בלוג

45 פוסטים

נפתלי פרום

משפחת מקובסקי

עילאי הלוי פרום (נולד ד' אדר תשס"ד, 24/2/2004 בי"ח "מאיר" כפר-סבא וגר בהרצליה)    בן נפתלי יצחק הלוי פרום  (נולד כ"ח חשוון תש"ל, 8/11/1969 בב"ב)   בן מרים רבקה (לבית שטיין) {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום} (מרים רבקה נולדה ו' כסלו תש"ט, 8/12/1949. בת"א)   בת ר' יוסף דב […]

נפתלי פרום

ענף המהרש"א

ענף המהרש"א: מקורות למשפחה עתיקת יומין זו: לחץ על לינק זה: משפחת קלונימוס: עוד על משפחת קלונימוס: שמעון בן אליעזר אולמו גינזבורג: קלונימוס הזקן:     נפתלי יצחק הלוי פרום {נולד כ"ח חשוון תש"ל – 8/11/1969} (בנו עילאי פרום נולד ד' אדר תשס"ד – 24/2/2004)   בן מרים רבקה שטיין […]

נפתלי פרום

ענף ר' מאיר מטיקטין {המהר"ם טיקטין}

ענף ר' מאיר מטיקטין:  {המהר"ם מטיקטין}: כדאי לקרוא את המחקרים הבאים: "ענפים במשפחת הורוויץ": "הסתעפויות משפחת הורוויץ – פינקוס מקראקא (קרקוב)". ספר "תולדות משפחת הורוויץ" באתר היברו-בוקס: "ייחוסו של מהר"ם טיקטין (הורוויץ), ייחוס ענף ממשפחת הורוויץ לבמ"ח, ועוד…"   ר' מאיר הלוי הורביץ מטיקטין {המהר"ם מטיקטין} (נולד 1656 טרנוב פולין, […]

נפתלי פרום

משפחת אשכנזי מייזליש

    נפתלי יצחק הלוי פרום (אשתו בזוו"ר מיה לבית גרינברג)      בן מרים רבקה (אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום)     בת חוה רחל (אשת יוסף דב שטיין)     בת אהרן דוד ברלינר (אשתו פייגא לבית צ'רנסקי)     בן יצחק יהודה ברלינר (אשתו הדסה דובע […]

נפתלי פרום

ענף זכריה מנדל הנביא

  עילאי הלוי פרום   בן נפתלי יצחק הלוי פרום   בן מרים רבקה (אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח פרום, בן לאה ונפתלי יצחק פרום, בן שרה וחנוך העניך פרום, בן חנה וצבי יוסף פרום, בן שרה ומאיר זאב פרום, בן שרה ביילא ושמואל פרום, […]

נפתלי פרום

אילן יוחסין עד אדם הראשון מורחב השלם

אילן יוחסין של הסופר נפתלי פרום עד אדם הראשון _______________________________________________________ נפתלי יצחק הלוי פרום {נולד כ"ח חשוון תש"ל – 8/11/1969} (בנו עילאי פרום נולד ד' אדר תשס"ד – 24/2/2004)   בן מרים רבקה שטיין {נולדה 8/12/1949 – ו' כסלו תש"ט} {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום (נולד 9/12/1947), בן ליבא […]

נפתלי פרום

מגילת יוחסין של משפחת חרל"פ

מגילת יוחסין של משפחת חרל"פ {מאת הרב יעקב משה חרל"פ נמסר לי ממנו בשנת 2009 בפקס}     אדם וחוה     שת     אנוש     קינן     מהללאל     ירד     חנוך (עלה לשמים בעודו חי)     מתושלח     למך וצילה   […]

נפתלי פרום

מגילת יוחסין של משפחת בנדר

מגילת יוחסין של משפחת בנדר מקור: http://rotter.net/User_files/forum/gil/400a7bad3c23adb6.pdf  הערות: 1. למגילת יוחסין זו שצירפתי את מקורותיה ואת משפחות רש"י והמהר"ל מפראג, יש עוררין. הראשון: לרב האי גאון לא היו צאצאים. השני: יהודה לייב (ליווא) הזקן, לא היה סבי סבו של המהר"ל. אך סביר להניח שחלק נרחב וגדול ממגילת יוחסין זו נכונה, […]

נפתלי פרום

יחוס לרבי חיים חייקל מאמדור

  נפתלי יצחק הלוי פרום     בן מרים רבקה פרום לבית שטיין {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח הלוי פרום, בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום, בן שרה וחנוך העניך הלוי פרום, בן חנה וצבי יוסף הלוי פרום, בן שרה ומאיר זאב הלוי פרום, בן […]

נפתלי פרום

משפחת בהריר

נפתלי יצחק הלוי פרום (נולד 8/11/1969 ת"א, גר בב"ב ופ"ת) צאצאיו: 1. עילאי (נולד 24/2/2014).   בן  מרים רבקה (נולדה 8/12/1949) {אשת יהודה אריה הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח הלוי פרום, בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום, בן שרה וחנוך העניך הלוי פרום, בן חנה וצבי יוסף הלוי פרום, […]

נפתלי פרום

משפחת פוזנר פבזנר

פּוֹזנֶר – בפולנית פֶּבְזנֶר – ברוסית   עילאי הלוי פרום {נולד- 24/2/2004}   בן נפתלי הלוי פרום {נולד– 8/11/1969}   בן מרים רבקה ויהודה אריה לייב הלוי פרום {יהודה אריה לייב נולד 9/12/1948}   בת חוה רחל ור' יוסף דב שטיין {יוסף דב נולד 29/12/1929}   בת ציפורה פייגא ואהרן […]

נפתלי פרום

ענף הורוויץ ועד אדם הראשון

עילאי הלוי פרום   בן נפתלי יצחק הלוי פרום   בן מרים רבקה (אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח פרום, בן לאה ונפתלי יצחק פרום, בן שרה וחנוך העניך פרום, בן חנה וצבי יוסף פרום, בן שרה ומאיר זאב פרום, בן שרה ביילא ושמואל פרום, בן […]

נפתלי פרום

משפחת רפפורט רפא

  עילאי הלוי פרום   בן נפתלי יצחק הלוי פרום   בן מרים רבקה (אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח פרום, בן לאה ונפתלי יצחק פרום, בן שרה וחנוך העניך פרום, בן חנה וצבי יוסף פרום, בן שרה ומאיר זאב פרום, בן שרה ביילא ושמואל פרום, […]

נפתלי פרום

משפחת שינפלד

חיים שמואל גדליה שינפלד {אשתו פנינה, בת חוה רחל ור' יוסף דב שטיין, בן סימה חיה דבורה ומרדכי דוד, בן מרים וכתריאל, בן פאלע גיננדל ויצחק יהודה בן חנה ואברהם שטיין} צאצאיהם: 1. ציפורה {אשת משה יהודה, בן פנחס, בן אברהם חנוך בסר} 2. ישראל {אשתו בזוו"ר רחל, בזוו"ש חיה […]

נפתלי פרום

משפחת שפירא

עילאי הלוי פרום   בן נפתלי יצחק הלוי פרום   בן מרים רבקה (אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח פרום, בן לאה ונפתלי יצחק פרום, בן שרה וחנוך העניך פרום, בן חנה וצבי יוסף פרום, בן שרה ומאיר זאב פרום, בן שרה ביילא ושמואל פרום, בן […]

יחוס למהר"ל מפראג

  עילאי הלוי פרום   בן נפתלי יצחק הלוי פרום   בן מרים רבקה (אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח הלוי פרום, בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום, בן שרה וחנוך העניך הלוי פרום, בן חנה וצבי יוסף הלוי פרום, בן שרה ומאיר זאב הלוי פרום, […]

הסופר נפתלי פרום

ההבדל בין נקבה לאישה

ההבדל בין אישה לנקבה כפי שאת יודעת, יש הבדל עצום בין נקבה לבין אישה. במונחים פרימיטיביים אבולוציוניים, נקבה, היא כל אחת שיש לה אברי מין נקביים. הדבר נכון גם לאלקטרון בחומר, ולנקבות בעולם הצומח והחי. זכר הינו כל אחד, אשר יש לו אברי מין זכריים. הדבר נכון גם לפרוטון בחומר, […]

יחוס לאביו של המהר"ל מפראג

נפתלי יצחק הלוי פרום {עורך מגילת יוחסין זו} (בזוו"ר אשתו מיה גרינברג, בת ניסים וג'נט גרינברג) צאצאיהם: 1. עילאי (נולד ד' אדר תשס"ד – 25/2/2004).     בן מרים רבקה פרום  {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח, בן נפתלי יצחק הלוי פרום, בן חנוך העניך הלוי פרום, בן […]

משפחת אלטשולר

נפתלי יצחק הלוי פרום {עורך מגילת יוחסין זו}     בן מרים רבקה פרום לבית שטיין {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח הלוי פרום, בן נפתלי יצחק הלוי פרום, בן חנוך העניך הלוי פרום, בן צבי יוסף הלוי פרום, בן מאיר זאב הלוי פרום, בן שמואל הלוי פרום, בן הערש הלוי פרום, בן אברהם הלוי […]

נפתלי פרום

אילן יוחסין של אלדד הדני עד אברהם אבינו

אלדד הדני אודות הנוסע אלדד הדני בויקיפדיה. לחץ כאן   בן מחלי בן יחזקאל בן חזקיה בן עלוק   בן אבנר בן שמעיה בן חתר בן חור בן אלקנה בן הלל בן טוביה בן פדת בן עינן   בן נעמן בן טעם   בן טעמי בן אונם בן גאול בן […]

משפחת רבינוביץ'

נפתלי יצחק הלוי פרום {עורך מגילת יוחסין זו}   בן מרים רבקה פרום  {אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן נח הלוי פרום, בן נפתלי יצחק הלוי פרום, בן חנוך העניך הלוי פרום, בן צבי יוסף הלוי פרום, בן מאיר זאב הלוי פרום, בן שמואל הלוי פרום, בן צבי הערש הלוי פרום, בן אברהם […]