משפחת ברלינר

 

נפתלי יצחק הלוי פרום

{עורך וכותב מגילת יוחסין זו}

(נולד 8/11/1969 ת"א גר בב"ב ופ"ת)

צאצאיו:
1. עילאי (נולד 24/2/2014).

 

בן

 מרים רבקה פרום

(מרים נולדה 8/12/1949)

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום (נולד 9/12/1948) בן ליבא דבורה ונח הלוי פרום, בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום, בן שרה וחנוך העניך הלוי פרום, בן חנה וצבי יוסף הלוי פרום, בן שרה ומאיר זאב הלוי פרום מוורשא, בן שרה ביילא ושמואל הלוי פרום, בן טויבע וצבי הערש הלוי פרום , בן הלנה ואברהם פרום מגרוסלנגהיים, בן/נכד של הירש פרום מ-פירט בוואריה גרמניה}

צאצאיהם:
1. כתריאל.
2. נפתלי יצחק {הנ"ל}.
3. משה בצלאל. (אשתו ארית בת משה קורצמן)
4. עופרה. (בזוו"ר אשת מנחם מנדל פרידמן, בזוו"ש אשת יהושע אפרים הלוי רוזנשטיין).

 

בת

חוה רחל שטיין

(אשת ר' יוסף דב (בערל) שטיין, בן סימה חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדל ויצחק יהודה שטיין, בן פערל וכתריאל שטיין, בן וולף וקיילע שטיין)

{יוסף דב נולד כ"ד טבת תרפ"ז, 29/12/1926 בטבריה, גר ביסוד המעלה, ונפטר 2009 בבני ברק}
{חוה רחל נולדה י"ח אייר תרפ"ט, 28/5/1929 בלודז', עלתה לארץ בשנת 1934 בגיל 5 שנים, ונפטרה 2010}

צאצאיהם הנוספים:
1. מרים רבקה (הנ"ל).
2. פנינה (אשת חיים שמואל גדליה שינפלד, בן שלמה אליעזר שינפלד, בן וולף שינפלד, בן משה חיים שינפלד, בן שלמה
אליעזר שינפלד, בן משה שינפלד, בן לייבוש שינפלד).
3. טובה (אשת משה אמזל).
4. יצחק יהודה (אשתו בתיה).
5. ציפורה (אשת אברהם מרדכי זנד).
6. הדסה (בזוו"ר אשת נפתלי הירץ אינגבר, בזוו"ש אשת יעקב פרידמן).
7. כתריאל (אשתו בתיה פרדס).

 

חתן

אהרן דוד ברלינר

{אהרן דוד נולד 1889 נפטר י"ב תמוז תשל"ו-16/6/1976 בגיל 87 בבני ברק}

(אשתו פייגא ציפורה, בת בנימין צ'רנסקי, בן יצחק צ'רנסקי, בן משה וגיטל צרנסקי)

צאצאיהם:
1. חוה רחל (הנ"ל).
2. הדסה (אשת יהושע ארשטיין).
3. בנימין. (בנו משה ברלינר).

 

בן

יצחק יהודה ברלינר

{יצחק יהודה נולד 1846 ונפטר 2/10/1913 בגיל 67}

(אשתו הדסה דובע שוורצברג, בת פריידא (בת דב בער הכהן קהאן) ו-ר' יהושע שוורצברג מז'וריק, בן יוסף ופייגא שוורצברג)
{ר' יהושע חיבר את הספרים: "אבני יהושע", "בית יהושע", "דברי יהושע", "חומת יהושע"}

צאצאיהם:
1. משה יוסף. (נולד 1888 נפטר 25/2/1950, אשתו רבקה פייגא ווארגון).
2. אברהם דובער. (אב"ד קיקאל).
3. פעסא גיטל. (זובלדובער).
4. יעקב הערש.
5. חיה פערל.
6. שרה זיסל. (רבינוביץ').
7. אהרן דוד (הנ"ל).

 

בן

ירוחם ברלינר

(מזגרעש – נפטר 1875)

{אשתו רחל, בת זיסל ור' נתן נטע בהריר מ-פינצ'וב, בן איידל ור' משה יהושע (אב"ד ראביטש שטרים וליטומירסק), בן ר' יעקב מלוצק (מח"ס "כוכב יעקב"), בן אריה לייב (אב"ד סלוצק והורודנא, בן נתן נטע (אב"ד טראניגראד), בן יעקב מלובלין, בן בתו של ר' נתן נטע שפירא (מח"ס "מגלה עמוקות", בן שלמה שפירא, בן ר' נתן נטע שפירא (מח"ס "מבוא השערים" ו"אמרי שפר")}.

צאצאיהם:
1. שלמה זלמן.
2. יעקב.
3. זיסע זלאטע (אשת אייזיק נתנזון).
4. חתנם שלמה בורנשטיין.
5. נתן נטע. (מקונסטנטין).
6. אהרן דוד (הנ"ל).

 

בן

דוב בעריש ברלינר

(מבולגריא)

 

בן

יצחק נתן נטע ודבורה ברלינר


(נולד 1764 היה אב"ד בילגורייא 50 שנים ונפטר שם בתרכ"ד- 16/2/1864 בגיל 100, ונקבר בבית הקברות בבילגורייא) הנה לינק לעמוד הקבר שלו, ונתונים יפים עליו
http://www.bil-is.com/story%20of%20a%20tombstone.html

צאצאיהם:
1. בריינדל (אשת יצחק מאיר ויינברג תאומים,

צאצאי בריינדל ויצחק מאיר ויינברג:
1. אסתר (אשת שמואל אליהו, בן אליעזר, בן דב בעריש שוורדשרף),שמואל אליהו נולד 1616 ונפטר בגיל 61 תרל"ח –      1677  וקבור בוורשא.

לאסתר ושמואל אליהו, היו  2 בנים ו-5 בנות. נכדם של אסתר ושמואל הוא, נתן נטע קרוננברג.

 

בן

אברהם דוד טעבל ברלינר


{נולד תק"ו- 1746 ונפטר בשנת י"ב כסלו תקצ"א- 1831 בפיטריקוב, היה חסיד של ר' אלימלך מליז'ענסק ועלה לישראל ב-1838}
(אשתו זלאטע בת אליהו פיטריקובר, בן הירש פרנס)

צאצאיהם:
1.  רחל (אשת אליקים געצל הורביץ).
2. יצחק נתן נטע.
3. אריה לייב. (נולד 1765 נפטר 10/11/1816) אשתו חוה בת מנלי ולאה רובינשטיין, ואחותם של וולף, וחנה ספיר.

צאצאי אריה לייב (בן אברהם דוד טעבל וזלאטע ברלינר) וחוה ברלינר:
1. חתנו … לוין.
2. מריה רוזנבלום.
3. צבי הירש (מפיטריקוב).
4. חתנו אברהם כ"ץ.
5. שאול.
6. יעקב.
7. אפרים (מלובלין).
8. בן (לא ידוע השם)
9. חתנו מאיר רובין.
10. רחל (אשת יעקב משה פוזנר). {בנם צבי הירש, חותנו של נתן נטע היינסדורף, חותנו של בנימין  צ'רנסקי, חותנו של
      חיים חנוך שלסר, אביו של יצחק מנחם שלסר}.

 

צאצאי שאול ברלינר (בן אריה לייב וחוה ברלינר):
1. נפתלי הירש ברלינר.

צאצאי נפתלי הירש ברלינר (בן שאול ברלינר):
1. אריה לייבוש {אשתו אסתר} (בתם: טויבע איידל טובה היתה נשואה לר' מאיר אלתר בנו של האמרי אמת הי"ד).
2. חתנו ישראל משה ליפשיץ.
3. בתו זיסל אשת יעקב רזפקוביץ'. בתם: פערל אשת הערש מיכלסון).

 

בן

צבי הירש טעבל וגולדה רחל ברלינר

{אב"ד ברלין ומנהיים מח"ס "צבי לצדיק" ו"צבא רב"}
{נולד בפולין תפ"א- 1721 ונפטר בה' אלול תק"ס- 26/8/1800 ברלין גרמניה}
(גולדה רחל היא בת דוד טעבל הכהן כץ לוונשטאם מאמסטרדם שנפטר ב- 1764)
(בזוו"ש אשתו היתה שפרינצא בת אברהם ישראל ורחל פרנקל שהייתה אף היא נשואה לשמואל הלוי אייגר/הֵגֵר בזוו"ר שלה)

צאצאיהם:

 1. שאול הירש. (רב בפרנקפורט). סבי סבו של מרטין בובר.
  2. שרה (נולדה 1748) {אשת יעקב משה לוונשטאם מאמסטרדם}.
  3. ד"ר ר' שלמה הירש (נולד תקכ"ב- 12/2/1762 ונפטר 31/10/1842 בלונדון) {אשתו רבקה}. בנם
  דוד טעבלי
  עלה לישראל ב-1838 והיה ממנהיגי הפרושים בארץ וגזבר חורבת ר' יהודה החסיד. נפטר ט"ז חשון
  תרי"ב. צבי הירש אחיו עלה אף הוא לארץ בשנת תרי"ג נפטר ביפו ד' אב תרל"ב ונקבר בהר הזיתים בירושלים.
  4. ביילע (אשת מרדכי).
  5. רייזל (אשת דב בער גינזבורג)
  6. ציפורה פראדל (אשת ר' מאיר סג"ל הוזן).
  7. בן (לא ידוע שמו).
  8. אברהם דוד טעבלי (הנ"ל).

 

 

בן

ר' אריה לייב לוונשטאם

{אב"ד אמסטרדם אשתו מרים אשכנזי בת החכם צבי, בן ר' יעקב, בן בנימין וולף חתן ר' יעקב מלובלין}
(נולד בשנת 1690 בקראקוב פולין נפטר בגיל 65 ב- 2/4/1755 באמסטרדם).

צאצאיהם:

 1. שאול {אב"ד אמסטרדם} (אשתו בזוו"ר הינדא בת אברהם כהנא אב"ד דובנא, ובזוו"ש שרה
  בת יעקב יצחק הוכגלרטר).
  2. חיים העשל.
  3. שרה לאה (אשת יצחק הלוי אב"ד לשנוב).
  4. נחמה {נייטשי} (אשת משה אשכנזי מזלקייב)
  5. דינה אסתר.
  6. חתנו צבי הירש מרגליות.

 

בן

שאול הירש ואסתר הינדא קלויזנר

{שאול נולד 1655 בקרקוב פולין ונפטר 8/5/1707 בגלוגובר פולין. בזוו"ר אשתו היתה אסתר הינדא קלויזנר (לוונשטם) בת אריה לייב פישל (הויכער ר' לייב) ויוטא קלאוזנר בת זכריה מנדל קלאוזנר}

(אשתו בזוו"ש היא דבורה באבד תאומים נולדה 1660 והיא בת יהודית יוטא* ואריה לייב סבא המכונה השפולע זיידע הראשון מקראקוב שנולד ב- 1690, בן טילה וצבי הירש סבטקה מלובלין,  בן יוסף סבטקה (נפטר 27/6/1596 בפראג), בן שמואל סבטקה)

{יהודית יוטא* אשת אריה לייב הנ"ל, השפולע זיידע הראשון היא בתם של גיטל** ואפרים פישל הכהן (נולד 1570 נפטר 1653 בלבוב אוקראינה), בן נפתלי צבי הירש הכהן (נולד 1550 – נפטר 1626, כינוּיוֹ נשיא ארץ הקודש), בן ולנטינה***** ואפרים פישל אשכנזי, בן משה יהודה הכהן}

{גיטל** אשת אפרים פישל הכהן (נפטרה 3/10/1652) היא בתם של רבקה*** ונחמן (מרדכי) יחיאל שרנצל (נולד 1560 ונפטר 1616 בלבוב), בן יצחק שרנצל (נולד 1530), בן איסר {איסרלין} (נפטר 1460)}.

{רבקה*** אשת נחמן יחיאל שרנצל היא בתם של שפרינצא ור' יוסף הכהן כץ ( נולד 1511 בקרקוב ונפטר 28/1/1591 בקרקוב, מח"ס "שארית יוסף"), בן פאלקה**** ומרדכי גרשון כץ (נולד 1486 ונפטר 1577 בקרקוב), בן חיים הכהן כץ (נולד 1466 נפטר 2/10/1509), בן יצחק הכהן כץ (נולד 1400 אב"ד סטמבט נפטר 1466), בן עקיבא הכהן כץ מגולי ספרד (נולד 1360 בספרד היה אב"ד בסלוניקי יוון נפטר 1400 בסלוניקי מקדוניה יוון)}.

{פאלקה**** אשת מרדכי גרשון כץ, היתה בתו של יצחק קלויבער [נולד 1475 בוורמס גרמניה ונפטר 1530 בפוזן פולין, היה חתנם של דרייזל מרים זיסל (בת מלכה ויחיאל לוריא) ואליעזר יחיאל ליפמן, בן נחמן שרנצל], בן זכריה מנדל קלויבער,

{ולנטינה***** (נולדה 1538 ונפטרה בבריסק) אשת ר' אפרים פישל אשכנזי היא בתו של ר' שלמה לוריא {המהרש"ל} (נולד בבריסק ב- 1510 תרע"א בערך ונפטר בלובלין י"ב כסלו של"ד – 7/11/1753), בן ר' יחיאל לוריא אב"ד וגר סלוצק (נולד 1485), בן ואברהם לוריא (נולד 1465 נפטר 16/9/1521 חי ונפטר בבלרוס, בן מלכה ויחיאל לוריא (השני – אב"ד בריסק נולד 1430 נפטר 1470 בבלרוס. מלכה היא בתם של אליעזר יוסינוט ודרייזל ליפשיץ). בן מרים ואהרן לוריא (אהרן נולד 1413 בהיילבורן גרמניה ונפטר 1478 בוורמס {וורמייזא} גרמניה. {מרים נולדה ב-1403 ונפטרה ב- 1450 בוורמייזא והיא בתם של יוליה מינה ור' שלמה סלמן שפירא אב"ד לונדון והיילבורן גרמניה נולד 1375 בשפייר גרמניה ונפטר 1453 ב-ריילאנד פלאץ גרמניה. (יוליה מינה היא בתם של מתתיהו אשכנזי טרבס/טרייביש נפטר 1387 בפריס בן יוסף טרייביש נולד 1304 ונפטר 1370 במרסיי פריז, בן ר' יוחנן טרבס אשכנזי הגדול נולד 1265 ונפטר 1314 בוורמייזא, בן אברהם אשכנזי נולד 1240 בטרויה צרפת ונפטר 1310 בגרמניה, בן מתתיהו טרבס אשכנזי נולד 1210 בטרוויסו איטליה ונפטר 1279 בגרמניה, בן יוסף נולד 1180 בפריז נפטר 1230, בן משה טרבס אשכנזי נולד 1150 בטרויה צרפת נפטר 1230 בצרפת, בן ר' יחיאל "הפוסק" נולד 1110 בפריז ונפטר 1189 בפריז, בן מתתיהו הגדול נולד 1085 בטרבס איטליה נפטר 1150 בפריז, בן משה טרבס הראשון מצרפת תלמידו של רש"י, בן יהודה טרבס נולד בפלזיא צרפת ונפטר 1155 בפריס, בן יום-טוב מפלזיא צרפת נולד 1090 נפטר 1140 בפריז, בן יהודה עזריאל הריב"ן חתנו של רש"י נולד 1065 במיינץ גרמניה ונפטר 1105 בפריז, בן נתן ואלבינה מפריז נולד 1040). בן ר' שמואל זלמן שפירא משפייר, נולד 1345 ונפטר ב-1414 בשפייר, הוא היה הראשון לבית שפירא, בן קלונימוס קלמן נולד בשנת 1316 בשפייר, בן שבתאי קלונימוס מרומא}. בן נתנאל לוריא (נולד 1385 בלוריא טרביסו וונטו איטליה נפטר 1460 במנטובה איטליה), בן יחיאל לוריא (נולד 1370 ארפורט איטליה ונפטר 1450), בן מרים ושמשון לוריא (נולד 1325 ווייסנס גרמניה נפטר 1417 בגוטה טורינגיה גרמניה), בן יחיאל לוריא (נולד 1300), בן שלמה לוריא (נולד 1275), בן יחיאל לוריא (נולד 1250), בן שלמה לוריא, בן משה אהרן לוריא מאורליינס (נולד 1200), בן יצחק לוריא, בן אליעזר לוריא (נולד 1175), בן בתו של רש"י. (אחיו היו שמעון לוריא – ואבא צרפתי).

 

צאצאיהם:

 1. אריה לייב לוונשטם (הנ"ל).
  2. יצחק יהושע העשל.
  3. חתנו יהודה פאלק.
  4. פריידל (אשת משה פישר אוירבך).

 

בן

ר' אברהם יהושע העשל ודינה

{מקרקוב מח"ס "חנוכת התורה" אב"ד ור"מ לובלין וקראקא}
(נולד 1595 בקרקוב נפטר כ' תשרי תכ"ד – 21/10/1663 בקרקוב)
(בזוו"ר אשתו היא הסיה (חסיה) מרים איסרליס ובזוו"ש דינה קצנלבויגן)

צאצאיהם מזוו"ש (דינה):

 1. ישכר בעריש העשיל באבד.
  2. העסיה (בזוו"ר אשת מאיר הלפרין מאפטא ובזוו"ש אשת משה הלפרין).
  3. אליעזר לנדאו.
  4. פייגא (אשת נפתלי הירש אב"ד פינטשוב ולובלין).
  5. קריינדל (אשת שרגא פייבל העשיר מווינה).
  6. אסתר (אשת נתן נטע שפירא בן ישעיה וחוה הילדסהיימר אשכנזי, בן יששכר, בן ר' נתן).

צאצאיו מזוו"ר (הסיה מרים):

 1. שרה (אשת אברהם הכט מגזע צבי).
  2. גרוּנָה (אשת משולם זלמן).
  3. שמואל מרדכי (אשתו שרה).
  4. חתנם שמשון הכהן.

שני צאצאים נוספים היו לו ואינני יודע מי האימא: 1. יהודה לייבוש. 2. חתנו אהרן צבי הירש הכהן.
לדינה אשת ר' אברהם העשל  היו ילדים מבעלה בזוו"ר נפתלי הירש כץ ובניהם היו:
1. חיים הכהן כץ, בן דינה נפתלי הירש הכהן כץ, בן יצחק הכהן כץ, בן שמשמון כץ, בן גרשון כהן
כץ, בן עקיבא וחוה כץ, בן יצחק הכהן כץ, בן עקיבא הכהן כץ מגולי ספרד. (חיים נולד ב-1600).
2. יצחק כץ. (נולד 1608) {אשתו איידל בת אברהם מנחם מנדל אב"ד פינטשוב ופשעמישל, בן
פריידל ויוסף פייביש מרגליות-שטענגן, בן יצחק שטענגן, בן ר' אליעזר הכהן מגזע מעשה רוקח.
3. הינדה (אשת ליברמן).
4. פערל (אשת שמואל זנוויל בכרך).
4. יהודית.
5. שמואל.
6. ?

 

בן

יעקב הירש ודבורה לובלינר

(נולד 1575 בקרקוב נפטר17/11/1643 בלובלין, היה אב"ד ורב בלובלין ובריסק)
(דבורה* נולדה 1580 ונפטרה 1630 בלובלין)

צאצאיהם:

 1. חתנם בנימין זאב וולף אשכנזי. (נולד 1610נפטר 1682 בהלברשטאט, היה בנו של יצחק בונם
  וולף מייזליש, בן דרייזל ושמחה בונם מייזליש, בן אברהם מייזליש, בן יוסף מייזליש).
  2. דינה (אשת זק).

* ליעקב לובלינר היה זיווג נוסף, שם חמיו היה שמואל לובלינר ומבתו נולד לו מרדכי גימפל שיף.
בנו היה אהרן זעליג שיף, בנו של אהרן הוא יצחק, אביו של צבי הירש שיף טייטלבוים, וצבי
הירש אביו של ר' משה טייטלבוים בעל "ישמח משה" ממנו יצאו שושלת אדמו"רים.

דבורה* לובלינר אשת יעקב הירש (הייתה בזוו"ר אשת נפתלי הירש גינזבורג, בן יצחק וגיטל
גינזבורג, בן שמואל זנוויל אליקים, בן הינדה ושמעון, בן שמחה ואליעזר אברהם, בן
יחיאל, בן שמואל). דבורה לובלינר היא בתה של ביילע קצנלבויגן,

דבורה היא בתו של מאיר וואהל, בן שאול וואהל (מלך פולין ליום אחד), בן שמואל יהודה קצנלבויגן, בן מאיר קצנלבויגן מפאדווה (המהר"ם מאדווה), בן יצחק קצנלבויגן, בן יחיאל לוריא, בן אהרן לוריא, בן נתנאל לוריא, בן יחיאל, בן שמשון.

 

בן

אפרים נפתלי הירש

(נולד 1550 נפטר 23/6/1622)

{אשתו נפטרה ב-1555 והיא בתו של יעקב יוקיל הלוי וויל נולד 1510 נפטר 1572}

צאצאיהם:

 1. וולף הירש. (אביו של נפתלי הירש)
  2. שמואל אליעזר הירש. (אביו של יצחק הירש).
  3. יעקב הירש (הנ"ל).

 

 בן

יוסף יונה ואייגל אולגה באבד העשל

(נולד 1530 נפטר 1578 בלובלין)

{יוסף יונה הוא חתן נפתלי הירש שור, בן של חנה (בת נפתלי הירץ טריווש המקובל) ומשה אפרים שור, בן חיים שור, מגזע ר' יוסף בכור שור מאורליינש בן ר' יצחק מאורליינש תלמיד של רבנו תם נכד רש"י}

 

בן

קלונימוס קלמן


(נולד 1500 בלבוב, נפטר 1578 בקרקוב והיה ראש ישיבה בקרקא ובריסק)

{אשתו נולדה 1510 ונפטרה 1578 והיא בתו של ר' יונה ווייל (נולד ב- 1485 בבורגה בוואריה בגרמניה ונפטר 1580 שם) בנם של  ר' יעקב יוקיל ויהודית ווייל (נולד 1460 דונוורט ביירן גרמניה, בן ר' מאיר ווייל [המהר"ם ווייל] (נולד 1420 גרמניה נפטר שם 1465), בן יעקב ווייל [מהריב ווייל] (נולד 1385 בוואריה גרמניה ונפטר 1456 בארפורט גרמניה), בן יהודה ווייל, (נולד 1360 בקטלוניה ספרד ונפטר בגרמניה), בן … ווייל, בן מאיר ווייל (נולד 1212 נפטר 1293 ברוטנבורג גרמניה}.

 

 

בן

יונה קלמן באבד אשכנזי


(נולד 1470 ונפטר 1550) – {היה אב"ד אוסטראה}

{הוא מחותן עם בעל "תרומת הדשן"}

 

 

בן

קלונימוס קלמן באבד


(נולד 1440)

 

 

בן

יונה האשכנזי


(נולד 1418 נפטר 1505)

{מחבר ספר "איסור והיתר הארוך"}

 

 

בן

ישראל איסר ברוּנָא


(נולד 1400 בברונא נפטר 1480 בפראג בצ'כיה)

צאצאיו:

 1. מנשה.
  2. יונה (הנ"ל).

 

 

בן

חיים


(מברונא)

 

 

 

השאר תגובה

2 מחשבות על “משפחת ברלינר”

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: