
1. יחיאל הלל. (הנ"ל).
2. נפתלי. (מח"ס; "אילה שלוחה").

 

בן

אריה לייב אלטשולר

(אב"ד פראג)

 

 

 

בן

פתחיה אלטשולר
(מפראג ומחשובי העיר יברוב).

 

 

 

 

 

 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: