משפחת רבינוביץ'

נפתלי יצחק הלוי פרום

{עורך מגילת יוחסין זו}

 

 

בן

מרים רבקה פרום 

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח הלוי פרום, בן נפתלי יצחק הלוי פרום, בן חנוך העניך הלוי פרום, בן צבי יוסף הלוי פרום, בן מאיר זאב הלוי פרום, בן שמואל הלוי פרום, בן צבי הערש הלוי פרום, בן אברהם הלוי פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום (מ-פירט בוואריה גרמניה)}

 

 

בת

יוסף דב שטיין

{אשתו חוה רחל ברלינר, בת אהרן דוד ברלינר, בן, יצחק יהודה ברלינר, בן ירוחם ברלינר, בן דוב בעריש ברלינר מבולגריי, בן יצחק נטע ברלינר אב"ד בולגריי, בן אברהם דוד טעביל ברלינר מפיעטריקוב, בן צבי הירש אב"ד ברלין מח"ס "צבי לצדיק" "וצבא רב", בן אריה לייב אב"ד אמסטרדם, בן שאול אב"ד ור"מ בקראקא, בו הרבי ר' העשיל מקראקא, בן ר' יעקב}

 

 

בן

סימה חיה דבורה שטיין 

(אשת מרדכי דוד שטיין, בן כתריאל שטיין, בן יצחק יהודה שטיין, בן כתריאל שטיין, בן אברהם שטיין, בן כתריאל שטיין, מקונין/קאליש פולניה)

 

 

בת

רבקה מרים רוזנשטיין

{בעלה יוסף דב רוזנשטיין מת ונקבר במירון. בן צבי הירש הלוי רוזנשטיין, בן משה מאיר הלוי רוזנשטיין מברדיטשוב בעמח"ס "עבודת הלווים" בן מרדכי רוזנשטיין, בן משה רוזנשטיין}. (אימי קרויה על שמה).

 

 

בת

משה יוסף פרלוב

(אשתו שרה מילכה, בת ציפורה, בת משה בער, חתנו של האדמו"ר ר' שלמה מקרלין)

 

 

בן

אהרן פרלוב

 

 

בן

מרדכי דב פרלוב

{אב"ד וייטעפסק}

 

 

בן

דבורה לאה

{אשת חיים חייקל אב"ד הערדנויא}

(דבורה לאה נפטרה כ"א שבט,  חיים חייקל נפטר ט"ו כסלו)

 

צאצאי חיים חייקל ודבורה לאה, בת רבקה ושלום שכנא אלטשולר:
1.
ביילא. (אשת ישעיה הלוי איש הורביץ, בן אשר יחזקאל הלוי הורביץ נכד השל"ה, {נישא לה בזיווג השני שלו} ישעיה נולד בצפת והיה חסיד חב"ד. נפטר כ"ו אדר א' תרכ"ד – 4/3/1864, ונקבר ב-ישנקוביץ). (לישעיה לא היו ילדים עד זקנתו. האדמו"ר 'הצמח צדק' אמר לו "תתגרש מאשתך ותתחתן עם ביילא ויהיו לך ילדים". וכן היה).
2. מרדכי דב. (הנ"ל).

צאצאי בילא (בת דבורה וחיים חייקל) וישעיהו הלוי הורביץ:
1. יוסף משה הלוי (חתן שמואל הליר מצפת).
2. חיים חייקל.
3. שלום שכנא (חתן אלטר יוסף מגזע הבעש"ט).
4. אשר יחזקאל.
5. מרדכי דב.

 

 

בת

רבקה ושלום שכנא אלטשולר

(שלום שכנא התייתם מאביו וגדל בביתו של בעל התניא. אשתו בזוו"ר; דבורה לאה (נפטרה צום גדליה תקנ"ב – 1792), בת ר' שניאור זלמן מלאדי (האדמו"ר הזקן מחב"ד).  אשתו בזוו"ש; רבקה בת האדמו"ר ר' אהרן הגדול מקרלין. וכינו אותה בשם ריבלא.

 

צאצאי שלום שכנא ודבורה לאה אלטשולר:
1. מנחם מנדל שניאורסון. {האדמו"ר מחב"ד השלישי, "הצמח צדק"}, (נולד ב-ליוזנה כ"ט אלול תקמ"ט – 1789, נפטר י"ג ניסן תרכ"ו – 29/3/1866). {אשתו חיה מושקא (נפטרה ח' טבת תרכ"א), בת דודו ר' דובער שניאורסון – האדמו"ר מחב"ד השני}.


צאצאי שלום שכנא ורבקה אלטשולר:
1. דבורה. (הנ"ל). {אשת חיים חייקל אב"ד הרדנוי}.
2. אסתר הדס. {אשת יהושע פאליק}.

 

צאצאי יהושע פאליק ואסתר הדס, בת רבקה ושלום שכנא אלטשולר:
1. אשר. (צ'רנובלר).

 

צאצאי האדמו"ר ר' מנחם מנדל וחיה מושקא שניאורסון:
1. ברוך שלום.
2. יהודה לייב. (נולד תקס"ח – 1808, נפטר 1866). {היה האדמו"ר ב-קפוסט וחתנו של שלמה פריידס משקלוב}.
3. חיים שניאור זלמן. (נולד תקע"ד – 1814, נפטר ד' טבת תר"ם – 1880). {האדמו"ר מחב"ד-ליאדי}.
4. ישראל נח.
5. יוסף יצחק.
6. יעקב.
7. ר' שמואל. {האדמו"ר מחב"ד הרביעי – מהר"ש}. (נולד ב' אייר תקצ"ד – 11/5/1834, נפטר י"ג תשרי תרמ"ג – 26/9/18823). (אשתו בזוו"ר; שטערנא, בת אחיו חיים שניאור זלמן שניאורסון. שטערנא נפטרה. ואז נישא לרבקה בת דודתו נכדת האדמו"ר האמצעי).
8. ראדע פריידא. (אשת שניאור).
9. דבורה לאה. (אשת לוי יצחק).

 

צאצאי חיים שניאור זלמן שניאורסון, בן ר' מנחם מנדל וחיה מושקא שניאורסון:
1. יצחק דובער. (נולד בלובביץ' תקצ"ה- 1845, נפטר כ' ניסן תר"ע – 1910).
2. שטערנא. (אשתו הראשונה של שמואל דודה ונפטרה 3 חודשים לאחר חתונתה).

 

צאצאי שטערנא ור' שמואל שניאורסון, בן ר' מנחם מנדל וחיה מושקא שניאורסון:
1.
שניאור זלמן אהרן. (חתן דודו ישראל נח שניאורסון מניעזין).
2. שלום דובער. (האדמו"ר מחב"ד החמישי – הרש"ב). {נולד בלובביץ' כ' חשון תרכ"א – 5/11/1860, נפטר ב' ניסן תר"פ – 21/3/1920}. (אשתו שטערנא שרה, בת דודו יוסף יצחק שניאורסון, בן הצמח צדק).
3. אברהם סנדר. (נפטר בגיל 8).
4. דבורה לאה. (אשת משה אריה גינזברג).
5. חיה מושקא. (אשת משה הורנשטיין).
6. מנחם מנדל. (חתן עקיבא קורניצר מקראקא נכד החתם-סופר).

 

צאצאי שטערנא שרה ושלום דובער שניאורסון, בן שטערנא ור' שמואל שניאורסון:
1. יוסף יצחק. (האדמו"ר מחב"ד השישי – הריי"צ). {נולד י"ז תמוז תר"ם – 21/6/1880, נפטר 28/1/1950}. (אשתו נחמה דינה בת דודתו).

 

צאצאי נחמה דינה ור' יוסף יצחק שניאורסון, בן שטערנא שרה ושלום דובער שניאורסון:
1. חנה. (אשת שמריהו גור-אריה).
2. חיה מושקא. (אשת מנחם מנדל שניאורסון {האדמו"ר מחב"ד השביעי, "הרבי". נולד י"ב ניסן תרס"ב – 18/4/1902, נפטר ב-ארה"ב ג' תמוז תשנ"ד – 12/6/1994}, בן לוי יצחק שניאורסון).
3. שיינא. (אשת מנחם מנדל הורנשטיין). {שיינא נפטרה בשואה ב' תשרי תש"ג. בעלה מנחם מנדל נפטר גם בשואה כ"ה חשון תש"ג}.

 

 

בן

נח ורוחמה אלטשולר

{רוחמה היא אחותו של המגיד ממעזריטש תלמיד הבעש"ט והאדמו"ר אחריו}

(נח היה ממוהילוב. שם משפחתו של נח הוא אלטשולר. נח הוא נכדו של דוד אלטשולר, בנו של יחיאל הלל אלטשולר בעמח"ס "המצודות" (מצודת דוד מצודת ציון), בנו של דוד אשר גר ב-יברוב. יחיאל  הלל היה נכדו של מנחם מאניש חיות, בן יצחק חיות, בן ר' אברהם חיות מפורטוגל וספרד נכד רש"י).

בזיווג ראשון רוחמה היתה אשת אברהם הכהן כ"ץ קלישר, ב"ר אלכסנדר כ"ץ ובנם היה אהרן כ"ץ,
בזיווג שני היא נישאה לנח אלטשולר זה וממנו היו לה עוד 3 ילדים.

צאצאי נוח ורוחמה:
1. שלום שכנא (הנ"ל).
2. יהושע.
3. מאטל {אשת יוסף הלוי אשבל, הרב מקבלניק, מגיד מישרים בליובביץ'}. בן ישכר דוב הלוי אשבל, (אשתו זיסל) (היה המלמד של בעל התניא) , בן ר' שלמה סגל מליובביץ'.

 

 

בת

אברהם וחוה רבינוביץ'

 (הם גרו בלוקאץ' ליד רוֹבנוֹ באוקראינה ברוסיה)

{לאברהם או לחוה היה כתב יוחסין עד יוחנן הסנדלר וזה נשרף להם עם הבית בשריפה}

צאצאיהם:           
1. האדמו"ר ר' דב בער ממעזריטש. (היה האדמו"ר השני/שלישי לאחר הבעש"ט) נפטר 15/12/1772. (אשתו קיילע
פרידמן, בת שלום שכנא פרידמן.
2. רוחמה (הנ"ל).

 

צאצאי האדמו"ר ר' דב ממעזריטש וקיילע בת שלמה שכנא פרידמן:
1. ר' אברהם המלאך (נולד 1739 – נפטר 25/10/1776). {אשתו גיטל פרידמן, בת משולם פייבל הורביץ, בן דב בעריש
קצנלבויגן הלוי הורביץ, בן המהר"ם מטיקטין}.

 

צאצאי ר' אברהם המלאך וגיטל:
1. שלום שכנא מפרוהביטש. {נולד ה' תקכ"ט 1769 – נפטר י"ג תשרי תקס"ג 1802}. (אשתו חוה בת חוה ומנחם נחום).
2. ישראל חיים.
3. בלומה (אמו של אברהם רבינוביץ')
4. יעקב פילשטינר. (בנו הוא שמואל)

 

צאצאי שלום שכנא פרידמן מפרוהביטש וחוה בת מלכה בת ר' מנחם נחום מצ'רנוביל (המאור עיניים).
1. ר' אברהם (קיבל את ההנהגה מאביו אך נפטר צעיר מאוד).
2. ר' ישראל האדמו"ר מרוז'ין. {אשתו בזוו"ר שרה, ובזוו"ש מלכה אלמנת ר' הירש מרימנוב}.
3. חנה איטה (אשת יצחק מגרנוב, בן ר' מרדכי מקרמניץ).
4. דב בער (נפטר בצעירותו היה מאורס לבתו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב).

 

צאצאי ר' ישראל מרוז'ין:
1. ר' שלום יוסף פרידמן מ"מ אביו. (בנו ר' יצחק מייסד חסידות בוהוש).
2. ר' אברהם יעקב האדמו"ר מסדיגורא. (בנו ר' יצחק מייסד חסידות בויאן).
3. ר' דוד משה האדמו"ר מטשורטקוב.
4. ר' דב בער מלאובה היה אינטלקטואל. {אשתו שיינדל בת האדמו"ר ר' מרדכי מצ'רנוביל}
5. ר' מנחם נחום האדמו"ר משטעפנשט.
6. ר' מרדכי שרגא האדמו"ר מהוסיאטין.
7. גיטל (אשת יוסף מנזון). צאצאיהם: 1. ר' לוי יצחק (מייסד חסידות אוזירן). 2. חיים דוד (מייסד חסידות בראדי).
8. חיה מלכה (אשת מנחם מנדל ב"ר יצחק מאיר מז'ינקוב. בזוו"ש אשת ר' יצחק טוורסקי מסקווירא).
9. לאה (אשת דוד הלפרן, בן ר' שלום מייסד חסידות ווסלוי).
10. מרים (אשת האדמו"ר ר' ישראל מויז'ניץ) {הצמח צדיק}.

 

כמובן, שלכל אלה ישנן עוד המון ענפי ממשפחות גדולות וענפות שאולי ביום מן הימים אכניסם כאן.

 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: