משפחת בורנשטיין

ענף בורנשטיין:

עילאי הלוי פרום

(נולד ד' אדר תשס"ד – 24/2/2004 בבי"ח "מאיר" כפר-סבא וגר בהרצליה)

 

 

בן

נפתלי יצחק הלוי פרום

 (נולד בת"א כ"ח חשוון תש"ל – 8/11/1969 וגר בב"ב ופ"ת)

 

 

בן

מרים רבקה

(לבית שטיין)

(נולדה ו' כסלו תש"ט – 8/12/1949 בת"א)

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום}

 

 

בת

ר' יוסף דב שטיין

(נולד כ"ד טבת תרפ"ז – 29/12/1926 בטבריה. נפטר בגיל 83, כ"ד שבט תשס"ט, 18/2/2009 בב"ב)

(אשתו חוה רחל לבית ברלינר)

{נולדה ב-לודז י"ח אייר תרפ"ט – 6/7/1929. עלתה לארץ 1934 בגיל 5 שנים, ונפטרה בגיל 80 וחצי ב' כסלו תש"ע, 19/11/2010 ב-ב"ב}

 

 

 

בן

ר' מרדכי דוד שטיין 

(נולד בקונין י"ג אייר תרס"ג – 10/5/1903. נפטר בגיל 92. י"א תשרי תשנ"ה – 16/9/1995 ברעננה)

(אשתו סימא חיה דבורה, בת רבקה מרים ויוסף דב רוזנשטיין)

 

צאצאי מרדכי דוד וסימא חיה דבורה:
1.
אברהם (אשתו מרים לבית רפאלי) צאצאיהם: 1. לאה. 2. מרים רבקה. 3. שרית. 4. רפאל.
2. יהודה אריה לייב (אשתו יפה לבית גרינבלט). צאצאיהם: 1. רחל. 2. אסתר. 3. לאה. 4. אריאלה. 5. כתריאל.
3. משה (אשתו פנינה פולה) צאצאיהם: 1. שאול. 2. רונן. 3. אורנה. 4. שרון כתריאל. 5. ליאור.
4. צבי הערש (אשתו גרדה) צאצאיהם: 1. (איימי) מלכה. 2. (בקי) רבקה. 3. כתריאלה.
5. מאיר דניאל.

 

 

בן

מרים שטיין

(נולדה בקונין י"ד שבט תר"ל – 16/1/1870, נפטרה שם 1906, בגיל 36)

{אשת כתריאל שטיין, בן פאלע גיננדל ויצחק יהודה שטיין, בן פערל וכתריאל שטיין, בן וולף וקיילא שטיין}

(כתריאל בעלה נולד בקאליש ד' אדר תרל"ד, 21/2/1874, נפטר כ"ה שבט תשכ"ד – 28/2/1965 בגיל 92)

{גרו בקונין שבפולין}

{ Kasryel SZTAJN – כתריאל ומרים הם בני דודים (אימא של כתריאל {פאלע גיננדל} ואימא של מרים {טויבע רחל} הן אחיות לבית מקובסקי) הם התחתנו בשנת 1897, כשכתריאל היה בן 23 ומרים בת 26}

(זמן מה לאחר שהתאלמן ר' כתריאל שטיין, הוא החליט לעלות לארץ ישראל. בנו מרדכי דוד היה כבר בארץ ישראל כמה שנים לפני כן, שכן הוא ברח משם כי לא רצה לשרת בצבא הפולני)


צאצאי מרים וכתריאל שטיין:
1.
מאטע ריילא (אשת דוד לוי).
2. אסתר
3.
שרה.
4. פאלע גיננדל.
5. שרגא פייבל.
6. שמואל.
7. אברהם לייב מאיר. (נולד כ"ד סיון תרנ"ח – 14/6/1898).
8. מרדכי דוד (הנ"ל, נולד 1903).

 

 

בת

מרדכי דוד בורנשטיין

(נולד תר"ו – 1846, נפטר בקונין א' תמוז תרס"ב- 6/7/1902 בגיל 56).

אשתו טויבע רחל מקובסקי (נולדה י' טבת תר"ח -17/12/1847, נפטרה ז' אב תרפ"ה – 28/7/1925 בגיל 78), (Taube Ruchel MAKOWSKA בת אברהם ומאטע מקובסקי מקובאל {כינו אותו בשם "אברהם קוואלער"}, בן טוביה וגיננדל מקובסקי, מקונין-פולין)

 

דור ראשון:

צאצאי מרדכי דוד וטויבע רחל בורנשטיין- BORENSZTAJN:
1. מרים הנ"ל. (נולדה בקונין – 16/1/1870, כשאביה היה בן 23 ואימה בת 22 כך כתוב בתעודת הלידה שלה מפולין).
2. מאטע ריילא. {נולדה בקונין 1879, נישאה 1903 ל-משה וולף טראובא (נולד 1880) בן יענטא (לבית קליסקא) ומאיר טראובא}. TRAUBE 
3. הענדל Gnedla (נולדה 16.4.1891 קונין), {אשת שיינזילברג SZAJNZYLBERG. גרו ב-בלחטוב Bełchatów פולין}.
4. אברהם(אשתו שרה, בת דב בער ואסתר).
5. חנוך צבי. (העניך הערש). Henoch Hersz {נישא ל-נחמה/נחָמִי ממלוק, בת מרדכי ממלוק. 1899 בקאליש, MAMELOK Nachemiia}.

 

דור שני:

צאצאי משה וולף טראובה ומאטע ריילא, בת מרדכי דוד וטויבע רחל בורנשטיין:
1. מרדכי דוד. (נולד 1907 קאליש).
2. מאיר. (נולד 1907 קאליש).

 

צאצאי אברהם בורנשטיין, בן מרדכי דוד וטויבע רחל בורנשטיין:
1. ריילא. {אשת משה לייב סוקניק, נישאו 1903 ב-מיכוב, היא נפטרה והוא נישא לאחותה אסתר}. SUKENNIK  Moszek Lewek
2. אסתר. (אשת משה לייב סוקניק).
3. פערל.
4. מאטע.
5. טוביה. (אשתו חסיה), {גר בב"ב ונפטר בהשנת 2015}.
6. מרדכי דוד. (היה שוחט, ויש תמונה שלו בספר "עלי מרורות" של הרב יהושע משה אהרונסון. התגורר בניו יורק ובסוף ימיו בחצור הגלילית ישראל).
7. הערש מאיר.
8. משה אפרים. (נפטר צעיר).
9. מנחם. (היה קומוניסט היה בפולין, רוסיה ושוודיה, ויש לו 2 בנות).

 

צאצאי נחמה וחנוך צבי בורנשטיין, בן מרדכי דוד וטויבע רחל בורנשטיין:
1. דוד מאיר. (נולד בקאליש 1903).
2. לייבל. (נולד בקאליש 1908. אשתו בזוו"ר: רייצא פרסול. אשתו בזוו"ש; ציפורה לוי, בת יואל וטריינה לוי, מלודז').
3. רייזה שושנה.
 

 

דור שלישי:

צאצאי משה לייב סוקניק וריילא, בת אברהם בורנשטיין ב"ר מרדכי דוד:
1. שמואל. Szmul  (נולד 1903 ב-מיכוב). Miechow

 

צאצאי חסיה וטוביה בורנשטיין, בן אברהם בורנשטיין, ב"ר מרדכי דוד:
1. אברהם. (מ-ב"ב).
2. בלומה. (אשת קנובליך).

 

צאצאי מרדכי דוד בורנשטיין, בן אברהם בורנשטיין, ב"ר מרדכי דוד:
1. ברנדה. (אשת אבינועם עודד) מאלקנה.
2. אברהם. (אשתו רייזל, בת אהרן ושיינדל דבלוצקי).
3. אשר. (מטורונטו).
4. שרה. (אשת חיים מרדכי גרין). (מב"ב)
4. סוזי. (אשת טוביה רוזנצווייג ממבוא חורון).
5. מנדל. (מניו יורק).

 

צאצאי רייצא ולייבל ובורנשטיין, בן נחמה וחנוך צבי בורנשטיין:
1. מלכה.

צאצאי ציפורה ולייבל בורנשטיין, בן נחמה וחנוך צבי בורנשטיין:
1. יואל חנוך{נולד ה' כסלו תש"ט – 7/12/1949}.
2. נחמן.
3. יצחק.

 

דור רביעי:

צאצאי אבינועם עודד וברנדה, בת מרדכי דוד בורנשטיין, בן אברהם בורנשטיין:
1. נתנאל.

 

צאצאי רייזל ואברהם בורנשטיין, בן מרדכי דוד בורנשטיין, בן אברהם בורנשטיין:
1. אהרן יהושע. (חתן משה שלסר). גר באשדוד.
2. ישראל. (חתן צבי ברגמן).
3. חיה הינדה. (אשת אליהו שמעון).
4. צבי יעקב. (חתן יהודה אייזן).
5. יהודה אריה לייב. (חתן יצחק מאיר בורז'קובסקי).
6. הניה. (אשת ישראל בורז'יקובסקי, בן יצחק מאיר בורז'יקובסקי).
7. מרים. (אשת דוד אהרן שלסר, בן קלמן שלסר).
8. אשר ישעיה. (חתן שמואל קושמרסקי).

 

צאצאי אשר בורנשטיין, בן מרדכי דוד בורנשטיין, בן אברהם בורנשטיין:
1. זרח. (חתן טורטשין).
2. הינדה. (אשת שרגא ברלין).
3. ישראל. (חתן ווכטפויגל).
4. טויבע רחל. (אשת דוד מינץ).
5. אסתר רבקה. (אשת אברהם מרקוס).
6. נחמה רעלקא. (אשת מאיר אולשין).
7. חיים ירחמיאל. (אשתו רחל).
8. יהושע יהודה לייב. (אשתו אתי).
9. שמחה.
10. מאיר. (אשתו דבורה).
11. אליהו צבי. (אשתו ברכה).
12. הדסה. (אשת יהודה אריה לינציסקי).
13. אברהם ישעיה.

 

צאצאי חיים מרדכי גרין ושרה, בת מרדכי דוד בורנשטיין, בן אברהם בורנשטיין:
1. ישראל. (חתן הירש).
2. משה. (חתן וידיסלבסקי).
3. טויבע אסתר. (אשת ישראל גמינדר). (מב"ש).
4. הינדה דבורה. (אשת ישראל ליברמן).
5. דינה גיטל. (אשת יוחנן לב).

 

צאצאי טוביה רוזנצוויג וסוזי, בת מרדכי דוד בורנשטיין, בן אברהם בורנשטיין:
1. איילת. (אשת ישראל טבסקי), {איסי}.
2. בנימין. (בניוּ), (אשתו שרון בוסאני).
3. דינה. (אשת אלחנן נובוגרוצקי).
4. חיים. (אשתו צביה).
5. משה אפרים. (אשתו לירז).
6. יוחנן. (אשתו יעל).
7. צבי מאיר. (אשתו רות).
8. יהודה ישי. (אשתו אלירז).

 

צאצאי מנדל בורנשטיין, בן מרדכי דוד בורנשטיין, בן אברהם בורנשטיין:
1. ישראל. (חתן יעקב גשייד).
2. נחמן. (חתן ישראל שניידר).
3. שרה. (אשת נחמיה ניימן).
4. מאטל. (אשת דוד זושא שדרוביצקי).
5. ציפורה מלכה. (אשת פנחס דוד קראוס).
6. אסתר הינדה. (אשת ברוך הרליך).

 

צאצאי יואל חנוך בורנשטיין, בן לייבל בורנשטיין:
1. אברהם יוסף(חתן שמחה גרשטנקורן). גר ב-בני ברק.
2. מרדכי דוד. (חתן מנחם קורניק). גר ב-אשדוד.
3. ישראל
(חתן אלברט). גר ב-אשדוד.
4. נחמי
. (אשת קריימן). גרים ב-בני ברק.

 

צאצאי נחמן בורנשטיין, בן לייבל בורנשטיין:
1. חדוה. (אשת הירש). (ביתר עילית).
2. ישראל.
(בני ברק).
3. יצחק.
(אשדוד).
4. צבי חנוך.
(ניו יורק).
5. אברהם אבא.
(ניו יורק).

 

צאצאי יצחק בורנשטיין, בן לייבל בורנשטיין:
1. חיים. (בני ברק).
2. רחל.
(אשת רוזנבוים).
3. צבי חנוך.
(בית שמש).
4. אסתר.
(אשת פנוש).
5. חני
. (פ"ת).
6. לאה.

 

 

בן

מאיר וריילא בורנשטיין

(גר ב-לונטשיץ ועבר לקוואלע)

(כינוּיוֹ היה 'מאיר קוואלער' והוא חתום במכתב של הרבי שמחה בונם מפשיסחא הנמצא בספר "קול שמחה")

לר' מאיר קוואלער ואשתו, נפטר בן (אולי בת) והרבי ר' בונם מפשיסחא שלח לו מכתב תנחומים וזה לשון המכתב במדויק. {מקור: הספר – "הרבי רבי בונם מפשיסחא" של הרב בוים, ומקורו מספר "אהל יצחק – נפלאות יצחק אות ס"א דף י' בהערה}

"אגרת להרה"ק ר' מאיר קוואלער

ידיד נפשי ולבבי

מו"ה מאיר נ"י

הנחם, וקבל מאהבה משפט אמת מאבינו הטוב, ובעזה"י בודאי בטוח אנכי שינחם השם אתכם מהרה ורב להושיע.

ונא לאמר לזוגתך תחי' שאל תדאג כלל, ותוליד עוד ממך בנים של קיימא.

ממני הדורש שלומך באהבה           

שמחה בונם

ד"ש לחותנו ולגיסו ולכל הנלוים, ופ"ב…. אתכם מהרה.

המעתיק מנחם מענדיל מטאמשוב

המכתב נכתב בכתב ידו של הרבי בונם, אך מאחר והיו לו בעיות בעיניים ובראייה והכתב היה מאוד לא ברור, הרבי מקוצק שכתב מחדש את המכתב.

{ר' מאיר התנגד למלבי"ם ויצא נגדו בעיקר בגלל גילוח הזקן. והרבי מקוצק גרם לו להבין שיפסיק את ההתנגדות הזו, וברכו ש-4 דורות ממנו לא יהיו צאצאיו מגולחים. בעקבות פרשה זו ציווה ליוצאי חלציו ללמוד בספרי המלבי"ם}

(לאחיו של מאיר קראו שלוםSzulem  איזרעאל. בספר "פרדס שאול" של הרב זילברמן מווירשוב, בהקדמה הוא כותב, שהם צאצאים של ר' שלום, אחיו של מאיר קוואלער, וגם בספר "עלי תמר" של ישכר תמר, מופיע אותם הפרטים)

דור ראשון:

צאצאי מאיר וריילא בורנשטיין:
1. מרדכי דוד. (הנ"ל, נולד תר"ו – 1846, ונפטר 1902).
2. הערש.

3. שרה רבקה.
(אשת ישראל חיים הכהן פרנקל מלינטשיץ).
4. ילד/ה. (נפטר/ה על פני אביו ואמו).

 

 

דור שני:

צאצאי הערש, בן מאיר וריילא בורנשטיין:
1. שלמה

צאצאי ישראל חיים הכהן פרנקל ושרה רבקה, בת מאיר וריילא בורנשטיין:
1. ריילא. (אשת ניסן העניך פומרנץ, {נולד 1878, אלכסנדרוב פלך פיטריקוב, נפטר 1/9/1921}, בן טשערנא ושמואל פישל פומרנץ).
2. אברהם הערש.
3. רחל.
(אשת העניך יעקובוביץ' מלינטשיץ).

 

דור שלישי:

צאצאי שלמה בורנשטיין, בן הערש בורנשטיין:
1. אסתר יענטא. (אשת זאב {וואווע} זילברשטיין),
בן ישראל גרוינם זילברשטיין וחיה לבית אייזנר). {נישאו בלודז' 1934}.

צאצאי ניסן העניך פומרנץ וריילא, בת שרה רבקה וישראל חיים הכהן:
1. איידל. {נולדה 1899 לצ'יצה במחוז לודז', נפטרה 24/9/1989 ירושלים}. (אשת יהודה אריה קרול, בן אסתר ו-אהרן קרול מח"ס; "תורת אהרן", בן איידל ואורקע קרול, בן רבקה וניסן קרול, בן בלומה ויחיאל פישל קרול, בן מאיר בערל'ס קרול). 
2. לאה.
(אשת שאול יהודה חסידא).
3. שלמה.
4. רחל.
(אשת אברהם אליהו זוננשיין).
5. פרומעט. {נרצחה בשואה}. (אשת שמואל זעליג).
6. חוה.
{נרצחה כ"ד ניסן בשואה}.
7. חיה גיטל.
{נרצחה כ"ד ניסן בשואה}.

 

צאצאי אברהם הערש פרנקל, בן שרה רבקה וישראל חיים הכהן פרנקל:
1. יעקב (פישל).

צאצאי העניך יעקובוביץ' ורחל, בת שרה רבקה וישראל חיים הכהן פרנקל:
1.  חנה. (אשת ישראל יוסקוביץ', בן יצחק מאיר יוסקוביץ').

 

 

דור רביעי:

צאצאי זאב (וואווע) זילברשטיין ואסתר יענטא בורנשטיין, בת שלמה בורנשטיין:
1. מנחם שלמה.
2. חיים משה אלימלך(נפטר כ"ו תשרי תשע"ה – 21/4/2014).
3. מאיר.

4. אברהם יהושע.
(נולד בת"א, י"ב טבת תש"ב – 1/1/1942, נפטר י"ז שבט תשע"ז – 13/2/2017, בגיל 75). {חתן מנחם מנצ'יק}.
5.
יצחק (איצ'ה). (נולד בת"א, י"ב טבת תש"ב – 1/1/1942). {איצ'ה ואברהם, תאומים}.
6.
ישראל גרוינם.
7. ציפורה. (אשת קמינסקי).

 

צאצאי אריה קרול ואיידל, בת ניסן העניך וריילא פומרנץ:
1. ישראל חיים קרול. (אשתו חיה פריידל עליזה רוטבלט).
2. אהרן קרול. {נולד 1923 לצ'יצה מחוז לודז, נפטר 21/6/2001 ירושלים}.
(אשתו פיילא זילבר, בת חנה דינה ויחיאל מאיר זילבר, בן לאה דרייזל ומיכאל זילבר, בן גיטל ושמעון וולף זילבר).
3. מרים בלומה.
(אשת משה רוזנווסר). גרו בחיפה.
4. אסתר.
(אשת קוּרַנט חסיד חב"ד).
5. ניסן העניך(נולד 1921, נפטר 1/3/1977 חיפה).
6. שמואל פישל. (נולד 1929 לצ'יצה מחוז לודז', נפטר 4/12/1997 מרכז "נוה שלוה" פרדס חנה כרכור).
7. מאיר(נפטר 27/10/1978 ירושלים).

צאצאי שאול יהודה חסידה ולאה, בת ניסן העניך וריילא פומרנץ:
1. שרה מלכה. (אשת בערל חמינצקי).
2. ריילא. (אשת אברהם קופמן).
3. חנה. (אשת ישראל אריה גרשטנקורן).
4. ניסן. (אשתו רבקה גולדברג).
5. שמחה. (לא היו לו ילדים).

 

דור חמישי:

צאצאי חיים משה אלימלך זילברשטיין, בן זאב (וואווע) ואסתר יענטא זילברשטיין:
1. חתנו אברהם קופרמן. (טבריה).

צאצאי מאיר זילברשטיין, בן זאב (וואווע) ואסתר יענטא זילברשטיין:
1. אברהם העניך. (אשתו אסתר אלתר, בת שושנה והאדמו"ר ר' יעקב אריה אלתר מגור).
2. יצחק מרדכי. (אשדוד).

צאצאי אברהם יהושע זילברשטיין, בן זאב (וואווע) ואסתר יענטא זילברשטיין:
1. שלמה. (רב קהילת חסידי גור ב"ב).
2. חיים. (רב קהילת חסידי גור ת"א).
3. מאיר. (רב קהילת חסידי גור י"ם).
4. יצחק. (ראש ישיבת שפת-אמת).
6. ישראל גרוינם.

 

צאצאי חיה פריידל עליזה וישראל חיים קרול, בן איידל ואריה קרול:
1. משה.
2. שמעון.
3. אהרן.

 

צאצאי פיילא ואהרן קרול, בן איידל ואריה קרול:
1. חתנו משה יהודה רבינוביץ.
2. אברהם מרדכי.
(אשתו נעמי מיירנץ, בת מוטל מיירנץ). (בנם, צבי קרול מאשדוד).
3. מיכאל דוד.
(אשתו דבורה פרנקל).
4. חיים ניסן ראובן. (
אשתו נחמה).
5. יוסף משה.
(אשתו חדוה וידיסלבסקי).
6. ריילא. (
אשת יהודה מיירנץ, בן מוטל מיירנץ).
7. ברכה מלכה.
(אשת מרדכי יוסף גרטנשקורן).
8. שמואל מנדל.
(אשתו חוה צישינסקי, בת משה אברהם צישינסקי).
9. צבי שמעון.
(אשתו שרה רוסט).
10. חנוך העניך.
(אשתו טולצא קריינא לב, בת יוסף משה לב).
11. שמחה בונם.
(אשתו חיה קופרמן, בת אהרן קופרמן).

צאצאי משה רוזנווסר, חתן אריה ואיידל קרול:
1. חתנו יצחק מאיר בורז'יקובסקי, בן לייבל בורז'יקובסקי, בן פלטיאל בורז'יקובסקי.
2. ? (לא ידוע כרגע).

 

צאצאי ניסן העניך קרול, בן איידל ואריה קרול:
1. זלמן.
2. ירחמיאל.

 

צאצאי בערל חמניצקי ושרה מלכה, בת לאה ושאול יהודה חסידא:
1. פייגא לאה. (אשת אברהם מרדכי פישר).
2. אברהם יעקב מרדכי. (אשתו בת חן לרר).
3. שושנה. (אשת משה העניך רוזנשטרוך).
4. לייזער מאיר. (חתן יהודה ליימן).
5. בלומה. (אשת שלמה זלמן פרידמן).
6. חוה. (אשת מרדכי מילשטיין).
7. טובה. (אשת מרדכי שמואל לוקר).

 

צאצאי אברהם קופמן וריילא, בת לאה ושאול יהודה חסידא:
1. יצחק.

 

צאצאי ישראל אריה גרשטנקורן וחנה, בת לאה ושאול יהודה חסידא:
1. אברהם ישעיה. (מאשדוד).
2. יצחק. (אשתו לבית כהנא). גרים ב-אשדוד.
3. בלומה. (אשת פנחס רוטשטיין). גרים בירושלים.
4. פרומה. (אשת גבריאל אברמוביץ') הרב של חצור הגלילית.
5. חוה. (אשת בינדר).
6. אסתר. (אשת קופמן).
7. פרידה. (אשת בקרמן).

 

צאצאי רבקה וניסן חסידא, בן לאה ושאול יהודה חסידא:
1. ישראל.
2. משה.
3. מנחם.
4. בלומה.
5. רבקה.
6. לאה.

 

 

דור שישי:

צאצאי אברהם העניך זילברשטיין, בן מאיר זילברשטיין:
1. חיים אלימלך. (ערד).

צאצאי שלמה זילברשטיין, בן אברהם יהושע זילברשטיין:
1. אברהם דוד.
2. אריה.
3. בנימין.
4. יצחק מרדכי.
5. נתן נטע.

צאצאי יצחק מאיר בורז'יקובסקי:
1. אברהם אהרן.
2. ישראל.
3. חתנו חיים דוד וואלך.
4. חתנו יהודה אריה לייב בורנשטיין, בן רייזל ואברהם בורנשטיין, בן מרדכי דוד בורנשטיין, בן אברהם בורנשטיין, בן מרדכי דוד בורנשטיין, בן מאיר בורנשטיין (מאיר קוואלער).

 

 

 

בן

לא ידוע בורנשטיין

דור ראשון:

צאצאיהם:
1. מאיר בורנשטיין. (הנ"ל, אשתו ריילע).
2. שלום איזרעאל.
(אב"ד פיאונטקע). {כונה אף בשם 'השר שלום'. שם משפחתו היה איזרעאל. נפטר בפיאונטקע/פיונטקי/פיאטק, במחוז קאליש 1868. אשתו יענטא, בת אסתר ויהושע העשל דוד היילפרין מפיאנטקי, בן ראובן היילפרין (אב"ד גלובנא וחתן ר' אריה לייב שפירא), בן רחל ויחיאל היילפרין (אב"ד מינסק והלוסק מח"ס; "סדר הדורות"), בן שלמה היילפרין (אב"ד לוברטוב וסקאלוב, חתן זאב לוריא, בן אברהם לוריא, בן יחיאל לוריא, בן המהרש"ל), בן כתריאל היילפרין, בן ואליעזר ליפא (ליפמן) ומרגולה היילפרין מטיקטין (אב"ד טרניגראד), בת ליפקא (בת קלונימוס קלמן הברקשטיין) ור' שלמה לוריא (המהרש"ל), בן יחיאל לוריא, (חתן יצחק קלויבער), בן ואברהם לוריא (חתן משה ליפשיץ), בן מלכה (בת דרייזל ואליעזר ליפשיץ) ויחיאל לוריא {השני}, בן מרים (בת חנה ושלמה שפירא) ואהרן לוריא, בן נתנאל קדם-לוריא, בן יחיאל לוריא {הראשון, חתן מתתיהו טרבס/טרייביש} קדם-לוריא מערפורט, בן מרים ושמשון קדם-לוריא (ר"מ ערפורט), בן שמואל שפירא (מח"ס; "קטני אמונה"), בן שלמה לוריא, בן יחיאל לוריא, בן שלמה לוריא, בן משה אהרן לוריא (מאורליינש), בן יצחק לוריא, בן אליעזר לוריא, בן ר' אהרן דוקטור, בן הגאון אתדהם, בן הגאון יוסף (מקונסטנטין), בן הגאון דרובסי, בן ??, בן ר' יוסי (מא"י), בן נחמן (מא"י), בן האמורא ג'ון/יוהאן, בן יהושע (האב הקדמון של רש"י)}.

אליעזר ליפא ליפמן היה בנו של בלה ויצחק היילפרין (אב"ד טיקטין/טיקוצין), בן אליעזר ליפמן היילפרין מלובלין (חתן נתן נטע אב"ד אוסטרא ופרימשלא) , בן אברהם ולוסיא (בת יהודה שאול וואהל קצנלבויגן) , בן אדל ומשה אשכנזי היילפרין (מח"ס; "זכרון משה"), בן זבולון אליעזר היילפרין (קבור בהר הזיתים), בן יעקב היילבורן, בן בסלין ויעקב היילבורן.

נכדו של שלום יזרעאל, הנקרא אף הוא שלום איזרעאל נולד בלודז' 1886.

הנה מקור מאתר "תולדות ושורשים" של בנימין פלטליאט מפ"ת אודות אלחנן מפיאטק וגיסו השר שלום אב"ד פיאטק.

משפחות של רבנים, מטבע הדברים, הם משפחות גדולות [ברוכות ילדים], ישנם כאלו שהתפרסמו יותר, מפני שכיהנו בקהילה גדולה, או חיברו ספרים משפיעים, וישנם כאלו מפורסמים פחות. הפעם נעסוק ברב לא כל כך מפורסם, רבי יהושע העשל דוד הלפרין אב"ד פיאנטקי, אבל משפחתו מפורסמת, הוא צאצא של רבנים גדולים, ויש מצאצאיו רבנים מפורסמים. אומנם, עץ המשפחה שלו עדיין לא מושלם, ואבקש בזאת את עזרת ציבור הקוראים להשלים פרטים חסרים

חתנו הראשון,

היה הגאון רבי שלום אב"ד פיאנטקי, מגדולי תלמידיו של הרב הקדוש ר' שמחה בונים מפשיסחא, ואחיו של ר' מאיר מקוואהל. נחשב לרע ועמית של בעל חידושי הרי"ם מגור. לרבי שלום אב"ד פיאנטקי נודע בן אחד ושתי בנות, בנו, רבי ראובן יצחק, אבי מרת דבורה אשת ר' יחיאל מיכל איילברג, אבי ר' אברהם נתן אלברג חתנו של הגאון רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן אב"ד פלונסק, שהיה בקיא גדול במחקר היוחסין, וכתב תולדות רבנים רבים, ואת מגילת היוחסין שלהם. בתו של ר' שלום, מרת מרים אשת רבי יצחק אייזיק אלימלך זילברמן ממופלגי חסידי קאצק, אביו של הגאון החסיד רבי שאול משה זילברמן אב"ד ויערשוב, ובסוף ימיו בתל אביב.

חתנו השני,

היה החסיד הנגיד רבי אלחנן אונגר מפיאנטקי, המפורסם בשמו, ר' אלחנן פיונטקער. הוא היה גביר גדול, והיה מחותן פעמיים עם בעל חידושי הרי"ם. צאצאיו: א. ר' יהושע העשל דוד אונגר מפיאנטקי, חותן ר' אלעזר פלקסר, זקנו של הגאון רבי יצחק דוד פלקסר מראשי ישיבת שפת אמת, וחבר מועצת גדולי התורה, ובעהמ"ח 'שערי יצחק'. ב. חתנו, ר' ישראל משולם יוסטמן, בן בתו של החידושי הרים מגור. ג. חתנו רבי מנדל הלוי קמינר, גיסו של ה'שפת אמת' מגור. ד. חתנו, רבי דוד ברודר, אף הוא בן בתו של האדמור הראשון מגור, בעל החידושי הרי"ם. ה. חתנו, ר' משה יוסף לוברט, זקנו של ר' מרדכי יהודה לוברט בעהמ"ח 'מלחמות יהודה'

חתנו השלישי,

היה רבי אליעזר לייב לעוונבערג, בנו של רבי דן לעוונבערג, שהיה חותנו של הרה"ק רבי ישעיה וולטפרייד מפשעדבורז. ר' אליעזר לייב, נולד בשנת תקמ"א, ונשא את מרת רחל בתו של רבי יהושע העשיל דוד הלפרין.

דור שני:

צאצאי שלום יזרעאל:
1. מרים. (אשת יצחק אייזיק אלימלך זילברמן, נישאו 1845 ב-פיאונטקע). {אייזיק היה מחסידי קוצק המפולגים וכונה בשם; 'אייזיק שאדיקער'}. בתעודת הנישואין שלהם מפיונטקי באתר האינטרנט JRI הפולני, מופיע ששם משפחתה הוא איזרעאל.
2. ביילע לאה. {נולדה 22/2/1843 בפיאטק, נפטרה 28/2/1902 בלודז'}, (אשת מרדכי יצחק זילברשץ, בן חנה ליבא ושלמה זילברשץ, בן טויבע ושמואל לייב זילברשץ , בן בלומה ויצחק זילברשץ, בן שפרינצע והערש זילברשץ).
3. ראובן יצחק.
(אשתו בתיה).
4. חנה רבקה.
(אשת שלמה יצחק לסלאו). נישאו 1852 ב-פיאטק, ונפטרה תוך שנה בלודז'. ובעלה נישא לאחותה ליבא רחל.
5. ליבא רחל.
(אשת שלמה יצחק לסלאו). נישאו 1853 ב-פיאטק, נפטרה בלודז'.

 

 

דור שלישי:

צאצאי יצחק אייזיק אלימלך זילברמן ומרים, בת שלום יזרעאל:
1. שאול משה זילברמן. (אשתו בזוו"ר; בת אברהם מיכאל טונדובסקי מ-דווארט, נישאו תרכ"ח – 1864אשתו בזוו"ש; חנה, {נפטרה בת"א, י"ב שבט תשט"ו – 6/1/1955} בת המקובל חיים הכהן מ-נובידוואר, שהיה זקן מופלג. חיים היה נשוי פעמיים. אשתו בזוו"ר; בתו של וולף, דודו של האדמו"ר ר' יחזקאל מקוז'מיר. אשתו בזוו"ש; בתו של ר' יצחק פינקלר, חתנו של הסבא מרדושיץ וממנה הוא ילד את בתו חנה אשת משה שאול זילברמן כאן).

(שאול משה נולד ט"ו אלול תר"י – 23/8/1850, עלה לארץ ישראל תרפ"ד – 1924, ונפטר כ"ג תמוז תרצ"ט – 10/7/1939). {היה רב ואב"ד ווירשוב, קזמינצקי ולודז'. מח"ס; "פרדס שאול" ו-"חידושי רבי שאול משה", שם יש את אילן היוחסין הזה. בסוף ימיו חי בת"א}.

 

צאצאי מרדכי יצחק זילברשץ וביילע לאה, בת שלום ויענטא איזרעאל:
1. ראובן מנדל. (נולד 7/4/1861 פיאטק). {אשתו אסתר רחל מילר}.
2. טויבע גיטל איטה.
(נולדה 20/11/1863 לודז'). {אשת דוד גרוסברג}.
3. שלום.
(נולד 23/10/1869 לודז'). {אשתו טריינא כהן}.
4. העניך.
(נולד 9/8/1871 לודז', נפטר 9/10/1916 אוזרקוב). {אשתו חוה טריינא לוין}.
5. אסתר.
(נולדה 2/11/1872 לודז'). {אשת מנדל ברגר}.
6. דוד הירש.
(נולד 17/10/1877 לודג' נפטר בשואה). {אשתו שרה, בת מאטל מטילדה וגדליה שמואל אריה גד זילברשץ (נולד 19/9/1850)}, בן מרים מלכה ומשה זילברשץ, בן פריידא פייגא ושמואל לייב זילברשץ (היה נשוי כמה פעמים), בן בלומה ויצחק זילברשץ, בן שפרינצא והערש זילברשץ}.
7. ליבא חנה. (נולדה 11/1/1884 לודז'), {אשת מאיר דוד זילברשץ, בן רייזל ודוב ישכר בעריש זילברשץ, בן חנה ליבא ושלמה זילברשץ, בן טויבע ושמואל לייב זילברשץ, בן בלומה ויצחק זילברשץ}.
8. לייבוש וולף. (נולד 15/4/1886 לודז'). {אשתו שיינא יענטא דמדינסקי}.
9. חיה רבקה.
(נולדה 1866 לודז'). {אשת יעקב מאיר דמדינסקי}.
10. שפרה.
(נולדה 15/4/1886 לודז' ונפטרה בשואה). {אשת יצחק פריידנרייך}.

 

צאצאי בתיה וראובן יצחק איזרעאל, בן שלום ויענטא איזרעאל:
1. דבורה{נולדה בפיאטק ונפטרה בזגירז'}. (אשת שלום צבי הירש קון).

 

צאצאי שלמה יצחק לסלאו וליבא רחל, בת שלום ויענטא איזרעאל:
1. חנה גיטל. {נולדה בפיאטק 9/5/1854, נפטרה}, (אשת אברהם אושרוביץ, בן יוחנן מנדל אושרוביץ).

 

 

דור רביעי:

צאצאי חנה ושאול משה זילברמן, בן יצחק אייזיק אלימלך ומרים זילברמן:
1. יהושע זילברמן. (חבר הרבנות הראשית לישראל לתל אביב-יפו). {אשתו פֶּרְל גרינברג, בת משה יעקב גרינברג שנרצח בשואה}.
2. אברהם צבי. (אשתו מינדל רגטבלום והיו להם 7 ילדים). (אברהם צבי היה רב ואב"ד פראשקא מחוז לודז').
3. שלום. (נפטר בפולין).
4. טויבא/טאבא. (אשת צבי שירדזקי). (נפטרה בפולין).
5. הדס. (אשת יוסף אליעזר גליקסמן). (נפטרה בפולין)
6. יוכבד.
7. מיכאל חנוך/העניך. (נפטר בת"א).
8. יעקב מאיר.
9. חיים.
10. יצחק אייזיק אלימלך.
11. יענטא. (אשת אברהם מרדכי אלתר, בן ר' משה בצלאל אלתר, בן "השפת אמת" מגור).
12. שרה. (אשת ישראל מאנדל. נפטר בת"א).

צאצאי אסתר רחל וראובן מנדל זילברשץ, בן ביילע לאה ומרדכי יצחק זילברשץ:
1. שרה. (נולדה 14/2/1885 זגירז').
2. שלום. (נולד 19/4/1887 זגירז').
3. יוסף הירש. (נולד 1890, נפטר 17/7/1893 לודז').
4. יענטא. (נולדה 13/5/1891 זגירז').
5. שיינדל. (נולדה 18/1/1893 לודז').
6. רבקה. (נולדה 18/12/1893 זגירז', נפטרה בת שנה; 13/10/1894 זגירז').
7. ברוך. (נולד 13/10/1894 זגירז').
8. מרדכי שמואל. (נולד 27/8/1897 זגירז').
9. מרים. (נולדה 29/1/1902 לודז').
10. שלמה. (נולד 16/11/1903 לודז').

 

צאצאי דוד גרוסברג וטויבע גיטל איטה, בת ביילע לאה ומרדכי יצחק זילברשץ:
1. הערש. (נולד 8/3/1890 רדומסק, נפטר בגיל 2 חודשים, 31/5/1890 רדומסק).
2. גולדה.
(נולדה 13/1/1892 רדומסק).

 

צאצאי חוה טריינא והעניך זילברשץ, בן ביילע לאה ומרדכי יצחק זילברשץ:
1. מרדכי שלמה. (נולד 5/6/1904 אוזרקוב, נפטר 5/6/1976 בריסל בלגיה). {אשתו טובה שיינפרוכט, נולדה 31/12/1905 מיכוב, נפטרה 3/10/1993 רעננה}. יש להם שני ילדים.
2. שמואל שלום.
(נולד 25/1/5/1894 אוזרקוב, נפטר 31/7/1944 בשואה). {אשתו לאה ליבא ליפשא אורנר, נולדה 1895 לסקרזב פולין, נפטרה 1967 בריסל בלגיה}.
3. הירש דוד.
(נולד 28/8/1897 אוזרקוב, נפטר 19/3/1980 ת"א, וקבור בקרית שאול ת"א). {אשתו שרה סליבקה נולדה 10/5/1898 דנזין פולין, נפטרה 12/2/1973 ת"א וקבורה בקרית שאול תל-אביב}.
4. מאיר יצחק.
(נולד 20/6/1898 אוזרקוב, נפטר 30/10/1917 אוזרקוב).
5. פערל פולה יענטא.
(נולדה 1901 אוזרקוב, נפטרה 26/9/1942 אושוויץ בשואה). {אשת יוסף Jacques גילרנטר, נולד 11/8/1189 קאליש, נפטר 1944 אושוויץ בשואה}.
6. משה.
(נולד ב-אוזרקוב, ונפטר 20/2/1923 אוזרקוב).
7. ביילא לאה.
(נולדה 14/12/1908 אוזרקוב, נפטרה 31/7/1943). {אשת שמואל סמואל, נולד 13/5/1894, נפטר 31/7/1944).
8. הערש. (אשתו שרה).

 

צאצאי מנדל ברגר ואסתר, בת ביילע לאה ומרדכי יצחק זילברשץ:
1. אברהם שלמה. (נולד 14/2/1896 לודז', נפטר 22/11/1918 לודז'). {אשתו בריינא פריימן, נולדה 6/6/1889 אוזרקוב}.
2. טויבע. (נולדה 14/8/1897 לודז').
3. מרדכי נתן. (נולד 4/5/1899 לודז').
4. שלמה. (נולד 23/2/1901 לודז').
5. יענטא. (נולדה 15/10/1906 לודז').
6. יחזקאל. (נולד 10/10/1907 לודז').
7. יצחק אליעזר. (נולד 10/5/1910 לודז').

 

צאצאי שרה ודוד הירש זילברשץ, בן ביילע לאה ומרדכי יצחק זילברשץ:
1. יעקב שלום. (נולד 30/9/1906 צ'נסטחוב פולין, נפטר בשואה).
2. אברהם דב בעריש.
(נולד 17/2/1910 צ'נסטחוב פולין, נפטר 1943 בשואה). {אשתו גיטל פילצביץ'}.
3. לאה פערל.
(נולדה 1/8/1913 צ'נסטחוב פולין). {אשת מנדל אורבך, נולד 26/7/1908}.
4. משה חיים.
(נולד 17/4/1917 צ'נסטחוב פולין).
5. ?

 

צאצאי מאיר דוד וליבא חנה זילברשץ, בת ביילע לאה ומרדכי יצחק זילברשץ:
1. ביילא לאה. (נולדה 19/9/1903 לודז, נפטרה 1980 בריסל בלגיה).
2. שלמה יצחק
. (נולד 14/6/1905 לודז').
3. ?

 

צאצאי שיינא יענטא ולייבוש וולף זילברשץ, בן ביילע לאה ומרדכי יצחק זילברשץ:
1. חיים מרדכי. (נולד 1912, נפטר 1913 בגיל שנה).
2. שלום הירש. (נולד 23/4/1914 לודז', נפטר 11/2/1941).

 

צאצאי יצחק פריידנרייך ושפרה, בת ביילע לאה ומרדכי יצחק זילברשץ:
1. ביילא לאה. (נולדה 15/8/1911 לודז', נפטר בשואה).
2. מרים חיה.
(נולדה 7/5/1919 לודז', נפטרה בשואה).
3. מרדכי לייזער אלעזר.
(נולד 23/8/1922 לודז, נפטר 1997 ארה"ב).
4. העניך שלום.
(נולד 3/8/1925 לודז', נפטר בשואה).

 

צאצאי שלום צבי הירש קון ודבורה, בת בתיה וראובן יצחק איזרעאל:
1. שלמה יהודה לייב. {נולד בזגירז'}.
2. יצחק מנחם.
(אשתו ציפורה).
3. בריינא.
4. חיה.

 

צאצאי אברהם אושרוביץ וחנה גיטל, בת ליבא רחל שלמה יצחק לסלאו:
1. אסתר מרים. (נולדה 15/2/1875, נפטרה 2/3/1916 לודז'). {אשת חיים}.
2. שלום. (נולד 21/4/1876 לודז'). {אשתו חיה שרה}.
3. חוה.
(נולדה 25/5/1884 לודז').

 

 

דור חמישי:

צאצאי מינדל ואברהם צבי זילברמן, בן חנה ושאול משה זילברמן:
1. שרה פריידל. (אשת ישכר תֶּמֶר, בן מייטא וצבי הירש, בן דוד שלמה, בן אברהם, בן יחיאל שמחה, חתן אריה לייבוש הכהן, חתן שלמה אב"ד פינטשוב, בן בנימין וואלף בוכהר אב"ד שטקטשון, בן בנימין אב"ד פוזנא, חתן ר' נתן נטע שפירא בעל "מגלה עמוקות").

(ישכר תמר נולד בצ'נסטחוב פולין בחודש אלול תרנ"ו – 1896, נפטר בת"א ה' אדר תשמ"ב – 28/2/1982). {היה רב בשכונת פלורנטין ב-ת"א. מח"ס; "עלי תמר" ושם נמצא אילן יוחסין שלו בהרחבה (בחלק ז' נזיקין ונידה)}.

{מייטא אמו של של ר' ישכר תמר היא בתו של, צבי, בן אברהם אבא אב"ד קיזניצקי וקרשפיץ, בן חיים (קראו לו חיים מלאך), בן דוד, בן חיים, בן אברהם אבלי מח"ס; "מגן אברהם"}.

 

צאצאי אברהם מרדכי אלתר, חתן חנה ושאול משה זילברמן:
1. ציפורה. (אשת האדמו"ר ר' פנחס מנחם אלתר מגור "הפני מנחם" {נולד כ"א תמוז תרפ"ו – 3/7/1926, נפטר ט"ז אדר תשנ"ו – 7/3/1996}, בן האדמו"ר ר' אברהם מרדכי אלתר מגור, ה-"אמרי אמת", ופייגא מינטשע בידרמן).
2.
יוכבד. (אשת פנחס מנחם {מנדל} בורז'יקובסקי).

 

 

צאצאי ישראל מאנדל, חתן חנה ושאול משה זילברמן:
1. מאיר. (אשתו רבקה פייגא, {נפטרה י"א אב תשנ"ז – 14/8/1997} בת האדמו"ר ר' שמחה בונם אלתר מגור, בן האדמו"ר ר' אברהם מרדכי אלתר מגור, ה-אמרי אמת", וחיה ראדא יהודית, בת נח שחור).
2. חיים.
(נולד י"א שבט תרפ"ג – 28/1/1923, נפטר כ' תשרי תשע"א – 28/9/2010 אנטוורפן בלגיה). {נישא תש"ט – 1949, לאשתו ראדא יהודית רוזנווסר, בת נעכא ויהודה לייב רוזנווסר, וגרו באנטוורפן בלגיה}. היו להם 5 ילדים.

 

צאצאי ליבא לאה ליפשא ושמואל שלום זילברשץ, בן חוה טריינא והעניך זילברשץ:
1. פייגא רבקה. (נולדה 18/7/1918 אוזרקוב, נפטרה בשואה). {אשת דב ברנרנד}.
2. שמחה יעקב יוסף. (נולד 1/6/1923 לודז', נפטר 31/7/1944 בגטו בוכנוולד).
3. ?

 

צאצאי שרה והירש דוד זילברשץ, בן חוה טריינא והעניך זילברשץ:
1. ?
2. הלן. (נולדה 31/3/1927 בריסל בלגיה, נפטרה 19/4/1943 בשואה).

 

צאצאי יוסף גלרנטר ופערל פולה יענטא, בת חוה טריינא והעניך זילברשץ:
1. הנרי. (נולד 2/12/1929 בריסל בלגיה, נפטר דצמבר 1942 אושוויץ בשואה).
2. מוריץ. (נולד 31/3/1931 בריסל בלגיה, נפטר אוקטובר 1942 אושוויץ בשואה).
3. ?

 

צאצאי שמואל סמואל וביילא לאה, בת חוה טריינא והעניך זילברשץ:
1. הנרי. (נולד בבריסל, נפטר {הוא התאבד} 12/9/1995 בריסל בלגיה).
2. ?

 

צאצאי שרה והערש זילברשץ, בן חוה טריינא והעניך זילברשץ:
1. הלן.
2. ?

 

צאצאי גיטל ואברהם דב בעריש זילברשץ, בן שרה ודוד הירש זילברשץ:
1. חיה הענדל. (נולדה 23/4/1934 צ'נסטחוב פולין, נפטרה טרבלינקה בשואה).
2. מרים מאטל. (נולדה 18/6/1938 צ'נסטחוב פולין, נפטרה 26/7/1942 טרבלינקה בשואה).

 

צאצאי חיים ואסתר מרים, בת חנה גיטל ואברהם אושרוביץ:
1. יעקב יצחק. (נולד 1/1/1901).
2. דוד. (נולד פברואר 1915 לודז', נפטר 14/10/1916 בגיל שנה בלודז').

 

צאצאי חיה שרה ושלום אושרוביץ, בן חנה גיטל ואברהם אושרוביץ:
1. יענטא חנה. (נולדה 3/5/1904 לויביץ' פולין).
2. ליבא רחל. (נולדה 16/4/1903 לויביץ' פולין).

 

דור שישי:

צאצאי ישכר תמר ושרה פריידל, בת מינדל ואברהם צבי זילברמן:
1. פרופ' דוד תמר. (חוקר היסטוריה יהודית, ומח"ס; "אשכולות תמר").
2. חנה (אשת ראובן רבינוביץ').
3. יעקב קופיל. (אשתו מרים).

צאצאי ר' פנחס מנחם אלתר וציפורה, בת שרה ואברהם מרדכי אלתר:
1. יעקב מאיר.
2. אסתר. (אשת ליפל).
3. ר' שאול. (נולד ז' תמוז תשי"ז – 6/7/1957). {אשתו נעמי, בת חיים דב רובינשטיין מחיפה}.
4. יצחק דוד.
5. דניאל חיים. (אשתו הינדא רחל בורז'יקובסקי, בת מאשה ושאול בורז'יקובסקי. נפטרה 5/2/2018).
6. אריה. {נפטר בגיל 27}, (חתן ר' מנשה קליין).

 

צאצאי פנחס מנחם (מנדל) בורז'יקובסקי ויוכבד, בת יענטא ואברהם מרדכי אלתר:
1. יצחק {איצ'ה} מאיר פלטיאל. (נולד 1942, נפטר 4/11/2018). {אשתו הענדיל פייגא (נפטרה 31/7/2017) בת צבי משה הלוי}. גרו באשדוד, והם קבורים שם}.
2. שאול.
(בעל תפילה בחצר גור).
3. משה בצלאל.
(מנהל כולל פולין).

 

צאצאי רבקה פייגא ומאיר מאנדל, בן ישראל מאנדל:
1. נחמיה. {נישא כסלו תשמ"ב – 1982, לאשתו בזוו"ר; אסתר יוסקוביץ', בת יצחק מאיר יוסקוביץ' מארה"ב, נולדה בבורו-פארק ארה"ב תשכ"ה – 1965, נפטרה ח' טבת תשע"ה – 30/12/2014. אשתו בזוו"ש; יפה}. (נחמיה הוא ראש כולל "בית ישראל" של חסידי גור באשדוד).
2.
חתנו אברהם מרדכי מנדלזון. (בן ישראל יצחק מנדלזון אב"ד קוממיות וי"ם).

 

צאצאי דב ברנרד ופייגא רבקה, בת ליבא לאה ליפשא ושמואל שלום זילברשץ:
1. תרזה טויבע. (נולדה 16/1/1940 בריסל בלגיה, נפטרה 22/9/1943 בשואה).

דור שביעי:

צאצאי מרים ויעקב תמר, בן דוד תמר:
1. אליעזר תמר. (נולד בבת-ים ב' טבת תשי"ב – 31/12/1951, נפטר באסון מחניים בעודו בשירות צבאי כ"ז ניסן תשל"ד – 19/4/1974, ונקבר בבית העלמין הצבאי קרית שאול ת"א).
2. אסנת. (אשת הרמתי).

 

צאצאי חנה וראובן רבינוביץ', חתן ישכר תמר:
1. אברהם צבי רבינוביץ'. (עורך הספר "עלי תמר" של סבו ר' ישכר תמר, ומחבר הספר "עולם אחד").

 

צאצאי נעמי ושאול אלתר, בן ציפורה ור' פנחס מנחם אלתר:
1.  יהודה אריה לייב.
2. רות.
(אשת קפלר).

 

צאצאי הינדא רחל ודניאל חיים אלתר, בן ציפורה ור' פנחס מנחם אלתר:
1. אברהם מרדכי.
2. יהודה אריה לייב.

 

צאצאי הענדיל פייגא ויצחק מאיר פלטיאל בורז'יקובסקי, בן יוכבד ופנחס מנחם (מנדל) בורז'יקובסקי:
1. עזריאל.
(אשדוד).
2. ישראל בצלאל.
(אשדוד).
3. יהודה אריה.
(אשדוד).

 

צאצאי שאול בורז'יקובסקי, בן יוכבד ופנחס מנחם (מנדל) בורז'יקובסקי:
1. משה בצלאל.
(ירושלים).
2. ישראל.
(אשדוד).
3. יהושע רפאל. (
ירושלים).
4. אברהם מרדכי.
(בית שמש).

 

צאצאי משה בצלאל בורז'יקובסקי, בן יוכבד ופנחס מנחם (מנדל) בורז'יקובסקי:
1. ישראל שמעון.
(ירושלים).

 

צאצאי נחמיה מאנדל, בן רבקה פייגא ומאיר מאנדל:
1. בת
2. בת.
3. בת.
4. בת.
(התחתנה והתגרשה די מהר).
5. שמחה בונם.

 

 

דור שמיני:

צאצאי אברהם צבי רבינוביץ', בן ראובן וחנה רבינוביץ':
1. משה אליעזר. (רב הישוב בית חגי).

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: