משפחת שינפלד

חיים שמואל גדליה שינפלד

{אשתו פנינה, בת חוה רחל ור' יוסף דב שטיין, בן סימה חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדל ויצחק יהודה שטיין, בן כתריאל ופערל שטיין, בן וולף וקיילע שטיין}

צאצאי חיים שמואל גדליה שינפלד ופנינה, בת יוסף דב וחוה רחל שטיין::
1. ציפורה. (ציפי), {אשת משה יהודה בסר, בן פנחס בסר, בן אברהם חנוך בסר}.
2. ישראל. (שרוליק),
{אשתו בזוו"ר; בתיה איידלס. אשתו בזוו"ש; רחלי, אשתו בזווג שלישי; חיה פרסמן}.
3. זאב וולף. (זאבי),
{אשתו אליה ימיני}.
4. כתריאל. (כתי),
{אשתו לביאה ז'לושינסקי}.
5. יצחק יהודה (איציק).
{אשתו בזוו"ר הינדה, בזוו"ש אסתר (אתי) לבית עבדו}
6. לאה. (לֵאהלֶה).

 

צאצאי ציפורה ומשה יהודה בסר:
1. טובה
2. חיה
3. אהרן דוד
4. שרה יוטא
5. יוסף דב (יוסי).

 

צאצאי רחלי וישראל שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד:
1. יונתן.

צאצאי חיה וישראל שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד:
1. שטערנה שרה.

 

צאצאי זאב וולף ואליה שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד:
1. עדי.
2. אריאל.
3. נוי.
4. הדר.
5. תמר.

 

צאצאי כתריאל ולביאה שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד::
1. מרים רבקה.
2. יצחק זושא.
3. יוסף דב.
4. מיכאל.
5. הלל נחמה.

 

צאצאי הינדה ויצחק יהודה שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד::
1. נועם.

צאצאי אתי ויצחק יהודה שינפלד, בן חיים שמואל גדליה ופנינה שינפלד::
1. ליאל.
2. לינוי.

 

 

 

בן

שלמה אליעזר שינפלד

{אשתו נחמה מטילדה, בת משה אהרן לבלזון, בן שלמה זלמן לבלזון}

 

צאצאי נחמה מטילדה ושלמה אליעזר שינפלד:
1. חיים שמואל גדליה {הנ"ל}.
2. צבי שלום. (אשתו הלה הנדל רוקח).
3. אברהם מרדכי. (אשתו רבקה געייר).
4. אילנה רחל. (אשת אלעזר דפנר).
5. מזל אסתר. (אשת בן ציון קודראט).
6. ברכה זעלדא. (אשת משה ויזל).

צאצאי הלה הנדל וצבי שלום שינפלד, בן נחמה מטילדה ושלמה אליעזר שינפלד:
1. יהודה זונדל.
2. שושנה.
3. זאב.
4. שיינדל.
5. אסתר.

 

צאצאי רבקה ואברהם מרדכי שינפלד, בן נחמה מטילדה ושלמה אליעזר שינפלד:
1. מיכאל.
2. שושנה.
3. רפאל.
4. תמר.
5. דוד.

 

צאצאי אלעזר דפנר ואילנה רחל, בת נחמה מטילדה ושלמה אליעזר שינפלד:
1. ראובן.
2. זאב.
3. הרשל.
4. ישראל.
5. יוסף.
6. אלישבע.

 

צאצאי אלעזר קודראט ומזל אסתר, בת נחמה מטילדה ושלמה אליעזר שינפלד:
1. יוסף נחמיה.
2. חיים.
3. חיה.
4. טובה.
5. שמואל.

 

צאצאי משה ויזל וברכה זלדה, בת נחמה מטילדה ושלמה אליעזר שינפלד:
1. לאה.
2. יוסף נחמיה.
3. שרית.
4. אהרן.
5. אסתר בלה.

 

 

בן

וולף (זאב) שינפלד

(נולד ב-שירדז' פולין תרס"ו-1906, נפטר בירושלים י"ז טבת תשכ"ז-30-12-1966 בגיל 60)

{אשתו שולמית בת בלה (בת הינדא ויצחק שכנא שילית)  ויוסף נחמיה פינצ'בסקי, בן מרים ליבא (בת רייזל* ויחיאל קופרמן, בן מרים ליבא ואלימלך אהרן קופרמן, בן הערש קופרמן) ושמואל שלמה פינצ'בסקי, בן רחל (לבית וולקוביץ' ) ואליהו פינצ'בסקי, בן ליבא ושמחה פינצ'בסקי}.
אליהו ורחל פינצ'בסקי נישאו בשנת 1843 בזדונסקע-וואלע פולין.

(שולמית נולדה בזדונסקע-וואלע תרס"א-1901, נפטרה בירושלים י"ד תשרי תש"ס-24.9.1999 בגיל 98)
(שמואל שלמה פינצ'בסקיPINCZEWSKI) ) נפטר ט' תמוז תרנ"א-15.7.1891)
(אליהו פינצ'בסקי נפטר בזדונסקע-וואלע בשנת 1891 בגיל 66 בערך)

{רייזל אשת יחיאל קופרמן היתה בתם של אברהם ומלכה מושקוביץ'}.


צאצאיהם:
1. יצחק שכנא {אשתו שרה}.
2. שלמה אליעזר{הנ"ל}.
3. טובה גיטל (אסתר גיטל הלוי).
4. עליזה (פרידא דרעזיל בליז'ינסקי)
5. משה חיים {אשתו יפה זהבה (שיינא גולדה) זטורסקי, בת יצחק זטורסקי, בן יעקב דוד זטורסקי, בן משה יהודה לייב
זטורסקי
, בן שמואל זטורסקי, בן אברהם זטורסקי, בן אברהם זטורסקי}.
6. אברהם צבי.

צאצאי יצחק שכנא ושרה שינפלד:
1. יהודה
2. עמיחי (ד"ר עמי)
3. אסנת
4. איילת
5. זאבה
6. אמציה

צאצאי משה חיים שינפלד:
1. אברהם יצחק (איציק), {אשתו: ויויאן חיה חסידה שינדלר}.
2. אריה יוסף (הי"ד).
3. יוסף נחמיה {אשתו רחל רוזנפלד}.
4. יחזקאל {אשתו רחל לאו}.
5. אילה
6. מרים {אשת ישראל אליעזר פסח}.
7. חנה {אשת יוסף יחזקאל סגל}.
צאצאי אברהם צבי שינפלד:
1. אורנה
2. שרה
3. זאב
4. איציק
5. ישראל

 

בן

משה חיים שיינפלד

(נולד בזדונסקע-וואלע ו' תשרי תרכ"ז-15/10/1866, נפטר ט"ו תשרי)

{אשתו גיטל זלץ נפטרה ט"ז ניסן}

צאצאיהם:
1. וולף (הנ"ל).
2. שלום מרדכי.
3. חנה (נולדה 1917), {אשת ברוך קלטוך נפטרו בקאליש בשואה עם 5 ילדיהם}.
3. אברהם (נפטר בשואה).
5. לייבוש (נולד 1927), נפטר בזגירז' בשואה.
6. ביילא (נולדה 1907), {אשת שלמה יחזקאל הנדלס}. נפטרו בלודז' בשואה עם 9  ילדיהם: לייזער (15), בנימין (13),
נחמה (11), ועוד 6 לא ידועים.
7. יהודית (נולדה 1927), אשת אברהם יצחק וילדיהם: לייזער (16), גיטל (14), חיה (12) נפטרו בשואה בהשמדה.

בן

שלמה אליעזר שיינפלד

{אשתו פריידא דרעזיל, בת בילא (בת זיסל וזעליג וורשבסקי) וחיים לבקוביץ', בן לייב לבקוביץ'}

(שלמה אליעזר נולד ב-זגירעז' בשנת תר"ה-1846 ונפטר א' סוכות תרע"ו-24.9.1915 בגיל 70 נקבר בלודז'. פריידא דרעזיל נולדה ב-זדונסקע-וואלע בשנת תר"ו-1838 ונפטרה ג' אדר ב' תרצ"ה-3.8.1935, בגיל 97, ונקברה בלודז'. בילא בת זעליג נפטרה י"ג כסלו תרל"ה-18.4.1903. חיים לבקוביץ' נרצח בשנת 1852).

צאצאיהם:
1. משה חיים (הנ"ל: נולד 1866 בזדונסקע-וואלע, נפטר ב-שייראדז).
2. יצחק מאיר (נולד בזדונסקע-וואלע, תרכ"ח-1868).
3. זיסל. (נולדה 1870)..
4. יודעסא (יהודית, נולדה בזדונסקע-וואלע, תרל"ב-1872).
5. פעסא/פעשא. (נולדה 1875).
6. דוד. (נולד 1880).
7. וולף. (נולד 1893).

בן

משה שיינפלד

{אשתו מחלה (נולדה בזגירז' תקע"ז-1817), בת נעכא ואליעזר בורנשטיין}

(משה נולד תקע"ו-1816 ב-קאנסיע/קינסק, נפטר בזגירז' תר"ח-1848 בגיל 32)

צאצאיהם:
1. אברהם הירש (נולד תקפ"ט-1839).
2. חיים (נולד תר"א-1841).
4. מרדכי (נולד תר"ג-1843)
5. שלמה אליעזר {הנ"ל-1846}.
6. גיטל
7. מלכה.

 

בן

לייבוש שיינפלד

{נולד תקנ"ב-1792 נפטר ב-קאנסיע תרי"ב-1852 בגיל 60}

{אשתו יודעסא (יהודית) בת דינה ומשה ישראל הארן}
(יהודית נולדה תקנ"ד-1794 נפטרה ב-קאנסיע/קינסק תר"ח-1848 בגיל 54)

צאצאיהם:
1. משה {הנ"ל: נולד 1816, נפטר 1848}.
2. שרה (נולדה בקינסק 1817).
3. חיים (נולד 1821, נפטר 1831).
3. הערש (נולד בקינסק תקפ"ד-1824).
3. יצחק (נולד בקינסק תקפ"ח-1828).

 

 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: