משפחת רפפורט רפא

 

עילאי הלוי פרום

 

בן

נפתלי יצחק הלוי פרום

 

בן

מרים רבקה

(אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח פרום, בן לאה ונפתלי יצחק פרום, בן שרה וחנוך העניך פרום, בן חנה וצבי יוסף פרום, בן שרה ומאיר זאב פרום, בן שרה ביילא ושמואל פרום, בן טויבע והערש הלוי פרום, בן הלנה {מוזס} ואברהם פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום {סוחר יינות בבוואריה}).

 

בת

חוה רחל

(אשת ר' יוסף דב שטיין, בן סימה חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדעל ויצחק יהודה שטיין, בן חנה ואברהם שטיין).

 

בת

אהרן דוד ברלינר

(אשתו ציפורה פייגא בת חוה ובנימין שצ'רנסקי, בן יצחק צ'רנסקי, בן גיטל {בת מאיר קוריינסקי} ומשה צ'רנסקי).

 

בן

יצחק יהודה ברלינר

(אשתו הדסה דובא בת פריידא ור' יהושע שוורצברג, בן יוסף ופייגא שוורצברג).

 

בן

רחל

(אשת ירוחם ברלינר, בן דוב בעריש ברלינר, בן יצחק נתן נטע ברלינר, בן זלאטע ואברהם דוד טעבלי ברלינר, בן גולדה רחל וצבי הירש ברלינר, בן מרים {בת החכם צבי} ואריה לייב לוונשטאם, בן דבורה ושאול הירש, בן דינה ור' אברהם יהושע העשיל מקראקא, בן דבורה ויעקב הירש לובלינר, בן אפרים נפתלי הירש, בן אייגל אולגה ויוסף יונה באבד העשל, בן קלונימוס קלמן, בן יונה קלמן באבד אשכנזי, בן קלונימוס קלמן באבד, בן יונה אשכנזי, בן ישראל איסר ברוּנָא, בן חיים מברונא).

 

בת

נתן נטע בהריר

(אשתו זיסל. גרו בפינטשוב. שם משפחתו נגזר מראשי-התיבות של "בן הרב ר' יהושע ראביטש")

 

בן

איידל

(אשת ר' משה יהושע אב"ד שטרים וליטומירסק, בן יעקב מלוצק, בן אריה לייב אב"ד סלוצק והורודנא, בן ר' נתן נטע אב"ד טרניגרד, בן יעקב מלובלין, בן בתו של רוזה ור' נתן נטע שפירא {מח"ס מגלה עמוקות}, בן שלמה שפירא, בן נתן נטע שפירא).

 

בת

מלכה

(אשת ר' צבי הירש הלוי הורוויץ, בן ר' מאיר הלוי מטיקטין {המהר"ם מטיקטין}).

 

 

בת

מרדכי

(מלוצק)

 

חתן

שמחה כ"ץ רפפורט

 

בן

נחמן כ"ץ רפפורט

 

בן

ליפשא ומאיר כ"ץ רפפורט

 

בן

משה כ"ץ רפא

 

בן

שמחה הכהן רפא

 

בן

גרשון כ"ץ רפא

 

בן

משה כ"ץ רפא

 

 

בן אחר בן ל:

עזרא הסופר

 

בן

שריה

(כהן גדול)

 

 

בן

עזריה

(כהן גדול)

 

בן

חלקיה

(כהן גדול)

 

בן

שלום {משולם}

(כהן גדול)

 

בן

צדוק

 

 

בן

מְרָיוֹת

 

בן

אחיטוּב

 

 

בן

אמריה

 

בן

עזריהו

{זכריהו-עוזיהו}

 

 

בן

יוחנן

 

בן

עזריה

 

 

בן

אחימעץ

(כהן גדול)

 

 

בן

צדוק

(כהן גדול)

 

 

בן

אחיטוּב

 

 

בן

אֲמַריָה

 

 

בן

מְרָיוֹת

 

 

בן

זרחיה

 

 

בן

עוזי

 

 

בן

בוקי

 

 

בן

אבישוע

 

בן

פנחס

 

בן

אלעזר

 

 

בן

אלישבע (בת עמינדב) ואהרן הכהן

 

 

בן

עמרם

 

 

בן

קהת

 

 

 בן

לוי

 

 

בן

לאה ויעקב

 

 

בן

רבקה ויצחק

 

 

בן

אברהם אבינו

{נולד בשם אברם}

חי 175 שנים

(שם אשתו הראשונהשרַי/שרה בת נחור מבני שם)
(שם אשתו השנייה קטורה בת יפת)
(שם אשתו השלישית הגר בת חם)

צאצאי אברהם:
1. יצחק. (הנ"ל) {מאשתו שרי}
2. ישמעאל. {מאשתו הגר}
3. זמרן. {אביהם של: 1. אביהן. 2. מוליד. 3. מרים}
4. יקשן. {אביהם של: 1. שבא. 2. דדן}
5. מדן. {אביהם של: 1. אמידע. 2. יוב. 3. נוחי. 4. אלישע. 5. כותח}
6. מדין. {אביהם של: 1. עיפה. 2. עפר. 3. חנוך. 4. אבידע. 5. אלדעה}
7. ישבק. {אביהם של: 1. מכירו. 2. בידוא. 3. תתור}
8. שוח. {אביהם של: 1. בלדד (חברו של איוב). 2. מונן. 3. מיבן}

צאצאי ישמעאל בן אברהם:
{מאשתו מריבה}
1. נביות.
2. קידר.
3. אבדאל.
4. מבשם.
5. בשמת.

{מאשתו מלכות/פטימה}
1. משמע.
2. דומא.
3. משא.
4. חדד.
5. יטור.
6. נפיש.
7. קדמה.

 

 

בן

תרח

(שם אשתו הראשונה: אמתלאי בת כַּרנבוֹ)
(שם אשתו השנייה: פלילה)

צאצאי תרח ואמתלאי:
1. אברהם (הנ"ל)
2. נחור (אשתו מילכה בת הרן אחיו).

צאצאי תרח ופלילה:
1. הרן.
2. צובא.

צאצאי מילכה ונחור בן תרח:
1. עוץ (בנותיו: מרימת ועוצית נשות נפתלי וגד, בני יעקב אבינו).
2. בוז.
3. קמואל.
4. כֶּשֶׂד.
5. חזוֹ.
6. פלדש.
7. ידלף.
8. בתואל (אבי לבן ורבקה)

 

צאצאי לבן בן בתואל:
1. בעור (אביו של בלעם).
2. אליב.
3. מירוש.
4. רחל.
5. לאה.
6. בלהה.
7. זלפה.

צאצאי נחור ופילגשו ראומה:
1. טבח.
2. גחם.
3. תחש.
4. מעכה.

צאצאי הרן בן תרח ופלילה:
1. לוט (אשתו עידית/עירית).
2. מִילכה.
3. שָׂרַי (שמה הנוסף או הכינוי יסכה. והיא אשת אברהם)

צאצאי עידית לוט בן הרן:
1. פלטית (אנשי סדום שרפו אותה כי נתנה אוכל לעני).
2. בת.
3. בת.
4. מואב (מבתו הגדולה).
5. בן עמי (מבתו הצעירה) .

 

צאצאי צובא בן תרח ופלילה:
1. ארם (היו לו 3 נשים. 3 בנים ו-3 בנות).
2. אֹכלָיו.
3. מָרוּק.

 

 

בן

נחור

(חי  148  שנים)

צאצאיו:
1. תרח (הנ"ל).
2. עוץ.

צאצאי עוץ:
1. איוב  (המקראי).

 

 

בן

שְֹרוּג

(חי  230  שנים)

 

 

בן

רעוּ

(חי  239 שנים)

 

 

בן

פלג

{נקרא בשם זה כי בימיו התפלגה הארץ}

(חי  239  שנים)

 

 

בן

עבר

 (חי  464  שנים)

צאצאיו:
1. פלג (הנ"ל).
2. יקטן

צאצאי יקטן בן עבר:
1. אלמודד.
2. שלף.
3. חצר מות.
4. ירח (זרח).
5. הדורם.
6. אוזל.
7. דקלה.
8. עובל.
9. אבימאל.
10. שבא.
11. אופיר.
12. חוילה.
13. יובב. {בנותיו –  עדינה וארידה, היו נשות לוי ויששכר בני יעקב אבינו}.
 

 

 

בן

שֶׁלח

{חי  433  שנים}

 

 

בן

ארפכשד

{חי  438  שנים}

צאצאיו:
1. שלח
2. ענר
3. אשכול. (ענר ואשכול היו בעלי ברית עם אברהם אבינו והם גם יעצו לו לעשות ברית מילה).

בן

שם

(חי  600  שנים)

{יש הטוענים כי הוא מלכי צדק מלך שלם (ירושלים בעת העתיקה}

צאצאיו:
1. עילם.
2. אשור.
3. ארפכשד.
4. לוד.
5. ארם.

צאצאי עילם בן שם:
1. שושן.
2. מחול.
3. חרמון.

צאצאי אשור בן שם:
1. מירוס.
2. מוקיל.

צאצאי לוד בן שם:
1. פתיר.
2. ביזיון.


צאצאי ארם בן שם
:
1. עוץ.
2. חוּל.
3. גתר.
4. מַשׁ/מֶשֶׁך.

 

 

בן

נח

(בונה התיבה בזמן המבול. חי  950 שנים)

צאצאיו:
1. שם (הנ"ל)
2. חם (היה לו כינוי או שם נוסף: דוּרוּאַסְטְרו)
3. יפת (היה לו כינוי או שם נוסף: יַאנו)
4. יוניקו

צאצאי יפת בן נח:
1. גומר.
2. מגוג.
3. מדי.
4. יוון.
5. משך.
6. תובל.
7. משך.
8. תירס.

צאצאי חם בן נח:
1. כוש.
2. מצרים.
3. פוּט.
4. כנען.

  • סיחון מלך האמורי היה בנם של אשת חם ושמחזאל המלאך.

 

 

בן

למך

{חי  777 שנים}

 

 

בן

מתושלח

{חי 969 שנה}

צאצאיו:
1. למך (הנ"ל).
2. אליקום (לאליקום היו שלוש בנות וכולן נישאו לנח).

בן

חנוך

{הוא מטטרון המלאך. חי 365 שנים}

צאצאים:
1. מתושלח (הנ"ל)
2. אלישוע.
3. אלימלך.
4. מלכה.
5. נעמה. (יש הטוענים שהיא אשתו של נח).

צאצאי אלישוע בן חנוך:
1. אשמוע (אשת למך ובנם הוא נח) {ללמך היו 3 נשים אשמוע, עדה וצילה}.

בן

ירד

{חי 962 שנים}

 

 

בן

מהללאל

{מבני האלוהים, חי 895 שנים}

 

 

בן

קינן

{חי 910 שנים}

צאצאיו:
1. מהללאל (הנ"ל).
2. עינן.
3. מרד.
4. עדה. {אשת למך}.
5. צילה {אשת למך

צאצאי צילה ולמך:
1. תובל קין.
2. נעמה (אשת נח).

 

 

בן

אנוש

{חי 905 שנים}

 

 

בן

שת

{חי 912 שנים}

 

 

בן

אדם הראשון וחוה

{חי 930 שנים}

צאצאיהם:
1. קין (אשתו קלמאנא אחותו)
2. הבל (אשתו בלבירא אחותו)
3. קלמאנא.
4. בלבירא.

צאצאי קין וקלמאנא:
1. חנוך.

צאצאי חנוך בין קין:
1. עירד.

צאצאי עירד בן חנוך:
1. מחויאל.

צאצאי מחויאל בן עירד:
1. מתושאל.

צאצאי מתושאל בן מחויאל:
1. למך
. (נשותיו: אשמוע, עדה וצילה)

צאצאי למך ועדה:
1. יבל.
2. יובל.

צאצאי למך וצילה:
1. תובל-קין.
2. נעמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: