משפחת אשכנזי מייזליש

 

 

נפתלי יצחק הלוי פרום

(אשתו בזוו"ר מיה לבית גרינברג)

  

 

בן

מרים רבקה

(אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום)

 

 

בת

חוה רחל

(אשת יוסף דב שטיין)

 

 

בת

אהרן דוד ברלינר

(אשתו פייגא לבית צ'רנסקי)

 

 

בן

יצחק יהודה ברלינר

(אשתו הדסה דובע לבית שוורצברג)

 

 

בן

ירוחם ברלינר

(אשתו רחל לבית בהריר)

 

 

בן

דוב בעריש ברלינר

 

 

בן

יצחק נתן נטע ברלינר

(אשתו דבורה לבית מייזליש)

 

 

בן

אברהם טעבל ברלינר

(אשתו זלאטע לבית פיטריקובער)

{שם משפחתו הקודם היה לוין}

 

 

בן

צבי הירש לוין

(אשתו גולדה לבית כ"ץ)

{שם משפחתו קוצר מלווינשטאם ללוין}

 

 

בן

מרים

(נולדה בקראקוב, נפטרה 19/7/1753 קראקוב)

(אשת אריה לייב לווינשטאם (נולד 1690 קראקוב, נפטר 2/4/1755 אמסטרדם), בן דבורה ושאול לווינשטאם {אב"ד אמסטרדם}, בן דינה ור' אברהם יהושע העשל מקראקא)


צאצאי מרים ואריה לייב לווינשטאם:
1. שאול. {אב"ד אמסטרדם. מח"ס: "בנין אריאל"}. (נולד 1717 רז'ז'וב פולין, נפטר 20/6/1790 אמסטרדם).
בזוו"ר אשתו; הינדה, (נפטרה 18/3/1774 אמסטרדם) בת אברהם כהנא, בן שמואל כהנא, בן חנה יונה ושלום שכנא כהנא {מלובלין}, בן גולדה ויוסף {מוכס במקצועו}, בן דינה, כלתו של יצחק {השני מנוישטאט}, בן שלום נוישטאט {אב"ד וינה}, בן יצחק יחזקאל {מנוישטאט}, צאצאו של יוסף "בכור שור".
אשתו בזוו"ש
; שרה, בת בינה ויעקב יצחק הוכגילרנטר {אב"ד זמושטץ}, בן לאה ומשה חיים הוכגילרנטר, בן אליעזר גילרנטר {אב"ד קומרנא וזלוטשוב}, בן זכריה מנדל גילרנטר, בן יהודית ואריה לייב קלויזנר {אב"ד קראקוב}, בן שרה/סירקא וזכריה מנדל קלויזנר, בן בנימין ביינוש קלאוזנר (מפוזנא), בן זכריה מנדל הזקן}.
2. צבי הירש. {הנ"ל}.
3. שרה לאה. (נולדה 1728, נפטרה בקראקוב). {אשת יצחק הלוי (אב"ד לשנוב, חלם וקראקוב), בן מרדכי הלוי, בן יהושע הלוי, בן יצחק הלוי}.
4. חיים העשל. (נולד 1725, נפטר 4/11/1791 רוטרדם הולנד).
5. נחמה נייטשא. {אשת משה הירץ (מזולקובה), בן יוסף הירץ, בן חנוך העניך הירץ}.
6. דינה אסתר. (נפטרה 21/8/1788 האגוּ הולנד), {אשת שאול הלוי (אב"ד האגו), בן יצחק (אב"ד דוברומיל), בן יהושע לייב הלוי (אב"ד דוברומיל), בן עלקא ושמואל הלוי סג"ל (אב"ד רז'וב}, בן אברהם הלוי סג"ל (מאוסטראה), בן נתן יצחק הלוי סג"ל, בן ר' שמאול איידלס (המהרש"א)).
7. חתנם צבי הירש מרגליות. {אב"ד לובלין}, (נפטר 25/11/1805 לובלין פולין). בן שאול מרגליות {אב"ד לובלין}, בן רייזל ומאיר מרגליות {אב"ד לבוב}, בן צבי הירש מרגליות {אב"ד יזלוביץ'}, בן יוסף מרגליות, בן משה מרגליות {אב"ד טרניגרד}, בן שיינדל ומנחם מנדל מרגליות {אב"ד פינטשוב ופרימסלא}, בן פרידכי ויואל פייביש שטנגן מרגליות.

 

צאצאי הינדה ושאול לווינשטאם, בן מרים ואריה לייב לווינשטאם:
1. שרה (אשת שטרן).
2. יעקב משה.
3. אריה לייב העשל.
4. פריידל (אשת כהנא).
5. נחמה (אשת מאיר יעקב הורביץ, בן פנחס הורביץ {אב"ד פרנקפורט}).
6. חתנו יעקב לווינשטאם, בן שאול לווינשטאם.
7. רוזה (אשת אלעזר הלוי הורביץ).

צאצאי יצחק ושרה לאה, בת מרים ואריה לייב לווינשטאם:
1. צבי דוד הלוי. {אב"ד קראקוב}. (נולד תקי"ט – 1759, נפטר 18/12/1831 קראקוב). {אשתו פייגא, בת מאיר הלוי לוין}.
2. מרדכי הלוי. {אב"ד זלוטשיץ וטיקטין). (נולד 1758, נפטר 23/4/1817 טיקטין), {אשתו גיטל, בת יעקב יוקיל כהנא שפירו}.
3. שאול הלוי.

 

צאצאי חיים העשל, בן מרים ואריה לייב לווינשטאם:
1. אריה לייב היימן לווינשטאם. (נולד 1741 ורוצלב פולין, נפטר 20/4/1809 רוטרדם הולנד), {אשתו רוזטה}.

צאצאי משה הירץ ונחמה נייטשא, בת מרים ואריה לייב לווינשטאם:
1. לאה דרייזל. (אשת אריה לייב אוירבך {אב"ד סטניסלב), בן מרדכי אוירבך {אב"ד יזלוביץ' ובמברג), בן דוד שפירא, בן טוילצכן ומרדכי וואהל, בן דינה רחל ויוסף יהודה ליווא וואהל, בן עקיבא וואהל, בן שמעון פישהוף אוירבך.
2. מרדכי זאב אורנשטיין. {אב"ד סטניסלב וקמינקא}. (חתן בזוו"ר; של אליקים געצל וחנה (מלוברטוב), בת אליעזר מלבוב (בעל נכדת המהרש"א). אשתו בזוו"ש; פריידא, בת שאול חריף {אב"ד אולסקו}, בן יעקב חריף {אב"ד לשנוב}, בן משה פנחס חריף {אב"ד לבוב}, בן ישראל חריף {אב"ד אוליינוב}, בן משה חריף {אב"ד קרעמניץ}, בן שאול מרגליות, בן בלומה, כלת יצחק אייזיק מרגליות {אב"ד פראג}, בן יעקב יוסף יפה מרגליות, בן משה יפה מרגליות, בן אליעזר יפה מרגליות, בן מאיר יפה).
3. משולם זלמן. (נפטר 1772 בגיל צעיר). {אשתו רייזל, בת אריה לייב אוירבך (אב"ד סטניסלב)}.
4. מנחם מנדל.

 

צאצאי צבי הירש מרגליות, חתן של מרים ואריה לייב לווינשטאם:
1. יהושע העשל. (מפיטריקוב). {חתן אלעזר לייזר סלומון פצ'נובסקי, בן שלמה זלמן (אב"ד פוזנוב), בן ישראל בעריש, נכד יחיאל מיכל, בן דוד}.
2. יעקב. {חתן אליעזר (מפיטריקוב)}.
3. יצחק זלמן.

 

בת

ר' צבי הירש אשכנזי
"החכם צבי"

(נולד 1658 מורביה צ'כוסלובקיה, נפטר 1/5/1718, וקבור בלבוב פולין)

(בזוו"ר אשתו; (נפטרה תמ"ו – 1686).  בזוו"ש אשתו; שרה רבקה, בת משולם זלמן נוימרק)

 

צאצאי צבי הירש אשכנזי מאשתו הראשונה:
1. בת {לא ידוע השם שלה}. (נפטרה 1686 – תמ"ו יחד עם אִימָה, מפגז שנורה בעת המצור של צבא אוסטריה על העיר).

 

צאצאי שרה רבקה וצבי הירש אשכנזי:
1. מרים. (נולדה בקראקוב, נפטרה 19/7/1753 קראקוב), {אשת אריה לייב לווינשטאם}.
2. רחל. (אשת יצחק אייזנשטאט {אב"ד נשוויז וביאלא. נולד באוסטריה, נפטר 1755, מינסק בלארוס}, בן פינְקְל ומאיר אייזנשטאט, בן אסתר ויצחק אייזנשטאט אשכנזי, נכד מאיר הכהן כ"ץ).
3. נחמה שרה. (נפטרה 1771), {אשת נפתלי הרץ לנדאו, רב בפשדבורז}.
4. ר' יעקב ישראל עמדין. (נולד 4/6/1697 עמדן גרמניה, נפטר 19/4/1776 אלטונה גרמניה), {מח"ס: "היעבץ", "מגילת ספר", ועוד}. (אשתו בזוו"ר: רחל, בת איידל ויעקב מרדכי כ"ץ (נולדה 1700, נפטרה 26/6/1739), בן אסתר שיינדל ור' נפתלי הירש כ"ץ {מח"ס: "סמיכת חכמים"}. אשתו בזוו"ש; שרה, אשתו בזיווג שלישי; בתיה צביה, בת אפרים אשכנזי, בן החכם צבי).
5. אפרים. (נפטר ז' ניסן תקל"ב – 1772 לבוב אוקראינה).
6. לאה. (אשת משה רוקח).
7. נתן. (נולד ב-אלטונה גרמניה, גר בבראד, נפטר י' שבט תקל"ח – 7/2/1778), {הוא אבי אביו של ר' יעקב מליסא}. (אשתו בריינדל מגזע – "הלבוש" ו-הב"ח. נפטרה ב-זבאריב ט"ו אדר תק"ל – 12/3/1770).
8. דוד. (אב"ד ירטשוב, זקנו של ר' חיים הלברשטאם). {נפטר 1/5/1753}. (חתן נתן גרשון מזולקובה, בן בצלאל מוכסין, בן נתן).
9. דבורה. {בזוו"ר אשת; נתן מרמט. בזוו"ש אשת; זלמן הירשפלד. בזווג שלישי אשת; פלטיאל אודנבורג}.
10. משה. (נפטר בעודו ילד; י"ז כסלו תע"ב – 29/11/1711 אמסטרדם).
11. אליקים געצל. {אב"ד רקובי}.
12. דבורה.
13. פריידא.
14. חתנם יעקב מרדכי כ"ץ. {אב"ד ברודא}, בן ר' נפתלי כ"ץ {מח"ס: "סמיכת חכמים}.
15. אסתר.
16. יוסף. (חתן של נתן אחיו).
17. אברהם משולם זלמן. {רב ב-אוסטראה}. (אשתו יוטה, בת אהרן, בן יוסף מאוסטראה). {נולד באלטונה גרמניה, נפטר א' שבט תקל"ז – 10/12/1776 ב-פאסטוב אוקראינה}.

 

צאצאי יצחק אייזנשטאט ורחל, בת שרה רבקה וצבי הירש אשכנזי: {החכם צבי}
1. נפתלי הירש.
2. חתנם ברוך (מקרשניק).

 

צאצאי נפתלי הרץ לנדאו ונחמה, בת שרה רבקה וצבי הירש אשכנזי: {החכם צבי}
1. צבי הלוי לנדאו קורניצר.

 

צאצאי רחל וישראל יעקב אשכנזי, בן שרה רבקה וצבי הירש אשכנזי: {החכם צבי}
1. מאיר. (נולד 1717 ב-ברודה, נפטר 1/3/1798), {אבד"ק קונסטנטין}.
2. אסתר (נולדה 1736, נפטרה 1763), {אשת זכריה מנדל}.
3. ישראל משולם שלמה. (נולד 1723 המבורג גרמניה, נפטר 1795 המבורג).
4. חנה (נולדה 14/8/1756, נפטרה 1831), {אשת אריה לייב העשל לווינשטאם, בן הינדה ושאול לווינשטאם (מח"ס: "בנין אריאל), בן אריה לייב לווינשטאם, חתן החכם צבי}.
5. חתנם בנימין אייזנשטאט, (נולד לקנבך אוסטריה, נפטר 11/4/1770 לקנבך אוסטריה), בן פינְקְל ומאיר אייזנשטאט הנ"ל.
6. דוד הערש קרקובר.
7. בנימין.
8. צבי. (נולד בברודי, נפטר 1740 ברודי אוקראינה).
9. שרה.

צאצאי שרה וישראל יעקב אשכנזי, בן שרה רבקה וצבי הירש אשכנזי: {החכם צבי}
1. נחמה. (הולדה 1742, נפטרה 1775), {אשת אברהם}.
2. בן (שמו לא ידוע כרגע).
3. מָאמָלָה.
4. בת. (שמה לא ידוע כרגע).

 

צאצאי בתיה צביה וישראל יעקב אשכנזי, בן שרה רבקה וצבי הירש אשכנזי: {החכם צבי}
1. אריה יהודה. (נולד 1750, נפטר 1775 אלטונה גרמניה).
2. יוסף. (נפטר צעיר ממש, 1758).
3. לוי. (נולד 1753, נפטר 1754 בגיל שנה).
4. מרדכי. (נפטר 1748 בינקותו).

 

צאצאי אפרים אשכנזי, בן שרה רבקה וצבי הירש אשכנזי: {החכם צבי}
1. בתיה צביה. {אשתו השלישית של ר' ישראל יעקב עמדין דודה).
2. צ'יילה. {chiele}.
3. צבי הירש {אב"ד רימנוב}. (חתן נפתלי הרץ {אב"ד סאנוק}).

 

צאצאי בריינדל ונתן אשכנזי, בן שרה רבקה וצבי הירש אשכנזי: {החכם צבי}
1. צבי הירש {אב"ד בורשטיין}.
2. יעקב משה אשכנזי לוברבוים {אב"ד זבארוב}. (נולד 1740, נפטר 19/2/1770 זברוב אוקראינה). {חתן חנה ואליקים געצל}.
3. אפרים {מגיד מישרים בבראד}.
4. חתנו יוסף. (בן החכם צבי).

 

צאצאי דוד אשכנזי, בן שרה רבקה וצבי הירש אשכנזי: {החכם צבי}
1. ישראל משולם זלמן. {אב"ד דוברומיל}, (נפטר 7/11/1775 פומוריאני אוקראינה).

 

צאצאי נתן מרמט ודבורה אשכנזי, בן שרה רבקה וצבי הירש אשכנזי: {החכם צבי}
1. שרה {אשת מאיר המבורג}.

 

צאצאי יוטה ואברהם משולם זלמן אשכנזי, בן שרה רבקה וצבי הירש אשכנזי: {החכם צבי}
1. צבי הירש {אב"ד ברדיטשוב}.
2. אהרן.
3. חיים. (מ-סטרונג).
4. חתנו נפתלי הירש רוקח. (בן לאה ומשה רוקח (מ-זלוטשוב), בן ר' אלעזר רוקח {מח"ס: "מעשה רוקח"}.

 

 

בן

יעקב ז'ק אשכנזי

(נולד 1630 וילנה, נפטר 1692 בירושלים).

(בזוו"ר אשתו; נחמה, בת רחל ואפרים הכהן. אשתו בזוו"ש; יהודית, בת אסתר שיינדל ונפתלי הירש כ"ץ {מח"ס: "סמיכת חכמים"})

{ז'ק ראשי תיבות – זרע קודש}

 

צאצאי נחמה ויעקב ז'ק אשכנזי:
1. צבי הירש אשכנזי {החכם צבי, הנ"ל}.

 

 

בן

בנימין וולף אשכנזי טאובר

(נולד 1615 ווילנה ליטבניה, נפטר 25/12/1682 הלברשטאט).

{אב"ד לובלין}

(אשתו בזוו"ר; בת דבורה ויעקב לובלינר. אשתו בזוו"ש; שרה בת המהרש"א. אשתו בזיווג שלישי; בת נתן נטע שפירא (לוריא).


צאצאי בנימין וולף אשכנזי-טאובר מאשתו הראשונה:
1. יעקב ז'ק {הנ"ל}. (נולד 1630 וילנה, נפטר 1692 בירושלים).

צאצאי שרה ובנימין וולף אשכנזי-טאובר:
1. דרייזל (אשת יהודה וואהל קצנלבויגן, בן הינדה ומאיר וואהל קצנלבויגן {אב"ד בריסק), בן דבורה רבקה ושאול וואהל קצנלבויגן, בן אביגיל אוגלה ושמואל יהודה וואהל קצנלבויגן {אב"ד פדובה}, בן חנה ור' מאיר קצנלבויגן {המהר"ם פדובה}, בן יוליה מלכה ויצחק הכהן קצנלבויגן, משה הכהן קצנלבויגן).
2. דוד וולף וילנר. (נולד 1634 דסאו גרמניה, נפטר 1700 הלברשטאט).
3. אסתר (אשת יצחק אשכנזי, בן אסתר כ"ץ, בת מאיר הכהן כ"ץ, בן משה הכהן כ"ץ, בן אפרים גימפל כ"ץ אשכנזי, בן חיים כ"ץ, בן נפתלי הרץ כ"ץ).
4. נפתלי הירש (מפינטשוב).
5. יענטא לאה (נולדה 1625 וילנה, נפטרה י"ב אייר תס"ה – 6/5/1705 וינה אוסטריה),  (אשת ר' שבתי הכהן כ"ץ {מח"ס: "הש"ך". נולד 1621 גרודנא בלרוס, נפטר 20/2/1662 הלצ'וב בוהמיה צ'כיה}, בן מאיר הכהן כ"ץ אשכנזי, בן משה הכהן {דיין בפרנקפורט}, חתן שאול וואהל קצנלבויגן).

 

 

בן

יצחק וולף בונים מייזליש

{נולד 1579 קראקוב, גרו בווילנה ונפטר 1604 הלברשטאט גרמניה}

(אשתו לאה)

צאצאי לאה ויצחק וולף בונם:
1. משה (נולד 1600 לובלין, נפטר 15/11/1668 לובלין וקבור שם), {מח"ס: "מהדורא בתרא"}. (חתן שמואל אליעזר איידלס {המהרש"א}, בן גיטל ויהודה הלוי איידלס, בן שלמה זלמן הלוי, בן ר' אברהם הלוי, בן משה הלוי, בן יוסף הלוי, בן לייבוש הלוי, בן שלמה הלוי, בן ירוחם הלוי, בן יוסף הלוי, בן גרשון הלוי, בן ירוחם הלוי, בן דוד הלוי, בן זלמן דב הלוי, בן מנחם מנדל הלוי, בן יעקב יוסף הלוי, בן דוד הלוי, בן שמשון הלוי {משפייר}, בן ר' אברהם הלוי, בן שמשון הלוי, בן דב בעריש הלוי, בן משה זלמן הלוי, בן ר' יהודה (קלונימוס) החסיד {מח"ס: "חסידים"}, בן שמואל הלוי, בן ר' קלונימוס הלוי הזקן, בן ר' יצחק הלוי קלונימוס, בן חנה ואליעזר הלוי קלונימוס, בן יצחק הלוי קלונימוס, בן יהושע הלוי קלונימוס, בן ר' אבוּן הלוי, בן משולם הלוי קלונימוס הגדול, בן קלונימוס הלוי, בן משה הלוי קלונימוס, בן קלונימוס הלוי, בן יקותיאל הלוי, בן משה הלוי קלונימוס, בן משולם הלוי קלונימוס, בן איטְל הלוי קלונימוס, בן רבינו משולם הלוי}.
2. בנימין שמעון זאב וולף. (נולד 1602 הלברשטאט גרמניה, גר בווילנה, נפטר 25/12/1682 הלברשטאט).
3. חתנם משה יהודה זונדל.
4. חתנם יהודה לויב.
5. שלום.
6. יעקב.
7. חתנם יוסף הכהן הלפרין.
8.  נחום.

 

 

בן

שמחה בונם מייזליש

{אב"ד קראקוב}
(נולד 1545 קראקוב פולין, נפטר 29/2/1624 קראקוב)

(אשתו דרייזל תרזה, (דרייזל באידיש, עליזה בעברית) {נולדה 9/12/1551 קראקוב, נפטרה 26/12/1601 קראקוב}, בת גולדה ור' משה איסרליש {הרמ"א}, בן דינה מלכה וישראל יוסף איסרליש, בן גיטל ויוסף איסרליש, בן שיינדל וחיים לייזער איסרליש, בן בריינא וישראל אנשל איסרליש).

צאצאי דרייזל תרזה ושמחה בונם מייזליש:
1. יצחק וולף בונם{הנ"ל}. (נולד 1579, נפטר 1604).
2. משה. (נולד 1580, נפטר 1671).
3. מרים.
4. שמואל (נולד 1582).
5. יהודה לייב {אב"ד בבלארוס}.

 

 

בן

אברהם מייזליש

(מקראקוב)

{נולד 1530, נפטר ז' חשון ת"ס – 26/10/1599 קראקוב פולין}

 

צאצאי אברהם מייזליש:
1. שמחה בונם. {הנ"ל}.
2. ישראל.
(אשתו רייזל).

 

 

בן

יוסף מייזליש

(מקראקוב)

{חתן יהודה לייב מייזליש, בן אברהם מייזליש, בן יצחק אייזיק מייזליש}

צאצאי יוסף מייזליש:
1. אברהם {הנ"ל} (נולד 1530, נפטר ז' חשון ת"ס – 26/10/1599, קראקוב פולין).

 

 

בן

גרשון מייזליש

(נולד בשנת 1500, נפטר 1558)

{גר בפוזנא, בדרום בוהמיה, במדינת צ'כיה}

 

צאצאי גרשון:
1. יוסף (הנ"ל).
2. חתנו אברהם שור.

 

צאצאי אברהם שור, חתן גרשון מייזליש:
1. יהודה לייב שור. (נולד 1610, נפטר 1640).
2. שמואל שור.

 

צאצאי יהודה לייב שור, בן אברהם שור:
1. אפרים זלמן שור. (נולד 1630 בלבוב אוקראינה, נפטר 1674).

 

צאצאי אפרים זלמן שור, בן יהודה לייב שור:
1. ר' אלכסנדר סנדר שור. (נולד 1670 בלבוב, נפטר 1735 זובקובה פולין, כיום אוקראינה). מח"ס; "תבואות שור".

 

צאצאי ר' אלכסנדר סנדר שור, בן אפרים זלמן שור:
1. הינדה {נולדה 1696 זובקובה פולין}.

בזוו"ר אשת מנחם מאניש מרגליות, בן יצחק מרגליות, בן אליעזר מרגליות, בן יהודה מרגליות, בן אליעזר מרגליות, בן שיינדל ומנחם מנדל מרגליות, בן פרידכי ויואל פייביש שטענגן מרגליות , בן יצחק שטענגן, בן יקותיאל זלמן שטענגן, בן יהודה שטענגן, בן קלונימוס שטענגן, בן משה שטענגן, בן יהודה שטענגן, בן קלונימוס, בן משה, בן קלונימוס, בן קלונימוס, בן יקותיאל, בן משולם קלונימוס (קַלונימוס היווה שם משפחה כאן), בן יחזקאל קלונימוס, בן רבינו משולם (הראשון).

בזוו"ש אשת מרדכי יואליס באבד, בן ביילא ויצחק הערש באבד, בן רוזה וישכר בעריש העשיל באבד מקראקא, בן ר' אברהם יהושע העשיל מקראקא).
2. משה.
3. חתנו שמואל שמעלקא רוקח.
4. יצחק.
5. דבורה (אשת באבד).
6. יוסף.
7. שלמה (מברודי).
8. זלמן.

צאצאי מנחם מאניש מרגליות והינדה, בת אלכסנדר סנדר שור:
1. פערל. (אשת אברהם יקותיאל זלמן רפפורט {נולד 1720, נפטר 12/10/1798}, בן ריקל פערלס ומשה רפפורט מטרנופול).
2. צבי הירש מרגליות.

צאצאי מרדכי יואליס באבד והינדה, בת אלכסנדר סנדר שור:
1. ישראל באבד.
2. מנחם מנדל באבד (מברודי).
3. יואל מיכל באבד (מברודי).
4. חתנם צבי הירש (מברודי).
5. מרדכי מרגליות. (אשתו הייתה לבית מרגליות ולכן קרא את שם משפחתו כך).

 

צאצאי אברהם יקותיאל זלמן רפפורט ופערל, בת הינדה ומנחם מאניש מרגליות:
1. דרייזל {עליזה} נולדה 1733 בברודי באוקראינה, נפטרה 1798 (אשת אלכסנדר סנדר חיים שור ברודצקי (באבד), בן ישראל באבד, הנ"ל).
2. מרדכי משה (מברודי). {חתן נפתלי הרץ אשכנזי, בן משה אשכנזי, בן יוטה ונפתלי הרץ אשכנזי, בן ישראל אשכנזי, בן זאב וולף אשכנזי מהילדיסהיים, בן דוד אשכנזי, מגזע ר' מאיר, בן גדליה מלובלין}.
3. ביילא פערלס (אשת צבי הירש אליאס, בן דוב בער אליאס מוילנה, בן אליהו פערלס משקלוב, בן צבי הירש ריבלין, בן ר' אליהו חסיד, בן ליבא ומשה קרמר, בן דוד, בן יעקב אשכנזי).
4. שרה (אשת צבי הירש הלוי הורביץ).
5. חתנו מאיר קריסטיאנופולר (מקריסטיאנופול) {נולד 1740, נפטר 26/4/1816}, בן יחיאל מיכל קריסטיאנופולר.
6. אלכסנדר יצחק (מברודי).
7. יעקב.
8. דב בעריש.
9. הינדה (אשת אברהם אריה לייב הורביץ {נולד 1762, נפטר 27/3/1803}, בן ר' יצחק המבורגר הורביץ, בן ר' יעקב יוקיל הורביץ, בן לאה ומאיר הלוי הורביץ, המהר"ם מטיקטין).


צאצאי אלכסנדר סנדר חיים שור ברודצקי (באבד) ודרייזל, בת פערל ויקותיאל זלמן רפפורט:
1. מאיר ברודצקי שור. (נולד 1780). {אשתו מרים עטל, בת יונה ברודצקי}.
2. ישראל יצחק שור.
3. מרדכי. (נפטר 1837 ברודי גליציה).
4. נפתלי הרץ.

 

צאצאי מרים עטל ומאיר ברודצקי שור, בן דרייזל ואלכסנדר סנדר חיים שור:
1. אברהם מרקוביץ' ברודצקי. (נולד 1816, נפטר 28/10/1884). היה נשוי פעמיים אשתו השנייה היא רוזליה לבית מרקוביץ', וממנה נולדו לו צאצאיו.
2. יצחק ברודצקי. (נולד 1820 קייב אוקראינה). {אשתו בלה}.
3. ישראל. (נולד 1823 זלטיפול אוקראינה, נפטר 1889 קייב אוקראינה). {אשתו חיה קלרה (נולדה 1823, נפטרה 1904 באזל שוויץ), בת מלכה ונפתלי הירש קרל מברדיטשוב, בן חנה ויוהן קרל}.
4. יוסף.
5. דבורה (אשת קרל).

 

צאצאי רוזליה ואברהם מרקוביץ' ברודצקי, בן מרים עטל ומאיר ברודצקי שור:
1. שמואל. (נולד 1846 באודסה, נפטר 1896).
2. רבקה. (נולדה 1851 בנובומירגורוד, נפטרה 1932 בפילדלפיה).
3. אלכסנדר. (נולד 1857).
4. יעקב.
5. מארי.
6. ציפורה (אשת סוניקסון).

 

צאצאי שמואל ברודצקי, בן רוזליה ואברהם מרקוביץ' ברודצקי:
1. לילי.

 

צאצאי מארי, בת רוזליה ואברהם מרקוביץ' ברודצקי:
1. אנה גאגארינה (ברודאסקיה).

 

צאצאי בלה ויצחק ברודצקי, בן מרים עטל ומאיר ברודצקי שור:
1. רבקה. {נולדה 1862 קייב אוקראינה}. (אשת יעקב דינין {נולד 1860}, בן אברהם ושמחה דינין, בן רוזליה ודוד דינין, בן אסתר וזיסקינד אלכסנדר דינין, בן מרים ואייזיק דינין).
2. פאולינה (אשת צ'רניאק).
3. משה. (אשתו מארי, בת ברטה וזלמן סלומון מרקוביץ', בן מרים עטל ומאיר שור-ברודצקי).
4. יעקב. (אשתו אוגוסטה).
5. סופיה. (אשת לבנברג).
6. אנה (אשת יעקב קאופמן).

 

צאצאי מארי ומשה ברודצקי, בן בלה ויצחק ברודצקי:
1. אלכסנדר.
2. יעקב.
3. ברטה. (אשת שמואל קוצ'רוב).

 

צאצאי אלכסנדר, בן מארי ומשה ברודצקי:
1. מיכאיל אלכסנדרוביץ' ברודצקי.
2. טטיאנה אלכסנדרובה ברודאסקיה (ברוסית, ברודאסקיה זה ברודצקי).

 

צאצאי יעקב, בן מארי ומשה ברודצקי:
1. לבנה ברודאסקיה.
2. תמרה ברודאסקיה.

צאצאי שמואל וברטה, בת מארי ומשה ברודצקי:
1. אלכסנדר קוצ'רוב.

 

צאצאי אוגוסטה ויעקב ברודאסקיה, בן בלה ויצחק ברודצקי:
1. מקס ברודסקי.
2. פדור ברודסקי.

 

צאצאי סופיה לבנברג, בת בלה ויצחק ברודצקי:
1. אליס לבנברג.
2. אזמיר לבנברג.

 

צאצאי יעקב קאופמן ואנה, בת בלה ויצחק ברודצקי:
1. לואיס. (אשתו פרידה).
2. ארתור
.

 

צאצאי פרידה ולואיס קאופמן, בן אנה ויעקב קאופמן:
1. סופי.
2. אליס.

 

צאצאי חיה קלרה וישראל ברודצקי, בן מרים עטל ומאיר ברודצקי שור:
1. רֶבֶּקה {נולדה 7/4/1875 בנובומירגורוד רוסיה, נפטרה 7/6/1914 וינה אוסטריה}. בזוו"ר; אשת לאון מייזליש, בן מלווין ויהודה מייזליש. בזוו"ש; אשת לודוויג מאוטנר).
2. אליעזר לזר איזראילביץ'. (נולד 26/8/1848 זלטיפול קייב, נפטר 20/9/1904 באזל שוויץ). {אשתו שרה (נולדה 1849), בת שמחה לוריא}.
3. יונה. (נולד 1850 קייב). {אשתו ברטה בייליש, בת ביילא ושלמה/סלמון לוין, בן רחל ומשה יצחק לוין, בן שמואל לוין}.
4. רוזה {נולדה 1851 אודסה אוקראינה, נפטרה 18/2/1902}, (אשת ליאו לוי הילדיסהיימר {נולד 18/8/1850 הלברשטאדט גרמניה, נפטר 12/11/1918}, בן הנרייטה הנצ'ן ור' עזריאל הילדיסהיימר, בן גולדה ויהודה לייב הילדיסהיימר, בן משה גלֵיי, בן מאיר גליי).
5. אריה לייב. {לב. לאון איזראילביץ'}. (נולד 1852 זלטופיל אוקראינה, נפטר 1923 פריז צרפת). {אשתו בזוו"ר פלורה. אשתו בזוו"ש נטלי לבית ברוקסי, אשתו בזווג שלישי לֵנָה}.
6. סולומון איזראילביץ'. (אשתו מארי, בת רוזליה ואברהם מרקוביץ' ברודצקי, בן מרים עטל ומאיר שור ברודצקי הנ"ל).
7. מרים {מארי}, (אשת גבריאל יעקב {ג'ייקובס} רוזנברג).

צאצאי לאון מייזליש ורבקה, בן חיה קלרה וישראל ברודצקי:
1. ד"ר מקס מייזליש.

צאצאי לודוויג מאוטנר ורבקה, בן חיה קלרה וישראל ברודצקי:
1. רוברט (בוב) מאוטנר. (נולד 25/6/1880 וינה אוסטריה, נפטר 18/1/1931 וינה אוסטריה). {אשתו אנטוני/טוני}

 

צאצאי שרה ואליעזר לזר איזראילביץ' ברודצקי , בן חיה קלרה וישראל ברודצקי:
1. קלרה דה גינצבורג. (נולדה 1880, נפטרה 1940 פריז).
2. מריה {נולדה בקייב, נפטרה 1945 באזל שוויץ}. (אשת ז'ול דרייפוס {נולד 11/11/1859 באזל שוויץ, נפטר 18/2/1942 באזל שוויץ} בן מארי ושמואל דרייפוס, בן גטרוד ויצחק דרייפוס, בן יעקב דרייפוס).
3. ולנטינה {וָוָה}. {נולדה 1905 קייב אוקראינה, נפטרה דצמבר 1993 סיינט-פאול פריז} (אשת האמן הנודע מרק שאגל {שמו המקורי משה סג"ל חצקלביץ'} נולד 7/7/1887 ויטבסק בלארוס, נפטר 28/5/1985 סיינט-פאול צרפת), בן פייגא איטה וזלמן חצקל מרדכי מורדכוביץ' (דוידוביץ') שאגאל,  בן חנה ודוד יוסלביץ' שאגאל, בן יוסל סג"ל (שאגאל). מרק שאגאל היה נשוי 3 פעמים. וולנטינה היתה אשתו השלישית.
4. מישל.
5. וֶרָה.

 

צאצאי ז'ול דרייפוס ומריה, בת שרה ואליעזר לזר איזראילביץ' ברודצקי:
1. פאול ישראל. (נולד 18/2/1895, נפטר 22/8/1967).
2. הלן (נולדה 28/5/1902 באזל שוויץ, נפטרה יולי 1991 ניו יורק ארה"ב). {אשת איגנץ אֵדלֵר פון קאופנר/קַפנר {נולד 11/1/1892, ווין אוטקינג, נפטר 4/2/1938 וינה אוסטריה). בן אלסה ומוריץ אדלר פון קאופנר, בן רוזליה ואיגנץ אדלר פון קאופנר, בן תרזה וקרל קאופנר, בן וולף קאופנר, בן רחל וקופל קאופנר, בן חיה ויהודה לייב, בן שמואל בוטשקוביץ.
3. סרג'.
4. ז'ורז'.

 

צאצאי פאול ישראל דרייפוס, בן מריה וז'ול דרייפוס:
1. פייר סמואל {פטר}. (נולד 29/2/1924).
2. קתרינה (נולדה 23/4/1926 באזל שוויץ).{אשת האנס גוט, בן קלמנטינה ולוצ'יאן גוט}.
3. ?
4. ?

 

צאצאי האנס גוט וקתרינה, בת פאול ישראל דרייפוס:
1. מאטיס. (נולד 1953, נפטר 1982).

 

צאצאי איגנץ אדלר פון קאופמן והלן, בת מריה וז'ול דרייפוס:
1. וורה. (נולדה 5/5/1928 באזל שוויץ, נפטרה 2014). {אשת וולטר אלברט אֵמסט אדולף אֵבֵרשטאדט (נולד 15/7/1921 פרנקפורט, נפטר 26/2/004), בן אדית בטינה וג'ורג' אברשטאדט, בן מריה קתרינה ואלברט אברשטאדט, בן אליזבט בטי ואברהם אברשטאדט, בן אסתר ואאוגוסט לודוויג (אַמְשְל לייב) אברשטאדט, בן אסתר ולייב/לב אליאס אברשטאדט, בן אנה ואליאס לוֹיֵב אברשטאדט, בן לייב/לוֹב אברשטאדט, בן לייז/רייז ואהרן יוסף.

צאצאי וולטר אלברט אמסט אדולף אברשטאדט וורה, בת הלן ואיגנץ אדלר פון קאופמן/קפמן:
1. מיכאל איגנץ.
2. ?

 

צאצאי ברטה בייליש ויונה ברודצקי, בן חיה קלרה וישראל ברודצקי:
1. אמילי {נולדה 1870, נפטרה 21/5/1932}, (אשת יונס אטלינגר {נולד 9/9/1962, נפטר 15/12/1920}, בן הנצ'ן ויצחק הירש אטלינגר, בן קיילא ויונס אטלינגר, בן הינדל ואיזק אטלינגר, בן הלן ויעקב אטלינגר, בן רחל ואברהם אטלינגר, בן יצחק אטלינגר).
2. מלכה.

 

צאצאי יונס אטלינגר ואמילי, בת ברטה בייליש ויונה ברודצקי:
1. יוהנה {נולדה 26/3/1892 גרמניה, נפטרה 3/10/1958 ירושלים ישראל}, (בזוו"ר אשת ג'וליוס צבי רוזנפלד {נולד 22/8/1887, גרמניה}, בן ברטה ויעקב רוזנפלד), בזוו"ש אשת פנחס רוזן {פליקס רוזנבליט ח"כ בממשלת ישראל. נולד 1/5/1887 גרמניה}, בן פאני ושלום שמואל רוזנפלד).
2. קארל משולם. (נולד 14/5/1897 גרמניה, נפטר 28/8/1966 ת"א ישראל). {אשתו פלורה פרידה (נולדה 5/7/1896, נפטרה 6/1/1961), בת מרדכי באום}.
3. זיגפריד שלמה. (נולד 1900, נפטר 1970). {אשתו בזוו"ר מרים. אשתו בזוו"ש רות בת אדולף סילברשטיין}. היו לו 2 ילדים.
4. פליקס ישראל. {נולד ונפטר בגרמניה} (אשתו בזוו"ר אידה. בזוו"ש אלסה). היה לו ילד/ה אחד/ת.

 

צאצאי ג'וליוס צבי רוזנפלד ויוהנה, בת אמילי ויונס אטלינגר:
1. יעקב רמות. (נולד 12/10/1914 ברלין גרמניה, נפטר 6/7/1994 ישראל). {אשתו לוטי (נולדה 19/10/1920 גרמניה, נפטרה 28/9/2013 גבעת ברנר ישראל) בת מרגה ויוסף קנראוטר, בן יענטל ומוריץ משה קנראוטר, בן יקותיאל לוי קנראוטר, בן הירש נפתלי לוי קנראוטר, בן אברהם קנראוטר}.
2. ?
3. עמנואל רמות. (אשתו רבקה, נולדה 24/12/1917, נפטרה 7/4/2007) .

 

צאצאי לוטי ויעקב רמות, בן יוהנה וג'וליוס צבי רוזנפלד:
1. יפתח. (נולד 22/2/1943, נפטר 17/12/1964).
2. מרים. (נולדה 22/11/1946, נפטרה 31/1/2001). {אשת מיכאל סיצ'וק (נולד 1914), בן עטרה ומשה סיצ'וק, בן בוזיה וגרשון סיצ'וק}. היו להם 2 ילדים.
3. ?
4. ?

 

צאצאי רבקה ועמנואל רמות, בן יוהנה וג'וליוס צבי רוזנפלד:
1. ?
2. נעמי. (אשת בן אַקסַס). היו לה 2 ילדים.

 

צאצאי פלורה פרידה וקארל משולם אטלינגר, בן אמילי ויונס אטלינגר:
1. יהודית. {נולדה 26/6/1922, נפטרה 28/5/1988}. (בזוו"ר אשת סלע, בזוו"ש אשת ליבנה). היו לה 3 ילדים.
2. יונה. (נולד 28/5/1926 מוניך בוואריה גרמניה, נפטר 21/6/1981 בלונדון, וקבור בחולון). {אשתו בזוו"ש נעמי, בת האני וחיים היינריך סדן, בן אולגה וד"ר מקסימיליאן מקס לנגספלדר, בן קלרה וגוטפריד לנגספלדר, בן סלומון לנגספלדר, בן אנה ויעקב לנגספלדר, בן זליגמן לנגספלדר}.
3. ?

 

צאצאי ליאו לוי הילדיסהיימר ורוזה, בת חיה קלרה וישראל ברודצקי:
1. ד"ר הרנולד הילדיסהיימר. (אשתו אלה, בת קרולין ואיזידור מילר).

 

צאצאי פלורה ולאון איזראילביץ' ברודצקי, בן חיה קלרה וישראל ברודצקי:
1. מארי (אשת אדמונד פורגס).
2. קלריאט קלרה (אשת יעקב פוליאקוב). {נפטרה 1941 פריז}.

צאצאי יעקב פוליאקוב וקלרה, בת פלורה ולאון איזראילביץ' ברודצקי:
1. לילי.
2. אולגה.
3. הלן.

 

צאצאי נטלי ולאון איזראילביץ' ברודצקי, בן חיה קלרה וישראל ברודצקי:
1. וורה (אשת שפוליאנסקי).
2. ולדימיר (זאב).

 

צאצאי לנה ולאון איזראילביץ' ברודצקי, בן חיה קלרה וישראל ברודצקי:
1. מיכאל.

 

צאצאי מארי וסולומון איזראילביץ', בן חיה קלרה וישראל ברודצקי:
1. אנה גאגארינה.

 

צאצאי גבריאל יעקב רוזנברג ומרים (מארי), בת חיה קלרה וישראל ברודצקי:
1. בוריס רֶנֶה רוזנברג.

 

צאצאי ישראל יצחק שור, בן דרייזל ואלכסנדר סנדר חיים שור ברודצקי (באבד):
1. אסתר גיטל (אשת צבי הירש הלוי הורביץ, בן יעקב יוקיל הלוי הורביץ, בן לאה ומאיר הלוי הורביץ, הוא המהר"ם מטיקטין).

 

צאצאי נפתלי הרץ שור, בן דרייזל ואלכסנדר סנדר חיים שור ברודצקי (באבד):
1. יקותיאל זלמן שור.
2. משה מאיר שור.
3. יעקב שור.

 

צאצאי מרדכי משה הכהן רפפורט (חתן נפתלי הרץ), בן פערל ויקותיאל זלמן רפפורט:
1. יונה דינה (אשת יחזקאל צבי בלומנפלד, בן שיינדל ויצחק חיים בלומנפלד, בן יהושע העשל הלברשטאדט, בן פראדל ונפתלי הרץ הלברשטאדט, בן יענטע וצבי הירש הלברשטאדט אשכנזי {מח"ס; "עטרת צבי"}, בן נפתלי הרץ אשכנזי, בן ישראל אשכנזי, בן זאב וולף אשכנזי מהילדיסהיים, בן דוד הנ"ל).
2. נפתלי הרץ רפפורט. (נפטר 1830). {אשתו זלדה, בת בריינדל ושמחה הכהן רפפורט, בן הגאון אריה לייבוש רפפורט, בן מרים וחיים הכהן רפפורט, בן יפה ושמחה הכהן רפפורט, בן יענטא ונחמן הכהן ליפשיץ רפפורט מבעלזא, בן ליפשה ומאיר הכהן רפפורט, בן משה ירמיהו (גרשון) הכהן, בן שמחה הכהן רפא (מפורט), בן גרשון הכהן רפא (מפורט), בן אברהם הכהן רפא (משגיח בישיבה במנטובה, גר בפורט), בן יחיאל הכהן רפא (מוונציה), בן יקותיאל הכהן, בן משה הכהן (מוונציה), בן יקותיאל הכהן רפא}.

 

צאצאי יחזקאל צבי בלומנפלד ויונה דינה, בת מרדכי משה הכהן רפפורט:
1. רחל (אשת יהודה לייב הלוי וולרשטיין מסטיזוב, בן שפרה ואברהם שבתאי הלוי וולרשטיין, בן יהודה לייב הלוי וולרשטיין, בן זאב וולף הלוי וולרשטיין).

 

צאצאי יהודה לייב הלוי וולרשטיין ורחל, בת יונה דינה ויחזקאל צבי בלומנפלד:
1. יצחק חיים וולרשטיין. (אב"ד רז'ז'וב). {נפטר 31/3/1882}.

 

צאצאי יצחק חיים וולרשטיין, בן רחל ויהודה לייב הלוי וולרשטיין:
1. יהושע העשל. (אב"ד רז'ז'וב). {נפטר 1904}. אשתו חנה, בת בריינדל ואברהם גוט מדוברומיל.
2. יוסף (מדוברומיל).

צאצאי חנה ויהושע העשל וולרשטיין, בן יצחק חיים וולרשטיין:
1. בריינדל הענא (אשת ישכר מאיר אינגבר).

 

צאצאי זלדה ונפתלי הרץ רפפורט, בן מרדכי משה הכהן רפפורט:
1. צבי הירש (אב"ד דובנו). (נפטר 1868). {אשתו דינה רייזל, בת בריינדל ומרדכי צדוק מרשלקוביץ (מדובנא), בן  דוד מרשלקוביץ (מדובנא), בן משה מרשלקוביץ פרנס}.
2. שמחה.
3. לייב.

 

צאצאי דינה רייזל וצבי הירש רפפורט, בן זלדה ונפתלי הרץ רפפורט:
1. דבורה רבקה. (אשת שלום יהודה מאירסון).
2. דוד אליעזר.
3. יעקב משה.
4. פרומה {נפטרה ד' אדר תרל"ט – 27/2/1879 בלבוב}. (אשת ר' אברהם תאומים {אב"ד ז'ורוב ובוצ'אץ' מח"ס; "חסד לאברהם"}, בן חיה וצבי הירש פרנקל תאומים {אב"ד קאליש}, בן אברהם יוסף פרנקל תאומים, בן לייבוש פרנקל תאומים {אב"ד טשורטקוב וגרונא}, בן שרה מירלס ויצחק מאיר תאומים פרנקל {אב"ד זולקובא סלוצק ופינסק}, בן ביילא ויונה פרנקל תאומים {מח"ס; "קיקיון דיונה"}, בן פייגא וישעיה פרנקל תאומים, בן רבקה מרים ומשה אהרן תאומים, בן רבקה ושמשון תאומים לעמל, בן אהרן משולם זלמן, חתן מנחם מנדל מפראג).

 

צאצאי ר' אברהם תאומים ופרומה, בת דינה רייזל וצבי הירש רפפורט:
1. יצחק יעקב תאומים. (נולד 1863 בבוצ'אץ'). {אשתו מיכלע}.
2. טויבע. (אשת יצחק תאומים {נולד 1837, נפטר 1912}, בן אסתר ואפרים תאומים, בן חיה וצבי הירש פרנקל תאומים הנ"ל).
3. משה תאומים.

 

צאצאי מיכלע ויצחק יעקב תאומים, בן פרומה ואברהם תאומים:
1. גולדה (אשת שמואל באבד, בן דבורה ומשה באבד (אב"ד לבוב}, בן פערל ויצחק באבד {אב"ד קאליש}, בן אברהם אריה באבד {אב"ד מיקולינץ}, בן יהושע העשל באבד {אב"ד בודזנוב וטרנופול}, בן ריילע ויצחק באבד {מברודי}, בן רייזל ויעקב יוקל באבד {מברודי}, בן ביילע ויצחק קרקובר {אב"ד ברודי וקראקוב}, בן רוזה וישכר בעריש העשל באבד {מקראקוב}, בן דינה ואברהם יהושע העשל מקראקוב).

 

צאצאי שמואל באבד וגולדה, בת מיכלע ויצחק יעקב תאומים:
1. פישל.

 

צאצאי יצחק תאומים וטויבע, בת פרומה ואברהם תאומים:
1. גיטל.
2. אברהם. (נולד 1/8/1873 פולין). {אב"ד קריסטינופול}. (אשתו איטה שבע).

 

צאצאי איטה שבע ואברהם תאומים, בן טויבע ויצחק תאומים:
1. פנחס יוסף. (נולד 1892 דוברומיל אוקראינה, 1956 נפטר ת"א ישראל). {אשתו בזוו"ר חיה יוכבד, בת רחל דינה וחיים יצחק ירוחם (מאלטאדט), בן מרים שרה ושרגא זאב ירוחם, בן בלומה ואפרים אריה ירוחם, בן נפתלי ירוחם, בן ירמיה ירוחם (מברנוב), בן מאיר העשל, בן בת שבע ושמואל (אב"ד נייטשאט וז'מיגראד), בן אריה לייב (אב"ד ניישטאט), בן רחל ושמשון (מטרניגרד), בן חיים, בן ר' מֶעשְל (מטרניגרד). אשתו בזוו"ש סָלָה (נולדה 28/3/1905 פומורזני פולין, נפטרה 28/6/1996 מערב בבילון ארה"ב), בת רחל פורכט}.
2. דוד {אב"ד קריסטינופול}.
3. בת.
4. בת.
5. בת.

 

צאצאי חיה יוכבד ופנחס יוסף תאומים, בן איטה שבע ואברהם תאומים:
1. ר' נתן תאומים. (נולד 24/12/1913 סמבור פולין, נפטר מאי 1983 ניו יורק ארה"ב). {אשתו רבקה (רגינה) רות (נולדה 1925 נובוסד סלובקיה, נפטרה 1/10/2016 ברוקלין ארה"ב), בת רוז ויצחק צבי אמשל, בן רחל ואלעזר זאב אמשל, בן שרה הינדה ופרץ אמשל, בן ליבא סלבה ויצחק איזק אמשל, בן פריידא ואיסר אמשל}. היו להם 3 ילדים.
2. ר' יעקב תאומים. (נולד 13/11/1921, נפטר 28/4/2016 לייקווד ארה"ב). {אשתו מאטי פייגא, בת שרה סאשה ופנחס הלוי הורביץ, בן שיינה אלקה ושמואל הלוי הורביץ, בן טויבע חיה ואלכסנדר יצחק הלוי הורביץ, בן עכסה ריבה ופנחס נחום הלוי הורביץ, בן יעקב דוד הלוי הורביץ, בן מרים וצבי יהושע הלוי הורביץ, בן שיינדל בונה ושמואל שמעלקא הלוי הורביץ, בן מלכה וצבי הירש הלוי הורביץ בן לאה ור' מאיר מטיקטין.}

צאצאי סלה ופנחס יוסף תאומים, בן איטה שבע ואברהם תאומים:
1. אלפרד יצחק תאומים.

 

צאצאי מאטי פייגא ויעקב תאומים, בן חיה יוכבד ופנחס יוסף תאומים:
1. דוד. (נולד 1947, נפטר 1999 במדינת אקוודור, ונקבר בירושלים). היו לו 8 ילדים.
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?

 

 

בן

אברהם מייזליש

 

 

בן

אליהו מייזליש

 

 

 


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

 

 

 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: