ענף המהרש"א

ענף המהרש"א:

מקורות למשפחה עתיקת יומין זו:

  1. לחץ על לינק זה:
  2. משפחת קלונימוס:
  3. עוד על משפחת קלונימוס:
  4. שמעון בן אליעזר אולמו גינזבורג:
  5. קלונימוס הזקן:
  6. אילנות יוחסין של משפחת קלונימוס ועד אלי אשד. (עבודה מרתקת) בעמוד זה, ישנם אילנות יוחסין רבות מגוונות ומרתקות. עבודה נפלאה.

 

 

נפתלי יצחק הלוי פרום

{נולד כ"ח חשוון תש"ל – 8/11/1969}

(בנו עילאי פרום נולד ד' אדר תשס"ד – 24/2/2004)

 

 

בן

מרים רבקה שטיין

{נולדה 8/12/1949 – ו' כסלו תש"ט}

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום (נולד 9/12/1947), בן ליבא דבורה ונח הלוי פרום נולד 1923. (ליבא דבורה, היא בתם של פנינה (פֶּערל) מַחלֶה וראובן אהרונוביץ {ראש העירייה השלישי של בני ברק}, בן יצחק ולאה פראדל אהרונוביץ מאוז'רקוב בפולין, בן שמואל ורחל אהרונוביץ, בן משה ובראנא אהרונוביץ'). בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום נולד 17/6/1891. (לאה היא בתם של יעקב ומַחלֶה מניה צדרבוים, בן מרדכי לייב וחיה צדרבוים {בעלי הדפוס בפיטריקוב בפולין}, בן אלחנן דוד וחיה צדרבוים, בן יעקב ודבורה צדרבוים, בן יחזקאל צדרבוים). בן שרה וחנוך העניך הלוי פראם מוורשא, נולד 1872. (שרה היתה בתם של נח וחנה לאה הנדליש מלודז', בן אלעזר וולף וחנה ראצע הנדליש, בן שלמה ורבקה הנדליש, בן דוד וטעמערא הנדליש מלודז'), בן חנה וצבי יוסף הלוי פראם מוורשא, נולד 1848. (חנה היא לבית קלוגמן), בן שרה ומאיר זאב הלוי פראם מוורשא, נולד 1829. (שרה היא בתם של יוסף וטויבע אנקיר מוורשא, בן בער ופרומט אנקיר, בן פישל אנקיר מוורשא), בן שרה ביילע ושמואל הלוי פראם (נולד 1792, שרה ביילע היא בתו של משה), בן טויבע והערש הלוי פרום, (נולד 1750 בערך), בן הלנה ואברהם פרום (נולד 1730 מ-גרוסלנגהיים, גרמניה), בן/נכד הירש פרום (פירט, בוואריה גרמניה, סוחר יין).

צאצאי מרים רבקה ויהודה אריה לייב פרום:
1. כתריאל.
2. נפתלי יצחק {הנ"ל}.
3. משה בצלאל. {אשתו ארית איריס, בת משה קורצמן}.
4. עופרה {בזוו"ר אשת; מנחם מנדל פרידמן. בזוו"ש אשת; אפרים יהושע רוזנשטיין}.

 

 

בת

חוה רחל ברלינר

{נולדה י"ח אייר תרפ"ט – 28/5/1929, נפטרה שנת 2010 בגיל 80}

{אשת יוסף דב (בערל) שטיין (נולד כ"ד טבת תרפ"ז – 29/12/1926 בטבריה, נפטר ב- 2009 בגיל 83) בן מרדכי דוד שטיין, (אשתו סימה חיה דבורה רוזנשטיין, בת יוסף דב הלוי רוזנשטיין {בן סימא וצבי הירש הלוי רוזנשטיין, בן צירל ומשה מאיר הלוי רוזנשטיין, בן מרדכי רוזנשטיין מברדיטשוב}. ורבקה מרים לבית פרלוב.
אימא של רבקה מרים פרלוב:
היא שרה מילכה, בת יעקב אלעזר וציפורה פרלוב, בת משה בער ומרים פרלוב, בתו של האדמו"ר ר' שלמה מקרלין.
אביה של רבקה מרים פרלוב: הוא משה יוסף פרלוב, בן מרדכי דב {אב"ד וויטעפסק}, בן חיים חייקל ודבורה, בתו של שלום שכנא אלטשולר (ב"ר נח) ורבקה ריבלא, בתו של האדמו"ר ר' אהרן מקרלין הגדול, בן יעקב ופערל ממינסק}.
בן מרים וכתריאל שטיין (מרים היא בתם של טויבע רחל ומרדכי דוד בורנשטיין, בן מאיר בורנשטיין מלונטשיץ פולין). בן פאלע גיננדעל ויצחק יהודה שטיין (פאלע גיננדעל היא בתם של מאטע ואברהם מקובסקי/מקוביצקי, בן טוביה וגיננדל מקובסקי). בן פערל וכתריאל שטיין, בן וולף וקיילע שטיין.

צאצאי חוה רחל ויוסף דב שטיין:
1. מרים {הנ"ל}.
2. פנינה {אשת חיים שמואל גדליה שינפלד, בן שלמה שינפלד, בן וולף שינפלד, בן משה חיים שינפלד}
3. טובה {אשת משה אמזל, בן יצחק מאיר אמזל}
4. יצחק יהודה {אשתו בתיה לאה הרשקוביץ}
5. ציפורה {אשת אברהם מרדכי זנד, בן יוסף זנד}
6. הדסה {בזוו"ר אשת נפתלי אינגבר, בזוו"ש אשת יעקב פרידמן}
7. כתריאל {אשתו בתיה לבית פרדס ת"א}

 

 

בת

אהרון דוד ברלינר

{נולד ב-1889, ונפטר 1/6/1976 בגיל 77 בב"ב}

{אשתו ציפורה פייגא שצ'רנסקי, בת בנימין (לנדא) שצ'רנסקי מזגרזש, (חתנו של ר' נתן נטע היינסדורף מזגערש, {ב"ר יהודה לייב היינסדורף, בן נפתלי היינסדורף}. חתנו של צבי הירש ורחל פוזנר, בן יעקב משה ורחל פוזנר, חתנו של אריה לייבוש וחוה ברלינר, חתנו של מנלי וואפלס).  בן יצחק לנדא (קוואנר מהעיר קובנא מחסידי הרבי מקאצק), בן ר' משה יעקב לנדא (מסלונים), בן אברהם לנדא, בן ר' אליהו הגאון מווילנה, בן טריינא ומשה זלמן קרמר, בן ישכר דב, בן רחל ואליהו חסיד (בן משה קרמר, בן דוד אשכנזי, בן יעקב אשכנזי), בת פתחיה רבקש (מווילנה), בן משה רבקש (מחבר הספר "באר הגולה" על שולחן ערוך), בן נפתלי הירש סופר, בן פתחיה סופר, בן יוסף מאובן (אובן הוא שם קדום ל-בּוּדָה (בודפסט) שבהונגריה), בן פתחיה משה (מקרעמניץ).

צאצאי ציפורה פייגא ואהרן דוד ברלינר:
1. חוה רחל {הנ"ל}.
2. בנימין.
3. הדסה דובע {אשת יהושע ארשטיין ז"ל}

 

 

בן

יצחק יהודה ברלינר

{נולד ב-1846, ונפטר 2/10/1913 בגיל 67}

{אב"ד יאנוב וצ'נסטחוב. אשתו הדסה דובא (נולדה 1857) בתם של פריידא קאהן (נולדה 1828) ור' יהושע שוורצברג (נולד 1830 – נפטר 1905) בנם של פייגא ויוסף שוורצברג מזו'ריק. (ר' יהושע הוא בעמח"ס; "אבני יהושע", "בית יהושע", "דברי יהושע", "חומת יהושע", נולד בליפנא וגר בז'וריק (ז'רקי) היה אב"ד ורב בפלוצק, שרענצק, אוסטרולנקע ובלאשקע)}.

הדסה דובא היא אחותו של יצחק חיים שוורצברג (שוורצבורג)
ר' שמחה צבי שוורצברג אב"ד ז'וריק הוא נכדו של ר' יהושע הנ"ל, וכתב בסוף ס' דברי יהושע דרושים. וורשא תרצ"ד.

צאצאי הדסה דובא ויצחק יהודה ברלינר:
1. משה יוסף (נולד 1888, ונפטר 25/2/1950 בגיל 62. אשתו רבקה פייגא ווארגון).
2. אברהם דובער (אב"ד קיקאל).
3. פעסא גיטל (זובלדובער).
4. יעקב הערש.
5. חיה פערל.
6. שרה זיסא (רבינוביץ').
7. אהרן דוד. (הנ"ל).

 

 

בן

ירוחם ורחל ברלינר

ירוחם ברלינר (נפטר בשנת 1875), בנו של, דוב בעריש ברלינר מבולגריי, בן יצחק נטע ברלינר אב"ד בולגריי (נולד ב-1764, ונפטר 16/2/1864 בגיל 100 בבילגוריי פולין), בן אברהם טעבלי ברלינר (מחסידי הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק), בן ר' צבי הירץ (מחבר הספר "צבי לצדיק"), בן אריה לייב (אב"ד אמסטרדם), בן ר' שאול (אב"ד ור"מ בקרקא שבפולין), בן רבנו ר' אברהם יהושע העשיל מקראקא, (נולד שנ"ה – 1595, ונפטר כ' תשרי תכ"ד – 1663, חי 68 שנה). {בניו הנוספים היו: 1. ישכר דב בעריש. 2. שמואל מרדכי. 3. יהודה לייבוש. 4. שאול הנ"ל. 5. פייגא אשת נפתלי הירש. 6. חתנו אברהם. 7. קריינדל אשת פייבל. 8. אסתר אשת נתן נטע נכד המגלה עמוקות. 9. חתנו אהרן צבי הירש הכהן. 10. גרונא, אשת משולם זלמן. 11. העסייא, אשת מאיר מאפטא. 12. חתנו אברהם הכט}. בן ר' יעקב (אב"ד ור"מ בלובלין ובריסק, נפטר ערב שבת ט"ז כסלו ת"ר – 1840,  (חתנו של מאיר וואהל, בן שאול וואהל מלך פולין ליום אחד, חתנו של ר' אריה לייב הגבוה ובנו של שמואל יהודה קצנלבויגן אב"ד ור"מ בויניצאה, בן ר' מאיר קצנלבויגן מפאדווה בעמח"ס "שו"ת מהר"ם פאדווה", בן יצחק קצנלבויגן מפראג, בן יחיאל לוריא אב"ד בריסק, בן אהרן לוריא רב בעלזאס לנדא והיילבורן, בן נתנאל, בן יחיאל/יהודה, בן ר' שמשון מערפוט, חתן ר' שלמה שפירא, בן ר' שמואל שפירא, חתן מתתיהו טרייויש, בן יוסף טרייויש, בן יוחנן אשכנזי, נכד לר' יהודה מפריז, בן יום טוב מבעלי התוספות, בן ר' יהודה הריב"ן מבעלי התוספות, בן ר' נתן, חתנו של ר' שלמה יצחק, המכוּנֶה רש"י). בן אפרים נפתלי (הנקרא ר' הירש מלודמיר), בן ר' יוסף, (אשתו איגלא היא בתו של נפתלי הירש שור אב"ד בריסק ולובלין, חתן ישראל ר"מ בלובלין, בן שלום שכנא, בן יוסף שור, בן יצחק, בן שלום מנוישטאט אב"ד וינה, חתנו של נפתלי הירץ בעל הסידור, ומגזע ר' יוסף בכור שור מאורליינש מבעלי התוספות.) בן קלונימוס קלמן (היה מקובל וגר בקראקא, {בן יונה, בן קלמן} חתנו של ר' יעקב וויל אב"ד בורגא שוואבין ושוויץ), בן יונה וויל (אב"ד נורלינגן בורגא אובין ושוויץ), בן הפרוש ר' יענקל יוקיל וויל (אב"ד דונא אוערט ובוערן), בן מאיר (אב"ד אולמא), בן יעקב (מח"ס "שו"ת מהריל וויל"), בן יהודה וויל, (הוא גם מצאצאיו של הרמב"ן), מגזע ר' מאיר – (הוא המהר"ם מרוטנבורג) בן ר' ברוך בן ר' מאיר.

 

(רחל אשת ירוחם היא בתו של ר' נתן נטע בהריר מליטומירסק בן ר' משה יהושע ראביטש אב"ד שטרים וליטומיסק, בן ר' יעקב מחבר הספר "כֹכב יעקב" ו-"נחמד למראה", בן אריה לייב אבד"ק סלוצק והורודנא, בן נתן נטע אבד"ק טראניגרד, בן ר' יעקב מלובלין, בן ר' נתן נטע שפירא מחבר הספר "מגלה עמוקות", בן שלמה שפירא, בן ר' נתן נטע שפירא מחבר הספרים "מבוא השערים" ו-"אמרי שפר")

צאצאי רחל וירוחם ברלינר:
1. שלמה זלמן
2. יעקב
3. זיסע זלוטא {אשת אייזיק נתנזון}.
4. חתנם שלמה בורנשטיין.
5. יצחק יהודה {הנ"ל}.
6. נתן נטע (מקונסטנטין).

 

 

חתן

ר' נתן נטע וזיסל בהריר

(בהריר הוא ר"ת של -בן הרב ר' יהושע ראביטש)

{אב"ד שטרים וליטומירסק}

צאצאי זיסל ונתן נטע בהריר:
1. משה יהושע
.
2. פעריל {אשת שאול ברלינר}.
3. זכריה
4. יעקב
5. זלמן
6. פעסא {אשת בנימין שרייבר}.
7. חנה {אשת צבי הירש פוזנר}.

 

 

בן

ר' משה יהושע ראביטש

{אב"ד ראביטש, שטרים, ליטומירסק, גרידץ וטורטשין}

(אשתו איידל (היתה אחותם של נחום, ר' פנחס מחבר ספר "ההפלאה" ור' שמואל שמעלקא מניקלשבורג), בניו של ר' צבי הירש הורוויץ מצ'ורטקוב (חתן מרדכי מלוצק. נפטר ט' חשוון תקי"ד – 1754 וקבור בטשורטקוב), בן ר' ומאיר ומלכה הורוויץ, הוא המהר"ם מטיקטין, (אב"ד בוליחוב וזלוטשוב, נפטר ט' סיון תק"ג – 1743, בתו של ר' מאיר היתה נשואה לאשר מנאראל). בן שמואל שמעלקי הורוויץ (אב"ד טורני ושנדישוב) {קבור בטארנא}, בן ר' יהושע הלוי הורוויץ (הארוך, ראב"ד פרימשלא {נקבר שם}), בן פנחס מקראקא (גיסו של הרמ"א), בן ישראל הלוי, בן אהרן משולם זלמן הלוי, בן ישעיה (הלוי איש הורביץ – ממנו התחילה משפ' הורביץ), בן יוסף, בן יצחק, בן פנחס, בן יוסף, בן בנבנישתי, בן יוסף {אשתו קלרה בת ר' אהרן מלוניל, בן ר' משולם הגדול מח"ס "איסור והיתר" ונפטר תתקי"ג – 1153, חי כ-72 שנים, בן ר' יעקב מלוניל}, בן זרחיה הלוי (מחבר הספר "מנורת המאור" מגירונדה) {נפטר בפרובנס תתקמ"ו – 1215}, בן יצחק (מגירונה, מח"ס "מגילת הנחמה" ו-"פיוטים"), בן זרחיה, בן שם-טוב, (הגיעו לספרד בגלות ירושלים ע"י טיטוס מצביא ומלך רומא). מצאצאי שמואל הנביא, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל (כינויו אליאב או אליהוא) {ב' תתל"א – 929 לפנה"ס}, בן תוחו (כינוי תוח, נחת או תחת) {ב' תשפ"א}, בן צופַי (כינוי צוף), בן אלקנה, (נולד ב' תרל"ו –1124 לפנה"ס, ונפטר ב' תשפ"ז– 973 לפנה"ס), בן שאול, בן יואל, (חי בימי אהוד בן גרא השופט), בן עזריה (כינוי עוזיה), בן אוריאל, בן צפניה, בן תחת, בן אסיר, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בנו של לאה ויעקב אבינו.

צאצאי איידל ומשה יהושע:
1. טריינא
.
2. נתן נטע
(הנ"ל).
3
. זכריה מנדל {מרימינוב/ירוסלב מחבר הספר "דרכי צדק". שהיה חסיד של הנועם אלימלך והוציא את הספר "נועם אלימלך" לאור יחד עם אלעזר, בנו של הנועם אלימלך}.

 

 

בן

פערל ויעקב

{אב"ד לוצק בעמח"ס: "כֹּכַב יעקב" ו"נחמד למראה"}

(אשתו הראשונה פעריל היתה בתו של  יהושע (אבד"ק שידלוב) {שידלובסקי}, בן יהודה אריה לייב (משידלוב אבד"ק קראקא והגליל), בן יצחק אייזיק (אבד"ק פרימשלא/פרימסלא), חתנו של ר' יהושע העשיל חריף אבד"ק קראקא (מחבר הספר "מגיני שלמה" ו"פני יהושע" (הראשון). נפטר בשבת כ"ז אב ת"ח –1648), לפני יהושע היו עוד צאצאים: 1. ר' נתן. 2. גיטל, 3, מייטל (אשת ר' שלמה דב בעריש הרצפלד אב"ד גלוגא). 4. יששכר דב בעריש. 5. שמואל. 6. אריה לייב. 7. משה}, בן יוסף (אשתו היצל בת אברהם בונקדיש, בן שמשון מוורמייזא, בן ר' בצלאל), נכד ר' שלמה לוריא המכוּנֶה המהרש"ל (אשתו ליפקא בת קלמן שור (נפטר י"ב כסלו של"ד – 1574 וקבור בהר הזיתים בי"ם), בן יחיאל לוריא (מפוזנא- חתנו של יצחק קלויבער). בן אברהם לוריא (נפטר ט"ו תשרי רפ"ב –1522), בן יחיאל לוריא (נפטר צעיר ב- 1522), בן אהרן לוריא, בן נתנאל לוריא (מהיילבורן), בן יחיאל לוריא (אב"ד ערפורט), בן שמשון לוריא (חתן ר' שלמה שפירא. נפטר ק"ס – 1400), בן יחיאל לוריא, בן שלמה לוריא, בן שמשון לוריא הרופא, בן רבינו יחיאל (מח"ס "קטני אמונה"), בן ר שלמה, בן יחיאל, בן שלמה, בן משה אהרן (אב"ד אורליינס), בן יצחק, בן אלעזר (י"א ששמו יאשיהו או שמשון או אליקים), בן אהרן (הגדול מיוסטינא היה הרופא של האפיפיור), בן הגאון אתדהם (אברהם), בן הגאון יוסי מקוסטנטינא, בן מניומי גאון, בן ינאי (ייני), בן יוחנן, בן אביי, בן אלעזר, בן ר' יוסי (מח"ס "לולאות השיר" ירד מא"י לבבל), בן נחמן, בן יוחנן (לאחיו קראו ישמעאל), בן יהושע זמרי (יישוע), בן ר' יוחנן הסנדלר (קבור במירון נפטר ג' תת"ק- 140 לספירה), בן נכדו של רבן גמליאל הזקן, בן שמעון הנשיא (קבור בי"ם נפטר ג' ת"ת – 40 לספירה), בן הלל הזקן, (נולד ג' תרמ"ח– 112 לפנה"ס, ונפטר תשס"ח– 8 לספירה ונקבר במירון)

צאצאי פערל ויעקב:
1. יוסף  (אב"ד ביאלע).
2. לייבוש (אב"ד שעברשין).
3
. חיים (אב"ד חעלם).
4
. בת (שמה לא ידוע).

 

 

בן

שרה ואריה לייב

 (אבד"ק סלוצק והורודנא)

 

בן

נתן נטע

(אבד"ק טראניגראד)

 

 

בן

יעקב

(מלובלין)

 

 

בן בתו של

ר' נתן נטע שפירא

(נולד 1584, ונפטר י"ג אב שצ"ג – 1633, מחבר הספר: "מגלה עמוקות". חי 50 שנים).

 

 

בן

שלמה שפירא

(בן ר' נתן נטע שפירא {רב בהורודנא ומחבר הספרים: "מבוא השערים" ו-"אמרי שפר"}, בן שמשון שפירא, בן פרץ שפירא, בן שלמה שפירא, בן שמואל שפירא נפטר י"ט אב קפ"ט – 1429, חתנו של מתתיהו טרייוויש)

 

 

חתן

שמואל אליעזר הלוי איידלס
{המהרש"א}

(נולד שט"ו – 1555 קז'ימיז'/פוזנן ליד קרקוב, ונפטר ד' כסלו שצ"ב – 20/11/1632, חי 77 שנים. אב"ד טיקטין, פוזנא, חעלמא, לובלין ואוסטרהא, קבור באוסטרהא)

{חתן אדל ומשה אשכנזי (מח"ס: "זכרון משה"), בן זבולון אליעזר היילפרין, בן/נכד בסילין ויעקב היילבורן}.

{אדל (חמותו של המהרש"א, נולדה 1508, נפטרה 1605 פוזן פולין) היתה בתו של, משה ליפשיץ, בן נח יצחק ליפשיץ, בן יצחק יוסף ליפשיץ (מפוזנא), בן אליהו ליפשיץ, חתן דינה מלכה וישראל יוסף איסרליש (אבי הרמ"א), בן גיטל ויוסף איסרליש, בן שיינדל וחיים אליעזר איסרליש, בן בריינא וישראל אנשל איסרליש}

{יצחק יוסף ליפשיץ, אבי סבה של אדל חמותו של המהרש"א היה חתנו של, יחיאל לוריא (מסלוצק. חתן יצחק קלויבער, בן יצחק קלויבער (מפוזנא), בן זכריה מנדל קלויבער), בן אברהם לוריא (אב"ד בריסק), בן מלכה (בת דרייזל ואליעזר ליפשיץ) ויחיאל לוריא, בן מרים (בת חנה ושלמה שפירא, בן שמואל זלמן שפירא, בן קלונימוס החסיד משפייר, בן שבתאי קלונימוס מרומא) ואהרן לוריא, בן נתנאל קדם לוריא (אשתו היא נכדת שלמה שפירא הנ"ל), בן יחיאל לוריא (חתן מתתיהו טרייוויש), בן שמשון לוריא, בן שמואל שפירא (מח"ס: "קטני אמונה"), בן שלמה לוריא, בן יחיאל לוריא, בן סולומון לוריא, בן משה אהרן לוריא, בן יצחק לוריא, בן ר' אלעזר לוריא, בן ר' אהרן דוקטור, בן אתדהם (הגאון), בן ר' יוסי (מקונסטנטין), בן דרובשי גאון, בן צ'ייני (מישראל), בן ר' יוסי (מישראל), בן נחמן (מישראל), בן ר' ג'ון אמרוטה (מישראל), בן יהושע (האב הקדמון של רש"י).

צאצאי שמואל אליעזר איידלס:
1. יהודה לייב.
1. חתנו משה מייזליש.
2. אברהם.
3. חתנו שמעון זאב אוירבך.
4. בת {אימא של אליהו אברהם}.
5. חתנו שלמה שפירא (הנ"ל).
6. משולם זלמן.
7. שרה. {בזוו"ר אשת; שמואל הירש. בזוו"ש אשת; בנימין וולף טויבער (מוילנה), בן יצחק וולף בונם מייזליש, בן דרייזל ושמחה בונם מייזליש}.

 

צאצאי משולם זלמן הלוי איידלס, בן שמואל אליעזר איידלס:
1. יהודה לייב הלוי.

צאצאי יהודה לייב הלוי איידלס, בן משולם זלמן הלוי איידלס:
1. מאיר הלוי.

צאצאי מאיר הלוי איידלס, בן מאיר הלוי איידלס:
1. אליעזר. {אב"ד ור"מ פינסק קרלין}.
2. צבי הירש.
3. רבקה (אשת ברלין).

צאצאי אליעזר הלוי איידלס, בן מאיר הלוי איידלס, בן יהודה לייב הלוי איידלס:
1. מרים (אשת משה וינברג).
2. חתנו ישראל דב סג"ל.
3. פייגא (מברדיטשוב).
4. משה הלוי אפרתי.

צאצאי משה וינברג ומרים, בת אליעזר הלוי איידלס, בן מאיר הלוי איידלס:
1. יצחק מתתיהו וינברג. (אשתו מרים, בת דוד בער).

צאצאי יצחק מתתיהו וינברג, בן מרים ומשה וינברג:
1. ר' אברהם (האדמו"ר מסלונים הראשון. מח"ס: "יסוד ושורש העבודה").
2. מרדכי חיים.
3. הלל.
4. אסתר שפרינצא. (בזוו"ר אשת; יהושע זעליג הכהן. בזוו"ש אשת; אלחנן איסר מבראד, ועלו לטבריה).

 

צאצאי צבי הירש הלוי איידלס, בן מאיר הלוי איידלס, בן יהודה לייב הלוי איידלס:
1. מתתיהו פנחס הלוי לוין. (אשתו לאה, בת משה לפיטור).

צאצאי לאה ומתתיהו פנחס הלוי לוין, בן צבי הירש הלוי איידלס:
1. אליהו זאב הלוי לוין. {נפטר 1846}, (אשתו חנה נעכא אפשטיין).
2. שמשון רפאל הלוי לוין.

צאצאי חנה נעכא ואליהו זאב הלוי לוין, בן לאה ומתתיהו פנחס הלוי לוין:
1. יהושע העשל לוין.
2. שמואל הלוי לוין אפשטיין.
3. פעסא מלכה. (אשת לוריא).
4. לאה. (אשת גינזבורג).
5. חיה. (אשת איסרלין).
6. בלומה. (אשת קוגל).
7. אביגיל. (אשת לבנין).

צאצאי שמעון רפאל הלוי לוין, בן לאה ומתתיהו פנחס הלוי לוין:
1. בנימין דוד לוין.
2. מאיר נח לוין. (אשתו ריינה, בת רבקה {בת יצחק מוולוז'ין, בן ר' חיים מוולוז'ין תלמיד הגר"א} ואליעזר יצחק פריד {אב"ד וולוז'ין}, בן אסתר {בת שרה ור' חיים מוולוז'ין, בן רבקה (בת יוסף רפפורט אב"ד פינסק ומינסק, בן שמחה רפפורט, בן נחמן הכהן רפפורט) ויצחק מוולוז'ין, בן חיים איצקוביץ'} והלל פריד, בן ר' שמחה פריד).

 

 

בן

גיטל ויהודה הלוי

{אב"ד לובלין}

(נפטר 1610)

(גיטל היא בתם של חיה והעלמן, אחי המהר"ל).

צאצאי גיטל ויהודה הלוי:
1. אברהם.
2. שמואל אליעזר איידלס. {המהרש"א, לעיל'}.

צאצאי אברהם, בן גיטל ויהודה הלוי:
1. רבקה (אשת כ"ץ).
2. שמואל.

 

 

בן

שלמה זלמן הלוי

(נולד 1520 ב-לודמיר)

{חתנם של יוטה ואליעזר טרבס/טרייוויש, בן נפתלי הירש טרבס (נולד 1493 פרנקפורט. נפטר 1540 פרנקפורט ), בן אליעזר טרבס {אב"ד שלטאט צרפת, נפטר 1490 שָׁם}, בן יוסף טרבס (נולד 1355 צרפת, נפטר 1435 סיציליה איטליה. חמיו שמואל החסיד), בן מתתיהו טרבס, בן יוסף טרבס הגדול (נולד ב-טרבס איטליה, נפטר מרסליס צרפת), בן יוחנן טרבס אשכנזי (נולד ב-טרבס, נפטר ב-וורמס גרמניה), בן אברהם יוסף אשכנזי (נולד ב-טרבס, נפטר 1310 גרמניה), בן מתתיהו טרבס (נולד ב-טרבס, נפטר 1310 גרמניה. חתן יהודה שירליאון), בן יוסף אשכנזי (נולד 1180 פריז), בן פורת משה טרבס אשכנזי (נולד ב-טרבס, נפטר 1230 פריז. חתן שמואל שפירא), בן יחיאל טרבס אשכנזי ("הפוסק". נולד בפריז, נפטר 1189 פריז.), בן מתתיהו טרבס (נולד ב-טרבס, נפטר 1150 פריז. חתן ר' יצחק בן מאיר ה-ריב"ם נכד רש"י), בן משה טרבס, (מבעלי 'התוספות'. נולד ומת בפריז), בן יהודה (נולד ב-פלייזה צרפת, נפטר 1115 פריז), בן יום טוב (נולד 1090 ב-פלייזה צרפת, נפטר 1140 פריז. חתן רבינו תם, נכד רש"י), בן מרים ור' יהודה {הריב"ן} (נולד במיינץ גרמניה, נפטר 1105 פריז). חתן רש"י), בן אלבינה ור' נתן ( נולד 1040 פריז)}

צאצאי שלמה זלמן הלוי:
1. שמואל הלוי סג"ל.
2. יהודה הלוי {אב"ד לובלין}.

 

 

בן

אברהם סג"ל הלוי

(נולד 1515, נפטר 1590)

 

 

בן

משה הלוי

(נפטר בפולין)

 

 

בן

יוסף הלוי

(נולד 1480, נפטר 1560 פולין)

 

 

בן

לייבוש הלוי

(נולד 1455, נפטר 1730 פולין)

 

 

בן

שלום הלוי

(נפטר באשכנז)

 

 

בן

ירוחם הלוי

 

 

בן

יוסף הלוי

(נולד 1425, נפטר 1500 באשכנז)

 

 

בן

גרשון הלוי

(נולד 1395, נפטר 1470 ישראל)

{מחכמי הקבלה בארץ ישראל}

 

 

בן

ירוחם הלוי

(נפטר באשכנז)

 

 

בן

דוד הלוי

 

 

בן

 זלמן דב הלוי

 

 

בן

מנחם מנדל הלוי

 

 

בן

יעקב יוסף הלוי

 

 

בן

דוד הלוי

 

 

 בן

שמשון הלוי

(נפטר ב-שפייר)

 

 

בן

אברהם צדיק הלוי

(נפטר ב-שפייר)

 

בן

שמשון הלוי

(מרגינשפורג)

 

 

בן

דב בעריש הלוי אשכנזי

 

בן

משה זלמן הלוי

צאצאי משה זלמן הלוי:
1. דב בעריש. (הנ"ל)
2. טוביה.

 

בן

ר' יהודה החסיד

(מאשפייר/אשפירא, נולד ד' תתק"י -1150, ונפטר י"ג אדר תתקע"ז -1217, חי 67 שנים. מחבר הספרים: "החסידים", "גן בושם", "האורה", "החכמה", ועוד)

צאצאי ר' יהודה החסיד:
1. משה זלמן (הנ"ל).
2. חתנו אלעזר הדרשן, (בן גולדֶה, בן שמואל הלוי החסיד).

 

 

בן

שמואל הלוי החסיד

(מאשפירא נולד ד' תתע"ה – 1115, ונפטר ד' תתק"מ – 1210, חי 95 שנים בערך. הוא היה חתנו של משולם, בן משה, בן קלונימוס, בן משולם גאון הגדול, בן קלונימוס (מלוקא)

{חתן ר' משולם, בן משה, בן קלונימוס, בן משולם קלונימוס הגדול}

צאצאי שמואל הלוי החסיד:
1. ר' אברהם (ראש ישיבת שפייר).
2. ר' יהודה החסיד (לעיל').
3. גולדֶה (אבי אלעזר הדרשן).

 

 

בן

קלונימוס הלוי הזקן

(נולד בשפייר גרמניה, נפטר 1126 שפייר)

צאצאי קלונימוס הלוי הזקן:
1. שמואל (הנ"ל).
2. יהודה. (נולד 1118 נרבון צרפת).

צאצאי יהודה, בן קלונימוס הלוי הזקן, בן שמואל הלוי:
1. טודרוס.
2. אלעזר.
3. קלונימוס.
4. דוֹלסָה. (אשת)

 

 

בן

יצחק הלוי קלונימוס

 (קלונימוס הוא שם משפחה)

{נפטר 1096 מיינץ גרמניה}

 

 

בן

אליעזר הלוי קלונימוס

(נולד 990, נפטר 1060 וורמס גרמניה)

{אשתו בזוו"ר; חנה, בת אליקים, בן יוסף, בן ר' אבון הגדול. אשתו בזוו"ש; בת שמעון הגדול (מ-מיינץ), בן יצחק החסיד (סב סבו של רש"י), בן אבון הגדול. אשתו בזווג שלישי; בת בנו של משולם קלונימוס הגדול, בן קלונימוס}

צאצאי חנה ואליעזר הלוי קלונימוס:
1. יהושע.
2. בת (שמה לא ידוע).
3. בת (שמה לא ידוע).
4. בת (שמה לא ידוע).
5. יצחק (הנ"ל).

 

 

בן

יצחק הלוי קלונימוס

{מלוקא}

 

 

בן

יהושע הלוי קלונימוס

{היה נשוי פעמיים}

 (נפטר בשנת 1000 מיינץ גרמניה)

צאצאי יהושע הלוי קלונימוס מאשתו הראשונה:
1. יוסף.
2. יצחק. (הנ"ל).

צאצאי יהושע הלוי קלונימוס מאשתו השנייה:
1. פרגורוס. (הנקדן). {נולד ב-לוקה איטליה, נפטר בקורדובה ספרד).

 

 

בן

ר' אבון הגדול קלונימוס

{נולד 935 לה-מאנש צרפת, נפטר 960 מיינץ גרמניה}

 (ממגנצא צרפת. מגדולי יהדות צרפת במאה ה-10, פעל במקביל לרב שרירא גאון בבבל)

{חתן של שמעון, בן אלעזר הגדול (מלוקא)}

צאצאיו:
1. יצחק החסיד (סב סבו של רש"י).
2. יהושע (הנ"ל).
3. יוסף.

צאצאי יצחק, בן ר' אבון הגדול:
1. ר' שמעון (ר' שמעון הגדול ממגנצא).

 

 

בן

משולם הלוי קלונימוס

(נולד שנת 900 בלוקה איטליה, נפטר בצרפת)

צאצאי משולם הלוי קלונימוס:
1. ר' אבון הגדול. (הנ"ל).
2. קלונימוס. (נולד שנת 1000, נפטר 1075).
3. ? (לא ידוע השם).

צאצאי קלונימוס, בן משולם הלוי קלונימוס:
1. חננאל.
2. משה. (נולד 1022, נפטר 1085).

צאצאי משה, בן קלונימוס, בן משולם הלוי קלונימוס:
1. יקותיאל (משפייר. נולד 1045, נפטר 1110).
2. משולם.
3. חננאל.
4. איטְל.
5. קלונימוס.

צאצאי יקותיאל, בן משה, בן קלונימוס:
1. משה (משפייר. נולד 1075, נפטר 1150).

צאצאי משה, בן יקותיאל, בן משה:
1. קלונימוס. (נולד 1099, נפטר סביבות 1160).

צאצאי קלונימוס, בן משה, בן יקותיאל:
1. שמואל. (נולד 1120, נפטר 1190).

צאצאי שמואל, בן קלונימוס, בן משה:
1. משה. (נולד 1145, נפטר 1215).

צאצאי משה, בן שמואל, בן קלונימוס:
1. קלונימוס. (נולד 1170, נפטר 1240).

צאצאי קלונימוס, בן משה, בן שמואל:
1. אלעזר קלונימוס. (נולד 1190, נפטר 1266).

צאצאי אלעזר, בן קלונימוס, בן משה:
1. יצחק ירחמיאל קלמן. (נולד 1225, נפטר 1309).

צאצאי יצחק ירחמיאל קלמן, בן אלעזר, בן קלונימוס:
1. יהודה. (נולד 1248, נפטר 1328).

צאצאי יהודה, בן יצחק ירחמיאל קלמן:
1. בנדיט ברוך. (נולד 1269).

צאצאי בנדיט ברוך, בן יהודה:
1. סֶם שמואל. (נולד 1295, נפטר 1385).

צאצאי סם שמואל, בן בנדיט ברוך:
1. גוּטלין (נולדה 1328, נפטר 1417). {אשת ברוך , בן מאיר זרח, בן י' דן}.

צאצאי ברוך וגוטלין, בת שמואל, בן בנדיט ברוך:
1. לֶעמְלִין (נולד 1355, נפטר 1410). {אשתו זוּרְלין}.

צאצאי זורלין ולעמלין, בן ברוך וגוטלין:
1. פַאלְק (נולד 1390 אאוסבורג גרמניה, נפטר 1465 אוּלְם גרמניה).

צאצאי פאלק, בן זורלין ולעמלין:
1. שמואל. (נולד 1418, נפטר 1478).

צאצאי שמואל, בן פאלק, בן זורלין ולעמלין:
1. יחיאל (נולד 1445 פורטו איטליה, נפטר 1505 אוּלְם גרמניה). {אשתו פְרימֶס, בת אהרן, בן שמואל}.

צאצאי פרימס ויחיאל, בן שמואל, בן פאלק:
1. אליעזר אברהם אולמו גינזבורג (נולד 1477 פורטו איטליה, נפטר 1544). {אשתו שמחה גינזבורג, בת שמואל גינז הלוי}. מפרנקפורט. מצאצאי רבי עקיבא הכהן – הנשיא מאובן, אב"ד אובן ישן (היא בודפשט). בנה ארמון והיה מקורב למלך מטיאס. מתואר: נשיא וראש לכל הגולה. עבר מהונגריה לפראג בגלל קנאת השרים.

צאצאי שמחה ואליעזר אברהם גינזבורג, בן יחיאל:
1. שמעון. (נולד 1506 פראג צ'כיה, נפטר 9/1/1586 בורגאו גרמניה). {אשתו הינדל (נפטרה 1/11/1593), בת ר' יצחק לינז}.
2. יעקב. (מ-אוברסיילהיים).

צאצאי הינדל ושמעון גינזבורג, בן שמחה ואליעזר אברהם:
1. אשר אהרן. (נולד 1543, נפטר 23/5/1608 בורגאו גרמניה). {אשתו איידל (נפטרה 1630 פרידברג גרמניה), בת יצחק הכהן}.
2. שמואל זנוויל אליקים. (נפטר 19/1/1630 וורמס גרמניה). {אשתו בזוו"ר; ? אשתו בזוו"ש; Jidle}.
3. אליעזר.
4. יצחק.
5. סלומון.
6. משה אברהם. (נפטר 15/7/1571).

צאצאי איידל ואשר אהרן גינזבורג, בן הינדל ושמעון גינזבורג:
1.

 

 

בן

קלונימוס הלוי

(נולד בלוקה איטליה, נפטר בלומברדיה איטליה)

{חתנו של יוסף הזקן קלונימוס, בן שמעון.}

 

 

בן

משה הלוי קלונימוס הזקן

(נולד 855 בעיר לוקה באיטליה, נפטר 926 שם, נקבר במיינץ)

צאצאי משה הלוי קלונימוס הזקן:
1. קלונימוס (הנ"ל).
2. יקותיאל.

 

 

בן

קלונימוס הלוי

(נולד שנת 900)

 

 

בן

יקותיאל הלוי קלונימוס

(נולד 876)

 

 

בן

משה הלוי קלונימוס

 

 

בן

משולם הלוי קלונימוס

(נפטר בסביבות 825 לספירה)

 

 

בן

איטְל הלוי קלונימוס

(נפטר שנת 800 לספריה)

 

 

בן

רבינו משולם הלוי קלונימוס

(נולד לפני שנת 740 לספירה, ונפטר 820)

 

 

מקורות:

https://en.wikipedia.org/wiki/Kalonymos_family#Meshullam_the_Great

משפחת קלונימוס:

https://he.wikipedia.org/wiki/משפחת_קלונימוס

פאלק בן זורלין ולעמלין:

https://www.geni.com/people/Falk-Lemlin/6000000012328245156?through=6000000012328471703

 

שמעון בן אליעזר אולמו גינזבורג:

https://www.geni.com/people/Simon-Ulmo-Günzburg/6000000000449812173?through=6000000000449599787

קלונימוס הזקן

http://www.jewage.org/wiki/he/Special:GTreeViewer/P2132842399

 


 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: