אילן יוחסין עד אדם הראשון מורחב השלם

אילן יוחסין

של הסופר נפתלי פרום עד אדם הראשון

_______________________________________________________

נפתלי יצחק הלוי פרום

{נולד כ"ח חשוון תש"ל – 8/11/1969}

(בנו עילאי פרום נולד ד' אדר תשס"ד – 24/2/2004)

 

בן

מרים רבקה שטיין

{נולדה 8/12/1949 – ו' כסלו תש"ט}

{אשת יהודה אריה לייב הלוי פרום (נולד 9/12/1947), בן ליבא דבורה ונח הלוי פרום נולד 1923. (ליבא דבורה, היא בתם של פנינה (פֶּערל) מַחלֶה וראובן אהרונוביץ' (ראש העירייה השלישי של בני ברק), בן לאה פראדל ויצחק אהרונוביץ' מאוז'רקוב בפולין, בן שמואל ורחל אהרונוביץ', בן משה ובראנא אהרונוביץ'). בן לאה ונפתלי יצחק הלוי פרום נולד 17/6/1891. (לאה, היא בתם של יעקב ומַחלֶה מניה צדרבוים, בן מרדכי לייב וחיה צדרבוים (בעלי הדפוס בפיטריקוב בפולין), בן אלחנן דוד וחיה צדרבוים, בן יעקב ודבורה צדרבוים, בן יחזקאל צדרבוים). בן שרה וחנוך העניך הלוי פראם מוורשא, נולד 1872. (שרה, היא בתם של חנה לאה ונוח הנדליש מלודז', בן חנה ראצע ואלעזר וולף הנדליש, בן רבקה ושלמה הנדליש, בן דוד וטעמערא הנדליש מלודז'), בן חנה וצבי יוסף הלוי פראם מוורשא, נולד 1848. (חנה היא לבית קלוגמן), בן שרה ומאיר זאב הלוי פראם מוורשא, נולד 1829. (שרה, היא בתם של יוסף וטויבע אנקיר מוורשא, בן בער ופרומט אנקיר, בן פישל אנקיר מוורשא), בן שרה ביילע ושמואל הלוי פראם (נולד 1792, שרה ביילע היא בתו של משה), בן טויבע והערש הלוי פרום, (נולד 1750 בערך), בן הלנה (לבית מוזס) ואברהם פרום (נולד 1730 מ-גרוסלנגהיים, גרמניה), בן/נכד הירש פרום מפירט בוואריה שבגרמניה (היה סוחר ביין).

צאצאיהם:
1. כתריאל.
2. נפתלי יצחק {הנ"ל}.
3. משה בצלאל. {אשתו ארית איריס בת משה קורצמן}.
4. עופרה {בזוו"ר; אשת מנחם מנדל פרידמן. בזוו"ש; אשת אפרים יהושע הלוי רוזנשטיין}.

 

בת

חוה רחל ברלינר

{נולדה י"ח אייר תרפ"ט – 28/5/1929, נפטרה שנת 2010 בגיל 80}

{אשת יוסף דב שטיין (נולד כ"ד טבת תרפ"ז – 29/12/1926 בטבריה, נפטר ב- 2009 בגיל 83) בן מרדכי דוד שטיין, (אשתו סימה חיה דבורה רוזנשטיין, בת יוסף דב הלוי רוזנשטיין {בן סימא וצבי הירש הלוי רוזנשטיין, בן צירל ומשה מאיר הלוי רוזנשטיין, בן מרדכי רוזנשטיין מברדיטשוב}. ורבקה מרים לבית פרלוב.

אימא של רבקה מרים פרלוב: היא שרה מילכה, בת יעקב אלעזר וציפורה פרלוב, בת משה בער ומרים פרלוב, בתו של האדמו"ר ר' שלמה מקרלין.
אביה של רבקה מרים פרלוב: הוא משה יוסף פרלוב, בן מרדכי דב (אב"ד וויטפסק), בן חיים חייקל ודבורה, בתו של שלום שכנא אלטשולר (ב"ר נח) ורבקה ריבלא, בתו של האדמו"ר ר' אהרן מקרלין הגדול, בן יעקב ופערל ממינסק.

בן מרים וכתריאל שטיין (מרים, היא בתם של טויבע רחל ומרדכי דוד בורנשטיין, בן מאיר בורנשטיין מלונטשיץ פולין, בן הערש בורנשטיין). בן פאלע גיננדעל ויצחק יהודה שטיין (פאלע גיננדעל, היא בתם של מאטע ואברהם מקובסקי, בן טוביה וגיננדל מקובסקי), בן כתריאל ופערל שטיין, בן וולף וקיילע שטיין}

צאצאיהם:
1. מרים {הנ"ל}.
2. פנינה
{אשת חיים שמואל גדליה שינפלד, בן שלמה שינפלד, בן וולף שינפלד, בן משה חיים שינפלד}
3. טובה {אשת משה אמזל, בן יצחק מאיר אמזל}
4. יצחק יהודה {אשתו בתיה}
5. ציפורה {אשת אברהם מרדכי זנד, בן יוסף זנד}
6. הדסה {בזוו"ר אשת נפתלי אינגבר, בזוו"ש אשת יעקב פרידמן}
7. כתריאל {אשתו בתיה לבית פרדס ת"א}

 

בת

אהרון דוד ברלינר

{נולד ב-1889, ונפטר 1/6/1976 בגיל 87 בב"ב}

{אשתו ציפורה פייגא שצ'רנסקי, בת בנימין (לנדא) שצ'רנסקי מזגרזש, (חתנו של ר' נתן נטע היינסדורף מזגערש, {ב"ר יהודה לייב היינסדורף, בן נפתלי היינסדורף}. חתנו של צבי הירש ורחל פוזנר, בן יעקב משה ורחל פוזנר, חתנו של אריה לייבוש וחוה ברלינר, חתנו של מנלי וואפלס).  בן יצחק לנדא (קוואנר מהעיר קובנא מחסידי הרבי מקאצק), בן ר' משה יעקב לנדא (מסלונים), בן אברהם לנדא, בן ר' אליהו הגאון מווילנה, בן טריינא ומשה זלמן קרמר, בן ישכר דב, בן רחל ואליהו חסיד (בן משה קרמר, בן דוד אשכנזי, בן יעקב אשכנזי), בת פתחיה רבקש (מווילנה), בן משה רבקש (מחבר הספר "באר הגולה" על שולחן ערוך), בן נפתלי הירש סופר, בן פתחיה סופר, בן יוסף מאובן (אובן הוא שם קדום ל-בּוּדָה (בודפסט) שבהונגריה), בן פתחיה משה (מקרעמניץ).

צאצאי אהרן דוד וציפורה פייגא:
1. חוה רחל {הנ"ל}.
2. בנימין.
3. הדסה דובע {אשת יהושע ארשטיין ז"ל}

 

בן

יצחק יהודה ברלינר

{נולד ב-1846, ונפטר 2/10/1913 בגיל 67}

{אב"ד יאנוב וצ'נסטחוב. אשתו הדסה דובא (נולדה 1857) בתם של פריידא קאהן (נולדה 1828) ור' יהושע שוורצברג (נולד 1830 – נפטר 1905) בנם של פייגא ויוסף שוורצברג מזו'ריק. (ר' יהושע הוא בעמח"ס; "אבני יהושע", "בית יהושע", "דברי יהושע", "חומת יהושע", נולד בליפנא וגר בז'וריק (ז'רקי) היה אב"ד ורב בפלוצק, שרענצק, אוסטרולנקע ובלאשקע)}.

הדסה דובא היא אחותו של יצחק חיים שוורצברג (שוורצבורג)
ר' שמחה צבי שוורצברג אב"ד ז'וריק הוא נכדו של ר' יהושע הנ"ל, וכתב בסוף ס' דברי יהושע דרושים. וורשא תרצ"ד.

צאצאי יצחק יהודה והדסה דובא:
1. משה יוסף (נולד 1888, ונפטר 25/2/1950 בגיל 62. אשתו רבקה פייגא ווארגון).
2. אברהם דובער (אב"ד קיקאל).
3. פעסא גיטל (זובלדובער).
4. יעקב הערש.
5. חיה פערל.
6. שרה זיסא (רבינוביץ').
7. אהרן דוד, הנ"ל.

פריידא אשת ר' יהושע רשומה ברשומות הפולניות כך: Frajdla KON.

 

בן

ירוחם ורחל ברלינר

ירוחם ברלינר (נפטר בשנת 1875), בנו של דוב בעריש ברלינר מבולגריי, בן יצחק נטע ברלינר אב"ד בולגריי (נולד ב-1764, ונפטר 16/2/1864 בגיל 100 בבילגוריי פולין), בן אברהם טעבלי ברלינר (מחסידי הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק), בן ר' צבי הירץ (מחבר הספר: "צבי לצדיק"), בן אריה לייב (אב"ד אמסטרדם), בן ר' שאול (אב"ד ור"מ בקרקא שבפולין), בן רבנו ר' אברהם יהושע העשיל מקראקא, (נולד שנ"ה – 1595, ונפטר כ' תשרי תכ"ד – 1663, חי 68 שנה). {בניו הנוספים היו: 1. ישכר דב בעריש. 2. שמואל מרדכי. 3. יהודה לייבוש. 4. שאול הנ"ל. 5. פייגא אשת נפתלי הירש. 6. חתנו אברהם. 7. קריינדל אשת פייבל. 8. אסתר אשת נתן נטע נכד המגלה עמוקות. 9. חתנו אהרן צבי הירש הכהן. 10. גרונא, אשת משולם זלמן. 11. העסייא, אשת מאיר מאפטא. 12. חתנו אברהם הכט}. בן ר' יעקב (אב"ד ור"מ בלובלין ובריסק, נפטר ערב שבת ט"ז כסלו ת"ר – 1840,  (חתנו של מאיר וואהל, בן שאול וואהל מלך פולין ליום אחד, חתנו של ר' אריה לייב הגבוה ובנו של שמואל יהודה קצנלבויגן אב"ד ור"מ בויניצאה, בן ר' מאיר קצנלבויגן מפאדווה בעמח"ס: "שו"ת מהר"ם פאדווה", בן יצחק קצנלבויגן מפראג, בן יחיאל לוריא אב"ד בריסק, בן אהרן לוריא רב בעלזאס לנדא והיילבורן, בן נתנאל, בן יחיאל/יהודה, בן ר' שמשון מערפוט, חתן ר' שלמה שפירא, בן ר' שמואל שפירא, חתן מתתיהו טרייויש, בן יוסף טרייויש, בן יוחנן אשכנזי, נכד לר' יהודה מפריז, בן יום טוב מבעלי התוספות, בן ר' יהודה הריב"ן מבעלי התוספות, בן ר' נתן, חתנו של ר' שלמה יצחק, המכוּנֶה רש"י). בן אפרים נפתלי (הנקרא ר' הירש מלודמיר), בן ר' יוסף, (אשתו איגלא, היא בתו של נפתלי הירש שור אב"ד בריסק ולובלין, חתן ישראל ר"מ בלובלין, בן שלום שכנא, בן יוסף שור, בן יצחק, בן שלום מנוישטאט אב"ד וינה, חתנו של נפתלי הירץ בעל הסידור, ומגזע ר' יוסף בכור שור מאורליינש מבעלי התוספות.) בן קלונימוס קלמן (היה מקובל וגר בקראקא, {בן יונה, בן קלמן} חתנו של ר' יעקב וויל אב"ד בורגא שוואבין ושוויץ), בן יונה וויל (אב"ד נורלינגן בורגא אובין ושוויץ), בן הפרוש ר' יענקל יוקיל וויל (אב"ד דונא אוערט ובוערן), בן מאיר (אב"ד אולמא), בן יעקב (מח"ס: "שו"ת מהריל וויל"), בן יהודה וויל, (הוא גם מצאצאיו של הרמב"ן), מגזע ר' מאיר – (הוא המהר"ם מרוטנבורג) בן ר' ברוך בן ר' מאיר.

(רחל אשת ירוחם, היא בתו של ר' נתן נטע בהריר מליטומירסק, בן ר' משה יהושע ראביטש אב"ד שטרים וליטומיסק, בן ר' יעקב מחבר הספר: "כֹכב יעקב" ו-"נחמד למראה", בן אריה לייב אבד"ק סלוצק והורודנא, בן נתן נטע אבד"ק טראניגרד, בן ר' יעקב מלובלין, בן בתו של ר' נתן נטע שפירא מחבר הספר: "מגלה עמוקות", בן שלמה שפירא, בן ר' נתן נטע שפירא מחבר הספרים: "מבוא השערים" ו-"אמרי שפר").

 

צאצאי ירוחם ושרה:
1. שלמה זלמן.
2. יעקב. {נולד 1844 ב-זגירז'}, (אשתו איטה ראנע פינצ'בסקי{נולדה 1845 ליטומירסק. נישאו 1/3/1863 ליטומירסק}, בת יואל פייבוש פינצ'בסקי {נולד באוסטריה, נפטר 20/4/1863 ב-ליטומירסק פולין} וחנה{נפטרה 15/6/1863 ליטומירסק}, בת שמואל וגיטל וורשבסקי).
3. זיסע זלוטא {אשת אייזיק נתנזון}.
4. חתנם שלמה בורנשטיין.
5. יצחק יהודה {הנ"ל}.
6. נתן נטע (מקונסטנטין).

 

ירוחם ברלינר הנ"ל הוא בעל ייחוס גדול והנה כמה ענפי ייחוס הקשורים אליו:

 1. ירוחם ברלינר הוא בנו של, 2. דב בעריש ברלינר, בנם של, 3. דבורה מייזליש ויצחק נתן נטע ברלינר (נולד ב-1764, ונפטר 16/2/1864 בגיל 100 בבילגוריי פולין) בנם של, 4. זלאטע פיעטריקובר ואברהם טעבלי ברלינר (שם קודם לעווין) נפטר 18/12/1830 בפיטרקוב טריבולנסקי פולין, בנם של, 5. גולדה כ"ץ וצבי הירש לעווין מח"ס: "צבי לצדיק". נולד ב-1721 ונפטר 25/8/1800 בגיל 79 גלוגא לבוב פולין, בנם של, 6. מרים אשכנזי ואריה לייב לווינשטם אב"ד אמסטרדם. נולד ב-1690 ונפטר 2/4/1755 בגיל 65 באמסטרדם הולנד, בנם של, 7. אסתר הינדא קלויזנר (בתו של אריה לייב קלויזנר מח"ס: "שערי תשובה", חתנם של, גיטל ואפרים פישל אב"ד לוקאבי, חתנו של מרדכי) ושאול באב"ד לווינשטם נולד ב-1655 ונפטר 19/5/1707 בגיל 65 באמסטרדם, בנם של, 8. דינה ורבי אברהם יהושע העשיל מקראקא אב"ד לובלין וקראקא. נולד ב-1596 ונפטר 21/10/1663 בגיל 67, נקבר בקראקוב פולין, (חתנו של יהודה וואהל, בן מאיר וואהל, בן דבורה ושאול וואהל, בן אביגיל ושמואל יהודה קצנלבויגן, בן חנה מינץ ומאיר קצנלבויגן המהר"ם פאדווה) בנם של, 9. שפרינצע ויעקב אב"ד בריסק ולובלין. נפטר 27/11/1643. בנם של, 10. אפרים נפתלי הירש אב"ד לודמיר, (חתנו של יעקב בן משה הלוי) בנו של, 11. יוסף מקראקא, חתנו של, 12. משה אפרים זלמן שור ממערין, (בן חיים שור). חתנו של, 13. ישראל ראש ישיבה בלובלין, בנו של, 14. ר' שכנא אב"ד לובלין, בנם של, 15. גולדה ויוסף יאשקע, בנו של, 16. יצחק.

 

ייחוס נוסף של ר' ירוחם ברלינר.

1.ירוחם ברלינר, בנו של, 2. דב בעריש ברלינר בנו של, 3. יצחק נתן נטע ברלינר אשתו דבורה היא בתו של, 4. אביגדור מייזליש אב"ד בילגורייא בנם של, 5. רחל ומשה צבי הירש מייזליש אב"ד זאלקווא, בנו של, 6. שמשון מייזליש אב"ד זאלקווא וצעשינוב, (חתנו של שמשון חיות, בן של מנחם מאניש חיות אב"ד וילנה, בן יצחק חיות אב"ד פראג מח"ס "אפי רברבי", בן אברהם חיות). בנו של, 7. יעקב מייזליש אב"ד זאלקווא, בנו של, 8. צבי הירש מייזליש מבעלזא פו"מ וועד 4 ארצות, בנו של, 9. שמואל מייזליש, בנו של, 10. שלמה זלמן מייזליש, בנו של, 11. מרדכי מייזליש פו"מ בפראג, בנו של, 12. שמואל מייזליש, בנו של, 13. מאיר מייזליש.

 

ייחוס נוסף של ר' ירוחם ברלינר.

1.ירוחם ברלינר, בנו של, 2. דב בעריש ברלינר בנם של, 3. יצחק נתן נטע ברלינר אשתו דבורה, בתם של, 4. זלאטע ואברהם דוד טעבלי ברלינר, בנם של, 5. צבי הירש לעווין וגולדה אשתו בתם של, 6. טויבע ודוד טעביל כ"ץ מגלוגא, בנו של, 7. שלמה זלמן כ"ץ, בנו של, 8. יצחק כ"ץ, בנו של, 9. חיים כ"ץ, (חתנו של ר' יהודה ליווא המכוּנֶה המהר"ל מפראג בן בצלאל, בן חיים מוורמייזא, בן בצלאל מוורמייזא, בן יהודה ליווא הזקן) בנם של, 10. פייגא ויצחק כ"ץ, אב"ד וינה וניקלשבורג, בנו של, 11. שמשון כ"ץ, בנו של,12. גרשון כ"ץ, בנו של, 12. עקיבא כ"ץ, {הנשיא מאובן (בודפסט). היתה לו בת בשם יוכבד אשת ר' שעפטיל הורוויץ, השל"ה היה נכדם}. בנו של, 13. יצחק כ"ץ מפורטוגל, בנו של,  14. עקיבא כ"ץ מספרד אב"ד שלוניקי. (ס"ט).

 

ייחוס נוסף של ר' ירוחם ברלינר.

 1. ירוחם ברלינר בנו של, 2. דב בעריש ברלינר, בנם של, 3. דבורה מייזליש ויצחק נתן נטע ברלינר (נולד ב-1764, ונפטר 16/2/1864 בגיל 100 בבילגוריי פולין) בנם של, 4. זלאטע פיעטריקובר ואברהם טעבלי ברלינר (שם קודם לעווין. נפטר 81/12/1830 בפיטרקוב טריבולנסקי פולין), בנם של, 5. גולדה כ"ץ וצבי הירש לעווין (מח"ס "צבי לצדיק". נולד ב-1721 ונפטר 25/8/1800 בגיל 79 גלוגא לבוב פולין), בנם של, 6. מרים אשכנזי ואריה לייב ומרים לווינשטם (אב"ד אמסטרדם. נולד ב-1690 ונפטר 2/4/1755 בגיל 65 באמסטרדם הולנד), חתנם של, 7. שרה רבקה ור' צבי הירש אשכנזי ("מח"ס "שו"ת החכם צבי", חתנם של משולם זלמן ניימרק מירליש אב"ד אה"ו, בן רעכיל ודוד יעקב קאפיל ניימרק מירליש מוינה). בנם של, 8. נחמה ויעקב ז'ק אשכנזי (אב"ד טריטש ואובן. נחמה היא בתו של רחל {רחל היא בת אליהו נכד ר' אליהו בעל-שם, בן יהודה אהרן} ואפרים הכהן אב"ד וילנה מח"ס "שער אפרים", בן יעקב הכהן, בן אהרן הכהן, מצאצאי "תרומת הדשן"), בנו של, 9. בנימין זאב וולף ז'ק אשכנזי (אב"ד לובלין).

 

חתן

ר' נתן נטע וזיסל בהריר

(בהריר הוא ר"ת של –בן הרב ר' יהושע ראביטש)

{אב"ד שטרים וליטומירסק}

צאצאיה נתן נטע וזיסל:
1. משה יהושע

2. פעריל {אשת שאול ברלינר}
3. זכריה
4. יעקב
5. זלמן
6. פעסא {אשת בנימין שרייבר}
7. חנה {אשת צבי הירש פוזנר}
8. רחל (הנ"ל).

 

בן

ר' משה יהושע ראביטש

{אב"ד ראביטש, שטרים, ליטומירסק, גרידץ וטורטשין}

(אשתו איידל (היתה אחותם של נחום, ר' פנחס מחבר ספר "ההפלאה" ור' שמואל שמעלקא מניקלשבורג), בניהם של מלכה ור' צבי הירש הלוי הורוויץ מצ'ורטקוב (חתן מרדכי מלוצק. נפטר ט' חשוון תקי"ד – 1754 וקבור בטשורטקוב), בנם של לאה ור' מאיר הלוי הורוויץ, הוא המהר"ם מטיקטין, (אב"ד בוליחוב וזלוטשוב, נפטר ט' סיון תק"ג – 1743, בתו של ר' מאיר היתה נשואה לאשר מנאראל). בן שמואל שמעלקי הורוויץ (אב"ד טורני ושנדישוב) {קבור בטארנא}, בן ר' יהושע הלוי הורוויץ (הארוך, ראב"ד פרימשלא {נקבר שם}), בן פנחס מקראקא (גיסו של הרמ"א), בן ישראל הלוי, בן אהרן משולם זלמן הלוי, בן ישעיה (הלוי איש הורביץ – ממנו התחילה משפ' הורביץ), בן יוסף, בן יצחק, בן פנחס, בן יוסף, בן בנבנישתי, בן יוסף {אשתו קלרה בת ר' אהרן מלוניל, בן ר' משולם הגדול מח"ס: "איסור והיתר" ונפטר תתקי"ג – 1153, חי כ-72 שנים, בן ר' יעקב מלוניל}, בן זרחיה הלוי (מחבר הספר: "מנורת המאור" מגירונדה) {נפטר בפרובנס תתקמ"ו – 1215}, בן יצחק (מגירונה, מח"ס: "מגילת הנחמה" ו-"פיוטים"), בן זרחיה, בן שם-טוב, (הגיעו לספרד בגלות ירושלים ע"י טיטוס מצביא ומלך רומא). מצאצאי שמואל הנביא, בן אלקנה, בן ירוחם, בן אליאל (כינויו אליאב או אליהוא) {ב' תתל"א – 929 לפנה"ס}, בן תוחו (כינוי תוח, נחת או תחת) {ב' תשפ"א}, בן צופַי (כינוי צוף), בן אלקנה, (נולד ב' תרל"ו –1124 לפנה"ס, ונפטר ב' תשפ"ז– 973 לפנה"ס), בן שאול, בן יואל, (חי בימי אהוד בן גרא השופט), בן עזריה (כינוי עוזיה), בן אוריאל, בן צפניה, בן תחת, בן אסיר, בן קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בנו של לאה ויעקב אבינו.

 

צאצאי משה יהושע ואיידל:
1. טריינא
.
2. נתן נטע
(הנ"ל).
2
. זכריה מנדל {מרימינוב/ירוסלב מחבר הספר: "דרכי צדק". שהיה חסיד של הנועם אלימלך והוציא את הספר: "נועם אלימלך" לאור יחד עם אלעזר, בנו של הנועם אלימלך}.

צאצאי זכריה מנדל בן משה יהושע:
1. ר' צבי יעקב (דומ"ץ זאבנא).

צאצאי ר' צבי יעקב בן זכריה מנדל:
1. חתנו חיים אורי גליקליך {מריישא ב"ר יוזעף מנאנש}

בני חיים אורי חתנו של צבי יעקב:
1. צבי יעקב.

 

בן

פערל ויעקב

{אב"ד לוצק בעמח"ס "כֹּכַב יעקב" ו"נחמד למראה"}

(אשתו הראשונה פעריל, היא בתו של  יהושע (אבד"ק שידלוב) {שידלובסקי}, בן יהודה אריה לייב (משידלוב אבד"ק קראקא והגליל), בן יצחק אייזיק (אבד"ק פרימשלא/פרימסלא), חתנו של ר' יהושע העשיל חריף אבד"ק קראקא (מחבר הספרים: "מגיני שלמה" ו"פני יהושע" (הראשון). נפטר בשבת כ"ז אב ת"ח –1648), לפני יהושע היו עוד צאצאים: 1. ר' נתן. 2. גיטל, 3, מייטל (אשת ר' שלמה דב בעריש הרצפלד אב"ד גלוגא). 4. יששכר דב בעריש. 5. שמואל. 6. אריה לייב. 7. משה}, בן יוסף (אשתו היצל בת אברהם בונקדיש, בן שמשון מוורמייזא, בן ר' בצלאל), נכד ר' שלמה לוריא המכוּנֶה המהרש"ל (אשתו ליפקא בת קלמן שור (נפטר י"ב כסלו של"ד – 1574 וקבור בהר הזיתים בי"ם), בן יחיאל לוריא (מפוזנא- חתנו של יצחק קלויבער). בן אברהם לוריא (נפטר ט"ו תשרי רפ"ב –1522), בן יחיאל לוריא (נפטר צעיר ב- 1522), בן אהרן לוריא, בן נתנאל לוריא (מהיילבורן), בן יחיאל לוריא (אב"ד ערפורט), בן שמשון לוריא (חתן ר' שלמה שפירא. נפטר ק"ס – 1400), בן יחיאל לוריא, בן שלמה לוריא, בן שמשון לוריא הרופא, בן רבינו יחיאל (מח"ס "קטני אמונה"), בן ר' שלמה, בן יחיאל, בן שלמה, בן משה אהרן (אב"ד אורליינס), בן יצחק, בן אלעזר (י"א ששמו יאשיהו או שמשון או אליקים), בן אהרן (הגדול מיוסטינא היה הרופא של האפיפיור), בן הגאון אתדהם (אברהם), בן הגאון יוסי מקוסטנטינא, בן מניומי גאון, בן ינאי (ייני), בן יוחנן, בן אביי, בן אלעזר, בן ר' יוסי (מח"ס: "לולאות השיר". ירד מא"י לבבל), בן נחמן, בן יוחנן (לאחיו קראו ישמעאל), בן יהושע זמרי (יישוע), בן ר' יוחנן הסנדלר (קבור במירון נפטר ג' תת"ק- 140 לספירה), בן נכדו של רבן גמליאל הזקן, בן שמעון הנשיא (קבור בי"ם נפטר ג' ת"ת – 40 לספירה), בן הלל הזקן, (נולד ג' תרמ"ח– 112 לפנה"ס, ונפטר תשס"ח– 8 לספירה ונקבר במירון).

צאצאי יעקב ופערל:
1. יוסף  (אב"ד ביאלע)
2. לייבוש  (אב"ד שעברשין)
3
. חיים  (אב"ד חעלם
4
. בת (שמה לא ידוע)

(ליהודה לייב משידלוב אבי חמיו של ר' יעקב אבד"ק קראקא הנ"ל, היו 6 ילדים: 1. יהושע הנ"ל. 2. יצחק. 3. דוד שמואל שמעלקא. 4. שמואל?. 5. מרדכי. 6. יוסף).

 

בן

שרה 

אשת אריה לייב (אבד"ק סלוצק והורודנא), בנו של נתן נטע (אבד"ק טראניגראד), בן יעקב מלובלין, בן בתו של ר' נתן נטע שפירא (מחבר הספר: "מגלה עמוקות". נולד 1584, ונפטר י"ג אב שצ"ג – 1633, חי 50 שנים). {היו לו עוד ילדים: 1. שלמה. 2.?} בן שלמה שפירא, (בן ר' נתן נטע שפירא רב בהורודנא ומחבר הספרים: "מבוא השערים" ו-"אמרי שפר", בן שמשון שפירא, בן פרץ שפירא, בן שלמה שפירא, בן שמואל שפירא נפטר י"ט אב קפ"ט – 1429, חתנו של מתתיהו טרייוויש), חתנו של ר' שמואל אליעזר איידלס – המהרש"א (נולד שט"ו – 1555, ונפטר ד' כסלו שצ"ב – 1632 חי 77 שנים, אב"ד טיקטין, פוזנא, חעלמא, לובלין ואוסטרהא, קבור באוסטרהא), בן יהודה הלוי (חתנו של העלמן אחי המהר"ל), בן שלמה זלמן הלוי, בן אברהם הלוי, בן משה הלוי, בן יוסף, בן לייבוש, בן שלום, בן יוסף, בן גרשון (היה מקובל), בן ירוחם, בן דוד, בן זלמן דב, בן מנחם מנדל, בן יוסף יעקב, בן דוד, בן שמשון, בן אברהם, בן שמשון (מרגנשפורג), בן דב בעריש הלוי אשכנזי, בן זלמן, בן ר' יהודה החסיד (מאשפייר-אשפירא, נולד ד' תתק"י –1150, ונפטר י"ג אדר תתקע"ז –1217, חי 67 שנים. מחבר הספר "החסידים", "גן בושם", "האורה", החכמה, ועוד), בן שמואל החסיד (מאשפירא נולד ד' תתע"ה – 1115, ונפטר ד' תתק"מ – 1210, חי 95 שנים בערך. הוא היה חתנו של משולם, בן משה, בן קלונימוס, בן משולם גאון הגדול, בן קלונימוס (מלוקא), בן משה הזקן, בן קלונימוס, בן משולם הזקן, בן קלונימוס, בן יהודה {מלוקא), בן קלונימוס קלמן, בן ר' אליעזר הגדול, בן יצחק ממגנצא, בן יהושע, בן ר' אבון הגדול מצרפת, בן יוסף, בן ר' שמעון (ממאנש, חיבר את אזהרה לחג-השבועות "אתה הנחלת").

 

בת

זכריה מנדל

{נפטר בסביבות שנת ת"ס – 1700}

אב"ד בעלזא בעמח"ס: "באר היטב" על שו"ע וחתנו של יהושע (אב"ד שידלא) שידלובסקי, בנו של הגאון ר' אריה לייב (מחבר הספרים: "שאגת אריה" ו"קול שחל"), בן ר' שמואל צבי הירש (הנקרא ר' הירץ אב"ד פינטשוב ובריסק), בן רבי יואל סירקיסהב"ח (מחבר הספר: "בית חדש"), בן ר' שמואל יפֶה, חתנו של משה יפֶה מקראקא, בן יוסף יפֶה.

(זכריה מנדל קבור בבית הקברות בעלזא פולניה. היכן שקבורים אדמו"רי בעלזא הראשונים.)

צאצאיו:
1. יצחק (מסקאהל) {אשתו חנה, בת חיים מייזליש, בן משה ובריינדל מייזליש, בן חיים מייזליש, בן משה מייזליש, נכד או נין של ר' שמחה בונם מייזליש מקרקא (ואשתו גולדה בת ר' משה איסרליש – הרמ"א מקרקא, בן ישראל איסר ומלכה, בן יוסף וגיטל, מגזע ר' ישראל מח"ס "תרומת הדשן", בן פתחיה, בן חיים הענשל, בן ישראל מקרימז מח"ס: "הגהות אשר"י, בן אברהם, בן יוסף מייזליש מקרקא}.
2מלכה.
3. פריידא (היא אֵם אמו של האדמו"ר ר' שלום מבעלזא).

 

בן

ר' אריה לייב הגבוה

{המכונה באידיש "דער הויכער ר' לייב"}

(אשתו שרה, היא בתם של גיטל ואפרים פישל (אב"ד לוקובא, בן צבי הירש מלוקווע, בן אפרים פישל חתן המהרש"ל, בן משה יהודה), חתנו של מרדכי שרענציל (פו"מ בלבוב, חתנם של שפרינצא ויוסף כ"ץ (מקרקא מחבר הספר: "שארית יוסף") {נפטר שנת שנ"א-1591}, בן ר' מרדכי גרשון כ"ץ (מפראג חתנו של יצחק קלויבר), בן חיים כ"ץ (אחיו של עקיבא הנשיא מאובן) {בודפסט כיום}, בן יצחק כ"ץ (מגולי פורטוגל), בן עקיבא כ"ץ (מגולי ספרד)

{אריה לייב הגבוה כיהן כרב ב-פשמישל וְוִינה. משנת תכ"ד החל לשמש כרב בקראקא. חיבר את הספר: "תיקוני תשובה". נפטר בשבת ט"ו אייר תל"א –25/4/1671, ונקבר בקראקא ליד מחותנו ר' העשיל}.

 

צאצאי אריה לייב ושרה:
1. זכריה מנדל {הנ"ל}
2. פערל {אשת יחזקאל יהושע פייביש/פייביל תאומים אב"ד פרימסלא, צילץ וברעסלא, "מח"ס: "פנים מסבירות"}.
3. אפרים פישל מלודמיר.
4. חתנו שמואל (בן אורי שרגא פייבוש אב"ד פיורדא מח"ס: "בית שמואל").
5. אלעזר.
6. דבורה {אשת שאול, בנו של ר' יהושע העשיל מקראקא (ואולי ר' שאול וואהל). טעון בדיקה}.

 

{האדמו"ר מגור ר' יהודה אריה לייב המכוּנֶה "השפת אמת" היה גם מצאצאיו של ר' אריה לייב הגבוה}.
והנה ייחוסו:
1. ר' יהודה אריה לייב אלתר האדמו"ר מגור. 2. חתנו של ר' יהודה הלוי קמינר מחנצין . 3. בנו של ר' מאיר יחיאל הלוי קמינר מוורשא. 4. חתנו של ר' ברוך פרנקל אב"ד לייפניק מח"ס: "ברוך טעם". 6. בן יהושע יחזקאל פייביש אב"ד אוסטרובצא. 7. בנו של ר' יוסף תאומים אב"ד אוסטרובצא. 8. בנו של ר' אריה לייב תאומים אב"ד קרעשוב. 9. בנו של ר' יהושע יחזקאל פייביש אב"ד פרימסלא. 10. חתנו של ר' אריה לייב הגבוה.}

 

בן

זכריה מנדל קלויזנר מקרקא

(המכוּנֶה "הנביא" נקבר בירושלים}

אשתו יוטא היא בתו של אליעזר טרייוויש (אב"ד פרנקפורט), בן נפתלי הירץ טרייוויש (בעל הסידור), בן אליעזר טרייוויש, בן שמואל טרייוויש (אב"ד בעלזאס), בן מתתיהו טרייוויש (אב"ד פאריס), בן יוסף טרייוויש (אב"ד פאריס), בן יוחנן טרייוויש, בן אברהם טרייוויש, בן מתתיהו טרייוויש, בן יוסף טרייוויש, בן משה טרייוויש, בן יחיאל טרייוויש, בן מתתיהו טרייוויש, בן משה טרייוויש, מגזע יהודה מפריז (מבעלי התוספות), בן יצחק, בן או חתנו של יהודה מפאריס, בן יום טוב (מבלייזא מבעלי התוספות), בן יהודה הנקרא הריב"ן, בן נתן ומרים, בתו של ר' שלמה יצחקי המכונה רש"י, בן יצחק צרפתי, בן שלמה, בן אליקום, בן אהרן הרופא, בן אתרדהם {אברהם}, בן יוסי (מקוסטנטין), נכד מניומי הכהן, בן ינאי, בן יוסף (מחבר הספר: "לולאות השיר"), בן נחמן, בן יוחנן, בן יהושע, בן ר' יוחנן הסנדלר, דור רביעי לרבן גמליאל הזקן, בן שמעון הנשיא, בן הלל הזקן הנשיא, בן חזקיה, בן שכניה, בן שמעיה, בן עובדיה,  בן ישעיה, בן חסדיה, בן ברכיה, בן חנניה, בן מלכה ומשולם, בן הדסה וזרובבל (הדסה היא בת פדיה אחי אביו), בן קציעה ושאלתיאל השר (קציעה היא בתו של המלך צדקיהו), בן יהוכין (יכניהו) מלך יהודה, ועד דוד המלך.

(במקור נוסף מופיע שזכריה מנדל הנביא הוא, חתנם של רחל ואפרים הכהן אב"ד ווילנא מח"ס: "שער אפרים" (חתנו של ר' אליהו נכדו של ר' אליהו בעל שם.) בנו של, יעקב הכהן, בן אפרים פישל הכהן נשיא האשכנזים בי"ם.)

{במקור נוסף מובא שאשתו של זכריה מנדל הנביא היא, סירק בת של ישראל מרדכי ליפשיץ, בן אליהו ליפשיץ, חתנו של ישראל איסר לאזערס}

(מקור נוסף טוען כי זכריה מנדל זה הוא, חתנו של שמואל אורי שרגא ווייל צאצאו של המהר"י ווייל)

 

צאצאי זכריה מנדל ויוטא:
1. דוד טעבלי מבריסק.
2. צבי הירש אב"ד לובלין ולבוב.
3. אריה לייב הגבוה הנ"ל.

צאצאי צבי הירש בן זכריה מנדל הנביא:
 1. ר' יהושע העשיל אב"ד טראנופול.

צאצאי יהושע העשיל אב"ד טרנופול בן צבי הירש:
1. ר' יצחק מלובלין (מכונה בעל מופת)

צאצאי ר' יצחק מלובלין בן יהושע העשיל אב"ד טרנופול:
1. ר' מרדכי (מסקאהל).

צאצאי ר' מרדכי מסקאהל בן יהושע העשיל:
1. ר' יעקב (מטומשוב).

צאצאי ר' יעקב מטומשוב בן מר' מרדכי מסקאהל:
1. האדמו"ר ר' מרדכי יוסף ליינער מאיזביצא. (תלמיד ר' בונם מפשיסחא והאדמו"ר מקוצק) היה חתנו של יוסקא דומ"ץ טומשוב.

צאצאי האדמו"ר מאיזביצא ר' מרדכי יוסף:

 1. 1. ר' יעקב מח"ס: "בית יעקב". {בזוו"ר חתן ר' דוד סוכוצובסקי מטישביץ. בזוו"ש חתן ר' צבי הירש אב"ד סלביטש)
  2. ר' שמואל דוב אשר (מח"ס: "נאות דשא" מביסקוביץ').

 

בן

בנימין ביינוש

מפוזנא. אשתו שרה סרקא היא בתו של נפתלי צבי הירש החסיד, בן יצחק הדרשן מלבוב, בן אברהם {אשתו חנה בת ר' יואל זינגר} (אברהם הוא חותנו של הב"ח), בן נפתלי הירץ (ר"מ בלבוב, נפטר י"ז ניסן שמ"ב – 19/5/1582), בן מנחם מנדל (אב"ד קראוויץ), חתן ר' יצחק קלויבער (חתנו הנוסף של ר' יצחק הוא ר' יחיאל לוריא אב"ד סלוצק מפוזנא והוא אביו של ר' שלמה לוריא הנקרא המהרש"ל )

(במקור אחר מופיע: שבנימין ביינוש היה חתנו של ישראל מרדכי ליפשיץ, בן אליהו ליפשיץ, חתנם של מלכה דינה וישראל איסר לאזרס מקראקא אבי הרמ"א, בן גיטל ויוסף איסרלין (חתנו של משה אוירבך), בן פתחיה היינשל, בן חיים היינשל, בן ישראל היינשל).

 

בן

זכריה מנדל

{"הזקן" מפוזנא}

 

חתן

בצלאל

צאצאיו:
1. חיים (תלמיד המהרש"ל וחברו ובר-פלוגתא של הרמ"א, ראש ישיבה ואב"ד בוורמייזא, מחבר ספר "ספר החיים").
2. סיני (ראש שיבה בפראג ואב"ד ניקלשבורג)
3. שמשון (אב"ד קרעמניץ)
4. ר' יהודה ליווא (המכונה המהר"ל מפראג).
5. חתנו זכריה מנדל (הנ"ל).

 

בן

חיים מוורמייזא

{נפטר בפראג בשנת ה' אלפים רפ"ב – 1522 לספירת הנוצרים)

צאצאיו:
1. בצלאל {הנ"ל}.
2. יעקב
3. הלמן

בן

בצלאל

 

בן

יהודה ליווא "הזקן"

{נפטר י"ח חשוון שנת ר' – 1440 לספירת הנוצרים}
ישנה טענה כנראה מוצדקת שיהודה ליווא זה, אינו קשור כלל וכל למהר"ל מפראג

 

בן

בצלאל

 

בן

יעקב

 

בן

אריה זאב

 

בן

ירחמיאל

 

בן

אלעזר

 

בן

לייבוש

 

בן

קלמן

 

בן

נחמן

 

בן

יוסף

 

בן

אליהו

 

בן

עזריהו

 

בן

לעמיל

 

בן

יחזקאל

  

בן

עזריהו

 

בן

אברהם

 

בן

יחיאל

 

בן

יוסף

{מרומי}

 

בן

רב האי גאון

{ראש ישיבת פומבדיתא בבבל}

(נולד ד' אלפים תרצ"ט – 939 לספירת הנוצרים, ונפטר ד' אלפים תשצ"ח –1038 לספירת הנוצרים. חי 99 שנים. נפטר לפני 976 שנים נכון לשנת 2014)

{נישא לבתו של ראש ישיבת פומבדיתא רב שמואל בן חופני גאון}.

(ישנה טענה כי לא היו בנים אלא רק בנות, או שלא היו לו ילדים כלל וכלל).

 

בן

רב שרירא גאון

{ראש ישיבת פומבדיתא בבבל}

(נולד ד' אלפים תרס"ו – 906 לספירת הנוצרים, ונפטר ד' אלפים תשס"ו – 1006 לספירת הנוצרים. חי 100 שנים. נפטר לפני 1008 שנים נכון לשנת 2014)

 

בן

רב חנינא (חנניה) גאון

{ראש ישיבת פומבדיתא בבבל}

 

בן

מר יהודאי (יהודה) גאון

{ראש ישיבת פומבדיתא בבבל}

 

בן

רב שמואל

{ריש כלה}

 

בן

רב חצוב

{מהסבוראים}

 

בן

רב פנחס

{מהסבוראים}

 

בן

רב אבדימא

{מהסבוראים}

 

בן

רב נחמיה

{מהסבוראים}

בן

רב מגיס

{מהסבוראים}

 

בן

רב יעקב

{מהסבוראים}

 

בן

רב זוטרא

{מהסבוראים}

 

בן

רב גוריא

{מהסבוראים}

 

בן

רב סעדיה כהנא

{מהאמוראים}

 

בן

מר זוטרא

{מהאמוראים}

 

בן

רב ספרא

{מהאמוראים}

 

בן

רב אבא

{מהאמוראים}

 

בן

רב עוקבן

{מהאמוראים}

 

בן

רב נחמן

{מהאמוראים}

 

בן

רב נתן

{מהאמוראים}

 

בן

רב הונא

{מהאמוראים}

 

בן

רב ענן

{מהאמוראים}

 

בן

רב שפט

{מהאמוראים}

 

בן

רב יוחנן

{מהאמוראים}

 

בן

רב נחום

{מהאמוראים}

 

בן

רב עקוב

{מהאמוראים}

 

בן

רב הונא

(יש הטוענים כי שמו היה חוכנא)

{מהאמוראים}

 

בן

רבי נתן דצוציתא

{ריש גלותא – מהתָּנָאִים}

(היה איש עשיר גדול נואף וחובב נשים, וכמעט שנכשל באשת איש בשם חנה ובזכות התגברותו על תשוקתו אליה, נהיה צדיק גדול. הוא היה חי בתקופת רבי עקיבא שראה את נתן הזה יום אחד וראה אור גדול מעל ראשו ושאלו ר"ע מה הוא עשה שיש מעליו כזה אור גדול? וסיפר לו נתן את הסיפור על חנה. ור"ע לימד אותו תורה עד שהוא נהיה תנא בעצמו.)

{מקור ספר "אוצר המדרשים" של יהודה דוד אייזנשטיין, ממקור קדום "מנורת המאור" פרק ג', תשובה, עמוד 127-129}.

(ישנה טענה שהוא עוקבן בן ר' נחמיה או מר עוקבן, וכנראה שזה לא נכון.)

נתן דצוציתא בנערותו היה מתקן בשערו ומקשט והיה עושהו תלתלים וקורין אותו נתן דצוציתא.רב צמח ורב סעדיה גאון, אוצר הגאונים, שבת נ"ו ע"ב. (מהמילה ציצית ראשו-הערת הסופר נפתלי פרום)

{ אשתו היא בתו של רב}.

האחיינית של אשתו היתה, הדסה בת איבו, בן רב (בר פלוגתא של שמואל מהגמרא)

 

בן

ענן הנשיא

(ישנה גירסא ששמו היה חנן)

{היה נשיא בימי פפא (או פסח) בן נצר, שהחריב את העיר נהרדעא שהיתה מרכז יהודי גדול אז בבבל}.

 

בן

שפט הנשיא

 

בן

יוחנן הנשיא

 

בן

חזקיה הנשיא

{מהתָּנָאִים}

 

בן

רבי נעריה

{מהתָּנָאִים)}

צאצאיו:
1. אליועיני.
2. חזקיה (הנ"ל).
3. עזריקם.

 

צאצאי אליועיני בן נעריה:
1. הוֹדַוְיָהוּ.
2. אלישיב.
3. פליה.
4. עקוב.
5. יוחנן.
6. דליה.
7. ענני.

 

בן

רבי שמעיה

{מהתָּנָאִים}

(היה נשיא בימי אגריפס בן הורדוס ומונבז בנו)

צאצאיו:
1. חטוש
2. יגאל
3. בריח
4. שפט
5. נעריה (הנ"ל)
6. בן?

 

בן

שכניה הנשיא

{הכינוי שלו היה –שכנא או שכניא}

{מהתָּנָאִים}

(היה נשיא בימי אספסיאנוס)

 

בן

עובדיה הנשיא

{מהתָּנָאִים}

{נפטר ג' אלפים תש"ל, 30 לפנה"ס. לפני 2,044 שנים נכון לשנת 2014}.

(היה נשיא במשך 37 שנים, בימי הורדוס)

 

בן

ישעיה הנשיא

(היה נשיא בימי ינאי בן יוחנן כהן גדול במשך 39 שנים)

{נפטר ג' אלפים תרצ"ג,67 לפנה"ס. לפני 2,081 שנים נכון לשנת 2014}.

 

(לפי המגילה המופיעה מיד בהמשך חסר השם חזקיה. חזקיה הוא בנו של חסדיה ואביו של ישעיה הנשיא הנ"ל)

לפי מגילת היוחסין של משפחת המבורגר/חרל"פ שנשמרה במשך מאות שנים, שם טוענים כי סדר הדורות הוא כדלקמן:(מגילה זו קיבלתי מהר יעקב משה חרל"פ מירושלים העוסק בתחום הכשרות. זה מופיע בספר "נחלי חיים" וגם בספר "מעין חיים", והנה הלינק לאילן יוחסין זה באינטרנט).

http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_48320_4.pdf

 1. זרובבל. 2. משולם. 3. חנניא. 4. ברכיה. 5. חסדיה. 6.חזקיה. 7. ישעיה. 8. דוד. 9. שלמה. 10. שמעיה. 11. דוד. 12. שכניה אביהם של הלל הזקן וחזקיה. 13. שלום בן חזקיה. 14. נתן דצוציתא. 15. הונא. 16. שלמה. 17. עקוב. 18. נחום. 19. דוד. 20. יוחנן. 21. שפט. 22. ענן. 23. חייא. 24. הונא. 25. נתן. 26. נחמיה. 27. עוקבן. 28. אבא. 29. מר זוטרא. 30. כהנא. 31. הונא. 32. חזקיה. 33. דוד. 34. מר זוטרא. 35. מר זוטרא, המכוּנֶה בוסתנאי {הפרסים תלו את אביו כשהוא היה בבטן אימו – סיפור ואגדה ידוע ומוכר}. 36. רב גוריא. 37. מר זוטרא. 38. יעקב. 39. מגיס. 40. נחמיה. 41. אבדימי. 42. חצוב. 43. דוד. 44. נתן. 45. אברהם. 46. זכאי. 47. דוד, (בן זכאי ראש-הגלות בר פלוגתא של ר' סעדיה גאון). 48. חייא אבו דאוד (בנו הנוסף היה חזקיה ריש גלותא).49. יעוש אבו דעוד. 50. יחייא (משנה למלך פורטוגל). 51. יהודה אבן יחייא. 52. יוסף אבן יחייא. 53. שלמה אבן יחייא. 54. גדליה אבן יחייא. 55. דוד אבן יחייא. 56. שלמה אבן יחייא. 57. דוד אבן יחייא. 58. הושע אבן יחייא. 59. דוד אבן יחייא. 60. יוסף אבן יחייא. 61. גדליה אבן יחייא (מחבר הספר "שלשלת הקבלה"). 62. יהודה אבן יחייא. 63. דוד אבן יחייא. 64. אליעזר איבן יחייא-חרל"פ (חרל"פ; ר"ת חייא ראש לגולי פולין). 65. שמעון שאלתיאל חרל"פ. 66. דוד חרל"פ. 67. שלום חרל"פ. 68. זאב חרל"פ. 69. אברהם חרל"פ. 70. שמעון חרל"פ. 71. שמשון חרל"פ. 72. דוד חרל"פ. 73. אברהם חרל"פ. 74. יהודה לייב (אחיו זאב) חרל"פ. 75. חיה (בעלה יצחק) חרל"פ. 76. זבולון חרל"פ. 77. יצחק אליעזר (חיה רייזיל בתו של יצחק אליעזר נישאה למר המבורגר, בנה היה אברהם משה המבורגר, אביו של זבולון המבורגר) 78. יעקב משה חרל"פ. 79. חיים זבולון בן יעקב משה חרל"פ. 80. יצחק מאיר חרל"פ. 81. יעקב משה חרל"פ מירושלים.

 

לעומת אילן יוחסין זה: בספר "ישיר משה"– שיר השירים הנ"ל מביא את אילן היוחסין של משפחתו עד דוד בן זכאי ראש-הגלות והלאה; והנה אילן היוחסין שלו:

 1. זרובבל. 2. משולם. 3. חנניה. 4. ברכיה. 5. חסדיה. 6. ישעיה. 7. עובדיה. 8. שכניה. 9. שמעיה. 10. חזקיה. 11. יוחנן. 12. שפט. 13. חנן. 14. נתן דצוציתא. 15. חוכנא. 16. כהנא. 17. רחמיה. 8. נתן. 19. כהנא. 20. חונא. 21. מרימא. 22. חנינא. 23. חונא. 24. כופנאי (חנינאי) {אשתו חנה בת חנן מאישקא ראש ישיבת פומבדיתא}. 25. בוסתנאי. {הוא מר זוטרא המכונה ע"ש הבוסתן/הגן} 26. חסדאי (לבן בתו קראו גם חסדאי, על שמו כנראה). 36. זכאי. 37.שלמה 38. נחמיה. 39. יצחק. 40. יהודה. 41. דוד. 42. יהודה. 43. זכאי. 44. יאשיהו. 45. שלמה. 46. ישי. 47. חיים. 48. דוד. 49. זכריה. 50. יוסף. 51. סעדיה. 52. משה. 53. שלמה. 54. יהודה. 55. עובדיה. 56. צדקה. 57. סעדיה. 58. משה. 59. עובדיה. 60. צדקה. 61. עובדיה. 62. משה (היה אב"ד). 63. סעדיה. 64. משה. 65. מרדכי. 66. נתן. 67. יוסף. 68. מרדכי, (נפטר י"א תמוז תצ"ג – לפני 281 שנים). 69. יוסף, (נפטר ב' ו' בחנוכה תקי"ב – לפני 262 שנים). 70. מרדכי, (נפטר בגיל 17 שנים, כ"ד כסלו ערב חנוכה תקל"ד – לפני 240 שנים). 71. אלעזר חיים מנצור (נפטר, תקמ"ז – לפני 227 שנים) {אחיו של אלעזר היה ידידיה, בנו (של ידידיה) הוא מרדכי, בנו (של מרדכי) הוא ישעיה, בנו (של ישעיה) הוא שלמה, בנו (של שלמה) הוא יצחק שלמה (מת בגיל 10 שנים בשנת תרע"ג}. 72. ישעיהו דיין (נפטר כ"ב אייר תק"צ – לפני 184 שנים). 73. אברהם דיין (מחבר הספר "שיר חדש", "זכרון לנפש", הולך תמים ופועל צדק", ויוסף אברהם", "טוב טעם ודעת", ועוד) 74. משה דיין. מחבר ספר "ישיר משה" – שיר השירים שהוציא בשנת 1901. בספר זה פורסם אילן היוחסין הזה, חי בירושלים. משה נפטר ב' ניסן תרס"א – לפני 113 שנים). שֵׁם אחיו הוא שאול.

 

כל האנשים ברשימות הלל ועד בוסתנאי, היו ראשי הגלות בבבל!

 

והנה "ספר היוחסין" של זכותא מביא אילן מעט שונה מזרובבל ועד דוד בן זכאי:

1.זרובבל. 2. משולם. 3. חנניה. 4. ברכיה. 5. חסדיה. 6. ישעיה. 7. עובדיה. 8. שכניה. 9. שמעיה. 10. חזקיה. 11. יוחנן. 12. שפט. 13. חנן. 14. נתן דצוציתא. 15. הונא. 16. נתן. 17. נחמיה.18. עוקבן. 19, אבא (בר רב הונא). 20. כהנא. 21. מרימר. 22. כהנא. 23. חונא. 23. מר זוטרא. 24. כופנאי. 25. בוסתנאי. {הוא מר זוטרא המכונה ע"ש הבוסתן/הגן}. 26. חסדאי 27. שלמה. 36. זכאי. 37. דוד. {הוא דוד בן זכאי ראש הגלות, ריש-גלותא בארמית}.

 

(הסיבה לשיטות השונות נובעות בוודאות מכך ששמות אחים נכנסו בין אילנות היוחסין הללו וחייבים לעשות סדר בעניין זה. אני עדיין עורך מחקר בעניין זה)

 

והנה עוד מגילת יוחסין חשובה לבית אברבנאל לפי מגילות שהשאירו אחריהם:

 1. יהויקים, מלך יהודה (בנו השני הוא צדקיהו, בתו של צדקיהו היא קציעה שנישאה לשאלתיאל בן הדוד שלה). 2. יהויכין, מלך יהודה (בנו השני הוא פדיה. פדיה הוא אחי שאלתיאל, בתו של פדיה היא הדסה אשת זרובבל בן הדוד שלה. פדיה הוא חמיו של זרובבל). 3. שאלתיאל. 4. זרובבל. 5. משולם. 6. חנניה. 7. ברכיה, (לברכיה היו 3 ילדים: חסדיה, חטוש ומשולם). {בתו של משולם נישאה לבן טוביה העמוני}. 8. חטוש. 9. אביהוד. 10 . פדיה. 11. טוביה. 12. עזריה, (חי בימי אלכסנדר הגדול. אשתו היא רבקה בת מנוח מדרום הודו מצאצאי שבט המנשה מגלות 10 השבטים. היה להם בן נוסף). 13. אלישיב. 14.שמוּעַ. 15. אליָדע. 16. עמיהוד, (היה נשוי לשושנה בת רציץ בן רגש. רציץ היה חתנו של ר' אלעזר בן חרסום הכהן שהיה נשוי לחנה הידועה עם שבעת בניה שנרצחו. לרבי אלעזר היתה עוד בת בשם שלומית שהיתה נשואה להורקנוס בן יוסף). 17. אלעזר. 18. אליאב. 19. מתן. 20. שבנא, (חתנו של הלל הזקן הנשיא. היו לו 3 ילדים: חזקיה, שמעון וראובן). 21. חזקיה. 22. יאיר, (בנו השני היה יהודה). 23. שמעון, (נישא בראשונה לצפורה שנפטרה ונישא אח"כ לאחותה אסתר, והיא ילדה לו את יהודה בנו. חמיו היה יוסף בן גמלא. יוסף חמיו היה אחיו של ר' יהושע בן גמלא הכהן הגדול בבית שני, שהיה נשוי למרתא בת ביתוס שקנתה עבורו את הכהונה. הוא ייסד את הבית ספר העברי הראשון). 24. יהודה. 25. ר' יהושע הגרסי (מהיישוב גרסה. אשתו חנה. הוא היה תלמידו ומשמשו של רבי עקיבא. היתה לו בת בשם אביגיל שמתה בצעירותה). 26. הלל. 27. …(חסר כאן שם אחד). 28. מנחם. 28. קוֹשֵׁב. 29. עוּלָא,(שמו מופיע בגמרא. נישא בגיל 27 לאשתו הדסה שהיתה בת 18. הדסה היא בתו של אִיבוּ בן אבא {המכונה רב בר הפלוגתא של שמואל. לרב היתה בת שהיתה נשואה לנתן דצוציתא ראש הגלות בנו של ענן בן שפט}, בן איבו בן אבא כרסלא, לאבא כרסלא היו 3 ילדים בת חורגת שנישאה לאייבו אביו של רב, ורב חייא הגדול {שהיה דודו של רב, אחי אימו} שהתחתן עם יהודית והיו לו 4 ילדים, 2 תאומים בנים, 2 בנות ואחיין ששמו היה רבה בר חנה הידוע). 30. אבא, (ע"ש רב סבו). 31. אורי. 32. נתנאל. 33. צדוק. 34. דוד. 35. עוקבא. 36. הונא. 37. פנינה, (נולדה באיספהן שבפרס, התייתמה מאב ומאם בגיל מאוד צעיר. ונישאה למלך תימן יוסוף דוּ נוּאַס בן אבו כריב, מצאצאי מנליק בן המלך שלמה ובלקיס מלכת שבא). 38. יוסוף, (ע"ש אביו שמת). 39. מוסא. 40. הָרוּן,(אבו חסאן נשיא חִיבָּר). 41. צאינה, (היה לה אח בשם מַרחבּ שנישא לאמינה בת נשיא לבני נָצִיר. אשת סלים בן אבן-משכם. חסידי מוחמד רצחו את בעלה ואחיה, היא היתה אשתו הרביעית של מוחמד. כנקמה, היא הרעילה את מוחמד שמת די מהר בעקבות כך). 42. עזרא. 43. הונא. 44. אברהם, (מדמשק. אשתו רחל לבית הלוי). 45. יעקב. 46. עמרם, (מצאצאיו של אברהם בן הונא, מדובר במרחק של דורות ספורים ביותר). 47. יצחק, (היתה לו בת בשם מרים אשת דוד, נשיא כוזר בן יוסף מלך כוזר). 48. אליהו (נישא להדסה גיסתו בת יוסף מלך כוזר. 49. יקותיאל. 50. יצחק. 51. אליקים (לאליקים היו 4 ילדים: יצחק, אברהם, שרה, יוסף). 52. אברהם, (בעקבות מסעי הצלב הוא נדד מביתו וגדל הרבה שנים אצל כומר נוצרי. לבסוף מצאו אותו אביו ואחותו זרוק ופצוע ברחוב. מאחר והוא חי כמה שנים כגוי ובעקבות שלאחיו שנולד אח"כ קראו יוסף, כי חשבו שהוא איננו בחיים יותר, לכן הוחלט לקרוא לו אברהם כמו אברהם אבינו הגר הראשון. כינו אותו בקיצור אבר' בן אל' כך הוא קיבל את כיוניו אברבנאל מאז זה הפך להיות שם המשפחה שלו ושל צאצאיו עד היום).

{לאברהם זה, היו 3 ילדים: שלמה הנשיא, שהיה חתנו של חגי הנשיא, בנו של שלמה הוא דניאל הנשיא. אשתו של דניאל היא נחמה בת דוד בת בן הודיה בת דודו. הבת השניה של אברהם היא ברכה, בנה של ברכה הוא שמואל והיא התחתן עם בתו של דניאל בן שלמה אח של אמו. הבן השלישי הוא הודיה).  53. הודיה, (זהו שם של בן ולא של בת). 54. דוד (אשתו נחמה בת דודו, בת דניאל הנשיא בן אחי אביו). 55. ישי. 56. …(חסר פה 1-3 דורות). 57. יהודה. (היה לו בן נוסף בשם שמואל). 58.יוסף. 59. יהודה (אשתו ליבה בת הרב של וורמייזא). 60. שמואל. 61. השר דון יצחק אברבנאל (היה לו בן נוסף בשם דון יוסף שהיה חתן של שלמה אבן וירגה משביליה). 62. דון יהודה ליאון (אשתו היא בתו של אברהם סניור בנבנישתי. לסניור זה היה עוד בן בשם דוד, בתו של דוד היא חנה שנישאה ליצחק בן יהודה ליאון, קרוב משפחתה. 63.יצחק, (המכוּנֶה "ליאון הרופא העברי". אשתו חנה בת דוד בן אברהם סניור בנבנישתי). 64. יהודה. 65. …(חסר פה 1-2 דורות). 66. רחל (סואירו קרובת משפחה של יצחק אברבנאל המכונה "ליאון הרופא", אשת ר' מנשה בן ישראל שהיה רב ודרשן עילוי. דיבר 10 שפות, מייסד הדפוס העברי הראשון. תלמידו הוא ברוך שפינוזה). 66. שמואל, (לאחיו של שמואל קראו יוסף).

 

וישנה גירסא נוספת ולא ברורה לאילן היוחסין מזרובבל ועד לתקופתנו והנה היא:

1.זרובבל, 2.משולם, 3. חנניה, 4.עובדיהו, 5.חנניה, 6.ברכיה, 7.חסדיהו, 8.חזקיה, 9.ישעיה, 10.דוד, 11.שלמה, 12.שמעיה, 13.דוד, 14.שכניה, 15.חזקיה, 16.נתן עוקבן, 17.רב הונא, 18.נחום, 19.יוחנן, 20.שפט, 21.ענן, 22.???,23.רבה בר אבוה, 24.נתן, 25.נחמיה, 26.עוקבן, 27.אבא, 28.מר זוטרא, 29.רב כהנא, 30.רב הונא, 31.מר פוטרא, 32.מר זוטרא, 33.רב גוריא, 34.מר זוטרא, 35.רב יעקב, 36.רב מינס, 37.רב נחמיה, 38.רב אבדימי, 39.רב פנחס, 40.רב חצוב, 41.??? 42.רב דימי דפיזור שבור, 43.רב מארי גאון, 44.רב דודאי, 45.מר רב גאון, 46.סופרו (שופרו) דמר יוסף גאון, 47. מר אבא גאון, 48.רב שמואל ריש כלה, 49.מר אביי, 50.רב פלאי, 51.רב יהודה גאון, 52.רב חנניה גאון, 53.רב שרירא גאון, 54.רב האי גאון, וכו'.

 

מצאתי עוד מגילת יוחסין וזה סידרה:

משולם, חנניה, עובדיהו, חנניה, ברכיה, חסדיהו, חזקיה, ישעיה, דוד, שלמה, שמעיה, דוד, שכניה, חזקיה, נתן עוקבן, רב הונא, נחום, יוחנן, שפט, ענן, ???, רבה בר אבוה, נתן, נחמיה, עוקבן, אבא, מר זוטרא, רב כהנא, רב הונא, מר פוטרא, מר זוטרא, רב גוריא, מר זוטרא, רב יעקב, רב מינס, רב נחמיה, רב אבדימי, רב פנחס, רב חצוב, ??? רב דימי דפיזור שבור, רב מארי גאון, רב דודאי, מר רב גאון, (שופרו) סופרו דמר יוסף גאון, מר אבא גאון, רב שמואל ריש כלה, מר אביי, רב פלאי, רב יהודה גאון, רב חנניה גאון, רב שרירא גאון, רב האי גאון, וכו'.

 

בן

חסדיה הנשיא

{נפטר ג' אלפים תרנ"ד, 106 לפנה"ס. לפני 2120 שנים נכון לשנת 2014}.

(היה נשיא בימי ניקנור מלך יוון, והיה נשיא במשך 42 שנים).

 

בן

ברכיה הנָשִׂיא 

{נפטר ג' אלפים תרי"ב, 148 לפנה"ס. לפני 2162 שנים נכון לשנת 2014}.

(היה נשיא בימי אנטיוכוס אפיפנס, והיה נשיא במשך 30 שנים).

צאצאיו:
1. חסדיה (הנ"ל)
2. חטוש
3
. משולם (בתו של משולם, נישאה לבנו של טוביה העמוני).

 

 

בן

חנניה הנשיא

{כינו אותו גם בשם –חנינה או חנניא}

{מדברי הימים משמע שהיו לו עוד 2 בנים ושמותם: פלטיה ושמעיה}

היה נשיא במשך 34 שנים.

(נפטר ג' אלפים תקפ"ב, 178 לפנה"ס. לפני 2192 שנים נכון לשנת 2014).

 

בן

הנשיא משולם

{חי מעל 60 שנים ומת ג' אלפים תמ"ח 321 לפנה"ס, לפני 2326 שנים נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים}

(אשתו מלכה. היתה יתומה מאב ואם, ושררה ביניהם אהבה גדולה)

{מעולי בבל באישורו של כורש, עלה יחד עם אביו –חי בזמנו של אלכסנדרוס שאהב את היהודים)

צאצאי משולם ומלכה:
1. חנניה {הנ"ל}.
2. עובדיה.

 

בן

זרובבל

(נקרא זרובבל כי אלהים אשר זרה אותם בבבל ישוב ויקבצם לארץ יהודה)

(אשתו היתה הדסה בת פדיה אחי אביו. נישאה לו בגיל 16 ומשהו)

{פַּחַת/מושל היהודים בבבל, ונשיא יהודה בישראל, ומאנשי כנסת הגדולה}

צאצאי זרובבל והדסה: (קרא לצאצאיו בשמות, על שם הזכות שהיה לו לשוב לארץ ישראל מהגלות)
1. משולם {הנ"ל}.
2. חנניה  (על שם שאלוהים חנן אותם).
3. שלומית  (על שם שאלוהים עשה שלום עִם עַם ישראל לאחר גלות בבל).
4. חֲשֻבה  (על שם שאלוהים חשב על עם ישראל להצילו מהגלות).
5. אֹהֶל  (על שם שאלוהים מקים בתים ואוהלים לבני ישראל ולעצמו בירושלים בעלייה לארץ לאחר הגלות).
6. ברכיה  (על שם שאלוהים בירך את העם בסוף הגלות לחזור לארץ).
7. חסדיה  (על שם החסד שעשה אלוהים לעמו ישראל ושחרר אותם מהגלות).
8. יוּשַב-חסד  (על שם שאלוהים השיב את חסדו על עם ישראל).

{היה ממקימי בית המקדש השני בשנת 516 לפנה"ס (לפני 2530 שנים נכון לשנת 2014) יחד עם עליית עזרא ונחמיה. ישנה טענה בתלמוד שהוא עצמו היה נחמיה בן חכליה}.

ספר "דברי הימים" טוען פעם כי אביו של שמעי וזרובבל הוא פדיה ואילו סביו הוא שאלתיאל. ובכמה מקומות הוא טוען כי זרובבל הוא בן שאלתיאל. אך מצאתי עוד גרסא.

פדיה היה כנראה אחיו של שאלתיאל. בתו של פדיה היתה הדסה אשת זרובבל בן שאלתיאל.

 

בן

 פדיה

צאצאיו:
1. זרובבל
(הנ"ל)
2. שמעי

3. הדסה. (אשת זרובבל, בן שאלתיאל דודה).

 

בן

השר שאלתיאל

{היה בן 17 שנים בשנה הראשונה למלכות אוִיל מרוֹדך. אויל מרודך מָלָך בשנת ג' אלפים שס"ד – 396 לפנה"ס. לפני 2,410 שנים נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים. שאלתיאל א"כ נולד בשנת ג' אלפים שמ"ו, לפני 2,428 שנים, 414 שנים לפנה"ס}

(אשתו קציעה בת המלך צדקיהו. היתה קטנה ממנו בשנה אחת. הוא התחתן איתה כשהוא היה בן 17 שנים והיא בת 16 שנים).

 

בן

יהויכין

(יכניהיכניהו)

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 18 שנים, במשך 3 חודשים ו-10 ימים אח"כ ישב בכלא הבבלי 37 שנים}

(מת בשנת ג' שס"ד, שכ"ז, 396 לפנה"ס. לפני 2,410 שנים נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

(אשתו בת אוריהו בן שמעיהו מקרית יערים והיא ילדה לו את בניו הנוספים)

צאצאיו: (רוב שמות בניו ניתנו, על שם האסון שקרה לו)
1. אסיר (על שם שיהויכין היה אסור בבית האסורים של נבוכדנצר מלך בבל)
2. שאלתיאל {הנ"ל}
3. מלכירם
4. פדיה (על שם כך שאלוהים יפדה אותו משונאיו)
5. שנאצר
6. יקמיה (על שם שאלוהים יקים אותו לחופשי ולמלוכה)
7. הושמע (על שם שאלוהים ישמע אותו)
8. נדביה

 

בן

אליקים

{יהויקים}

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 25 שנים, במשך 11 שנים}

 (נולד בשנת ג' אלפים רצ"א,469 לפנה"ס. מת בגיל 36 בשנת ג' אלפים שכ"ז, לפני 2,447 שנים. נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

(אשתו נחֻשתָּא בת אלנתן מירושלים)

צאצאי אליקים ונחושתא:
1. יהויכין (הנ"ל)
2. צדקיהו שמָלָך אחרי אחיו יהויכין בירושלים. צדקיהו נתפס בגיל 32 וישב בכלא 17 שנים, מת בגיל 49}.

צאצאי צדקיהו, בן אליקים ונחושתא:
1. קציעה (אשת שאלתיאל, בן פדיה).

 

בן

יאשיהו

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 8 שנים, במשך 31 שנים}

 (נולד בשנת ג' אלפים רע"ז, 483 לפנה"ס. מת בגיל 39 בשנת ג' אלפים שט"ז, לפני 2,458 שנים. נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

(אשתו זבידה, בת פדיה מרוּמה) {פרעה נְכֹה הרג את יאשיהו}

צאצאי יאשיהו וזבידה:
1. יוחנן
2. יהויקים
(הנ"ל)
3. צדקיהו
4. שלוּם
5. יהואחז
(שהיה קטן מאחיו אליקים ב-20 שנים, מָלָך 3 חודשים בירושלים)

 

 

בן

אמוֹן

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 22 שנים, במשך 2 שנים}

 (נולד בשנת ג' אלפים רס"א, 499 לפנה"ס. מת בגיל 24 בשנת ג' אלפים רפ"ה, לפני 2,489 שנים. נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים)

(אשתו ידידה בת עדיה מבָּצקַת)

 

בן

מנשה

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 12 שנים, במשך 55 שנים}

 (נולד בשנת ג' אלפים רט"ז, 544 לפנה"ס. מת בגיל 67 בשנת ג' אלפים רפ"ג, לפני 2,491 שנים. נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

(אשתו משֻלֶמֶת בת חרוץ מיטבתה)

(מָלָך מגיל 12, במשך 55 שנים. העמיד צלם בהיכל)

 

בן

חזקיהו

{יחזקיהו}

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 25 שנים, במשך 29 שנים}

 (נולד בשנת ג' אלפים קע"ד,586 לפנה"ס. מת בגיל 54 בשנת ג' אלפים רכ"ח, לפני 2,546 שנים. נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

{גנז את ספר הרפואות והשמיד את נחש הנחושת של משה רבנו} בשנת 6 למלכותו הוגלו עשרת השבטים.

(אשתו חפצי-בה)

 

בן

אחז

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 20 שנים, במשך 16 שנים}

 (נולד בשנת ג' אלפים קס"ג, 597 לפנה"ס. מת בגיל 36 בשנת ג' אלפים קצ"ט, לפני 2,575 שנים. נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

{אשתו אֲבִי בת זכריה (אבִיָה בת זכריהו)}

יָלָד את בנו חזקיהו כשהוא היה בן 11 שנים

 

בן

יותם

{שם נוסף או כינוי שלו היה – ירוחם}

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 25 שנים, במשך 16 שנים}

 (נולד בשנת ג' אלפים קמ"ב, 618 לפנה"ס. מת בגיל 41 בשנת ג' אלפים קפ"ג, לפני 2,591 שנים. נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

 

בן

עזריה

{עוזיהו}

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 16 שנים, 15 שנה עוד בחיי אביו, ס"ה מלך 52 שנים}

 (נולד בשנת ג' אלפים צ"ט, 661 לפנה"ס. מת בגיל 68 בשנת ג' אלפים קס"ז, לפני 2,607 שנים. נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

(אשתו יְרוּשָא בת צדוק)

 

בן

אמציה

{אמציהו}

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 25 שנים במשך 12 שנים ובנו מלך עוד בחייו}

 (נולד בשנת ג' אלפים ע"ה, 685 לפנה"ס. מת בגיל 54 בשנת ג' אלפים קכ"ט, לפני 2,645 שנים. נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

{אשתו יְכָליָהו (יכיליה) מירושלים}

 

בן

יואש

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 7 שנים במשך 40 שנים}

 (נולד בשנת ג' אלפים נ"ד, 706 לפנה"ס. מת בגיל 47 בשנת ג' אלפים ק"א, לפני 2,673 שנים. נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

{י"א כי כינוּיוֹ היה אליקום או אלי} (אשתו יהועדין (יהועדן) מירושלים, והייתה לו אישה נוספת)

צאצאי יואש ויהועדין:
1. אמציה (הנ"ל)
2. אמוץ (אביו של ישעיהו הנביא {גמרא}).

 

בן

אחז

{אחזיה}

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 22 שנה במשך שנה אחת}

 (נולד בשנת ג' אלפים ל"ג, 72 לפנה"ס. מת בגיל 23 בשנת ג' אלפים נ"ו, לפני 2,708 שנים. נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

(אשתו צִביה מבאר שבע) {יהוא בן נמשי הרג אותו ואז מלכה אימו 6 שנים}

 

בן

יהורם/יורם

{מֶלֶך יהודה. מָלָך במשך שנתיים עוד בחיי אביו ועוד 6 שנים לאחר מות אביו}

 (מת בשנת ג' אלפים נ"ה, 705 לפנה"ס. לפני 2,719 שנים, נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

(אשתו עתליהו בת עמרי מלך ישראל, במקום אחר כתוב שאשתו היתה בת אחאב).

{אחזיהו בנו הקטן, מלך ביהודה אחריו}

צאצאי יהורם ועתליה:
1. עזריהו
2. יהושבעת  {אשת יהוידע הכהן}. (היתה מלכה שש שנים ביהודה, כל עוד אחיה אחזיהו היה קטן מאוד. כי כל בני יהורם מתו על ידי יהוא בן נמשי, כפי שהוא עשה לכל אחיו)
3. אחזיה (הנ"ל).

 

בן

יהושפט

{מֶלֶך יהודה. מָלָך בגיל 35 שנה במשך 25 שנים}

 (נולד בשנת ב' אלפים תתקפ"ט, 771 לפנה"ס. מת בגיל 60 בשנת ג' אלפים מ"ט, לפני 2,725 שנים נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים).

{יהורם אחיהם הרג את כולם כשעלה למלוך ביהודה}.

צאצאיו:
1. יהורם (הנ"ל)
2. עזריה
3. יחיאל
4. זכריהו
5. עזריהו
6. מיכאל
7. שפטיהו

 

 

בן

אסא

{מֶלֶך יהודה. מָלָך במשך 41 שנים}

 (מת בשנת ג' אלפים כ"ד, 736 לפנה"ס נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים)

(אשתו עזובה בת שלחי)

 

 

בן

אביה

(אבים)

{מלך יהודה. מָלָך במשך 3 שנים}

 (מת בשנת ב' אלפים 983, לפני 2,791 שנים, נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים)

(היו לו 14 נשים ו-22 בנים ו- 16 בנות)

{קבור ברומא בקבר של חרס במערה.}

 

 

בן

רחבעם

{מלך יהודה. מָלָך בגיל 41 במשך 17 שנים}

 (נולד בשנת ב' אלפים תתקכ"ג, 837 לפנה"ס. מת בשנת ב' אלפים 981, לפני 2,793 שנים, נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים)

אשתו מעכה בת אבשלום (או אבישלום).
במקום אחר מופיע ששמה היה מִיכָיָהוּ בת אוריאל מהגבעה.

{היו לו שישים פילגשים ו- 18 נשים מהם- 3 ידועות:  1. מחלת, בת ירימות, בת דויד.  2. אביהיל, בת אליאב, אחי דוד בן ישי.  3. מעכה בת אבישלום מלמעלה}.
(היו לו 28 בנים ו-60 בנות ס"ה)

צאצאי רחבעם ואביהיל:
1. יעוש
2. שמריה
3. זָהַם

צאצאי רחבעם ומעכה:
1. אביה
2. עַתַּי
3. זיזא
4. שלומית

 

בן

המלך שלמה

{מלך ישראל ויהודה}

(נולד בשנת ב' אלפים תתקי"ב, 848 לפנה"ס. מת בשנת ב' אלפים תתקס"ד לפני 2810 שנים, נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים)

(היו לו 700 נשים ו- 300  פילגשים)

{נשים נוספות: 1. בת פרעה.  2. מלכת שבא. 3. נעמה העמונית אֵם רחבעם}

(בנו הנוסף ממלכת שבא ששמה היה בלקיס, מלניק {או מנילך}, אבי מלכֵי חבש/אתיופיה)

מָלָך בגיל 12. חי 52 שנים ס"ה. בנה את בית המקדש כשהיה בגיל 16 ואז עברו 480 שנה לצאת בנ"י ממצרים ובנה אותו ב- 7 שנים. א"כ צאת ישראל ממצרים היה לפני 3,366 שנים, ב' אלפים ת"ח לבריאת העולם, לפי התנ"ך {כך שבנ"י יצאו ב- 1352 לפני הספירה, באמצע של השושלת ה-18 המצרית, (או אולי בתחילת השושלת ה-19 לפי שיטה אחרת), כנראה בזמן של תות ענך אמון}.

שלמה המלך מסר את ארון הברית שכבר לא היה עם הקרינה המועילה שלו לבנו מנליק שהיה בוגר, וגר בארץ אתיופיה עם אימו. זה היה התנאי של אימו מלכת שבא עבור משכב איתה ויצירת ילד משותף. מנליק היה הראשון למלכי חבש עד היילה סילאסי בן זמננו אחרון קיסרי חבש.

צאצאי שלמה ונעמה:
1. רחבעם (הנ"ל).

צאצאי שלמה ומלכת שבא:
1. מֶלֶנִיק (קיסר חבש הראשון). הקיסר היילה סילאסי היה צאצאו הישיר.

 

בן

דוד המלך ובת שבע

(בת שבע היתה בת שוע בן עמיאל. לפי ספר "דברי הימים")

(נקרא בכינוי: ידידיה, קהלת, ואיתיאל)
{מלך ישראל ויהודה במשך 40 שנים}

(נולד בשנת ב' אלפים תתנ"ד, 906 לפנה"ס. מת בגיל 70 בשנת ב' אלפים תתקכ"ב לפני 2,920 שנים נכון לשנת 2014 לספירת הנוצרים)

צאצאי דוד:
1. אמנון (מאחינועם היזרעאלית)
2. דניאל (מאביגיל הכרמלית)
3. אבשלום (ממעכה בת תלמי מלך גשור).  בתו: מעכה. {אשת רחבעם בן שלמה}
4. אדֹניה (מחגית)
5. שפטיה (מאביטל)
6. יתרעם (מעֶגלה)
7. שמעא (מבת שבע בת עמיאל)
8. שובב (מבת שבע בת עמיאל)
9נתן (מבת שבע בת עמיאל)
10. שלמה (מבת שבע בת עמיאל)
11. יִבחר
12. אלישמע
13. אליפלט
14. נֹגה
15. נֶפֶג
16. יפיע
17. אלידע
18. תמר
19. ירימות {בנו/בנה: מחלת (אשת רחבעם בן שלמה)}

 

 

בן

ישי ונִצֶבֶת

{מבית לחם}
(נצבת היתה בתו של עדאל)

צאצאים ישי ונצבת:
1. אליאב
2. אבינדב
3. שִׁמעָא/שַמָּה.
4. נתנאל
5. רַדַי/רדאי
6. אֹצֶם/אוצם
7. דוד (הנ"ל)
8. צרויה {אשת שְׂרָיָה, בן קנז, בן כלב} (דברי הימים א': ד' י"ד)
9. אביגיל.

צאצאי אליאב:
1. אביהיל {אשת רחבעם מלך יהודה}.

צאצאי שמעא:
1. יהונתן. {דברי הימים א: כ', ז'}.
2. יונדב. {שמואל ב': י"ג}.

צאצאי צרויה:
1. אבישי.
2. יואב (שר צבא דוד המלך).
3. עשהאל.

צאצאי אביגיל: (אשת יתר הישמעאלי)
1. עמשא.

 

 

בן

עובד

 

בן

בועז ורות

(רות היתה אשת מחלון, בן אלימלך ונעמי בזוו"ר)

 

בן

שַׂלְמָה

{או שלמון}
(יש הטוענים ש-שלמון היה בעלה של רחב הזונה וממנה הוליד את בועז)

{בספר דברי הימים א': ב', נ"א-נ"ד – מופיע ש-שַׂלְמָא הוא בנו של כלב בן יפונה}

 

בן

נחשון

{נשיא שבט יהודה במדבר}

 

בן

עמינדב

צאצאיו:
1. נחשון (הנ"ל)
2. אלישבע {אשת אהרן הכהן אחיו של משה רבנו.

 

צאצאי אלישבע ואהרן הכהן:
1. נדב.
2. אביהוא.
3. אלעזר.
4. איתמר.

 

בן

רם

צאצאיו:
1. מַעַץ
2. ימין
3. עֵקֶר

 

 

בן

חצרון

(אשתו הראשונה אֲבִיָה, והשניה בת מכיר)

צאצאי חצרון ואביה:
1. ירחמאל
2. רם {הנ"ל}
2. כְּלוּבַי/כָּלֵב {אשתו בזוו"ר עזובה. בזוו"ש אפרת} (הכינוי התנכי שלו הוא: כלב בן יפונה).

 

צאצאי ירחמאל (בן חצרון) ואביה:
1. רם.
2. בּוּנָה.
3. ארן.
4. אצם.
5. אחיה.

צאצאי ירחמאל (בן חצרון) ועטרה:
1. אונם

 

צאצאי חצרון (בן רם) ובת מכיר:
1. שְׂגוּב (אותו ילד בגיל 60) {בנו: יאיר}


צאצאי כלב (בן חצרון ואביה) ועזובה:

1. ישר
2. שובב
3. ארדון

צאצאי כלב ואפרת: (יש מחז"ל הטוענים שאפרת היא מרים אחות משה)
1. חור (בנו אורי הוא אביו של בצלאל, אדריכל ובונה כלי המשכן)

 

צאצאי כלב ואשתו היהודיה:
1. ירד
2. אביגדור
3. חבר {בנו: שֹוֹכוֹ}
4. יקותיאל {בנו: זַנוח}

 

צאצאי כלב ובתיה בת פרעה:
1. מָרֶד.

 

בן

פרץ

צאצאיו:
1. חצרון {הנ"ל}
2. חָמוּל

 

בן

יהודה ותמר

(העם היהודי נקרא על שם שבט יהודה שנשאר לאחר גלות שלמנאסר מלך בבל שהגלה את 10 השבטים ונשארו בעיקר שבט יהודה שהיו רבים ודומיננטיים. לפני כן נקראנו בני דת משה. ולפני כן היינו נקראים עבריים)

{ליהודה היו 2 או 3 נשים: אשתו הראשונה בת שוע:  ממנה ילד את ארבעת ילדיו הראשונים.  מתמר כלתו: הוא ילד תאומים. ושאר ילדיו היו מ…

צאצאי יהודה ובת שוע:
1. ער
2. אונן
3. שֵׁלָה

צאצאי יהודה ותמר, בת עילם, בן שם בן נוח:
1. פרץ
2. זרח

מאשתו???
6. חצרון
7. כרמי
8. חור
9. שובל

 

צאצאי שלה: (בן יהודה ובת שוע):
1. עֵר (אביו של לֵכָה).
2. לַעְדָּה (אביו של מָרֵשָׁה).
3. יוֹקִים.
4. יואש.
5. שָׂרָף.

 

צאצאי זרח: (בן יהודה ותמר).
1. זמרי.
2. איתן. בנו: עזריה.
3. הֵימָן.
4. כַלְכֹּל.
5. דָרַע.

 

צאצאי חצרון: (בן יהודה)
1. ירחמאל.
2. רם (צאצאיו: נחשון ואלישבע).
3. כְלוּבַי/כָּלֵב

 

צאצאי כרמי: (בן יהודה)
1. עכן. (הוא זה שקושש עצים ביום-השבת במדבר, וסקלוהו)

 

צאצאי שובלLבן יהודה)
1. רְאָיָה (אביו של יחת).

 

 

בן

יעקב ולאה

{ליעקב היו 4 נשים כולן בנותיו של לבן. רחל ולאה בנות נשותיו. בלהה וזילפה בנות שפחותיו}
(לאה ילדה לו 7 בנים. וכל השאר ילדו לו כל אחת 2 בנים)

צאצאי יעקב:
1. ראובן
2. שמעון
3. לוי
4. יהודה {הנ"ל}
5. יששכר
6. זבולון
7. דינה {בעלה הראשון: שכם בן חמור בן חדקם. בעלה השני: שמעון אחיה. בעלה השלישי: איוב}
8. דן
9. נפתלי
10. גד
11. אשר
12. יוסף
13. בנימין.

בני דינה: {משכם בן חמור}: 1. אסנת. (אשת יוסף דודה) (מבושה שלחו אותה אמה ואחיה למצרים ומשם הגיעה לבית פוטיפרע ושם הכירה את בעלה לעתיד).

בני ראובן: {אשתו אלירם בת חיוי הכנעני}, 1. חנוך. 2. פלוא. 3. חצרון. 4. כרמי.

בני שמעון: {מאשתו הראשונה דינה אחותו} 1. נמואל. 2. ימין. 3. אוהד. 4 יכין. 5. צוחר. {מאשתו השנייה בונָה הכנענית} 1. שאול.

בני לוי: {אשתו עדינה בת יובב בן יקטן בן עבר}, 1. גרשון. 2. קהת. 3. מררי. בני קהת: 1. עמרם. 2. יצהר. 3. חברון. 4. עוזיאל. בני עמרם: 1. אהרן. 2. מרים. 3 משה רבנו.

בני יששכר: {אשתו ארידה אחות עדינה אשת לוי} 1. תולע. 2. פוה. 3. יוב. 4. שמרון.

בני זבולון: {אשתו מרושה בת מולד בן אבידע בן מדין} 1. סֶרֶד. 2. אלון. 3. יחצאל.

בני דן: {אשתו אפללה בת חמודן המואביה} 1. חושים (היה חירש).

בני נפתלי: {אשתו מרימת בת אמורם בן עוץ בן נחור{ 1. יחצאל. 2. גוּני. 3. יצֵר. 4. שילֵם.

בני גד: {אשתו עוצית אחות מרימת אשת נפתלי אחיו} 1. חגי. 2. שוּני. 3. אצבון. 4. עֵרי. 5. ארודי. 6. אראלי.

בני אשר: {אשתו הדורה בת אבימאל, בן עבר, בן שם, בן נח} 1. ימנה. 2. ישוָה. 3. יִשוִי. 4. בריעה. (אשר היה בעלה השני של הדורה. היתה לה בת מנישואים קודמים וקראו לה סֶרַח הידועה. היא זו שבישרה ליעקב אבינו שבנו יוסף עוד חי}.

בני יוסף: {אשתו אסנת בת דינה אחותו} 1. מנשה. 2. אפרים.

בני בנימין: {מאשתו הראשונה מחלת בת ארם בן צובא בן תרח אבי אברהם} 1. בלע. 2. בֶּכֶר. 3. אשבל. 4. גרא. 5. נעמן. {מאשתו השנייה ערבת בת זמרן בן אברהם אבינו} 1. אחי. 2. ראש. 3. מוּפים. 4. חוּפים. 5. אַרְד.

 

 

 

בן

יצחק 

(אשתו רבקה, בת בתואל, בן מִלכה ונחור, אחי אביו אברהם אבינו)

צאצאי יצחק ורבקה:
1. יעקב (הנ"ל)
2. עשיו {לעשיו היו 4 נשים: האחת יהודית בת בארי בן עפר ממשפחת חם בן כנען. השנייה בשמת בת אלון החיתי והסב את שמה לעדה. השלישית מחלת בת ישמעאל בן אברהם. הרביעית אהליבמה בת ענה בן צבעון החיוי}

צאצאי עשיו:
{מבשמת/עדה}: 1. אליפז. 2. רעואל. (בני רעואל: 1. נחת. 2. זרח. 3. שַׁמָּה. 4. מִזָה)
{מיהודית}: 1. מרצית (אשת ענה בן צבעון). 2. פועית (אשת אצר בן בלהן החורי).
{מאהליבמה}: 1. יעוש. 2. יעלם. 3. קורח.
{מ…}: 1. לוטן. בני לוטן: תמנע. (היתה פילגש של אליפז דודה וילדה לו את עמלק)

 

 

בן

אברהם 

{נולד בשם אברם}

חי 175 שנים

(שם אשתו הראשונה– שרַי/שרה בת נחור מבני שם)
(שם אשתו השנייה קטורה בת יפת)
(שם אשתו השלישית הגר בת חם)

 

צאצאי אברהם:

1. יצחק. (הנ"ל) {מאשתו שרי}
2. ישמעאל. {מאשתו הגר}
3. זמרן. {אביהם של: 1. אביהן. 2. מוליד. 3. מרים}
4. יקשן. {אביהם של: 1. שבא. 2. דדן}
5. מדן. {אביהם של: 1. אמידע. 2. יוב. 3. נוחי. 4. אלישע. 5. כותח}
6. מדין. {אביהם של: 1. עיפה. 2. עפר. 3. חנוך. 4. אבידע. 5. אלדעה}
7. ישבק. {אביהם של: 1. מכירו. 2. בידוא. 3. תתור}
8. שוח. {אביהם של: 1. בלדד (חברו של איוב). 2. מונן. 3. מיבן}

 

צאצאי ישמעאל: {אשתו מריבה/ריבה ילדה לו 4 בנים ובת. אשתו השנייה מלכות (או פטימה)}

{מאשתו מריבה} 1. נביות. 2. קידר. 3. אבדאל. 4. מבשם. 5. בשמת.

{מאשתו מלכות} 1. משמע. 2. דומא. 3. משא. 4. חדד. 5. יטור. 6. נפיש. 7. קדמה.

 

 

בן

תרח

(שם אשתו הראשונהאמתלאי בת כַּרנבוֹ)
(שם אשתו השנייה פלילה)

צאצאיו:
1. אברהם (הנ"ל)
2. נחור (אשתו מילכה בת הרן אחיו)
3. הרן (מאישה אחרת)
4. צובא  (בנה של פלילה אשתו השנייה שלקת לעת זקנתו)

 

בני נחור ומילכה: 1. עוץ (בנות עוץ: מרימת ועוצית נשות נפתלי וגד, בני יעקב אבינו). 2. בוז. 3. קמואל. 4. כֶּשֶׂד. 5. חזוֹ. 6. פלדש. 7. ידלף. 8. בתואל (אבי לבן ורבקה)
בני לבן
– 1. בעור (אביו של בלעם). 2. אליב. 3. מירוש. 4. רחל. 5. לאה. 6. בלהה. 7. זלפה.

בני נחור ופילגשו ראומה: 1. טבח. 2. גחם. 3. תחש. 4. מעכה.

בני הרן:  1. לוט (אשתו עידית/עירית). 2. מִילכה. 3. שָׂרַי (שמה הנוסף או הכינוי יסכה. היא אשת אברהם)

בני לוט: 1. פלטית (אנשי סדום שרפו אותה כי נתנה אוכל לעני). 2. בת. 3. בת. 4. מואב (מבתו הגדולה). 5. בן עמי (מבתו הצעירה) .

בני צובא: 1. ארם (היו לו 3 נשים. 3 בנים ו-3 בנות). 2. אכלָיו. 3. מרוּק.

 

 

בן

נחור

(חי  148  שנים)

צאצאיו:
1. תרח (הנ"ל)
2. עוץ.

 

צאצאי עוץ:
1. איוב
 (המקראי).

 

 

בן

שְֹרוג

(חי  230  שנים)

 

בן

רעוּ

(חי  239 שנים)

 

בן

פלג

{נקרא בשם זה כי בימיו התפלגה הארץ}

(חי  239  שנים)

 

בן

עבר

(חי  464  שנים)

צאצאיו:
1. פלג (הנ"ל)
2. יקטן

 

בני יקטן:
1. אלמודד.
2. שלף.
3. חצר מות.
4. ירח (זרח).
5. הדורם.
6. אוזל.
7. דקלה.
8. עובל.
9. אבימאל.
10. שבא.
11. אופיר.
12. חוילה.
13. יובב.

 

צאצאי יובב: (בן יוקטן):
1. עדינה (אשת לוי, בן יעקב אבינו).
2. ארידה (אשת יששכר, בן יעקב אבינו).

 

 

בן

שֶׁלח

{חי  433  שנים}

 

בן

ארפכשד

{חי  438  שנים}

צאצאיו:
1. שלח (הנ"ל).
2. ענר
3. אשכול. (ענר ואשכול היו חברים ובעלי ברית עם אברהם אבינו והם גם יעצו לו לעשות ברית מילה).

בן

שם

(חי  600  שנים)

יש הטוענים כי הוא מלכי צדק מלך שלם (ירושלים בעת העתיקה)

צאצאיו:
1. עילם
2. אשור
3. ארפכשד  (הנ"ל).
4. לוד
5. ארם

 

צאצאי עילם: 1. שושן. 2. מחול. 3. חרמון.

צאצאי אשור: 1. מירוס. 2. מוקיל.

צאצאי לוד: 1. פתיר. 2. ביזיון.

צאצאי ארם: 1. עוץ. 2. חול. 3. גתר. 4. מש/משך.

 

 

בן

נח

(בונה התיבה בזמן המבול. חי  950 שנים)

צאצאיו:
1. שם (הנ"ל)
2. חם (היה לו כינוי או שם נוסף: דורואסטרו)
3. יפת (היה לו כינוי או שם נוסף: יאנו)
4. יוניקו

 • סיחון מלך האמורי היה בנם של אשת חם ושמחזאל המלאך.

בני יפת: 1. גומר, 2. מגוג. 3. מדי. 4. יוון. 5. משך. 6. תובל. 7. משך. 7. תירס.

בני חם: 1. כוש. 2. מצרים. 3. פוט. 4. כנען.

 

 

בן

למך

{חי  777 שנים}

 

בן

מתושלח

{חי 969 שנה}

צאצאיו:
1. למך (הנ"ל)
2. אליקום (לאליקום היו שלוש בנות וכולן נישאו לנח).

בן

חנוך

{הוא מטטרון המלאך. חי 365 שנים}

צאצאיו:
1. מתושלח (הנ"ל)
2. אלישוע. (בתו אשמוע נישאה ללמך ובנם הוא נח). {ללמך היו 3 נשים אשמוע, עדה וצילה}.
3. אלימלך.
4. מלכה.
5. נעמה. (יש הטוענים שהיא אשתו של נח)

 

 

בן

ירד

{חי 962 שנים}

 

בן

מהללאל

{מבני האלוהים, חי 895 שנים}

 

 

בן

קינן

{חי 910 שנים}

צאצאיו:
1. מהללאל (הנ"ל).
2. עינן.
3. מרד.
4. עדה. {אשת למך}
5. צילה {אשת למך}

 

צאצאי צילה ולמך:
1. תובל קין.
2. נעמה {אשת נח}

 

בן

אנוש

{חי 905 שנים}

 

בן

שת

{חי 912 שנים}

 

בן

אדם הראשון וחוה

{חי 930 שנים}

צאצאי אדם וחוה:

 1. קין (אשתו קלמאנא אחותו).
  2. הבל (אשתו בלבירא אחותו).
  3. קלמאנא
  4. בלבירא

צאצאי קין וקלמאנא:
1. חנוך.

צאצאי חנוך:
1. עירד
.

צאצאי עירד:
1. מחויאל
.

צאצאי מחויאל:
1. מתושאל
.

צאצאי מתושאל:
1. למך
. {נשותיו: עדה וצילה}

צאצאי למך ועדה:
1. יבל.
2. יובל.

צאצאי למך וצילה:
1. תובל-קין.
2. נעמה.

 

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

השאר תגובה

0

Your Cart

%d בלוגרים אהבו את זה: