משפחת אהרונוביץ'

נפתלי יצחק הלוי פרום

(בזוו"ר, אשתו מיה בת ניסים וג'נט גרינברג מחיפה, בנם עילאי)

נפתלי יצחק נולד בת"א-כ"ח חשוון תש"ל, 8/11/1969 שעה 18.20 מוצ"ש.

 

 

בן

יהודה אריה לייב הלוי פרום

יהודה אריה לייב נולד ב- 9/12/1947, כ"ו כסלו תש"ח, בנר שני של חנוכה.

(אשתו מרים רבקה לבית שטיין נולדה בב"ב 8/12/1948, ו' כסלו תש"ט}

 

צאצאי מרים ויהודה אריה לייב הלוי פרום:
1. כתריאל.
2. נפתלי יצחק.
(הנ"ל).
3. משה בצלאל. (אשתו ארית איריס קורצמן, בת משה קורצמן). 
4. עופרה.
(בזוו"ר אשת; מנחם מנדל פרידמן. בזוו"ש אשת; אפרים יהושע רוזנשטיין}.

 
 

בן

אהובה {ליבא} דבורה פרום

{אשת נח הלוי פרום (נפטר י"ג שבט תשל"ד בגיל 51), בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום, בן שרה וחנוך העניך הלוי פרום, בן חנה וצבי יוסף הלוי פרום, בן שרה ומאיר שאב הלוי פרום, בן שרה ביילא ושמואל פרום, בן טויבע והירש פרום, בן הלנה ואברהם פרום, בן/נכד הירש פרום מבוואריה}

 

 

בת

ראובן אהרונוביץ'

{נולד ד' סיון תרס"ג – 30/5/1903 ונפטר 1975, חי 72 שנים. היה ראש עיריית ב"ב 12 שנים}

{אשתו פנינה (פערל) מַחְלה (נולדה 1909, נפטרה י"ז אלול תשמ"ז – 11/10/1977), בת אסתר רבקה ויהודה אריה לייב פרושינובסקי, בן יעקב קלמן פרושינובסקי}

(ראובן ופנינה התחתנו בל"ג בעומר תרפ"ו- 1926)

הנה המקור:
 http://www.jewishgen.org/databases/jripl/jridetail_2.php

 

דור ראשון:

צאצאי פנינה מחלה וראובן אהרונוביץ':
1. ליבא דבורה. (הנ"ל). נולדה באוז'רקוב פולין. (אשת ר' נח הלוי פרום)
2. טובה גיטל. נולדה באוז'רקוב פולין. (אשת ר' יוסף רוזנטל)
3. חיה. נולדה בישראל. (אשת ר' יצחק צבי (הערשל) נייהוז, בן יעקב יוסף נייהוז} חיה ורחל הן תאומות.
4. רחל. נולדה בישראל. (אשת יוסף בן נחמן דוד מלבסקי, מנכדי האדמו"ר ר' אברהם מצ'כנוב ור' אלעזר הכהן מפלוטוסק (בן זאב וולף הכהן לייפסקער אב"ד מאקעווע, פולטוסק, פלוצק, וסוכטשוב)  מח"ס "תשובות מהרא"ך", חתנו של הרב יעקב לוברבוים מליסא}.
5. מלכה. נולדה בישראל. (אשת ישראל אליעזר כץ, בן אברהם שמואל כ"ץ}.

 

דור שני:

צאצאי יוסף רוזנטל וטובה גיטל, בת פנינה מחלה וראובן אהרונוביץ':
1. אסתר רודא. (אשת בן דודה, נפתלי יצחק הלוי פרום, בן נח הלוי פרום).
2. יהושע צבי.
3. לאה. (אשת דב מנחם יוסקוביץ').
4. יפה. (אשת יהודה אברהם בורדז'ק).
5. חוה. (אשת משה טאוב).
6. שולה. (אשת שמחה בונם צישינסקי).
7. דבורה. (אשת אברהם זעלמאן).
8. תמר. (בזוו"ר אשת; לוינסון).

 

צאצאי יצחק צבי נייהוז וחיה, בת פנינה מחלה וראובן אהרונוביץ':
1. יהודה אריה. (אשתו נחמה).
2. אברהם מרדכי. (אשתו פריידא).
3. אסתר. (אשת נתן יהודה אריה זייברט).
4. לאה. {ז"ל}. (אשת יואל לוי).
5. צפורה {ציפי}. (אשת אפרים בירנשטוק).
6. משה. (אשתו שושנה).
7. רות {רותי}. (אשת אלעזר ירט).
8. אהרן. {רוני}. (אשתו רחל).

 

צאצאי יוסף מלבסקי ורחל, בת פנינה מחלה וראובן אהרונוביץ':
1. יצחק. (מ-ירושלים).
2. שמואל מרדכי. (מ-אשדוד).
3. אברהם יהושע. (מ-אשדוד).
4. אטה. (אשת שמעון ליכטשיין). (מ-ירושלים).
5. נחמן דוד. (מ-אשדוד).

 

צאצאי ישראל אליעזר כץ ומלכה, בת פנינה מחלה וראובן אהרונוביץ':
1. יפה. (אשת חנוך קנוֹפְּף). (מ-ירושלים).
2. יצחק. {אשתו פייגא}, (מ-ת"א).

 

דור שלישי:

צאצאי יהושע צבי רוזנטל, בן יוסף וטובה גיטל רוזנטל:
1. חתנו נתן ברסקי. (מ-ברוקלין ארה"ב).
2. חתנו חיים עוזר שיינפלד. (מ-בית שמש).
3. ראובן. (מ-ערד).
4. ישראל. (מ-בני ברק).
5. חתנו ישראל ניימן.  (מ-בני ברק).
6. אליעזר אביגדור. (מ-בית שמש).
7. אברהם יצחק מאיר. (מ-ערד).
8. יחיאל אליהו. (מ-בני ברק).

 

צאצאי יהודה אברהם ברודז'ק ויפה, בת יוסף וטובה גיטל רוזנטל:
1. חתנם אוריאל ירט. (מ-אשדוד).
2. חתנם ישראל קריימן. (מ-אשדוד).
3. חתנם ברוך חיים פינקלשטיין. (מ-אשדוד).
4. רפאל אריה נח. (מ-אשדוד).
5. ישראל. (מ-בני ברק).

 

צאצאי דב מנחם יוסקוביץ' ולאה, בת יוסף וטובה גיטל רוזנטל:
1. יהודה אריה לייב. (מ-קרית גת).
2. חתנם חיים חנוך ציטרינבוים. (מ-ערד).
3. חתנם ישראל ברוינר. (מ-אשדוד).
4. משה מאיר דוד. (מ-בני ברק).

 

צאצאי משה טאוב וחוה, בת יוסף וטובה גיטל רוזנטל:
1. יהודה אריה. (מ-ברוקלין ארה"ב).
2. אברהם יצחק. (מ-ברוקלין ארה"ב).
3. חתנם אברהם צבי יודקביץ'. (מ-ערד).
4. ישראל. (מ-ירושלים).
5. חתנם ישראל קפלר. (מ-ערד).
6. אפרים מנחם. (מ-בני ברק).
7. יששכר אליעזר. (מ-ירושלים).
8. צבי חיים. (מ-אשדוד).
9. ראובן. (מ-אשדוד).
10. חתנם אהרן ארשטיין. (מ-ערד).

 

צאצאי שמחה בונם צישינסקי ושולה, בת יוסף וטובה גיטל רוזנטל:
1. ישראל. (מ-בני ברק).
2. חתנם חיים אלחנן נוסבוים. (מ-אשדוד).
3. ראובן מנדל. (מ-אשדוד).
4. חתנם ברוך דרסלר. (מ-ערד).
5. חתנם רפאל ש. זלמן. (מ-אשדוד).

 

צאצאי יהודה אברהם זעלמאן ודבורה, בת יוסף וטובה גיטל רוזנטל:
1. משה אהרן חיים. (מ-בית שמש).
2. שמואל. (מ-ירושלים).

 

צאצאי יצחק מלבסקי, בן יוסף ורחל מלבסקי:
1. חתנו יעקב וינברג. (מ-ירושלים).
2. חתנו דוד שלמה המבורגר. (מ-ירושלים).
3. חתנו ישראל צבי רוטנברג. (מ-בית שמש).
4. ישראל. (מ-אשדוד).
5. חתנו ברוך דוד קריימן. (מ-בית שמש).

 

צאצאי שמואל מרדכי מלבסקי, בן יוסף ורחל מלבסקי:
1. חתנו צבי וקסשטוק. (מ-אשדוד).
2. ישראל. (מ-בני ברק).
3. חתנו ישראל רוטנשטיין. (מ-אשדוד).
4. יעקב זלמן. (מ-ערד).
5. ראובן. (מ-ערד).

 

צאצאי שמעון ליכטשיין ואטה, בת יוסף ורחל מלבסקי:
1. חתנם שלמה יהודה אריה לייב הלפגוט. (מ-בית שמש).
2. חתנן מאיר מנדלסון. (מ-בית שמש).

 

צאצאי אברהם יהושע מלבסקי, בן יוסף ורחל מלבסקי:
1. חתנו חיים ראובן איבנבוים. (מ-קרית גת).
2. חתנו ישראל קאהן. (מ-ערד).

 

צאצאי נחמן דוד מלבסקי, בן יוסף ורחל מלבסקי:
1. חנוך העניך. (מ-ערד).

 

צאצאי חנוך קנופף ויפה, בת ישראל אליעזר ומלכה כץ:
1. ראובן. (מ-בית שמש).
2. אברהם שמואל. (מ-אשדוד).
3. יהודה אריה לייב. (מ-בית שמש).
4. חתנם נפתלי לוק. ((מ-בית שמש).
5. נתן. (מ-אשדוד).
6. שמחה בונם. (מ-בני ברק).

 

צאצאי פייגא ויצחק כץ, בן ישראל אליעזר ומלכה כץ:
1. ראובן. (מ-חיפה).
2. אברהם שמואל. (מ-בית שמש).
3. שבתי. (מ-אשדוד).
4. מאיר.

 

צאצאי נחמה ויהודה אריה נייהוז, בן יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. שמחה בונם.
2. חתנם מאיר כץ, (בן יצחק כץ, בן מלכה וישראל אליעזר כץ).
3. ישראל.
4. יעקב יוסף.
5. איטה.
6. ראובן.
7. חתנם טוביה שפירא.

 

צאצאי פריידא ואברהם מרדכי נייהוז, בן יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. מאיר שמחה בונם.
2. ישראל.
3. שלמה.
4. שרה.
5. רבקה.
6. יהודה.
7. יעקב יוסף.

 

צאצאי נתן יהודה אריה זייברט ואסתר רבקה, בת יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. איידל עדינה.
2. יעקב יוסף.
3. חתנם ישראל גליקסון.
4. שמחה בונם.
5. חתנם ישראל גולדברג. (אשדוד).
6. רחל.
7. ראובן.
8. משה מאיר.
9. ישראל.

צאצאי יואל לוי ולאה (ז"ל), בת יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. חדוה.
2. יהודית.
3. שרה.
4. שרה בלומה.
5. חתנם אלימלך ויינשטיין.
6. חתנם שמואל דב שרפהרץ.
7. ישראל.
8. אסתר רבקה.
9. איידל עדינה.
10. טויבע גיטל. (אשת ליברמן).

צאצאי אפרים ביננשטוק וציפורה, בת יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. עדינה.
2. מיכל.
3. חתנם שוורץ.
4. יעקב יוסף.
5. ישראל.
6. פנינה פערל מחלה.
7. איטה.
8. ראובן.
9. שמחה בונם.

 

צאצאי שושנה ומשה נייהוז, בן יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. ישראל.
2. שמחה בונם.
3. יעקב יוסף.
4. ראובן.
5. אלתר.
6. היידי.
7. צביה.

 

צאצאי אלעזר ירט ורות, בת יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. פנינה פערל מחלה.
2. אסתר רבקה.
3. איטה.
4. פנחס מנחם.
5. יעקב יוסף.
6. איידל עדינה.
7. שמחה בונם.

 

צאצאי רחל ואהרן (רוני) נייהוז, בן יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. שמחה בונם.
2. איידל עדינה.
3. מרדכי.
4. ראובן.
5. שמואל.
6. רבקה.

 

 

דור רביעי:

צאצאי מאיר כץ, חתן נחמה יהודה אריה ונחמה נייהוז:
1. יוכבד.
2. פנינה פערל מחלה.

 

צאצאי ישראל נייהוז, בן נחמה יהודה אריה ונחמה נייהוז:
1. אסתר.
2. יעקב יוסף.

 

צאצאי יעקב יוסף נייהוז, בן נחמה יהודה אריה ונחמה נייהוז:
1. יוכבד פערל פנינה.

 

צאצאי ישראל נייהוז, בן פריידא ואברהם מרדכי נייהוז:
1. יעקב יוסף.
2. שמחה בונם.
3. פנחס.

 

צאצאי ראובן נייהוז, בן פריידא ואברהם מרדכי נייהוז:
1. מנחם מנדל.

 

צאצאי ישראל לוי, בן לאה ויואל לוי:
1. טויבע גיטל.

צאצאי שמואל דב שרפהרץ, חתן לאה ויואל לוי:
1. לאה.

 

צאצאי אלימלך ויינשטיין, חתן לאה ויואל לוי:
1. לאה פריידא.
2. שרה.

 

 

בן

יצחק אהרונוביץ'

{אשתו לאה פראדל בת {אביהָ} עזריאל* ב"ר יהושע שטרנפלד וחוה בת הערש {ואִימָה} ליבא דבורה בת שמעון (הגדול) שפירו בן פנחס וחנה מפיינטקי-דונסקע וואלע פולין}

(נולד באוז'רקוב ליד לודג' שבפולין בשנת תרל"ג, – 1873, עלו לארץ בשנת תרצ"ו וגרו בפ"ת. נפטר ג' אב תרצ"ט, 19/7/1939. חי 66 שנים. נקבר בבית עלמין סגולה פ"ת. חלקה ג', שורה ט', מקום 20. לאה נפטרה בגיל 78).

 

דור ראשון:

צאצאי לאה פראדל ויצחק אהרונוביץ':
1. עזריאל חיים. (נולד 1901, נפטר ח' סיון תשל"ח – 10/6/1978). {אשתו חנה שרה, בת צדוק שרגא. נולדה 1901 – תרס"א, נפטרה 2/10/1972 – כ"ד תשרי תשל"ג בגיל 72}.
2. שמעון. (נפטר 1942 בשואה), {אשתו ברנה}.
3. יהושע. (נפטר בגיל 3 ממחלה).
4. בריינא ברכה. (אשת מיכאל קליסקי מלודז'
5. ציפורה. (אשת שמואל בן דוד פרושינובסקי). {נפטרה מסרטן בגיל 50 ל' אדר א' תשכ"ה – 4/3/1965}. 6. מיכאל (מיכה). {נפטר 1942 בשואה}.
7. אלכסנדר זיסקינד. (כינו אותו בשם סנדאי. גר בארץ ישראל והיו לו 2 בנות).
8. שמואל. (אשתו מלכה בת מיכאל וחיה ולודבסקי). {היה לו מפעל למעילים בת"א יחד עם סנדאי ואח"כ נפרדו. שמואל נפטר ב' אדר תשמ.? מלכה נפטרה י"א שבט תשס"א-4/2/2001}.
9. ראובן. (הנ"ל).

 

לעזריאל שטרנפלד שגר באוז'רקוב, (נולד 1844 ונפטר 1897 בגיל 53 היה חסיד אלכסנדר). היה בן נוסף בשם משה וולף שנולד 1885, ונפטר 1942 בשואה. (אשתו איטה ליפשיץ {נולדה 1892 בלודג'} בת לייזר וחנה ליפשיץ): צאצאיהם: 1. יהודה לייב נולד 1930 לודז' (הוא גר בפ"ת והייתי אצלו) אשתו חיה ולהם 4 בנות.. 2. חיים (נולד 1924-1925). 3. עזריאל (נולד 1921). 4. דבורה? 5. חנה (חנקה). 6. ציפורה.

משה וולף שטרנפלד ואיטה, נישאו 1916 בלודז'.

 

 

דור שני:

צאצאי חנה שרה ועזריאל חיים אהרונוביץ, בן לאה פראדל ויצחק אהרונוביץ':
1. חנוך. (היה בן יחיד להוריו). {אשתו מרים ספוטניק, בת יהודה ומלכה ספוטניק}.

 

צאצאי מיכאל קליסקי ובריינא ברכה, בת לאה פראדל ויצחק אהרונוביץ':
1. אברהם(אשתו צילי הולנדר).
2. יצחק.

 

צאצאי אלכסנדר זיסקינד (סנדאי) אהרונוביץ', בן לאה פראדל ויצחק אהרונוביץ':
1. שרה.
2. לאה.

צאצאי מלכה ושמואל אהרונוביץ', בן לאה פראדל ויצחק אהרונוביץ':
1. ד"ר מירי. (אשת עמוס רגב).

 

 

דור שלישי:

 

צאצאי מרים וחנוך אהרונוביץ', בן חנה שרה ועזריאל חיים אהרונוביץ':
1. אברהם. (אבי). {אשתו רותם בר נץ, בת זוהר וכרמלה בר נץ}.
2. ערן. (אשתו עמליה בוסתן, בת שרה).
3. חגית. (אשת יוסף פלצמן, בן דב פלצמן וזהבה לבית גרינבוים).

 

צאצאי אברהם קליסקי, בן מיכאל ובריינא ברכה קליסקי:
1. תמיר. (מלהקת אתניקס).
2. דרור.
(אף הוא קשור ללהקת אתניקס).
3. ליהי.

 

 

דור רביעי:

צאצאי רותם ואברהם אהרונוביץ', בן מרים וחנוך אהרונוביץ':
1. גל.
2. ניצן.
3. שקד.

 

צאצאי עמליה וערן אהרונוביץ', בן מרים וחנוך אהרונוביץ':
1. עידו.
2. דור.
3. אלה.

 

צאצאי יוסף פלצמן וחגית, בת מרים וחנוך אהרונוביץ':
1. מורן.
2. מעיין.
3. ניר.

 

 

בן

שמואל ורחל אהרונוביץ'

(שמואל נולד 1840)

רחל (נולדה 1837) היתה בתו של ראובן (נולד 1809) ופראדל בוצ'אן (נולדה 1809, נפטרה 22/3/1869), בן ליפמן (נולד 1765 נפטר 1834) ורחל (נולדה 1766 נפטרה 1836) בוצ'אן.

צאצאיהם של שמואל ורחל:

 1. אברהם {אשתו דבורה אסתר זיכלינסקי} (אברהם היה כנראה נשוי גם לאיידל ללא ילדים)
 2. משה. (נולד 1876, נפטר 1942) {אשתו לאה}
 3. יצחק (הנ"ל).
 4. רחל (נולדה 12/7/1875, נפטרה 1942), {אשת אליהו זילינסקי (נולד 8/9/1875, נפטר 1942) בן עזריאל (נולד 22/6/1845, נפטר 1930) וליבא זילינסקי, בן אברהם יהודה לייב זילינסקי וחיה רחל לבית זולנא.
 5. פריידא.
 6. חנה פייגא {אשת שמואל ויגדרוביץ', בן דוד צבי הערש וחיה מלכה ויגדרוביץ'}, (נפטרה 1942).

 

צאצאי אברהם בן שמואל ורחל אהרונוביץ', ודבורה אסתר זיכלינסקי:

 1. ראובן (נולד 1891, נפטר 9/8/1962 – ט' אב תשכ"ב). {אשתו יהודית בת אשר ורבקה קוכינסקי. נולדה 1893, נפטרה 30/11/1970 – ב' כסלו תשל"א}. צאצאיהם: א': רבקה (נולדה 22/10/1922, נפטרה 2/4/2012) {אשת מאיר הוכזיט} (בתם: גבעוני.. ועוד אחד לא ידוע). ב': שמואל. {אשתו שלומית} ג': לא ידוע.
 2. משה (נולד 1901, נפטר 7/2/1985 – ט"ז שבא תשמ"ה). {אשתו אסתר (נולדה 1913, נפטרה 1995) בת אשר וחיה שרה זגר, בן אבא וחנה זגר} בניהם: א': עדינה (אשת מנחם זקס). ב': אהובה (אשת נוימרק).
 3. סיני (נולד 1898, נפטר 31/12/1956 – י"ז טבת תשי"ז). {אשתו שרה זיכלינסקי נפטרה 1981} צאצאיהם: א': לאה (נולדה 1925, נפטרה 1972) {אשת יוסף פטלוק} בנם: משה. ב': בת {אשת גולדברג}. ג': לא ידוע.
 4. חנה {אשת פנחס מקובר (נולד 1900, נפטר 1942) בן אברהם ושבע מקובר} בתם: רחל (נולדה 1937, נפטרה 1942).
 5. יעקב (נולד 1895, נפטר 1942), {אשתו איטה (נולדה 1898) בת הירש יוסף וינטר ושרה (נולדה 1862) בת ציפורה זיכלינסקי}. בנם: שמואל (נולד 1926, נפטר 1942).
 6. פרידה {אשת דוד גרשון} היה להם ילד/ה 1.
 7. בריינא {אשת אליהו ורונסקי} היו להם 3 ילדים.

צאצאי משה בן שמואל ורחל אהרונוביץ', ולאה:

 1. יהודה לייב (נולד 1910, נפטר 1942), {אשתו ביילע נולדה 1910, נפטרה 1942}
 2. עטע
 3. פרידה (נולדה 1904, נפטרה 1942), {אשת יעקב גולדברג}
 4. חיה ציפורה (נולדה 1913, נפטרה 1943), {אשת יצחק אהרונוביץ' (נפטר בשואה 1942 והיה להם ילד אחד)}.
 5. אסתר (נולדה 1900, נפטרה 1942), {אשת וולף דרוקר (נולד 1895, נפטר 1942)}. בניהם: א': שמואל (נולד 12933, נפטר 1942) ב': לאה (נולדה 1939, נפטרה 1942).
 6. מלכה (נולדה 1917, נפטרה 1942).

צאצאי רחל בת שמואל ורחל אהרונוביץ', ואליהו זילינסקי:

 1. פריידא (נולדה 14/11/1942, נפטרה 1942 בשואה).
 2. אברהם לייבוש (נולד 14/12/1900, נפטר 1942).
 3. ברוניה (נולדה 1905, נפטרה 1942).
 4. ראובן (נולד 1/12/1909, נפטר 1942)
 5. שמואל (נולד 1912, נפטר 1942).

צאצאי חנה פייגא בת שמואל ורחל אהרונוביץ', ושמואל ויגדרוביץ':

 1. יהודה יעקב (נפטר 1942)
 2. משה (נפטר 1942)
 3. יסכה (נפטרה 1942)
 4. רחל (נפטר 1942)

 

 

בן

משה ובראנא אהרונוביץ'

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: