ענף הורוויץ ועד אדם הראשון

עילאי הלוי פרום

 

בן

נפתלי יצחק הלוי פרום

 

בן

מרים רבקה

(אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח פרום, בן לאה ונפתלי יצחק פרום, בן שרה וחנוך העניך פרום, בן חנה וצבי יוסף פרום, בן שרה ומאיר זאב פרום, בן שרה ביילא ושמואל פרום, בן טויבע והערש הלוי פרום, בן הלנה {מוזס} ואברהם פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום {סוחר יינות בבוואריה}).

 

בת

חוה רחל

(אשת ר' יוסף דב שטיין, בן סימה חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדעל ויצחק יהודה שטיין, בן חנה ואברהם שטיין).

 

בת

אהרן דוד ברלינר

(אשתו ציפורה פייגא בת חוה ובנימין שצ'רנסקי, בן יצחק צ'רנסקי, בן גיטל {בת מאיר קוריינסקי} ומשה צ'רנסקי).

 

בן

יצחק יהודה ברלינר

(אשתו הדסה דובא בת פריידא ור' יהושע שוורצברג, בן יוסף ופייגא שוורצברג).

 

בן

רחל

(אשת ירוחם ברלינר, בן דוב בעריש ברלינר, בן יצחק נתן נטע ברלינר, בן זלאטע ואברהם דוד טעבלי ברלינר, בן גולדה רחל וצבי הירש ברלינר, בן מרים {בת החכם צבי} ואריה לייב לוונשטאם, בן דבורה ושאול הירש, בן דינה ור' אברהם יהושע העשיל מקראקא, בן דבורה ויעקב הירש לובלינר, בן אפרים נפתלי הירש, בן אייגל אולגה ויוסף יונה באבד העשל, בן קלונימוס קלמן, בן יונה קלמן באבד אשכנזי, בן קלונימוס קלמן באבד, בן יונה אשכנזי, בן ישראל איסר ברוּנָא, בן חיים מברונא).

 

בת

זיסל ונתן נטע בהריר

(גרו בפינטשוב. שם משפחתו נגזר מראשי-התיבות של "בן הרב ר' יהושע ראביטש")

 

בן

איידל

(אשת ר' משה יהושע אב"ד שטרים וליטומירסק, בן יעקב מלוצק, בן אריה לייב אב"ד סלוצק והורודנא, בן ר' נתן נטע אב"ד טרניגרד, בן יעקב מלובלין, בן בתו של רוזה ור' נתן נטע שפירא {מח"ס מגלה עמוקות}, בן שלמה שפירא, בן נתן נטע שפירא).

 

בת

ר' צבי הירש הלוי הורוויץ

(אשתו מלכה בת מרדכי מלוצק. גרו בצ'ורטקוב)

{ר' צבי נולד בטארני/טורנא והיה אב"ד צ'ורטקוב. חי בזמן הבעש"ט והיו בידידות קרובה. ישנה טענה ש-מאיר אנשיל אבי משפחת רוטשילד, היה משרתו והוא ברכו בעשירות}.

{ר' צבי הירש נפטר ט"ו חשון תקי"ד – 12/11/1753 וקבור בטשורטקוב}

צאצאי ר' צבי הירש ומלכה:
1. ר' נחום הלוי (אב"ד פרסקוב) נפטר בגיל צעיר יחסית וקבורתו בפרסקוב.
2. האדמו"ר ר' שמואל שמעלקע הלוי (אב"ד ניקלשבורג).
3. ר' פנחס הלוי. חיבר את הספרים "הפלאה", "המקנה", {נולד תצ"ה- 1805, נפטר תקס"ה – 1805) {אשתו רחל דבורה (נפטרה בשמיני עצרת תקנ"ב – 20/10/1791) בת יואל היילפרין מלשנוב (אחיו של ר' דוד היילפרין גאב"ד
אוסטראה וזאסלאב מתלמידי הבעש"ט), בן ר' ישראל חריף היילפרין גאב"ד זאסלאב, בן ר' אליעזר ליפמן היילפרין גאב"ד טראניגראד, בן ר' יצחק אייזיק היילפרין גאב"ד טיקטין. {נצר לר' משה אשכנזי היילפרין מבריסק מח"ס
"זכרון משה" ונצר למהר"ם מלובלין}.
4. ר' יהושע העשיל  הלוי {נפטר בגיל 15 בערב שבת ז' ניסן תצ"א – 13/4/1731}.
5. אברהם הלוי.
6. איידל (אשת ר' משה יהושע אב"ד שטרים).
7. לאה (בנה הוא – שמחה אב"ד לודמיר).
8. חתנו יחיאל מיכל היילפרין בן ר' נפתלי הירץ (אב"ד שריגראד), חתנו של הפני יהושע.
9. מרים (ממאהליב – נכדה הוא שמואל הכהן ברנשטיין אב"ד שיטאווא מח"ס "מנחת שבת", "מנחת יום טוב". {סדר ייחוסו מופיע בהקדמת ספריו}.

לר' צבי הירש ומלכה היה חתן בשם ר' יוסף (אינני יודע בעלה של מי הוא היה, של לאה או מרים).

צאצאיו של ר' יוסף חתנו של ר' צבי הירש ומלכה:
1. ר' מרדכי (מסלישט).
2. ר' יצחק (אב"ד סטרימטרע). {בנו ר' יוסף היה חתנו של מנחם מנדל שטרן כאן}.

צאצאי מרדכי בן יוסף:
1. ר' שמואל (אב"ד דרגמירשט).

צאצאי שמואל בן מרדכי:
1. ר' מנחם מנדל שטרן מסיגעט (תקי"ט – תקצ"ד).

צאצאי ר' מנחם מנדל שטרן ב"ר שמואל:
1. חתנו ר' יוסף שטרן (אב"ד סיגעט בן ר' יצחק אב"ד סטרימטרע בן ר' מרדכי מסעלישט).

 

 

בן

ר' מאיר הלוי הורוויץ מטיקטין

(המהר"ם מטיקטין)

{אב"ד באלחוב, זלוטשוב וטיקטין}
(נולד בסביבות ת' – 1640, נפטר בשנת תק"ג – 1743, ר' מאיר חי מעל 100 שנה)

אשתו בזוו"ר היא לאה, בתו של ר' מנחם מאניש הכהן כ"ץ, בן ר' ישעיה הכהן כ"ץ, בן ר' יצחק הכהן כ"ץ, בן נפתלי הכהן כ"ץ {מח"ס פירות גינוסר}, בן יצחק הכהן כ"ץ, בן ר' שמשון כ"ץ, מצאצאיו של ר' חיים הכהן מפריז, בן רבינו חננאל מחכמי צרפת ומבעלי התוספות, מצאצאיו של פנחס, בן אלעזר, בן אהרן הכהן אחי משה רבינו.

אשתו בזוו"ש היא מאטיל לבית קצנלבויגן.

צאצאי המהר"ם מטיקטין:
1. ר' יהושע {אב"ד ירוסלב}.
2. ר' יעקב יוקיל {נולד תל"ט – 1678 אב"ד בראד}. (אשתו רייזל בת ר' יהושע העשיל {חתנו של ר' אשר ענזיל} בנו של ישכר בעריש, בן הרב ר' אברהם העשיל מקראקא).
3. ר' צבי הירש (הנ"ל).
4. חתנו ר' אשר (אב"ד נראל), {נפטר כ"ד טבת תקל"ז – 3/1/1777, וקבור בנראל}.

צאצאי יהושע הורוויץ, בן ר' מאיר מטיקטין:
1. יעקב חיים (אב"ד נביפולי).

צאצאי יעקב חיים הורוויץ, בן יהושע הורוויץ::
1. ראובן (מז'ורנובצא מח"ס "דודאים בשדה").

צאצאי ראובן הורוויץ, בן יעקב חיים הורוויץ:
1. ר' יהודה לייביש (מז'ורנובצא).

צאצאי יהודה לייביש הורוויץ, בן ראובן הורוויץ:
1. ר' יעקב קאפיל הורביץ.

צאצאי יעקב קאפיל הורביץ, בן יהודה לייביש הורוויץ:
1. פייגא {אשת ר' יעקב בידרמן מאפטא, בנו של ר' נחמיה, ב"ר דוד מלעלוב}.

 

צאצאי רייזל ור' יוקיל, בן ר' מאיר מטיקטין:
1. ר' יצחק. הלוי איש הורוויץ אב"ד המבורג, כינויו הוא ר' איציקל המבורגר מח"ס "מטעמי יצחק" ו"ברכת יצחק" על התורה. (נישא בגיל 13 לאשתו בזוו"ר רייצא, בת יעקב באב"ד, בן בנו של הרבי ר' העשיל מקראקא. נפטרה י"א
תמוז תקט"ז – 25/7/1817). אשתו בזוו"ש היא בילא {נפטרה ט"ו חשון תקס"ג – 10/11/1802} בת ר' יצחק (אח זוגתו הראשונה), בן יעקב באב"ד. בסך הכל היו לו חמישה בנים וחמש עשרה בנות).
2. חתנו ר' אשר (נפטר כ"ד טבת תקל"ז – 3/12/1777, בנראל}.


צאצאי רייצא ור' יצחק הורביץ, בן יעקב יוקיל הורוויץ:
1. בילא {אשת ר' מנחם מנדל אב"ד ליסקא}. (נפטרה בלינסק כ"ג תשרי תקס"ג – 19/10/1802).

צאצאי בילא ומנחם מנדל:
1. האדמו"ר ר' נפתלי צבי מרופשיץ. (חתן ר' הירש גולדהמר. נפטר י"א אייר תקפ"ז – 8/5/1827). החליף את שם משפחתו מרובין להורוויץ.
2. מאיר גלאגווער (אשתו מירל גאלה {בת יוסף אונגר וגיטל, בת ר' משה אליקים בריעה האפשטיין, בן ר' ישראל מקוז'ניץ, בן שבתי, בן שאב וולף, בן חיה שרה ומרדכי דוד, בן צבי הירש ומושקא}. מירל גאלה נולדה י"ט אייר תקצ"א – 2/5/1831, ונפטרה כ' אדר ב', ונקברה ב-דרומרובה).

צאצאי ר' נפתלי מרופשיץ:
1. יעקב (אב"ד מעליץ).
2. אברהם חיים (אב"ד ליסקא).
3. אליעזר (אב"ד דזיקוב).
4. רייצא {אשת אשר ישעיה רובין (מוורשא אב"ד רופשיץ). {נפטר י"ד ניסן תר"ה – 21/4/1845}.

צאצאי ר' אליעזר, בן ר' נפתלי מרופשיץ:
1. משה (אב"ד רוזוודוב).
2. מאיר (אב"ד דזיקוב).
3. יהושע (אב"ד דזיקוב).

 

צאצאי מירל גאלה ומאיר רובין, בן מנחם מנדל רובין:
1. חיים יחיאל רובין. (נולד כ"ג ניסן תרי"ד – 21/4/1854, נפטר י"ג אייר תרע"ח – 25/4/1918}. (אשתו דבורה בת  אלכסנדר יום ליפא אייכנשטיין, בן ליבא ויצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשוב, בן עטיא וישכר בעריש אייכנשטיין, בן הינדה ויצחק אייזיק אייכנשטיין, בן צבי, בן אלכסנדר).

צאצאי חיים יחיאל ודבורה רובין :
1. ישכר בעריש רובין (אשתו חיה בת נפתלי בינדיגר, בן עזריאל בינדיגר, בן שמואל זנוויל בינדיגר, בן ברוך אברהם בינדיגר, בן שרגא פייבל, חתן שמואל זנוויל).

צאצאי ישכר בעריש וחיה רובין:
1. עזריאל רובין. (אשתו חנה שרה בת ישכר בער שפירא, בן פנחס שפירא, שן שלום רובינשטיין שפירא, בן חיים מנחם,חתן ר' מאניס).

צאצאי עזריאל וחנה שרה רובין:
1. נפתלי צבי רובין. (אשתו אדל, בת מאיר רוזנבוים, בן יצחק אייזיק רוזנבוים הרבי מזוטשקא, חתן ר' איתמר רוזנבוים מנדבורנה, בן מאיר רוזנבוים הרבי מקרעטשניף, בן מרדכי לייפער מנדבורנה, בן ישכר בעריש לייפער, בן יצחק קלישער, בן אהרן אריה, בן מאיר הגדול מפרימישלאן, בן יעקב, בן דוד, בן משה, בן חיים צבי).

 

צאצאי ר' אשר מנראל, חתן ר' מאיר מטיקטין:
1. חתנו ר' אליעזר ליפמן מוורשה (היתה אשתו בזוו"ש שלו).

צאצאי ר' אליעזר ליפמן:
1. אשר ישעיה רובין מוורשא (אשתו רייצא בת ר' נפתלי מרופשיץ לעיל').

צאצאי רייצא ואשר ישעיה רובין:
1. מנחם מנדל רובין. {נקבר בגלאנוב, ל' אב תרל"ג – 23/8/1873}

 

 

בן

שמואל שמעלקי הלוי סג"ל הורוויץ

(מטורנא וקראקא)
{המכונה דער הויכער ר' שמעלקא – אב"ד שנדישוב וטארנא}
(נפטר יום ד', א' אלול תנ"ו – 29/8/1696, ונקבר בטורנא)

צאצאיו מזיווג ראשון:
1. מאיר {מטיקטין הנ"ל}.
2. אריה לייב (אב"ד ירוסלב).
3. נחום {מצאנז – בנו הוא ר' חיים צאנזער מבראד}.
4. חוה. {אשת ר' אלעזר רוקח 1685-1741 מח"ס "מעשה רוקח" אבי משפחת רוקח, בן ר' שמואל שמעלקא מרגליות(אשתו טייבל [טובה] באב"ד) , בן ר' אליעזר מרגליות מלובמלא, בן מנחם שטענגן מרגליות, בן יואל פייביש שטענגן, חתנו של ר' יהושע שמעלקיס גיס המהר"ל}.

צאצאיו מזיווג שני: (אשתו טייבל (או שרה) בת ר' משה דיין הגדול בקראקא, בנו של ר' יהושע בעל "הפני יהושע", ו"מגיני שלמה").
5. משה יהושע {אב"ד יערוסלב נפטר בגיל 107}. (נקרא כך ע"ש חמיו ואביו).

צאצאי חוה בת (שמואל שמעלקא הלוי) ואליעזר רוקח: {אבי משפ' רוקח ואדמורי בעלזא}
1. ר' משה רוקח מזלוטשוב {חתנו של ר' נפתלי כ"ץ מח"ס סמיכת חכמים}.

צאצאי משה רוקח:
1. ר' שמואל שמעלקא מבראד.

צאצאי שמואל שמעלקא מבראד:
1. ר' אלעזר רוקח מבראד. (אשתו רבקה הענא בת יהודה זונדל).

צאצאי רבקה הענא ואלעזר רוקח:
1. האדמו"ר ר' שלום מבעלזא (אשתו מלכה). {נולד שבט תקמ"א – 1781, נפטר כ"ז אלול תרט"ו – 1855 בגיל 74}.

צאצאי מלכה ור' שלום מבעלזא:
1. אלעזר רוקח (חותנו של ר' דוד מסקאל נכד המגיד מסלוצק).
2. יהודה זונדל רוקח (מאוחאן).
3. שמואל שמעלקא רוקח.
4. משה רוקח (מקארוב).
5. האדמו"ר ר' יהושע רוקח מבעלזא.
6. פריידא (אשת חנוך העניך דב מייער מאלסעק. מח"ס "לב שמח").
7.  איידל (אשת יצחק רובין מברודי מגזע רופשיץ).

 

צאצאי ר' יהושע רוקח מבעלזא: (בזוו"ר: אשתו רבקה מרים בת שמואל אשכנזי, חתן ר' יצחק מאיר מז'ינקוב, בן האדמו"ר ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא). {ר' יהושע נולד תקפ"ה – 1823, נפטר כ"ג  שבט תרנ"ד – 1894 בגיל 71}. בזוו"ש: נישא לאחיינית אשתו הראשונה, שרה מירל, בת אברהם יהושע אשכנזי.
1. ר' שמואל מסקאהל. (חתנו של האדמו"ר ר' מנחם מנדל הגר מויז'ניץ, בן ר' חיים, בן מנחם מנדל הגר מקוסוב, בן ר' יעקב קופיל חסיד).
2. האדמו"ר ר' ישכר דב מבעלזא. (אשתו באשא רוחמה, בת ר' ישעיה משולם זושא טברסקי מצ'רנוביל).
3.  נפתלי (מנאווריא).
4. אריה לייבוש ממגרוב. (חתנו של ר' מנחם נחום מלויעב).
5.  שמעון יצחק מאיר מרדחוב ורעדים.
6.  חוה (אשת מרדכי טברסקי).
7. פריידא (אשת שמחה ישכר בער הלברשטם מצישינוב).
8. מירל (אשת יחיאל העשיל מקרילוביץ, בן משולם זוסיא מזינקוב).

צאצאי ר' יהושע רוקח ואשתו בזוו"ש (אחיינית של אשתו הראשונה).
9. רייזל. (אשת זאב טברסקי מזלטיפולי).

 

צאצאי ר' ישכר דב ובאשא רוחמה רוקח: {נולד תרי"ב -1852, נפטר תרפ"ז – 1926 בגיל 74}. (אשתו בזוו"ר: בתיה רוחמה, בת האדמו"ר ר' ישעיה משולם זושא טברסקי מצ'רנוביל, בן ר' אהרן מצ'רנוביל, בן ר' מרדכי מצ'רנוביל {אשתו חיה שרה, בת ר' אהרן הגדול מקרלין}, בן ר' מנחם נחום מצ'רנוביל, בן ר' צבי, בן ר' נחום גאון).
1. האדמו"ר ר אהרן רוקח מבעלזא.
2. חנה רחל (אשת ר' פנחס טברסקי (מאוסטילא האדמו"ר מרחמסטריבקע, בן ר' מרדכי טברסקי, בן ר' יוחנן {אשתו חנה נכדת ר' זאב וולף מז'יטומיר}, בן ר' מרדכי {אשתו פייגע}, חתן ר' דוד לייקס מתלמידי הבעש"ט, בן ר' ישראל ולאה).

צאצאי ר' ישכר דב וחיה רוקח וחיה דבורה (בת ר' אברהם שמואל פצ'ניק, האדמו"ר מברזנה, בן דודו).
1. ר' יהושע רוקח מירוסלב. (אשתו בזוו"ר חנה בת ר' יוסף מאיר ממכנובקע, אבי האדמו"ר ר' אברהם יהושע העשיל ממכנובקא ב"ב, חתנו של מנחם נחום מלויעב).
2. ר' מרדכי רוקח מבילגוריא. {נולד תרס"א – 1901, נפטר כ"ה חשון תשי"ט – 17/11/1949}.
3. ר' שלום רוקח מאפטא. (חתן ר' ישראל מסטולין).
4. שבע (אשת ר' יצחק מנחם נחום טברסקי (מראווה-רוסקא).
5. העניא (בזוו"ר אשת ר' ברוך הגר האדמו"ר מסרט ויז'ניץ. ובזוו"ש אשת ר' נפתלי פרלוב בן ר' נחמיה קוידינוב-ברנוביץ).
6. שרה (אשת ר' יוחנן (א') (אב"ד הורבישוב, בן משה מרדכי מלובלין).
7. יענטא (אשת ר' יוחנן (ב') (בן ר משה נחום מקובלא, בן ר' זאב מרחמסטריווקא.

 

צאצאי פנחס טברסקי וחנה רחל, בת באשה רוחמה ור' ישכר דב רוקח מבעלזא:
1 . ישעיה משולם זוסיא (אשתו איידל, בת האדמו"ר ר' אהרן מבעלזא).
2
. טארני
)אשת ר' יעקב יוסף טברסקי, האדמו"ר מסקוירא {נולד ט"ו תמוז תרנ"ט – 23/6/1899, נפטר ב' ניסן תשכ"ח – 31/3/1968}). טארני נפטרה כ"ו כסלו תשנ"א – 13/12/1990.
3
. יוחנן )אב"ד מוזשאי. חתן ר' חיים צבי מסיגעט מח"ס: "עצי חיים").
4
. דוד )חתן ר' נפתלי טייטלבוים אב"ד נירבטור).
5
. זאב וואלף (חתן ר' יהושע מדלינה).
6
. אלכסנדר מאיר (חתן ר' שלום מליביטשוב).
7
. יצחק.

 

צאצאי ר' יעקב יוסף טברסקי וטארני, בת פנחס וברסקי וחנה רחל:
1. ר' דוד (האדמו"ר מסקוירא-ארה"ב}, (אשתו חנה חיה, בת לאה אסתר והאדמו"ר ר' משה יהושע הגר מויז'ניץ, בן מרגלית ור' חיים מאיר הגר האדמו"ר ויז'ניץ).
2. פייגא מלכה (אשת ר' מרדכי הגר האדמו"ר ממונסי {נולד י"ב תמוז תרפ"ב –
14/7/1922}, בן ר' חיים מאיר הגר האדמו"ר מויז'ניץ, בן ר' ישראל הגר האדמו"ר מויז'ניץ). נפטרה ללא ילדים, ובעלה נישא לאחותה סימה מירל.
3. סימה מירל (אשת ר' מרדכי הגר האדמו"ר ממונסי, בן ר' חיים מאיר הגר האדמו"ר מויז'ניץ, בן ר' ישראל הגר האדמו"ר מויז'ניץ).
4. מרים (אשת ר' חי יצחק טברסקי האדמו"ר מרחמסטריבקע ארה"ב בורו-פארק {נולד ב' אלול תרצ"א – 15/8/1931,
בן אסתר רבקה ור' יוחנן מרחמסטריבקע ירושלים).

 

צאצאי ר' מרדכי הגר וסימה מירל, בת טארני ור' יעקב יוסף טברסקי:
1. ציפורה (אשת אברהם דב טברסקי, בן ר' יוחנן האדמו"ר מרחמסטריבקה ארה"ב, בן ר' דוד טברסקי).
2. פנחס שלום (אשתו זיסל רייזל, בת ר' שמואל צבי הורביץ האדמו"ר מספינקא ארה"ב, בן ר' אברהם אביש מספינקא). בנו: יעקב יוסף.
3. ישראל (אשתו מרים, בת ר' אלעזר מייזליש מאויהל).
4. מלכה חנה רחל (אשת ר' ישראל אליעזר פיש האדמו"ר מביקסאד-ווילמסבורג).
5. מנחם מנדל (אשתו פייגא שפרה, בת דודו ר' חי יצחק האדמו"ר מרחמסטריבקע ארה"ב).
6. יצחק יוחנן (אשתו חיה מינדל, בת משה מקיוויאשד).
7. הינדא (אשת יהוסף בנציון רוטנברג, האדמו"ר מקוסון בורו-פארק, בן ר' משולם פיש מקוסון בורו-פארק).
8. אליעזר זאב (חתן ר' דוד טברסקי האדמו"ר מסקווירא בורו-פארק).
9.  דוד (אשתו חנה מרים, בת ר' משה טויב מקאלוב ארה"ב).
10. אהרן (אשתו שרה, בת נפתלי אריה טויב מקאלוב ארה"ב).
11. חוה רייזל (אשת אהרן מנחם מנדל טברסקי, בן דודה ר' דוד טברסקי האדמו"ר מסקוירא).
12. ברוך שמשון (אשתו מרים, בת בן דודו ר' ישראל הגר האדמו"ר מויז'ניץ ב"ב).
13. גולדה (אשת יצחק יחיאל מיכל מוסקוביץ', בן יוסף חיים משאץ ויליאמסבורג).
14. ברכה (אשת נחמן יוסף טברסקי, בן זאב טברסקי, בן ר' יוחנן מרחמסטריבקע).

 

צאצאי האדמו"ר ר' חי יצחק טברסקי ומרים, בת ר' יעקב יוסף וטארני טברסקי:
1. מרדכי (נפטר תשנ"ב – 1992).
2. דוד משה (חתן יעקב יצחק אונגר, האדמו"ר מדומברובה).
3. ישכר דב (חתן יעקב שלמה קלוגהפט מסטרליסק).
4. אברהם יהושע העשיל (חתן דודו ר' דוד טברסקי האדמו"ר מסקוירא).
5. ישעיהו משולם (חתן דודו ר' אברהם דב טברסקי האדמו"ר מרחמסטריבקע מונסי).
6. יעקב יוסף (חתן ר' ישעיה טברסקי, האדמו"ר מטשנוביל-ארה"ב).
7. מנחם נחום (חתן ר' משה טויב, האדמו"ר מקאליב).
8. חתנו צבי אלימלך הלברשטאם האדמו"ר מבארנוב-מונסי, בן האדמו"ר מקיווישאד).
9. חתנו מנחם מנדל הגר, בן ר' מרדכי האדמו"ר מויז'ניץ-מונסי.
10. חתנו מרדכי טברסקי, בן מנחם נחום טברסקי, ראש ישבת מאור-עיניים.

 


צאצאי ר' יהושע רוקח מירוסלב
:
1. ר' יצחק דוד. (אשת זלאטע מנטליק, בת ר' אברהם הכהן מנטליק מחסידי בעלזא בלובלין, בן ר' יוסף ישכר דב הכהן אב"ד חמעלניק מחסידי טריסק).
2. ישראל (נפטר בילדותו שואה).
3. מלכה (נפטרה בילדותה בשואה).

צאצאי ר' יצחק דוד רוקח מירושלים.
1. האדמו"ר ר' יהושע רוקח האדמו"ר ממכנובקע בעלזא ב"ב. {נולד כ"א טבת תש"ט – 22/1/1949}. (אשתו חיה גיטל מיכלאוויטש, בת ר' שלום מיכלאוויטש, בן ר' יחיאל מיכל מברוד קלויזנבורג, בן ר' לוי משה יהודה, ר' מרדכי
מברוד ראדוויל, בן ר' לוי משה יהודה מראדוויל, בן ר' דן מראדוויל, {חתן ר' אברהם יהודע העשיל מאפטא}, בן ר' יצחק מרדדוויל, בן ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב, בן ר' יצחק מדרהוביטש).
2. רחל (אשת ר' שלמה לייב רוקח (האדמו"ר מירוסלב). בן נפתלי רוקח, בן אלתר אליעזר רוקח, בן ישעיה שלום רוקח, נכד יהודה זונדל רוקח, בנו השני של האדמו"ר ר' שלום רוקח מבעלזא).

צאצאי חיה גיטל ור' יהושע רוקח, בן יצחק דוד רוקח: (אשתו לבית מיכלוביץ').
1. רייזל (אשת יוסף מאיר מושקוביץ, בן האדמו"ר ר' נפתלי אשר ישעיה מושקוביץ, האדמו"ר ממעליץ אשדוד, בן ר' יחיאל מיכל מושקוביץ, בן ר' שלום מושקוביץ משאץ לונדון).
2. ישכר דב (חתן אברהם יחיאל למברגר רב מאקעווע ז"ל, בן ר משה נתן נטע מח"ס: "עטרת משה" ממאקווע, אברהם יחיאל היה חתן של ר' ישראל יעקב מושקוביץ, בן ר' שלום מושקוביץ משאץ לונדון).
3. מלכה (אשת אלתר משה טברסקי, בן ר' זאב טברסקי, בן ר' יוחנן טברסקי האדמו"ר מרחמסטריבקע).
4. יוסף מאיר (אשתו מלכה אסתר רחל, בת ר' יוסף דוד טייטלבוים האדמו"ר מסאסוב גני תקווה, {חתן ר' דוד משה מקרעטשניף מרחובות}, בן ר' חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים מסאסוב סעמיהאלי, בן ר' חנוך העניך מאיר מקרצקי,
בן ר' יוסף דוד, בן ר' שלמה מסאסוב, בן ר' חנוך העניך מאלעסק, חתן האדמו"ר השר שלום מבעלז).
5. חנה דבורה (אשת נפתלי צבי מושקוביץ, בן יעקב האדמו"ר משאץ בני ברק, בן ר' יחיאל מיכל מושקוביץ, בן ר' שלום מושקוביץ משאץ לונדון).
6. בתיה רבקה (אשת אהרן טברסקי, בן ר' דוד טברסקי, בן ר' זאב טברסקי, בן ר' יוחנן טברסקי האדמו"ר מרחמסטריבקע).
7. אהרן (חתן יצחק דוד הורביץ, גאב"ד ראצעפרט, בן לייזער הורביץ).
8. יחיאל מיכל (חתן דודו שלמה לייב רוקח האדמו"ר מירוסלאב הנ"ל).
9. שרה (אשת ישכר שלמה הלברשטאם, בן אלישע הלברשטאם מגורליץ ב"ב).
10. שלום (אשתו פעסיא, בת יהושע מנחם שטרן, חתנו של ישראל מרדכי האדמו"ר מרחמסטריבקע).
11. אברהם (אשתו איידל בת יעקב מנחם רבינוביץ האדמו"ר מביאלא בני ברק).
12. מרדכי {מוטל} (אשתו שרה סאשא בת אחותו רייזל ובעלה יוסף מאיר מושקוביץ).
13. רעכל. (אשת ברוך הלברשטאם, בן יהודה אריה הלברשטאם, בן ר' אלישע הלברשטאם מגורליץ, בן ברוך הלברשטאם מגורליץ ב"ב).

צאצאי יוסף מאיר מושקוביץ ורייזל בת ר' יהושע רוקח ממכנובקע בעלזא:

1. ישראל (אשתו ברכה, בת יהושע מנחם שטרן, חתנו של ישראל מרדכי האדמו"ר מרחמסטריבקע).
2. שרה סאשא (אשת דודה מוטל רוקח בן ר' יהושע רוקח).
3. רעכל (אשת בן דודה משה רוקח, בן ישכר דב רוקח, בן ר' יהושע רוקח ממכנובקע בעלזא).
4. אברהם אהרן (אשתו יוטל, בת שלמה ראטה האדמו"ר משומרי אמונים י"ם).
5. יצחק דוד (חתן אהרן גרינצווייג, חתן ר' זאב טברסקי, בן ר' יוחנן טברסקי האדמו"ר מרחמסטריבקע).
6. יעקב יהודה.
7. ברוך.
8. נחמן.
9.

צאצאי שרה לאה ור' ישכר דב בן ר' יהושע רוקח ממכנובקע בעלזא:
1.משה (אשתו רעכל, בת דודו ר' יוסף מאיר מושקוביץ).
2. חוה רחל (אשת יהודה זאב טברסקי, בן נחמן יוסף טברסקי, בן מנחם נחום טברסקי, בן ר' יוחנן טברסקי האדמו"ר מרחמסטריבקע).
3. נחמה פעסל (אשת בן דודה חנניה יום טוב ליפא רוקח, בן ר' יוסף מאיר רוקח, בן ר' יהושע רוקח האדמו"ר ממכנובקע בעלזא).
4. רבקה מרים (אשת אהרן יוסף הלברשטאם, בן דוד הלברשטאם, בן אלישע הלברשטאם מגורליץ ב"ב).
5. יעקב אברהם יחיאל (אשתו רייצא רחל בת ר' יעקב הורונצ'יק מלעלוב, חתן האדמו"ר מסטניסלב).
6. דוד.
7. שלום.
8. מלכה.
9. פייגא שפרה.
10. אהרן.
11. איידל.
12. יוכבד זלאטע.
13. לוי יצחק.
14. ליבא חנה.

צאצאי אלתר משה טברסקי ומלכה, בת ר' יהושע רוקח ממכנובקע בעלזא:
1. רבקה (אשת דוד לאבין, בן ר' יצחק אייזיק לאבין מזידיטשוב ב"ב).
2. זאב (חתן ר' יהושע זייבלד מאלטשטאט, חתן ר' זאב טברסקי, בן ר' יוחנן טברסקי האדמו"ר מרחמסטריבקע).
3. יצחק.
4. מרים.
5.
6.

צאצאי מלכה אסתר רחל ור' יוסף מאיר רוקח, בן ר' יהושע רוקח ממכנובקע בעלזא:
1.חנניה יום טוב ליפא (אשתו נחמה פעסל בת דודו ר' ישכר דוד רוקח).
2. בלומה (אשת ר' חיים קלוגהופט, בן ר' דוד לייב מסטרליסק, חתן האדמו"ר ר' ישראל אברהם פורטוגל מסקולען ארה"ב שליט"א, בן האדמו"ר ר' אליעזר זוסיא מסקולען).
3. רבקה הענא.
4. דבורה.
5. משה.
6. אהרן.
7. רעכל.
8. שרה.
9. סימא רייזל.

צאצאי נפתלי צבי מושקוביץ וחנה דבורה, בת ר' יהושע רוקח ממכנובקע בעלזא:
1.מנחם נחום (אשתו סאשא, בת ר' שמואל צבי מושקוביץ, בן האדמו"ר ר' נפתלי אשר ישעיה מושקוביץ, האדמו"ר ממעליץ אשדוד, בן ר' יחיאל מיכל מושקוביץ, בן ר' שלום מושקוביץ משאץ לונדון).
2. יוכבד.
3. אלימלך.
4. יחזקאל שרגא.
5. משה.

צאצאי אהרן טברסקי ובתיה רבקה, בת ר' יהושע רוקח ממכנובקע בעלזא:
1.שלום.
2. זאב.
3. יוחנן.
4. רעכל.

 

צאצאי ר' מרדכי מבילגוריא, בן ר' ישכר דוב רוקח מבעלזא: (אשתו מרים בת צבי גליק).
1. האדמו"ר ר' ישכר דב רוקח מבעלזא ירושלים. (חתנו של האדמו"ר משה יהושע הגר מויז'ניץ "הישועות משה" מב"ב).

צאצאי האדמו"ר ר' ישכר דב רוקח, בן ר' מרדכי מבולגרייא:
1. ר' אהרן מרדכי (אשתו שרה לאה, בת הרב שמעון למברגר ממאקווע רב בקרית-אתא, בן ר' משה נתן נטע למברגר מח"ס: "עטרת משה" ממאקווע).

צאצאי שרה לאה ואהרן מרדכי בן האדמו"ר ר' ישכר דב רוקח מבעלזא:
1. שלום (אשתו בתיה, בת יחיאל מאיר פאנעט, {חתן ר' ברוך הלברשטאם מגורליץ ב"ב}, בן אהרן דוד פאנעט).
2. מלכה (אשת אברהם ספרין).
3. אברהם שמואל צבי.
4. חתנו לייבל צוויבל.
5. אלימלך נתן נטע.
6. חיים מאיר.
7. דוד.
8. ישראל מנחם נחום.
9. אלעזר יחזקאל שרגא.
10. אשר ישעיה יהודה.
11. משה יהושע.
13. שלמה נפתלי אלחנן.

 

 

בן

יהושע הלוי הורוויץ

(ראב"ד פרישמשלא}

חתנו של – ר' יהושע שמעלקיש מפרימשלא, בן ר' שמואל, בן ר' יעקב מפראג.
(שמואל בן ר' יעקב הוא חמיו של המהר"ל מפראג}

{נפטר א' אדר תכ"א – 1/2/1661 נקבר בפרמישלא}

 

 

בן

שרה ויעקב הלוי הורוויץ

(שרה היא בתו של אליעזר חיות)

{נולד באוסטראה שנ"ט – 1599. יעקב היה דיין בקראקא, ונפטר ב' טבת ת"ג – 24/12/1643, ונקבר בקראקא}

 

 

בן

חיה וישעיה הלוי הורוויץ

(השל"ה הקדוש)

{חיה היא בתו של אברהם מאני מויל מוינה. נפטרה יום ה', ד' אדר ב', ש"פ – 9/3/1620}

(ישעיה גר בפראג, נפטר טבת שפ"ו – ינואר 1626, וקבור בטבריה)
{היה אב"ד בוואהלין, אוסטראה והגליל, ופרנקפורט דמיין, ואב"ד של הקהילה האשכנזית בירושלים ונשיא ארץ הקודש}(מח"ס: "בגדי ישע", "מצות תפילין", "סידור שער השמים", "שני לוחות הברית")

 

 

בן

אברהם הלוי הורוויץ

(מפראג. דיין בלבוב. וקבור בחברון)

{מח"ס: "ברית אברהם", חסד לאברהם", "יש נוחלין", "עמק ברכה"}.

צאצאי אברהם הלוי:
1. יעקב. (משעברשין). {נפטר ג' אייר שפ"ב – 13/4/1662, ונקבר בשעברשין}.
2. ישעיה (הנ"ל).

 

 

בן

יוכבד ושבתי שעפטיל הלוי הורוויץ

{דיין ופו"מ פראג, ושם הוא קבור}

(יוכבד היא בתו של עקיבא כ"ץ מאובן {חתנו של ר' אברהם}, בן יצחק כ"ץ מפורטוגל, בן עקיבא כ"ץ מספרד).

 

 

בן

רבקה וישעיה הלוי הורוויץ

{מפראג נפטר בסביבות 1616, וקבור בפראג}

(רבקה היא בתו של ר' יום טוב. נפטרה י"ט סיון רע"ה – 12/6/1615)

 

 

בן

מינדל ואשר זלמן (זליקמן) הלוי הורוויץ

{מפראג. וקבור בפראג}

(מינדל היא בתו של ר' משולם ונפטרה רנ"ח – 1498)

צאצאי מינדל ואשר:
1. ישעיה (הנ"ל).
2. מאיר.
3. ישראל.

 

בן

יוסף הורוויץ

צאצאיו:
1. אשר (הנ"ל).
2. ישראל.
3. יהודה.

 

מבני בניו של

יצחק הלוי

(דודו ורבו של הרא"ה)

 

 

בן

בנבנישתי הלוי

 

 

בן

יוסף הלוי

צאצאי יוסף הלוי:
1. בנבנישתי (הנ"ל)
2. אהרן הלוי מגירונה {מח"ס: 'חידושי הרא"ה', ו"החינוך"}. נולד 1235, נפטר 1305). נקרא גם רבי אהרן הברצלוני. כי
עיקר גידולו היה בברצלונה. היה רב בסרגוסה, טולדו, ברצלונה.
3. פנחס. (יש הטוענים שהוא חיבר את ספר "החינוך" ולא אחיו).

 

 

בן

בנבנישתי הלוי

 

 

בן

 קלרה ויוסף הלוי

{קלרה היא בת ר' אהרן מלוניל, בן משולם (הגדול מח"ס "איסור והיתר"), בן יעקב מלוניל}

לרבי משולם (בן יעקב מלוניל) היו חמישה בנים ובת:
1. יוסף.
2. יצחק.
3. יעקב.
4. אהרן.
5. אשר (הרא"ש מלוניל שחיבר חיבור "הלכות יום טוב", וספר "המנהגות").
6. חתנו משה {ב"ר יהודה}, ובנו הוא משולם מח"ס "ההשלמה".

צאצאי יוסף בן משולם:
1. משה.

צאצאי משה בן יוסף:
1. אבא מארי הירחי (נקרא גם דון אסתרוק).

 

 

בן

זרחיה הלוי

(רז"ה מגירונה, מח"ס "המאור", "הלכות שחיטה ובדיקה", "הצבא", "תשובות", "פירוש מסכת קינין", "סלע המחלוקת – פתחי נידה")

{היה מהראשונים. פרשן פוסק ומשורר. ומכונה בעל המאור}

(נולד תתע"ה – 1115, בגירונה שבספרד בצעירותו, הוריו עברו ל-נרבונה שבמחוז פרובנס שבצרפת. ונפטר תתקמ"ו – 1186, ונקבר בפרובנס)

צאצאיו:
1. יוסף (הנ"ל).
2. יצחק.

 

 

בן

יצחק הלוי

(מח"ס: "מגילת הנחמה", "פיוטים")

צאצאיו:
1. זרחיה (הנ"ל).
2. ברכיה.

צאצאי ברכיה בן יצחק הלוי:
1. ר' יהודה. {מחבר שיטת רב"ב. חיבור על ספר ההלכות של הרי"ף}.

 

 

בן

זרחיה הלוי

 

 

בן

שם טוב הלוי

(משפחתו הגיע לספרד בגלות ירושלים ע"י טיטוס)

 

 

מבני בניו של

שמואל הנביא

(נולד ב' תתל"א – 1730 לפנה"ס, נפטר כ"ט אייר תתפ"ג – 878 לפנה"ס)

{שימש את עלי במשכן שילה. היה נביא יחיד בדורו. משח את שאול ודוד למלכותם נקבר ברמה}.

 

בן

חנה ואלקנה

(חנה נפטרה ב' תש"א – 1060 לפנה"ס)

 

בן

ירוחם

 

בן

אליאל

(אליאב – אליהוא)

{ב' תתל"א – 930 לפנה"ס}

 

בן

תוֹחוּ

(נחת-תּוֹחַ-תחת)

 

בן

צוֹפַי

(צוּף)

 

בן

אלקנה

{נולד ב' תרל"ו – 1125 לפנה"ס, נפטר 974 לפנה"ס}

 

בן

שאול

 

בן

יואל

(חי בתקופה: ב' תרל"ו – 1125 לפנה"ס)

 

בן

עוזיה

(עזריה)

(חי בתקופה: ב' תרל"ו – 1125 לפנה"ס)

 

בן

אוּריאל

(חי בתקופה: ב' תרל"ו – 1125 לפנה"ס)

 

בן

צפניה

(חי בתקופה: ב' תקנ"ו – 1205 לפנה"ס)

 

בן

תחת

 

בן

אסיר

 

בן

קורח

(נקבר באדמה במדבר. ב' תמ"ט – 1312 לפנה"ס)

 

בן

יצהר

(יש אומרים ששמו עמינדב)

 

בן

קהת

(מת במצרים)

 

בן

לוי

(נולד ט"ז ניסן ב' קצ"ד – 1567 לפנה"ס, נפטר במצרים ט"ז ניסן ב' של"א – 1430 לפנה"ס)

{היו לו שני נשים. האחת: ענת והשניה: אותה}

 

בן

לאה ויעקב

 

בן

רבקה ויצחק

(רבקה היתה בת בתואל, בן נחור, בן תרח {אבי אברהם}, בן נחור, בן שרוג, בן רעו)

צאצאיהם:
1. עשיו.
2. יעקב (הנ"ל)

 

בן

שרה ואברהם אבינו

{נולד בשם אברם}

חי 175 שנים

(שם אשתו הראשונהשרַי/שרה בת נחור מבני שם)
(שם אשתו השנייה קטורה בת יפת)
(שם אשתו השלישית הגר בת חם)

 

צאצאי אברהם ונשותיו:
1. יצחק (הנ"ל) {מאשתו שרי}.
2. ישמעאל {מאשתו הגר}.
3. זמרן {אביהם של: 1. אביהן. 2. מוליד. 3. מרים}.
4. יקשן {אביהם של: 1. שבא. 2. דדן}.
5. מדן {אביהם של: 1. אמידע. 2. יוב. 3. נוחי. 4. אלישע. 5. כותח}.
6. מדין {אביהם של: 1. עיפה. 2. עפר. 3. חנוך. 4. אבידע. 5. אלדעה}.
7. ישבק {אביהם של: 1. מכירו. 2. בידוא. 3. תתור}.
8. שוח {אביהם של: 1. בלדד (חברו של איוב). 2. מונן. 3. מיבן}.

צאצאי ישמעאל:
{אשתו מריבה/ריבה ילדה לו 4 בנים ובת. אשתו השנייה מלכות (או פטימה)}

{מאשתו מריבה} 1. נביות. 2. קידר. 3. אבדאל. 4. מבשם. 5. בשמת.
{מאשתו מלכות} 1. משמע. 2. דומא. 3. משא. 4. חדד. 5. יטור. 6. נפיש. 7. קדמה.

 

בן

תרח

(שם אשתו הראשונה: אמתלאי בת כַּרנבוֹ)
(שם אשתו השנייה: פלילה)

צאצאי תרח ואמתלאי:
1. אברהם (הנ"ל)
2. נחור (אשתו מילכה בת הרן אחיו).

צאצאי תרח ופלילה:
1. הרן.
2. צובא.

צאצאי נחור ומילכה:
1. עוץ (בנותיו: מרימת ועוצית נשות נפתלי וגד, בני יעקב אבינו).
2. בוז.
3. קמואל.
4. כֶּשֶׂד.
5. חזוֹ.
6. פלדש.
7. ידלף.
8. בתואל.

צאצאי בתואל בן נחור ומילכה:
1. לבן.
2. רבקה.

צאצאי לבן בן בתואל:
1. בעור (אביו של בלעם).
2. אליב.
3. מירוש.
4. רחל.
5. לאה.
6. בלהה.
7. זלפה.

צאצאי נחור ופילגשו ראומה:
1. טבח.
2. גחם.
3. תחש.
4. מעכה.

צאצאי הרן בן תרח ופלילה:
1. לוט (אשתו עידית/עירית).
2. מִילכה.
3. שָׂרַי (שמה הנוסף או הכינוי יסכה. היא אשת אברהם)

צאצאי עידית ולוט בן הרן:
1. פלטית (אנשי סדום שרפו אותה כי נתנה אוכל לעני).
2. בת.
3. בת.
4. מואב (מבתו הגדולה).
5. בן עמי (מבתו הצעירה) .

צאצאי צובא בן תרח ופלילה:
1. ארם (היו לו 3 נשים. 3 בנים ו-3 בנות).
2. אֹכלָיו.
3. מָרוּק.

 

בן

נחור

(חי  148  שנים)

צאצאיו:
1. תרח (הנ"ל).
2. עוץ.

בני עוץ:
1. איוב  (המקראי).

 

בן

שְֹרוּג

(חי  230  שנים)

 

בן

רעוּ

(חי  239 שנים)

 

בן

פלג

{נקרא בשם זה כי בימיו התפלגה הארץ}

(חי  239  שנים)

 

בן

עבר

 (חי  464  שנים)

צאצאיו:
1. פלג (הנ"ל).
2. יקטן

בני יקטן בן עבר:
1. אלמודד.
2. שלף.
3. חצר מות.
4. ירח (זרח).
5. הדורם.
6. אוזל.
7. דקלה.
8. עובל.
9. אבימאל.
10. שבא.
11. אופיר.
12. חוילה.
13. יובב. {בנותיו –  עדינה וארידה, היו נשות לוי ויששכר בני יעקב אבינו}.
 

 

בן

שֶׁלח

{חי  433  שנים}

 

בן

ארפכשד

{חי  438  שנים}

צאצאיו:
1. שלח
2. ענר
3. אשכול. (ענר ואשכול היו בעלי ברית עם אברהם אבינו והם גם יעצו לו לעשות ברית מילה).

 

בן

שם

(חי  600  שנים)

יש הטוענים כי הוא מלכי צדק מלך שלם (ירושלים בעת העתיקה)

צאצאיו:
1. עילם.
2. אשור.
3. ארפכשד.
4. לוד.
5. ארם.

צאצאי עילם בן שם:
1. שושן.
2. מחול.
3. חרמון.


צאצאי אשור בן שם
:
1. מירוס.
2. מוקיל.


צאצאי לוד בן שם
:
1. פתיר.
2. ביזיון.


צאצאי ארם בן שם
:
1. עוץ.
2. חוּל.
3. גתר.
4. מַשׁ/מֶשֶׁך.

 

בן

נח

(בונה התיבה בזמן המבול. חי  950 שנים)

צאצאיו:
1. שם (הנ"ל).
2. חם (היה לו כינוי או שם נוסף: דוּרוּאַסְטְרו).
3. יפת (היה לו כינוי או שם נוסף: יַאנו).
4. יוניקו.

צאצאי יפת בן נח:
1. גומר.
2. מגוג.
3. מדי.
4. יוון.
5. משך.
6. תובל.
7. משך.
8. תירס.

צאצאי חם בן נח:
1. כוש.
2. מצרים.
3. פוּט.
4. כנען.

  • סיחון מלך האמורי היה בנם של אשת חם ושמחזאל המלאך.

 

בן

למך

{חי  777 שנים}

 

בן

מתושלח

{חי 969 שנה}

צאצאיו:
1. למך (הנ"ל).
2. אליקום (לאליקום היו שלוש בנות וכולן נישאו לנח).

בן

חנוך

{הוא מטטרון המלאך. חי 365 שנים}

צאצאיו:
1. מתושלח (הנ"ל)
2. אלישוע.
3. אלימלך.
4. מלכה.
5. נעמה. (יש הטוענים שהיא אשתו של נח).

צאצאי אלישוע בן חנוך:
1. אשמוע (אשת למך ובנם הוא נח), {ללמך היו 3 נשים אשמוע, עדה וצילה}.

בן

ירד

{חי 962 שנים}

 

בן

מהללאל

{מבני האלוהים, חי 895 שנים}

 

בן

קינן

{חי 910 שנים}

צאצאיו:
1. מהללאל (הנ"ל).
2. עינן.
3. מרד.
4. עדה. {אשת למך}.
5. צילה {אשת למך

צאצאי צילה ולמך:
1. תובל קין.
2. נעמה (אשת נח).

 

בן

אנוש

{חי 905 שנים}

 

בן

שת

{חי 912 שנים}

 

בן

אדם הראשון וחוה

{חי 930 שנים}

צאצאיהם:
1. קין (אשתו קלמאנא אחותו)
2. הבל (אשתו בלבירא אחותו)
3. קלמאנא.
4. בלבירא.

צאצאי קין וקלמאנא:
1. חנוך.

צאצאי חנוך בן קין:
1. עירד.

צאצאי עירד בן חנוך:
1. מחויאל.

צאצאי מחויאל בן עירד:
1. מתושאל.

צאצאי מתושאל בן מחויאל:
1. למך
. (נשותיו: אשמוע, עדה וצילה)

צאצאי למך ועדה:
1. יבל.
2. יובל.

צאצאי למך וצילה:
1. תובל-קין.
2. נעמה.

 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: