משפחת שפירא

עילאי הלוי פרום

 

בן

נפתלי יצחק הלוי פרום

 

בן

מרים רבקה

(אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח פרום, בן לאה ונפתלי יצחק פרום, בן שרה וחנוך העניך פרום, בן חנה וצבי יוסף פרום, בן שרה ומאיר זאב פרום, בן שרה ביילא ושמואל פרום, בן טויבע והערש הלוי פרום, בן הלנה {מוזס} ואברהם פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום {סוחר יינות בבוואריה}).

 

בת

חוה רחל

(אשת ר' יוסף דב שטיין, בן סימה חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדעל ויצחק יהודה שטיין, בן חנה ואברהם שטיין).

 

בת

אהרן דוד ברלינר

(אשתו ציפורה פייגא בת חוה ובנימין שצ'רנסקי, בן גיטל (בת מאיר קוריינסקי) ויצחק צ'רנסקי,  בן משה צ'רנסקי).

 

בן

יצחק יהודה ברלינר

(אשתו הדסה דובא בת פריידא ור' יהושע שוורצברג, בן יוסף ופייגא שוורצברג).

 

בן

רחל

(אשת ירוחם ברלינר, בן דוב בעריש ברלינר, בן יצחק נתן נטע ברלינר, בן זלאטע ואברהם דוד טעבלי ברלינר, בן גולדה רחל וצבי הירש ברלינר, בן מרים {בת החכם צבי} ואריה לייב לוונשטאם, בן דבורה ושאול הירש, בן דינה ור' אברהם יהושע העשיל מקראקא, בן דבורה ויעקב הירש לובלינר, בן אפרים נפתלי הירש, בן אייגל אולגה ויוסף יונה באבד העשל, בן קלונימוס קלמן, בן יונה קלמן באבד אשכנזי, בן קלונימוס קלמן באבד, בן יונה אשכנזי, בן ישראל איסר ברוּנָא, בן חיים מברונא).

 

בת

נתן נטע בהריר

(אשתו זיסל. גרו בפינטשוב. שם משפחתו נגזר מראשי-התיבות של "בן הרב ר' יהושע ראביטש")

 

בן

איידל ור' משה יהושע

(אב"ד שטרים, ליטומירסק גריידיץ וראביטש)

צאצאיהם:
1. נתן נטע (הנ"ל)
2. זכריה מנדל (מח"ס דרכי צדק. תלמיד מובהק של ר' אלימלך מליז'ענסק).

 

 

בן

פערל ויעקב

(מלוצק, מח"ס כֹּכַב יעקב)
(אב"ד הורודנא, לובלין, לנטשע, לויצק והגליל)

{פערל היא בתו של ר' יהושע (אב"ד שידלוב), בן יהודה לייב (אב"ד קראקא והגליל), בן יצחק  אייזיק (אב"ד פרימסלא), חתן ר' יהושע (אב"ד קראקא מח"ס: "מגיני שלמה" ו-"פני יהושע" הראשון)}

צאצאיהם:
1. יוסף {אב"ד ביאלא}, (נפטר כ"ט אב תקס"ג – 17/8/1803).
2. משה יהושע {ראביטש}, (הנ"ל).

צאצאי יוסף בן יעקב מלוצק:
1. חתנו יהודה אהרן (אב"ד קמרוב אביו של ר' שלמה קלוגר מבראד).
2. חתנו נטע מאיר מורגנשטרן מלובלין (חותנו של מרדכי הירץ מזדונסקע-וואלע אבי משפחת ויינגורט).

 

 

בן

שרה ואריה לייב

(אב"ד סלוצק והורודנא)

{שרה היא בתו של זכריה מנדל (אב"ד בעלזא מח"ס באר היטב, וקבור שם), בן אריה לייב (הגבוה אב"ד קראקא), בן זכריה מנדל (הנביא, נכד המהרש"ל)}

 

 

בן

ר' נתן נטע

(אב"ד טרניגרד)
{חתן ר' מן ריישר פרנס בפרימסלא}

 

 

בן

יעקב

(מלובלין)

{חתנו של שמואל רעכלש}

 

 

בן בתם של

רוזה ור' נתן נטע שפירא

{מקראקוב. מח"ס מגלה עמוקות}
(נולד שמ"ה – 1585, נפטר י"ג אב שצ"ג – 20/7/1633)

(רוזה {נפטרה שמיני עצרת ת"ב -1642} והיא בת משה עברלס יעקובוביץ' (משה יעקלס), בן יעקב מקראקא, בן משה עברלס מפראג{אח של יעקב}, בן אברהם עבער ממשפחת אלטשולר מגזע חסידי פרובינצא מגזע רש"י)


צאצאי רוזה ור' נתן נטע שפירא מקראקוב:
1. שלמה (נולד 1610, נפטר בגזירות ת"ח בסטאנוב, 1648). (חתן פייבוש. היה רב בצוימר אח"כ לוקץ', ואח"כ בסטנוב. נפטר בגיל 32).
2. משה (חתן לייזער מוילנא).
3. יצחק (נולד שפ"ד נפטר בן 25 יום ה' ר"י שבט ת"ט).
4. ישראל.
5. יהודה לייב.
6. יוטא {אשת ישכר בעריש, בן ישכר (נפטר כ"ג סיון תמ"ד). יוטא נפטרה י"ג תשרי תמ"ה}.
7. חוה דבורה (אשת צבי שור, בן אברהם חיים שור {נפטר י"ב שבט תצ"ה – 4/2/1735}. אח"כ נישאה לאברהם ז'ק בן מאיר ז'ק {נפטר ט"ז תשרי – בלבוב}. ואח"כ חוה נישאה לישעיה הילדסהיים.
8. ליפשה שמחה {אשת ישראל היילפרין (מקרשטין)}. (נפטרה כ"ג סיון שצ"א).
9. דאבריש (נפטרה ח' תמוז ת"ב).
10. יוטל (ג'אטל) (נפטרה י"ז תמוז שפ"ד).

אחת מהבנות היתה נשואה ל-מנחם מנדל ב"ר בנימין (נפטר כ"ה סיון שצ"א).
אחת מהבנות היתה נשואה ל-בנימין אב"ד (פוזנא).


צאצאי שלמה שפירא, בן רוזה ונתן נטע שפירא
:
1. משה.

צאצאי משה שפירא, בן שלמה שפירא:
1. פנחס (הזקן, נפטר 1725).

צאצאי פנחס שפירא, בן משה שפירא:
1. אברהם אבא (המגיד משקלוב. עבר לאחר העלילה למירופול שבווהלין).

צאצאי אברהם אבא שפירא, בן פנחס שפירא:
1. האדמו"ר רבי פנחס שפירא מקוריץ. (נולד בשקלוב 1726 ועבר למירופול שבוואהלין ושם הכיר את הבעש"ט, לאחר מכן עבר לאוסטרהא נפטר י' אלול תקנ"א – 9/9/1791). אשתו טריינא בת יונה וייל מסאלוויטא. יש הטוענים כי
חמיו הוא רבי שמשון מאוסטרופולי.

צאצאי האדמו"ר ר' פנחס שפירא וטריינא מקוריץ:
1. יהודה מאיר (רב בשפיטובקה, חתנו של יעקב שמשון משיפטובקה, בן ר' יצחק).
2. משה (היה רב ובעל דפוס ב-סלוויטא. והוא ייסד את הדפוס העברי. הוציא לאור את התלמוד לראשונה. {נולד תקכ"ב – 1762, נפטר ט' כסלו ת"ר – 16/10/1839}. בניו: שמואל אבא. ופנחס היו קשורים לעלילת דם).
3. יעקב שמשון (מזסלב. היה חתן של הרב מזסלב, ומילא את מקומו בנות חותנו).
4. יחזקאל (מאוסטראה. היה חתנו של ר' יוסף מאוסטראה). צאצאיו: 1. חיים. 2. אברהם.
5. אליהו. (חתן ר' יוסף מוונישניבץ).
6. שרה {רחל} שיינדל (אשת ר' שמואל אב"ד קלינבלאט נכדו של ר' משה מחכמי הקלוז). אחד מצאצאיהם (לא הבן שלהם) הוא ר' שמשון אהרן פולונסקי.

צאצאי משה שפירא מסלוויטא, בן ר' פנחס מקוריץ:
1. מרדכי (משיפטובקה, חתן ר' יהושע אלעזר חודורוב בעל צדקה בברדיטשוב).
2. שמואל אברהם אבא. (נולד תקמ"ד – 1784, נפטר ה' אדר א: תרכ"ד – 12/12/1864). היה אדמו"ר. (חתן ר' אריה לייב, בן חנינא ליפא מחמלניק).
3. פנחס {חתן ר' יהושע העשל, בן יעקב שמשון משיפטובקה}, (נפטר י"ב תמוז תרל"ב – 20/7/1872).
4. טריינה (אשת פנחס מזל מצ'רני אוסטראה, בן ישראל אברהם מזל).
5. חתנו יצחק טברסקי מקוריסטשוב.

צאצאי מרדכי שפירא, בן משה שפירא מסלוויטא:
1. שלמה (מ-קלינקוביץ').

צאצאי שלמה שפירא, בן מרדכי שפירא:
1. נתן נטע.
2. ברוך.
3. מרדכי.
4. בריינדל.
5. משה.

צאצאי שמואל אברהם אבא שפירא, בן משה שפירא מסלוויטא:
1. פנחס. (חמיו של ר' ישעיה משולם זוסיא מטשרנוביל, בן ר' אהרן מטשרנוביל, בן המגיד מטשרנוביל).
2. אריה לייב (מז'יטומיר. חתן ר' ברוך הגר מויז'ניץ).
3. חנינה ליפא (מז'יטומיר, חותנו של ר' מרדכי טברסקי מרחמסטריבקה).
4. חתנו גדליה אהרן (מליניץ. נולד תקע"ה – 1815, נפטר ט"ו שבט תרל"ח – 19/7/1878).
5. חתנו יעקב יצחק (ממאקרוב).
6. חתנו פנחס יוסף שפירא, בן דודו ר' דב בער מטלוסט).

 

צאצאי חוה דבורה (בת רוזא ונתן נטע שפירא) ואברהם ז'ק:
1. רוזא.

צאצאי חוה דבורה (בת רוזא ונתן נטע שפירא) וישעיה הילדסהיים:
1. בת (שמה לא ידוע) {אשת אשר זעליג שפירא הדיין מקראקא, ב"ר ישראל משה שפירא, בן יצחק שפירא, בן ר' נתן נטע שפירא בעל "מגלה עמוקות"}.

צאצאי אשר זעליג שפירא:
1. ר' נתן נטע אב"ד אייבשיץ (צ'כיה) {אשתו שיינדל בת יהודה לייב צונץ}

צאצאי ר' נתן נטע ושיינדל:
1. ר' יהונתן אייבשיץ (נולד תנ"ד – 1694, נפטר כ"ה אלול תקכ"ד – 18/9/1764). מח"ס: "כרתי ופלתי", "יערות דבש", ועוד. {אשתו עלקלי בת משה יצחק שפירא אב"ד בומסלא בבוהמיה).

 

צאצאי ליפשא שמחה (בת רוזא ונתן נטע שפירא) וישראל הלפרין:
1. אליעזר ליפמן (אב"ד העלמא. אשתו דרייזל בת ישראל איסר {חתן אברהם היילפרין} בן משה בעל "מהדורא בתרא", חתן המהרש"א).

צאצאי דרייזל ואליעזר ליפמן:
1. דינה (אשת צבי הירש בן שמעון, בן ישראל {נפטר ב' ר"ה תש"ך – 19/10/1659}, בן שלום).

צאצאי צבי הירש ודינה, בת דרייזל ואליעזר ליפמן:
1. אליעזר ליפמן {אשתו נחמה}. (דיין ברוז'ין. נפטר כ"ז אייר תקכ"ה – 18/5/1765).

צאצאי נחמה ואליעזר ליפמן, בן צבי הירש ודינה:
1. יוכבד (אשת יעקב מפינסק).

צאצאי יעקב ויוכבד, בת נחמה ואליעזר ליפמן:
1. אליעזר גרייבר (מסלונים). {אשתו רוזה, בת נחום גרייבר מסלונים}.

צאצאי רוזה ואליעזר גרייבר:
1. משה שלמה זלמן (סלונים משקלוב. חסיד חב"ד מובהק והחוזר של בעל התניא).

צאצאי משה שלמה זלמן:
1. יעקב (כולי סלונים). {אשתו מנוחה רחל}.

 

 

בן

שלמה שפירא

 

 

בן

נתן נטע שפירא

{מח"ס אמרי שפר ומבוא השערים}
(אב"ד הורדנא. נולד 1520, נפטר 1577 והוא מיוחס לרש"י).

{בן דודו  הוא ר' דוד גאנז מח"ס צמח דוד}

 

 

בן

שמשון שפירא

(מפוזנא)

 

 

בן

יצחק שפירא

 

בן

פרץ שפירא

(אב"ד קונסטנץ בנסיכות באדן)

 

 

בן

שלמה שפירא

(אב"ד היילבורן ולנאדא)

 

בן

שמואל שפירא

(אב"ד שפייער)
{נולד 1350, נפטר 1414 בערך}

 

 

חתן

מתתיהו טרייביש

(ראש ישיבה בפריס, וראש כולל בצרפת)

{נולד 1335, נפטר 1385}

 

בן

יוסף טרייביש

(הגדול. אב"ד מרסייל בפרובנס)

נולד 1305 בערך.

 

 

בן

יוחנן טרייביש

(אשכנזי מרומא)

 

 

בן

אברהם טרייביש

 

בן

יצחק

{כינויו היה הריב"ם. היה מבעלי התוספות}

{נולד 1095, נפטר 1135}

היו לו שבעה בנים.

 

 

בן

יוכבד

(אשת מאיר בן שמואל מרומבורג)

צאצאי יוכבד ומאיר:
1.ר' שמואל {הרשב"ם}.
2. ר' יעקב {רבינו תם}, (אשתו מרים).
3. ר' יצחק {הריב"ם}. (הנ"ל).
4. שלמה (נפטר בצעירותו).
5. מרים {אשת ר' שמואל בן שמחה מוויטרי, מח"ס מחזור ויטרי}.

צאצאי שמואל בן יוכבד ומאיר:
1. יצחק.

צאצאי מרים ויעקב בן יוכבד ומאיר:
1. יוסף.
2. שלמה.

צאצאי שמואל ומרים בת יוכבד ומאיר:
1. יצחק (ר"י הזקן). {חותנו הוא יהודה בן יום טוב כאן בהמשך}.

צאצאי יצחק הזקן בן שמואל ומרים:
1. אלחנן.

צאצאי אלחנן בן יצחק הזקן:
1. שמואל.

 

 

בת

רבי שלמה יצחקי

{רש"י}

(נולד בטרויה שבצרפת 1040, נפטר כ"ט תמוז ד' תתס"ה – 13/7/1105)

 

צאצאיו:
1. יוכבד (אשת ר' מאיר הנ"ל).
2. מרים (אשת הריב"ן – יהודה בן נתן).
3. רחל (אשת אליעזר. והתגרשה ממנו. נישאה אח"כ לר' אפרים?).

צאצאי ר' נתן ומרים בת רש"י:
1. יום טוב (מפלייזא), {היה אחד מבעלי התוספות}.
2. אליעזר.

צאצאי יום טוב בן נתן ומרים:
1. יהודה. (חמיו של ר"י הזקן פה לעיל').
2. יוסף.

צאצאי יהודה בן יום טוב:
1. יצחק.

צאצאי יצחק בן יהודה:
1. יהודה {מסר ליאון שירליאון}. (נולד 1166, נפטר 1224. היה מחשובי בעלי התוספות)

צאצאי יהודה בן יצחק:
1. אליהו {מפריז}.

צאצאי אליהו מפריז בן יהודה:
1. מאיר.

 

 

בן

יצחק

(מ-קריווש צרפתי)

{גר בוורמס, ואח"כ עבר לגור בקריווש (טרויה-טרואה) שבצרפת}

 

בן

שלמה

 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: