יחוס לרבי חיים חייקל מאמדור

 

נפתלי יצחק הלוי פרום

 

 

בן

מרים רבקה פרום לבית שטיין

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח הלוי פרום, בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום, בן שרה וחנוך העניך הלוי פרום, בן חנה וצבי יוסף הלוי פרום, בן שרה ומאיר זאב הלוי פרום, בן שרה בילא ושמואל הלוי פרום, בן צבי הערש הלוי פרום, בן הלנה ואברהם הלוי פרום, בן/נכד של הירש פרום מפירט שבבוואריה}

 

 

בת

יוסף דב שטיין

{אשתו חוה רחל, בת פייגא ואהרן דוד ברלינר, בן יצחק יהודה ברלינר, בן שרה וירוחם ברלינר, בן דב בעריש ברלינר, בן יצחק נטע ברלינר אב"ד בולגריי, בן אברהם דוד טעבלי ברלינר, בן ר' צבי הירש (מח"ס: "צבי לצדיק"), בן ר' אריה לייב (אב"ד אמסטרדם), בן שאול (אב"ד אמסטרדם), בן הרב ר' יהושע העשיל מקראקא.

 

 

בן

סימה חיה דבורה שטיין לבית רוזנשטיין

(אשת מרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדל ויצחק יהודה שטיין, בן חנה ואברהם שטיין)

 

 

בת

רבקה מרים רוזנשטיין לבית פרלוב

אשת יוסף דב רוזנשטיין (מת ונקבר במירון) . בן צבי הירש הלוי רוזנשטיין, בן משה מאיר הלוי רוזנשטיין (מברדיטשוב ואח"כ גר בטבריה. בעמח"ס "עבודת הלווים"). בן מרדכי רוזנשטיין מברדיטשוב.

צאצאי יוסף דב ורבקה מרים רוזנשטיין:
1. חיים מרדכי. (אביו של יוסף דב מנהל ת"ת רזילי ז"ל מב"ב, אביו של אברהם צבי, אביו של אפרים יהושע רוזנשטיין גיסי).
2. יצחק דוד (אשתו  לאה אייזן ונכדתם היא, אילנה ברגר לבית צמיל) שמת ונקבר עם אביו גם הוא במירון מהמרפסת שנפלו ממנה בל"ג בעומר.
3. סימה חיה דבורה (הנ"ל).

 

 

בת

משה יוסף פרלוב

(נולד 1844, נפטר ד' אייר תרנ"ג – 20/4/1893 בטבריה)

(אשתו שרה מילכה, בת יעקב אליעזר וציפורה, בת משה בער מלוביצקי ומרים, בתו של האדמו"ר ר' שלמה מקרלין)
{משה בער מלוביצקי, נולד בבלארוס, ונפטר 25/7/1847 בטבריה}

צאצאי משה יוסף ושרה מילכה פרלוב:
1. רבקה מרים (הנ"ל).
2. אהרן דוב {בערל} פרלוב. {נולד 1867, נפטר לפני 1932}. (אשתו שרה). נפטר ד' אדר תר"פ – 3/3/1660, בירושלים לאחר המפולת של שלג בחצר בית הכנסת של חסידי קרלין שם היה גר.

 

צאצאי שרה ואהרן בערל פרלוב, בן משה יוסף ושרה מילכה פרלוב:
1. משה יוסף.
2. נפתלי חיים.
3. חנה גיטל (אשת אברהם שטרנברג בן אליהו שטרנברג, בן מנחם מנדל שטרנברג מצפת).
4. חיה.
5. חיים (נולד 1890).
6. אברהם יעקב.

 

צאצאי אברהם שטרנברג וחנה גיטל, בת אהרן בער פרלוב:
1. חיים אליהו (לקמן).
2. צביה (אשת ר' אשר פריינד מירושלים הידוע המפורסם והצדיק מקים ארגון 'יד עזרא').

 

צאצאי חיים פרלוב, בן שרה ואהרן דוב פרלוב:
1. משה (אשתו אנה).

 

צאצאי אנה ומשה פרלוב, בן חיים פרלוב:
1. דוד (נולד 9/6/1930 בריו דה ז'נרו ברזיל. נפטר 13/2/2003 בתל אביב). אשתו מירה והיו להם 2 ילדים.
2. אהרן 

 

 

בן

אהרן פרלוב

 (נולד 1830)

 

 

בן

מרדכי דוב פרלוב

{אב"ד וייטעפסק. נולד 1810}

(אשתו ביילה נולדה 1825, נפטרה 1861)

(מזיווג שני היה לו בן נוסף שנקרא על שמו כי הוא מת לפני לידתו של בנו זה)

צאצאי מרדכי דוב:
1. חיים חייקל.
2. בצלאל.
3. אהרן (הנ"ל).
4. מרדכי דוב (מזיווג שני שלו).

 

צאצאי חיים חייקל, בן מרדכי דוב פרלוב:
1. שלמה צבי (שם משפחתו יתכן והיה לוין אפשטיין. במלחמת העולם הראשונה הוא שינה את שם משפחתו).

 

צאצאי שלמה צבי, בן חיים חייקל:
1. משה יצחק {אשתו מרים קנטרוביץ' שגם היא עצמה היתה נכדת ר' חיים חייקל מהמדורא}. (נפטר ט"ז אב תשכ"ח – 10/8/1968 בירושלים. נולד ברוסיה והיה גם בארה"ב ובשנה האחרונה לחייו חי בישראל. היה מורה בחיידר).

 

צאצאי מרים ומשה יצחק, בן שלמה צבי:
1. עדה (אשת בנימין הויזמן). בנם: דיוויד הויזמן.
2. שלמה לייב ברוודה (דרשן וכתב ספרים מפורסם). {נולד באמריקה ה' אדר תרצ"א – 22/2/1931, נפטר כ"ו טבת תשע"ג – 8/1/2013}. (אשתו לאה, בת אברהם ברוך גרינבלט מירושלים, בן יצחק גרינבלט מבריסק ירושלים וארה"ב).

 

צאצאי שלמה לייב ולאה ברוודה:
1. חיים חייקל (אשתו שרה שיינא, בת נתן דוד פרידמן, בן ישראל יצחק פרידמן מפולין).
2. ישעיהו זאב {וועלוועל} (אשתו חנה, לבית טריינר מארה"ב).
3. אהרן (אשתו בזוו"ר … אשתו בזוו"ש).
4. פרומה (אשת יוסף יוסלובסקי, בן בנציון יוסלובסקי מירושלים).
5. רחל (יעקב יצחק אלטוסקי, בן חיים דוב אלטובסקי, חתן ר' פנחס שיינברג מירושלים ראש ישיבת "תורה אור" בי"ם).
6. אסתר (אשת אשר דרוק, בן מרדכי דרוק, דרשן ליטאי בירושלים, בן יהודה דרוק).

 

 

בן

חיים חייקל ודבורה

{אב"ד הערדנויא נולד 1790} היה נשוי פעמיים. 

(אשתו בזוו"ר: דבורה {נולדה 1792, נפטרה 1825}, בת שלום שכנא, חתנו של ר' משה משרשוב.
אשתו בזוו"ש:  רבקהבת ר' אהרן הגדול מקרלין)

בספר "חיים וחסד" לר' חיים חייקל מהמדורא שהוציא נינו כתוב: כי בנו של חיים חייקל מהמדורא הוא שמואל. בנו של שמואל הוא חיים חייקל זה, ובנו של חיים חייקל זה הוא אהרן דב, (ולא מרדכי דב, אך כנראה טעות בידם) ובנו של אהרן דב הוא בצלאל מוציא הספר הנ"ל לאור.

צאצאי חיים חייקל ודבורה:
1. מרדכי דוב (הנ"ל).
2. ביילא (אשת הורביץ).

צאצאי חיים חייקל ורבקה:
3. חיים חייקל. (נולד לאחר מות אביו ונקרא על שמו). נפטר י"ב סיון תרע"ה – 25/7/1915.

 

 

בן

שמואל

{חתנו של ר' אהרן שותק מזליכוב}
(נקבר באמדור)


צאצאי שמואל:
1.
חיים חייקל (הנ"ל).
2. משה אהרן (חתן האדמו"ר ר' מרדכי מלכוביטש).

 

 

בן

האדמו"ר ר' חיים חייקל מהמדורא

היה תלמיד המגיד ממעזריטש.
{נפטר כ"ג אדר תקמ"ז, 1787. מח"ס: "חיים וחסד"}

 

צאצאי חיים חייקל מהמדורא:
1.
ר' דובער (לא היו לו צאצאים. קבור בשעדליץ ליד ווארשה).
2. ר' שמואל (הנ"ל – חתן ר' אהרן שותק מזליחוב).
3. חתנו ר' נתן נטע ב"ר שמואל ממאקווע. {חותנו של אפרים פישל (ב"ר יצחק ממאקעווע), שהיה חתנו של ר' אברהם משה, בנו של האדמו"ר ר' שמחה
בונם מפשיסחא
}.
4. חתנו משה מקוברין (אחיו של ר' אהרן הגדול מקרלין).??

 

 

בן

ר' שמואל לוין

(נולד בסביבות תקכ"ז – 1767)

צאצאי שמואל:
1. חיים חייקל (הנ"ל).

 

 

 

השאר תגובה

7 מחשבות על “יחוס לרבי חיים חייקל מאמדור”

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: