משפחת מאירסדורף

ענף מאירסדורף

 

עילאי הלוי פרום

{נולד- 24/2/2004}

 

 

בן

נפתלי הלוי פרום

{נולד- 8/11/1969}

 

 

בן

מרים רבקה ויהודה אריה לייב הלוי פרום

{נולד 9/12/1948}

 

 

בת

חוה רחל ור' יוסף דב שטיין

{נולד 29/12/1929}

 

 

בת

ציפורה פייגא ואהרן דוד ברלינר

{אהרן דוד נולד 1889 ביאנוב, נפטר 16/6/1976 בגיל 87 בבני ברק}

 

 

בת

חוה ובנימין צ'רנסקי

(התחתנו ב-זגירז' 1885)

 

 

בת

זיסל ור' נתן נטע הלוי היינסדורף

{נתן נטע נולד 14/1/1838 – נישאו 1856 בזגירז' וגאו ב-שטרים}
(זיסל היא בת צבי הירש פוזנר)

 

צאצאי זיסל ונתן נטע היינסדורף:
1. חוה. (אשת בנימין צ'רנסקי הנ"ל).
2. לאה. (נולדה 1861, אשת ישראל הערש בנעט).
3. פעסא חיה. (נולדה 1863, אשת אברהם משה הכהן בלאס).
4. זלאטע פייגא. (נולדה 1865, אשת שאול דב לנדאו).

 

 

בן

מלכה רחל ויהודה לייב הלוי היינסדורף

{מלכה רחל נולדה 1778}
{יהודה לייב הלוי היינסדורף נולד 1774 נפטר 20/3/1854 בגיל 80 ונקבר ב-וורשא פולין}

דור ראשון:

צאצאי מלכה רחל ויהודה לייב הלוי היינסדורף:
1. מאיר. (נולד 25/5/1828 ב-וורשה).
2. אהרן. (נולד: 1/7/1829 ב-וורשה, אשתו מרים וייסברג (נולדה 1827, נישאו 11/8/1846, נפטרה 8/5/1908  וקבורה ב-וורשא), בת יעקב שמואל ברוך וייסברג וביילא רחל {בת אברהם}).
3. פייגא. (נולדה 1/6/1833 ב-וורשה).
4. בעריש. (נולד 28/9/1835 ב-וורשה). {אשתו יוטא אסתר}.
5. נתן נטע. (הנ"ל. נולד 14/1/1838 ב-וורשה).
6. רייזל. (נולדה 31/5/1839 ב-וורשה).
7. בריינדל. (אשת משה גולדשטיין, בן שרה רחל וצ'ילה גולדשטיין). נישאו, 20/4/1839 וגרו ב-קרוסניק.
8. אסתר. (אשת יוסף יצחק קפטל, בן ליפמן קפטל וביילא {בת משה}. נישאו 18/2/1840 ב-וורשה).
9. מרדכי (מוטל). {נולד 3/3/1841}. (אשתו פייגא גולדה מוזסמושזוב נולדה 1843, נישאו 1859 ב-וורשה. מרדכי נפטר 1899).
10. לאה צאשה. (אשת יהודה מוזסמאזיש בן אלכסנדר זיסקינד מאזיש מביאלא חסיד פשיסחא וקוצק. גרו בביאלא. יהודה נפטר בגיל 36).
11. פריידא. (נולדה 13/3/1842). {אשת יצחק יעקובסון}.
12. חנה. (אשת יהושע פלידרבאום, בן שמואל וצ'ינה (בת מאיר). {נישאו 1/9/1828}.

 

 

דור שני:

צאצאי מרים ואהרן היינסדורף, בן יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. חיה שרה. (נפטרה 31/12/1914 וקבורה ב-וורשא).
2. נפתלי דוד. (נולד 31/12/1847).
3. יצחק. (נפטר 23/2/1907 וקבור ב-וורשא).
4. פייגא. (נולדה 1852, נפטרה 26/10/1860).
5. מנחם מנדל. (נפטר 8/8/1920 קבור בוורשה). {אשתו דבורה היינסדורף, בת אחיו יהודה לייבוש היינסדורף}. דבורה נפטרה 18/4/1829 – ה' ניסן תרפ"ט.
6. יהודה לייבוש. {נפטר 13/2/1920 קבור ב-וורשא}. (אשתו זיסל רייזל הרליך).
7. יעקב. (נפטר 28/12/1930 קבור ב-וורשא).

 

צאצאי יוטא אסתר ובעריש היינסדורף, בן יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. יעקב לייב.
2. חתנו בעריש וולף הלוי שינפלד.
3. חתנו יעקב מוזס, (בן לאה צאשה ויהודה מוזס).

צאצאי משה גולדשטיין ובריינדל, בת יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. דוד ישעיה. (נולד 22/10/1844).
2. שרה מנוחה. (נולדה 5/8/1846).
3. לאה. (נולדה 10/3/1848).

צאצאי יוסף יצחק קפטל ואסתר, בת יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. אהרן. (נולד 27/8/1846).

 

צאצאי פייגא גולדה ומרדכי (מוטל) היינסדורף, בן יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. חוה הודס. (נולדה 1868, אשת משה פינקלשטיין. נישאו 1885).
2. רחל שיינדל. (נולדה 12/3/1874). אשת טרייסמן. בנם: לייבל. נולד 1905.
3. משה שלמה. (נולד 1864, נפטר י"ט סיון תרפ"ז-19/6/1927 קבור בוורשה).
4. יהודה לייב. (נולד 1877). בתו: גולדא אשת רפפורט.
5. יוכבד חיה. (נולדה 1871, נישאה 1890).
6. אלכסנדר זיסקינד. (נולד 1866, נפטר 1867).

 

צאצאי יהודה מוזס ולאה צאשה, בת יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. זאב וולף. (נולד ב-ביאלא י"ג אייר תרכ"ב – 13/5/1852) אב"ד ורב קאליש. היה חסיד גור. נפטר בת"א ב' שבט תש"ט – 1/2/1949 בגיל 97). {אשתו בזוו"ר; רבקה (נישאו תרל"ט-1879, נפטרה כ"ח אדר ב' תרנ"ז-1/4/1897). בת גולדה (בתו של יהודה לייב קושמירק), וראובן ישראל הלוי פרנקל מוותיקי חסידי קוצק, בעל אחוזה ונדבן. אשתו בזוו"ש; בת אחות אשתו חנה מרים בת יוסף מנדל הרמן}.
2. משה. (חתן נח שחור מביאלא חמיו של האמרי-אמת מגור).
3. מרים. (נולדה 1851, אשת חיים צבי {נולד 1851 ו נישאו 1872}, בן אליעזר הרץ ושרה {לבית וינולדיק}).
4. יעקב. (חתן יוטא אסתר ובעריש היינסדורף דודו).
5. חתנם יעקב.
6. גולדה פייגא. (אשת מרדכי היינסדורף, בן לייבל ורחל היינסדורף, בן נפתלי היינסדורף}.
7. יהושע דוד. (חתן יהודה פרנקל, בן ראובן ישראל פרנקל הראשון).

צאצאי יצחק יעקובסון ופריידא, בת יהודה לייב ורחל היינסדורף:
1. הענא פייגא. (נולדה 22/8/1863).

 

 

דור שלישי:

צאצאי זיסל רייזל ויהודה לייבוש היינסדורף, בן מרים ואהרן היינסדורף:
1. דבורה. (אשת מנחם מנדל היינסדורף, אחי אביה). דבורה קבורה בוורשה.

 

צאצאי יעקב היינסדורף, בן מרים ואהרן היינסדורף:
1. בעריש. (נולד 8/5/1907 נפטר 16/3/1943).
2. מנדל יוסף.

 

צאצאי בעריש וולף שינפלד, חתן יוטא אסתר ובעריש היינסדורף:
1. יעקב לייב שינפלד. (חתן העניך לנדאו, בן שאול לנדאו).

 

צאצאי חוה הודס ומשה פינקלשטיין:
1. מנחם מנדל.

 

צאצאי זאב וולף מוזס, בן יהודה ולאה צאשה מוזס:
1. יהודה. (נולד בכפר רוסאצ'יצא, פלך קאליש, פולין ב-כ"ד תמוז תרמ"ו-27/7/1886 {אשתו מרים שרה פרנקל, בת שמואל מנחם פרנקל מגראבוב. (יהודה הוא, ה-מו"ל הראשון של עיתון ידיעות אחרונות).
2. חנה. {אשת יחזקאל אלתר}.
3. שמואל. (נפטר בילדותו).
4. אלכסנדר זיסקינד.
5. לצה. {אשת מנדל שריאדזק}.
6. נפתלי משה. (נפטר תרע"ו-1916).
7. רבקה. {אשת יונה ברודקין}.
8. אסתר {אשת הלל בירגר} הלל היה מהנדס.
9. יוכבד {אשת ליפא בוקס} ליפא היה מהנדס.
10. מלכה {אשת משה מרקוזה} משה היה אף הוא מהנדס.

 

דור רביעי:

צאצאי יעקב לייב שינפלד, בן בעריש וולף שינפלד:
1. שבתי שינפלד.

 

צאצאי מנחם מנדל בן חוה הודס ומשה:
1. זיסל גולדה.  (אשת מרדכי זאב איבנבוים).

 

צאצאי מרים שרה ויהודה מוזס, בן זאב מוזס:
1. ראובן (עו"ד).
2. אלכסנדר (בעל דפוס א. מוזס).
3. מאיר (חבר קיבוץ גבעת-חיים).
4. נח נולד 1912, נפטר 7/10/1985. (מנהל ידיעות אחרונות),{אשתו פולה}.

 

 

דור חמישי:

צאצאי שבתי שינפלד, בן יעקב ליי שינפלד:
1. משה שינפלד. (אחד מהמנגנים בחסידות גור).

 

צאצאי זיסל גולדה ומרדכי זאב איבנבוים:
1. חוה יהודית. (אשת אברהם משה ביבלה).

 

צאצאי נח בן יהודה מוזס:
1. גלעד. (נולד 1950 נפטר בגיל 9 בתאונת דרכים).
2. ארנון. {נוני}, (עורך ידיעות-אחרונות). {נולד 1/4/1953} אשתו בזוו"ר; מיכל וילדה לו את 4  ילדיו. אשתו בזוו"ש; דלית בר.
3. ג'ודי. (נולדה 14/8/1958). {בזוו"ר אשת; עמירם ניר ניסקר, בן יצחק ומרים ניסקר. בזוו"ש אשת; ציון סילבן משה שלום, בן מרים ושמשון שלום}. מניר יש לה, 2 ילדים. מסילבן, 3 ילדים.
4. תמי. {נולדה 11/6/1960}. (אשת דדי בורוביץ', מבעלי השליטה בחברת אל-על).

 

דור שישי:

צאצאי חוה יהודית ואברהם משה ביבלה:
1. יהודה אריה ביבלה.

 

 

בת

מרדכי מרקל מאירסדורף

(נולד בסביבות 1758, נפטר בסביבות 1840. על הקבר של בנו נתן נטע בוורשא, מצוין ששמו מרדכי מרקל/מרקיל ושהוא היה ישיש מאוד בפטירתו)

 

דור ראשון:

צאצאי מרדכי מאירסדורף:
1. מלכה רחל. (הנ"ל, נולדה 1778). {אשת יהודה לייב היינסדורף}.
2. אברהם. (נולד בסביבות 1800). {אשתו חיה רחל זלוטקוביץ', בת מנדל זלוטקוביץ'}.
3. מאיר. (נולד 1801). {אשתו דבורה (נולדה 1803), בת קאסל}.
4. אהרן. (נולד בסביבות 1812, נפטר ז' אייר תר"ס – 6/5/1900 וקבור ב-וורשא). {אשתו מלכה (נולדה 1813), בת הערש בער}.
5. לייזער. (נולד 1813). {אשתו יוספה גיטל רוזהַר (נולדה 1814), בת מאיר רוזהר}.
6. נתן נטע. (נולד 1816, נפטר 26/10/1893 ונקבר ב-וורשא). {אשתו רחל ליינדור (נולדה 1816), בת יהודה ליינדור}. גרו בלובלין ושם חיתנו את צאצאיהם.

 

דור שני:

צאצאי חיה רחל ואברהם מאירסדורף, בן מרדכי מאירסדורף:
1. חנה בינה. (נולדה 1821). {אשת יואל ארטנברג, בן לייבל ארטנברג ובלימה בת ישראל}. נישאו 15/12/1841 ב-פולטוצק מחוז פלוצק.
2. שמאי. (נפטר תרנ"ט – 1899 ב-פולטוצק, וקבור ב-וורשא). {אשתו שרה הרצקופף, בת פנחס הערש הרצקופף ופייגא פערל בת אפרים}. נישאו 5/5/1862 ב-וורשא.
3. חיים. (נפטר 10/5/1901 ב-פולטוצק וקבור ב-וורשא).
4. אליהו. (נפטר יום ג', ד' שבט תרס"ח – 7/1/1908 וקבור ב-וורשא). {אשתו סימא דוברה לבית וולף}.

 

צאצאי דבורה ומאיר מאירסדורף, בן מרדכי מאירסדורף:
1. אסתר פריבה. (נולדה 1824, נפטרה 28/8/1826 ב-וורשה).
2. שרה. (נולדה 1836 ב-וורשה).

 

צאצאי מלכה ואהרן מאירסדורף, בן מרדכי מאירסדורף:
1. אסתר. (נולדה 15/12/1841 ב-וורשה). {אשת מנדל אייזנבנד}.
2. שרה. (נולדה 4/4/1843 ב-וורשה).

 

צאצאי יוספה גיטל ולייזער מאירסדורף, בן מרדכי מאירסדורף:
1. פייגא. (נולדה 6/9/1839 ב-וורשה). {אשת משה אהרן רוזנרוט, בן קלמן רוזנרוט ובלימה בת הערש}. נישאו 4/8/1862 ב-וורשא.
2. מרדכי. (נולד 1842 ב-וורשה, נפטר 8/11/1847 בגיל 4 שנים ו-8 חודשים שם).
3. אהרן. (נולד ספטמבר 1850 ב-וורשה, נפטר 22/4/1852 בגיל 8 חודשים שם).
4. פרימֶט. (נפטרה ב-וורשה 21/8/1852).
5. משה חיים. (נולד 10/2/1857 ב-וורשא).

 

צאצאי רחל ונתן נטע מאירסדורף, בן מרדכי מאירסדורף:
1. פייגא. (נולדה 9/12/1835 ב-וורשה). {אשת חיים מוניש רוזנפיין נולד 1836 נישאו ב-וורשא}.
2. מאיר. (נולד 7/1/1838 ב-וורשא, נפטר 30/10/1838 שם בגיל 10 חודשים).
3. אהרן. (נולד 1/3/1839 ב-וורשא). {אשתו גיטל רייך (נפטרה 10/1/1911 וקבורה ב-וורשא), בת מאיר שכנא רייך.
4. מרדכי. (נולד 22/3/1841 ב-וורשא).
5. יהודה לייב. (נולד 7/9/1846 ב-וורשה). {אשתו ביילא צ'רנה (נולדה 1848), בת אהרן צ'רנה ויענטא לבית שיינברג. נישאו 1872 ב-ביאלה.
6. פריידא. (נפטרה 24/8/1852 ב-וורשא).
7. לייזער ישעיה. (נולד 3/7/1855 ב-וורשה, נפטר 1917 בלובלין). {אשתו חנה אברמסון, בת מאיר וגולדה אברמסון}. נישאו 1874 בלובלין.
8. שרה הודס. (נולדה 25/3/1857 ב-וורשה).

 

 

דור שלישי:

צאצאי שרה ושמאי היינסדורף, בן חיה ואברהם היינסדורף:
1. חנה פייגא. (נולדה מרץ 1864, נפטרה 10/9/1865 ב-וורשא בגיל שנה וחצי).

 

צאצאי סימא דוברה ואליהו היינסדורף, בן חיה ואברהם היינסדורף:
1. מרדכי לייב. (נולד אוקטובר 1857 ב-פלוצק. והיה שׁוּקָאִי {מוכר בשוק}. (אשתו חנה איטה לבית ליפמן, וגרו ב-וישיגראד).

 

צאצאי מנדל אייזנבנד ואסתר, בת מלכה ואהרן מאירסדורף:
1. ברוך. (אשתו ישראלה? צ'וסניק, בת שלמה צ'וסניק ושרה ציפא לבית זלברג). {נישאו 22/12/1907 ב-וורשא}.

 

צאצאי משה אהרן רוזנרוט ופייגא, בת יוספה גיטל ולייזער מאירסדורף:
1. מרדכי רוזנרוט. (נולד 20/7/1861 ב-וורשא).

 

צאצאי חיים מוניש רוזנפיין ופייגא, בת רחל ונתן מאירסדורף:
1. אסתר. (נולדה 26/3/1857 ב-וורשא).

 

צאצאי ביילא ויהודה לייב מאירסדורף, בן רחל ונתן נטע היינסדורף:
1. אברהם. (נולד 1873 ב-ביאלה, נפטר 1883 בגיל שנה).
2. שמואל. (נולד 1873 ב-ביאלה).
3. רבקה. (נולדה 1875 ב- ביאלה).

 

צאצאי חנה וישעיה לייזער מאירסדורף, בן רחל ונתן נטע מאירסדורף:
1. חיה. (נולדה 1875 בלובלין). {אשת ישראל צ'רני, בן יחיאל ופייקה בתיה צ'נרי CZERNY}. נישאו 1896 בלובלין.
2. נטע. (נולד 1877 בלובלין).
3. מאיר. (נולד 1879 בלובלין).
4. מרדכי. (נולד 1880 בלובלין).
5. אסתר. (נולדה 8/9/1886 בלובלין). {אשת יחיאל צמח (נולד 14/10/1888 בלובלין), בן חיים לייזער צמח ומרים לבית ליכטנשטאט}. נישאו 1918 בלובלין ושניהם קבורים בלובלין זה ליד זו.

 

 

דור רביעי:

צאצאי חנה איטה ומרדכי לייב היינסדורף, בן חיה ואברהם היינסדורף:
1. סיפה דברה. (נולדה 18/5/1878 ב-וישיגראד). {אשת נתן משה מאירסדורף (נולד 1881 ב-פלוצק)}. נישאו 1904 ב-וישיגראד.
2. יוכעט. (נולדה 15/12/1881 ב-וישיגראד).
3. יעקב אריה וולף. (נולד 1887 ב-וישיגראד).
4. ברוך בער הערש. (נולד 25/1/1890). היה שוּקָאִי כאביו. {אשתו חוה רחל טשוצינר, בת מנדל טשוצינר ואיידל נֵענָא לבית אַשׁ).
5. שרה. (נולדה 19/6/1894 ב-וישיגראד).
6. יצחק מאיר. (נולד 26/9/1896 ב-וישיגראד).
7. טאובה. (נולדה 10/12/1902).

 

 

דור חמישי:

צאצאי יעקב אריה וולף מאירסדורף, בן חיה איטה ומרדכי לייב מאירסדורף:
1. גֶנְיָה. (נולדה 1920 מ-וורשה).

צאצאי ברוך בער הערש מאירסדורף, בן חנה איטה ומרדכי לייב מאירסדורף:
1. אסתר שרה. (נולדה 11/5/1912 ב-וישיגראד).

 

 

דור שישי:

צאצאי גניה, בת יעקב אריה וולף מאירסדורף:
1. חתנה מרגלית.

 השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: