מגילת יוחסין של משפחת בנדר

מגילת יוחסין של משפחת בנדר

מקור:

http://rotter.net/User_files/forum/gil/400a7bad3c23adb6.pdf

 הערות:
1. למגילת יוחסין זו שצירפתי את מקורותיה ואת משפחות רש"י והמהר"ל מפראג, יש עוררין.
הראשון:
לרב האי גאון לא היו צאצאים.
השני:
יהודה לייב (ליווא) הזקן, לא היה סבי סבו של המהר"ל.

אך סביר להניח שחלק נרחב וגדול ממגילת יוחסין זו נכונה, וביום מן הימים תתברר כל האמת אודותיה. אך היה חשוב לי לפרסמה בכל זאת. מגילת יוחסין זו, היא מקור (וגם שיבוש) למקורות נוספים של אילנות יוחסין עד דוד המלך כולל מה שכתב הרב בנציון משה יאיר ויינשטוק בספרו: "תפארת בית דוד" בחלק "מקור נפתח לבית דוד".

2. הנה מגילת יוחסין נוספת המתפרסת על פני עשרות עמודים אותה חיבר האדמו"ר מפרצובה שליט"א. ניתן לראות בה חלק מהמחקר הכללי של כלל אילנות היוחסין הנפוצות כיום בעולם היהודי כולו. (תצטרכו לדפדף מעט באתר). הנה הלינקים:

א': jewish-genealogy.blogspot.com/2013/12/blog-post_6162.html

ב': jewish-genealogy.blogspot.com/2013/12/blog-post_5197.html

ג': jewish-genealogy.blogspot.com/2013/12/blog-post_579.html

ד': jewish-genealogy.blogspot.com/2014/01/5.html

ה': jewish-genealogy.blogspot.com/2014/01/6.html

וכן הלאה…

 

 

אברהם ושרה

 

 

יצחק ורבקה

 

 

יעקב ולאה

 

 

יהודה ותמר

 

 

פרץ

 

 

חצרון

 

 

רם

 

 

עמינדב

 

 

נחשון

 

 

שלמון

 

 

בועז ורות

 

 

עובד

 

 

ישי

 

 

דוד

 

 

שלמה ונעמה

 

 

רחבעם ומעכה

 

 

אביה

 

 

אסא ועזובה

 

 

יהושפט

 

 

יהורם

 

 

אחזיהו

 

 

יואש

 

 

אמציה

 

 

עוזיהו

 

 

יותם

 

 

אחז

 

 

חזקיהו

 

 

מנשה

 

 

אמון

 

 

יאשיהו

 

 

יהויכין

(יכניה)

 

 

שאלתיאל

 

 

פדיה

 

 

זרובבל

(פחת יהודה)

 

 

משולם

 

 

חנניה

 

 

ברכיה

 

 

חסדיה

 

 

ישעיה

 

 

עובדיה

 

 

שמעיה

 

 

שכניה

 

 

חזקיה

(אחיו היה הלל הזקן לפי סדר הדורות לראב"ד)

 

 

נתן עוקבן

 

 

רב הונא

 

 

נחום

 

 

יוחנן

 

 

שפט

 

 

ענן

 

 

אביהו

 

 

רב הונא

 

 

נתן

 

 

נחמיה

 

 

עוקבן

 

 

אבא

 

 

מר זוטרא

 

 

רב כהנא

 

 

רב הונא

 

 

מר זוטרא

 

 

מר זוטרא

 

 

רב גוּריא

 

 

מר זוטרא

 

 

רב יעקב

 

 

רב מִיניס

(מוּניס)

 

 

רב נחמיה

 

 

רב אבדימי

 

 

רבי פנחס

 

………..

 

רב חצוב

(נכדו של ר' פנחס)

 

 

רב דימי

(בפיצור שבע)

 

 

מר גאון

(כ-350 לספירת הנוצרים)

 

 

רב דוֹבַאי

 

 

מר רב רבה גאון

 

 

שופרו דמר יוסף גאון

 

 

רב אבא גאון

(869 לסה"נ)

 

 

מר שמואל ריש כלה

(917 לסה"נ)

 

 

מר רב יהודה גאון

(ראש ישיבה בפומבדיתא שבבבל. חמיו היה רב צמח גאון בנו של רב פלטי גאון)

 

 

רב חנניה גאון

(מצד אימו הוא נכד של רב משימי אלוף. 943 לסה"נ)

 

 

רב שרירא גאון

(906-1006 לסה"נ)

 

 

רב האי גאון

(939-1038 לסה"נ. בתו היתה נשואה לרב שמואל בן רב חופני הכהן בן רב כהן צדק גאון בן רב יוסף גאון)

 

 

רב יוסף מרומי

 

 

רב יחיאל

 

 

רב אברהם

 

 

ר' עזריהו

  

ר' יחזקאל

 

 

ר' לעמל

 

 

ר' עזריהו

 

 

ר' יוסף

 

 

ר' נחמן

 

 

קלונימוס קלמן

  

לייבוש

 

 

אליעזר

 

 

ירחמיאל

 

 

אריה זאב

 

 

יעקב

 

 

בצלאל

 

 

יצחק

 

יהודה לייב הזקן

(פראג נפטר בשנת 1439)

 

 

בצלאל

(אשתו היתה מבית משפחת אלטשולר)

 

 

חיים

(בנו השני היה יעקב וורמס)

 

 

בצלאל

 

 

ר' יהודה לייב ופערל

(המהר"ל מפראג אשתו השניה פערל בת שמעלקא רייך. 1513-1608 לסה"נ)

 

 

טילה

(אשת צבי הירש סבא מלובלין דיין בפראג 1630)

 

 

יוסף יצקא

 

 

צבי הירש

(1680 לסה"נ)

 

 

משה

 

 

יהושע יידל

(רב במינסק לבוב 1668, מחבר הספר "קול יהודה". נפטר ב-1706)

 

 

יוסף יצקא

(מלובלין דובנא. מחבר הספר "יסוד יוסף". אחָיו היו משה זאב מפוזן, אריה לייב מקלוצק, זאב וולף ממינסק)

 

 

תמר

אשת ישראל בן ר' שלמה מירלס רב בהמבורג ואלטונא. בן משולם זלמן מירלס נפטר בשנת 1706. בן יעקב דוד מירלס {אשתו רחל} נפטר ב-1668. בן נפתלי הירש אב"ד פולדא. בן מרים {בעלה יעקב קופל מירלס} בת חנה בת שאול וואהל {מלך פולין ליום אחד. אשתו דבורה בת דוד דרוקר} בן ר' שמואל יהודה (1521-1597) בן ר' מאיר {המהר"ם פאדווא. 1485-1565. אשתו חנה בת יצחק חתנו של יחיאל לוריא מבריסק}. בן מרים {בעלה אהרן לוריא (שמשון?) בן נתנאל בן יחיאל בן שמשון} בת ר' שלמה שפירא בן שמואל שפירא חתנו של מתתיהו אב"ד פריז ופרובנס 1325-1385 בן רבינו יוסף הגדול אב"ד פריז בן יוחנן טרייבס בן אברהם טרייבס בן יהודה בן יצחק בן יהודה {הריב"ם} בן יום- טוב נפטר ב-1140 . בן מרים {בעלה יהודה בן נתן-הריב"ן} בת רבינו שלמה יצחקי {רש"י} בן יצחק בן ר' שלמה בן אליקום נכדו של ר' אהרן בן ר' אברהם בן ר' יוסי בן ר' מניומי בן ר' ינאי בן ר' יוסי בן נחמן בן יוחנן בן יהושע בן ר' יוחנן הסנדלר (ממצרים. תלמידו של ר' עקיבא)  3 דורות לרבי גמליאל הזקן בן שמעון הנשיא בן הלל הזקן אחי חזקיה {הדור ה-9 לזרובבל בן שאלתיאל למעלה}.

 

 

רבקה

{אשת ר' צבי הירש ברודי בן משה ברודי בן יוסף משה מברסלב בן שלמה זלמן מברודי בן אברהם (אשתו רחל ריכלר בת אסתר בתו של י.ד מירלס לעיל')

 

 

יוסף ברודי

 

 

מאיר ברודי

 

 

אריה לייב ברודי

(אשתו לאה)

 

 

פרומה

{אשת שמואל קלמֶר בן יעקב קלמר (אשתו רבקה בת ר' דוד בן ר' שמואל הצדיק בן דב בער אב"ד פלונגיאן) בן ר' אליהו חריף {מחבר ספר "הלבוש"} בזיווג שני חתנו של החכם צבי בן יעקב ז'ק (אשתו נחמה) בן בנימין זאב ז'ק אשכנזי חתנו של יעקב (אשתו דבורה בת מאיר וואהל (אשתו הינדא בת מרים ביילא אחות הרמ"א בת ישראל (אשתו דינה מלכה) בת יוסף (אשתו גיטל בת משה אוירבך) בן שאול וואהל לעיל'. בן אפרים נפתלי בן יעקב הלוי (אשתו בונה) בן משה הלוי}.

 

 

פסיה טובה

(אשת הרב אריה לייב פרומקין)

 

 

נפתלי משה

(אשתו ליבא גוטא בת חיים קינג אשתו רבקה אחייניתו בת שניאור זלמן בני נחום אלימלך)

 

 

אסתר בלה

(אשת ישראל ראובן בנדר)

 

 

חיים דוד

(אשתו הלן)

 

 

כָּלֵב צבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: