העתקה מספר "עדן ציון" יחוס לישעיה בן אשר יחזקאל הלוי הורביץ

מהספר "עדן ציון" של ישעיה, בן אשר יחזקאל הלוי סג"ל הורביץ:

 

הערות:

ייתכנו שיבושים קלים במגילת יוחסין זו:

 

 1. ישעיה הורביץ. (מח"ס; "עדן ציון", ו-"יבוא שילה". בשניהם באות/צד י' יש את אילן היוחסין המשפחתי הזה). {אשתו פייגא, בת דבורה, בת שמואל העליר}. בן
 2. אשר יחזקאל הורביץ. (נפטר כ"ד אלול תר"פ – 7/9/1920) נקבר בהר הזיתים י"ם. {אשתו עלקא. והיה להם עוד צאצאים; א': ישראל דב. ב': דבורה.}. בן
 3. ישעיה הלוי איש הורביץ. (גר ב-ביישניקביץ פלך ויטבסק. היה חסיד של הצמח צדק מחב"ד). היה חשוך בנים עד שהרבי אמר לו להתגרש מאשתו ולישא את בת אחותו (היתה יתומה והצ"צ גידלה בביתו), ששמה בילאקע/ביילא ונולדו להם 5 בנים. זמן מועט לאחר לידת הילד החמישי הוא נפטר (כ"ו אדר א' תרכ"ד – 4/3/1864). ואז היא חזרה לבית הצ"צ ואח"כ שלחוה עם ילדיה לא"י. {ביילא נפטרה ד' תמוז תרמ"ז – 26/6/1887, בטבריה ונקברה שם חיה מעל 60 שנה}. בן
 4. יוסף הלוי איש הורביץ. בן.
 5. ישעיה הלוי איש הורביץ. (הוא דור 7 מהשל"ה הקדוש).

 

צאצאי ביילא וישעיה הלוי איש הורביץ:
1. יוסף משה הלוי. {נפטר תרפ"ו – 1926, ב-חיפה}, (חתן שמואל העליר).
2. חיים חייקל הלוי איש הורביץ. {בזוו"ר אשתו; חוה רייזל (נפטרה י"ט חשון תרל"ט – 15/11/1878), בת יהושע, נכד יוסף דוד הכהן. כשאשתו נפטרה והשאירה אותו עם יתומה קטנה, הוא חזר לעיר מולדתו ונישא בזוו"ש; ונשאר שם עד מותו. היה שוחט ב-פירטין פלך פולטובה}. היה ראב"ד זוואליב ויאס, ומח"ס; "דרכי האמונה").
3. שלום שכנא הלוי איש הורביץ. (אשתו שיינא רחל, בת אלטר יוסף מטבריה מגזע הבעש"ט). {נפטר בטבריה בגיל 80}.
4. אשר יחזקאל. (הנ"ל, חתן מוהרי"ד בן א' יפה).
5. מרדכי דב הלוי איש הורביץ. (לאחר גירושיו מאשתו הראשונה שממנה ביתה לו בת, הוא חזר לחו"ל והיה עד יום מותו אב"ד ויטבסק).

 

צאצאי שיינא רחל ושלום שכנא, בן ביילא וישעיהו הלוי איש הורביץ:
1. ישעיה. (אשתו שרה).
2. חתנו נחום חיימזון. (מגזע בעל "באר מים חיים").

 

צאצאי מרדכי דב, בן ביילא וישעיהו הלוי איש הורביץ:
1. מלכה. (אשת נח שלמה, צאצא לר' נפתלי בעל "סמיכת חכמים").

 

 

צאצאי נחום חיימזון, חתן שיינא רחל ושלום שכנא הורביץ:
1. אברהם.

 

היתה מגפת הטיפוס בצפת מתחילת קיץ תרע"ו ועד סוף שנת תרע"ח, ונפטרו אז: 1. מלכה אשת נח שלמה. 2. ישעיה בן שלום שכנא, 3. ואשתו שרה. 4. דבורה אימא של פייגא. 5. אברהם בן נחום חיימזון. 6. מלכה בת מרדכי דב, 7. ובעלה נח שלמה. 8. ישראל דב בן אשר יחזקאל הורביץ. 9. ואחותו היחידה דבורה בת אשר יחזקאל הורביץ.

 

חיה אשת ישעיה הורביץ (השל"ה)?, בת משה חריף, בן ישראל מלובלין. (לא ממש ברור למה הכוונה)

 

 

……………………………………………………………………………………………….

 1. ביילא. (אשת ישעיה הלוי איש הורביץ הנ"ל). בת
 2. חיים חייקל. אב"ד הרדנוי. (לאחר מות אשתו הראשונה, נישא לאישה אחרת והיא ילדה לו צאצאים והאחרון נולד לאחר פטירתו {נפטר ט"ו כסלו} וקראו לו חיים חייקל {נפטר י"ב סיון בזקנה מופלגת בי"ם} ע"ש אביו המת). והוא היה גיס הצ"צ וצאצא של חיים חייקל מהמדורא. בן
 3. משה דב (בער). (נפטר י"ב אב). בן
 4. פייגא ואהרן. (שותק מזליחוב). { פייגא, לאחר מות בעלה אהרן, נישאה לר' אשר מסטולין (נפטר כ"ו תשרי) והיא ילדה לו את ר' אהרן מקרלין (השני. נפטר י"ז סיון תרל"ב – 23/5/1872)}.

 

…………………………………………………………………………………..

 1. ביילא. (אשת ישעיה הלוי איש הורביץ הנ"ל). בת
 2. דבורה. (אשת חיים חייקל הנ"ל). בת
 3. שלום שכנא. (נשאר יתום מאביו ובעל התניא לקח אותו לביתו ונתן לו את דבורה לאה בתו לאישה וילדו את האדמו"ר הצמח צדק. כשאשתו נפטרה הוא נישא לרבקה בת ר' אהרן הגדול מקרליו). בן
 4. נח.

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

ביילא. בת

דבורה. (נפטרה כ"א שבט). בת

שלום שכנא ורבקה/ריבלא. (היו להם 2 בנות; דבורה הנ"ל, ו-אסתר?). בת

ר' אהרן הגדול מקרלין. (בנותיו; 1. ריבלא {הנ"ל}. 2. שרה {אשת ר' מרדכי מטשרנוביל}).

 

………………………………………………………………………………

 

 1. עלקא (אשת אשר יחזקאל הלוי הורביץ). נולדה בצפת ונפטרה ט"ו תמוז תרע"ח – 25/6/1918, למעלה מגיל 60 במגפת הטיפוס שהשתוללה אז וקבורה בצפת. בת
 2. ישראל דוב יפה. (מגזע הלבושים). {נפטר במגפת הדבר כ"ז תשרי תרל"ו – 15/10/1876, ונקבר בצפת ממזרח לקבר האר"י}. היו לו 4 בנות ובן יחיד בשם אפרים שנישא לבת דודו צבי יפה. בן
 3. אפרים יפה. (תלמיד האדמו"ר האמצעי מחב"ד ואח"כ של הצמח צדק). {אשתו חאשא שהיתה בת למשפחה ספרדית שמאוד אהבו אותו. גרו בחברון}. לבנו הראשון קראו בכור והוא נישא לאישה אשכנזיה אך שם משפחתם היה אזולאי. בן
 4. ישראל יפה. (היה מדפיס ב-קפוסט ותלמידו של בעל התניא).

 

…………………………………………………………………………….

 

 1. עלקא. אשת אשר ישעיה הלוי הורביץ. בת
 2. פרידא לאה (נפטרה ג' טבת תרע"ב – 24/12/1911 ונקברה בצפת). בת
 3. דוד יהודה לייב. (מ-קישינב בסרביה, והיה חסיד סווארן ועבר לצפת {נפטר י"ג ניסן תרמ"ג – 20/4/1883 ונקבר בצפת}. גידל את יתומי בתו פרידא לאה שמתה צעירה). {אשתו חיה פייגא (נפטרה י"ט שבט תרנ"ג – 5/2/1893, ונקברה בצפת), בת אביגדור}.

 

………………………………………………………………………………..

 

 1. פייגא. אשת ישעיה הלוי, בן אשר יחזקאל הלוי איש הורביץ: בת
 2. יצחק לרברבוים. (אחיו של משה לרברבוים). יצחק נפטר ט' טבת תרע"ג – מעל גיל 60, והוא חתן. שמואל העליר. (מטבריה). יצחק היה מגזע שמעון מירוסלב בן בתו של קופיל ליקווער, שהיה גם זקנו של החוזה מלובלין. ליצחק היה בן בשם אבנר לרברבוים. בן
 3. שרה ויעקב מקאליש. (נפטר כ"ח אלול תרמ"ח – 4/9/1888). שרה נפטרה בצפת ה' כסלו. בן
 4. מרדכי יהודה לייב מקאליש. בן.
 5. ר' יעקב מליסא. (מח"ס; "חוות דעת", "נתיהות משפט"). {נפטר כ"ה אייר תקצ"ב – 25/5/1832}. בן
 6. יעקב משה. (אב"ד זוברוב). נולד בשם משה והוסיף את השם יעקב לאחר שחלם שהבוא יתרפא בזכות בנו יעקב. {חתן ר' יוקיל אשכנזי מבראד, (גיסו של ר"א מרגליות), חתן אברהם משה מח"ס; "צלותא דאברהם", אחיו של מח"ס; "מאיר נתיבים" והם מצאצאי המהרש"א, המהרש"א, הב"ח, הט"ז}. בן
 7. נתן. היו לו עוד בנים: 1. אפרים מבראד. 2. צבי. בן
 8. צבי. {החכם צבי שהיה נכדו של אליהו בעל שם}. אשתו בזוו"ר; חתן משולם זלמן מירלס בן דוד מירלס. בזוו"ש אשתו; גיננדל, בת ברוך קרפילס. והם הולידו את אהרן מירלש, מח"ס; "בית אהרן סת"ם" אביו של צ.ה מירלש אב"ד שווערין מח"ס; "מספר צבאם".

 

צאצאי החכם צבי:
1. יעקב ישראל. (היעב"ץ רב ב-עמדין).
2. נתן. (הנ"ל).
3. זלמן. (מח"ס; "רב משולם").
4. דוד. (חי בחיפה).
5. אפרים.
6. חתנו לייב. (אב"ד אמסטרדם).
7. חתנו יצחק. (אב"ד נשוויז, ובנו של הגאון "פנים מאירות").
8. חתנו משה. (בן ר' אלעזר רוקח, מח"ס; "מעשה רוקח").
9. חתנו מרדכי כ"ץ. (בן ר' נפתלי כ"ץ מח"ס; "סמיכת חכמים").
10. חתנו לייב. (מגלינא. הנקרא הויכער ר' לייב (נכד המהר"ם מטיקטין), חתן אפרים פישל). זה טעות. זה לא נכון. ואף הוא מתקן את עצמו בספר שלו.

………………………………………………………………………………

 

 1. פייגא. אשת ישעיה הלוי מח"ס "עדן ציון". בת
 2. דבורה. (נולדה בצפת, ונפטרה בצפת ט"ו אייר תרע"ו – 13/5/1816 בערך בגיל 60). היא ובעלה היו בני משפחה עם האדמו"ר ר' ישכר דב מבעלזא. כשהם נסעו לחו"ל לאסוף כסף לחתונת בתם, הם השתכנו אצל הרבי מבעלזא הנ"ל. בת
 3. יהושע העליר. (נולד 1786, נפטר כ"ב טבת תרמ"ד – 20/1/1884, בגיל 98). היה אביו גם של בנו היחיד (לא בנות) אברהם העליר. בן
 4. משה לייב העליר. (מטבריה. היה לו גם בן בשם אלעזר העליר). הם צאצאים של ר' נפתלי כ"ץ בעל "סמיכת חכמים" הן מהאב והן מהאם.

 

צאצאי יהושע העליר:
1. שרה. (אשת בן משפחתה י.מ הורביץ). {נפטרה בחג השבועות}.
2. דבורה. (הנ"ל כאן).
3. חתנו העליר. (בן אחיו אלעזר).

 

מצד שני הוא טוען ש:
חמיו שמואל העליר היה בנו של:

 1. ישראל. (חסיד של החוזה מלובלין). בן
 2. אברהם פרץ. (היה מקורב ובעל תוקע אצל החוזה מלובלין). בן
 3. ……. (אחי אביו של ר' ישכר בער מזלוטשוב, מח"ס; "בת עיני", ו-"מבשר צדק").

 

…………………………………………………………………………

 

 1. דבורה. בת ר' יהושע העליר. בת
 2. מלכה. {נפטרה א' אייר}. (היא אשתו השנייה של יהושע העליר. כי ברעש שהיה נהרגו אשתו וכל ילדיהם). בת
 3. אשר זעליג. (מקורָב אצל ר' לוי יצחק מברדיטשוב).

 

…………………………………………………………………………..

 

יחוס השל"ה:

1. השל"ה. נולד בערך ש"ל (1570) – נפטר בערך – שפ"ח (1627). בן

2. ר' אברהם. נולד בערך ש"י (1550). (תלמיד הרמ"א, ומח"ס; "עמק ברכה", "יש נוחלין", ו-"חסד אברהם"). בן

3. שבתי שעפטיל. (חתן ר' עקיבא כץ מאובן. קבור בפראג). נפטר שט"ו (1555). בן

4. ישעיה. (ממנו התחילה משפחת הורביץ) נפטר רע"ז (1517). בן

5. יוסף הלוי. (י"א ששמו משה). בן

6. יצחק הלוי הנשיא. בן

7.  פנחס הלוי. (אחיו של הרא"ה). בן

8. אהרן הלוי מברצלונה. מח"ס; "בדק הבת" ותלמיד הרמב"ן). נולד בערך – תתקצ"א – (1230), ונפטר אחרי ס"ו – (1305).  בן

9. יוסף הלוי. בן

10. בנבנישתי הלוי. בן

11. יוסף הלוי הנשיא. בן

12. זרחיה הלוי גירונדי (מח"ס; "המאור"). נולד בערך תתפ"ה – (1125), נפטר תתקמ"ו – (1185). בן

13. יצחק הלוי גירונדי. בן

14. זרחיה הלוי. בן

15. שם טוב הלוי. מגלות ירושלים ומגדולי ספרד.

 
 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: