משפחת בהריר

נפתלי יצחק הלוי פרום

(נולד 8/11/1969 ת"א, גר בב"ב ופ"ת)

צאצאיו:
1. עילאי (נולד 24/2/2014).

 

בן

 מרים רבקה

(נולדה 8/12/1949)

{אשת יהודה אריה הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח הלוי פרום, בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום, בן שרה וחנוך העניך הלוי פרום, בן חנה וצבי יוסף הלוי פרום, בן שרה ומאיר זאב הלוי פרום מוורשא, בן שרה ביילא ושמואל הלוי פרום, בן טויבע וצבי הערש הלוי פרום הלוי, בן הלנה ואברהם הלוי פרום מגרוסלנגהיים, בן/נכד הירש הלוי פרום מפירט שבבוואריה גרמניה}


צאצאי מרים רבקה ויהודה לייב הלוי פרום:
1. כתריאל.
2. נפתלי יצחק {הנ"ל}.
3. משה בצלאל. (אשתו ארית בת משה קורצמן)
4. עופרה. (בזוו"ר אשת מנחם מנדל פרידמן, בזוו"ש אשת יהושע אפרים הלוי רוזנשטיין)

 

 

בת

חוה רחל שטיין

{נולדה י"ח אייר תרפ"ט, 28/5/1929 נפטרה 2010}

(אשת ר' יוסף דב (בערל) שטיין, בן סימה חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדעל ויצחק יהודה שטיין, בן פערל וכתריאל שטיין, בן וולף וקיילע שטיין)

 

צאצאי חוה רחל ויוסף דב שטיין:
1. מרים רבקה (הנ"ל).
2. פנינה (אשת חיים שמואל גדליה שינפלד, בן שלמה שינפלד, בן וולף שינפלד).
3. טובה (אשת משה אמזל).
4. יצחק יהודה (אשתו בתיה).
5. ציפורה (אשת אברהם מרדכי זנד).
6. הדסה (בזוו"ר אשת נפתלי הירץ אינגבר, בזוו"ש אשת יעקב פרידמן).
7. כתריאל (אשתו בתיה פרדס).

 

 

בת

אהרן דוד ברלינר

{נולד 1889 נפטר י"ב תמוז תשל"ו-16/6/1976 בגיל 87 בבני ברק}

{אשתו פייגא בת בנימין צ'רנסקי, בן יצחק צ'רנסקי, בן משה וגיטל צ'רנסקי}


צאצאי פייגא ואהרן דוד ברלינר:
1. חוה רחל (הנ"ל).
2. הדסה (אשת יהושע ארשטיין).
3. בנימין. (בנו משה ברלינר).

 

 

בן

יצחק יהודה ברלינר

{נולד 1846 ונפטר 2/10/1913 בגיל 67}

(אשתו הדסה דובא שוורצברג, בת פריידא (בתו של דוב בער הכהן קהאן מפלוצק) ור' יהושע שוורצברג מז'וריק, בן יוסף ופייגא שוורצברג).

צאצאי הדסה דובא ויצחק יהודה ברלינר:
1. פעסא גיטל. (אשת שמחה בונם זובלדובער אב"ד פירשניצע ויאנוב ודיין בלודז').
2. משה יוסף (נולד 1888 נפטר 25/2/1950, אשתו רבקה פייגא ווארגון, בת אברהם חיים ווארגון מיענדיז'וב).
3. יעקב הערש (מלודז').
4. שמחה (אשת אליעזר יצחק כהנא שפירא אב"ד גאלין ואופוטשנה).
5. שרה זיסא (אשת יהושע נחום הכהן רבינוביץ', נכד האדמו"ר ר' שלמה מרדומסק בעל ה-"תפארת שלמה".
6. אברהם דוב (אב"ד קיקאל), {חתן אלתר נחמיה ויסוקינסקי}.
7. חיה פערל (אשת בונם אפשטיין מבישקוב).
8. ברוך מרדכי (מקונסטנטין).
9. אהרן דוד (הנ"ל).
10. פריידא (אשת פישל זליגמן מזעלוב).

 

צאצאי משה יוסף ברלינר, בן הדסה דובא ויצחק יהודה ברלינר:
1. פריידא רוזה (אשת יהודה לייבוש בוים מת"א וב"ב).
2. ישראל יהושע (מתל אביב).
3. רחל פעריל (הי"ד).
4. יצחק יהודה (לייבוש) מת"א.
5. שרה זיסא (אשת יואל אליהו וייסמל מב"ב).
6. אברהם חיים (מנתניה).

 

צאצאי אליעזר יצחק כהנא שפירא ושמחה, בת הדסה דובא ויצחק יהודה ברלינר:
1. חנה (אשת יעקב בוימל), {אב"ד קרושצ'ינקו ואופוצ'נה, ותלמידו חביבו של ר' מאיר שפירא מלובלין}.

 

צאצאי אברהם דב ברלינר, בן הדסה דובא ויצחק יהודה ברלינר:
1. נטע ירוחם ברלינר הי"ד (סופר ומחנך).

 

 

בן

רחל ברלינר

{אשת ירוחם ברלינר, בן דוב בעריש ברלינר, בן יצחק נתן נטע ברלינר, בן זלאטע ואברהם דוד טעבלי ברלינר, בן גולדה רחל וצבי הירש לוין ברלין, בן מרים {בת החכם צבי} ואריה לייב לוונשטאם, בן דבורה ושאול הירש, בן דינה ור' אברהם יהושע העשיל מקראקא, בן דבורה ויעקב הירש לובלינר, בן אפרים נפתלי הירש אשכנזי, בן אייגל אולגה ויוסף יונה באבד העשל, בן קלונימוס קלמן, בן יונה קלמן באבד אשכנזי, בן קלונימוס קלמן באבד, בן יונה אשכנזי, בן ישראל איסר ברוּנָא, בן חיים מברונא).

(נישאו תקצ"ח – 1868 בליטומירסק וגרו בזגרז')

צאצאי שרה וירוחם ברלינר:
1. שלמה זלמן. (מקאליש).
2. יעקב. {נולד 1844 ב-זגירז'}, (אשתו איטה ראנע פינצ'בסקי {נולדה 1845 ליטומירסק. נישאו 1/3/1863 ליטומירסק}, בת יואל פייבוש פינצ'בסקי {נולד באוסטריה, נפטר 20/4/1863 ב-ליטומירסק פולין} וחנה{נפטרה 15/6/1863 ליטומירסק}, בת שמואל וגיטל וורשבסקי).
3. זיסע זלאטע (אשת אייזיק נתנזון מזגירז').
4. חתנם שלמה בורנשטיין ץ(מזגירז').
5. נתן נטע. (מקונסטנטין).
6. יצחק יהודה {לייבוש}. (הנ"ל).

 

 

בת

נתן נטע בהריר

(אבי משפחת בהריר. שם משפחתם נגזר מראשי התיבות של:  בן הרב ר' יהושע ראביטש)

{אב"ד שטרים וליטומירסק, ולכן נקרא בשם ר' נטע שטרימער}

{אשתו זיסל. גרו בפינטשוב}

צאצאי זיסל ונתן נטע בהריר:
1. זכריה מנדל (מזדונסקע-וואלע), {אשתו חנה גליקע פינגר}.
2. יעקב זלמן (מקונסטנטין).
3. משה יהושע (מקונסטנטין).
4. פעסא (אשת בנימין שרייבר אב"ד גריידיץ מח"ס: "אֵם לבינה").
5. פערל (אשת שאול ברלינר מפיטריקוב, בן אריה לייבוש ברלינר מפיטריקוב, בן אברהם דוד טעבלי ברלינר מפיטריקוב, בן צבי הירש אב"ד ברלין, בן דינה ואריה לייב אב"ד אמסטרדם (חתן החכם צבי), בן שאול אב"ד קראקא, בן ר' יהושע העשל מקראקא).
6. חנה (אשת צבי הירש פוזנר, בן יעקב משה פוזנר).
7. רחל (אשת ירוחם ברלינר הנ"ל). נישאו ב-תקצ"ח – 1838 בליטומירסק.


צאצאי חנה גליקע וזכריה מנדל בהריר, בן זיסל ונתן נטע בהריר
:
1. משה יהושע (מלודז'). {אשתו שיינדל מרים אייגר, בת יצחק שרגא פייבל אייגר, בן שלמה אייגר, בן ר' עקיבא אייגר}.
2. שלמה זלמן (מזדונסקע-וואלע) {אשתו לבית בוימגולד}.
3. יעקב צבי (מרוספרזה).
4. אריה (מקונסטנטין).
5. יוסף (מוורשא).
6. ישראל (מברעזין).
7. טעבלי (מלינטשיץ).
8. חתנו משה אפרים צוקרמן (מפוזנא).
9. חתנו מרדכי (מוטל) וינגורט (מזדונסקע-וואלע).
10. חתנו לייב פישל (מזדונסקע-וואלע).
11. חתנו זעליג הרשפינקל (מזדונסקע-וואלע).

 

צאצאי יעקב זלמן בהריר, בן זיסל ונתן נטע בהריר:
1. יעקב צבי (מבאביעק).
2. נתן נטע (מטושין).
3. אהרן (מלודז').
4. יהושע (מפביאניץ').
5. שמואל (מלודז').
6. חתנו מיכל {מֶעכְל} (מפלינצק).
7. חתנו נתן וורצקי (מקונסטנטין).
8. חתנו מיכל {מֶעכְל} אורבך (מלודז').
9. לייבוש ברלינר (מלודז').

 

צאצאי משה יהושע בהריר, בן זיסל ונתן נטע בהריר:
1. נתן נטע לייבוש (מפינטשוב).
2. זלמן (מלודז').
3. יעקב (מסליפצע).
4. פעסיא (אשת שלמה אורבך אב"ד לינשיץ).
5. שרה זיסא (אשת ברוך מרדכי מורגנשטרן, בן דוד מורגנשטרן מקוצק, בן ר' מנחם מנדל מורגנשטרן האדמו"ר מקוצק).
6. חתנו ידידיה ברגר (משעראדז).
7. חתנו ליפא קפטל (מלודז').
8. חתנו פנחס פרנקל (מקאליש).
9. חתנו אברהם בויכווייץ' (מלודז').
10. חתנו נחום גליקסמן (מסטרצוב).
11. חתנו יונתן אברמסון (מלודז').
12. חתנו מנדל מנדלסמן (מוורשא).

 

צאצאי בנימין שרייבר ופעסא, בת זיסל ונתן נטע בהריר:
1. זלמן (אב"ד נישובה).
2. חתנו משה זאב טרויבע (מלודז').
3. חתנו אברהם בריש (מלודז').

 

צאצאי שאול ברלינר ופעריל, בת זיסל ונתן נטע בהריר:
1. נפתלי צבי (מדומביע).
2. טעבלי (מלודז').
3. מנלי (מפיטריקוב).
4. חתנו משה מאיר וורטצל (מפיטריקוב).

 

צאצאי נפתלי צבי ברלינר, בן פעריל ושאול ברלינר:
1. אברהם אריה לייב {לייבוש}. (בזוו"ר חתן שמעון ארנשטיין אב"ד אוז'רקוב. התאלמן ממנה ונישא בזוו"ש ל-אסתר, בת חיים אלעזר ווקס אב"ד קאליש שהיא עצמה התאלמנה מבעלה הראשון עוזיאל הכהן בלאס). אסתר ולייבוש עברו לגור מאוז'רקוב לוורשה והצליח בעסקיו והיה מכובד בקרב חסידי גור שם. לייבוש נפטר ט"ו טבת תר"פ –  ונקבר בוורשא.

 

צאצאי אסתר ואברהם יהודה לייב ברלינר, בן נפתלי צבי ברלינר:
1. טויבע איידל (אשת ר' מאיר אלתר, בן האדמו"ר אברהם מרדכי אלתר {אשתו חיה ראדא יהודית בת נח שחור}, "האמרי אמת" מגור, בן ר' יהודה אריה לייב אלתר "השפת אמת" מגור, בן ר' אברהם מרדכי אלתר, בן האדמו"ר ר' יצחק מאיר מורגנשטרן/אלתר "החידושי הרי"ם מגור).

 

צאצאי מאיר אלתר, וטויבע איידל, בת אסתר ואברהם יהודה לייב ברלינר:
1. חיים אליעזר אלתר. (קבור בוורשה לצד סבו לייבוש ברלינר).


צאצאי צבי הירש פוזנר ורחל, בת זיסל ונתן נטע בהריר
:
1. לייבוש (מזגירז').
2. זיסל (אשת ר' נתן נטע הלוי היינסדורף, בן יהודה אריה לייב הלוי היינסדורף, בן רחל ונפתלי הלוי היינסדורף).

 

 

בן

ר' משה יהושע

(אב"ד טורטשין, ראביטש, שטרים, ליטומירסק וגריידיץ)

{אשתו איידל, בת מלכה ור' צבי הירש מצ'ורטקוב, בן לאה ור' מאיר מטיקטין, בן ר' יהושע}

צאצאי איידל ומשה יהושע:
1. נתן נטע (אב"ד ליטומירסק והגליל הנ"ל).
2. זכריה מנדל (אב"ד רימינוב).

 

צאצאי זכריה מנדל, בן משה יהושע ואיידל:
1. משה דוד שטיגליץ (אשתו מירל).
2. צבי הירש יעקב שטיגליץ.

 

צאצאי מירל ומשה דוד שטיגליץ, בן זכריה מנדל שטיגליץ:
1. יצחק שטיגליץ (אב"ד אונסדורף). {נולד ב-לכניץ רומניה. נפטר ח' חשון – 27/10/1887, בפתאומיות בדברצין שבהונגריה} אשתו שרה שרל, בת שלמה זלמן ופערל פרלשטיין.
2. לאה (אשת יהודה אנגל, בן אהרן נפתלי הרץ אנגל).
3. רחל (אשת ירוחם טייטלבוים {ליפשיץ, מטרנוב. נפטר 1899}, בן משולם זלמן יונתן ליפשיץ, בן אריה לייבוש ליפשיץ {נולד 1767 בירוסלב ונפטר 15/1/1846 כינויו היה לייבוש חריף, אריה דבי עילאי}, בן חיים אשר ליפשיץ).

 

צאצאי יצחק שטיגליץ, בן מירל ומשה דוד שטיגליץ:
1. מרים (נולדה 17/4/1864). (אשת שמואל דוד היימן).
2. קלונימוס קלמן (אשתו רחל).
3. משה דוד.
4. רוזה (רוזי).
5. בטי.
6. יעקב.
7. מרדכי.
8. פערל טובה (שם משפחתה; מנדל)

 

צאצאי שמואל דוד היימן, ומרים בת יצחק שטיגליץ:
1. ברטה (אשת ליאופולד).
2. חיה רחל (אשת יקותיאל ביטמן).
3. פערל טויבע (אשת משה הילל הורביץ).
4. רבקה מירל (אשת אברהם יצחק פרידמן).

 

צאצאי ליאופולד וברטה היימן, בת שמואל דוד ומרים היימן:
1. יחזקאל

 

צאצאי משה הילל הורביץ ופערל טויבע, בת שמואל דוד ומרים היימן:
1. אהרן צבי יהודה

 

צאצאי יהודה אנגל ולאה, בת מירל ומשה דוד שטיגליץ, בן זכריה מנדל:
1. שלמה.
2. שמואל.
3. יצחק.
4. יוסף.

 

צאצאי שמואל אנגל, בן יהודה ולאה אנגל:
1. ישראל נפתלי הרץ.

 

צאצאי ישראל נפתלי הרץ אנגל, בן שמואל אנגל:
1. בן ציון מנחם.
2. שמעון.

צאצאי ירוחם טייטלבוים-ליפשיץ ורחל, בת מירל ומשה דוד שטיגליץ, בן זכריה מנדל, בן משה יהושע ואיידל:
1. אריה לייב {נולד 1890, נפטר 1921 בברלין}. (אשתו יוכבד רבקה, בת ברוך הלברשטאם מגורליץ, בן האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז).
2. ביילא (אשת בצלאל ישעיה ברנשטיין מי"ם, בן ברכה אלקה ובנימין ברנשטיין, בן אסתר מלכה וירוחם פישל ברנשטיין-אברבוך, בן יהודה לייב ברנשטיין). {ביילא נפטרה 1946}.
3. חנה (אשת רפאל גוטווארט).

 

צאצאי יוכבד רבקה ואריה לייב טייטלבוים, בן ירוחם ורחל טייטלבוים:
1. בנימין הלברטאם-טייטלבוים (נולד 1891, נפטר 1961). {אשתו אלטע דרייזל, בת גיננעדל ויעקב אפשטיין מאוז'רוב, בן דרייזל ואריה יהודה לייב אפשטיין, בן חיה רחל ויחיאל חיים הלוי אפשטיין, בן מרים לאה ויהודה אריה לייב הלוי אפשטיין, בן יחיאל מיכל הלוי אפשטיין, בן צבי הירש).
2. מרים (אשת פנחס יוסף שפירו, בן אסתר ומנחם מנדל שפירו, בן יוכבד ופנחס יוסף שפירו, בן ישכר דוב זסלאו-שפירא, בן יעקב שמעון זסלאו-שפירא, בן האדמו"ר ר' פנחס מקוריץ).
3. פעסל 
(אשת נפתלי טייטלבוים, בן מנשה טייטלבוים, בן ר' נחום צבי טייטלבוים מדרוהוביץ', בן ר' אלעזר ניסן טייטלבוים מדרוהוביץ', בן חיה שרה ור' משה טייטלבוים (מח"ס: "ישמח משה"), בן חנה וצבי הירש שיף-טייטלבוים, בן דרייזל ויצחק שיף מסטניסלב, בן אהרן זעליג שיף, בן ביילא ומרדכי גימפל שיף, בן יעקב שיף מלובלין, נכד רוזה ור' נתן נטע שפירא מקרקוב).

 

צאצאי אלטע דרייזל ובנימין הלברשטאם-טייטלבוים, בן יוכבד רבקה ואריה לייב טייטלבוים:
1. יוכבד {נולדה 30/4/1925 בקראקוב וחיה בניו-יורק ארה"ב. (בזוו"ר אשת יצחק טופולה, בזוו"ש אשת פרידמן, ובזווג שלישי אשת טברסקי).
2. ?
3, חתנו אורנשטיין.
4. ?

 

צאצאי פנחס יוסף שפירו ומרים, בת יוכבד רבקה ואריה לייב טייטלבוים:
1. פריידא (נפטרה 1982). {אשת הדיין ר' משה אריה פרוינד מירושלים, בן שרה וישראל פרוינד, בן פראדל ואברהם יהושע פריינד, בן חנה מלכה ומשה אריה פריינד, בן ייעטל ויהושע פריינד, בן יצחק קרוב-פריינד, בן ר' אליעזר קרוב וציפורה בת סלבה ואשר אנשיל וינר, בן שמעון וינר, בן אברהם וינר, בן זלמן וינר, בן מירל ואשר אנשיל וינר, בן פסעל פערל ומעכל (מיכל) וינר-שפירא, בן חיה ודוד חיים וינר-שפירא, בן חוה ובנימין וולף שפירא, בן יחיאל מיכל שפירא, בן יוסף ירושלמי-שפירא, בן קלמן ירושלמי-שפירא, בן מנחם מן שפירא, בן סלומון זלמן שפירא}. ר' משה אריה היה נשוי 3 פעמים. מאשתו הראשונה איבד בשואה 8 ילדים. פריידא היתה אשתו השנייה. משתי נשותיו האחרונות, לא היו לו ילדים.
2. ירוחם.
3. ישכר דוב בער.
4. יעקב שמעון.
5. סיני.

צאצאי ביילא ברנשטיין, בת ירוחם ורחל טייטלבוים:
1. יצחק דוד {אשתו ברכה, בת משה ישראל ברנשטיין}. (נולד 1887, נפטר 11/10/1952).

 

צאצאי ברכה ויצחק דוד ברנשטיין:
1. משה טוביה (נולד 6/8/1912 י"ם, נפטר 2/7/1988 י"ם). {אשתו מרים לאה, בת אסתר מלכה ונחום ברגמן, בן גיטל ואברהם בנימין ברגמן, בן רחל יוכבד ויהודה ברגמן, בן רבקה צילה ואליעזר לזרוס וולף ברגמן, בן בונלא ויוסף בנימין ברגמן, בן בנימין זאב ברגמן}.
2. ירוחם

 

צאצאי מרים לאה ומשה טוביה ברנשטיין, בן ברכה ויצחק דוד ברנשטיין:
1. בצלאל אברהם (נולד 29/8/1932). {אשתו לבית זלצמן}.
2. יוסף (נולד 9/1/1938).
3. חתנו אוירבך.
4. ?
5. ?

צאצאי צבי הירש יעקב שטיגליץ, בן זכריה מנדל, בן איידל ור' משה יהושע:
1. אפרים נתן.
2. דוב בער.
3. יצחק זכריה.
4. חתנו חיים אריה ננשר.

 

 

 

בן

ר' יעקב מלוצק

(מח"ס "כוכב יעקב")

{אשתו בזוו"ר פעריל, בת ר' יהושע אב"ד שידלובצא}

(נסע לארץ ישראל בזקנתו לשמש כ-"נשיא" בירושלים)

צאצאי פעריל ויעקב:
1. משה יהושע (הנ"ל).
2. לייבוש (אב"ד שוברשין).
3. חיים (אב"ד חלם).
4. יוסף (אב"ד ביאלא ואח"כ סלוויטא), אבי משפחת מורגנשטרן מלובלין.
5. ? (אב"ד שמאהבין).

 

 

בן

אריה לייב

(אב"ד סלוצק והורודנא)
{אשתו שרה, בת זכריה מנדל מח"ס: "באר היטב", בן אריה לייב הגבוה אב"ד קראקא}

צאצאי שרה ואריה לייב:
1. זכריה מנדל (מבוצ'אץ'. אב"ד הורודנא. בסוף ימיו היה נשיא ארץ-ישראל, ונקרא זכריה הנביא. מח"ס: "מנורת זכריה" ו-"זכריה משולם").
2. נתן נטע (אב"ד בראד).
3. יעקב (אב"ד לוצק, הנ"ל).

 

 

בן

נתן נטע

(אב"ד טראניגראד)

 

 

 

בן

 יעקב

(מלובלין)

צאצאיו:
1. נתן נטע (הנ"ל).
2. מרדכי גימפל שיף פו"מ בלבוב, (אשתו ביילא).

 

צאצאי מרדכי גימפל שיף, בן יעקב מלובלין:
1. אהרן זעליג.
2. ראובן (מלבוב).

 

צאצאי אהרן זעליג שיף, בן מרדכי גימפל שיף:
1. יצחק מסטניסלב, (אשתו דרייזל).

 

צאצאי דרייזל ויצחק שיף, בן אהרן זעליג שיף:
1. צבי הירש שיףטייטלבוים מפרימשלא וזבורוב, (אשתו חנה).
2. יוסף (רב בקולבסוב).

 

צאצאי חנה וצבי הירש שיף-טייטלבוים, בן דרייזל ויצחק שיף:
1. ר' משה טייטלבוים 
(מאויהל, מח"ס: "ישמח משה". נולד תקי"ט-1759, נפטר כ"ח תמוז תר"א-17/7/1841). {אשתו חיה שרה, בת ניסן מפרמישלא}.

צאצאי חיה שרה ומשה טייטלבוים:
1. אלעזר ניסן {אב"ד סיגעט ודרוהוביץ'). {נולד ניסן תקמ"ו – 1786 בשינובה, נפטר ט' תשרי תרט"ו-1/10/1854 בדרוהוביץ'}. (אשתו רויזא בלומה, בת אהרן אב"ד דרוהוביץ' ורב בחודרוב, חתן ר' נחום, בן יקותיאל זלמן הלוי, חתן מרדכי גינזבורג).
2. חנה (אשת אריה לייביש ליפשיץ (מח"ס: "ארי שבחבורא" ו-"אריה דבי עילאי").

 

צאצאי אלעזר ניסן טייטלבוים, בן חיה שרה ומשה טייטלבוים:
1. יקותיאל יהודה (זלמן לייב). {האדמו"ר הראשון ואב"ד סיגעט, מח"ס: "ייטב לב" ו-"ייטב פנים"}. (נולד תקס"ח-1808, נפטר ו' אלול תרמ"ג-8/9/1883). (אשתו רחל, {נפטרה י"ט תשרי תרמ"ט -24/9/1888} בת משה דוד אשכנזי (אב"ד טולשובה), בן שמואל (מרדזויל "מח"ס: "באר שבע").
2. שמואל (רב  בגורליץ). {נפטר בקרקוב, ט' חשון תרמ"ט-14/10/1888}. (אשתו היא בתו של מנחם מנדל הורביץ מסקאל, נכדו של מנחם מנדל הראשון מלינסק).
3. נחום צבי (רב בדרוהוביץ').
4. חנה רחל (אשת ישראל הכהן רפפורט אב"ד טורנה מח"ס: "שו"ת מהר"י הכהן"). חנה רחל מתה בשריפה בצעירותה וללא ילדים.

 

צאצאי רחל ויקותיאל יהודה טייטלבוים, בן אלעזר ניסן טייטלבוים:
1. אברהם אהרן.
2. חנניה יום טוב ליפא (האדמו"ר מסיגעט ומח"ס: "קדושת יום טוב" ). {נולד ו' סיון תקצ"ו – 22/5/1836, נפטר כ"ט שבט תרס"ד-15/2/1904}. (אשתו חנה, בת דודו; יואל אשכנזי אב"ד זלוטשוב, בן משה דוד אשכנזי אב"ד טולשובה מח"ס: "תולדות אדם" ו-"באר שבע").
3. משה יוסף (אה"ד אויהל).
4. אליהו בצלאל (אב"ד טעטש).
5. הענדל (אשת ישראל יעקב טייטלבוים אב"ד ולובה).
6. פעסל (אשת ברוך הלברשטאם אב"ד גורליץ, בן ר' חיים מח"ס: דברי חיים").
7. אלטה (אשת משה הורביץ אב"ד רזובדוב, בן הרב מדז'קוב).

 

צאצאי חנה וחנניה יום טוב ליפא טייטלבוים, בן רחל ויקותיאל יהודה טייטלבוים:
1. חיים צבי (רב ואדמו"ר בסיגעט, מח"ס: עצי חיים", נפטר תרפ"ו-1926). {אשתו בזוו"ר; רייצא, בת מנשה רובין מרופשיץ, ובזוו"ש; חנה, בת יואל אשכנזי}.
2. אסתר (נולדה י"ג אדר תרמ"ג-22/3/1883, נפטרה י"ד חשון תרפ"ח – 9/11/1927, קבורה בסווליבה ליד קרצקי). {אשת ר' חנוך העניך, בן יוסף דוד ורחל (בת יעקב מרדכי סג"ל ליברמן, חתן יצחק מרילוס, בן שמעון מיורסלב, בן ישראל ועטיל {בת ר' אלימלך מליז'ענסק מח"ס: "נועם אלימלך"}, בן יעקב קאפיל מליקובה), בן ר' שלמה מסאסוב, בן חנוך העניך מאלסק (מח"ס: "לב שמח"), חתן האדמו"ר ר' שלום מבעלזא).

 

צאצאי חנוך העניך ואסתר, בת חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים:
1. יוסף דוד (נפטר בגיל 9).
2. חנניה יום טוב ליפא (נולד תרס"ה-1905). {אב"ד סמאהלי וראב"ד סאטמער}. (אשתו חיה רוזה, בת דודו יואל טייטלבוים אב"ד סאטמער).
3. יואל (אשתו טשרנה, בת יוסף הלוי אב"ד קירלוזה והלמין). {טשרנה נרצחה בשואה באושוויץ תש"ד-1944}.
4. חנה {נולדה תרע"ז-1917}. (אשת בן דודה משה אב"ד זענטה, בן ר' חיים מסיגעט מח"ס: "עצי חיים"). היו להם 3 ילדים והם נרצחו בשואה.

 

צאצאי טשרנה ויואל טייטלבוים, בן אסתר וחנוך העניך טייטלבוים:
1. העסי (אשת משה ניימן).
2. חנוך העניך (אשתו יוטא).
3. חיים יצחק אייזיק (אשתו מלכה עללא).
4. יהושע.

 

צאצאי שמואל טייטלבוים, בן רויזא בלומה ואלעזר ניסן טייטלבוים:
1. ישראל יעקב יוקיל (רב בולובה).
2. אריה לייביש (רב באויהל).
3. יוסף (רב בניעפולומיץ).
4. נפתלי (רב בגורליץ).
5. אהרן (רב בגורליץ).

 

 

צאצאי נחום צבי טייטלבוים, בן אלעזר ניסן טייטלבוים:
1.  מנשה.

 

צאצאי מנשה טייטלבוים, בן נחום צבי טייטלבוים:
1. נפתלי (אשתו פעסל, בת יוכבד רבקה ואריה לייב טייטלבוים, בן ירוחם ורחל טייטלבוים, בן משולם זלמן יונתן ליפשיץ, בן אריה לייבוש ליפשיץ {נולד 1767 בירוסלב, ונפטר 15/1/1846 כינויו היה לייבוש חריף, אריה דבי עילאי}, בן חיים אשר ליפשיץ).

 

צאצאי ראובן שיף, בן מרדכי גימפל שיף, בן יעקב מלובלין:
1. מרדכי גימפל (אב"ד וינקוביץ' ודיין בלבוב מח"ס: "מפלגי ראובן).
2. אליעזר ליבר (מלבוב).

 

צאצאי אליעזר ליבר שיף, בן ראובן שיף:
1. מינדל (אשת זלמן ליברס, ראש ומנהיג בלבוב).

 

צאצאי זלמן ומינדל, בת אליעזר ליבר שיף:
1. לאה טויבע (אשת משה ישכר תאומים).

 

צאצאי משה ישכר תאומים ולאה טויבע, בת זלמן ומינדל:
1. ביילא דבורה (אשת יונה לנדא אב"ד גרבוביץ' ופרשניץ. נפטר בלבוב).

 

צאצאי יונה לנדאו ביילא דבורה, בת לאה טויבע ומשה ישכר תאומים:
1. יהודה ליבש (אב"ד קאליס).

 

צאצאי יהודה ליבש לנדא, בן ביילא דבורה ויונה לנדאו:
1. ישראל לנדא (מחסר ספר היוחסין "שבט ישראל").

 

 

בן בתו של

ר' נתן נטע שפירא

(מח"ס: "מגלה עמוקות")

 

 

בן

שלמה שפירא

 

 

בן

ר' נתן נטע שפירא

(מח"ס: "מבוא השערים" ו-"אמרי שפר")

 

 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: