ענף ר' מאיר מטיקטין {המהר"ם טיקטין}

ענף ר' מאיר מטיקטין:  {המהר"ם מטיקטין}:

כדאי לקרוא את המחקרים הבאים:

  1. "ענפים במשפחת הורוויץ":
  2. "הסתעפויות משפחת הורוויץ – פינקוס מקראקא (קרקוב)".
  3. ספר "תולדות משפחת הורוויץ" באתר היברו-בוקס:
  4. "ייחוסו של מהר"ם טיקטין (הורוויץ), ייחוס ענף ממשפחת הורוויץ לבמ"ח, ועוד…"

 

ר' מאיר הלוי הורביץ מטיקטין
{המהר"ם מטיקטין}

(נולד 1656 טרנוב פולין, נפטר 13/5/1746, טיקוצין בביאליסטוק פולין)

 (אשתו בזוו"ר; לאה, בת מנחם מאניש כ"ץ)
(אשתו בזוו"ש; מאטי, בת אפרים זלמן קצנלבויגן)

 

צאצאי לאה ור' מאיר הלוי הורביץ מטיקטין:
1. יעקב יוקיל. (אב"ד גלוגא). (נולד 1679, נפטר 27/8/1749 גלוגוב פולין). {אשתו רייזל (נולדה 1700, נפטרה 6/9/1767), בת יהושע העשל, בן רוזה וישכר בעריש העשל באבד, בן דינה ור' אברהם יהושע העשל מקראקוב}.
2. אריה לייב.
3. יהושע. (נפטר 17/12/1795, זוקובה אוקראינה). {אב"ד ביסק}.
4. נפתלי. {אב"ד טיקוצין}. (אשתו לאה).
5. נחום.
6. חיים. {אב"ד שאריגראד}.
7. מנחם מאניש. {אב"ד צ'בוצק}.
8. חתנם אברהם אשר אליאס. {אב"ד נאראל}. בן יחיאל ישראל אליאס {אב"ד ברעסט}, בן דרייזל ואברהם אבא מורי, בן יצחק הכהן הלפרין, בן יוסף הכהן הלפרין, חתן ר' יצחק וולף בונם מייזליש, בן דרייזל ושמחה בונם מייזליש {אב"ד קראקוב}, בן אברהם מייזליש (מקראקוב), בן יוסף מייזליש, בן גרשון מייזליש, בן אברהם מייזליש, בן אליהו מייזליש.
9. צבי הירש. (נולד 1680 צ'ורטקוב אוקראינה, נפטר 12/11/1753 צ'ורטקוב אוקראינה וקבור שם). {אב"ד צ'ורטקוב}. (אשתו מלכה, בת מרדכי מנדל קלאוזנר {אב"ד לוצק}, בן צבי הירש קלאוזנר {אב"ד לבוב}, בן סירקה וזכריה מנדל קלאוזנר {מקראקוב, אב"ד לבוב ולובלין}, בן שרה ובנימין בייניש מפוזן, בן זכריה מנדל).

 

צאצאי מאטי ור' מאיר הלוי הורביץ מטיקטין:
1. דב בעריש הורביץ קצנלבויגן.
2. וולף (זאב).
3. יוכבד (אשת שלמה חריף בוכנר).
4. ישעיה. (נולד 1715 זלוטשוב פולין, נפטר 1767).

צאצאי רייזל ויעקב יוקיל הלוי הורביץ, בן לאה ור' מאיר הלוי הורביץ:  (המהר"ם מטיקטין)
1. שרה רבקה רחל לאה (נולדה 1710, נפטרה 1780). {בזוו"ר אשת אריה לייב, בזוו"ש אשת שבתאי הכהן רפפורט, בן בנימין הכהן רפפורט}.
2. יצחק המבורגר (נולד 1715 הורוקניב אוקראינה, נפטר 4/5/1767 המבורג גרמניה). {אב"ד הארחוב, אלטונה, המבורג וונדזיבעק}. (אשתו בזוו"ר; רייצא באבד {נולדה 1720 ברודי, נפטרה 1755 ברודי}. בת רייזל ויעקב יוקיל באבד, בן ביילע ויצחק בעריש באבד, בן רוזה וישכר בעריש באבד, בן דינה ור' אברהם יהושע העשיל מקראקא}. אשתו בזוו"ש; ביילע {בת ריילע ויצחק באבד, בן רייזל ויעקב יוקל באבד הנ"ל}. אשתו בזיווג שלישי; ?).
3. משה. (בתו פעסל, אשת נפתלי הרץ לנדאו).
4. חתנם בנימין זאב וולף לנדאו (נולד 1745). בן רחל ואליעזר לנדאו, בן שרה לאה וצבי הירש לנדאו חריף, בן חיה ויחזקאל פסח סג"ל לנדאו, בן בנימין זאב וולף סג"ל לנדאו, בן גיטל ויקותיאל זלמן לנדאו, בן משה הלוי סג"ל לנדאו, בן יקותיאל הלוי לנדאו, בן יעקב ברוך הלוי לנדאו, בן יהודה ליוא לנדאו אשכנזי, בן יעקב.
5. מנחם מאניש {אב"ד ז'מיגראד}. (נפטר 1765 לבוב אוקראינה). {אשתו בזוו"ר; יוטה, בת יעקב אב"ד גלוגא. אשתו בזוו"ש; בת דב בעריש אב"ד סטאניסלב}.
6. ישראל.

צאצאי רייצא ויצחק המבורגר הלוי הורביץ, בן רייזל ויעקב יוקיל הלוי הורביץ:
1. אלעזר. (נולד 1740, נפטר 1813 זליצקי אוקראינה), {אב"ד זלושיץ}. (אשתו רוזה).
2. מרדכי צבי.
(נולד 1732, נפטר 1810 ברודי פולין). {בזוו"ר; חתנם של, שרה רבקה שיינדל ומשה הירש הלברשטאם. אשתו בזוו"ש; דינה, בת יוסף לנדרו, בן יחזקאל חיים לנדאו, בן שרה וצבי הירש לנדאו, בן חיה ויחזקאל פסח סג"ל לנדאו}.
3. ביילה
(נולדה 1740, נפטרה 10/11/1802). {אשת מנחם מנדל רובין (מליסק), בן יעקב רובין, בן צבי הירש רובין, בן משה רובין}.
4. גיטל
(נולדה 1742, נפטרה 20/10/1842 הנובר גרמניה ונקברה שם), {אשת ישכר דב בעריש ברנשטיין (אב"ד הנובר), בן רחל ואריה לייב פַלְק, בן טויבע ויעקב יהושע פלק, בן יוסף צלניקר}.
5. רבקה אסתר (נפטרה 1821), {אשת משולם איגרא (אב"ד טיסמניץ ופרשבורג), בן שמשון איגרא ורייזל, בת חיה ונח אפרים פישל}.
6. בריינדל
(אשת מאיר לנדאו, בן אלכסנדר סנדר לנדאו, בן יוסף לנדאו {אב"ד ברודי}, בן יחזקאל חיים לנדאו, בן שרה וצבי הירש לנדאו, בן יחזקאל פסח סג"ל לנדאו, בן בנימין זאב וולף סג"ל לנדאו, בן גיטל ויקותיאל זלמן סג"ל לנדאו).
7. חתנו משה הרצפלד
(נפטר 18/6/1809), {בן פייגא הענא ושלמה דובריש צלניקר, בן צבי הירש, בן נפתלי הירש אשכנזי ואסנת, בת יהושע}.
8. רחל
(נפטרה 1803), {בזוו"ר; אשת יעקב/יעקבקה לנדאו (נולד 1746 ימפולה, נפטר 28/6/1824 ברודי אוקראינה), בן ליבא ור' יחזקאל לנדאו מח"ס: "הנודע ביהודה". בזוו"ש; אשת מנחם נחום קצנלבויגן {אב"ד בירזאל}, בן אברהם דוד קצנלבויגן, בן  דוד קצנלבויגן, בן אסתר יפה ויחזקאל קצנלבויגן, בן אברהם קצנלבויגן, בן אברהם אשכנזי קצנלבויגן, בן גליקל ויואל אשכנזי קצנלבויגן, בן משה קצנלבויגן}.
9. יוסף יעקב.
(נפטר 1841 ברודי), {אב"ד אלכסניס}. (חתן שמואל באבד מברודי, בן רייזל ויעקב יוקיל באבד הנ"ל).
11. נתן (חתן שמואל אב"ד וילנה).
12.  פעסל.
(אשת משה הלברשטאט, בן פראדל ושלמה דב בעריש הלברשטאט, בן צבי הרץ הלברשטאט, בן יענטא וצבי הירש הלברשטאט, בן נפתלי הירץ אשכנזי, בן ישראל אשכנזי מלובלין, בן זאב וולף אשכנזי, בן דוד).
13. אלקה
(אשת נפתלי הירש לנדאו, בן מרים וחיים הלוי לנדאו, נכד שרה וצבי הירש לנדאו הנ"ל).
14. שרה (אשת חיים רפפורט, בן שלמה רפפורט).
15. טויבע
(נפטרה 1796 ברודי אוקראינה), {אשת שאול (מברודי), בן זאב וולף}.
16. שמואל.

 

צאצאי ביילא ויצחק המבורגר הלוי הורביץ, בן רייזל ויעקב יוקיל הלוי הורביץ:
1. אברהם אריה לייב. (נולד 1762, 27/3/1803 ברודי). {אשתו הינדה בת אברהם יקותיאל זלמן רפפורט, בן משה רפפורט אב"ד טרנופול}.
2. רייזל. (אשת צבי יעקב באבד).

 

צאצאי משה, בן רייזל ויעקב יוקיל הלוי הורביץ:
1. פעסל. (אשת נפתלי הרץ לנדאו, נינם של שרה וצבי הירש לנדאו, בן חיה ויחזקאל פסח סג"ל לנדאו, מח"ס: "הנודע ביהודה").


צאצאי נפתלי הרץ לנדאו ופעסל, בת משה הלוי הורביץ:
1. יואל משה לנדאו. (נולד סביבות 1760 הולוהורי אוקראינה, נפטר 1820),{אב"ד לינסק}. (חתן עוזר ביסק, בן אריה לייב ביסק, בן שמואל ביסק, בן יהודה לייב ביסק).
2. סאסיא {אשת יהודה לייבוש בונם-לנדאו, בן חנה ויצחק בונם (אב"ד לוברטוב), בן בימין בונם מקראקא}.

 

צאצאי בנימין זאב וולף לנדאו, חתן רייזל ויעקב יוקיל הלוי הורביץ:
1. חתנו חיים.
2. חתנו יהושע פרנקל. {אב"ד סטצ'ב}, בן זכריה מנדל פרנקל {אב"ד ירוסלב}, בן מאיר פרנקל {אב"ד צ'ורטקוב}, בן גרוּנָה ויהודה אריה לייבוש פרנקל תאומים {אב"ד צ'ורטקוב, בן שרה מירלס ומאיר יצחק פרנקל תאומים, בן בלה ויונה פרנקל תאומים מח"ס: {"קיקיון דיונה"}.

 

צאצאי יוטה ומנחם מאניש, בן רייזל ויעקב יוקיל הלוי הורביץ:
1. יהושע העשל {אב"ד דומברובה}. (חתן צבי הירש הורביץ אב"ד הילדיסהיים).

 

 

צאצאי אריה לייב הלוי הורביץ, בן לאה ור' מאיר הלוי הורביץ:  (המהר"ם מטיקטין)
1. מנחם.
2. נתן {אב"ד הורקא}.
3. שאול. (מטיקוצין).

 

צאצאי יהושע הלוי הורביץ, בן לאה ור' מאיר הלוי הורביץ:  (המהר"ם מטיקטין)
1. חתנו לייביש.
2. חתנו חיים הלפרן.
3. שלמה (מפינסק).

 

צאצאי אברהם אשר אליאס, חתן לאה ור' מאיר הלוי הורביץ:  (המהר"ם מטיקטין)
1. יצחק קלצקו.
2. משה חצקעלעס.
3. פרומעט (אשת אליעזר ליפמן רובין, בן ביילא ואשר ליפמן רובין, בן ישראל לייזר רובין, בן אברהם אבא מארי, בן דרייזל מארי).
4. הירש {אב"ד נובוגרודוק}.
5. שלמה (מפינסק).
6. חתנו אברהם הורביץ {אב"ד לוצק}.
7. יחיאל.
8. יצחק אייזיק. (היה שופט בוילקומיר).
9. בן {שהיה אב"ד מילק/מילס}.

 

צאצאי אליעזר ליפמן רובין ופרומעט, בת אברהם אשר אליאס (אב"ד נאראל):
1. אשר ישעיה רובין. {האדמו"ר מרופשיץ, לאחר מות ר' נפתלי מרופשיץ. מח"ס: "אור ישע"}. (נולד תקל"ה – 1715, נפטר י"ד ניסן תר"ה – 18/4/1845).
(אשתו רייצא, בת האדמו"ר ר' נפתלי צבי הורביץ מרופשיץ).

צאצאי אשר ישעיה רובין, בן פרומעט ואליעזר ליפמן רובין:
1. מנשה (האדמו"ר מרופשיץ לאחר מות אביו). {נפטר תרכ"א – 1861}.
2. אהרן
(רב ב-רימינוב). {נפטר תרי"ז – 1857}.
3. אלימלך
(רב ב-סוקולוב פודלסקי). {נפטר תרכ"ב – 1862}.
4. מנחם מנדל
(רב ב-גלוגוב). {נפטר תרל"ג – 1873}.
5. יחיאל
(רב ב-קולבסוב). {נפטר תר"ך – 1860}.
6. חנה
(אשת משולם פייבוש הלפרין מברז'ן).
7. חתנו יצחק רייך.

 

צאצאי אלימלך, בן אשר ישעיה רובין, בן פרומעט ואליעזר ליפמן רובין:
1. אברהם ישעיה. (רב ב-יאסלא ונפטר בצפת).
2. איציקל.
(רב ב-ברודי). {אשתו איידל, בת ר' שלום האדמו"ר מבעלזא}.
3. נפתלי צבי.
(מ-רדיחוב) {נפטר כ"ב טבת תרל"ו – 19/1/1876}.
4. אשר ישעיה.
(רב ב-רדיחוב וזולקובה). {אשתו מלכה פרידה, בת חיים אליהו ליברמן}.
5. יצחק גליקמן רובין. (אדמו"ר ואב"ד סוסנובה}. (אשתו חנה שרה, בת ר' אלתר מאיר דוד הלוי הורביץ, האדמו"ר מ-וולברום).
6. נפתלי צבי גליקמן. {אדמו"ר ואב"ד ב-סוסנוביץ'}. (אשתו חנה שרה, בת נחמיה פרלוב האדמו"ר מקוידינוב בברנוביץ').

 

 

צאצאי מלכה וצבי הירש הלוי הורביץ, בן לאה ור' מאיר הורביץ: (המהר"ם מטיקטין)
1. איידל (אשת משה יהושע {אב"ד שטרים, ראביטש וגריידיץ}, בן פערל ויעקב {אב"ד לוצק}).
2. שמואל שמעלקא (נולד 1726 צ'ורטקוב גליציה, נפטר ב' אייר תקל"ח – 28/4/1778 מיקולוב צ'כיה), {היה חסיד של המגיד ממעזריטש, ואח"כ הוא עצמו נהיה האדמו"ר מניקלשבורג}. {אשתו שיינדל בּוּנָה (נולדה 1804), בת ר' יהושע, בן מרים ומרדכי אשכנזי, בן משה אשכנזי, בן שמואל אשכנזי).
3. פנחס {נולד 1730 צ'ורטקוב גליציה, נפטר 29/1/1805 פרנקפורט גרמניה ונקבר שם}. (מח"ס: "המקנה" ו"ההפלאה"). {אשתו רחל דבורה (נולדה 1725, נפטרה 19/10/1791 פרנקפורט גרמניה), בת יואל היילפרין {אב"ד לשנוב}, בן {אימו} ליפשא שפירא).

 

צאצאי צבי הירש הלוי הורביץ ואשתו בזוו"ש, בן לאה ור' מאיר הורביץ: (המהר"ם מטיקטין)
1. אברהם (נולד 1720, נפטר 1781).
2. דוד יהושע העשל. {אב"ד לובלין וריטשוואל}. (נולד 1740, נפטר 1825 פראוונקריכן אוסטריה). (אשתו ג'ני, בת רחל ואליעזר קליר {מח"ס: "אור חדש"}, בן חוה ואלעזר קליר, בן זלמן בראוּאֶר, בן מלכה ומשה בראואר, בן אליעזר בראואר, בן יעקב.
3. חתנם יחיאל מיכל היילפרין.
4. חתנם ישראל {אב"ד צ'ורטקוב}.
5. לאה (אשת מרדכי {אב"ד פריצק}, בן הלל {מזולקובה}).
6. מרים.
7. פעסל פעסיא {נולדה בברוד אוקראינה}, (אשת יוסף קליין {אב"ד סיגעט}, בן נתן).
8. איידל (אשת משה יהושע {אב"ד שטרים, ראביטש וגריידיץ}, בן יעקב {אב"ד לוצק}).
9. ר' נחום הלוי (אב"ד פרסקוב) נפטר בגיל צעיר יחסית וקבורתו בפרסקוב.

 

צאצאי אברהם הלוי הורביץ, בן מלכה וצבי הירש הלוי הורביץ:
1. נתן (מברודי).

 

צאצאי שיינדל בונה ושמואל שמעלקא הלוי הורביץ, בן מלכה וצבי הירש הורביץ:
1. יעקב (נולד 1750).
2. יהושע צבי
(נולד 1760). {אשתו מרים, בן דודו, בת בעל ההפלאה).
3. חתנו פלנר.
(שם משפחה).
4. חתנו יעקב הורביץ.
5. חתנו ברוך שניצלר.

 

צאצאי רחל דבורה ופנחס הלוי הורביץ, בן מלכה וצבי הירש הלוי הורביץ:
1. צבי הירש. (נולד 1753).
2. מאיר יעקב. (נולד 1759).
3. מלכה.
4. מרים.
(אשת יהושע צבי הלוי הורביץ – בן דודה).
5. חתנו חיים.
(בן גדליה).
6. חתנו אברהם חיים.
(אב"ד זלוטשוב).

 

צאצאי ג'ני ודוד יהושע העשל הלוי הורביץ, בן מלכה וצבי הירש הלוי הורביץ:
1. שמחה.
2. אלעזר
{אב"ד וינה}, (נולד 18/1/1804). {אשתו קרולין}.
3. דבורה
(אשת לייב גרינברג).

 

צאצאי מרדכי ולאה, בת מלכה וצבי הירש הלוי הורביץ:
1. שמחה (אב"ד לובלין).

 

צאצאי יוסף קליין ופעסל פעסיא, בת מלכה וצבי הירש הלוי הורביץ:
1. מרדכי שטרן. (נולד 1752 צ'ורטקוב אוקראינה, נפטר 1800 סטרמוטרה רומניה). {אשתו בזוו"ר; מלכה. אשתו בזוו"ש; פֶּרי, בת פנחס הלוי הורביץ, בן צבי הערש הלוי הורביץ, בן לאה ור' מאיר מטיקטין}.
2. אברהם אדלר (נולד 1760 צ'ורטקוב, נפטר ב-בורזה מרמרוס הונגריה/רומניה). {אשתו שבע שטרן}.
3. שלמה פרוכטר (נולד 1762, נפטר וישוֹבָה הונגריה).
4. בת
(נולדה 1780). (אשת יהודה לייב ריסקר).
5. שמואל שמעלקא קליין
(נולד ספטמבר 1804 טרנסילבניה, נפטר 16/3/1875 אוקראינה). {אב"ד קאליש, מח"ס: "צרור החיים"}. (אשתו דבורה, בת אהרן שלמה הכהן כ"ץ).
6.
יצחק (אב"ד סטרימטרע). {בנו ר' יוסף היה חתנו של מנחם מנדל שטרן כאן}.

 

 

צאצאי משה יהושע ואיידל, בת מלכה וצבי הירש הלוי הורביץ:
1. נתן נטע (אשתו זיסל).
2. זכריה מנדל שטיגליץ.
3. טריינא.

בן

שמואל שמעלקא הלוי הורביץ

 המכוּנֶה ר' שמואל הארוך
{אב"ד טארנוב}

{נולד 1615 קראקוב פולין, נפטר 19/8/1696, טרנוב פולין}

(אשתו בזוו"ר? אשתו בזוו"ש שרה, בת ר' משה באבד)

צאצאי שרה ושמואל שמעלקא הלוי הורביץ:
1. חוה {נולדה 1665, נפטרה 1785 ירושלים ישראל}, (אשת ר' אלעזר רוקח {אב"ד אמסטרדם}, בן טייבל ושמואל שמעלקא מרגליות {אב"ד ליסקא}, בן אליעזר מרגליות {אב"ד לובמלא}, בן מנחם מנדל שטענגן מרגליות, בן יוסף פייביש מרגלית שטענגן).
2. משה יהושע. {נולד 1694, נפטר 1773 גרודנא פולין). {חתן יהושע הורביץ}.
3. מרדכי.
4. אהרן.
5. יהודה אריה לייב. {אב"ד ירוסלב}.
6. מאיר (הנ"ל) {נולד 1656}.

 

 

בן

יהושע הלוי הורביץ

 המכוּנֶה ר' יהושע 'הארוך'

{נולד 1565 קראקוב פולין, נפטר 1628, פשמישל פולין}

(אשתו דבורה, בת שמואל לייב שמעלקעס רייך (נולד 1500 פוזן, נפטר 24/10/1557 פראג צ'כיה), בן יעקב שמעלקעס רייך (נולד 1475, נפטר 24/10/1557 פראג), בן קופל ודבורה אלטשולר , בת דוד פינסקי {נולד 1423}).

{שמואל לייב שמעלקעס רייך, הוא חותנו של המהר"ל בזוו"ש שלו}

 

צאצאי דבורה ויהושע הלוי הורביץ:
1. שמואל שמעלקא (הנ"ל).{נולד 1615, נפטר 1696}.

 

 

בן

פנחס הלוי הורביץ

{נולד 1535 פראג צ'כיה, נפטר 3/1/1618, קראקוב פולין}

(אשתו מרים ביילא, בת דינה מלכה ור' ישראל יוסף איסרליס {אבי הרמ"א}
ויש הטוענים שהיא בתם של איידל ואליעזר חיות)

 

צאצאי מרים ביילא ופנחס הלוי הורביץ:
1. יהושע. {הנ"ל}, (נולד 1565, נפטר 1628).
2. יהודה לייב. (נולד בקראקוב פולין, נפטר 1647 לבוב פולין).

 

צאצאי יהודה לייב, בן מרים ביילא ופנחס הלוי הורביץ:
1. בנימין זאב וולף סירקש הלוי הורביץ. (נולד בוולדיסלאב, נפטר 1727 קראקוב).
2. דוד {רב בעיר סלאנמי}.

 

צאצאי בנימין זאב וולף הלוי הורביץ, בן יהודה לייב הלוי הורביץ:
1. שמואל.

 

 

בן

ישראל הלוי הורביץ

{נולד 1520 פראג צ'כיה, נפטר 21/9/1572, פראג צ'כיה}

{אשתו ניסל רייזל, {אוריזולה רחל} (נולדה 1507 פראג, נפטרה 21/9/1572 פראג צ'כיה), בת נביאה (לבית הכהן אשכנזי) ומשה הלוי אשכנזי שטרן (נולד 1482)}

צאצאי ניסל רייזל וישראל הלוי הורביץ:
1. פנחס {הנ"ל}. (נולד 1535, נפטר 1618).
2. נחמה (נולדה 1538).
3. רבקה מרים (נולדה 1540 פראג, נפטרה 8/12/1632 פראג). {אשת משה אהרן פרנקל תאומים, בן רבקה ושמעון תאומים לעמל, בן אהרן משולם זלמן}.
4. שמואל. (נפטר 1575).
5. אליעזר. (נפטר 1628 פראג).
6. יעקב. (נפטר 1628 פראג).
7. ישעיה.
8. רוזה.
9. מנחם מנדל.
10. אסתר.
11. זלמן משולם.
12. יונה.
13. יהושע. {בנו, יוסף}.
14. שרה.
15. מרים {אשת אברהם חיים פולק (מאפטא), בן יעקב ושרה פולק, בת המהרש"ל}.

 

 

בן

אהרן משולם זלמן הלוי מונק הורביץ

{נולד 1480 פראג צ'כיה, נפטר 16/8/1545, פראג צ'כיה}

(אשתו בזוו"ר; אסתר, בת ישראל פנחס)
(אשתו בזוו"ש; נחמה בת מנחם מונק הורביץ)

 

צאצאי נחמה ואהרן משולם זלמן הלוי הורביץ:
1. ישעיה (נולד 1517).
2. רבקה (נפטרה 1606) {אשת שטרן}.
3. יהודה.
4. שמואל.
5. יהושע.
6. ליפמן. (בנו: יאן/ג'אן).
7. פנחס. (בנו: יצחק).
8. משה. (נולד בפראג).
9. ישראל מונק {הנ"ל}, (נולד 1520).

 

 

בן

ישעיה מונק הלוי הורוויץ

(נולד 1465 הורוויץ צ'כיה, נפטר 1517, פראג צ'כיה
הוא אבי משפחת הורוויץ)

{אשתו רבקה, בת ר' יום טוב הלר וולירשטיין (נולד 1435)}
הוא אינו בעל התוספות יום טוב

 

צאצאי רבקה וישעיה מונק הלוי:
1. פנחס. (נולד 1490 פראג, נפטר בנעוריו).
2. שבתאי שעפסיל. (נולד 1493 פראג, נפטר 1555 פראג). {אשתו יוכבד, בת עקיבא כ"ץ, בן יצחק כ"ץ, בן עקיבא כ"ץ}.
3. מאיר.
4. אשר זליגמן.
5. רוזה.
6. איידל.
7. שרה.
8. יקותיאל.
9. הענדל.
10. חנה.
11. יעקב ישעיה.
12. יוסף.
13. אהרן משולם זלמן (הנ"ל).

 

צאצאי יוכבד ושבתאי שעפסיל הלוי הורוויץ, בן רבקה וישעיה הלוי הורוויץ:
1. אברהם. (נולד 1548 פראג, נפטר 1605 לבוב פולין), {מח"ס: "עמק ברכה"}.
2. רבקה.
3. עקיבא.
4. ישעיה.

 

צאצאי אברהם הורוויץ, בן יוכבד ושבתאי שעפסיל הלוי הורוויץ:
1. ישעיה (נולד 1565 פראג צ'כיה, נפטר 24/3/1630 טבריה ישראל וקבור שם), {מח"ס: "שני לוחות הברית". כינויו; 'השל"ה הקדוש'}. (אשתו בזוו"ר חיה {נולדה בווינה, נפטרה 28/2/1620}, בת אברהם מאול. אשתו בזוו"ש חוה, בת אליעזר {נישא לה בירושלים}).
2. שבתאי.
3. יעקב.
4. עקיבא.

 

צאצאי חיה וישעיה הלוי הורוויץ (השל"ה), בן אברהם הורוויץ:
1. שבתאי שעפטל. (נולד 1592 אוסטראה אוקראינה, נפטר 12/4/1660 וינה), {אשתו חיה, (נולדה בלובלין, נפטרה 1621 וינה אוסטריה) בת משה מרדכי הלוי מרגליות, בן יוטא ושמואל מרגליות (אב"ד פוזן), בן בלומה ומשה מרגליות, בן יצחק אייזיק מרגליות, בן יעקב יוסף יפה מרגליות, בן מרגלית ומשה יפה מרגליות (מרמונדא), בן אליעזר, בן מאיר מרגליות, בן ישראל}.
2. יעקב.
3. ישראל.
4. אליעזר.
5. יואל.
6. נחמה.
7. יהודה.
8. אברהם.
9. ?
10. לאה.

צאצאי חוה וישעיה הלוי הורוויץ (השל"ה), בן אברהם הורוויץ:
1. בת?
2. בת?
3. בת?

 

צאצאי חיה ושבתאי שעפטל הלוי הורוויץ, בן חיה וישעיה הלוי הורוויץ:
1. ישעיה. (מפוזן).
2. אליעזר.
3. ?
4. מאיר.
5. יחזקאל.
6. אלקה (כ"ץ).

 

 

בן

משה אשר זלמן הלוי

{נולד 1435 הורוויץ צ'כיה, נפטר 1506, פראג צ'כיה}

(אשתו בזוו"ר זלדה גולדה)
(אשתו בזוו"ש מינדל בת משולם שמואל הלוי)

 

צאצאי מינדל ומשה אשר זלמן הלוי:
1. משה. (נפטר בילדותו).
2. שרה. {נולדה 1472 פראג, נפטרה 6/4/1605 פראג). (אשת חנוך מונק {נולד 1460, נפטר 17/12/1530 פראג}, בן שרה ומנחם מונק, בן אסתר ומשה מונק).
3. חנה. {נולדה 1463, נפטרה 1500}, (אשת אלחנן מונק).
4. יקותיאל משולם. (נולד 1464, נפטר 1510 פראג).
5. ישעיה מונק הורוויץ (הנ"ל). {נולד 1465, נפטר 1517}.
6. ישראל. (נולד 1470, נפטר 1550 פראג).
7. יעקב. (נולד 1472, נפטר 1576 פראג). {אשתו רוזה}.
8. מאיר. (נולד 1473 פראג, נפטר 10/11/1520 פראג). {אשתו שיינדל, בת ישראל פנחס}.
9. הענדל. (נולדה 1474, נפטרה 6/11/1550). {אשת מאיר}.

 

צאצאי חנוך מונק ושרה, בת מינדל ומשה אשר זלמן הלוי:
1. חוה (אשת עקיבא הכהן כ"ץ היה נשוי פעמיים. {נולד 1460 סלוניקי יוון, נפטר 1496 פראג צ'כיה), בן יצחק הכהן כ"ץ* אב"ד סטמבט {נולד 1400 סלוניקי יוון, נפטר אחרי 1466}, בן עקיבא הכהן כ"ץ אב"ד סלוניקי {נולד 1360 ספרד, נפטר אחרי 1400 סלוניקי יוון}).

 

צאצאי עקיבא כ"ץ וחוה, בת שרה וחנוך מונק:
1. גרשון. (נולד 1496 פראג).
2. יוכבד. (נולדה 1505 פראג, נפטרה 16/10/1551 פראג). {אשת שבתי שעפסיל הלוי הורביץ, בן ישעיה הלוי הורביץ לעיל'}.
3. נחמה.
4. גרשום.

 

צאצאי גרשון כ"ץ, בן חוה ועקיבא כ"ץ:
1. שמשון. (נולד 1524 פראג). {אשתו פייגא}.

 

צאצאי פייגא ושמשון כ"ץ, בן גרשון כ"ץ:
1. ישראל גרשום כ"ץ. (מניקלשבורג).
2. משה גרשום הכהן כ"ץ.
3. יצחק הכהן כ"ץ {אב"ד ניקלשבורג}. (נולד 1550 וינה אוסטריה, נפטר 30/5/1624 פראג). {אשתו בזוו"ר; לאה בת המהר"ל מפראג {נולדה 1555 פראג, נפטרה 1578 פראג}. אשתו בזוו"ש; פייגא {נולדה 1556 פראג, נפטרה 28/1/1629 פראג}, אחות אשתו שנפטרה}.

 

צאצאי פייגא ויצחק הכהן כ"ץ, בן פייגא ושמשון כ"ץ:
1. חוה {נולדה 1580 פראג, נפטרה 1651 סופיה בולגריה} (אשת אברהם שמואל בכרך {נולד 1575, נפטר 26/5/1615 דמשטאט גרמניה}, בן בריינדל ויצחק בכרך, בן שמואל בכרך, בן אורי פייבש/פייש).
2. חיים {אב"ד פוזן}.
3. נפתלי הירש {אב"ד לובלין, מח"ס: "פירות גינוסר"}.
4. שמעון.
5. סלבה (אשת יעקב משולם שלמה, תאומים פרנקל מירליש).

 

צאצאי אברהם שמואל בכרך וחוה, בת פייגא ויצחק הכהן כ"ץ:
1. משה שמשון. (נולד 1607 דרום מורביה צ'כיה, נפטר 19/4/1670 וורמס גרמניה). {אשתו בזוו"ר דבורה (נולדה 1610 זלינצקי צ'כיה, נפטרה 2/3/1662 וורמס גרמניה) בת יצחק, בן פייבוש. אשתו בזוו"ש
2. שרה (אשת גינזבורג).
3. הינדה (אשת ליברמן דרשאו).
4. טלצי (אשת משה סבלה לביץ).

 

צאצאי דבורה ומשה שמשון בכרך, בן חוה ואברהם שמואל בכרך:
1. יאיר חיים. (נולד 1638 ליפקין מורביה, נפטר 21/12/1701 וורמס גרמניה). {אשתו דינה שרה, {נולדה 1638 פולדה גרמניה, נפטרה 1/1/1703 וורמס גרמניה} בת אליסה משולם אליעזר זוסמן ברילין, בן יצחק ברילין}.

 

צאצאי דינה שרה ויאיר חיים בכרך, בן דבורה ומשה שמשון בכרך:
1. שמואל זנוויל.
2. אווה חוה (אשת אופנהיים).
3. חיים.
4. דבורה (אשת אופנהיימר).
5. חתנו גבריאל שפיץ.
6. גרשון.
7. לייב.
8. מלכה.
9. ?
10. שמשון.

 

 

צאצאי רוזה ויעקב הלוי, בן מינדל ומשה אשר זלמן הלוי:
1. נתן.
2. יחזקאל.
3. מיכל. (בת)

 

צאצאי נתן הלוי, בן רוזה ויעקב הלוי:
1. אשר.

 

צאצאי שיינדל ומאיר הלוי, בן מינדל ומשה אשר זלמן הלוי:
1. דוד.
2. זלדה (זלדקה) {אשת יוסף}.

 

 

……………………………………

צאצאי יצחק הכהן כ"ץ* אב"ד סמבט, בנו של ר' עקיבא הכהן כ"ץ:
1. עקיבא (הנ"ל – נולד 1460 סלוניקי יוון).
2. שבתאי (נולד 1463 סלוניקי יוון).
3. חיים (נולד 1466 סלוניקי יוון, נפטר 12/10/1509).

 

צאצאי חיים הכהן כ"ץ, בן יצחק הכהן כ"ץ אב"ד סמבט:
1. מרדכי גרשון. (נולד 1486, נפטר 1577 קראקוב פולין). {אשתו פַאלקָה, בת יצחק קלויבער מפויזן פולין (נולד 1475, וורמס גרמניה, נפטר 1530 בפוזנא פולין), בן זכריה מנדל קלאוזנר}.

 

צאצאי מרדכי גרשון כ"ץ, בן חיים הכהן כ"ץ:
1. יוסף. {מח"ס: "שארית יוסף"}, (נולד 1511 קראקוב פולין, נפטר 28/1/1591 קראקוב פולין). {אשתו שפרינצא (נולדה בסביבות 1530 בקראקוב, נפטרה 27/12/1574 קראקוב), בת חנה ומשה גרשון אלטשולר אברלס (נולד 1520 בערך, נפטר 18/7/1557 קראקוב), בן אברהם אברליש אלטשולר}.
2. שפרינצא (אשתו השנייה של ר' משה איסרליש – הרמ"א).

צאצאי שפרינצא ור' יוסף כ"ץ, בן מרדכי גרשון כ"ץ:
1. בת (אשת שלמה סג"ל, נולד 1550).
2. משה אהרן.
3. תנחום.
4. רבקה (אשת מרדכי יחיאל שרנצל).
5. יואל.

 

צאצאי שלמה סג"ל, חתנם של שפרינצא ור' יוסף כ"ץ:
1. יצחק סג"ל חריף מרימנוב (אב"ד אופטוב). {נולד 1600 קראקוב, נפטר 13/10/1682 קראקוב ונקבר שם}. (אשתו {נולדה 1594} היא בתו של ר' שמואל אליעזר איידלס, המהרש"א).
2. משה סג"ל חריף (אב"ד פולנאה).

 

צאצאי יצחק סג"ל חריף (אב"ד אופטוב), בן שלמה סג"ל:
1. דוד.
2. אריה לייב.
3. חיה (אשת לנדאו).
4. חתנו יחיאל מיכל כ"ץ מנמירוב
5. חיים.
6. חתנו אליעזר מלבוב.

 

 

בן

יוסף הלוי

{נולד 1380, נפטר 1450, הורוויץ צ'כיה}

צאצאי יוסף הלוי:
1. משה אשר (הנ"ל).
2. ישראל.
3. יהודה. (אשתו ציפורה, בת יצחק).

 

צאצאי ישראל, בן יוסף הלוי:
1. ישעיה.
2. יעקב. (אשתו גיטל {גיטקא}).
3. יונה.
4. אסתר.

 

צאצאי ציפורה ויהודה, בן יוסף הלוי:
1. ישעיה.
2. יוסף.
3. חנה.
4. רייזל.
5. יקותיאל זלמן.

  

 

השאר תגובה

מחשבה אחת על “ענף ר' מאיר מטיקטין {המהר"ם טיקטין}”

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: