יחוס למהר"ל מפראג

 

עילאי הלוי פרום

 

בן

נפתלי יצחק הלוי פרום

 

בן

מרים רבקה

(אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום, בן ליבא דבורה ונח הלוי פרום, בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום, בן שרה וחנוך העניך הלוי פרום, בן חנה וצבי יוסף הלוי פרום, בן שרה ומאיר זאב הלוי פרום, בן שרה ביילא ושמואל הלוי פרום, בן טויבע והערש הלוי פרום, בן הלנה {מוזס} ואברהם הלוי פרום, בן/נכד הירש הלוי פרום {סוחר יינות בבוואריה}).

 

בת

חוה רחל

(אשת ר' יוסף דב שטיין, בן סימה חיה דבורה ומרדכי דוד שטיין, בן מרים וכתריאל שטיין, בן פאלע גיננדעל ויצחק יהודה שטיין, בן פערל וכתריאל שטיין, בן קיילע ו-וולף שטיין, בן רפאל שטיין מבלאשקע פולין).

 

בת

אהרן דוד ברלינר

(אשתו ציפורה פייגא בת חוה ובנימין שצ'רנסקי, בן יצחק צ'רנסקי, בן גיטל {בת מאיר קוריינסקי} ומשה צ'רנסקי).

 

בן

יצחק יהודה ברלינר

(אשתו הדסה דובא בת פריידא ור' יהושע שוורצברג, בן יוסף ופייגא שוורצברג).

 

בן

רחל

(אשת ירוחם ברלינר, בן דוב בעריש ברלינר, בן יצחק נתן נטע ברלינר, בן זלאטע ואברהם דוד טעבלי ברלינר, בן גולדה רחל וצבי הירש ברלינר, בן מרים {בת החכם צבי} ואריה לייב לוונשטאם, בן דבורה ושאול הירש, בן דינה ור' אברהם יהושע העשיל מקראקא, בן דבורה ויעקב הירש לובלינר, בן אפרים נפתלי הירש, בן אייגל אולגה ויוסף יונה באבד העשל, בן קלונימוס קלמן, בן יונה קלמן באבד אשכנזי, בן קלונימוס קלמן באבד, בן יונה אשכנזי, בן ישראל איסר ברוּנָא, בן חיים מברונא).

 

בת

נתן נטע בהריר

(אשתו זיסל. גרו בפינטשוב. שם משפחתו נגזר מראשי-התיבות של "בן הרב ר' יהושע ראביטש")

 

בן

איידל

(אשת ר' משה יהושע אב"ד ראביטש, שטרים וליטומירסק, בן יעקב מלוצק, בן אריה לייב אב"ד סלוצק והורודנא, בן ר' נתן נטע אב"ד טרניגרד, בן יעקב מלובלין, בן בתו של רוזה ור' נתן נטע שפירא {מח"ס מגלה עמוקות}, בן שלמה שפירא, בן נתן נטע שפירא).

 

בת

ר' צבי הירש הלוי הורוויץ

(אשתו מלכה, בת מרדכי מלוצק, חתן שמחה כ"ץ רפפורט, בן נחמן כ"ץ רפפורט, בן ליפשא ומאיר כ"ץ רפפורט, בן משה כ"ץ רפא, בן שמחה הכהן רפא, בן גרשון כ"ץ רפא, בן משה כ"ץ רפא, בן אחר בן לעזרא הסופר, בן שריה כהן גדול, בן עזריה כהן גדול, בן חלקיה כהן גדול, בן שלום {משולם} כהן גדול, בן צדוק, בן מְרָיוֹת, בן אחיטוּב, בן אמריה, בן עזריהו {זכריהו-עוזיהו}, בן יוחנן, בן עזריה, בן אחימעץ כהן גדול, בן צדוק כהן גדול, בן אחיטוּב, בן אֲמַריָה, בן מְרָיוֹת, בן זרחיה, בן עוזי, בן בוקי, בן אבישוע, בן פנחס, בן אלעזר, בן אהרן הכהן, בן עמרם, בן קהת, בן לוי, בן לאה ויעקב, בן רבקה ויצחק, בן שרה ואברהם אבינו).

{צבי הירש ומלכה, גרו בצ'ורטקוב והם הוריהם של ר' פנחס בעל "ההפלאה" ור' שמואל שמעלקא מניקלשבורג}.

 

בן

ר' מאיר הלוי מטיקטין

(המהר"ם מטיקטין)

{אשתו לאה, בת מנחם מאניש כ"ץ}

{בן שמואל שמעלקי הלוי הורוויץ, בן יהושע הלוי הורוויץ, בן שרה ויעקב הלוי הורוויץ, בן חיה וישעיה הלוי הורוויץ (השל"ה הקדוש), בן אברהם הלוי הורוויץ, בן יוכבד ושבתי שעפטיל הלוי הורוויץ, בן רבקה וישעיה הלוי הורוויץ, בן מינדל ואשר זלמן (זליקמן) הלוי הורוויץ, בן יוסף הורוויץ, מצאצאיו של יצחק הלוי, בן בנבנישתי הלוי, בן קלרה (בת אהרן מלוניל) ויוסף הלוי, בן בנבנישתי הלוי, בן יוסף הלוי, בן זרחיה הלוי (גירונדי מח"ס בעל המאור), בן יצחק הלוי, בן זרחיה הלוי, בן שם טוב הלוי, מבני בניו של שמאול הנביא, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל (אליאב – אליהוא), בן תוֹחוּ (נחת-תּוֹחַ-תחת), בן צוֹפֹי (צוּף), בן אלקנה, בן שאול, בן יואל, בן עוזיה (עזריה), בן אוּריאל, בן צפניה, בן תחת, בן אסיר, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן לאה ויעקב, בן רבקה ויצחק, בן שרה ואברהם אבינו).

 

 

חתן

מנחם מאניש כ"ץ

 

בן

ישעיה כ"ץ

(דיין בפראג ובראד)

צאצאי ישעיה כ"ץ:
1. משה. (אב"ד מעז'בוז' ור"מ בפרימסלא).
2. בצלאל. (אב"ד יאס והמדינה).
3. מנחם מאניש (הנ"ל).

בן

יצחק כ"ץ

(אב"ד בסטעפן וקבור בלובלין)
{אשתו איידל בת מנחם מנדל מרגליות-שטנגן, בן פרידכי ויואל פייבוש שטנגן {שטרנגן}, בן יצחק שטנגלי, צאצאו של רבי אלעזר מח"ס הרוקח}

מנחם מנדל מרגליות היה נשוי פעמיים.

אשתו בזוו"ר היא שיינדל בת מרדכי מרגליות מקראקא. ממנה הוא הוליד 8 ילדים והם:
1. יואל פייביש. 2. משה. 3. אליעזר. 4. אליהו. 5. נחמן. 6. מרדכי. 7. שמואל. 8. ישראל.

אשתו בזוו"ש היתה בתו של משה חריף אב"ד קרעמניץ. ממנה הוא הוליד עוד 6 ילדים, והם:
1. איידל (אשת יצחק כ"ץ הנ"ל). 2. פריידל. 3. חתנו מרדכי ב"ר מאיר. 4. אברהם. 5. חתנו אברהם. 6. חתנו יוסף ב"ר אברהם מטיסמניץ.

צאצאי איידל ויצחק כ"ץ:
1. פעלקא.
2. אסתר.
3. יהודה לייב.
(אב"ד ור"מ פלוצק והגליל).
4. ישעיה כ"ץ
(הנ"ל).
5. ר' נפתלי כ"ץ
{נולד ת"ט – 1648, נפטר כ"ד טבת תע"ט – 15/1/1719}. (היה אב"ד אוסטראה והגליל, פוזנא והגליל, ופרנקפורט דמיין). {אשתו אסתר שיינדל, בת ר' שמואל שמעלקא אב"ד אוסטראה}. מח"ס: "סמיכת חכמים", "ברכת ה'", "פי ישרים", "קדושה וברכה", "שער ההכנה", "שער נפתלי", "משך הזרע", "בית רחל" (סידור תפילה).

צאצאי פעלקא, בת איידל ויצחק כ"ץ:
1. יצחק.

צאצאי יהודה לייב, בן איידל ויצחק כ"ץ:
1. יעקב (אב"ד ור"מ פלוצק).

צאצאי אסתר שיינדל ונפתלי כ"ץ, בן איידל ויצחק כ"ץ:
1. חיים (רב באוסטראה).
2. מרדכי.
(אב"ד פוזנא והגליל).
3. בצלאל
(אב"ד אוסטראה והגליל).
4. יצחק
(אב"ד קרזמיר).
5. שמעלקא
(אב"ד ברסלאו).
6. יצחק אייזיק
(אב"ד פרוסטיץ).
7. שפרינצע
(אשת יעקב אב"ד פוזנא והגליל).
8. איידל
(אשת סעדיה ישעיה אב"ד מעזריטש).
9. קיילא
(אשת גבריאל אב"ד ניקלשבורג).

 

בן

נפתלי הכהן כ"ץ

(אב"ד לובלין ופרוסטיץ. נפטר ה' תשרי ת"ט וקבור בלובלין). מח"ס "פירות גינוסר"

{אשתו דינה בת שמואל יהודה וואהל, בן שאול וואהל קצנלבויגן (מלך פולין ליום אחד), בן שמואל יהודה קצנלבויגן, בן ר' מאיר קצנלבויגן אשכנזי (המהר"ם פאדובה), בן יצחק קצנלבויגן, חתן יחיאל לוריא, בן אברהם לוריא, בן יחיאל לוריא, בן אהרן לוריא, בן נתנאל לוריא, בן יחיאל לוריא, בן שמשון לוריא, בן יחיאל לוריא, בן שלמה לוריא, בן שמשון לוריא, בן רבינו יחיאל, בן שלמה, בן יחיאל, בן שלמה, בן משה אהרן, בן יצחק, בן אלעזר, (יאשיהו, שמשון, אליקים), בן אהרן (רופא האפיפיור), בן אתדהם, בן יוסי (מקוסטנטינא), בן מניומי גאון, בן ינאי (ייני), בן יוסי, בן נחמן, בן יוחנן, בן יהושע (יישוע), בן רבי יוחנן הסנדלר, (מאלכסנדריה, תלמידו של ר' עקיבא. קבור במירון), נין של רבן גמליאל הזקן, בן שמעון הנשיא, בן הלל הזקן, מבני בניו של בנימין, בן רחל ויעקב, בן רבקה ויצחק, בן שרה ואברהם אבינו.

{מקור נוסף טוען כי ר' נפתלי אב"ד לובלין היה חתנו של ישעיה בן יצחק ליברליש}

צאצאי נפתלי אב"ד לובלין, בן פייגא ויצחק כ"ץ:
1. חיים כהן.
2. פעריל
(מזולקובה).
3. יצחק כ"ץ
(הנ"ל).
4. יהודית.

צאצאי חיים (כהן), בן נפתלי אב"ד לובלין:
1. נפתלי (ר"מ ואב"ד גלוגא).
2. פייגלע (אשת פייבל בומסלא דיין בפראג).

 

צאצאי יהודית, בת נפתלי אב"ד לובלין:
1. נפתלי (אב"ד נאראל).

 

בן

פייגא כ"ץ

(אשת ר' יצחק כ"ץ, ב"ר שמשון כ"ץ, מצאצאיו של חיים הכהן, בן חננאל הכהן {מחכמי צרפת}, מצאצאיו של פינחס, בן אלעזר, בן אלישבע ואהרן הכהן).

{ר' יצחק היה רב בווינה, ניקלשבורג, ומורביה כולה}

צאצאי פייגא ויצחק כ"ץ:
1. נפתלי (הנ"ל).
2. חוה (נולדה שמ"ה – 1585, נישאה בשנת 1600 בגיל 15 ל-אברהם שמואל בכרך, {בן יצחק, בן שמואל}. בגיל 30 התאלמנה ממנו ולא נישאה בשנית. ונפטרה תי"ב – 1652). סירבה להצעת נישואים מהשל"ה כשהיה אלמן אף הוא.
3. חיים (רב בניקלשבורג ומורביה לאחר מות אביו).

צאצאי חוה ואברהם שמואל בכרך:
1. משה שמשון (נולד 1600, נפטר 1670). (היה רב ב-גדינג שבמורביה).
2. שרה (אשת ליפמן גינצבורג).
3. הינדה (אשת דרשאו).
4. טעלצא (אשת משה לביץ).
5. פערל.

צאצאי משה שמשון בכרך, בן חוה ואברהם שמואל בכרך:
1. יאיר חיים {נולד בשם חיים בלייפניק בשנת שצ"ח- 1638, נפטר א' טבת תס"ב – 1/1/1702}, (מח"ס "חוות יאיר", "חוט השני"). היה רב בקובלנץ, מיינץ (מגנצא), ובסוף ימין בוורמס (וורמייזא).

צאצאי יאיר חיים בכרך, בן שמשון בכרך:
1. שמואל זנוויל (אשתו רבקה, בת מאיר, בן יהודה).
2. שמשון (אשתו שרה דינה, בת משולם אליעזר זוסמן).
3. אווה/חוה (אשת יהודה לייב אופנהיים).
4. גרשון.
5. לייב.
6. מלכה.
7. לא ידוע?
8. חיים.

צאצאי רבקה ושמואל זנוויל, בן יאיר חיים בכרך:
1. מאיר.
2. קריינדל.
3. מֶעכְל.

בת

ר' יהודה ליווא

(המכונה המהר"ל מפראג)

{בזוו"ר חתן אברהם חיות, המכונה עבעריל אלטשולר וממנה נולדו לו לאה ופייגא.
בזוו"ש אשתו היא פערל, בת שמואל, בן יעקב}

(המהר"ל נולד: בסביבות ר"פ – 1520, נפטר י"ח אלול שס"ט – 17/9/1609 בגיל 89 ונקבר בפראג)

צאצאי המהר"ל מזוו"ר:
1. לאה (אשת ר' יצחק כ"ץ. לאחר פטירתה ללא ילדים, נישא לאחותה פייגא).
2. פייגא (אשת ר' יצחק כ"ץ).

צאצאי המהר"ל מפערל בזוו"ש:
1. בצלאל {חריף}.
2. בן.
3. בן.
4. גיטל (אשת שמעון ברנדיס הלוי), {נפטרה 1635}.
5. רחל/רעכל (נולדה 1539, נפטרה 1633). (אשת אברהם הלר פרנקל/ אברהם הלוי וולירשטיין).
6. טילה (אשת צבי הירש סבטקה מפראג).
7. ראלינה (אשת חיים וואהל מפראג, בן יוחנן וואהל, בן אברהם וואהל).

צאצאי אברהם ורחל/רעכל, בת המהר"ל מפראג:
1. משה דרשן סג"ל (קבור בפראג).

צאצאי בצלאל, בן המהר"ל מפראג:
1. ליפט (אשת פנחס הלוי הורביץ) לא היו לליפט צאצאים.
2. מנחם (נפטר בילדותו).
3. שמואל (נפטר תט"ו – 1655).

 

צאצאי שמואל, בן בצלאל, בן המהר"ל מפראג:
1. חתנו חיים כ"ץ (מפוזנא).
2. חתנו יעקב, בן חיים (אב"ד העסין).

 

צאצאי שמעון ברנדיס, וגיטל בת המהר"ל:
1.
שמואל הלוי ברנדיס.

צאצאי שמואל הלוי ברנדיס, בן שמעון וגיל ברנדיס:
1. בצלאל.
2. שמעון. (היו לו 10 ילדים. 7 מתו בקטנותם).

צאצאי בצלאל הלוי ברנדיס, בן שמואל ברנדיס:
1. חתנו יונה בן אליהו לנדסופר {נולד תל"ח – 1678, נפטר תע"ד – 1712}, (מח"ס: "מעיל צדקה").
2. גיטל (אשת אליהו בומסלא).

 

צאצאי אליהו וגיטל, בת בצלאל הלוי ברנדיס:
1. בצלאל.
2. לייב.
3. יונה (לנדסופר. חתן דוֹדוֹ בצלאל ברנדיס).
4. גרשון.

צאצאי גרשון, בן אליהו וגיטל:
1. בן?
2. שמואל.
3. נפתלי.

צאצאי שמעון הלוי ברנדיס, בן שמואל הלוי ברנדיס, בן שמעון וגיטל ברנדיס:
1. חיים הלוי ברנדיס.
2. יעקב הלוי ברנדיס.

 

צאצאי יעקב הלוי ברנדיס, בן שמעון הלוי ברנדיס, בן שמואל הלוי ברנדיס:
1. נפתלי הירץ.
2. שמואל סג"ל.
3. משה ברנדיס סג"ל (אב"ד בומסלא והגלילות).
4. בצלאל.

 

צאצאי בצלאל הלוי ברנדיס, בן יעקב הלוי ברנדיס, בן שמעון הלוי ברנדיס:
1. יואל.

 

 

בן

בצלאל

(מוורמייזא, פוזנא)

צאצאי בצלאל מוורמייזא, בן חיים מוורמייזא:
1. חיים {נולד 1530 בערך, ונפטר 1588}, (ראש ישיבה ואב"ד וורמייזא. מח"ס: "ספר החיים").
2. סיני (ראש ישיבה בפראג ואב"ד ניקלשבורג).
3. שמשון (אב"ד קרעמניץ). {החזון איש הוא בנו של שמריהו יוסף קרליץ, בן שמשון, בן שמריה קרליץ, מצאצאי שמשון אפשטיין מקניגסברג, מצאצאיו של שמשון בן בצלאל}.
4. יהודה ליווא (המהר"ל לעיל').

 

צאצאי סיני, בן בצלאל:
1. חיים (קבור בקעלין).

צאצאי חיים, בן סיני, בן בצלאל:

1. בצלאל גלאציר (נפטר י"ב אב תי"ח – 11/8/1658). בניו מתו בחייו. רק הבנות נשארו בחיים.
2. גבריאל. (נולד 1623, נפטר תי"ט – 1659, בגיל 36).
3. לייב.
4. יהודית.

 

צאצאי בצלאל, בן חיים, בן סיני:
1. ירמיהו (נפטר י"ב אלול תכ"א – 6/9/1661).
2. מרים.

צאצאי ירמיהו, בן בצלאל, בן חיים:
1. בער.

צאצאי לייב, בן חיים, בן סיני:
1. גבריאל.

צאצאי גבריאל, בן לייב, בן חיים:
1. בעריש.

 

צאצאי יהודית, בת חיים, בן סיני:
1. חיים (נולד 1667, נפטר ערב ראש-השנה כ"ה אלול תצ"ט – 2/10/1739 בגיל 72).
2. פעריל
(אשת מיכל ויינר, בן דוד חי מוינה, אחיו של שמעון).
3. טודרוס
(נפטר ת"ס – 1700).

אחד מנכדיו של סיני, בן בצלאל, בן ר' חיים מוורמייזא הוא לייב מקרקא.

צאצאי לייב מקראקא:
1. חיים הנדליש. (אבי משפחת הנדליש).
2. גבריאל (אב"ד ניקלשבורג).

 

צאצאי שמשון (אב"ד קרמניץ), בן חיים מוורמייזא, בן בצלאל:
1. מנשה (אב"ד שדה לבן).
2. אברהם בונדק
(אב"ד קוריץ).
3. חתנו פסח כ"ץ (מקוריץ).

 

צאצאי אברהם בונדק, בן שמשון, בן חיים מוורמייזא:
1. סיני.
2. לייב.
3. גבריאל.
4. בצלאל.

 

צאצאי פסח כ"ץ מקוריץ, חתנו של שמשון:
1. שמשון כ"ץ (מאוסטרופולי, רב ומקובל גדול. נולד בקוריץ שבפלך ווהלין, שבאוקריינה שנת ש"ס – 1600, נרצח ג' אב ת"ח – 22/7/1648).
 

לשמשון כ"ץ מאוסטרופולי, בן פסח היו צאצאים חשובים ביניהם:
1. יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה. (תלמיד מובהק של הבעש"ט. מח"ס: "תולדות יעקב יוסף"). {נולד תנ"ה – 1695, נפטר כ"ד תשרי תקמ"ב – 13/10/1781).
2. משולם פייבוש הלר.

צאצאי יעקב יוסף כ"ץ מפולנאה:
1. אברהם שמשון מפולנאה. (נפטר י"ח אלול תקנ"ט – 30/8/1798).
2. חתנו צבי, בן ר' חיים צאנזר מהקלויז בברודי.
3. חתנו אברהם דב אוירבך רב בחמלניק ופולנאה.

 

צאצאי אברהם דב אוירבך , חתן יעקב יוסף כ"ץ:
1. משה זאב מחמלניק (אשתו רייזל בת ר' צבי, בן הבעש"ט).
2. דוד. (אשתו היא נכדת ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב).
{עלה לא"י בשנת תקע"ה- 1815, ומשפחת אויבך הירושלית הם מצאצאיו.}
3. יעקב פנחס מלטיטשוב (חתן ר' ברוך ממעז'בוז').

 

צאצאי משה זאב מחמלניק, בן אברהם דב אוירבך:
1. חתנו ר' דב בער מחווסטוב, בן ר' ישראל חיים מלודמיר, בן אברהם המלאך, בן ר' בער המגיד ממעזריטש).

 

צאצאי יעקב פנחס מלטיטשוב, בן אברהם דב אוירבך:
1. משה חיים אפרים מלטיטשוב.
2. יחיאל מיכל (חתן דוד הורדצקי, חתנו של ר' מרדכי מטשרנוביל).
3. ישראל ממעז'בוז'.

 

צאצאי ישראל ממעז'בוז', בן יעקב פנחס מלטיטשוב:
1. ברוך מאיוונצא (חתן ר' משה טברסקי מקוריסטשוב).
2. צבי מנחם מלטיטשוב (חתן ר' זאב מז'ברז').

 

צאצאי צבי מנחם מלטיטשוב, בן ישראל ממעז'בוז':
1. בנימין זאב מאוזריאן (חתן נחמן מסקאליט).

 

אחד מניניו של ר' שמשון מאוסטרופולי היה:

פסח לנגזם:

צאצאי פסח לנגזם:
1. ר' צבי אלימלך מדינוב.
2. אברהם אבא מילר.
3. דוד לנגזם.
4. אפרים שמואל לנגזם.
5. ניסל (אשת אקשטיין).
6. חיים לייב לנגזם.

 

 

 בן

חיים

(מוורמייזא. נפטר רפ"ב – 1522 וקבור בירושלים)

צאצאי חיים מוורמייזא, בן בצלאל:
1. בצלאל (הנ"ל).
2. יעקב.
3. צבי הלמן.

 

צאצאי צבי הלמן, בן חיים מוורמייזא:
1. חתנו יהודה הלוי.

 

בן

בצלאל

 

 

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: