הספר "העם הישראלי" התרבות האבודה של און זית

ספר מעולה ומדויק.
מסביר בקצרה את הקשר בין צורת וגודל המשכן ביחסו לגוף האדם.
את צורת ההתנהלות הקדומה והנכונה של עם ישראל בעבר.

ואת הרעיון העיקרי הטוען שאלוהים התנכי היה שוכן בתוך האדם עצמו ולא מחוצה לו.
וכל פעם שכתוב בתורה "יהוה אלוהיך" הכוונה לשמוע ללא עוררין לקול האלוהי המדבר באופן ישיר עם כל אדם ואדם.

וזו הכוונה בפסוק "ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך". משמעו כמו במצרים העתיקה עליך להקשיב לקול אלוהיך הפנימי המדבר אליך באמצעות אמונתך הצרופה ביותר ולעולם לא להתחצף אליו ולא להמרות את פיו.

האמת שלך הפנימית היא צו מצפונך וקול אלוהים הדובר דרכך.

לינק ראשון אודות הספר:

הזמנת הספר:

לינק שני אודות הספר:

הנה לינק לקריאת הספר: {חובה ממש}.

און זית, שמו המלא הוא בנימין זית גר בכרמיאל וללא ספק הוא איש גאון ומוכשר. ניתן לרכוש את הספר ישירות ממנו.

המייל של און זית: zayith@gmail.com

הנייד של און זית: 054-456992