משפחת נייהוז וברגר

משפחת נייהוז וברגר:

 

זאב וולף ורייזל נייהוז

(גרו בלינטשיץ)

{זאב וולף הוא דור חמישי לר' נפתלי כ"ץ מח"ס; "סמיכת חכמים", ודור תשיעי למהר"ל מפראג}

 

צאצאי רייזל וזאב וולף נייהוז:
1. יהודה לייב. (אשתו יוטא, בת יצחק ורבקה פריידה).

 

בנו

יהודה לייב ויוטא נייהוז

(יהודה לייב ואשתו יוטא בת יצחק ורבקה פריידה, נולדו בלינטשיץ)

{יהודה נולד 1785, נפטר בלודז' ר"ח ניסן תרל"א – 23/3/1871 בגיל 76. יוטא נפטרה בלודז' כ"ו טבת תרמ"ג – 5/1/1883 בגיל 88}

 

צאצאי יוטא ויהודה לייב נייהוז:
1. פריידה רייזה*. (נולדה בלינטשיץ 1823, נפטרה בלודז'; ז' תשרי תרנ"א – 21/9/1890 בגיל 68). {נישאה לבעלה נתן משה ברגר, בן מרדכי זאב ברגר, בתאריך ו' אלול תר"א – 23/8/1841}).
2. אהרן אשר. נולד סביבות 1830 נפטר בלינטשיץ תרע"ט – 1919). {אשתו רחל לאה, בת אברהם ורויזה איזביצקי, י"ח אדר תר"ח – 22/2/1848}.
4. חייה ביילא. (נולדה בלינטשיץ 1835, נפטרה ונקברה בלודז'; ה' תשרי תרמ"ז – 4/10/1886). {אשת זושא מונדרלה (נולד ז' אלול תק"צ – 26/8/1830), בן אברהם וביילא מונדרלה}.
5. ישכר דב ענזיל (בעריש). (נולד בלינטשיץ 1844, נפטר ונקבר בלודז'; י"ט תשרי תרפ"ד – 29/9/1923 בגיל 80. היה חסיד סוכטשוב). {אשתו אסתר לאה ניימן, נישאו תרכ"ג – 1863 בענדקוב}.

*אודות צאצאי פרייזה רייזא ובעלה נתן משה ברגר, ראה בהמשך, אודות משפחת ברגר.

צאצאי אסתר לאה וישכר דב ענזיל, בן יוטא ויהודה לייב נייהוז:
1. מנדל וולף. (נולד ז' אדר א' תרכ"ד – 14/2/1864 בנדיקוב). {אשתו גולדה יענטא בת יעקב גולדברג ואסתר לאה לבית לוברניצקי, נישאו י"ז אדר תרמ"ה – 4/3/1885 ב-אלכסנדרוב}.
2. יצחק הערש. (נולד כ"ו אב תרכ"ה – 18/811865).
3. רייצע.
4. מאיר בונם. (נולד תרכ"ח – 1868, נפטר ל' שבט תרצ"א – 17/2/1931 בלודז' וקבור שם). חסיד של האבני נזר מסוכטשוב והוא היה מנכ"ל מוסדות סוכטשוב בלודז'. {אשתו רחל לאה לבקוביץ' קפלוטשניק).

 

צאצאי רחל לאה ומאיר בונם נייהוז, בן אסתר לאה וישכר דב ענזיל נייהוז:
1. אברהם משה. (אשתו שרה קופילוביץ').
2. נתן. (נפטר בחיי אביו – כ' אדר תרפ"ח – 12/3/1928, קבור בלודז').
3. יהודה לייב.
4. יעקב צבי.
5. חתנו חיים ברסלר.
6. חתנו אברהם ביכלינסקי.
7. חתנו בנימין פֶּרנֶס. (נכד ר' אברהם מסוכטשוב בעל ה"אבני נזר").

 

צאצאי שרה ואברהם משה נייהוז, בן רחל לאה ומאיר בונם נייהוז:
1. מאיר בונם.
2. צפורה פרלה. (אשת הלל לנדאו).

 

בנו

אהרן אשר נייהוז

(נולד סביבות 1830 נפטר בלינטשיץ תרע"ט – 1919).

{אשתו רחל לאה, בת אברהם ורויזה איזביצקי}

(נישאו י"ח אדר תר"ח – 22/2/1848)

 

דור ראשון:

צאצאי רחל לאה ואהרן אשר נייהוז:
היו להם 10 ילדים רובם נפטרו בקטנותם/צעירותם.

1. בעריש. (נולד בלודז'; כ' תשרי תרכ"ה – 20/10/1864). {נישא ג' סיון תרמ"ח – 13/5/1888 לאשתו צפורה הענדל, בת וולף ברגר (וולף ברגר נפטר ו' אדר א' תרע"ט – 6/2/1919)}.
2. יצחק מאיר נוי עוז. (נולד בלודז'; ט' אלול תרכ"ו – 20/8/1866 נפטר בגטו לודז' כ' ניסן תש"א – 17/4/1941 ונקבר בלודז'). {אשתו פערל פרידע}.
3. יהודה לייב. (נולד בלודז' כ"א אדר א' תרל"ב – 2/3/1872). {אשתו פייגא, בת הרשל פבושיאק, נישאו תרנ"א-1891}. (נפטר כ"ד אדר א' תש"א – 1943, ונקבר בהר הזיתים).

 

דור שני:

צאצאי פערל פרידע ויצחק מאיר נוי עוז, בן רחל לאה ואהרן אשר נייהוז:
1. אריה לייב. (אשתו אסתר פעסא, בת אברהם משה כהן). {נפטר י"ז אדר א' תשכ"ב – 21/2/1962 ונקבר בזכרון-מאיר ב"ב}.
2. זאב.
3. אברהם.
4. דוד.
5. יוטא.
6. רחל.

 

צאצאי פייגא ויהודה לייב נייהוז, בן רחל לאה ואהרן אשר נייהוז:
1. צילה.
2. צביה.
3. שרה.
4. אסתר לאה.
5. יוטא.
6. יחיאל יצחק.
7. חנוך העניך. (נולד תרנ"ח – 1898 לודז', נפטר תש"י -1950 ירושלים, נקבר שיח-אדר). {אשתו טולה גרין, נולדה תרס"ב-1902, נפטרה תשנ"ו – 1996, בגיל 94}
8. משה.
9. אברהם.

 

דור שלישי:

צאצאי אסתר פעסא ואריה לייב נייהוז, בן פערל פרידע ויצחק מאיר נוי עוז:
1. אהרן. (אשתו עלקא וייס, מגזע אדמורי ספינקא).
2. אברהם משה. (היגר לאמריקה. נפטר סנטו דומינגו תשנ"ח – 2008).

 

צאצאי טולה וחנוך העניך נייהוז, בן פייגא ויהודה לייב נייהוז:
1. יהודית. (אשת פרופ' ארי בן מנחם).
2. רינה. (אשת זאב פדן).

 

דור רביעי:

צאצאי עלקא ואהרן נייהוז, בן אסתר פעסא ואריה לייב נייהוז:
1. אסתר. (אשת וולף-שם משפחה ולא שם פרטי).
2. רבקה. (אשת רוזנטל מ-ירושלים).
3. פנינה. (אשת טאומן מ-ב"ב).
4. יעקב. (מירושלים).
5. נועה. (אשת סרוק. מ-ירושלים).

 

צאצאי ארי בן מנחם ויהודית, בת טולה וחנוך העניך נייהוז:
1. שחר. (נולד 1958).
2. נוגה. (נולדה 1961).

 

צאצאי אברהם משה נייהוז, בן אסתר פעסא ואריה לייב נייהוז:
1. דוד.
2. גניה.

 

בנו

בעריש נייהוז

(נולד בלודז'; כ' תשרי תרכ"ה – 20/10/1864).

{נישא ג' סיון תרמ"ח – 13/5/1888 לאשתו צפורה הענדל, בת וולף ברגר (וולף ברגר נפטר ו' אדר א' תרע"ט – 6/2/1919)}.

 

 

בנו

יצחק צבי (יצחק הערש) נייהוז

(נולד בלודז'; כ' תשרי תרכ"ה – 20/10/1864).

{נישא ג' סיון תרמ"ח – 13/5/1888 לאשתו צפורה הענדל , בת פייגא (בת חיה ביילא ויקותיאל צבי גולדשטיין אב"ד אוסטרילנקא, המכונה ר' הערש גולדשטיין) ו-וולף ברגר (וולף נפטר ו' אדר א' תרע"ט – 6/2/1919), בן נתן משה ברגר, בן מרדכי זאב ברגר}

צאצאי צפורה הענדל ובעריש נייהוז:
1. חיים וולף. (נולד כ"א שבט – 7/2/1893, נפטר ה' שבט תש"ב – 23/1/1942 ונקבר בלודז'). (היה לו חנות למוצרי חלב. אשתו ורוב ילדיהם נפטרו בשואה). {אשתו שרה פרלה. נולדה 15/2/1899, נפטרה 26/2/1942 בשואה}.
2. מנדל לייב. (נולד תרנ"א – 1891, נפטר ח' שבט תרע"ט – 9/1/1919).
3. נתן משה. (נולד תרנ"ו – 1896), {חתן ראובן בקר, מריפין}.
4. יעקב יוסף. (נולד א' טבת תרס"ג – 31/12/1902 בלודז', נפטר ג' ניסן תש"ם – 20/3/1980). {אשתו איידל, בת משה יוסף הלטובסקי נכדת ר' אשר מסטולין בן ר' אהרן הגדול מקרלין}.

 

צאצאי שרה פרלה וחיים וולף נייהוז, בן צפורה הענדל ובעריש נייהוז:
1. נעכא אסתר. (נולדה 25/5/1920 נפטרה בשואה 26/2/1942).
2. רחל לאה. (נולדה 3/4/1922).
3. באשע פרימעט. (נולדה 2/1/1925).
4. שמואל יצחק. (נולד 16/4/1926, נפטר בגטו לודז' 2/2/1942).
5. ליבא איטה. (נולדה 1/1/1929).
6. פייגא. (נולדה 20/5/1933, נפטרה 26/2/1942).
7. פריידא. (נולדה 25/8/1935, נפטרה 26/2/1942).

 

 

בנו

יעקב יוסף נייהוז

(נולד א' טבת תרס"ג – 31/12/1902 בלודז', נפטר ג' ניסן תש"ם – 20/3/1980, נקרב בהר הזיתים ליד אדמורי גור).

{אשתו איידל, בת משה יוסף הלטובסקי, נכדת ר' אשר מסטולין, בן ר' אהרן הגדול מקרלין}.

(נישאו י"ג סיון תרפ"ח – 1/6/1928)

דור ראשון:

צאצאי איידל ויעקב יוסף נייהוז:
1. יצחק צבי. (הערשל). {חתן פנינה מחלה וראובן אהרונוביץ, בן יצחק אהרונוביץ'}.
2. אשר.
3. חיים דוד.

דור שני:

צאצאי יצחק צבי נייהוז וחיה, בת פנינה מחלה וראובן אהרונוביץ':
1. יהודה אריה. (אשתו נחמה).
2. אברהם מרדכי. (אשתו פריידא).
3. אסתר.
(אשת נתן יהודה אריה זייברט).
4. לאה.
{ז"ל}. (אשת יואל לוי).
5. צפורה {ציפי}.
(אשת אפרים בירנשטוק).
6. משה.
(אשתו שושנה).
7. רות {רותי}.
(אשת אלעזר ירט).
8. אהרן. {רוני}.
(אשתו רחל).

 

צאצאי אשר נייהוז, בן איידל ויעקב יוסף נייהוז:
1. אברהם מרדכי.
2. מאיר בונם.
3. מנחם מנדל.
4. משה יצחק.

 

צאצאי חיים דוד נייהוז, בן איידל ויעקב יוסף נייהוז:
1. יחזקאל.

 

דור שלישי:

צאצאי נחמה ויהודה אריה נייהוז, בן יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. שמחה בונם.
2. חתנם מאיר כץ, (בן יצחק כץ, בן מלכה וישראל אליעזר כץ).
3. ישראל.
4. יעקב יוסף.
5. איטה.
6. ראובן.
7. חתנם טוביה שפירא.

 

צאצאי פריידא ואברהם מרדכי נייהוז, בן יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. מאיר שמחה בונם.
2. ישראל.
3. שלמה.
4. שרה.
5. רבקה.
6. יהודה.
7. יעקב יוסף.

 

צאצאי נתן יהודה אריה זייברט ואסתר רבקה, בת יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. איידל עדינה.
2. יעקב יוסף.
3. חתנם ישראל גליקסון.
4. שמחה בונם.
5. חתנם ישראל גולדברג. (אשדוד).
6. רחל.
7. ראובן.
8. משה מאיר.
9. ישראל.

צאצאי יואל לוי ולאה (ז"ל), בת יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. חדוה.
2. יהודית.
3. שרה.
4. שרה בלומה.
5. חתנם אלימלך ויינשטיין.
6. חתנם שמואל דב שרפהרץ.
7. ישראל.
8. אסתר רבקה.
9. איידל עדינה.
10. טויבע גיטל. (אשת ליברמן).

צאצאי אפרים ביננשטוק וציפורה, בת יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. עדינה.
2. מיכל.
3. חתנם שוורץ.
4. יעקב יוסף.
5. ישראל.
6. פנינה פערל מחלה.
7. איטה.
8. ראובן.
9. שמחה בונם.

 

צאצאי שושנה ומשה נייהוז, בן יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. ישראל.
2. שמחה בונם.
3. יעקב יוסף.
4. ראובן.
5. אלתר.
6. היידי.
7. צביה.

 

צאצאי אלעזר ירט ורות, בת יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. פנינה פערל מחלה.
2. אסתר רבקה.
3. איטה.
4. פנחס מנחם.
5. יעקב יוסף.
6. איידל עדינה.
7. שמחה בונם.

 

צאצאי רחל ואהרן (רוני) נייהוז, בן יצחק צבי וחיה נייהוז:
1. שמחה בונם.
2. איידל עדינה.
3. מרדכי.
4. ראובן.
5. שמואל.
6. רבקה.

 

צאצאי מאיר בונם נייהוז, בן אשר נייהוז:
1. ישראל.
2. נתן.

 

צאצאי משה יצחק, בן אשר נייהוז:
1. יעקב יוסף.

 

דור רביעי:

צאצאי מאיר כץ, חתן נחמה יהודה אריה ונחמה נייהוז:
1. יוכבד.
2. פנינה פערל מחלה.

 

צאצאי ישראל נייהוז, בן נחמה יהודה אריה ונחמה נייהוז:
1. אסתר.
2. יעקב יוסף.

 

צאצאי יעקב יוסף נייהוז, בן נחמה יהודה אריה ונחמה נייהוז:
1. יוכבד פערל פנינה.

 

צאצאי ישראל נייהוז, בן פריידא ואברהם מרדכי נייהוז:
1. יעקב יוסף.
2. שמחה בונם.
3. פנחס.

 

צאצאי ראובן נייהוז, בן פריידא ואברהם מרדכי נייהוז:
1. מנחם מנדל.

 

צאצאי ישראל לוי, בן לאה ויואל לוי:
1. טויבע גיטל.

צאצאי שמואל דב שרפהרץ, חתן לאה ויואל לוי:
1. לאה.

 

צאצאי אלימלך ויינשטיין, חתן לאה ויואל לוי:
1. לאה פריידא.
2. שרה.

 

 

 

משפחת ברגר:

עוזר וחנה ברגר

(גרו בברסלאו)

 

צאצאי עוזר וחנה ברגר:
1. שרה הענדל. (נולדה תקמ"ד – 1784, נפטרה ז' אדר א' תרכ"ד – 14/2/1864 בלודז' בגיל 80). {אשת קרוב משפחתה מרדכי זאב ברגר, בן גיטל שנפטרה בלודז' תקפ"ו – 1826)  מרדכי זאב נולד תקמ"ה – 1785, נפטר ט"ו תשרי תר"ט – 12/10/1848 בלודז' בגיל 68}.

 

בתם

שרה הענדל

(נולדה תקמ"ד – 1784, נפטרה ז' אדר א' תרכ"ד – 14/2/1864 בגיל 68 בלודז')

{אשת מרדכי זאב ברגר קרוב משפחתה מכפר דז'יקוב והיגר ללודז', נולד תקמ"ה – 1875, נפטר ט"ו תשרי תר"ט – 12/10/1848 בלודז'}

 

דור ראשון:

צאצאי שרה הענדל ומרדכי זאב ברגר:
1. עוזר.
2. ברוך.
3. נתן משה. (נולד תקע"ט – 1819, נפטר י"ג חשון תרנ"ט – 28/10/1898 ונקבר בלודז'). {אשתו פריידה רייזא נייהוז, (נפטרה ז' תשרי תרנ"א – 21/9/1890), בת יוטא ויהודה לייב נייהוז, בן רייזל וזאב וולף נייהוז. נישאו ו' אלול תר"א – 23/8/1841}.
4. אייזיק.
5. אברהם.
6. אסתר לאה.
7. חיה.
8. רייזל.

 

דור שני:

צאצאי פריידא רייזה ונתן משה ברגר, בן שרה הענדל ומרדכי זאב ברגר:
1. מלכה. (בזוו"ר אשת; שמואל שמעלקא גולדשטיין, {נולד תקצ"ט – 1839, נפטר ט"ז חשון תרל"ה – 27/10/1874 בלודז'} בן חיה ביילא ויקותיאל צבי* (הערש) גולדשטיין}, (נישאו ח' ניסן תרי"ח – 23/3/1858). בזוו"ש אשת; ישראל יוסף זיסקינד, נישאו תרל"ו – 14/5/1876).
2. בעריש. (נולד כ"ה אלול תר"ד – 9/9/1844). {אשתו איטה כהן, בת טויבע וישראל אברהם כהן מבלאשקי}. (נישאו י"ג חשון תרכ"ג – 11/11/1862).
3. גיטל. (נולדה י"א תשרי תר"ו – 12/10/1845). {אשת בנימין כהן. נישאו ט' תמוז תרכ"ו – 22/6/1866}.
4. וולף. (נולד י"ז חשון תר"ח – 27/10/1847, נפטר ט"ז אייר תרנ"ב – 13/5/1992, מפליטת כדור בתגרות בין הפולנים לרוסים). {אשתו פייגא (נפטרה ט"ז חשון תרצ"ו – 12/11/1935 בגיל 92 בלודז'), בת חיה ביילא ויקותיאל צבי (הערש) גולדשטיין}. (וולף ופייגא נישאו ר"ח טבת תרכ"ו – 18/12/1865).
5. שמואל זנוויל. (נולד כ' חשון תרי"א – 26/10/1850). {אשתו גולדה קעניג, בת גדליה קעניג ולאה, נכדת ר' אביגדור כוהנסקי}, (שמואל זנוויל ולאה נישאו ח' שבט תרכ"ט – 20/1/1689).
6. אברהם. (נולד כ"ט אלול תרי"ב – 13/9/1852, נפטר כ"א ניסן תרע"ג – 26/6/1913 בגיל 61 וקבור בלודז'). {אשתו חיה שרה פצ'נובסקי, בת משה פצ'נובסקי ופרימעט לבית גרשנוביץ}. (נישאו כ' כסלו תרל"א – 14/12/19879).
7. שמחה בונם. (נולד א' חשון תרכ"א – 17/10/1869, נפטר כ' אדר תרצ"ד – 7/3/1934 בגיל 74 וקבור בלודז'). {אשתו ביילה קעניג (נפטרה ונקברה בישראל), בת מיכאל קעניג ופרומה, נינת ר' אביגדור כוהנסקי, נישאו ט' אדר תרל"ט – 4/3/1879}.
8. יצחק. (נולד ז' חשון תרכ"ה – 6/11/1864). {אשתו בלומה שלומוביץ}.

 

דור שלישי:

צאצאי שמואל שמעלקא גולדשטיין ומלכה, בת פריידא רייזה ונתן משה ברגר:
1. דינה. (נולדה 24/7/1863). {אשת נח קירשנבאום}.

 

צאצאי איטה ובעריש ברגר, בן פריידא רייזה ונתן משה ברגר:
1. שרה רבקה. (נולדה 1869). {אשת מאיר גוטגולד, בן ברוך וגולדה גוטגולד}. (נישאו כ"ב סיון תרמ"ז – 13/6/1887).
2. דינה. (אשת חנוך בהריר). {נישאו בשנת 1897}.

 

צאצאי פייגא ו-וולף ברגר, בן פריידא רייזה ונתן משה ברגר:
1. ציפורה הענדל. (הנ"ל, אשת בן דוד אביה יצחק הערש, בן בעריש נייהוז). {נולדה כ"ה סיון תרכ"ח – 15/6/1868, נפטרה ו' אדר ב' תרצ"ה – 11/3/1935 בלודז'}.
2. רחל לאה. (נולדה י"ג אב תר"ל – 10/8/1870). {אשת חנוך ויניקמין, נישאו י"ג תמוז תרנ"ד – 17/7/1894}.
3. חוה. (נולדה ט' חשון תרל"ד – 30/10/1873). {אשת שמואל כץ, בן חיים משה כץ ורבקה לבית מודוביץ' מבלאשקי, נישאו ט"ז אלול תרנ"ב – 8/9/1892}.
4. דבורה דובשה. (נולדה תרל"ח – 1878).  {אשת ראובן מאיר בוטשאן, בן אברהם בוטשאן ולאה לבית כץ מגוסטינין}. (נישאו ז' חשון תרס"א – 30/10/1900).

 

צאצאי גולדה ושמואל זנוויל ברגר, בן פריידא רייזה ונתן משה ברגר:
1. אהרן יהודה. (נולד כ"ו ניסן תרל"ד – 13/4/1874).
2. מיכלא בריינדל. (נולדה כ"ז טבת תרל"ז – 12/1/1877, נפטרה י"ב אב תשט"ו – וקבורה ב-ב"ב). {אשת דוד פרושינובסקי, (נולד 1876, נפטר ו' אדר תשכ"א – 22/2/1961 וקבור ב-ב"ב) בן בראנא אסתר ויוסף פרושינובסקי (נולד 1844), בן יעקב פרושינובסקי}, (מיכלא ודוד נישאו כ"ב אדר תרנ"ה – 18/3/1895).
3. זאב וולף. (נולד סביבות 1881). {אשתו שרה סלה רוזן}.

 

צאצאי חיה שרה ואברהם ברגר, בן פריידא רייזה ונתן משה ברגר:
1. יהודה לייב. (נולד 15/11/1871).

 

צאצאי ביילא ושמחה בונם ברגר, בן פריידא רייזה ונתן משה ברגר:
1. פייגא. (אשת יצחק מאיר גוטרמן).

 

דור רביעי:

צאצאי מאיר גוטגולד ושרה רבקה, בת איטה ובעריש ברגר:
1. פריידה. (אשת שמואל יצחק לייזרוביץ').

 

צאצאי חנוך ויניקמין ורחל לאה, בת וולף ופייגא ברגר:
היו להם 10 ילדים. 5 בנים ו-5 בנות.
1. מרדכי. (נולד תרע"ב – 1912).
2. חשה. (אשת מיכאל סטמפובסקי).
3. צבי. (אשתו רעיה, בת חשה אחותו).

 

צאצאי אהרן יהודה ברגר, בן גולדה ושמואל זנוויל ברגר:
1. מאיר. (בעל בית-חרושת לשמנים וסבונים "טית בית" בפ"ת).
2. פלה. (אשת פרנק).

 

צאצאי דוד פרושינובסקי ומיכלא בריינדל, בת גולדה ושמואל זנוויל ברגר:
1. אברהם פרשן. {נולד 1910}. (אשתו בזוו"ר; שרה גיטל. אשתו בזוו"ש; איטה ברכה פריינד, בת חיה רבקה דבורה ואריה מרדכי פריינד, בן גולדה פריידא ושאול יצחק פריינד, בן שרה הענא ואלכסנדר אברהם צבי פריינד, בן רבקה ומנחם חיים פטרפריינד, בן יעקב שוחט פרטפריינד, בן טויבע ויצחק פטרפריינד, בן נאכע וסנדר פטרפריינד).
2. שמואל זנוויל. היה חסיד סוכטשוב. (אשתו בזוו"ר; רבקה, בת ישראל מרדכי ונחמה סודיט. אשתו בזוו"ש; ציפורה, בת יצחק אהרונוביץ', בן רחל ושמואל אהרונוביץ', בן משה ובראנא אהרונוביץ').
3. לייזער. (אשתו חיה).
4. ציפורה. (היתה נשואה פעמיים – ליוסף זיטר, ולפנחס פיטרקובסקי).
5. אסתר חנה. (אשת ישראל מאיר ויינטראוב-ענבי).
6. בנימין פרי. (אשתו שושנה).

 

צאצאי שרה סלה וזאב וולף ברגר, בן גולדה ושמואל זנוויל ברגר:
1. נתן. (אשתו אלה פיוטרקובסקי).
2. אברהם אליעזר. (אשתו שרה אסתר פיטרקובסקי).
3. גניה. (אשת יוסף ריכטר).
4. הניה. (אשת זכריה אלטמן).

 

צאצאי יצחק מאיר גוטרמן ופייגא, בת ביילא ושמחה בונם ברגר:
1. נתן.
2. מיילה.
3. מרים.

 

דור חמישי:

צאצאי שמואל יצחק לייזרוביץ' ופריידה, בת מאיר ושרה רבקה גוטגולד:
1. יהודה.
2. יששכר.
3. נתן.
4. לאה.

 

צאצאי מרדכי ויניקמין, בן רחל לאה וחנוך ויניקמין:
1. חנוך.

 

צאצאי מיכאל סטמפובסקי וחשה, בת רחל לאה וחנוך ויניקמין:
1. רעיה. (אשת בן דודה צבי ויניקמין, בן חנוך ויניקמין).

 

צאצאי מאיר ברגר, בן אהרן יהודה ברגר:
1. יורם.
2. עזרא.

 

צאצאי אלה ונתן ברגר, בן שרה סלה וזאב וולף ברגר:
1. עליזה. (נפטרה בשואה).
2. מאיר. (נפטר בשואה).

 

צאצאי שרה אסתר ואברהם אליעזר ברגר, בן שרה סלה וזאב וולף ברגר:
1. יורם.
2. מאיר.

 

צאצאי יוסף ריכטר וגניה, בת שרה סלה וזאב וולף ברגר:
1. עליזה.
2. נטע.

 

צאצאי זכריה אלטמן והניה, בת שרה סלה וזאב וולף ברגר:
1. ישראל.
2. נתן.

 

צאצאי נתן גוטרמן, בן פייגא ויצחק מאיר גוטרמן:
1.  אילנה. (אשת מוטי שגיב).

 

משפחת פרושינובסקי:

צאצאי שרה גיטל ואברהם פרשן, בן מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. דב.

 

צאצאי איטה רבקה ואברהם פרשן, בן מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. יוסף שאול.
2. חתנו גוטמן.

 

צאצאי רבקה ושמואל זנוויל פרושינובסקי, בן מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. יהודית. (אשת עמוס קולינר).

 

צאצאי ציפורה ושמואל זנוויל פרושינובסקי, בן מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. יוסף. (יוסל). {נולד כ"ג ניסן תרצ"ט – 12/4/1939, נפטר כ"ג תמוז תשע"ז – 17/7/2017 בגיל 78 בקרית טאהש קנדה}. (היו לו 13 ילדים).
2. שמחה רשף.
3.  יצחק פרי.


צאצאי פנחס פיטרקובסקי וציפורה, בן מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. שמחה.


צאצאי שושנה ובנימין פרי, בן מיכלא בריינדל ודוד פרושינובסקי:
1. רות.

 

……………………………………….

*יקותיאל צבי (הערש) גולדשטיין (נולד תקס"ח – 1808, נפטר כ"ד חשון תרי"ז – 22/11/1856, ונקבר באוסטרלנקה), רב ואב"ד אוסטרלנקה. אשתו חיה ביילא (נפטרה כ"ד אדר ב' תרנ"א – 3/4/1891 בלודז' וקבורה שם) היתה בת ר' דוד וחנה גולדשטיין.

צאצאי יקותיאל צבי וחיה ביילא גולדשטיין:
1. חנה. (נולדה 1858, נפטרה ר"ח ניסן תרמ"ה 1885 בלודז'). {אשת שמעון איילנברג, בן יצחק איילנברג (יצחק טורקער).
2. שמואל שמעלקא. (הנ"ל, נולד תקצ"ט – 1839).
3. רייזל. (נולדה תר"ב – 1842). {אשת נטע (נולד ת"ר – 1840), בן ישראל חיים ולאה ציטרנובסקי, נישאו בלודז' י"ז אב תרכ"א – 24/7/1861}.
4. פייגא. (הנ"ל, נולדה תר"ד – 1844). {אשת וולף ברגר, בן נתן משה, בן מרדכי זאב ברגר}.

 

צאצאי נטע ציטרנובסקי ורייזל, בת יקותיאל צבי וחיה ביילא גולדשטיין:
1. הערש. (נולד 1862).
2. שרה. (נולדה 1863).
3. משה. (נולד 1868).
4. יצחק העניך. (נולד 1870).

 
השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: