משפחת נייהוז וברגר

יחוס של המשפחות נייהוז, ברגר ופרושינובסקי בהרחבה.